Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 

Onko elämä saapunut maan päälle avaruuspölyn mukana?

Nykyisen tieteen aikakauden DNA-tutkimuksen tulokset haastavat darvinistista evoluutioteoriaa, sillä DNA:n monimutkainen koodikieli kaikessa elollisessa on osoittamassa todeksi ettei elämä ole voinut syntyä itseohjautuvasti ja sattumanvaraisesti maan päälle. Darvinistisen evoluutioteorian romahtaessa tiedeyhteisöt keksivät uusia teorioita maanpäällisen elämän syntymisen ja lajien evoluution ratkaisuksi. Käsittelen lyhyesti uutta tutkijoiden esittämää teoriaa siitä miten elämä olisi voinut syntyä maan päälle. Samalla tuon esille ikiaikaisen opetuksen elämän syntymisestä maan päälle, joka kestää aikaa sekä vertailua ja on ylivertainen kaikenlaisten teorioiden keskuudessa.

Edinburghin yliopiston tutkimusryhmää johtanut professori Arjun Berera on sanonut kuinka avaruudessa nopeasti etenevä avaruuspöly voi olla yksi keino elämän leviämiseen maan päälle. Uuden teorian mukaan avaruuspöly on joskus voinut tuoda maan päälle mikro-organismeja, jotka ovat kylväneet elämän maapallolle. Nykyään tunnetaan useita bakteereita, kasveja ja jopa pieniä eläimiä, jotka voivat selvitä hengissä avaruudessa ja sen tähden uuden teorian mukaan on mahdollista, että avaruuspöly olisi tuonut elämän maan päälle.

Karhukainen, joka on pienen pieni eläin voi selvitä elossa avaruudessa tutkijoiden mukaan. Uusi teoria on innostunut karhukaisesta ja sen ainutlaatuisista kyvyistä selvitä elossa erilaisissa ääriolosuhteissa. Karhukaisen ainutlaatuiset kyvyt saivat Edinburghin tutkimusryhmän innostumaan uudesta teoriasta maanpäällisen elämän syntymisestä.

Karhukainen on n. 0,05 - 1,5 millimetrin kokoinen pikkuruinen eläin. Karhukainen on ainutlaatuinen pikkueläin, sillä 30 vuotta pakastettuna ollut karhukainen heräsi eloon, tuotti munia ja oli kykenevä lisääntymään. Karhukaisia on tavattu meressä 4,7 kilometrin syvyydessä, ilmakehässä jopa 10 kilometrin korkeudessa, aavikolta, Antarktiksessa, Grönlannin mannerjäätiköllä ja jäätiköillä sekä sammaleissa jne.

Karhukainen sietää horrostilassa seuraavanlaisia ääriolosuhteita: 1000 kertaa enemmän voimakasta radioaktiivista säteilyä kuin ihminen, pakastamista -270 asteessa, kuumentamisen 151 asteeseen, kovaa painetta, jopa 6000 ilmakehän paineen, matalaa painetta esimerkiksi avaruudessa ja tyhjiön.

Tieteen tutkijoiden mukaan karhukainen on elänyt maapallolla noin 540 miljoonaa vuotta. Karhukainen on monisoluinen eläin, joka on niin pieni ettei se tarvitse erityisiä elimiä hapen ottamiseen ja kuljettamiseen elimistössään, sillä ne saavat happea ihonsa läpi.

Karhukaisen ihmeellinen kyky selviytyä hengissä ääriolosuhteissa sai uuden teorian tutkijat innostumaan siitä, että avaruuspöly olisi tuonut elämän maan päälle. Karhukaisen ihmeelliset kyvyt ovat osoitus siitä, että joku on suunnitellut karhukaisen ja rakentanut sen kestämään täysin erilaisia ääriolosuhteita, sillä sattuma tai ilman älyä itseohjautuvasti kehittynyt aine (eloton aine) tai organismi ei kykenisi sattumanvaraisessa kehityksessä ottamaan huomioon kaikkia ääriolosuhteita selvitäkseen niistä hengissä. Ainoa ratkaisu on se, että joku on suunnitellut ja rakentanut karhukaisen kestämään ääriolosuhteita.

Raamattu sanoo Jumalan luoneen taivaat, maan, kasvillisuuden, eläimet ja ihmisen. Ainoa kestävä ratkaisu elämän syntymiselle maan päälle on Jumalan luomistyö, jossa kaikki elolliset olennot ovat tarkkaan suunniteltuja ja luotuja. Jumalan luomistyön puumerkki on DNA-koodi jokaisessa elollisessa olennossa, joka kertoo suunnittelijasta ja siitä millaiseksi jokainen luotu laji on suunniteltu.

Karhukaisen ainutlaatuinen kyky selvitä ääriolosuhteissa kertoo siitä miten viisas ja älykäs Jumala on ja kuinka Jumala hallitsee luomakuntaansa kaikissa olosuhteissa myös ääriolosuhteissa. Karhukainen kuten jokainen eläinlaji sekä ihminen maan päällä on todiste Jumalasta Luojana, sillä vain älykäs Luoja kykenee rakentamaan monimuotoisen ja nerokkaan elämän kirjon maan päälle.

Uusi teoria avaruuspölystä, joka olisi tuonut elämän maan päälle perustuu valheelliseen teoriaan ja oletukseen, jolla ei ole minkäänlaista todellisuuspohjaa. Avaruuspölyteoria ei ratkaisen elämän syntyä, vaan kertoo elämän olleen jo olemassa avaruudessa. Uusi teoria synnyttää lisää kysymyksiä kuten, miten elämä syntyi ja muodostui avaruudessa? Miksi elämä sattumanvaraisesti tuli juuri maan päälle ja kehittyi nerokkaan monimuotoiseksi juuri maapallollamme eikä muilla planeetoilla? Miksi juuri meidän maaplaneetalla on elämään suotuisat olosuhteet? Näitä kysymyksiä riittäisi vaikka kuinka paljon.

DNA-tutkimus todistaa Raamatun opetuksen Jumalan luomistöistä todeksi ja ainoaksi oikeaksi ratkaisuksi siitä miten elämä on syntynyt maan päälle. Kaikkien lajien geneettiset ominaisuudet ovat DNA:n sisällä. Ihmisen DNA:kin sisältää perimän, jonka sisään on koodattu ihmisen kaikki ominaisuudet. Genotyyppi on perimätyyppi, joka on yksilöllinen koodi, joka sisältää ihmisen ominaisuudet, eli hiusten ja silmien väri jne. DNA:ssa on valtava määrä tietoa ja toimintasuunnitelmia, joka osaa oikeaan aikaan rakentua kehon soluiksi ja elimiksi. Genomi on koko väestön koodi, johon on koodattu kaikki ihmisen ominaisuudet. Ihmiskehossa on kaikkialla DNA:ta, jonka muoto näyttää kuin kahdelta toisiinsa kietoutuneelta kierteiseltä nauhalta tai tikapuilta (kaksoiskierre).

DNA-tutkimus kumoaa evoluutioteorian mukaisen opin lajien kehittymisestä, sillä elollisen eliön ja olennon DNA tuottaa ainoastaan oman lajinsa mukaista elämää, joka on tarkasti rajattu DNA:n perimään, niin ettei DNA tuota kuin oman lajinsa mukaista perimää. Eläinlajien sisällä tapahtuva muuntelu on Jumalan sallimaa, mutta tämänkaltainen muuntelu ei synnytä täysin uusia lajeja, sillä esim. koiraeläinten sisällä tapahtuva muuntelu synnyttää ainoastaan uuden koiralajin, mutta ei täysin uutta ja kehittyneempää eläinlajia. Evoluutioteoria on epätieteellinen ja paikkaansa pitämätön teoria, jonka esimerkiksi DNA-tutkimus osoittaa valheelliseksi teoriaksi.

Evoluutioteorian oppi satojen miljoonien vuosien aikaisten eliöiden ja eläinlajien kehittymisestä yksinkertaisimmista lajeista monimuotoisempiin lajeihin vuosi miljoonien kautta on epätieteellinen ja väärä teoria. Esimerkiksi karhukaisten varhaisimpia fossiileja on sanottu löytyneen noin 500 miljoonan vuotta vanhoista kivistä. Todellisuudessa karhukainen ei ole muuttunut toiseksi lajiksi tai kehittynyt "vuosimiljoonien" saatossa, joka todistaa opin evoluution vuosimiljoonien kehityksestä valheelliseksi tiedoksi.

Juutalaisten tarkasti hepreasta englantiin kääntämä Raamattu Jewish Society Publication Bible 1917 sanoo Psalmissa 139:16, että Jumala näki ihmisen muodostumattoman aineen ja kuinka ihmisen päivät olivat jo kirjoitettu, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Psalmi 139:16 käyttää hepreankielen sanaa golem, jonka juutalaiset käänsivät tarkoittamaan muodostumatonta ainetta. Raamatun sanakirjojen mukaan golem sana tarkoittaa ainetta tai materiaa, joka ei ole vielä kokonaan valmis tai viimeistelty. Golem sana tarkoittaa myös kietoa, kääriä ja kiertää. Golem sana tulee sanasta galam, joka tarkoittaa kääriä tai kiertää yhteen. Golem sanalla on myös merkitykset sikiö ja alkio.

Psalmi 139:16:sta voimme nähdä ihmisen alun ja kuinka ihmisen sisällä on yhteen kietoutunut DNA-koodi, jossa on ihmisen rakentumisen koodi, jonka mukaan ihminen on aluksi alkio (muodostumaton aine), joka DNA-koodin kautta rakentuu ja kehittyy koko ajan enemmän kohti valmista ihmistä kaikkine kehon elimineen.

Jumalattomat tieteentekijät tunnustavat avoimesti ettei kukaan tiedä varmuudella miten elämä on syntynyt maan päälle. Tämän tähden nämä tieteentekijät kehittävät erilaisia arvioita, olettamuksia ja teorioita elämän synnystä. Jos et tiedä varmuudella miten elämä on saanut syntynsä, niin et koskaan kykene kertomaan varmaa totuutta siitä miten elämä on syntynyt maan päälle. Jos et osaa laskuopin perusteita ja alkeita, niin et koskaan kykene ymmärtämään tai suoriutumaan korkeamman matematiikan tehtävistä.

Jos emme ymmärrä asioiden perusteita, eikä alkeet ja perusteet ole kunnossa ja oikein, niin emme kykene ymmärtämään asioiden syvällisiä merkityksiä ja sisältöä. Jos ajattelet oppia evoluutioteoriasta ja sitä kuinka tiede ei tiedä varmuudella miten elämä on syntynyt, niin et taatusti pysty tietämään sitä miten elämä olisi voinut kehittyä maan päällä. Niin pitkään kun ihminen ei tiedä miten elämä on syntynyt, niin hän ei kykene kertomaan sitä mikä on totuus elämän kehittymisessä. Jos yksistään tästä syystä evoluutioteoria on väärä ja valheellinen teoria, koska sillä ei ole minkäänlaista varmaa tietoa elämän syntymisestä maan päälle.

Ihmisen kehon monimuotoiset toiminnot kertovat sen ettei ihminen ole sattuman ja evoluution oikku, vaan Jumalan luomistyö. Hermoston ja verenkierron säätely perustuu sähkömagneettiseen viestintään. Sydän ja aivot toimivat sähköisen toiminnan kautta jne. Ihmiskeholla on kyky korjata itse itseään jos näin ei olisi, niin ihminen olisi kuollut sukupuuttoon jo kauan aikaa sitten. Ihmiskeho ja sen nerokkaat ja moninaiset toiminnot eivät ole syntyneet sattuman tai evoluution oikun kautta, vaan Jumalan nerokkaana luomistyönä.

Raamattu sanoo Jumalan olevan elämän antaja, sillä Jumala loi elämän maan päälle. Raamattu sanoo Jumalan puhaltaneen ihmisen kehoon elämän hengen, jolloin ihmisestä tuli elävä sielu. Elämä on Jumalan antama lahja. Jumala loi maan tomusta ihmisen ja asetti DNA-koodin ja perimän ihmiseen, jonka seurauksena alkiosta kehittyy ihmistaimi, perimänsä mukainen lajinsa edustaja.

Mikä on Raamatun sanan ydinsanoma? Jumala loi ihmisen rakkautensa kohteeksi, ihmisen olemaan yhteydessä Jumalan kanssa. Syntiinlankeemuksen kautta yhteys Jumalan ja ihmisen välillä särkyi, jonka seurauksena ihminen vaeltaa maan päällä synnin ja saatanan orjuudessa kohti iankaikkista kadotusta. Synti vääristää ihmisen mielen ja nostattaa ihmisen kapinaan Jumalaa vastaan. Synnin kapina näkyy kaikkialla ihmisen elämässä, sillä synnin kapinan tähden ihminen ei halua uskoa Jumalaa ja vääristelee todellisuutta Jumalan luomakunnassa. Herra Jeesus kärsi, vuodatti verensä ja kuoli Golgatan ristillä syntien anteeksisaamiseksi sekä Jumalan ja ihmisen välisen yhteyden palauttamiseksi. Jos sinä uskot Jeesuksen Herraksi ja Pelastajaksi tunnustaen syntisi Jumalalle, niin sinä saat syntisi anteeksi ja iankaikkisen elämän sekä saat yhteyden elävään ja rakastavaan Kaikkivaltiaaseen Jumalaan.

 Petri Paavola 22.11.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Jewish Publication Society Bible 1917
Online Bible Hebrew Lexicon
Strong's Concordance with Greek and Hebrew Lexicon
Brown-Driver-Brigg's Dictionary
iltalehti.fi
pakastettu-karhukainen-herasi-henkiin
Genesis todistaa luomisesta

 

 

 

eXTReMe Tracker