Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöt ja asiat


 

Positiivinen maahanmuutto

 

Maahanmuuttaminen on silloin positiivinen asia kun se tapahtuu oikeista motiiveista ja lähtökohdista käsin ja silloin sen tulisi johtaa aina siihen, että maahanmuuttaja suostuu ja hyväksyy asumaan maassa maan tavalla ja sitoutuu rakentamaan suomalaista yhteiskuntaa. Positiivista maahanmuuttoa ovat työperäinen maahanmuutto (ei saa heikentää Suomen kansalaisten työmahdollisuuksia), avioitumalla suomalaisen kanssa (tulee johtaa suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen), opiskelun takia (voi johtaa työpaikkaan Suomessa tai sitten antaa hyvät valmiudet työskennellä omassa kotimaassaan), turvapaikan hakeminen vainon, sodan, luonnonkatastrofin tai muun koko maata tai isomman alueen katastrofin takia (rikollinen aineisto ei saa päästä Suomeen ja turvapaikan hakijan tulisi integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan, jos hän saa luvan ja aikoo jäädä pysyvästi Suomeen).

Humanitaarisen avun (turvapaikan hakija) kautta otettaville maahanmuuttajille tulee järjestää ensimmäiseksi Suomen kielen koulutus, koska ilman kielen osaamista hänen on mahdotonta integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan. Korkean opinnon tai ammatillisen koulutuksen omaava maahanmuuttaja voi hyödyntää taitojaan koulutustaan vastaavissa työtehtävissä, mutta hänen tulisi ottaa vastaan mikä tahansa työ sen jälkeen kun hän on oppinut suomenkielen.

Maahanmuuttopolitiikan tulee huomioida suomalaisen yhteiskunnan resurssit. Kuinka paljon on mahdollista ottaa maahanmuuttajia, järjestää heille kielikoulutus sekä työpaikkoja niin ettei se merkittävästi vähennä ja vie pois työtä Suomen omilta kansalaisilta. Se tulee myös huomioida kuinka paljon on varaa järjestää sosiaaliapua, joka on ensimmäisiä asioita, joita humanitaarisen maahanmuuton kautta Suomeen tulevat tarvitsevat. Väärin hoidettu maahanmuuttopolitiikka lisää maahanmuuttajien riskiä syrjäytymiseen ja rikollisuuteen sekä nostattaa suomalaisissa negatiivisia tuntemuksia, jos Suomi ottaa enemmän maahanmuuttajia kuin mitä se pystyy integroimaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Suomen pakolaiskiintiön ja humanitaarisen avun tulee perustua järkevään toimintaan, joka tarkoittaa sitä, että Suomi ottaa vastaan humanitaarisen avun tarpeessa olevia maahanmuuttajia vain sen verran minkä se pystyy kouluttamaan ja työllistämään niin ettei se vähennä ja vie suomalaisilta työmahdollisuuksia ja muita etuisuuksia. Vanha viisas sanonta pätee tässäkin asiassa: Se joka ei pysty huolehtimaan ja elättämään omaa perheettään ensin, ei pysty pitämään huolta vieraistaan.

On selvää jos maahanmuuttopolitiikka johtaa siihen että se merkittävästi heikentää suomalaisten mahdollisuuksia työllistyä, käyttää sosiaalipalveluja jne. niin se aiheuttaa ihan oikeutettua närää suomalaisten sydämissä. On oikein auttaa lähimmäistä hädässä, mutta jos sen tekee omaa perhettä laiminlyömällä, niin silloin auttaminen ei perustu oikeudenmukaisuuteen. Oikeudenmukaisuuden periaatteeseen kuuluu se, että kun oman perheen asiat ovat kunnossa ja perheestä pyritään pitämään hyvää huolta, niin silloin on myös myös voimavaroja auttaa vieraita. Tällä tavalla oman perheen ja vieraiden välille tulee tasapaino ja oikeudenmukaisuus, joka poistaa jännitteet, pahan olon, negatiivisen käyttäytymisen ja levottomuudet.

Sellainen apu jota annetaan yli omien voimien sekä laiminlyömällä omaa perhettä, johtaa kaaoksen ja ongelmiin, joka lisää vihapuhetta ja rasismia. Suomalaisen humanitaarisen maahanmuuttopolitiikan päämäärän tulee olla sellainen missä hädässä olevia autetaan sen mukaan kuin on kykyä ja voimavaroja, unohtamatta oman kansan hyvinvointia. En vastusta positiivista ja oikeanlaista maahanmuuttoa, mutta vastustan väärää maahanmuuttopolitiikka, jonka seurauksista kärsivät niin maahanmuuttajat kuin suomalaiset.

Työperäisestä maahanmuutosta on hyvä ottaa esille eräs tärkeä näkökulma. Työperäiseen maahanmuuttoon tulisi säätää tietyt rajoitukset. Työperäiseen maahanmuuttoon tulisi säätää, jonkinlainen luvanvarainen työlupa, sillä se poistaisi kaksi isoa ongelmaa. Suomalaisten työttömyys ei pääse kasvamaan ja paisumaan liian suureksi, sillä suuri työttömyys heikentää ostovoimaa ja sitä kautta työttömyys lisääntyy edelleen. Toinen ongelma joka poistuisi olisi halvan (ja myös pimeän) ulkomaisen työvoiman käyttäminen, sillä sekin lisää suomalaisten työttömyyslukuja, jos joku tekee työtä paljon halvemmalla kuin mitä suomalainen palkkataso edellyttää. Tähän pätee sama vanha perhettä koskeva sääntö. Jos sinulla on varaa syöttää vieraan lapsia ja omat lapsesi näkevät samaan aikaan nälkää, niin silloin laiminlyöt perhettäsi. Oikea ratkaisu on syöttää omia lapsia sekä sen lisäksi varojesi mukaan auttaa vieraan lapsia.

En kannata vihapuhetta enkä rasismia, vaan tuomitsen ne pahoina tekoina, mutta se on ikävää, että kun joku yrittää tuoda esille ja keskustella maahanmuuttoon liittyvistä todellisista ongelmista, niin häntä sanotaan rasistiksi tai vihapuheen lietsojaksi. Silloin kun asiallinen ja tervehenkinen sekä rakentava kritiikki käännetään pahuudeksi, niin se on ihan sama asia kuin kieltäytyä uskomasta tosiasioita, joka johtaa entistä enemmän väärän maahanmuuton tukemiseen ja harjoittamiseen ja sitä kautta pahoinvointiin ja levottomuuksiin yhteiskunnassa. Toivon ettei vihapuhe, rasismi ja natsikorttia vedetä esiin silloin kun tuodaan esille tervehenkistä maahanmuuttokritiikkiä, jonka pyrkimys on saada tasapaino suomalaisten ja maahanmuuttajien välille.
 

Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani: Miksi maahanmuuttajia vihataan?

 

 


 

Petri Paavola

 

Tiedustelut ja yhteydenotot: Palautesivu         eXTReMe Tracker