Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Koronavirus ja "raamattukoodi"

Koronavirus on herättänyt monenlaista keskustelua, huhua ja jopa salaliittoteorioita. Juutalainen kabbalisti rabbi Matityahu Glazerson on sanonut, että hän on löytänyt koronaviruksen niin sanotuista kabbalistisista "raamattukoodeista", joissa on "salaista ja kätkettyä" tietoa, joka voidaan löytää kun sanoja yhdistetään toisiinsa, jotka voivat esiintyä missä tahansa järjestyksessä tai eri riveillä olevista kirjaimista voidaan löytää sanoja ja sanomia, joilla on tärkeä merkitys kabbalisteille. Ortodoksijuutalainen kabbalismi ei ole pelkästään vanhan testamentin uskoa, vaan siihen on sekoitettu aineksia Babylonian, Persian ja Egyptin uskonnoista. Juutalaiset kabbalisti rabbit ovat myös tekemisissä mystiikan ja mystisen ajattelun kanssa, kokevat mystisiä hurmoksellisia kokemuksia, harrastavat Babylonian astrologiaa, kreikkalaisten filosofien numerologiaa ja Pythagoraan mystiikkaa. Juutalaiset kabbalisti rabbit etsivät Raamatun "salattuja" profetian ilmoituksia ja ovat tekemisissä okkultiikan ja pimeyden henkivaltojen kanssa.

Juutalaisten kabbalistien "raamattukoodien" etsimisen tarkoituksena on vahvistaa ja pönkittää kabbalismin mukaista uskoa, jonka tarkoituksena on edesauttaa suuren Babylonin uuden maailmanjärjestyksen mukaista pahuuden järjestelmää. Herran Jeesuksen opetuslapset eivät saa millään tavalla tukea näitä kabbalisti rabbien "raamattukoodi" selityksiä tai muutenkaan tukea heidän antikristillisiä pyrkimyksiään. Meidän tulee siunata Israelia Jumalan sanan opetuksen mukaisesti ja sen me teemme Herran Jeesuksen opetuslapsina, mutta emme saa tukea valejuutalaisuutta, jota kabbalistinen ortodoksijuutalaisuus edustaa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Koronavirus "raamattukoodissa"
Kabbalismin Jumalanpilkka
Pilkkaajat saatanan synagogasta
Koronavirus "raamattukoodissa"

Rabbi Matityahu Glazerson on sanonut löytäneensä "raamattukoodeista" sanat korona, virus, kiina ja 5780, joka on juutalaisen ajanlaskun ja kalenterin mukaan nykyinen juutalaisten vuosi. Kun tutkimme Glazersonin löytöä tarkemmin, niin huomaamme, että Glazersonin käyttämällä tekniikalla kuka tahansa voi löytää juuri sellaisia koodeja kun hän haluaa löytää.

Kuvassa alhaalla (kuva 1) Glazerson on merkinnyt Raamattuun vihreällä värillä juutalaiset kirjaimet (קורונה), joista tulee sana korona. Glazerson merkinnyt korona sanan eri Raamatun riveille, niin että hän hyppää yli joka toisen rivin ja joka toisella rivillä alaspäin on kirjaimet, joista muodostuu sana korona. Raamattua ei tutkita eikä lueta kabbalistien "raamattukoodi" menetelmällä, koska Jumalan sanaa tulee tutkia ja lukea sana sanalta peräkkäin eikä hyppien sinne tänne eri riveiltä yhdistellen kirjaimia mielivaltaisesti liittymään toinen toisiinsa.

Kuva 1.

Seuraavassa kuvassa alhaalla (kuva 2) on rabbi Glazersonin "raamattukoodi" tulkintaa sillä tavalla, että kuvan alareunassa on sana (סיני) Siinai tai siiniläiset, jonka Glazerson sanoo tarkoittavan Kiinaa. Tämä on Raamatussa 3 Moos 25:1 ¶ Ja Herra puhui Moosekselle Siinain (סיני) vuorella sanoen:

Raamattu ei tässä kohden puhu mitään Kiinasta ja Siinain sanominen Kiinaksi on kabbalistisen okkultiikan mielivaltaista Raamatun vääristämistä.

Kuva 2.

Seuraavassa kuvassa alhaalla (kuva 3) Glazerson sanoo, että "raamattukoodista" löytyy sana virus (וירוס). Glazersonin löytämä virus sana on kuvassa merkitty punaisilla kirjaimilla, jotka esiintyvät eri riveillä suuntautuen alaspäin viistoon. Kabbalistinen tapa löytää "raamattukoodeja" ei perustu Jumalan sanan totuuteen, eikä Jumalan sanan ilmoitukseen. Kuka tahansa voisi mistä tahansa kirjasta kabbalistisen tekniikan kautta löytää mitä tahansa koodeja ja sellaisia koodeja mihin hän itse uskoo. Tällä tavalla hän pyrkii todistelemaan "uskonsa" ja maailmankuvansa olevan oikea, vaikka se perustuu taikauskoon ja okkultiikkaan. Meidän ei tarvitse enempää tutkia Glazersonin "raamattukoodi" tulkintoja, koska ne eivät perustu Raamatun sanan ilmoitukseen, eikä siihen tapaan millä tavalla Raamattua tulisi tutkia, lukea ja ymmärtää. Toki koronavirus on ihan oikeasti olemassa ja se puhkesi ja levisi Kiinasta kaikkialle maailmaan tänä vuonna, mutta Raamattu ei siitä profetoi Glazersonin ilmoittamalla tavalla.

Kuva 3.

Kun luemme, tutkimme ja pyrimme ymmärtämään Jumalan sanan totuutta, niin Raamattua ei saa tutkia ja lukea siten, että Raamatun sivuilta etsitään vain muutamia sanoja eri riveiltä tai kirjaimia eri riveiltä yhdistellen niitä sitten sanoiksi ja "profeetallisiksi viesteiksi". Raamattua, Jumalan sanaa tulee lukea sana sanalta siinä järjestyksessä teksti- ja asiayhteydessään, kun Jumalan Henki on ne antanut peräkkäin luettavaksi ja ymmärrettäväksi ja Jumalan Henki avaa Raamatun sanan totuutta uskovan ihmisen sydämelle.

Kabbalismin toorakoodit "raamattukoodit" eivät kuulu Herran Jeesuksen opetuslasten elämään, koska ne eivät ole Raamatun opettama oikea toimintatapa siitä kuinka Raamattua tulee lukea ja ymmärtää. Jotkut Herran Jeesuksen opetuslapset (vilpittömätkin) ovat eksyneet tukemaan ja kannattamaan näitä ortodoksijuutalaisuuden kabbalistisia "raamattukoodeja". Herran Jeesuksen opetuslasten tulee hylätä kabbalistiset "raamattukoodit" sekä lakattava levittämästä niitä, koska näiden "raamattukoodien" kautta ja niitä hyödyntäen kabbalisti rabbit ovat edesauttamassa uuden antikristillisen maailmanjärjestyksen esiin tulemista.

Juutalainen rabbi Aryel Libo sanoi koronan tarkoittavan jokaisella kielellä kruunua ja kuinka tämä koronavirus tauti ja sairaus on tullut muistuttamaan meitä siitä, että todellinen maailman kruunu, joka on Jerusalemin temppeli puuttuu. Rabbi sanoi temppelin suojelevan ihmisiä koronalta ja poistavan koronaviruksen maan päältä. Tästä tulee esille se kuinka kabbalisti rabbit "raamattukoodien" "löytämisen" kautta ikään kuin löytävät salaista profeetallista tietoa, jotka sitten pyritään valjastamaan vastaamaan heidän päämääriänsä, millainen esim. on kolmannen temppelin rakentaminen Jerusalemiin.

Kabbalismin Jumalanpilkka

Kabbalistiset rabbit eivät koskaan löydä "raamattukoodeista" Messias Jeesusta ja sitä totuutta, joka on Herrassa Jeesuksessa. Kaikkea muuta he kyllä sieltä "löytävät". Ortodoksijuutalaiset kabbalistiset rabbit pyrkivät aktiivisesti tuomaan esille erilaisia "raamattukoodeja", joiden kautta he edesauttavat antikristillisen uuden maailmanjärjestyksen esille tulemista, jonka pyrkimys ja tarkoitus on suuren Babylonin, maan porttojen ja kauhistuksien äidin Babylonian uskonnon uudelleen elvyttäminen hallitsemaan koko maailmaa.

Kabbalistiset rabbit ovat sitoutuneet uskomaan niin sanottua suullista juutalaista Mooseksen lakia, jota mm. Talmud edustaa. Raamatussa ei ole Mooseksen suullista lakia, mutta kabbalistit ovat sellaisen keksineet saadakseen valheilleen vahvistusta. Todellisuudessa tämä juutalaisten suullinen laki on imenyt itseensä vaikutteita Babylonian ja muista pakanauskonnoista, eikä se siten puhtaasti edusta VT:n uskoa, vaan Babylonin sekasotku uskontoa ja järjestelmää, joka ottaa valtaansa lopunaikana koko maailman ihmiset, paitsi ei Herran Jeesuksen todellisia opetuslapsia.

Talmud on ortodoksijuutalaisten kabbalistien eräs teos, joka levittää kabbalismin sanomaa. Talmudissa kabbalaisuuden takana oleva henkivalta saa kabbalisteja pilkkaamaan Jumalaa ja tekemään Jumalanpilkan.

Sotah 47a: ....... One day, Rabbi Yehoshua ben Perahya was reciting Shema when Jesus came before him. He intended to accept him on this occasion, so he signaled to him with his hand to wait. Jesus thought he was rejecting him entirely. He therefore went and stood up a brick and worshipped it as an idol. Rabbi Yehoshua ben Perahya said to him: Return from your sins. Jesus said to him: This is the tradition that I received from you: Anyone who sins and causes the masses to sin is not given the opportunity to repent. The Gemara explains how he caused the masses to sin: For the Master said: Jesus the Nazarene performed sorcery, and he incited the masses, and subverted the masses, and caused the Jewish people to sin. ........ The William Davidson Talmud - Babylonian Talmud

Talmud sanoo tässä kohdassa, että joka tekee syntiä ja eksyttää suuria määriä ihmisiä tekemään syntiä, niin hänelle ei anneta mahdollisuutta parannuksen tekemiseen. Talmudin mukaan Jeesus olisi eksyttänyt massoittain ihmisiä tekemään syntiä. Talmud sanoo Jeesuksen harjoittaneen noituutta sekä yllyttäneen suuren joukon juutalaisia tekemään syntiä. Tässä kohdassa Talmudin teksti on Jumalanpilkka tekstiä.

Gittin 57a: .... Onkelos then went and raised Jesus the Nazarene from the grave through necromancy. Onkelos said to him: Who is most important in that world where you are now? Jesus said to him: The Jewish people. Onkelos asked him: Should I then attach myself to them in this world? Jesus said to him: Their welfare you shall seek, their misfortune you shall not seek, for anyone who touches them is regarded as if he were touching the apple of his eye (see Zechariah 2:12). ...... Onkelos said to him: What is the punishment of that man, a euphemism for Jesus himself, in the next world? Jesus said to him: He is punished with boiling excrement. As the Master said: Anyone who mocks the words of the Sages will be sentenced to boiling excrement. And this was his sin, as he mocked the words of the Sages. The Gemara comments: Come and see the difference between the sinners of Israel and the prophets of the nations of the world. As Balaam, who was a prophet, wished Israel harm, whereas Jesus the Nazarene, who was a Jewish sinner, sought their well-being. ...... The William Davidson Talmud - Babylonian Talmud

Ortodoksijuutalaisuus sanoo Talmudin opettavan, että Jeesus on helvetissä tuomittuna kiehuvassa ulosteessa, koska Hän olisi pilkannut juutalaisten viisaita. On sanomatta selvää, että Talmudin teksti on tässä kohden kauhistuttavaa Jumalan pilkkaamista, koska Messias Jeesus oli se Sana, joka oli alussa Jumalan luona ja Jumala oli se Sana.

Nyt sen pitäisi olla selvää jokaiselle Herran Jeesuksen opetuslapselle, ettemme saisi olla levittämässä kabbalistien "raamattukoodeja" ja pitää niitä Raamatullisina, koska ne perustuvat petokseen ja valheeseen, joka johdattaa ihmisiä antikristilliseen uuteen maailmanjärjestykseen. Toki me kaikki teemme virheitä ja erehdymme, jopa vilpitönkin ja hyvää tarkoittava uskova voi eksyä uskomaan näitä kabbalistien "raamattukoodeja". Olkaamme toinen toisillemme armollisia, sillä Raamatun opetuksen mukaan monessa kohden me kaikki erehdymme ja hairahdumme. Minäkin olen erehtynyt ja ymmärrän sen, että erehtymisen myöntäminen ja parannuksen tekeminen tekee meistä armollisempia toinen toisiamme kohtaan, niin ettemme "oikeaoppisuuden" kirveellä tai vasaralla lyö toisiamme palasiksi, vaan olemme armollisia ja rakastamme toisiamme.

Pilkkaajat saatanan synagogasta

Ilm 2:9 Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi-sinä olet kuitenkin rikas-ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagooga.

Ilm 3:9 Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan.

Matt 23:15 Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette!

Joh 8:44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

Ilmestyskirjassa itse Herra Jeesus sanoi joidenkin juutalaisten, jotka sanovan olevan juutalaisia etteivät he ole juutalaisia, koska he ovat saatanan synagogasta. Nämä juutalaiset, jotka eivät olleet juutalaisia pilkkasivat Herraa Jeesusta ja Hänen opetuslapsiansa. Nämä juutalaiset olivat kyllä lihansa puolesta juutalaisia, mutta he eivät olleet hengellisen elämän puolelta juutalaisia, vaan kapinassa Jumalaa vastaan. Herra Jeesus sanoi lihansa päivinä vanhan liiton aikakaudessa, että juutalaiset kirjanoppineet ja fariseukset tekivät heidän seuraajistaan käännynnäisiä ja helvetin lapsia. Toisessa kohdassa Jeesus puhui joidenkin juutalaisten olevan isästä perkeleestä.

Kun Herra Jeesus puhui Matt 23:15:ssa ja Joh 8:44:ssa, niin Hän puhui vanhan liiton aikakaudessa ja toi esille kuinka oli sellaisia juutalaisia, jotka eivät uskoneet Israelin Jumalaan vanhan testamentin opetuksen mukaan. Keitä he olivat? He olivat sellaisia juutalaisia, jotka olivat eksyneet pois totuudesta ja imeneet itseensä Babylonian uskonnon vaikutteita.

Ilmestyskirjan saatanan synagogan juutalaiset olivat lihansa puolesta juutalaisia, mutta hekään eivät uskoneet VT:n Jumalaan, eivätkä he uskoneet Uuden Liiton ajassa Jeesuksen olevan Messias, Herra ja Pelastaja. Tästä syystä he eivät olleet oikeita juutalaisia siinä mielessä, koska he eivät uskoneet totuudessa Jumalaan.

Tämän päivän ortodoksijuutalaiset kabbalistit eivät hekään ole oikeita juutalaisia, vaikka he olisivatkin lihansa puolesta juutalaisia, sillä he eivät usko VT:n eivätkä UT:n Jumalaan, vaan ovat Babylonian sekauskonnon vallassa sekoittaen VT:n ja Babylonian ja muiden uskontojen uskomuksia keskenään. Tosin he uskovat osittain VT:n ilmoitukseen sekä vääristävät sitä Babylonialaisen kabbalismin kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että kabbalisti juutalaiset eivät usko vanhan testamentin Jumalaan ja Jumalan ilmoitukseen, eivätkä he siten edusta VT:n juutalaista uskoa, vaan he esiintyvätkin sellaisina, että he uskoisivat VT:n ilmoitukseen, mutta he ovat todellisuudessa valejuutalaisia.

Kabbalisti rabbien "raamattukoodi" teoria ja menetelmä on osa heidän Jumalanpilkka kampanjaansa, sillä he eivät löydä "raamattukoodeistaan" todellista totuutta Herrassa Jeesuksessa, mutta esim. Talmudissaan syyllistyvät pahaan Jumalanpilkkaan liittyen Herran Jeesukseen. Tämänkin syyn tähden me Herran Jeesuksen opetuslapset emme saisi tukea, kannattaa ja levittää kabbalistien opetuksia mm. "raamattukoodeista", emmekä heidän muitakaan valheellisia opetuksia.

Jotkut vilpittömätkin uskovat ovat eksyneet kannattamaan kabbalisti rabbien hankkeita kuten kolmannen temppelin rakentamista, luulevat Raamatun sisältävän sellaista "raamattukoodia", jota kabbalisti rabbit opettavat jne. Kun nämä vilpittömätkin Herran Jeesuksen opetuslapset luulevat siunaavansa Israelia edellä olevan lauseen tavoin, niin todellisuudessa he "siunaavat" ja tukevat antikristillisiä pahuuden suunnitelmia. Tietenkin vastustan antisemitismiä sen kaikissa muodoissaan, mutta kabbalismiin perustuvan juutalaisuuden paljastaminen ei ole antisemitismiä, vaan valheen ja petoksen paljastamista, joka pyrkii ohjaamaan ihmisiä hyväksymään uuden ja antikristillisen maailmanjärjestyksen. 

Todellinen siunaus Israelille (lihan puolesta juutalaisille) tulee ainoastaan uskon kautta Herraan Jeesukseen. Siksi minä siunaan ja rukoilen rauhaa Israelille ja Jerusalemille uskon kautta Herraan Jeesukseen. Rukoilen Israelin pelastuksen puolesta ja kiitän Herraa siitä, että Hän on luvannut pelastaa ennen Herran Jeesuksen tulemusta kolmannen osan lihansa puolesta juutalaisia (israelilaisia), jotka tulevat uskomaan, että Jeesus on Messias, Herra ja Pelastaja, koska Jumalan pelastus ja syntien anteeksisaaminen on vain ja ainoastaan Herran Jeesuksen veressä, Hänen kuolemansa ja sovitustyönsä ansiossa.

Lopuksi tuon sen esille, että toki Raamatusta voidaan löytää tietynlaista koodia esim. hepreankielisen Jeshua/Jehoshua (Jeesus) nimen kirjaimista tulee esille kirjainten symbolisista ja kirjaimellisista merkityksistä seuraava sanoma: Käsi tekee tekoja ja tuhotaan naulojen kautta, mutta Hän tuo turvallisuuden ja saa näkemään ja tuntemaan. Tässä on selkeä viittaus Messias Jeesuksen ristinkuolemaan ja pelastukseen syntien anteeksisaamiseksi, jonka tähden ihminen saa Jumalan armosta yhteyden elävään Kaikkivaltiaaseen Jumalaan. Tohtori Ivan Panin tutki 50 vuoden ajan Raamatussa esiintyvää seitsenjärjestelmään perustuvia tekstikuvioita. Jumala asetti seitsenluvun koodijärjestelmän Raamattuun todisteeksi siitä, että Raamattu on Jumalan sanan täydellinen ilmoitus, sillä numero seitsemän on Jumalan täydellisyyden ja Jumalan täydellisten tekojen luku. Edellä olevan kaltaista koodia voidaan Raamatusta löytää, mutta ei kabbalistien "raamattukoodeja", jotka perustuvat okkultiikkaan.

Koronavirus ja "raamattukoodit" osa 2

Aiheeseen jollakin tavalla liittyviä videoita:
Koronavirus ja lopunaika
Shekina jumalatar eksytys uskovien keskuudessa
Babylonin portto ja Jerusalemin kolmas temppeli

 

Petri Paavola 16.3.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Hebrew Interpolated Study Bible
Online Bible Hebrew and Greek Lexicon
The Corona Virus 5780 in bible code Glazerson
jpost.com/judaism/Secret-Bible-codes-allegedly-predict-worldwide-coronavirus-outbreak-616048
breakingisraelnews.com/ -proof-coronavirus-and-its-cause-was-prophesized-in-bible-and-how-it-relates-to-end-of-days/
jerusalemlife.com
breakingisraelnews.com/-cure-for-coronavirus-building-the-third-temple-rabbi-says/ 


 

 

 

eXTReMe Tracker