Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Miksi en usko ylöstempaukseen ennen vaivan aikaa?

Pidin 11.1.2020 kaksi Raamattutuntia Kiteellä aiheesta: Miksi en usko ylöstempaukseen ennen vaivan aikaa. Ajattelin vielä kirjoittaa tästä aiheesta tuomalla esiin Raamatun sanan kautta, että Raamattu todellakin opettaa Herran Jeesuksen tulemuksen ja seurakunnan ylöstempauksen tapahtuvan vaivanajan jälkeen (suuri ahdistus). Tätä aihetta on hyvä tutkia vielä lisää muutamasta näkökulmasta käsin. Tämä aihe ei saa olla riitakysymyksenä seurakunnan keskuudessa, niin kuin se valitettavasti on tullut monille riitakysymykseksi. Minun tarkoitukseni ei ole aiheuttaa riitaa, vaan saada lukija tutkimaan Jumalan sanan totuutta, koska Jumalan sanan totuus kertoo meille tämän asian selvääkin selvemmin. Olkaamme tässäkin asiassa armollisia toinen toisillemme, älkäämme käykö henkilöön kiinni, vaan käykäämme tästä rakentavaa keskustelua sävyisyyden Hengessä, vaikka olisimmekin tästä asiasta eri mieltä.

Joku voi ajatella, että se on ihan sama milloin ylöstempaus tapahtuu ja tästä asiasta on ihan turha kirjoittaa ja aiheuttaa lisää riitaa seurakunnan keskuuteen. Se on totta ettemme saa aiheuttaa riitaa seurakunnan keskuuteen, siksi minä kehotan ja sanon ettei kirjoitustani saa käyttää lyömäaseena niitä vastaan, jotka uskovat Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen tapahtuvan ennen vaivan aikaa. Kirjoitukseni tarkoitus on sävyisyyden Hengessä tutkia Jumalan sanan opetusta tästä aiheesta ja siksi jos joku haluaa tuoda esille kirjoitukseni sanomaa, niin se tulee tuoda esille sävyisyyden Hengessä. Sinulla tulee olla siunaava asenne Kristuksessa olevia sisaria ja veljiäsi kohtaan, jotka ovat jossakin opinkohdassa eri mieltä kanssasi, älä rakenna riitaa veljesten (sisarten) kesken, sillä se on kauhistus Herralle.

Eräs todella tärkeä syy miksi tästä aiheesta on syytä kirjoittaa on se, että Herra Jeesus varoitti opetuslapsiansa etteivät he uskoisi antikristukseen ja luulisi antikristuksen olevan Jeesuksen tulemus. Jos Herra Jeesus varoitti ettemme saa uskoa antikristukseen kun hän tulee, niin se tarkoittaa sitä, että seurakunta on silloin maan päällä, eikä Jeesuksen opetuslapset saa uskoa häneen. Joku voi ajatella tässä kohden, että jos seurakunta olisikin maan päällä, niin eihän uskovat voi erehtyä uskomaan antikristukseen. Jos Herra Jeesus varoittaa meitä ettemme saa uskoa antikristukseen, niin silloin se on mahdollista, että uskova voi eksyä uskomaan antikristukseen ja varsinkin silloin, jos hän totuttaa sydämensä uskomaan valheita ja ihmisten uskonnollisia perinteitä. Koen että tässä kohdassa täytyy tuoda esille, että se miten tänään uskomme ja ymmärrämme voi muuttua huomenna siten, että emme usko enää sillä tavalla miten eilen uskoimme.

1970-luvulla eräs vapaaseurakunnan sananjulistaja sai sanoman sydämellään ja sanoi eräälle toiselle vapaaseurakunnan julistajalle, että silloin kun Suomessa luterilaisen kirkon, katolisen kirkon ja vapaaseurakunnan johtajat esiintyvät yhdessä televisiossa, niin silloin luopumus on edennyt pitkälle Suomen maassa. Tämä toinen vapaaseurakunnan julistaja sanoi, että se on mahdotonta, näin ei voi tapahtua. 1990-luvulla tämä sama saarnamies, joka sanoi sen olevan mahdotonta oli itse vapaaseurakunnan johtajana televisiossa yhteisessä tilaisuudessa luterilaisen kirkon ja katolisen kirkon johtajan kanssa. Tämä surullinen esimerkki kertoo sen kuinka se miten tänään uskomme, voi muuttua päinvastaiseksi, jos päästämme valheenhengen eksyttämään sydäntämme. Tästä samasta syystä valhe voi sokaista uskovan niin, että antikristuksen tullessa valheeseen eksynyt uskova luulee antikristuksen olevan sama asia kuin Jeesuksen tulemus. Tämän tähden onkin tärkeää ymmärtää totuus myös Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta, koska silloin ei eksy luulemaan antikristuksen olevan Jeesuksen tulemus. Kirjoitan tästä tärkeästä asiasta otsikon yhteydessä: Herra Jeesus sanoi ettemme saa uskoa antikristukseen.

Jos rakastamme Herraa Jeesusta totuudessa ja vaikka olisimmekin erehtyneet siinä tuleeko Jeesus ennen vaivan aikaa vai vaivanajan jälkeen, niin siitä huolimatta, vaikka olisimmekin tässä asiassa erehtyneet, niin Herra Jeesus ylöstempaa meidät tulemuksessaan tuuliin ja pilviin Häntä vastaan. Me uskovat monesti asetamme vastakkain tässäkin asiassa eri uskovien opetuksen ja julistuksen, jonka puolestamme olemme tai sitä vastaan. Tällainen vastakkainasettelu hyvin usein johtaa siihen, että käymme henkilöön kiinni, emmekä ehkä kykene enää näkemään ja ymmärtämään sitä mikä on totuus, mitä Raamattu opettaa. Tämän tähden minä tuon esille runsaasti sitä mitä Raamattu opettaa tästä asiasta. Näin voit etsiä Jumalan sanasta sen mitä Raamattu tästä opettaa. Toki jokainen meistä pyrkii ymmärtämään Raamattua ja pyrkii etsimään sitä mikä on totuus aina siihen asti mihin saakka olemme Jumalan armosta ymmärtäneet Jumalan sanan opetusta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Herrassa kuolleiden ylösnousemus tapahtuu Herran tulemuksessa
Herra Jeesus sanoi Hänen tulemuksensa ja ylöstempauksen tapahtuvan suuren ahdistuksen ajan jälkeen
Jumala pelastaa Herran Jeesuksen opetuslapset vihasta
Herra Jeesus sanoi ettemme saa uskoa antikristukseen
Antikristus ja Jerusalemin temppelin uhrit

 

 

 

Herrassa kuolleiden ylösnousemus tapahtuu Herran tulemuksessa

Joh 6:
39 Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä.
40 Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä."

Joh 11:
23 Jeesus sanoi hänelle: "Sinun veljesi on nouseva ylös".
24 Martta sanoi hänelle: "Minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa, viimeisenä päivänä".
25 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.
26 Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?"
27 Hän sanoi hänelle: "Uskon, Herra; minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan Poika, se, joka oli tuleva maailmaan".

Matt 28:
20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Edellä olevat Raamatun kohdat antavat meille tärkeän suuntaviitan siihen, että Herran Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus tapahtuvat vaivanajan jälkeen. Joh 6:39,40:ssa Jeesus sanoi herättävänsä kuolleista viimeisenä päivänä sen ihmisen, joka uskoo Häneen. Jeesuksen tulemuksessa kun ylöstempaus tapahtuu, niin Jumalassa kuolleet nousevat ensin ja heti sen jälkeen välittömästi maan päällä olevaa seurakunta temmataan tuuliin ja pilviin Herraa vastaan. Johanneksen luvun 6 opetuksen mukaan seurakunta on maan päällä tämän armotalouskauden loppuun asti. Matt 28 luvussa Herra Jeesus sanoi olevansa opetuslapsiensa kanssa maailman loppuun asti (tämän armotalouskauden loppuun asti). Matt 28 ja Joh 6 ovat yhtäpitäviä, sillä molemmista kohdista tulee esille se kuinka seurakunta on maan päällä maailman loppuun (tämän armotalouskauden loppuun asti), joka tarkoittaa sitä, että seurakunnan ylöstempaus tapahtuu vaivanajan jälkeen.

Matt 28 ja Joh 6 kumoavat sen väärän opetuksen, joka sanoo Jeesuksen tulevan ennen vaivan aikaa ja sen jälkeen Pyhä Henki otettaisiin maan päältä pois joksikin aikaa, kunnes Pyhä Henki sitten palaisi takaisin ja juutalaisten jäännös pelastuu ja sitten voi vielä pakanatkin lopunajan vaivanajassa pelastua marttyyrikuoleman kautta. Matt 28 tarkoittaa sitä, että Herra Jeesus on Pyhässä Hengessä opetuslastensa kanssa maailmanloppuun asti (tämän armotalouskauden loppuun asti), viimeiseen päivään asti, jolloin tapahtuu Jumalassa kuolleiden ylösnousemus ja seurakunnan ylöstempaus.

Tosin tarkkaa päivää (päivämäärä) ja hetkeä emme voi tietää etukäteen, mutta lupauksensa mukaan Jeesus herättää Jumalassa kuolleet viimeisenä päivänä (tämän armotalouskauden viimeisenä päivänä), jolloin myös tapahtuu Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus, jonka päivämäärää ja hetkeä emme voi kuitenkaan etukäteen tietää. Jos Herra Jeesus on itse luvannut olla opetuslastensa kanssa maailmanloppuun asti (tämän armotalouskauden loppuun asti), joka tapahtuu Pyhän Hengen kautta, niin se tarkoittaa sitä, että ylöstempaus ei voi tapahtua ennen vaivan aikaa, vaan vaivanajan jälkeen. Tämä Raamatun kohta, jossa Herra Jeesus lupaa olla opetuslastensa kanssa maailmanloppuun asti (tämän armotalouskauden loppuun asti), on Herran Jeesuksen todistuksena vastaansanomaton sekä samalla on täydellisesti linjassa sen kanssa, kun Jeesus sanoi Matt 24 luvussa tulevansa suuren ahdistuksen jälkeen, jonka jälkeen suuren pasuunan äänen kuuluessa tapahtuu seurakunnan ylöstempaus.

Joh 6:39,40 ei puhu suuren ahdistuksen ajasta, eikä antikristuksesta, mutta koska Jeesus sanoi Jumalassa kuolleiden nousevan kuolleista viimeisenä päivänä ja Jumalassa kuolleiden ylösnousemus tapahtuu samana päivänä kuin ylöstempaus, niin se tarkoittaa sitä, että ennen Jeesuksen tulemusta ja ylöstempausta suuri ahdistus on alkanut maan päällä ja antikristus on ilmestynyt. Jeesus ei puhu näissä jakeissa (Joh 6:39,40) kirjaimellisesti suuresta ahdistuksesta ja antikristuksesta, mutta sanoessaan kuolleiden ylösnousemuksen tapahtuvan viimeisenä päivänä, niin kuitenkin suuri ahdistus (vaivan aika) ja antikristuksen ilmestyminen ovat tapahtuneet jo sitä ennen.

Herra Jeesus sanoi Martalle, että hänen kuollut veljensä (Lasarus) on nouseva ylös, jolla Hän tarkoitti kuolleista heräämistä. Herra Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista. Martta sanoi tietävänsä Lasaruksen nousevan kuolleista ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä (tämän armotalouskauden viimeisenä päivänä). Herra Jeesus ei kumonnut Martan sanoja, koska Jeesus itse opetti Jumalassa kuolleiden ylösnousemuksen tapahtuvan viimeisenä päivänä (tämän armotalouskauden viimeisenä päivänä). Raamattu sanoo kaikkien Jumalassa kuolleiden ylösnousemuksen tapahtuvan samana päivänä kun tapahtuu Herran Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus, josta kirjoitan myöhemmin lisää. Raamattu todellakin opettaa ylöstempauksen tapahtuvan tämän maailmanajan (tämän armotalouskauden viimeisenä päivänä) lopussa vaivanajan jälkeen.

Kun Herra Jeesus sanoi (Jumalassa) kuolleiden ylösnousemuksen tapahtuvan tämän maailmanajan viimeisenä päivänä (tämän armotalouskauden viimeisenä päivänä), niin Herra Jeesus ei opettanut, että me jokainen tulemme kohtaamaan lihassamme viimeisen päivän silloin kun itse kukin kuolemme silloin kun kuolemme (sekin kyllä tapahtuu), vaan Herra Jeesus puhui ja opetti tietystä ja erityisestä päivästä, tämän maailmanajan viimeisestä päivästä, jolloin kaikki Jumalassa kuolleet ihmiset nousevat kuolleista samana päivänä, joka on sama päivä kuin ylöstempauksen päivä. Herran Jeesuksen opettama viimeinen päivä, jolloin Jumalassa kuolleet nousevat kuolleista (on myös sama päivä kuin Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus) tulee tapahtumaan tämän maailmanajan viimeisenä päivänä, jonka jälkeen alkaa tuhannenvuoden rauhanvaltakunnan aika. Herra Jeesuksen opettama viimeinen päivä, jolloin Jumalassa kuolleet nousevat kuolleista ei tapahdu tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan lopussa, vaan tämän maailmanajan ja armotalouskauden lopussa, jota me nyt Jumalan armosta elämme.

Tämän maailmanajan ja armotalouskauden viimeisenä päivänä (Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus) vain Jumalassa kuolleet nousevat kuolleista ja jumalattomina kuolleet nousevat kuolleista viimeiselle tuomiolle, joka tapahtuu tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen.

1 Tess 4:
15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.
18 Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

Apostoli Paavali (Raamattu - Jumalan sana) opettaa, että Herran Jeesuksen tulemuksessa Kristuksessa (Jumalassa) kuolleet nousevat ylös ensin ja sitten maan päällä oleva seurakunta temmataan yhdessä heidän kanssaan Herraa vastaan pilviin ja yläilmoihin. Tämä on sama opetus kuin Herra Jeesus sanoi herättävänsä Jumalassa kuolleet viimeisenä päivänä kuolleista, joka tapahtuu samana päivänä kun tapahtuu Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus. Tämä on todella selkeä Raamatun opetus ja siksi en usko ylöstempaukseen ennen vaivan aikaa, vaan vaivanajan (suuren ahdistuksen) jälkeen.

Herra Jeesus sanoi Hänen tulemuksensa ja ylöstempauksen tapahtuvan suuren ahdistuksen ajan jälkeen

Matt 24:
21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.
22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.
23 Jos silloin joku sanoo teille: ‘Katso, täällä on Kristus’, tahi: ‘Tuolla’, niin älkää uskoko.
24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
25 Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.
26 Sentähden, jos teille sanotaan: ‘Katso, hän on erämaassa’, niin älkää menkö sinne, tahi: ‘Katso, hän on kammiossa’, niin älkää uskoko.
27 Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.
28 Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.
29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

Luuk 21:
25 Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.
26 Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.
27 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.
28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."
29 ¶ Ja hän puhui heille vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
30 Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.
31 Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.
32 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.
33 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.
34 Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta
35 niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.
36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne (ekfygein - perusmuoto ekfeugo) tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä."

1 Tess 4:
15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.
18 Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

Herra Jeesus opetti Matt 24 ja Luuk 21 kohdissa tulemuksestaan ja ylöstempauksesta. Matt 24:ssa Herra Jeesus sanoo, että ahdistusten päivien (suuri ahdistus Matt 24:21;29) jälkeen tapahtuu Hänen tulemuksensa ja ylöstempaus. Herran Jeesuksen toinen tulemus ja ylöstempaus on julkinen ja yksivaiheinen ja tapahtuu vain kerran, jonka kaikki sukukunnat maan päällä näkevät.

Luuk 21 luvussa 36 on kreikankielen sana ekfeugo, joka tarkoittaa pakenemista ja karkaamista. Strongsin sanakirja antaa sanalle ekfeugo merkityksen: to flee out (paeta), escape (päästä pakoon, karata, paeta), flee (paeta). Novumin sanakirja sanoo ekfeugo sanan tarkoittavan paeta, karata, päästä.

Luuk 21:36:ssa kehotetaan valvomaan joka aika ja rukoilemaan, että saisimme voimaa paetaksemme kaikkea, mikä tuleva on. Tällä mikä tuleva on tarkoitetaan sitä paulaa, ansaa ja eksytystä, joka tulee tapahtumaan lopunajan viimeisinä päivinä antikristuksen ja synnin laittomuuden kautta. Meidän uskovien tulee paeta, eli karttaa synnin laittomuutta ja elää jumalisesti ja elää Jumalan sanan totuuden mukaan. Pakenemis-sana ei tarkoita ylöstempausta ennen vaivan aikaa, koska Raamattu sanoo Luuk 21:36, että meillä tulee olla voimaa ja halua paeta tätä kaikkea mikä tuleva on. Jos Luuk 21:36 puhuisi ylöstempauksesta, niin jae ei sanoisi, että uskovien tulee paeta (vältellä, välttää) sitä kaikkea (synnin laittomuutta), mikä on tuleva maailmaan. Jos Luuk 21:36 puhuisi ylöstempauksesta, niin se ei kehottaisi välttelemään ja pakenemaan sitä lopunajan eksytyksen paulaa, joka tulee antikristuksen kautta, vaan sanoisi ettette tule sitä näkemään, eikä teidän silloin tarvitse vältellä ja paeta sitä mitä ette joudu kohtaamaan, mutta Herra Jeesus sanonut näin, vaan käski pakenemaan synnin laittomuutta.

Kun ylöstempaus tapahtuu, niin silloin uskova otetaan pois maan päältä, eikä hän enää silloin pakene ja välttele synnin laittomuutta. Kehotus pakenemaan ja välttelemään paulaa (synnin laittomuutta), joka on tuleva ja saavuttava kaikki, jotka asuvat maan päällä (paitsi ei Jeesusta totuudessa rakastavia uskovia) todistaa sen ettei ole kyse ylöstempauksesta, sillä niin Matt 24 kuin Luuk 21 opettavat samaa asiaa, Herran Jeesuksen tulemusta ja seurakunnan ylösottoa, joka tapahtuu suuren ahdistuksen ajan jälkeen.

Herra Jeesus sanoi tulemuksensa ja ylöstempauksen tapahtuvan suuren ahdistuksen (vaivan aika) jälkeen. Tämän Herra Jeesus sanoi Matt 24:21-31 jakeissa. Matt 24:21:ssa Herra Jeesus puhui suuresta ahdistuksesta, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule. Sitten Herra Jeesus sanoi Matt 24:29:ssa, että niiden päivien ahdistuksen jälkeen tarkoittaen sitä suurta ahdistusta (Matt 24:21) aurinko pimenee, kuu ei anna valoansa, tähtiä putoilee taivaalta ja taivaitten voimat järkkyvät ja silloin Ihmisen Pojan (Jeesuksen) merkki näkyy taivaalla ja kaikki ihmiset näkevät julkisesti Herran Jeesuksen tulevan taivaan pilvien päällä ja suuren pasuunan pauhatessa tapahtuu ylöstempaus ja Jeesuksen opetuslapset kootaan ylöstempauksessa kaikkialta maailmasta.

Matt 24:21-31 jakeet kertovat Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen tapahtuvan vaivanajan jälkeen, jonka vahvistaa suuri pasuunan ääni, sillä se on sama Jumalan pasuunan ääni, josta 1 Tess 4:15-18 kertoo, joka tapahtuu silloin kun tapahtuu seurakunnan ylöstempaus. 1 Tess 4:15-18 kertoo lohdullisen sanoman siitä, että meidän ei tarvitse olla tietämättömiä ja murheellisia Herrassa poisnukkuneiden tähden, sillä he tulevat nousemaan kuolleista ennen ylöstemmattavaa seurakuntaa Jumalan pasuunan äänen kuuluessa. Näin saamme olla kaikki yhdessä Herran kanssa ja siksi me voimme lohduttaa toinen toisiamme näiden sanojen kautta.

Jotkut opettavat sanoen, että ylöstempaus on jo tapahtunut ennen vaivan aikaa ja että Matt 24 luvun Jeesuksen tulemus tarkoittaisi sitä tapahtumaa kun Jeesus tulee uudestaan maan päälle suuren ahdistuksen ajan jälkeen, jolloin Jeesus tulisi seurakuntansa kanssa, eikä enää seurakuntaa varten, koska ylöstempaus olisi jo tapahtunut.

Raamattu kumoaa edellä olevan väärän teorian. Matt 24 luvussa Jeesus puhuu tulemuksensa ja ylöstempauksen tapahtuvan suuren ahdistuksen jälkeen ja silloin kuuluu suuren pasuunan ääni. Suuren pasuunan ääni, Jumalan pasuunan ääni, viimeisen pasuunan ääni kuuluu vain Jeesuksen tulemuksen ja seurakunnan ylöstempauksen yhteydessä ja sen on kerrottu tapahtuvan Matt 24 luvussa suuren ahdistuksen jälkeen. Jumalan pasuunan äänen kuuluessa maan päällä oleva seurakunta ylöstemmataan Herraa vastaan. Opetus, joka sanoo Matt 24 luvussa tapahtuvan Jeesuksen uusi tulemus seurakuntansa kanssa maan päälle on väärä opetus, koska Matt 24 luku kytkee Jeesuksen tulemuksen yhteen Jumalan pasuunan äänen kanssa, joka tarkoittaa seurakunnan ylöstempausta. Jumalan pasuunan ääni ja ylöstempaus ovat erottamattomat ja ne kuuluvat yhteen ja näin tapahtuu Matt 24 luvussa. Matt 24 luvussa oleva sanonta suuri pasuuna, tarkoittaa viimeistä pasuunaa ja ylöstempauksen pasuunan ääntä. Sanat suuri pasuuna korostavat sitä, että kyseessä on nimenomaan ylöstempaukseen kuuluva Jumalan pasuuna.

Ilm 20:
4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.
5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus.
6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

Dan 12:
1 ¶ Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.
2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.

Ylöstempauksen jälkeen kaikki pyhät tulevat Herran Jeesuksen kanssa maan päälle, jolloin alkaa tuhatvuotinen rauhanvaltakunnan aika. Tuhatvuotisessa valtakunnassa kaikkina aikoina Raamatun Jumalaan uskovat ihmiset saavat yhdessä Jeesuksen kanssa hallita tuhannenvuoden valtakunnassa, jossa Herra Jeesus on kuitenkin Rauhanruhtinas.

Ensimmäinen ylösnousemus, josta Ilm 20:4-6 kertoo on Jumalassa kuolleiden ylösnousemus ja seurakunnan ylöstempaus, jossa koko kaikkien historian aikakausien morsian nousee ylös Herraa vastaan tuuliin ja pilviin. Toinen ylösnousemus on se kun jumalattomat nousevat kuolleista viimeiselle tuomiolle, jossa heidät tuomitaan iankaikkiseen kadotukseen tekojensa mukaan. Toinen ylösnousemus, jumalattomien ylösnousemus tapahtuu tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen. Dan 12:1,2 kertoo näistä kahdesta ylösnousemuksesta, ensimmäinen iankaikkiseksi elämäksi ja toinen iankaikkiseksi kadotukseksi.

Jumala pelastaa Herran Jeesuksen opetuslapset vihasta

Moni uskoo ja ajattelee Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen tapahtuvan ennen vaivan aikaa, koska Raamatussa sanotaan, että Jumala on luvannut pelastaa meidät vihasta. Se on totta, että Jumala on luvannut pelastaa meidät vihasta, mutta sitä Jumala ei ole luvannut, että hän pelastaisi meidät siitä vihasta, jossa saatana vihaa meitä ja vaikuttaa maailman ihmisiä vihaamaan meitä. Jumala ei ole myöskään luvannut pelastaa meitä kohtaamasta antikristuksen vihaa. Jumala on luvannut pelastaa meidät kohtaamasta Jumalan vihaa. Jos ei ymmärrä ja näe Raamatusta edellä olevia asioita, niin silloin ei osaa erottaa sitä mistä vihasta Jumala on luvannut meidät pelastaa.

Room 1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,

Raamattu opettaa Jumalan vihan ilmestyvän taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Toisin sanoen Jumalan viha on koko ajan jumalattomuuden ja synnin yllä.

1 Tess 5:
8 Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo.
9 Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
10 joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.

Tässä kohdassa 1 Tess 5:8-10 Raamattu sanoo kuinka pelastuksen vastaanottaminen uskon kautta Herrassa Jeesuksessa asettaa meidät pois Jumalan vihasta, sillä vain jumalattomat synnin vääryyden kautta ovat Jumalan vihan alla, mutta Herran Jeesuksen opetuslapset eivät ole Jumalan vihan kohteena. Sen jonka Jumala on armossaan pelastanut, niin häntä ei ole määrätty vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Tässä kohden ei ole määrätty vihaan, ei tarkoita ylöstempauksen kautta maailmasta pois pääsemistä tai ettei seurakunta kohtaisi antikristuksen vihaa, vaan ettei Jumalan lasta ole määrätty kokemaan Jumalan vihaa, joka on jumalattomuutta vastaan.

Room 5:
8 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.
9 Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta.
10 Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut;
11 emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet.

Room 5:8-11 opettaa samasta asiasta kuin 1 Tess 5:8-10. Me olimme Jumalan vihollisia jumalattomina ollessamme ja nyt kun Jumala on armostaan pelastanut meidät, niin me emme ole enää Jumalan vihan alaisia.

1 Tess 1:10 ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.

2 Tess 2:8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,

1 Tess 1:10 opettaa taas siitä, että me odotamme taivaista Jeesuksen tulemusta ja kun Jeesus tulee ja ylöstempaa seurakuntansa tuuliin ja pilviin, niin silloin meidät pelastetaan siitä tulevasta vihasta, jolloin Jumalan vihan kautta Herra Jeesus tulemuksessaan surmaa laittomuuden ihmisen, eli antikristuksen, niin kuin 2 Tess 2:8 opettaa. Tämä on Jumalan viimeinen vihan vuodatus maan päällä jumalattomuutta ja synnin vääryyttä vastaan, jolloin seurakunta ei ole enää maan päällä, sillä ylöstempaus on tapahtunut, koska se tapahtuu Jeesuksen tulemuksen yhteydessä.

Dan 8:
19 Sitten hän sanoi: "Katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana; sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa.
.................
23 Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava.
24 Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle.
25 Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan.

2 Tess 2:
1 ¶ Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,
2 ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.
3 ¶ Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
.....
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,

Danielin kirjan 8 luku opettaa viimeisestä vihan ajasta, lopun ajasta tarkoittaen sillä antikristuksen vihaa kun hän vihaa pyhien kansaa (Jeesuksen opetuslapsia). Dan 8:19-25 opettaa kuinka sen jälkeen kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, niin nousee kuningas, joka on antikristus ja häntä sanotaan tässä kuninkaaksi siksi, koska hän pyrkii matkimaan ja jäljittelemään Jeesusta, joka on kuningasten Kuningas. Antikristus vihaa Jeesuksen opetuslapsia, koska seurakunta on maan päällä, eikä ylöstempaus ole vielä tapahtunut. Sitten Dan 8:25 sanoo, että antikristus muserretaan ja tuhotaan ilman ihmiskättä, kun Jeesus tulemuksessaan, jolloin tapahtuu myös ylöstempaus tuhoaa suunsa henkäyksellä antikristuksen.

2 Tess 2:1-3 kertoo saman asian kuin Dan 19-25. Herran Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus ei tapahdu ennen kun ensin tapahtuu luopumus ja antikristuksen ilmestyminen (Dan 8:23 kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava). 2 Tess 2:8 sanoo kuinka Herra Jeesus tulemuksessaan surmaa suunsa henkäyksellä antikristuksen (Dan 8:25 ..... Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan). Nämäkin Raamatun kohdat kertovat Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen tapahtuvan suuren ahdistuksen ajan jälkeen.

Ilm 3:10 Koska olet noudattanut minun kestävyyteen kehottavaa sanaani, niin minäkin varjelen (tereo) sinut koetuksen (peirasmos) hetkestä, joka on tulossa koko maailmaan koettelemaan niitä, jotka asuvat maan päällä. Raamattu Kansalle

Ilm 3:10 Ettäs pidit minun kärsivällisyyteni sanat, niin minä tahdon sinun varjella (tereo) kiusauksen (peirasmos) hetkestä, joka koko maan piirin päälle tuleva on, niitä kiusaamaan, jotka maan päällä asuvat. Biblia 1776

Ilm 3:10 on käännetty oikein Bibliassa ja Raamattu kansalle käännöksessä, sillä jakeessa ei ole sanaa pelastan, niin kuin 33/38 kääntää (pelastan sinut koetuksen hetkestä). Raamatun alkutekstin mukaan Jumala varjelee (suojelee) kansaansa kiusauksen (koetuksen) hetkestä, joka on tulossa koko maailmaan. Tämäkään kohta ei opeta seurakunnan ylöstempausta, vaan sitä kuinka Jumala varjelee omansa eksymästä kiusaajan eksytykseen.

Kreikankielen sana tereo tarkoittaa varjella, suojella, vartioida ja kielikuvana tereo tarkoittaa varjella tai säilyttää ihminen siinä tilassa missä hän on. Tämän kielikuvan merkityksen mukaan Jumala varjelee kansaansa eksymästä antikristuksen eksytykseen, sillä Jumala varjelee meitä olemaan uskossa kuuliaisia Herralle Jeesukselle, eli säilyttää meidät siinä tilassa missä olemme Jumalan armosta, kuuliaisuuden tilassa. Sitten vielä sekin, että Herra Jeesus lupasi olla opetuslastensa kanssa maailmanloppuun asti (tämän armotalouskauden loppuun asti) ja Hän tietenkin silloin varjelee meitä tämän armotalouskauden loppuun asti, niin ettemme eksy antikristuksen eksytyksen juoniin, emmekä muihinkaan eksytyksiin, jos rakastamme Herraa Jeesusta totuudessa.

Herra Jeesus sanoi ettemme saa uskoa antikristukseen

Seuraavaksi kirjoitan siitä kuinka Herra Jeesus varoitti ettemme saa uskoa antikristukseen, emmekä saa uskoa antikristuksen valhetta, jossa hän väittää olevansa Herran Jeesuksen tulemus. Kuten aikaisemmin kirjoitin, että jos Herra Jeesus varoittaa Matteuksen evankeliumin 24 luvussa opetuslapsiaan etteivät he saa uskoa antikristukseen, niin silloin se on mahdollista uskovankin eksyä uskomaan, että antikristus olisikin Jeesuksen tulemus. Herra Jeesus ei erehtynyt siinä, kun Hän varoitti opetuslapsiaan ettemme uskoisi antikristukseen. Siksi meidän on otettava tämäkin asia vakavasti ja uskottava Herraan Jeesukseen rakkaudesta totuuteen, sillä ilman totuuden rakkautta uskovakin tulee eksymään pois totuudesta ja on silloin helppo saalis antikristukselle, kun hän tulee eksyttämään ihmisiä maan päälle. Lohdullista on tietää se, että jos rakastat totuudessa Herraa Jeesusta, niin et tule eksymään antikristuksen ja saatanan kavaliin juoniin ja jos elät maan päällä silloin kun Herra Jeesus tulee, niin silloin Hän ylöstempaa sinut Hänen luoksensa.

Ennen kuin käyn läpi Matteuksen evankeliumin 24 luvun Herran Jeesuksen varoitusta, niin minun on kirjoitettava Raamatun opettamasta Jumaluudesta totuuden mukaan ja katolisen kirkon opettamasta väärästä jumaluudesta, koska antikristus tulee opettamaan väärin Jumaluudesta ja sitä kautta hän korottaa itsensä yli kaiken, mitä Jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan. Tätä en käsitellyt kovinkaan paljon Kiteellä pitämässäni puheessa ja siksi tämä asia tulee käydä nyt perusteellisemmin läpi.

Katolinen kirkko opettaa Jumalan olevan yksi ja yhtä aikaa kolminainen siten, että Isä, Jeesus ja Pyhä Henki ovat yhtä Kaikkivaltiaita ja yhtä suuria, jonka tähden katolinen kirkko opettaa palvovansa Pyhää Henkeä. Katolinen kirkko sanoo ja opettaa Isän olevan suurempi kuin ihmiseksi tullut Kristus, koskien asemaa, koska Kristuksen ihmisyys on luomakuntaa, vaikka Jumaluudessaan Hän on yhtä suuri Isänsä kanssa. Toisin sanoen katolinen kirkko uskoo ettei Isä olekaan Jeesusta suurempi, vaikka Jeesus sanoi Hänen Isänsä olevan Häntä suurempi. Herra Jeesus ei sanonut, että Isä on minua suurempi ihmisyyden puolesta, vaan että Isä on minua suurempi. Katolisen kirkon opetus Jumalasta on väärä opetus, jota antikristus tulee käyttämään hyväksi kun hän julistaa ja korottaa itsensä yli kaiken sen mitä Jumalasta sanotaan.

Joh 6:38 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.

Joh 13:16 Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei ole palvelija herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi.

Joh 14:28 Te kuulitte minun sanovan teille: ‘Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne’. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi.

Herra Jeesus sanoi Isän lähettäneen Hänet taivaasta, ei tekemään Hänen omaa tahtoaan, vaan Isänsä tahdon. Herra Jeesus myös sanoi ettei lähettiläs (lähetetty) ole lähettäjäänsä suurempi. Nämä Raamatun kohdat kertovat meille sen että Isä oli ja on taivaassa Jeesusta suurempi, koska Isä lähetti Jeesuksen maan päälle, niin että Hän tekisi Isänsä tahdon, itseään suuremman tahdon. Isä lähetti Jeesuksen maan päälle ja Jeesus meni takaisin Isänsä luokse, koska Isä on Jeesusta suurempi. Raamattu kumoaa katolisen kirkon opin, että Isä ja Jeesus ovat Jumaluudessa (taivaassa) yhtä suuria.

Se että Isä on Jeesusta suurempi ei tee Jeesuksesta pienempää tai alempaa Jumalaa, vaan kertoo Jumalan hierarkkisesta järjestyksestä, sillä Raamattu opettaa Pyhän Hengen olevan alamainen Isälle ja Jeesukselle ja Jeesus on alamainen Isälleen. Raamattu opettaa Jumalan olevan yksi sekä näemme Jumalassa kolmiyhteisyyden Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä, jossa Pyhä Henki on alamainen Isälle ja Jeesukselle ja Jeesus on alamainen Isälleen.

Matt 28:18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Matt 11:27 Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.

Herra Jeesus itse sanoo, että Hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Raamattu kertoo meille, että Isä on antanut kaiken vallan Jeesukselle. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että Jeesus on Kaikkivaltias Jumala, mutta Jeesuksen Kaikkivaltius perustui siihen, että Hänen Isänsä, joka on Häntä suurempi on antanut Hänelle kaiken vallan. Kuten aikaisemmin näimme, niin Isä on Jeesusta suurempi myös taivaassa ja siksi Isä antoi Jeesukselle kaiken vallan niin taivaassa kuin maan päällä. Herra Jeesus ei ole Isää pienempi tai alempi Jumala, sillä on kyse Jumalan hierarkkisesta järjestyksestä, jossa Isä on Jeesusta suurempi ja Isä Jumala on Jeesuksen pää.

Raamattu sanoo aviomiehen olevan vaimonsa pää ja että vaimon tulee olla alamainen miehellensä. Vaikka aviomies on vaimonsa pää ja vaimo on alamainen miehelleen, niin se ei tee vaimosta vähemmän ihmistä kuin mies, sillä he ovat yhtä paljon ihmisiä, mutta on kyse hierarkkisesta järjestyksestä miehen ja vaimon välillä. Samalla tavalla Jeesus ei ole alempi Jumala kuin Hänen Isänsä, sillä Heissä molemmissa on yhtä paljon Jumaluutta, mutta Isä on Jeesusta suurempi, koska Isä on Jeesuksen pää ja Jeesus on alamainen Isälleen.

Herra Jeesus on totinen Jumala ja Kaikkivaltias Jumala, joka on Raamatun sanan kiistaton totuus. Katolinen väärä oppi Jumalasta on siinä, että se ei tunnusta Isän olevan taivaassa Jeesusta suurempi, vaikka Raamattu opettaa niin selvääkin selvemmin. Raamattu opettaa Jumalan olevan yksi Jumala, josta näemme kolmiyhteisyyden Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä, jossa on hierarkkinen järjestys: Pyhä Henki on alamainen Isälle ja Jeesukselle, ja Jeesus on alamainen Isälleen. Katolinen väärä opetus Jumalasta on siinä, että se opettaa Isän, Jeesuksen ja Pyhän Hengen olevan yhtä suuria, vaikka Raamatusta näemme selvästi, että Isä oli ja on taivaassa Jeesusta suurempi, koska Isä lähetti Jeesuksen taivaasta maan päälle tekemään Isänsä tahdon.

1 Kor 15:
24 sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman.
25 Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle".
26 Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.
27 Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu," niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa.
28 Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

Jeesus on saanut Isältänsä kaiken vallan ja alistetaan (Jeesus itse suostuu siihen) lopulta Isän vallan alle, joka tarkoittaa samaa asiaa kuin se, että Isä on taivaassa Jeesusta suurempi. Jeesus jää silti Kaikkivaltiaaksi Jumalaksi suhteessa luotuihin ihmisiin, mutta ei suhteessa Isäänsä, koska Isä on Jeesusta suurempi taivaassa. Kun Raamattu sanoo Jeesuksen lopulta alistuvan Isänsä vallan alle, niin se tarkoittaa sitä, että Isä on Jeesusta suurempi taivaassa. Katolisen kirkon väärä kolminaisuusoppi ei hyväksy tätä, vaan se jankkaa ja väittää Jeesuksen olevan yhtä suuri Isänsä kanssa, vaikka Raamattu tuo esille, että Isä on taivaassa Jeesusta suurempi.

Tämä on tärkeää ymmärtää oikein, koska kun antikristus ilmestyy maan päälle, niin hän käyttää tätä katolisen kirkon väärä Jumaluusoppia ja sanoo olevansa Messias Jeesus, koska hän pyrkii jäljittelemään Jeesusta, ja antikristus sanoo olevansa yli kaiken mitä Jumalasta sanotaan ja ettei hän ole alamainen Isälle, sillä ehkäpä antikristus julistaa olevansa yhtä aikaa Isä ja Jeesus. Raamatun Jeesus oli alamainen Isälleen, eikä Hän tehnyt omaa tahtoansa, vaan Isänsä tahdon, mutta antikristus valehtelee ja tulee tekemään lähettäjänsä tahdon, eli saatanan tahdon, jonka takia antikristus vääristää totuuden ja hyökkää Raamatun Jumalaa vastaan.

Seuraavaksi käsittelen sitä kohtaa missä Herra Jeesus sanoi opetuslapsilleen etteivät he saa uskoa antikristukseen, eikä uskoa antikristuksen valhetta, jossa hän tekeytyy ja väittää olevansa Jeesuksen tulemus.

Matt 24:
21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.
22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.
23 Jos silloin joku sanoo teille: ‘Katso, täällä on Kristus’, tahi: ‘Tuolla’, niin älkää uskoko.
24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
25 Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.
26 Sentähden, jos teille sanotaan: ‘Katso, hän on erämaassa’, niin älkää menkö sinne, tahi: ‘Katso, hän on kammiossa’, niin älkää uskoko.
27 Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.
28 Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.
29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

Dan 11:

32 Ja liitonrikkojat hän viettelee luopumukseen houkutuksillaan, mutta niitten joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä.

33 Ja taidolliset kansan seassa opettavat monta, mutta heitä sorretaan miekalla, tulella, vankeudella ja ryöstöllä, jonkun aikaa.

34 Ja keskellä sortoa heille suodaan pieni menestys, ja monet liittyvät heihin teeskennellen.

35 Ja taidollisista jotkut kompastuvat, että heidän joukkonsa koeteltaisiin, seulottaisiin ja puhdistettaisiin lopun ajaksi, sillä vielä kestää, ennenkuin määräaika on.

36 Ja kuningas tekee, mitä hän tahtoo, ja korottaa itsensä ja uhittelee jokaista jumalaa, itse jumalien Jumalaa vastaan hän puhuu kauheita. Ja hän menestyy, kunnes vihan aika on lopussa; sillä mikä on säädetty, se tapahtuu.

 

2 Tess 2:
1 ¶ Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,
2 ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.
3 ¶ Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

 

Dan 8:
19 Sitten hän sanoi: "Katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana; sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa.
.................
23 Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava.
24 Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle.
25 Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan.

Herra Jeesus vastasi Matt 24 luvussa siihen milloin Hänen tulemuksensa tapahtuu ja minkälaiset merkit edeltävät Hänen tulemustaan. Jeesus kertoi kuinka ennen Hänen tulemustaan tulee henkilö, jonka sanotaan olevan erämaassa ja kammiossa (temppelin salaisessa huoneessa), mutta Jeesuksen opetuslapset eivät saa uskoa tätä henkilöä, joka on antikristus. Antikristus jäljittelee ja matkii Jeesusta, siksi hän pyrkii tekemään samanlaisia asioita kuin Jeesus. Jeesus oli erämaassa ja Jerusalemin temppelissä, ja antikristus matkii Jeesusta.

Herra Jeesus sanoi ettemme saa uskoa antikristukseen, jonka sanotaan olevan erämaassa ja temppelissä. Itse asiassa Matt 24:26,27 jakeista käy selkeästi ilmi, että antikristus julistaa olevansa Jeesuksen tulemus, sillä hän pyrkii tekemään samoja asioita kuin mitä Jeesus teki. Herra Jeesus sanoi, että Hänen tulemuksensa on kuin salaman leimahdus idästä länteen, sillä näin on oleva Ihmisen Pojan (Jeesus) tulemus. Herran Jeesuksen sanojen kautta Hän halusi kertoa, että Hänen opetuslapsensa ymmärtäisivät ettei Jeesus tule niin kuin antikristus tulee ilmestyen yhtäkkiä maan päälle väittäen olevansa Jeesuksen tulemus, sillä Jeesuksen tulemus tapahtuu taivaan pilvissä suurella Jumalan kirkkaudella ja voimalla.

Se, että Jeesus sanoi ettei Hänen opetuslapsensa saa uskoa antikristukseen ja antikristuksen väitettä, että hän on Jeesuksen tulemus tulee sillä tavalla esille, että Jeesus tuo esille ettei saa uskoa, että Jeesus olisi nyt erämaassa tai temppelissä, koska se on antikristus, sillä Jeesuksen tulemus tapahtuu taivaan pilvissä suurella Jumalan kirkkaudella ja voimalla. Tämä tarkoittaa sitä, että seurakuntaa ei ole temmattu pois maan päältä silloin kun antikristus ilmestyy. Koska Herra Jeesus varoitti ettei Hänen opetuslapsensa uskoisi antikristusta ja antikristuksen ilmestymisen olevan sama kuin Jeesuksen tulemus, niin silloin sekin on mahdollista, että Jeesuksen opetuslapset voivat eksyä uskomaan antikristukseen sekä luulla antikristuksen ilmestymisen olevan sama asia kuin Jeesuksen tulemus. Herra Jeesus ei erehtynyt kun Hän sanoi opetuslapsilleen, että älkää uskoko antikristukseen, joka tarkoittaa ettemme uskoisi antikristuksen ilmestymisen olevan Jeesuksen tulemus.

Ikävä kyllä Raamattu kertoo Danielin kirjan 11 luvussa kuinka antikristus eksyttää joitakin Herran Jeesuksen opetuslapsia rikkomaan liiton Jumalan kanssa ja uskomaan ja luulemaan, että antikristus on Jeesuksen tulemus. Danielin 11 luvussa jakeissa 32-36 sanotaan kuinka hän (tarkoittaa antikristusta) viettelee rikkomaan liiton Jumalan kanssa, jolloin tapahtuu näiden uskovien sydämessä luopumus. Danielin kirjan 11 luku puhuu Uuden Liiton ajasta ja vihan ja vainon ajasta, joka tarkoittaa sitä, että nämä liitonrikkojat ovat olleet Uuden Liiton uskovia ja Herran Jeesuksen opetuslapsia, mutta jotkut heistä eksyvät uskomaan antikristusta ja joutuvat sitä kautta luopumukseen tilaan. Herran Jeesuksen varoitus Matt 24 luvussa etteivät Hänen opetuslapsensa uskoisi antikristukseen ei ollut turha, sillä Dan 11 luku kertoo joidenkin Jeesuksen opetuslapsien eksyvän uskomaan antikristukseen.

Koska nämä uskovat ihmiset eivät ole uskoneet Jeesukseen rakkaudesta totuuteen, vaan myös enemmän valheellisten oppien kautta, niin he ovat eksyneet luulemaan, että antikristuksen ilmestyminen on Jeesuksen tulemus, joka oli asia josta Herra Jeesus on etukäteen varoittanut. Dan 11 luku sanoo kuinka taidolliset tuntevat Jumalansa, koska rakastavat Jeesusta totuudessa, niin siksi he pysyvät lujina ja tekevät tehtävänsä, palvelevat Jumalaa rakastamalla Jeesusta totuudessa, ja kun Jeesus tulee, niin Jeesus ylöstempaa heidät luoksensa.

Dan 11 luku kertoo myös sen kuinka Jeesukselle uskollisia uskovia (taidolliset) vainotaan miekalla, tulella, vankeudella ja ryöstöllä jonkun aikaa, joka tarkoittaa maailmanlaajuista vainoa Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan.  Kun laittomuus saa täyden vallan maailmassa, josta Herra Jeesus kertoi etukäteen, niin se tarkoittaa sitä kun antikristus ilmestyy maan päälle, niin hän alkaa täyden laittomuuden vallassa vainoamaan todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia, jolloin myös joidenkin uskovien rakkaus Jeesukseen kylmenee ja he luopuvat uskosta ja alkavat uskomaan antikristukseen.

Dan 11 luvussa sanotaan kuinka kuningas, joka tarkoittaa antikristusta matkii kuningasten Kuningasta. Antikristus korottaa itsensä ja uhittelee itse Jumalaa vastaan, joka on sama asia kun apostoli Paavali toi esille 2 Tess 2:4:ssa, että antikristus korottaa itsensä  yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

Danielin kirjan luvussa 8 kerrotaan siitä mitä tulee tapahtumaan viimeisenä vihan aikana, jossa antikristus vainoaa Jeesuksen opetuslapsia. Moni sellainen uskova ihminen on valmistautumattomassa tilassa silloin kun antikristus ilmestyy, koska väärän opetuksen takia he luulevat ja uskovat etteivät he ole silloin enää maan päällä kun antikristus ilmestyy. Raamattu kuitenkin kertoo meille todella selvästi, että seurakunnan ylöstempausta ei ole vielä tapahtunut silloin kun antikristus ilmestyy maan päälle. Silloin kun uskova on valmistautumattomassa tilassa eläen maan päällä sellaisessa tilanteessa missä hän ei uskonut olevansa, niin hän voi selvitä siitä, mutta se on vaikeampaa kuin sellaisen kohdalla, joka on valmistautunut kohtaamaan ne asiat, joista Raamattu opettaa. Uskon ja ymmärrän, että moni väärän ylöstempauksen opin uskonut selviytyy siitäkin huolimatta, vaikka ymmärtää olevansa ajassa missä antikristus vaikuttaa maan päällä, mutta kuten Raamatun opettaa, niin kaikki eivät siitä selviä, vaan eksyvät uskomaan antikristusta. Raamatun sanan opetuksen mukaan on todella huono asia, jos ymmärtää antikristuksen ja Herran Jeesuksen tulemusten järjestyksen väärällä tavalla.

Daniel 11 luku sanoo, että osa taidollisistakin luopuu lopunajassa totuuden uskosta Jeesukseen, eksyessään uskomaan antikristusta. Itse koen ja ymmärrän, että nämä taidolliset eivät ole uskoneet koko totuutta, vaan antaneet valheen verkkojen tehdä työtä heidän sydämissään. Haluan kuitenkin sanoa sinulle rohkaisun sanan, että jos uskot ja haluat uskoa ja rakastaa Jeesusta totuudessa, niin silloin et eksy antikristukseen eksytykseen, kun hän tulee, sillä sinulla on osa ylösnousemukseen ylöstempauksen hetkellä kun Herra Jeesus tulee tulemuksessaan.

Raamatussa Herra Jeesus sanoo (Luuk 21 luku), että kun nämä alkavat tapahtua (lopunajan viime hetket, antikristuksen ilmestyminen, maailmanlaajuinen vaino uskovia kohtaan jne.), niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Raamatun opetuksen mukaan maan päällä oleva Jumalan seurakunta antikristuksen vainojen keskellä ei ole pelokas ja arka joukko, vaan he ovat rohkealla mielellä ja odottavat sydämessään iloiten Herran tulemusta, joka on aikainmerkkien kautta lähellä niinä aikoina kun antikristus vainoaa Jumalan seurakuntaa maan päällä. Jumalan seurakunta on niinä päivinä rohkealla mielellä, koska Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa heidän sydämissään rohkeutta ja iloa, sillä Ylkä Jeesus Messias, joka on oman verensä kautta pelastanut ja lunastanut heidät tulee pian hakemaan heidät luoksensa, amen.

Antikristus ja Jerusalemin temppelin uhrit

Dan 9:
24 Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan, ja kaikkeinpyhin voidellaan.
25 Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltuun, ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa; ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja.
26 Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.
27 Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse."

Dan 9:27 Mutta hän monelle liiton vahvistaa yhdessä viikossa. Ja puolessa viikossa lakkauttaa uhrin ja ruokauhrin. Ja siipien tykönä seisoo hävityksen julmuus. Ja on päätetty, että se loppuan asti pitää hävitetty oleman. Biblia 1776

Dan 11:
31 Hänen lähettämänsä sotajoukot nousevat ja häväisevät pyhäkön linnoituksineen, poistavat jokapäiväisen uhrin ja asettavat sinne hävityksen kauhistuksen.
32 Ja liitonrikkojat hän viettelee luopumukseen houkutuksillaan, mutta niitten joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä.
33 Ja taidolliset kansan seassa opettavat monta, mutta heitä sorretaan miekalla, tulella, vankeudella ja ryöstöllä, jonkun aikaa.
34 Ja keskellä sortoa heille suodaan pieni menestys, ja monet liittyvät heihin teeskennellen.
35 Ja taidollisista jotkut kompastuvat, että heidän joukkonsa koeteltaisiin, seulottaisiin ja puhdistettaisiin lopun ajaksi, sillä vielä kestää, ennenkuin määräaika on.
36 Ja kuningas tekee, mitä hän tahtoo, ja korottaa itsensä ja uhittelee jokaista jumalaa, itse jumalien Jumalaa vastaan hän puhuu kauheita. Ja hän menestyy, kunnes vihan aika on lopussa; sillä mikä on säädetty, se tapahtuu.

Dan 12:
9 Niin hän sanoi: "Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti.
10 Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät.
11 Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää.

Danielin kirjan 9 luku jakeet 24-27 kertovat profetiasta, joka annettiin Israelin kansalle ja Jerusalemille. Tämän profetian mukaan Israelin kansalle ja Jerusalemille säädetään 70 viikkoa, (70 vuosiviikkoa), joka tarkoittaa 490 vuoden pituista ajanjaksoa. Profetian ydin on Messiaan tuleminen ja Hänen sovitustyönsä kuolemansa kautta, joka tapahtuu ennen kuin Jerusalemin temppeli tuhotaan uudelleen, joka tapahtui vuonna 70 jKr. 

Profetia jakautuu kolmeen peräkkäiseen ajanjaksoon, jotka tapahtuvat peräkkäin. Profetian ensimmäinen aikajakso seitsemän vuosiviikkoa (49 vuotta) aloittaa laskemisen siitä hetkestä kun Jerusalemia alettiin rakentamaan uudelleen Babylonian pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Esra lähti Baabelista Jerusalemiin Persian kuningas Artahsastanin (Artakserkses) seitsemäntenä hallitusvuonna. Muinaisten persialaisten lähteiden mukaan Esran lähtö tapahtui 458 eKr. koska se oli muinaisten persialaisten lähteiden mukaan Persian kuninkaan Artakserksesin seitsemäs hallitusvuosi.

Danielin kirjan 9 luvun 70 vuosiviikon profetian 7 vuosiviikkoa (49 vuotta) tarkoittaa Esran ja Nehemian aikaa kun Jerusalemia alettiin jälleenrakentamaan; 62 vuosiviikkoa (434 vuotta) tarkoittaa aikaa, jonka jälkeen Messias ilmestyy ensimmäisen kerran jälleenrakennettuun Jerusalemiin; viimeinen vuosiviikko (7 vuotta) tarkoittaa sitä kun Herra Jeesus tekee vahvaksi (vahvistaa) Liiton (Uusi Liitto) kuolemansa kautta, joka päättää vanhan liiton ja sen uhrit. Kun laskemme Dan 9 kirjan profetian alkamisesta vuodesta 458 eKr. yhtäjaksoisesti eteenpäin 490 vuotta, ottaen huomioon ettei vuolla nolla ole, niin päädymme vuoteen 33 jKr.

Danielin kirjan 9 luvun profetia puhuu 490 vuoden yhtäjaksoisesta ja peräkkäisestä ajanjaksosta, joka tarkoittaa silloin sitä, että profetian aikajakso päättyy vuoteen 33 jKr. Danielin kirjan 9 luvun profetian viimeistä vuosiviikkoa (7 vuotta) ei voi repäistä irti 490 vuoden aikajaksosta ja sijoittaa sitä tämän maailmanaikakauden loppuun, niin kuin jotkut asian väärin ymmärtävät. Jos profetian viimeinen vuosiviikko siirrettäisiin tämän maailmanaikakauden loppuun, niin profetia ei olisi enää 490 vuotta, vaan 483 vuotta + noin 2000 + 7 vuotta, jolloin profetian aikamäärä olisi yli 2000 vuotta, mutta profetia puhuu yhtäjaksoisesta 490 vuoden ajasta. Ne jotka asettavat profetian viimeisen seitsemän vuoden tämän maailmanajanloppuun siirtävät sen sinne siksi, koska he luulevat viimeisen vuosiviikon (7 vuotta) tarkoittavan antikristusta, ei Messias Jeesusta.

Jos 490 vuosiviikon viimeinen vuosiviikko (7 vuotta) siirretään lopunaikaan yli kahdentuhannen vuoden päähän, niin silloin profetia Messiaasta päättyisi vuoteen 27 jKr. joka tarkoittaisi sitä, että kaikkein tärkein asia vuosiviikkojen ajankohdasta jäisi täyttymättä, joka on vuonna 30 jKr. tapahtunut Messias Jeesuksen kuolema ja sovitustyö syntien anteeksisaamiseksi. Tämä tärkeä yksityiskohta todistaa sen, että Danielin 70 vuosikymmenen profetia Messiaasta on vuodesta 458 eKr. eteenpäin 490 vuoden pituinen ajanjakso, jonka sisään mahtuu profetian tärkein asia, eli Messias Jeesuksen kuolema syntien sovitukseksi, Hänen veressään, joka tapahtui vuonna 30 jKr.

Edellä olevan yksityiskohdan kautta ymmärrämme sen, että Danielin kirjan 9 luvun viimeisen vuosiviikon (7 vuotta) siirtäminen lopunaikaan yli 2000 vuoden päähän kumoaisi Jeesuksen sovitustyön ajankohdan, joka tapahtui vuonna 30 jKr. Herran Jeesuksen kuoleman ja sovitustyön kumoaminen ja halveksunta on sielunvihollisen agenda alusta loppuun asti. Ymmärrän sen ettei monikaan Herran Jeesuksen opetuslapsi tee sitä tahallisesti, vaan väärän opetuksen takia uskoo, että viimeinen vuosiviikko siirretään lopunaikaan yli 2000 vuoden päähän, joka johtaa Jumalan sanan ilmoittaman Herran Jeesuksen kuoleman ja sovitustyön ajankohdan tyhjäksi tekemiseen, jonka Raamattu kuitenkin tarkasti ilmoittaa täsmällisellä vuosilukujen tarkkuudella Danielin kirjan 9 luvun profetiassa.

Danielin kirjan 9 luvun liiton vahvistaminen (alkuteksti sanoo liiton vahvistaminen) yhden vuosiviikon aikana, eli seitsemän vuoden aikana tarkoittaa Herran Jeesuksen Messiaan palvelutehtävän alkamista vuodesta 27 jKr. ja Jeesuksen maan päällinen Messiaan palvelutehtävä kesti kolme ja puoli vuotta, jolloin Hänet ristiinnaulittiin syntien sovitukseksi. Jäljelle jääneet kolme ja puoli vuotta Liiton vahvistamisesta Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen tarkoittavat aikaa kun Uusi Liitto, joka alkoi Jeesuksen kuollessa ristillä sai täyttymyksen käytäntöön asettamisen helluntaipäivänä, kun tapahtui Jeesuksen Isänsä luota lähettämä Pyhän Hengen vuodatus. Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen seurakunta alkoi julistamaan evankeliumia Herrasta Jeesuksesta, jonka seurauksena pakanatkin ottivat vastaan evankeliumin Herrasta Jeesuksesta (Apt 10 luku) ja näin tämä Danielin kirjan viimeinen vuosiviikko, seitsemän vuotta tuli päätökseen vuonna 33 jKr. Profetian aikamäärä täyttyi, mutta Herran työ seurakunnassaan jatkuu aina tämän maailman ajan loppuun asti. (Lisää tietoa lähdelinkissä sivuni lopusta: kotipetripaavola.com/ danielin kirjan profetia 70 vuosiviikosta.pdf)

Olemme nähneet Raamatusta kuinka antikristus pyrkii matkimaan Herraa Jeesusta. Antikristus pyrkii matkimaan Jeesusta ja siksi Dan 11 ja 12 luvut, jotka puhuvat antikristuksesta kertovat meille kuinka antikristus lakkauttaa Jerusalemin kolmannen temppelin eläinuhrit. Miksi antikristus lakkauttaa nämä uhrit? Koska antikristus matkii Jeesusta, niin siksi hän lakkauttaa kolmannen temppelin uhrit ja siten pyrkii tekemään itsestään Raamatun ilmoittaman Messiaan ja tälläkin tavalla antikristus matkii Jeesusta ja eksyttää ihmisiä maan päällä.

Dan 9:27 sanoo alkutekstin mukaan, että viimeisen vuosiviikon puolivälissä Messias lakkauttaa uhraamisen ja uhrit. Jotkut sanovat tähän, että Jeesuksen kuoleman jälkeen ennen temppelin tuhoutumista juutalaiset uhrasivat eläimiä, eikä uhri ja uhraamiset loppuneet, joka todistaisi sen ettei Dan 9:27 voisi tarkoittaa Messiasta. Meidän tulee taas kerran katsoa asiaa Jumalan asettamasta näkökulmasta käsin. Kun Herra Jeesus kuoli, niin temppelin esirippu repeytyi sen merkiksi, että vanha liitto päättyi ja eläinuhrit menettivät tehonsa ja merkityksensä Jumalan silmissä. Tämä tarkoittaa sitä, että Messias Jeesuksen kuoleman kautta Jumala lakkautti vanhan liiton uhrit ja uhraamisen eikä niillä ole enää merkitystä Jumalan edessä, vaikka juutalaiset edelleen toimittivat uhreja ja uhraamista. Tällä tavalla profetia sanoo ja kertoo, että uhrit ja uhraamiset lakkautettiin, koska Messias Jeesuksen veren ja syntiuhrin kautta eläinuhrit menettivät tehonsa ja merkityksensä.


 

 

Petri Paavola 16.1.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
kotipetripaavola.com/ katolisen kirkon vaara oppi jumalasta
youtube.com/watch?v= XNoGslSXFmM
youtube.com/watch?v= jobRs2BEk-c
kotipetripaavola.com/ danielin kirjan profetia 70 vuosiviikosta.pdf

  


 

 

 

eXTReMe Tracker