Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöt ja asiat


Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani: Raamattu ja muukalaiset

Olkoon sama laki teillä ja muukalaisilla

4 Moos 15:
15 Seurakunnassa olkoon laki sama teillä kuin muukalaisellakin, joka asuu teidän luonanne. Tämä olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen. Se, mikä koskee teitä, koskekoon myös muukalaista Herran edessä.
16 Sama laki ja sama oikeus olkoon sekä teillä että muukalaisella, joka asuu teidän luonanne."

Lauri Thurén ei tuonut esille ollenkaan sitä, että Raamattu opetti VT:ssa muukalaisia (maahanmuuttaja) sitoutumaan ja noudattamaan Israelin maan lakeja. Raamattu opettaa, että israelilaiset ja muukalaiset joutuivat noudattamaan samaa lakia, eli lakeja ja asetuksia jotka Jumalan antoi Israelin kansalle. Tämän esimerkin mukaan Raamatullinen ja kristillinen lähimmäisen rakkaus tuo esille myös maahanmuuttajan velvollisuuden, joka on Suomen lakien ja asetusten noudattaminen.

Psa 96:
1 ¶ Veisatkaa Herralle uusi virsi, veisatkaa Herralle, kaikki maa.
2 Veisatkaa Herralle, ylistäkää hänen nimeänsä. Julistakaa päivästä päivään hänen pelastustekojansa,
3 ilmoittakaa pakanain seassa hänen kunniaansa, hänen ihmeitänsä kaikkien kansojen seassa.
4 Sillä Herra on suuri ja sangen ylistettävä, hän on peljättävä yli kaikkien jumalain.
5 Sillä kaikki kansojen jumalat ovat epäjumalia, mutta Herra on tehnyt taivaat.

3 Moos 18:
1 ¶ Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
2 "Puhu israelilaisille ja sano heille: Minä olen Herra, teidän Jumalanne.
3 Älkää tehkö, niinkuin tehdään Egyptin maassa, jossa te asuitte, älkääkä tehkö, niinkuin tehdään Kanaanin maassa, johon minä teidät vien; älkää vaeltako heidän tapojensa mukaan.
4 Vaan seuratkaa minun säädöksiäni ja noudattakaa minun käskyjäni vaeltaaksenne niiden mukaan. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.

Raamatun opetuksen mukaan Israelin Jumala on ainoa tosi Jumala ja kaikkien muiden maiden ja uskontojen jumalat ovat epäjumalia. Israelilaiset eivät saaneet elää pakanakansojen uskomusten mukaisesti ja heidän tuli uskoa Jumalaan ja elää niiden lakien mukaan, jotka Jumala antoi heille noudatettaviksi. Raamattu ei opeta eikä tue monikulturismia. Tätäkään Thurén ei tuonut esille. Jos asetamme nämä opetukset koskemaan tätä päivää, niin Suomesta ei saisi tehdä monikulturista maata, joka ei tarkoita sitä ettemme ota vastaan pakolaisia ja maahanmuuttajia, vaan sitä että maahanmuuttajien ja pakolaisten tulee integroitua ja sitoutua noudattamaan Suomen lakeja ja asetuksia. Toisin sanoen maahanmuuttajien ja pakolaisten ei tulisi vaatia, että heillä olisi mahdollisuus noudattaa Suomessa oman kulttuurinsa ja kotimaansa mukaisia lakeja ja asetuksia. Tämä ei tarkoita sitä, että heiltä kielletään oma kulttuuri, mutta sitä se tarkoittaa, että jokainen Suomessa asuva joutuu noudattamaan suomalaisia lakeja ja asetuksia, olkoon kyseessä suomalainen tai maahanmuuttaja.

Miksi Raamattu ei tue sellaista monikulturismia, missä eri kulttuurit pyrkivät muodostamaan valtion sisälle erilaisia lakeja ja asetuksia, jotka perustuvat erilaisiin kulttuureihin ja kansojen tapoihin sekä lakeihin? Seuraava esimerkki kertoo sen selvästi: Jos Suomessa niin suomalaisilla kuin jokaisella eri kulttuurilla ja kansanheimoilla sekä erilaisista maista muuttaneilla ihmisillä olisi oman kulttuurinsa mukaiset liikennesääntönsä, niin Suomen liikenne olisi yhtä kaaosta kolareineen, jossa ihmisiä kuolisi ja vammautuisi. Ainoa tapa turvata rauha ja turvalliset olot Suomen maassa asuville ihmisille on yhdenvertainen järjestelmä, jossa kaikki sitoutuvat noudattamaan samoja lakeja ja asetuksia. Jos yhteiskunta sallii erilaisia lakeja ja asetuksia erilaisille ihmisryhmille, niin sen seuraus on levottomuus, turvattomuus sekä väkivaltaisuudet ja jatkuva konflikti ihmisten välillä. Jos kaikkia koskee samat lait ja asetukset, niin silloin yhteiskunnassa voi vallita rauha sekä järjestys. En ole rasisti, enkä vihaa ketään ihmistä, mutta Raamatunkin mukaan monikulturismi ei ole toimiva valtiomalli, vaan valtio, jossa jokainen joutuu noudattamaan maan lakeja (samat lait kaikille), ja tämä koskeen niin oman maan kansalaisia kuin maahanmuuttajia.

Raamatun valtiomalli suosii Raamatun arvoihin perustuvaa valtiomallia lakeineen. Vanhan testamentin valtionmallina oli Israel, jonka lait perustuivat Raamatun opetukseen. Kirkon johdon pitäisi painottaa sitä, että Jumalan tahto ja asetus omaa korkeamman moraalin ja turvan kuin ihmisen asettama laki, joka ei perustu Raamatun opetukseen. Raamattu kehottaa turvaamaan kaikesta sydämestään Herraan eikä omaan ymmärrykseen olisi hyvä turvautua, koska Jumala on luonut ihmisen ja tietää mikä on kaikkein parasta ihmisille. Kirkon johto ei tuo esille Jumalan tahtoa parempana ratkaisuna kuin ihmisen ratkaisut sen takia koska kirkon johto haluaa miellyttää enemmän ihmisiä kuin Jumalaa. Tämä myös kertoo sen ketä kirkon johto palvelee ja ketä se ei palvele. Jos sanoo uskovansa Raamattua ja olevansa ihmisten, seurakunnan ja Jumalan palvelija, niin silloin tulee uskaltaa sanoa, että kun ja jos Jumalan laki ja Raamatun sanan opetus olisi yhteiskunnan lakien perustuksena, niin se olisi kaikkein paras lainsäädäntöjärjestelmä. Emme voi tietenkään vaatia ja olettaa, että Suomen lakien tulisi perustua Raamattuun, mutta jos uskomme Raamatun Jumalaan, niin silloin voimme sanoa sen olevan paras mahdollinen ratkaisu.

Uusi Liitto ei opeta kristillistä valtiomallia, vaan opettaa kaikkia Jeesukseen uskovia ihmisiä kaikkialla (kaikissa maissa) elämään niiden maiden lakien alaisena, missä he asuvat, mutta kuitenkin Jumalan tahtoa noudattaen. Uusi Testamentti ei opeta, että tulisi perustaa kristillinen valtio, enkä minäkään sellaista vaadi, mutta sen sanon, että jos Suomen lait perustuisivat enemmän Raamatun opetukseen, niin se tuottaisi siunauksia Suomen kansalle. Suomen lait ovat aikoinaan perustuneet paljossa Raamatun arvoihin ja sen kautta menneet sukupolvet ovat saaneet nauttia Jumalan siunauksista. Nykyään Raamatun arvoja poistetaan koko ajan Suomen laista ja niiden tilalle tulee monia lakia, jotka ovat vastoin Jumalan tahtoa ja Raamatun opetusta. Tämän kehityksen seuraus on kurjuus, epäoikeudenmukaisuus sekä kaikkinainen paha olo.

Apt 5:29 Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.

Uusi Testamentti painottaa, että Jumalaa on toteltava enemmän kuin ihmisiä, joka tarkoittaa sitä, että jos maan laki on Jumalan tahtoa ja sanaa vastaan, niin silloin tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä. Raamattu ei kuitenkaan kehota ketään ryhtymään rikolliseksi, sillä lait ja asetukset sekä toiminta, joka on Raamatun vastaista on aina ihmisille vaarallista sekä tuhoisaa. Esimerkkinä Natsi-Saksa, joka pakotti ja vaati kansalaisiaan sortamaan juutalaisia. Tällaisessa tapauksessa Jeesukseen uskova ihminen ei saisi tukea ja asettaa muita ihmisiä ja ihmisryhmiä sortavia lakeja ja asetuksia Jumalan lain yläpuolelle, vaan Jumalaa tulee totella enemmän kuin ihmisiä tällaisessa tapauksessa. Kun ja jos uskot Raamatun Jumalaa ja asetat Jumalan lain ihmisten lakien yläpuolelle, niin silloin et koskaan tee mitään rikollista ja väärää, sillä Jumalan laki ja asetus Uuden Liiton järjestyksen mukaan ei koskaan ole haitallista ja vahingollista ihmisille, vaan päinvastoin se on turvaksi ja suojaksi ihmisille.

 

Petri Paavola 17.9.2015

 

Tiedustelut ja yhteydenotot: Palautesivu         eXTReMe Tracker