Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Luterilaisten ja helluntailaisten sovinto ja anteeksipyyntö

Helluntaiseurakuntien Syyspäivien avajaistilaisuus oli Helsingin Saalem seurakunnassa 4.10.2018. Avajaistilaisuudessa oli myös evankelis-luterilaisten ja helluntailaisten sovintotilaisuus. Ajatus sovintotilaisuudesta on kaunis ja Raamattukin opettaa, että Herran Jeesuksen opetuslasten tulee elää sovinnossa ja anteeksiantamuksessa toistensa kanssa. Saalem seurakunnassa pidetty sovintotilaisuus ei ollut kuitenkaan Jumalan tahdon mukainen, koska Raamatun sanan opetuksen mukaan sovinnon ja anteeksiantamuksen siunausta ei voida asettaa syntien päälle, joista ei ole tehty parannusta, eikä haluta tehdä parannusta. Haluan korostaa ja painottaa, että luterilaisen kirkon sisällä ja helluntailaisten keskuudessa on minulle rakkaita Jumalan armosta pelastettuja ihmisiä, jotka eivät halua olla tekemisissä ekumenian ja homouden synnin hyväksymisen kanssa, joiden kannattajia oli mukana luterilaisten ja helluntailaisten sovintotilaisuudessa. Tuon sen vielä esille, että olen pieni ja vajavainen ihminen, en ketään toista parempi, mutta Jumalan armosta samalla tavalla kutsuttu pitämään esillä Jumalan sanan totuutta niin kuin Jumala on kutsunut jokaisen uskovan ihmisen kertomaan totuudesta.

Luterilaisten ja helluntailaisten yhteisessä sovintotilaisuudessa oli mukana luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma ja piispa Teemu Laajasalo, jotka molemmat hyväksyvät homouden harjoittamisen. Raamattu opettaa, että se joka antaa hyväksyntänsä homouden harjoittamiselle on tehnyt synnin, josta he ovat ansainneet kuoleman (Room 1 luku). On aivan varmaa ettei Jumala halua Hänen lastensa tekevän sovintoa ja osallistuvan yhteisen uskon tunnustamiseen sellaisten ihmisten kanssa, jotka elävät kuolemansynnin (homouden harjoittamisen hyväksyminen) tuomion alaisuudessa. Luterilaisten ja helluntailaisten sovintotilaisuus on muutenkin ongelmallinen eikä kaikessa Raamatullinen ja Jumalan tahdon mukainen. Kirjoituksessani tuon esille näitä ongelmakohtia sekä mikä on Raamatun totuus. Minä en ole synnitön enkä täydellinen, siksi kehotan sinua tutkimaan kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Alkusanat
Klaus Korhonen ja Tapio Luoma
Mika Yrjölän ja Teemu Laajasalon valheeseen perustuva ekumeeninen julistus
Löytäneekö Jeesus uskoa maan päältä tullessaan takaisin

 

Alkusanat

Luterilainen kirkko opettaa katekismuksessaan, että vesikaste on pelastavaa vettä, joka pesee puhtaaksi kaikesta synnistä; vesikaste tekee ihmisestä Jeesuksen opetuslapsia ja kirkon jäseniä; Vesikasteessa ihminen uudestisyntyy ja saa lahjana uskon, jolla ihminen voi tarttua kasteen lupauksiin.

Herra Jeesus sanoi (Mark 1:15), että ihmisen, joka uskoo Häneen tulee tehdä parannus (katumus, syntien tunnustaminen ja mielenmuutos) ja uskoa evankeliumi (uskoa Jeesuksen olevan Herra ja Pelastaja). Apostoli Paavali vahvisti Jeesuksen käskyn ja opetuksen parannuksenteosta sanomalla: "mutta nyt Hän (Jumala) tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus" (Apt 17:30).

Herra Jeesus asetti lähetyskäskyn, jonka päämäärä on tehdä ihmisistä Herran Jeesuksen opetuslapsia (Matt 28:19). Alkuseurakunnan uskovat toteuttivat Herran Jeesuksen lähetyskäskyn julistamalla evankeliumia ja niistä ihmisistä tuli Herran Jeesuksen opetuslapsia, jotka tekivät parannuksen ja uskoivat Herraan Jeesukseen, sillä he saivat Jumalan armosta syntinsä anteeksi parannuksenteon ja uskon kautta Herran Jeesukseen (Apt 3:19, Apt 14:21, Apt 26:20). Herra Jeesus opetti, että tulee tehdä parannus ja uskoa evankeliumi. Paavali opetti, että tulee tehdä parannus ja uskoa Jeesukseen. Alkuseurakunnan aikana Raamatun opetuksen mukaan ketään ei kastettu vedessä, joka ei ollut Jumalan armosta tehnyt parannusta ja uskonut Herraan Jeesukseen.

Raamatun opetuksen ja todistuksen valossa kukaan ihminen ei voi pelastua, eikä kenestäkään tule Herran Jeesuksen opetuslasta ellei hän itse ole henkilökohtaisesti tehnyt parannusta ja uskonut evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Raamatun opetuksen mukaan vesikaste ei synnytä uskoa eikä ole pelastavaa vettä, sillä Herran Jeesuksen veressä ja sovitustyössä on yksin ja ainoastaan pelastuksen perustus. Jumalan lahjoittama pelastus vastaanotetaan Jumalan armosta parannuksenteon ja uskon kautta Herraan Jeesukseen, jonka jälkeen Jumalan armosta uskova ihminen vastaanottaa vesikasteen.

Raamatun sanan totuuden valossa luterilaisen kirkon katekismuksen oppi vesikasteesta on valhe-evankeliumia, joka ei pelasta ketään. Luterilaisen kirkon sisällä on pieni vähemmistö, jotka Jumala on saanut armonsa kautta pelastaa, Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion tähden. Nämä Jumalan armosta pelastetut luterilaiset ovat tehneet parannuksen ja uskoneet Herraan Jeesukseen sekä asettaneet pelastuksen yksin Jeesuksen vereen ja sovitustyöhön, ei kirkon sakramentteihin. Näitä Jumalan pelastamia luterilaisen kirkon jäseniä meidän tulee pitää sisarina ja veljinä Herrassa Jeesuksessa sekä suuresti rakastaa ja kunnioittaa heitä Jumalan lapsina.

Kenelläkään Herran Jeesuksen opetuslapsella ei ole sellaista oikeutta, että hän julistaa sovintoa ja anteeksiantamusta sekä yhteistä uskoa sellaisen instituution kanssa, joka julistaa valhe-evankeliumia ja jonka jäsenistöstä suurin osa ei edes usko Jumalan olemassaoloon. Apostolien tekojen alkutekstin mukaisen 2 luvun ja jakeen 47 mukaan Herra itse lisää seurakuntaansa sellaisia ihmisiä, jotka ovat Jumalan armosta vastaanottaneet pelastuksen. Jumala on asettanut seurakunnan uskovien yhteydeksi, johon ei kuulu yhtään jumalatonta ihmistä. Jumala ei ole muuttanut asetustaan seurakunnasta eikä siihen edelleenkään kuulu yhtään jumalatonta ihmistä. Tässäkin kohden helluntailaisten sovinto luterilaisen kirkon kanssa ei ollut Jumalan tahto. Herran Jeesuksen opetuslapsella ei saa olla yhteistä uskoa ja sovintoa jumalattomien ihmisten kanssa, joita valtaosa ja enemmistö luterilaisen kirkon jäsenistä ovat.

Tiedän sen, että helluntaiherätyksen keskuudessa on paljon sellaisia uskovia, jotka eivät yhdy luterilaisen kirkon ja helluntailaisten Syyspäivien sovintoon ja yhteiseen uskonjulistukseen, koska luterilainen kirkko ei ole instituutiona Jumalan seurakunta, vaan uskonnollinen instituutio, jonka jäsenistä enemmistö on jumalattomia ja pieni vähemmistö Jumalan armosta pelastettuja ihmisiä.

Klaus Korhonen ja Tapio Luoma

Syyspäivien avajaistilaisuudessa Klaus Korhonen pyysi anteeksi luterilaisilta, että he ovat helluntailaisina rikkoneet Kristuksen rakkauden käskyä vastaan tehdessään syntiä luterilaisia kohtaan mitätöiden ja vähätellen luterilaisten uskoa. Arkkipiispa Tapio Luoma pyysi helluntailaisilta anteeksi kaikkea syntiä ja niitä pahoja ja kovia sanoja, joita luterilaiset ovat historian saatossa sanoneet helluntailaisia kohtaan. Anteeksipyyntöjen jälkeen Klaus Korhonen julisti luterilaisille kaikki synnit anteeksi sekä Tapio Luoma julisti kaikille helluntailaisille heidän syntinsä anteeksi.

On hyvä pyytää anteeksi syntejään ja antaa anteeksi ihmiselle, jota vastaan on tehty syntiä. Raamatun opetuksen mukaan emme voi kuitenkaan julistaa syntien anteeksiantamusta synneistä, joista ihminen ei ole itse henkilökohtaisesti tehnyt parannusta. Täten on syntiä ja väärin julistaa menneisyyden syntejä anteeksi, joista ihmiset eivät ole tehneet parannusta. Syntien anteeksi julistamisessa täytyy myös muistaa se, että vain Jumala voi antaa anteeksi syntejä ja ihmisen tulee tuoda se esille, että syntien anteeksiantamus ja Jumalan hyväksyntä parannuksenteolle tulee Jumalalta, ei ihmiseltä.

Se on oikein, että irtisanoutuu menneisyyden synneistä ja vääryyksiltä, eikä halua toistaa niitä, mutta sellaisista menneisyyden synneistä, joihin syyllistyneet eivät ole tehneet parannusta, ei meillä ole lupa julistella synninpäästöä ja anteeksiantamusta, koska Jumalan sanan totuuden mukaan synnin saa anteeksi, jos katuu syntiä, tunnustaa synnin ja haluaa hylätä synnin. Silloin kun ihminen julistelee synninpäästöä toisten ihmisen tekemistä synneistä, joista ei ole tehty parannusta, niin hän itse joutuu osalliseksi näistä synneistä (1 Tim 5:22).

Korhosen ja Luoman syntien anteeksi julistamiset ylittivät Jumalan antamat valtuudet, sillä uskovalla ihmisellä ei ole oikeutta kertoa Jumalan antaneen synnit anteeksi ihmisille, jos he eivät ole tehneet parannusta synneistään. Toki ihminen voi antaa anteeksi häntä vastaan tehdyt synnit, mutta todellista synninpäästöä synnintekijä ei saa Jumalan edessä, ellei hän tee synneistään parannusta. Sovitus on välttämätön synnin ja vääryyden tekojen anteeksisaamiseen, jolloin Herran Jeesuksen veren kautta saadaan puhdistus ja anteeksiantamus synneistä, kun ne on tunnustettu ja niistä halutaan tehdä parannusta. Tässäkin kohden Syyspäivien sovinto syntien anteeksiantamiseen ei ollut kokonaisuudessaan Jumalan tahto, sillä Jumala antaa anteeksi vain sellaiset synnit, joista tehdään parannus.

Kuinka helluntailainen Klaus Korhonen kykenee "puhtaalla omallatunnolla" julkisesti kaikkien nähden myös Herran kasvojen edessä esiintymään ja antamaan lausunnon yhteisestä sovinnosta ja uskosta Tapio Luoman kanssa, joka julkisesti kannattaa homouden harjoittamista? Miten Klaus Korhonen voi pitää uskonveljenään sellaista ihmistä, joka homouden harjoittamisen hyväksymisen takia on Raamatun sanan opetuksen mukaan osallinen kuolemansyntiin? Tällainen toiminta Korhosen puolelta on osoitus totuudesta luopumisesta. Mieltymys ihmisviisauteen eksyttää ihmisen pois totuudesta.

Luterilaisen kirkon sisällä olevat Jumalan armosta pelastetut ihmiset eivät hyväksy homouden harjoittamista, vaan näkevät sen syntinä. Samoin luterilaisen kirkon sisällä olevat Jumalan armosta pelastetut ihmiset eivät hyväksy valheellista evankeliumin julistamista.

Mika Yrjölän ja Teemu Laajasalon valheeseen perustuva ekumeeninen julistus

Tilaisuuden lopussa helluntaikirkon johtaja ja Helsingin Saalemin seurakunnanjohtaja Mika Yrjölä sekä luterilaisen kirkon piispa Teemu Laajasalo toivat ajatuksiaan esille sovinnosta ja siihen sitoutumisesta. Laajasalo ja Yrjölä toivat esille täysin samat ajatukset, jotka löytyvät Suomen ekumeenisen neuvoston nettisivulta: Ekumenian hyvät tavat. Yrjölän ja Laajasalon loppupuhe perustui ekumeeniseen julistukseen. Miten Mika Yrjölä voi osallistua yhteisen uskon ja sovinnon julistamiseen Laajasalon kanssa, joka hyväksyy homouden harjoittamisen? Raamatun opetuksen mukaan homouden synnin hyväksyminen on osallisuutta kuolemansyntiin. Mika Yrjölän toiminta todistaa sen kuinka hän on lipsunut pois totuudesta hyväksyessään ekumenian valhehengen.

Laajasalo toi esille kuinka tulee olla yhteinen usko ja tunnustaa Jeesus Kristus Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan sekä uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan. Mika Yrjölä puhui kunnioituksesta kuinka tulee kunnioittaa kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen erilaisia rukous- ja Jumalanpalvelukseen kuuluvia perinteitä ja uskon elämän erilaisia muotoja. Yrjölän mukaan yhteys ei edellytä, että tulisi pitää kaikkea toisten perinteissä oikeana oppina.

Luterilaisen kirkon katekismus opettaa valheellista evankeliumia vesikasteesta, jonka mukaan vesikaste tuo pelastuksen ja pesee puhtaaksi kaikesta synnistä. Raamatun opetuksen mukaan Herran Jeesuksen veri ja sovitustyö tuo pelastuksen ja puhdistuksen synneistä sellaiselle ihmiselle, joka tekee parannuksen ja uskoo evankeliumin Herrasta Jeesuksesta.

Ekumenia sanoo, että tulee kunnioittaa kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen oppeja, vaikka ei olisikaan niistä samaa mieltä. Katolisen kirkon katekismus opettaa kuinka Kristuksesta peräisin olevat hyvyydet johtavat ja kannustavat kohti katolista ykseyttä (kohta 819, sivu 224-225 katekismus 2005) sekä kuinka kaikkia ihmisiä kutsutaan Jumalan kansan katoliseen ykseyteen (kohta 836, sivu 229 katekismus 2005). Tässä on suuri petos ja eksytys, sillä katolisen kirkon päämäärä ja pyrkimys on saattaa kaikki katoliseen ykseyteen, joka tarkoittaa samaa kuin hyväksyä katolisen kirkon opit sekä lopulta tulla katolisen kirkon jäseneksi. Ekumeniassa on muodon vuoksi ja petoksen tähden mukana sellainen julistus, että erilaisuus hyväksytään, mutta katolisen kirkon päämäärä on manipuloida ja aivopestä ekumeniassa mukana olevat hyväksymään katolisuuden kokonaisuudessaan.

Teemu Laajasalon mukaan luterilaiseen teologiaan ei kuulu sellainen ajatus, että on välttämättä tultava uskoon, vaan että ihmiset on kastettu (vedellä) ja vesikasteessa teologisen näkökulman mukaan uudestisynnytään. Laajasalon lausunto on vastoin Jumalan sanan totuutta sekä on valheellista evankeliumia. Se on totta Yrjölän puheessa ettei kaikkea toisten uskossa tarvitse pitää oikeana oppina, mutta valhe-evankeliumiin tulee puuttua ja se tulee uskaltaa myös sanoa julkisesti. Mika Yrjölä antoi yhteisen uskon tunnustuksen ihmisen kanssa, joka julistaa valheellista evankeliumia. Tässäkin kohden yhteinen sovintotilaisuus ei ollut Jumalan tahto, sillä Raamattu kieltää ettemme saa samaistua epäjumalanpalvelijoiden kanssa ja pitää heitä Jumalan lapsina (2 Kor 6:14-18).

Se tulee ymmärtää, että luterilaisen kirkon sisällä olevat Jumalan armosta pelastetut ihmiset eivät usko vesikasteen pelastukseen, vaan Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta tulevaan pelastukseen, joka otetaan vastaan parannuksenteon ja uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Laajasalo puhui luottamuksesta sanoen kuinka tulee luottaa Jeesukseen rukoukseen ykseyden puolesta, että se on vahvempi kuin kristittyjen hajaannus, sillä se rakentaa luottamusta ja avoimuutta välillemme. Mika Yrjölä puhui vuoropuhelusta kuinka tulee oppia ymmärtämään toisiaan tasaveroisen vuoropuhelun kautta. Yrjölä sanoi kuinka opimme vuoropuhelun kautta tuntemaan paremmin myös omaa perintöämme.

Raamatussa Herra Jeesus opetti, että uskovien ykseys perustuu totuuden pyhitykseen (Joh 17:17-19). Laajasalo hyväksyy homouden harjoittamisen sekä julistaa valheellista evankeliumia, joka tarkoittaa sitä, ettei hän ole edes itse pelastuksen armon sisäpuolella. Tässäkin kohden sovintotilaisuus ei ollut Jumalan tahto, sillä uskovien ykseys perustuu totuuden pyhitykseen, eikä jumalattomilla ja valheellisen evankeliumin julistamisella ole mitään tekemistä Raamatullisen uskovien ykseyden kanssa. Yrjölän ja Laajasalon julistus perustui ekumenian petokseen.

Tiedän sen, että tässä kohden joku sanoo, älä tuomitse, ettei sinua tuomittaisi. En minä ole ketään tuomitsemassa, enkä asetu kenenkään yläpuolella, sillä Raamattu itse todistaa ettei valheellisen evankeliumin julistaja ole pelastuksen sisäpuolella ja kuinka homouden harjoittamisen hyväksyvä ihminen on syyllistynyt kuoleman ansaitsevaan syntiin ellei hän tee parannusta synnistään.

Ekumeniaa ja ykseyspyrkimyksiä pidetään tavoiteltavina asioina ja siksi helluntailaisuuden parissa monet (eivät kaikki) ovat alkaneet samaistua luterilaisen kirkonkin kanssa, niin että molemmilla olisi sama Jumalan lapseus ja sama uskon päämäärä. Luterilainen kirkko liittää vesikasteen sakramentissaan jäsenikseen vauvoja, jonka seurauksena enemmistö kirkon jäsenistä ei usko Herraan Jeesukseen, koska suurin osa kirkon jäsenistä on liitetty kirkkoon ilman henkilökohtaista parannuksentekoa ja uskoa Herraan Jeesukseen. 

Luterilaisen kirkon sisällä vaikuttava porton henki (kaikki luterilaiset eivät ole porton hengessä) hyökkäsi voimakkaasti helluntailaisuutta vastaan silloin kun helluntailaisuus rantautui Suomeen. Portto on muuttanut toimintatapojaan, sillä se ei enää hyökkää avoimesti helluntailaisuuden kimppuun, vaan pyrkii nyt ekumenian kautta saastuttamaan ja tuhomaan helluntailaisuuden siten, että helluntailaisuus samaistuisi porton kanssa. Iloitsen siitä, että helluntailaisuuden parissa on monia uskovia, jotka näkevät ekumenian petoksen eivätkä halua olla missään tekemisissä sen kanssa. Ekumenia on eksytys, jonka hyväksyminen ja kannattaminen voi jopa johtaa uskosta luopumiseen, jos ei ymmärrä vetäytyä pois ekumenian petoksesta.

Teemu Laajasalo puhui johtajista sanoen kuinka tulee kunnioittaa kirkkojemme johtajia ja kuinka heidän kanssaan tulee sitoutua yhteistyöhön. Laajasalo sanoi kuinka johtajien tehtävä on edistää hyviä suhteita yhteisöjemme välillä. Mika Yrjölä puhui kuinka kuulumme maailmanlaajuiseen kristilliseen yhteisöön, jossa tulee toimia oikeudenmukaisuuden, rauhan, sovinnon ja luomakunnan eheyden puolesta, kaikkien hyvän tahdon ihmisten kanssa.

Arkkipiispa Luoma ja piispa Laajasalo hyväksyvät homouden harjoittamisen ja Laajasalo uskoo sylivauvan uudestisyntyvän vesikasteessa.  Mika Yrjölä hyväksyy Luoman ja Laajasalon veljikseen Kristuksessa sekä kannustaa helluntailaisia yhteistyöhön Luoman ja Laajasalon kanssa. Laajasalo ja Yrjölä sitoutuvat ja pyrkivät sitouttamaan yhteisönsä jäsenet yhteistyöhön ihmisten kanssa, jotka hyväksyvät homouden harjoittamisen sekä julistavat valheellista evankeliumia vesikasteen pelastuksesta, missä vesikasteessa vastaanotettaisiin pelastus. Yrjölän ja Laajasalon julistus perustui tässäkin kohden ekumeeniseen julistukseen.

Raamatun sana opettaa (Tiit 1:8,9), että kaitsijoiden (paimenten) tulee rakastaa hyvää (totuus) sekä heidän tulee pysyä kiinni opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, joka tarkoittaa pysymistä Jumalan sanan totuudessa. Minä kehotan kaikkia uskovia ihmisiä, jotka rakastavat totuutta luterilaisen kirkon sisällä ja helluntailaisten keskuudessa, että he pysyttelisivät erossa Laajasalon ja Yrjölän seurasta elleivät he suostu tekemään parannusta synneistään ja vääristä opetuksistaan ja ajatuksistaan. Edellä oleva kehotukseni koskee myös Tapio Luomaa ja Klaus Korhosta, joiden seuraa totuutta rakastavien uskovien tulee välttää aina siihen saakka, kun ja jos he eivät tee parannusta.

Teemu Laajasalo puhui kuinka tulee antaa yhteinen ja uskottava kristillinen todistus oppiessamme tuntemaan ja hyväksymään toinen toisemme. Laajasalo sanoi kuinka saman paikkakunnan seurakuntien yhteistyö on näkyvä merkki kristittyjen yhteydestä.  Mika Yrjölä sanoi kyllä evankeliumin julistamiselle, ei käännyttämiselle. Yrjölän mukaan tulee iloita siitä, että jokainen kristillinen yhteisö julistaa evankeliumia, jossa ei saa kuitenkaan pyrkiä heikentämään tai katkaisemaan yksilön siteitä omaan hengelliseen yhteisöönsä.

Yhteinen ja uskottava todistus uskosta kuuluu vain sellaisille uskoville, jotka eivät kannata homouden syntiä, eikä mitään muutakaan syntiä, ja jotka eivät kannata ekumenian valhetta ja petosta, mutta sen sijaan rakastavat totuudessa Herraa Jeesusta. Kirjoitukseni lähdeviitteissä linkissä katolisen kirkon kirottu evankeliumi tuon esille syitä miksi ekumenia perustuu valheeseen ja petokseen. Katolisen kirkon kirottu evankeliumi kirjoituksen lopussa on video, jossa tuon perusteellisemmin esille katolisen kirkon väärää evankeliumia ja ekumenian petosta.

Mika Yrjölä on langennut ekumeeniseen ansaan, joka pitää kaikkien kirkkojen jäseniä pelastuneina ja Jumalan lapsina. Luterilaisen kirkon suurin enemmistö ei usko Jumalaan, eikä ole uskossa. Yrjölä sanoo jokaisen kristillisen yhteisön julistavan evankeliumia, mutta se ei ole totta, sillä esimerkiksi katolinen kirkko opettaa Marian sovittavan syntiset Jumalalle, kuoleman jälkeen kiirastulessa synneistä puhdistumista, joita ei ole saatu anteeksi maan päällä jne. Luterilaisessa kirkossa monet papit julistavat valheellista evankeliumia opettaessaan vesikasteen pelastusta.

Ekumenia uskoo kaikkien ekumeniassa mukana olevan kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen jäsenten olevan Jumalan lapsia, jonka tähden heille ei saisi enää julistaa evankeliumia. Suomen ekumeeninen neuvosto opettaa, että kaikilla kirkoilla ja kristillisillä yhteisöillä on oikeus julistaa evankeliumia oman näkemyksensä mukaisesti. Suomen ekumeeninen neuvosto opettaa myös, että ekumeniassa mukana olevat kirkot tai kristilliset yhteisöt eivät saa käännyttää toisen kristillisen yhteisön jäseniä pois heidän omasta yhteisöstään.

Tässä tulee esille voimakkaasti ekumenian petos, sillä esimerkiksi katolinen kirkko ei edusta kristinuskoa usean erilaisen valhe-evankeliumin takia ja suurin osa luterilaisen kirkon jäsenistä ei edes usko Herran Jeesukseen. Ekumenian takana on pimeyden henki (saatanan henki), joka ei halua ihmisten löytävän todellista pelastusta uskon kautta Herrassa Jeesuksessa. Pimeyden henki ei myöskään halua, että uskoontulleet ihmiset menisivät Raamatulliseen seurakunnan yhteyteen, vaan jäisivät kirkkojen jäseniksi, joissa he menettäisivät uskonsa, uskomalla kirkkojen vääriä oppeja ja vääriä pelastusteitä.

Teemu Laajasalo puhui oikeasta tiedosta ja hyvästä todistuksesta, jossa sitoudumme antamaan totuudenmukaista tietoa toisistamme. Laajasalon mukaan emme hyväksy julistusta tai tiedotusta, joka korostaa oman yhteisön ihannekuvaa ja antaa toisista kielteisen kuvan ja sitoudumme puhumaan hyvää toinen toisistamme.

Tässäkin tulee esille saatanallinen ekumeeninen henki, sillä pimeyden henki ei halua sitä, että kirkkojen väärät opit ja väärät pelastustiet paljastuisivat, koska silloin moni ihminen löytäisi pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen ja jättäisi valheen varaan rakennetut kirkot ja yhteydet. Ekumenia sitoo jokaisen ekumeniassa mukana olevan suureen petokseen ja valheeseen, jonka lopullinen päämäärä on iankaikkinen kadotus ellei ihminen tee parannusta ja hylkää ekumeniaa ja rakasta totuudessa Herraa Jeesusta.

Löytäneekö Jeesus uskoa maan päältä tullessaan takaisin

Herra Jeesus sanoi (Luuk 18:8), että kun Ihmisen Poika (Messias Jeesus) tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Alkutekstin mukaan Luuk 18:8:ssa oleva usko sana tarkoittaa uskoa ja pitää totena, varmuus ja uskollisuus. Herran Jeesuksen sanojen mukaan tiedämme ja ymmärrämme sen, että ennen Herran Jeesuksen tulemusta suuri osa ihmisistä, jotka sanovat uskovansa Jeesukseen eivät kuitenkaan usko Jeesukseen Raamatun sanan totuuden mukaan; heillä ei ole uskon varmuutta sydämessään; he eivät ole uskollisia Herralle Jeesukselle.

Ekumenia on eräs syyllinen siihen, että uskovien rakkaus kylmenee laittomuuden päästessä valtaan. Toki muitakin on, mutta ekumenia tulee näyttelemään isoa roolia lopunajan luopumuksessa ja eksytyksessä.

Raamattu opettaa lahkosta (haireisis), joka alunperin tarkoitti valintaa, jossa ihminen valitsee sen mitä pitää muita vaihtoehtoja parempana. Raamattu opettaa Jumalan lisäävän seurakuntaan sellaisen ihmisen, joka vastaanottaa pelastuksen (Apt 2:47 alkutekstin mukaan). Raamatun opetuksen mukaan voimme ymmärtää lahkon olevan sellainen, jossa itse valitun väärän opin kautta eristäydytään muista pois omaksi lahkoksi, yhteisöksi ja seuraksi (eriseurainen). Raamattu opettaa seurakunnan ykseydestä, jonka tulee perustua totuuden pyhitykseen.

Raamattu opettaa Jumalalla olevan yksi seurakunta maailmanlaajuisesti ja paikkakunnittain, jota Herra Jeesus johtaa Ylipaimena. Raamatun opetuksen mukaan paikkakunnalla ryhmä miehiä, eli vanhimmat, jotka ovat paimenia, johtavat paikkakunnan seurakuntaa Ylipaimen Herran Jeesuksen alaisuudessa. Raamatun opetuksen mukaan jokainen Jumalan armosta pelastettu uskova ihminen kuuluu kuninkaalliseen pappeuteen, uudestisyntymän perusteella. UL:n pappeuteen synnytään Jumalan lapseuden perusteella, jonka tähden kukaan ihminen ei voi vihkiä ketään papiksi, eikä Raamatun mukaan UL:ssa ole olemassakaan mitään muuta pappeutta kuin kuninkaallinen papisto.

Jumala haluaa kutsua luterilaisesta kirkosta pois kirkon sisällä olevat uskovat, etteivät he joutuisi osallisiksi porton synteihin. Jumala kutsuu kansaansa pois kaikesta hajaannuksesta uskovien keskuudessa, todelliseen seurakunnan ykseyteen, totuuden pyhityksessä. Ekumenia vääristää Jumalan sanan totuuden ja pyrkii eksyttämään Jumalaa kansaa yhä enemmän pois totuudesta. Ekumenia ei ole Jumalan lasten ykseyttä, vaan saatanallinen valhe ja petos. Jumala haluaisi kansansa tulevan pois hajaannuksesta todelliseen ykseyteen, niin kuin Isä ja Jeesus ovat yksi. Jumala kutsuu kansaansa pois myös ekumeniasta, etteivät he joutuisi osalliseksi suuren porton synneistä (Ilm 18:2-5). Herra Jeesus vuodatti verensä ja kuoli syntien anteeksiantamukseksi, sekä että uskoisimme Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo ja olisimme yksi seurakunta paikkakunnittain, niin kuin Isä ja Jeesus ovat yksi.

 

Petri Paavola 12.10.2018

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
syyspaivat-2018
kotipetripaavola.com - Arkkipiispa Luoman synti
katekismus.fi/34
katekismus.fi/35
kotipetripaavola.com - Kirkkoherran ajatuksia uskosta (Teemu Laajasalon ajatuksia)
ekumenia.fi
cdn.katolinen.fi
kotipetripaavola.com - Katolisen kirkon kirottu evankeliumi
youtube.com - Ekumenian porton tappava haureuden viini

 


 

 

 

eXTReMe Tracker