Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöt ja asiat


Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani: Raamattu ja muukalaiset

Raamatullinen lähimmäisen rakastaminen

Lauri Thurén sanoo, että Jeesuksen mukaan ihmisen kohtalon ratkaisee se, miten hän on kohdellut avun tarpeessa olevia lähimmäisiä. Thurén sanoi myös, että kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille.

Matt 7:12 ¶ Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat.

Matt 22:
35 ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten:
36 "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"
37 Niin Jeesus sanoi hänelle: "‘Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’.
38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.
39 Toinen, tämän vertainen, on: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’.
40 Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

Rakasta lähimmäistäsi käsky on sidottu käskyyn rakasta Herraa, sinun Jumalaasi,  kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi (kaikesta voimastasi). Tämä tarkoittaa sitä, että lähimmäisen rakastamisen tulee noudattaa aina kaikessa Jumalan tahtoa. Jumalan tahto oli VT:ssa, että niin israelilaisilla kuin muukalaisilla (jotka halusivat asua Israelissa) oli sama laki, joka tarkoittaa sitä, että heillä oli tasa-arvoinen asema keskenään, eikä kenelläkään ollut etuuksia yli toisten. Tämä on viisas neuvo ja ohje, koska se poistaa jännitteet, ristiriidat, kateuden ja katkeruuden. Silloin kun kaikkia kohdellaan samanarvoisesti, ketään ei syrjitä, ketään ei aseteta toista parempaan asemaan, niin silloin yhteiskunnassa säilyy sopu ja rauha. VT:n sama laki kaikille perustui Jumalan lakiin, jota myös muukalaisten tuli noudattaa halutessaan asua Israelissa. Edellä oleva VT:n opetus pätee myös tässä Uuden Liiton ajassa, jos se siirretään nykypäivän yhteiskuntaan. Jos pyritään tuomaan esille Raamatullisia arvoja ja opetuksia koskien maahanmuuttoa, niin silloin pitäisi painottaa maahanmuuttajia sitoutumaan noudattamaan Suomen lakeja ja lainsäädäntöä.

Jos kirkon johto vetoaa Raamattuun maahanmuutto asiassa, niin silloin heidän pitäisi tuoda se voimakkaasti esille, että maahanmuuttajien tulee sitoutua suomalaiseen yhteiskuntaan, jossa heidän tulee elää Suomen lakien mukaan. Toisin sanoen maahanmuuttajan tulee elää maassa maan tavalla, eikä suomalaiseen yhteiskuntaan voi tuoda vaatimuksia ja vapauksia elää oman maan kulttuurin lakien ja asetusten mukaisesti. Jokainen maahanmuuttaja voi tietenkin omassa kodissaan elää oman maansa kulttuurin ja tapojen mukaisesti, jos nämä tavat eivät ole vastoin Suomen lakeja. Esim. Suomessa ei saa hakata (lyödä) vaimoaan, vaikka koraanin mukaan mies saa lyödä ja kurittaa vaimoaan.

Raamatullinen neuvo meille suomalaisille on ettemme saa sortaa ja vihata maahanmuuttajia, vaan rakastaa heitä. Raamatullinen lähimmäisen rakastaminen koskien maahanmuuttajia tarkoittaa avun antamista sen mukaan kun on kykyä, voimia ja taloudellisia resursseja. Raamatullinen lähimmäisen rakastaminen koskien maahanmuuttajia uskaltaa myös tuoda esille sen, että erityisesti liittyen islaminuskoon ja maahanmuuttoon, jihadistit käyttävät hyväkseen maahanmuuttoa, sillä he ovat soluttautuneet ja pyrkivät soluttautumaan Eurooppaan pakolaisiksi tekeytyneinä aikomuksenaan vallata Eurooppa islamin vallan alaisuuteen. Raamatullinen lähimmäisen rakastaminen ei tue eikä hyväksy väkivaltaa, tappamista ja sotaa, joka on jihadistien päämäärä ja aikomus. Emme kykene estämään jokaisen jihadistin maahan saapumista, mutta Raamattuun uskova ihminen ei voi eikä saa tukea millään tavalla tällaista synnin alaista toimintaa. Joku voi tässä kohden sanoa, ettei jihadistien pyrkimys ole vallata Eurooppaa. Lue kirjoitukseni lopussa oleva linkkisuositus muslimien jihad maahanmuutto, sillä siinä on kiistattomat todisteet jihadistien soluttautumisesta Eurooppaan.

Tarkoitukseni ei ole lietsoa pelkoa, vaan tuoda esille se ettei Raamatullinen lähimmäisen rakastaminen tue ja kannata jihadistien synnin vallassa olevia suunnitelma, joka on väkivallan ja kuoleman kautta alistaa Eurooppa islamin vallan alle. Itse näen nykyisen kehityksen olevan Jumalan sallimaa, sillä kristinuskon arvoista (lait ja asetukset) luopuneet yhteiskunnat kohtaavat omien valintojensa kautta Jumalan tuomiot ja kurituksen. Kun Jumala sallii kurituksen ja tuomitsee kansakuntia, niin se ei tarkoita sitä, että Jumala ja Jeesukseen uskova ihminen hyväksyisi jihadistien aikomuksen alistaa Eurooppa väkivallan kautta islamin vallan alaisuuteen. Uskovan ihmisen velvollisuus ja vastuu on paljastaa ja tuomita synnin teot ja siksi on oikein varoittaa jihadistien suunnitelmista.

Muslimien ja muidenkin turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten Eurooppaan muuttaminen on myös mahdollisuus evankeliumin julistamiseen, että he voisivat pelastua uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jos kirkon johto uskoisi Raamatun Jumalaan Herran Jeesuksen kautta, niin heidän pitäisi tuoda esille edellä oleva näkökulma, koska Raamatun opetuksen mukaan Jumala haluaisi pelastaa kaikki ihmiset, sillä uskon päämäärä on sielujen pelastus. En ole nähnyt yhdenkään kirkon johtohenkilön (jos joku on kuitenkin sen tehnyt, niin hyvä niin) tuoneen esille sitä, että maahanmuuttajat tarvitsevat pelastuksen, koska esim. muslimit ovat Raamatun opetukseen mukaan jumalattoman osassa ja vailla pelastusta, jotka tarvitsivat ennen kaikkea pelastusta Jumalan näkökulmasta katsottuna. Kun ja jos kirkon johto ei anna tällaista julkista lausuntoa, niin se todistaa siitä etteivät he ole Jumalan ja evankeliumin asialla, vaan humanitaarisen avun asialla.

Humanitaarinen apu on tietenkin oikein ja meidän jokaisen velvollisuus on auttaa hädänalaisia sen mukaan kuin on kykyä ja mahdollisuuksia auttaa. Silloin kun on kyse Raamatullisesta lähimmäisen rakastamisesta, niin Jumala arvottaa pelastuksen evankeliumin ykkössijalle sekä tietysti meidän tulee myös auttaa hädänalaisia. Jumalan "humanitaarinen apu" yhdistää pelastuksen evankeliumin julistamisen maahanmuuttajille sekä hädässä olevan auttamisen sen mukaan kuin on kykyä, voimia, mahdollisuuksia sekä taloudellisia resursseja. Silloin kun kirkon johto vetoaa Raamattuun lähimmäisen rakastamisessa, niin heidän tulisi tehdä sitä Jumalan tahdon mukaisella tavalla tarjoten maahanmuuttajille pelastuksen evankeliumia uskon kautta Herraan Jeesukseen sekä humanitaarista apua. Jos näin ei tehdä, niin silloin ei palvella Jumalaa, mutta sen sijaan Jumala on työnnetty syrjään ja omin neuvoin ollaan tarjoamassa ratkaisuja maahanmuutto ongelmaan ja asiaan.

Tiedän sen, että on tapauksia, joissa ensin tarjotaan saippuaa ja sielunhoitoa (taloudellinen ja sosiaalinen avunanto) ja sen jälkeen sanaa (pelastuksen evankeliumin julistaminen). Varmasti näin tulisi menetellä monien pakolaisten ja turvanpaikanhakijoiden suhteen, silloin kun puhutaan Raamatullisesta lähimmäisen rakastamisesta. Raamatun evankeliumi on yksinkertainen, sillä jos ihminen uskoo Jeesukseen, niin hän pelastuu, mutta jos hän ei usko, niin synnin orjana ja saatanan pettämänä oman valintansa tähden hän valitsee iankaikkisen kadotuksen:

Apt 26:
16 Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn.
17 Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän
18 avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.’

Room 6:23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Raamatulliseen lähimmäisen rakastamiseen kuuluu myös Raamatullisen pelastuksen evankeliumin julistaminen kaikille ihmisille, jotka eivät ole pelastavassa uskossa, uskon kautta Herraan Jeesukseen. Se joka irrottaa pelastuksen evankeliumin julistamisen lähimmäisen rakastamisesta, ei palvele Jumalaa, eikä noudata todellista lähimmäisen rakkauden osoittamista, eikä puhu Raamatun totuutta, vaan pyrkii miellyttämään ihmisiä ihmisten korvasyyhyn mukaan.

Tiit 3:14 Oppikoot meikäläisetkin, tarpeen vaatiessa, harjoittamaan hyviä tekoja, etteivät jäisi hedelmättömiksi.

Alkutekstin mukaan Tiit 3:14 opettaa Jeesuksen opetuslapsia harjoittamaan ja tekemään hyviä tekoja välttämättömiin (tarpeellisiin) tarpeisiin. Meidän tulee auttaa myös turvapaikanhakijoita, pakolaisia ja maahanmuuttajia osoittamalla heille lähimmäisen rakkautta. Raamatun opetus auttamisesta on sellaista, missä apu ja auttaminen kohdennetaan todellisiin ja välttämättömiin tarpeisiin, joka tarkoittaa sitä, että avun ja auttamisen tulisi kohdistua oikealla tavalla autettavaan, eikä häntä saa auttaa väärällä tavalla. Esimerkiksi jos antaa rahapulassa olevalle alkoholistille rahaa, niin häntä on autettu väärällä tavalla, sillä hän ostaa saamillaan rahoilla alkoholia. Oikea tapa olisi ostaa hänelle ruokaa sekä tukea ja auttaa häntä raitistumaan.

Jos edellä oleva Raamatullinen auttaminen ja lähimmäisen rakastaminen liitetään pakolaisiin, turvapaikanhakijoihin ja maahanmuuttajiin, niin silloin meidänkin tulisi tarkasti pohtia sitä mikä on oikea tapa auttaa heitä ja miten heitä tulisi auttaa. Raamatun mukaan oikea tapa olisi perustarpeiden tyydyttäminen (ruoka, juoma ja asunto) sekä evankeliumin kertominen, sitouttaminen elämään maassa maan tavalla suomalaisen lainsäädännön mukaan, kielikoulu ja opiskelupaikan tai työpaikan tarjoaminen. Edellä oleva tulisi tehdä siten, että niin suomalaisilla kuin maahanmuuttajilla olisi sama mahdollisuus asumiseen (ruoka, juoma) opiskeluun sekä työntekoon. Jos asiaa katsotaan Raamatun näkökulmasta, niin kummallekaan ryhmälle kantaväestölle tai maahanmuuttajille ei saisi antaa erivapauksia edellä oleviin asioihin, vaan kaikilla tulisi olla samanarvoiset oikeudet, etuudet ja sama vastuu sitoutua noudattamaan suomalaista lainsäädäntöä sekä se tulee huomioida, että Suomen tulisi myös pitää huolta omista kansalaisistaan.

Matteuksen evankeliumin 24 luku kertoo kuinka täysi laittomuus pääsee valtaan maailmassa lopunaikana. Kukaan ei voi sille mitään että laittomuuden vyöry on käynnissä maailmassa, jonka seurauksena koko maailma ajautuu laittomuuden valtaan. Herran Jeesuksen opetuslapset eivät voi estää laittomuuden valtaan pääsyä, mutta uskovat eivät saa hyväksyä laittomuutta, eli toisin sanoen synnin tekoja ja mätää hedelmää. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee myös paljastaa ja kertoa mitä laittomuus aikoo tehdä ja millä tavalla se on syntiä Jumalan edessä. Islamin jihadistien päämäärän (maailman valloittaminen islamin vallan alle) kertominen ja paljastaminen kuuluu Herran Jeesuksen opetuslapselle jos ja kun hän tietää siitä.

Jihadistien päämäärän paljastamisen ei tule kuitenkaan aiheuttaa pelkoa uskovan sydämessä, sillä maailma ja sen tapahtumat ovat Jumala hallinnassa ja lopulta laittomuus ja kaikki laittomuuden asiaa ajavat tahot ja ihmisryhmät sekä ihmiset joutuvat nöyrtymään ja kohtaavat tappionsa, sillä Jumala tulee tuomitsemaan päivien lopulla jumalattomien ihmisten synnin kapinan. Laittomuuden edetessä Jumala vahvistaa uskovan ihmisen uskoa ja antaa hänelle varmuuden Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta. Uskovalla ihmisellä on vahva turva Jumalassa uskon kautta Herraan Jeesukseen myös lopunajan laittomuuden keskellä. Jumala pitää omistaan huolta ja rakastaa heitä loppuun (sekä iankaikkisesti) saakka iankaikkisella rakkaudella. Uskovan päämäärä ei ole tämä maailma, vaan uusi tuleva maailma Uudessa Maassa ja Uudessa Jerusalemissa.

Muslimien maahanmuutto on jokaiselle heistä myös mahdollisuus pelastumiseen uskon kautta Herraan Jeesukseen ja tämä koskee niin maltillisia muslimeita kuin jihadisteja. Herran Jeesuksen opetuslapsen ei tule taistella lihaa ja verta vastaan, vaan henkivaltoja vastaan, jotka ovat se todellinen pahuuden voima jihadin takana. Se täytyy kuitenkin muistaa ettei kaikki muslimit käänny uskomaan Herraan Jeesukseen, koska Raamatun profetian sanan mukaan koko maailma ajautuu täyden laittomuuden valtaan. Tämä ei kuitenkaan estä meitä rukoilemasta muslimien pelastumista ja siksi meidän tulee myös julistaa heille evankeliumia Jumalan rakkaudesta uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Islam on sodan ja vihan uskonto ja siksikin meidän uskovien velvollisuus on rakastaa heitä ja kertoa heille rakastavasta Jumalasta, joka ei käske tappamaan luomiansa ihmisiä, jos he eivät usko Häneen, vaan sen sijaan Raamatun Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä ja tarjoaa heille pelastusta uskon kautta Herraan Jeesukseen. 1990-luvun alussa keskustelin erään somalialaisen muslimin kanssa. Hän puhui minulle Allahista ja minä puhuin hänelle Jeesuksesta, joka on Jumalan Poika ja Jumala, mutta ei Isä. Tämä muslimi sanoi, että minut tapettaisiin hänen kotimaassaan jos puhuisin siellä muslimeille Jeesuksesta samalla tavalla kun puhuin Jeesuksesta hänelle. Minä sanoin, että minun Jumalani ei kehota tappamaan tätä muslimia, vaikka hän puhuu minulle Allahista, vaan rakastamaan häntä sekä kertomaan hänelle evankeliumia rakastavasta Jumalasta ja Jeesuksen lunastusuhrista, jossa on pelastus ja syntien anteeksiantamus. Huomasin sen kuinka hän varmasti ensimmäistä kertaa elämässään kohtasi aivan uudenlaisen näkökulman Jumalaan ja Hänen olemukseensa. Rakkaus on ainoa voima, joka voi voittaa vihan, siksi Herran Jeesuksen opetuslasten on rakastettava muslimeita ja kerrottava heille Herrasta Jeesuksesta sekä Jumalan rakkaudesta kaikkia luotujansa kohtaan. Jumalan tahto on pelastaa kaikkia ihmisiä myös muslimeita.

 

 

Petri Paavola 17.9.2015

 

Tiedustelut ja yhteydenotot: Palautesivu         eXTReMe Tracker