Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöt ja asiat


Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani: Raamattu ja muukalaiset

Kirkon piispat ja ulkomaanapu kristittyjä ei saa suosia

Luterilaisen kirkon piispat ovat antaneet yhteisen julkilausuman, jonka mukaan kristittyjä pakolaisia ei pidä suosia, koska kristittyjen velvollisuus on auttaa kaikkia ihmisiä uskontokunnasta riippumatta. Piispat totesivat kristilliseen lähimmäisenrakkauteen kuuluvan ihmisten auttaminen valikoimatta heitä. Piispat sanoivat myös hyvän yhteiskunnan kuulevan sekä omien kansalaisten tarpeet ja turvaavan etsivien ihmisten hädän, eikä apua tarvitsevia saa asettaa eriarvoiseen asemaan uskonnon eikä kansallisuuden nojalla.

Piispat sanoivat kristittyjen velvollisuuksiin kuuluvan kaikkien avuntarvitsijoiden auttaminen riippumatta heidän uskonnollisesta taustastaan. Piispat toivat esille kultaisen säännön toimivan ohjeen Jeesuksen sanoin: kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille. Piispat kysyivät: Miten toivoisin itseäni kohdeltavan, jos joutuisin pakenemaan kodistani? Piispat pohtivat edelleen, miltä ylenkatse, solvaukset ja uhkailu tuntuvat.

Raamatun mukaan vanhan liiton aikana ehto muukalaisille Israeliin muuttamiselle oli suostuminen noudattamaan Israelin maan lakeja, joka tarkoitti sitä, että muukalaisen oli luovuttava oman maansa laista ja tavoista ja sopeuduttava elämään Israelin maassa maan lakien ja tapojen mukaisesti. Jos tällaista ehtoa ei ollut valmis hyväksymään, niin muukalaisia ei otettu asumaan Israeliin eikä hyväksytty Israelin kansalaisiksi. Raamatun näkökulma auttamiseen kulkee yhdessä Jumalan tahdon, lain ja opetuksen kanssa. Siten on selvää, että Jumalan tahdon mukaista olisi maahanmuuttajien sitouttaminen noudattamaan Suomen lakeja sekä hyväksyminen elämään Suomessa maan tapojen mukaisesti.

Se on totta että autettavia ei saa valikoida, sillä kaikkia hädässä olevia on autettava, mutta autettavan vastuu on sitoutuminen noudattamaan Suomen lakia ja asetuksia. Raamatullinen auttaminen ei siis valikoi ketään, mutta asettaa myös maahanmuuttajalle ja autettavalle vastuun hyväksyä ja toimia auttajien luoman yhteiskuntajärjestyksen mukaisesti. Raamatulliseen toimintaan kuuluu myös synnin surmatöiden estäminen ja ehkäiseminen. Tämä tarkoittaa sitä, että jihadisteille ei myönnetä lupaa maahanmuuttamiseen, koska heidän aikomuksenaan on rikkoa yhteiskuntarauha sekä väkivallan ja surmatöiden kautta asettaa islam hallitsemaan suomalaisia.

Raamattu kielsi israelilaisilta epäjumalanpalveluksen, eikä maahanmuuttajatkaan saaneet tuoda Israelin kansan keskelle oman uskontonsa epäjumalanpalvelusta, koska Raamatun mukaan kaikkien kansojen jumalat ovat epäjumalia. Tämä tarkoittaa myös Uuden liiton valossa sitä, että Herran Jeesuksen opetuslapset eivät saisi tukea ja suosia eri uskontojen harjoittamista, koska ne ovat epäjumalanpalvelusta. Miksi piispat eivät tuoneet tätä esille? Siksi koska he eivät palvele Raamatun Jumalaa, vaan ihmisiä korvasyyhyn mukaan.

Herran Jeesuksen opetuslapsen velvollisuus on auttaa kaikkia avuntarvitsijoita riippumatta heidän uskonnollisesta taustastaan, mutta uskovat eivät saa kannattaa ja tukea uskontojen epäjumalanpalvelusta. Raamatun kultainen neuvon on rakasta syntisiä ihmisiä, mutta älä rakasta syntiä, koska se tuhoaa ihmisen. Suomen valtio antaa kaikille oikeuden harjoittaa uskontoaan, uskonnonvapauden periaatteen mukaan, eikä Herran Jeesuksen opetuslapsikaan kiellä ketään harjoittamasta uskontoaan, mutta Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saa kannattaa ja suosia uskontojen epäjumalanpalvelusta.

Matt 7:12 Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat.

Piispojen siteeraama Raamatun jae on edellä kokonaisuudessaan. Jeesuksen sanat kaikesta mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille on sidottu Jumalan lain opetukseen, eli toisin sanoen Jumalan tahdon mukaiseen tekemiseen. On ihan varmaa ettei ole Jumalan tahto auttaa jihadisteja muuttamaan maahan aikomuksenaan väkivallan kautta surmata ihmisiä saattaakseen Suomi islamin vallan alle. Kukaan ei toivo toiselle pahaa, eikä varmasti halua kohdata pahaa sen takia kun hän tekee hyvää. Raamatullinen hyvän tekeminen on aina sidottu Jumalan tahdon mukaisiin tekoihin. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että hyvän tekemiseen tulee aina vastata hyvän tekemisellä, eikä pahan tekemisellä. Totta kai jokainen toivoo itselleen hyvää kohtelua, jos joutuu pakenemaan kodistaan, eikä kukaan toivo, että pakenevien ihmisten sekaan on soluttautunut sellaisia ihmisiä, joilla on sydämessään ja mielessään pahat aikomukset.

Kirkon ulkomaanapu on ilmoittanut ettei se hyväksy kristittyjen suosimista pakolaisten vastaanottamisessa. Kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen on sanonut, että puheet kristittyjen paremmasta sopeutumisesta yhteiskuntaan syrjivät muita uskontokuntia. Pentikäinen toivoo kirkon tukevan vahvasti monikulttuurisuutta ja puolustavan uskonnonvapautta sekä hän paheksuu puheita kristillisten pakolaisten suosimisesta. Pentikäinen sanoi sen olevan käsittämätöntä, että jotkut sanovat (ehdottivat) kristittyjen sopeutuvan suomalaiseen yhteiskuntaan muita paremmin. Hän totesi myös ettei tällaisessa ehdotuksessa ole mitään kristillistä, koska kirkon mukaan kaikkia ihmisiä pitää auttaa uskonnosta riippumatta. Antti Pentikäinen pitää tärkeänä, että kirkko puolustaa uskonnonvapautta ja auttaa esimerkiksi muslimeja toteuttamaan omaa uskontoaan.

Gal 6:10 Sentähden, kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskonveljille.

Raamattu kehottaa tekemään kaikille hyvää, mutta varsinkin uskonveljille. Raamattu kehottaa tekemään hyvää kaikille ihmisille, mutta ei kehota syrjimään uskonveljiä ja sisaria, kuten Antti Pietikäinen tekee.

On kiistaton tosiasia, että kristityt pakolaiset (kristityt ovat tällä hetkellä suurin vainon kohteena oleva ihmisryhmä maailmassa) sopeutuvat paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan kuin muslimimaihin, joissa heitä voidaan vainota ja tappaa. Sekin on kiistaton tosiasia, että muslimitaustaiset maahanmuuttajat ovat tilastojen kärkipäässä koskien rikos- ja työttömyystilastoja. Totta kai meidän tulee auttaa hädässä olevia muslimeita, mutta saman tulisi koskea myös kristittyjä. Senkin tulisi olla selvää, että omaan kulttuuriin sopeutuminen on helpompaa kuin sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin. Kyse ei ole syrjinnästä, vaan siitä että ihminen on helpompi asuttaa ja integroida tuttuun ympäristöön.

Raamattu ei opeta tukemaan epäjumalanpalvelusta, jota uskonnot harjoittavat, eikä Raamattu tue monikulttuurisuutta, sillä VT:n esimerkin mukaisesti muukalaisten tuli sitoutua noudattamaan Israelin maan lakeja. Raamattu ei kiellä ketään harjoittamasta omaa kulttuuriaan, mutta Raamattu opettaa, että maassa tulee olla yksi ja johdonmukainen lainsäädäntö. Minä en ole monikulturismia vastaan, jos monikulttuurisuus ei tarkoita sitä, että Suomen maassa aletaan myöntämään erilaisia lakeja koskemaan ihmisiä, joilla on erilainen kulttuuritausta. Jos monikulttuurisuudella tarkoitetaan sitä, että maahanmuuttajille luodaan omat lakinsa vastoin Suomen lakeja, niin sellaista monikulturismia vastustan. Sellaista monikulturismia kannatan, jossa jokainen maahanmuuttaja sitoutuu noudattamaan Suomen lakeja, eikä pyri luomaan sen rinnalle vastakkaisia lakeja.

Herran Jeesuksen opetuslapsena en tietenkään vastusta kenenkään oikeutta uskoa oman uskontonsa mukaisesti ja jokaisella on tietenkin Suomessa uskonnonvapaus. Raamattu ei kuitenkaan opeta tukemaan epäjumalanpalvelusta (uskonnonharjoitus). Raamatullisen seurakunnan tehtävä ei ole tukea ja kannattaa esim. muslimiuskontoa, koska se on Raamatun opetuksen mukaan epäjumalanpalvelusta. Koska Pentikäinen vetoaa kristillisiin arvoihin, niin luulisi että hänelle on selvää mitä Raamattu opettaa epäjumalanpalveluksen haitallisuudesta ihmisille:

Ps 96:5 Sillä kaikki kansojen jumalat ovat epäjumalia, mutta Herra on tehnyt taivaat.

1 Joh 5:21 Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia.

1 Kor 10:14 Sentähden, rakkaani, paetkaa epäjumalanpalvelusta.

 

Petri Paavola 17.9.2015

 

Tiedustelut ja yhteydenotot: Palautesivu         eXTReMe Tracker