Etusivulle | Kahden valtion malli | Israel Palestiina konflikti


Palestiinan valtion tunnustamisen ongelmia

 

Abdirahim Husu Hussein kirjoitti 29.3.2015 Uuden Suomen blogissaan kirjoituksen nimeltään: Aika on kypsä Palestiinan tunnustamiselle. Luettuani Husun blogin kirjoituksen mieleeni nousi monia ongelmia, joita Palestiinan valtion tunnustaminen aiheuttaisi.

Demokratia ja Lähi-itä

Lähi-idän islamistiset maiden hallintojärjestelmä eivät perustu demokratiaan, vaan pyrkimykseen noudattaa Islamin lakeja. Islamin lait eivät perustu demokratiaan, sananvapauteen ja vapaisiin vaaleihin, vaan Islamin uskoon, jossa maan poliittinen järjestelmä perustuu uskonnollisien käskyjen ja lakien noudattamiseen. Jokainen islamistinen maa on koko ajan vaarassa ajautua noudattamaan sharia-lakeja, koska jokaisessa islamistisessa maassa on koko ajan olemassa ääri-islamilaisia aineksia, jotka vastustavat demokratiaa, länsimaista sananvapauskulttuuria sekä vapaita vaaleja. Tämän tähden jokaisessa islamistisessa maassa on jatkuva jännite sekä väkivallan ja levottomuuksien kierre ja uhka, joka poistuu vain silloin jos koko islamistinen maa alistetaan sharia-lakien alle.

Palestiinan valtion tunnustaminen ja perustaminen lisäisi ääri-islamin uhkaa Lähi-idässä, eikä poistaisi sitä, koska Palestiinan valtio muodostuisi islamilaiseksi valtioksi. Israel saisi uuden vihamielisen islamilaisen valtion naapurikseen, joka lujittaisi ja vahvistaisi pysyvää ja jatkuvaa kiistaa Lähi-idässä Israelin ja islamististen maiden välillä. Islamin pyhät kirjat kuten koraani ja hadith (perimätieto) opettavat Islamin olevan ainoa oikea uskonto ja Allah on ainoa jumala, jota koko maailman tulisi palvoa. Koraania kirjaimellisesti uskovien muslimien päämäärä ei ole tehdä pysyvää rauhaa Israelin kanssa, vaan tuhota se sekä tehdä Israelin maasta islamistinen valtio.

Palestiinan valtion tunnustaminen saisi varmasti vähäksi aikaa rauhanomaisen ilmapiirin, mutta hyvin pian koraania kirjaimellisesti uskovat muslimit luovat jännitteen ja väkivallan ilmapiirin Palestiinan ja Israelin välille, koska heidän tavoitteensa on alistaa koko maailma Islamin ja Allahin vallan alle. Ei ole järkevää luoda lisäjännitteitä olemassa oleviin jännitteisiin. Ei ole järkevää luovuttaa Israelin valtiosta alueita valtiolle, jonka sisällä vaikuttaa voimia, jotka eivät suostu koskaan pysyvään rauhaan Israelin kanssa. Israel on ainoa puhtaasti demokraattinen valtio Lähi-idässä, eikä ole viisasta heikentää demokratian vaikutusta Lähi-idässä. Tunnustamalla Palestiinan valtio vahvistetaan ääri-islamin vaikutusta Lähi-idässä. Palestiinalaisten keskuudessa ääri-islamilla on voimakas ja vahva jalansija, joten on itsestään selvää, että ääriainekset tulisivat aiheuttamaan väkivaltaa ja levottomuuksia paljon enemmän itsenäisen Palestiinan kautta kuin nykyisen olemassa olevan tilanteen kautta.

Lähi-idän arabien pahin vihollinen

Uhkakuvien ja vihollisen käsitteen esille nostaminen ruokkii usein negatiivisuutta eikä vähennä jännitteitä.  Kun on kyse Lähi-idästä sekä Palestiinan valtion tunnustamisesta, niin sen tähden on syytä ottaa esille eräs tärkeä asia, joka hyvin usein jää vähälle huomiolle tai se pyritään kokonaan sivuuttamaan. Lähi-idän arabien pahin vihollinen ei ole ollut Israel, vaan arabit ovat olleet itsensä pahimpia vihollisia.

Arab News julkaisussa 6. lokakuuta 2012 oli Abdulateef Al-Mulhim nimisen arabin kirjoitus, joka oli otsikoitu nimellä: Arab Spring and the Israeli enemy (Arabikevät ja Israel vihollinen). Tästä artikkelista tulee esille hyvin se kuinka Israel kohtelee palestiinalaisia todella hyvin ottaen huomioon sen kuinka arabiterroristit käyttävät Palestiinaa terrorismin suojakilpenä Israelia vastaan. Samoin artikkeli tuo esille arabimaailman todellisen ongelman Lähi-idässä, joka nousee heidän omista toimistaan käsin. Tuon seuraavaksi lyhyesti esille artikkelin ajatuksia:

Israel on 1948 jälkeen rakentanut yhteiskunnastaan valtion, joka perustuu erittäin kehittyneeseen infrastruktuuriin. Arabimaat ovat käyttäneet voimavaransa varustautumalla sodankäyntiin Israelia vastaan. Israelin yhteiskunta voi hyvin ja ihmiset ovat onnellisia, mutta Arabimaat ovat menettäneet ihmishenkiä sekä yhteiskuntia ei ole rakennettu ja kehitetty palvelemaan ihmisiä, vaan sotaa ja väkivaltaa varten.  Israelissa palestiinalaisten eliniän odote on paljon korkeampi kuin Lähi-idän arabimaissa. Israelissa palestiinalaisilla on paljon enemmän poliittista ja yhteiskunnallista vapautta kuin arabeilla arabimaissa. Palestiinalaiset elävät Israelin miehittämillä alueilla nauttien paljon enemmän poliittisista ja yhteiskunnallisista oikeuksista kuin joissakin paikoissa arabit arabimaailmassa.  Arabikevät on näyttänyt maailmalle, että palestiinalaiset ovat onnellisimpia ja paremmassa asemassa kuin heidän arabiveljensä, jotka taistelevat vapauttaakseen palestiinalaiset Israelilaisten hallinnasta. Arabimaailman todelliset viholliset ovat korruptio, kunnon koulutuksen puute, kunnon terveydenhuollon puute, vapauden puute, ihmiselämän kunnioittamisen puute sekä lopuksi arabimaailmassa on ollut monia diktaattoreita, jotka ovat käyttäneet arabien ja Israelin konfliktia omien kansalaistensa nujertamiseen.

Palestiinan valtion tunnustaminen lisäisi arabimaailman kurjuutta, eikä edistäisi demokratiaa, sananvapautta ja ihmisoikeuksia, sillä palestiinalaisten keskuudessa vaikuttavat ääri-islamin ainekset ovat vannonet tuhoavansa Israelin. Palestiinan valtion tunnustaminen lisäisi vihan ja koston kierrettä Lähi-idässä. Koska koraani ja hadithit (perimätieto) opetettavat pysyvää sotaa juutalaisia (sekä kaikkia vääräuskoisia) vastaan, niin enemmin tai myöhemmin Palestiina ajautuu väkivallan kierteeseen Israelia vastaan. Ääri-islam sanan käyttäminen näissä yhteyksissä on myös kyseenalaista, koska koraani ja hadithit kehottavat pysyvään sotaan vääräuskoisia vastaan, niin silloin koraanin ja hadithin todistuksen perusteella koko Islam on ääriliike. Sen jälkeen kun myös maltilliset muslimit alkavat noudattamaan koraanin ja hadithin kirjaimellista tulkintaa, niin väkivalta ja levottomuudet lisääntyvät. Edellä oleva on palestiinalaisten keskuudessa olevien ääri-islamistien tavoite ja päämäärä, eli saada kaikki muslimit taistelemaan vääräuskoisia vastaan. Tämän tähden Palestiinan valtion tunnustaminen lisäisi väkivaltaa ja levottomuutta Lähi-idässä.

Lähi-idän historia ei tunne Palestiinan valtiota

Palestiinan valtion tunnustamiseen liittyy myös vaatimus Jerusalemin jakamisesta, jossa osa Jerusalemista jäisi juutalaisten haltuun ja osaa Jerusalemia hallitsisivat palestiinalaiset. Lähi-idän konflikti ratkeaisi jos arabit uskoisivat koraania, joka sanoo Allahin antaneen Israelin maan juutalaisille. Arabi monimiljonäärien olisi helppo uudelleen asuttaa palestiinalaiset eri arabimaihin, josta he ovat alunperin kotoisin. Muslimit sanovat Palestiinan kuuluvan heille sekä Jerusalemin olevan heille pyhä paikka. Koraanissa ei ole kuitenkaan mainittu kertaakaan sanoja Palestiina tai Jerusalem. Koraanin mukaan käsitteillä Palestiina tai Jerusalem ei ole minkäänlaista merkitystä muslimeille, koska koraani ei puhu niistä yhtään mitään. Muslimit käyttävät Palestiinaa ja Jerusalemia keppihevosena aikomuksilleen hävittää Israel ja juutalaiset pois maailman kartalta.

Itse asiassa käsitettä Palestiina valtio ei ole ollut olemassa ennen juutalaisen valtion perustamisajatuksia. Käsite Palestiinan valtio synnytettiin samoihin aikoihin kun Lähi-itään alettiin suunnittelemaan juutalaisvaltion perustamista. Käsite Palestiinan valtio synnytettiin ainoastaan siitä syystä että sen kautta koitetaan tuhota Israel ja saada maailman sympatiat arabien puolelle. Vuoden 70 jKr. jolloin Jerusalemin temppeli tuhottiin ja Israelin kansa joutui hajaannukseen kaikkien kansojen sekaan ei Lähi-idässä ole ollut Palestiinan valtiota eikä sitä ennen. Lähi-idässä ja sen historiassa ei ole ollut Palestiinan valtiota, jolla olisi ollut oma raha, omat selkeät kansakunnan rajat, valtion omat johtajat tai hallitsijat tai oma valuutta. Vuoden 70 jKr. jälkeen Israelin maa oli roomalaisten, bysanttilaisten, arabien, seljukkien, ristiretkeläisten, ammelukkien, turkkilaisen ottomaanien ja brittiläisten mandaattihallinnon alaisuudessa.

Arabitkaan ei puhuneet Palestiinan valtiosta mitään ennen kuin vasta Israelin valtion perustamisen jälkeen. Israelin maan historia todistaa, että se ei ole koskaan kuulunut Palestiinan valtiolle. Israelin maa kuuluu juutalaisille, jotka saivat sen virallisesti haltuunsa vuonna 1948. Palestiinan arabit ovat Egyptin Libanonin, Syyrian, Jordanian ja Irakin arabien jälkeläisiä, jotka ovat asettuneet Israelin maalle.

"Palestiinan valtio" on koraanin opetuksia kirjaimellisesti uskovien arabien suunnitelma ja siksi maailman ihmisistä suuri osa ei tiedä sitä kenelle Israel todella kuuluu, vaan he ovat uskoneet vääristetyn version, joka koittaa uskotella maailmalle, että Israel toimii väärin ja palestiinalaiset ovat uhreja. Palestiinalaiset ovat fundamentalismi Islamin kannattajien uhreja, ei Israelin joka puolustaa omaa kansaansa fundamentalisti arabeja vastaan. En puolusta kaikkia Israelin toimia Israelin maalla, mutta on ihan selvää, että islamistinen terrorismi on syynä Lähi-idän ongelmiin, eikä Israel, joka taistelee oman olemassaolonsa puolesta islamilaista terrorismia vastaan. Palestiinan valtion käsite on arabien luomus, jonka kautta fundamentalisti muslimit syyllistävät Israelia sekä he haluavat usuttaa koko maailman tuomitsemaan Israelia. Valitettavasti fundamentalisti muslimit ovat onnistuneet tässä ja suurin osa maailman ihmisiä on sokeita sille mitä Lähi-idässä tapahtuu ja mikä on Lähi-idän ongelmien suurin syy ja syyllinen. Jos fundamentalisti muslimit lopettaisivat aikeensa tuhota Israelin valtion, niin Lähi-idän ongelma olisi sillä ratkaisu.

Palestiinan valtion käsite on arabimuslimien keinotekoinen käsite, jonka alkuperäinen ja pysyvä suunnitelma on tuhota Israel. Palestiinan valtion tunnustaminen olisi katastrofaalinen teko, joka alun rauhanomaisen jakson jälkeen päättyy jatkuvaan terrorismiin sekä väkivallantekoihin. Ratkaisun avaimet olisivat siinä jos arabimaat asuttaisivat palestiinalaiset tai kaikki palestiinalaiset luopuisivat Israel on vihollinen ajatuksesta ja he tyytyisivät asumaan rauhassa Israelin maassa, sillä Israelin demokraattinen ja oikeudenmukainen yhteiskuntajärjestelmä takaisi heille paremmat elämän olosuhteet kuin islamilaisten lakien mukaan rakennettu yhteiskunta, jossa ei ole demokratiaa, ei sananvapautta, eikä vapaita vaaleja.

Suomen ei tulisi tunnustaa Palestiinan valtiota, sillä Palestiinan valtion tunnustaminen tulee todennäköisesti aiheuttamaan kolmannen maailmansodan. Venäjä ja Kiina eivät tule rakentamaan yhteiskuntiaan länsimaisen demokratian varaan, vaan he luovat itselleen oman näköisensä yhteiskunnan. Tulevassa Lähi-idän konfliktissa Venäjä ja Kiina (mahdollisesti myös Pohjois-Korea) eivät tule tukemaan Israelia ja länsimaista demokratiaa, vaan islamistisia maita. Lähi-idän kriisipesäke tulee lähi vuosina suistamaan maailman kolmanteen maailmansotaan. Palestiinan valtion tunnustaminen jouduttaa kolmannen maailmansodan syttymistä. Suomen ei tule olla syyllisenä osapuolena tulevan suursodan syttymiseen. Suomen tulee vastustaa Palestiinan valtion tunnustamista, sillä sen päätöksen kautta emme tule syyllisiksi tulevaan suurkatastrofiin.

 

 

Linkkisuositus: Islam: Mitä lännen tulee tietää

 

Petri Paavola 30.3.2015

Lähteet:
abdirahimhussein.puheenvuoro.uusisuomi.fi
Kirjoituksessa mainitut lähteet sekä sivullani olevien linkkien takana käytetyt lähteet

 

 

Tiedustelut ja yhteydenotot: Palautesivu

eXTReMe Tracker