Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Pahuuden saatanallinen olemus -
Hyvyys voittaa pahuuden

Kirjoitin tänään aikaisemmin kirjoituksen katolilaisten pappien satanistisesta pedofiliasta. Kirjoitukseni jälkeen menin muutamaksi tunniksi puusavottaan metsään mönkijän kanssa. Metsässä ollessani en saanut mielestäni pois tänään aikaisemmin kirjoittamaani kirjoitustani. Sydämelleni nousi ajatuksia pahuuden saatanallisesta olemuksesta ja sen kauhistuttavista vaikutuksista muun muassa pedofilian kautta, jonka kohteeksi joutuu pienet lapset, jotka ovat kaikkein heikompia, turvattomimpia ja haavoittuvaisimpia tässä maailmassa. Mikä on saatanallisen pahuuden olemus? Mikä on sen takana? Mikä on paras lääke tällaista pahuutta vastaan? Näihin kysymyksiin pyrin vastaamaan tässä kirjoituksessani.

Ihmiset saatananpalvonnassa (uskossa saatanaan) pilkkaavat Raamatun Jumalaa ja Herraa Jeesusta, tekevät monia saatanallisia rituaaleja, esimerkiksi raiskaavat lapsia, pahoinpitelevät lapsia, juovat ihmisverta, josta suosituin ja "voimakkain" on kuukautisveren juominen. Miksi he saatanaa palvoessaan pilkkaisivat Jumalaa, jos he uskoisivat Jumalan olevan satuolento tai Raamatun olevan satukirja? He pilkkaavat Jumalaa ja Raamatun sanaa siksi, koska heillä on yhteys todelliseen pahuuden henkiolentoon, josta Raamattu käyttää nimitystä saatana. He ovat yhteydessä yliluonnollisen pahuuden voiman kanssa ja ymmärtävät henkimaailman olevan todellisuutta. Raamatun sanan mukaan saatana vihaa Jumalaa ja Jumalan luomia ihmisiä, ja siksi tämä pahuuden henkiolento yllyttää saatananpalvojia pilkkaamaan Raamatun Jumalaa sekä häpäisemään raiskaamalla ja pahoinpitelemällä ihmisiä ja jopa lapsia. Tämän tähden saatana yllyttää saatananpalvojia pilkkaamaan Jumalaa ja Jeesusta sekä tekemään pahoja ja karmeita asioita Jumalan luomille ihmisille. Pahuuden henkiolennon pahuuden raukkamaisuus näkyy siinä kauhistuttavalla tavalla, kun hän yllyttää saatananpalvojia rituaaleissa raiskaamaan ja pahoinpitelemään pieniä lapsia, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa puolustamaan itseään.

Jos saatananpalvojat luulisivat Jumalan olevan ainoastaan satuolento ja Raamatun olevan satukirja ja ettei Jumala olisi luonut ihmistä, niin miksi he näkevät valtavan paljon vaivaa sen eteen, että rituaaleissaan he raiskaavat ja pahoinpitelevät, jopa lapsia, juovat ihmisverta, erityisen mielenkiinnon kohteenaan kuukautisveri sekä pilkkaavat avoimesti Jumalaa, Herraa Jeesusta ja Raamatun sanaa? Siksi koska heillä on yhteys todelliseen pahuuden henkiolentoon, saatanaan, jonka kautta he tietävät ja ymmärtävät Raamatun Jumalan olevan olemassa, jota tulee vihata ja vastustaa, koska saatana käskee heitä tekemään niin. Pahuuden henkiolento sanoo, että näiden rituaalien kautta (veren juominen jne.) saatananpalvojat saavat lisää voimaa ja voimaa janotessaan sekä halutessaan he ovat valmiita tekemään sen mitä saatana käskee heitä tekemään.

Monet voivat ajatella, että miksi Jumala ei tee mitään ja pistä saatanaa kuriin ja järjestykseen? Kyllä Jumala tekee ja tekee koko ajan tarjoten ihmiselle pelastusta synnin ja saatanan vallasta uskon kautta Herraan Jeesukseen, mutta harvempi ihminen on kiinnostunut vastaanottamaan Jumalan tarjoamaa pelastusta. Monet voivat ajatella, miksei Jumala pistä saatanaa rautoihin ja passita häntä "vankilaan" pois ihmisiä kiusaamista? Kyllä Jumala tekee ja ottaa saatanan kiinni passittaen hänet iankaikkiseen kadotukseen, kun sen aika on. Monet voivat ajatella, että miksi maan päällä on niin paljon pahuutta, ja miksi Jumala antaa ihmisen kärsiä maan päällä? Jumala tarjoaa koko ajan pelastusta Herrassa Jeesuksessa jokaiselle ihmiselle, jonka kautta saadaan oikeus ja voima yli pahuuden henkivaltojen, koska Jumala tulee asumaan ihmisen sisimpään Pyhässä Hengessä ja Jumala ihmisen elämässä on se voima yli pahuuden henkivaltojen. Hyvin harva haluaa tai janoaa tätä pelastusta itselleen.

Monet ajattelevat miksei Jumala voisi poistaa pahuutta ja saatanaa pois tästä maailmasta nyt heti. Raamattu sanoo Jumalan luoneen ihmisen, ei robotiksi, joka ohjelmoidaan tekemään Jumalan tahtoa, vaan ihmiseksi, joka saa vapaaehtoisesti omasta halusta, joko rakastaa Jumalaa ja tahtoa elää Hänen kanssaan tai olla rakastamatta Jumalaa sekä elää ilman Jumalaa tässä maailmassa. Jos Jumala poistaisi kaiken pahan heti ja nyt tästä maailmasta, niin meistä ihmisistä tulisi kuin robotteja, jotka ovat pakotettu elämään Jumalan tahdon mukaan. Jumala rakastaa sinua ja haluaisi sinun rakastavan Häntä, koska Hän ei halua pakottaa sinua yhteyteensä. Jumalan ja ihmisen välinen suhde perustuu rakkauteen, ei pakottamiseen. Synti ja saatana pakottavat ja orjuuttavat, mutta Jumala tarjoaa totuuden rakkautensa kautta vapautta, jossa oleminen Jumalan rakkauden kohteena tuo ihmisen sydämeen halun vapaaehtoisesti rakastaa Jumala sekä halun elää sen mukaan mikä on Jumalan tahto.

Monet sanovat kuitenkin vielä, että eikö se ole paha asia, kun ihmiset joutuvat kärsimään pahuuden tähden, jotkut jopa karmealla tavalla lapsesta asti, onko Jumala ollenkaan hyvä? Jumala on hyvä ja rakastava, ja Hänen rakkautensa on niin suuri, että se poistaa karmeimmankin pahuuden muiston, pelon, ahdistuksen ja katkeruuden ihmisen sydämestä uskon kautta Herra Jeesukseen, jos ihminen suostuu elämään ja kasvamaan Jumalan rakkaudessa ja totuudessa. Raamatun sanan mukaan jokaisen ihmisen sydän on paha, Jumalan mittapuun mukaan, eikä ihminen kykene omilla teoillaan täyttämään Jumalan mittapuuta, joka on Herrassa Jeesuksessa.

Pahuuden henkiolento pyrkii pilkkaamaan verta, halveksuen verta rituaaleissa, koska Jeesuksen veri tuo puhdistuksen ja pelastuksen synneistä. Jos Raamatun opettama Herran Jeesuksen veri ei ihan oikeasti toisi syntien anteeksiantamusta, niin saatanakaan ei pilkkaisi verta, eikä halveksuisi verta. Jos Raamatun opettama Herran Jeesuksen veri ei ihan oikeasti toisi syntien anteeksiantamuksesta, niin saatanakaan ei lupaisi antaa ihmiselle lisää voimaa veren juomisen kautta. Pahuuden henkiolento vääristää kaiken valheen kautta, se valehtelee sanoen, ettei Jeesuksen veren kautta saada syntejä anteeksi, mutta kun ihminen juo verta saatanallisissa rituaaleissa, niin hän saa voimaa. Todellisuudessa saatana valehtelee tarjoten ihmiselle veren juomisen kautta valhevoimaa, joka johdattaa ihmisen iankaikkiseen kadotukseen. Herran Jeesuksen veri on todellisuudessa ainoa tie pelastukseen, siksi saatana pitää pilkkanaan verta. Pahuuden henkiolento herjaa Jumalaa, mutta samaan aikaan kauhulla pelkää Jumalaa ja tulevaa tuomiota.

Jumala on todellinen rakkauden voima, hyvä Jumala, joka on saatanaa voimakkaampi, ja joka tulee aikanaan laittamaan saatanan iankaikkiseen kadotukseen, jonne menee myös jokainen ihminen, joka oman valintansa kautta hylkää Jumalan kutsun pelastukseen tässä maailmanajassa. Raamattu sanoo Jumalan kuulevan ihmistä otollisella ajalla ja auttavan pelastuksen päivänä. Mikä on otollinen aika ja pelastuksen päivä?

Raamattu sanoo ihmisen olevan synnin ja saatanan orjuudessa, jonka määränpää on iankaikkinen kadotus. Herra Jeesus sanoi tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Herra Jeesus vuodatti verensä ja kuoli ristillä syntien anteeksisaamiseksi, jonka todistukseksi Jeesus nousi Isänsä oikealle puolelle taivaissa. Parannuksen tekeminen tarkoittaa syntiensä katumista ja tunnustamista, joka johtaa mielenmuutokseen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Kun ihminen on tehnyt parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän saa Jumalan armosta lahjaksi pelastuksen ja syntien anteeksiantamuksen sekä osallisuuden iankaikkiseen elämään, koska Herrassa Jeesuksessa ja Hänen sovitustyössään sekä veressään ainoastaan täyttyy Jumalan mittapuu syntien anteeksisaamiseksi. Jumalan rakkaus totuudessa on maailmankaikkeuden suurin voima, joka kykenee ja korjaa kaiken uudeksi, minkä pahuus on rikkonut ja tuhonnut. Asema Jumalan lapsena, armosta pelastettuna on paras asema ihmiselle tässä maailmanajassa, sillä se kantaa Herraan Jeesukseen uskovan ihmisen yli kuoleman rajan, voittaen kuoleman, sillä Herra Jeesus sanoi, että joka uskoo Häneen ei ikinä kuole. Jumalassa kuoleva ihminen kokee ainoastaan ruumiillisen kuoleman, kun hänen sielunsa poistuu ruumista, ja hänen sielunsa elää iankaikkisesti Jumalan kanssa, sillä uskon päämäärä on sielujen pelastus. Lopullinen täyttymys iankaikkiselle elämälle Jumalassa on elämä uudessa kuolemattomassa, kirkastetussa ruumiissa, Uudessa Jerusalemissa, Uudessa Taivaassa ja Maassa. Pahuus kukistuu lopulta, joutuen iankaikkisen kadotuksen tilaan, mutta Jumalan omat saavat elää iankaikkisesti täydellisessä Uudessa Maassa, ollen aina ja  iankaikkisesti täydellisen Jumalan rakkauden kohteina. Ihminen saa vapaaehtoisesti valita, missä hän haluaa viettää iäisyyden, ajan joka ei koskaan pääty. Ainoa oikea valinta on iankaikkinen elämä Jumalan luona.

Aikaisempi kirjoitus tältä päivältä:
Satanistinen pedofilia

 

Petri Paavola 17.8.2018

 

 

 

eXTReMe Tracker