Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 

Raamatullinen kadotus
 

Monet ihmiset sekä jopa jotkut uskovatkin sanovat ja opettavat ettei Raamatun opettama kadotus ole iankaikkinen ja että jumalattoman sielu lakkaa olemasta kuoleman jälkeen. Edellä oleva ajatus ja opetus tekisi Raamatun evankeliumista tarpeettoman. Valheen tarkoitus ja päämäärä on kumota totuus ja sitä kautta tehdä totuudesta tarpeeton, joka saa ihmiset sitoutumaan elämään valheessa ja synnissä. Raamattu opettaa kuitenkin selvästi, että kadotus on iankaikkinen ja jumalattoman sielu joutuu oman valintansa tähden (synnin tähden) kärsimään iankaikkisen kadotuksen rangaistusta.

Jos et ole uskossa Herraan Jeesukseen, niin sinun kannattaisi lukea kirjoitukseni sielusi pelastuksen tähden. Jos olet uskossa, niin sinulle olisi hyvä ja tarpeellista tutkia ja koetella kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera jos et usko kadotuksen olevan iankaikkinen.
 

Sisällys:
Iankaikkinen rangaistus ja iankaikkinen elämä
Itku ja hammasten kiristys
Pelastuksen evankeliumi

 

 

Iankaikkinen rangaistus ja iankaikkinen elämä

Raamattu opettaa monessa kohdin iankaikkisesta kadotuksesta sekä jumalattoman kuolleen sielun joutuvan olemaan iankaikkisesti kadotuksessa. En tässä kirjoituksessani käsittele jokaista Raamatun kohtaa, mutta tuon esille todella selkeät kohdat, joista käy ilmi se mitä Raamattu opettaa iankaikkisesta kadotuksesta ja jumalattomana kuolleen sielun iankaikkisesta osasta kadotuksessa.

Raamattu opettaa iankaikkisesta elämästä uskon kautta Raamatun Jumalaan (usko Jeesukseen) sekä iankaikkisesta kadotuksesta, jossa jumalattoman sielu joutuu olemaan iankaikkisesti. Tämä on selkeä Raamatun opetus, joka tulee Raamatusta esille todella selkeästi. Monet jotka eivät usko kadotuksen olevan iankaikkinen sanovat että heprean ja kreikankielen sanat iankaikkinen ei aina tarkoita iankaikkisuutta, vaan pitkää aikaa. He myös hyvin usein uskovat jumalattoman kuolleen sielun lakkaavan olemasta, joka olisi sama asia kuin iankaikkinen rangaistus.

Se on totta että Raamatussa alkukielen sana iankaikkinen ei aina tarkoita iankaikkisuutta, vaan pitkää ajanjaksoa sekä joissakin kohden se tarkoittaa iankaikkisuutta, eli aikaa joka ei koskaan pääty.

Matt 25:

41 Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ‘Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.

42 Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda;

43 minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.’

44 Silloin hekin vastaavat sanoen: ‘Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?’

45 Silloin hän vastaa heille ja sanoo: ‘Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle’.

46 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen (aionios) rangaistukseen (kolasis), mutta vanhurskaat iankaikkiseen (aionios) elämään."

Herra Jeesus sanoi, että vasemmalla puolella olevat (jumalattomat) joutuvat iankaikkiseen tuleen (iankaikkinen kadotus), eli paikkaan, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Sitten Jeesus sanoi, että osa ihmisistä (jumalattomat) menee iankaikkiseen rangaistukseen (kadotus - iankaikkinen tuli) ja osa ihmisistä (uskoivat Raamatun Jumalaan) menee iankaikkiseen elämään.

Raamattu käyttää sanaa aionios kun se puhuu iankaikkisesta elämästä ja iankaikkisesta rangaistuksesta (kadotus). Jos iankaikkinen kadotus ei olisi iankaikkinen ja jumalattoman sielu lakkaisi olemasta, eikä joutuisi olemaan kadotuksessa iankaikkisesti, niin silloin Matt 25:46 pitäisi olla toinen sana jos iankaikkinen tuli ja rangaistus ei olisi iankaikkinen ja sielu lakkaisi olemasta. Mutta koska iankaikkinen tuli (kadotus) ja rangaistus on iankaikkinen, niin siksi Matt 25:46 käyttää iankaikkisen rangaistuksen kohdalla samaa sanaa kuin iankaikkisen elämän, koska on kyse siitä että iankaikkinen elämä ei lopu koskaan, eikä iankaikkinen rangaistus iankaikkisessa tulessa lopu koskaan. Tämä kohta jo yksistään (monien muiden kohtien kanssa) todistaa ettei jumalattoman sielu kuole koskaan, eli lakkaa olemasta, vaan joutuu kärsimään iankaikkisesti kadotuksessa.

2 Kor 4:18 meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia (proskairos), mutta näkymättömät iankaikkisia (aionios).

Raamatusta tulee esille myös selkeästi ajallisen ja iankaikkisen ero, sillä ajallinen päättyy joskus, mutta iankaikkisuus ei pääty koskaan. Jos Matt 25:46 olisi kyse rangaistuksesta, joka päättyisi sielun olemassaolon lakkaamiseen, niin Raamatussa pitäisi lukea ajallinen rangaistus, koska silloin kun sielu lakkaisi olemasta, niin ei olisi kyse enää iankaikkisesta rangaistuksesta, koska sielu joka lakkaisi olemasta saisi helpotuksen, eikä joutuisi kärsimään iankaikkisesti. Raamattu opettaa kadotuksen olevan iankaikkinen ja se on jokaisen jumalattoman sielun osa iankaikkisesti.

Ilm 20:

12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.

14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.

15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

Ilm 21:8 Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema."

Ilm 22:

14 Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!

15 Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.

Jotkut universalistit uskovat, että sana kolasis Matt 25:46:ssa ei merkitse rangaistusta, vaan korjausta, sillä lopulta kaikki "korjaantuvat" uskomaan Jumalaan myös kadotuksessa olevat, koska kadotus ei ole iankaikkinen. Tämä universalistien opetus on väärä, jonka myös Raamattu todistaa vääräksi. Kolasis sana tarkoittaa rangaistusta, jotkut sanakirjat antavat sille myös merkityksen korjaus. Raamattu todistaa tämänkin sanan kohdalla kumpaa se tarkoittaa rangaistusta vai korjausta.

Ilmestyskirjan luvuista 20,21 ja 22 käy selkeästi ilmi, että synnintekijät ovat pelastuksen ulkopuolella tulisessa järvessä. Uusi Jerusalem on se lopullinen paikka, jossa Jumalan armosta pelastuneet elävät iankaikkista elämää. Raamattu opettaa meille selkeästi, että jumalattomilla synnintekijöillä ei ole osaa eikä arpaa iankaikkiseen elämään, vaan he ovat sen ulkopuolella tulisessa järvessä. Jos jumalattomat olisivat lakanneet olemasta kuoleman jälkeen, niin silloin näitä Raamatun kohtis ei voisi olla Raamatussa, mutta ne ovat siellä osoituksena Jumalan lasten ja jumalattomien erilaisesta iankaikkisuudesta, jossa pelastuneet ovat iankaikkisessa elämässä ja jumalattomat iankaikkisessa kadotuksessa. Ilmestyskirjan kohta osoittaa myös sen etteivät synteihinsä kuolleet ole tehneet parannusta kadotuksessa, näin myös siltä osin universalismin väärä opetus on kumottu.

Raamatun todistuksen mukaan tulinen järvi on toinen kuolema, eli iankaikkinen kadotus ja se on oleva jokaisen jumalattoman osa iankaikkisesti. Koska Raamatun opetuksen mukaan jokaisen jumalattoman osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa, niin se tarkoittaa sitä ettei jumalattoman sielu lakkaa olemasta, vaan joutuu kärsimään iankaikkisesti kadotuksessa. Raamattu todistaa ettei jumalattoman sielu lakkaa olemasta ja että kadotus on iankaikkinen, joka ei pääty ja lopu koskaan.  Ilmestyskirjan luvut 20, 21 ja 22 kumoavat myös kaikki alkukieleen perustuvat kikkailut, joiden kautta koitetaan kumota Raamatun totuus iankaikkisesta kadotuksesta.

Monet ihmiset ajattelevat, että se on väärin kun Jumala kiduttaa ihmisiä kadotuksessa iankaikkisesti. Raamatun opetuksen mukaan Jumala ei kiduta ketään kadotuksessa, vaan jumalattomat kärsivät siellä omien syntiensä tähden iankaikkisen rangaistuksen tuskaa, koska ovat ikuisesti erossa Jumalan rakkaudesta ja armosta.

Mark 9:

43 Ja jos sinun kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että käsipuolena menet elämään sisälle, kuin että, molemmat kädet tallella, joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen.

44

45 Ja jos sinun jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että jalkapuolena menet elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat jalat tallella, heitetään helvettiin.

47 Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Parempi on sinulle, että silmäpuolena menet sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvettiin (geenna),

48 jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu.

Jae 44 puuttuu 33/38 käännöksestä, mutta esim. King James Version 1769 kääntää jakeen 44 Bysantin tekstin mukaisesti: Where their worm dieth not, and the fire is not quenched (Missä heidän matonsa ei kuole ja eikä tuli sammu).

Messias Herra Jeesus opetti helvetistä (kadotus), joka on paikka, jossa tuli ei sammu koskaan, koska on kyse iankaikkisen kadotuksen rangaistuksesta.

Kreikankielen sana geenna (gehenna) tulee hebreankielen sanoista Hinnomin laakso, jossa poltettiin Jerusalemin kaupungin jätteet ja kuolleet eläimet poltettiin. Hinnomin laakso oli myös vertauskuvaa synteihinsä kuolleille jumalattomille ihmisille, jotka joutuvat syntiensä tähden iankaikkiseen kadotukseen. Herra Jeesus käytti sanaa geenna kuvaamaan sitä mitä synneissänsä kuolleille tapahtuu, eli he palavat iankaikkisessa tulessa. Palaminen tulessa tarkoittaa kärsimystä ja tuskaa syntien tähden ja siksi koska he ovat ikuisesti erossa Jumalan rakkaudesta ja armosta. Kadotuksessa oleva tuska ja kärsimys on henkistä tuskaa ja kärsimystä, sillä kadotuksessa jumalattomilla sieluilla ei ole maan päällistä fyysistä ruumista.

Jotkut opettavat, että Jeesus puhui vain vertauksen helvetistä, jolla ei ole todellisuutta. Itse asiassa Herra Jeesus puhui vertauksena sen millainen on synteihinsä kuolleiden osa ja tuleva todellisuus. Vertaus ei ollut vain vertaus ilman todellisuutta, vaan vertaus joka kertoi todellisuudesta ja siitä mitä tulee tapahtumaan.

Monet sanovat helvetin tulen sammuneen, kun Jerusalemin kaupungin kaatopaikan tuli sammui. Tällä perusteella he eivät usko iankaikkiseen kadotukseen. Herra Jeesus sanoi Mark 9:48 ettei kadotuksen tuli sammu ikinä. Samoin Herra Jeesus sanoi Matt 3:12 ja Luuk 3:17, että Hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisunsa (vehnä) aittaan, mutta ruumenet (akanat) hän polttaa sammumattomassa tulessa. Herra Jeesus ei valehdellut, sillä Gehennan sammumaton tuli tarkoittaa sitä, että sammumaton tuli on vertauskuvaa iankaikkisesta kadotuksen rangaistuksesta.

Koska Jerusalemissa Hinnomin laaksossa ei pala enää sammumaton tuli, niin se todistaa sen että kyseessä on vertauskuvallinen opetus todellisesta iankaikkisesta rangaistuksesta kadotuksessa.

Juud 1:7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

Sodomassa ja Gomorrassa ei pala enää tuli, joka todistaa sen, että kyseessä oli todellinen opetus iankaikkisen kadotuksen rangaistuksesta, joka alkaa viimeisen tuomion jälkeen, jossa jokainen jumalaton tuomitaan tekojensa mukaan iankaikkisen kadotuksen rangaistukseen. Juudaan kirja 1:7 todistaa sen, että iankaikkinen kadotus on iankaikkisen kärsimyksen paikka ja jos jumalattoman ihmisen sielu lakkaisi olemasta ja kadotus ei olisi iankaikkinen, niin silloin jumalattoman sielu saisi helpotuksen kun olemassaolon lakkaamisessa hän lakkaisi kärsimästä.

Mutta koska Raamattu nimenomaan puhuu kärsimyksestä iankaikkisessa tulessa (kadotus), niin se todistaa kadotuksen olevan iankaikkinen kärsimyksen paikka, eikä se silloin voi milloinkaan päättyä eikä kyse voi olla sellaisesta iankaikkisesta rangaistuksesta, joka päättyisi sielun olemassaolon lakkaamiseen ja olisi sillä tavalla peruuttamaton ja iankaikkinen, sillä Raamattu opettaa iankaikkisesta kärsimyksestä kadotuksessa. Raamatun opetuksen mukaan jumalattoman sielu joutuu oman valintansa (tekemiensä syntien ja epäuskon) tähden kärsimään iankaikkisen kadotuksen rangaistusta. Iankaikkinen kärsimys todistaa kadotuksen olevan iankaikkinen ja sen ettei jumalattoman sielu lakkaa olemasta, vaan kärsii iankaikkisest kadotuksessa.

Jes 26:10 Jos jumalaton saa armon, ei hän opi vanhurskautta; oikeuden maassa hän tekee vääryyttä eikä näe Herran korkeutta.

Isa 26:10 Let favour be shown to the wicked, yet will he not learn righteousness; in the land of uprightness will he deal wrongfully, and will not behold the majesty of the LORD. (Jewish Publication Society Bible - JPS)

Raamatun opetuksen mukaan iankaikkinen kadotus on Jumalan oikeudenmukainen tuomio, koska jumalaton, joka ei halua uskoa Raamatun Jumalaan ja vastaanottaa Jumalan armoa ja pelastusta ei halua oppia Jumalan vanhurskautta (oikeamielisyyttä), vaan haluaa tehdä vääryyttä (syntiä), koska hän ei näe Jumalan Majesteettiutta.

Itku ja hammasten kiristys

Matt 13:

36 Sitten hän laski luotaan kansanjoukot ja meni asuntoonsa. Ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: "Selitä meille vertaus pellon lusteesta".

37 Niin hän vastasi ja sanoi: "Hyvän siemenen kylväjä on Ihmisen Poika.

38 Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset.

39 Vihamies, joka ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit.

40 Niinkuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa.

41 Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta,

42 ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.

43 Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon.

44 ¶ Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki; ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon.

45 Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita helmiä,

46 ja löydettyään yhden kallisarvoisen helmen hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen.

47 Vielä taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen ja kokosi kaikkinaisia kaloja.

48 Ja kun se tuli täyteen, vetivät he sen rannalle, istuutuivat ja kokosivat hyvät astioihin, mutta kelvottomat he viskasivat pois.

49 Näin on käyvä maailman lopussa; enkelit lähtevät ja erottavat pahat vanhurskaista

50 ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.

Luuk 13:28 Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, kun näette Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikkien profeettain olevan Jumalan valtakunnassa, mutta huomaatte itsenne heitetyiksi ulos.

Itku ja hammasten kiristys on vertauskuvallinen opetus, jolla oli todellinen vastine Jeesuksen aikaisessa maailmassa, eli se ei ole vain pelkkä vertaus ilman todellista vastinetta, vaan vertauskuva, jolla on todellinen vastine.

Jeesuksen aikana ja ennen Hänen syntymäänsä myös Israelissa oli sellainen tapa, että jotkut juhlatilaisuudet sekä viihdytystilaisuudet pidettiin iltaisin sisätiloissa, jotka olivat valaistu kirkkaasti soihduin ja lampuin, kun ulkona kaduilla oli pimeää. Pimeillä kujilla kuului iltaisin köyhien itkua sekä hammasten kiristelyä kylminä talviöinä. Nämä köyhät ja vähäosaiset eivät päässeet näihin juhliin, vaan he joutuivat kärsimään ulkona oman köyhyytensä tähden itkua sekä hammasten kiristelyä.

Herra Jeesus otti vertauksen todellisesta eletystä elämästä ja käänsi sen nurinperin sillä tavalla, että Jumalaan uskovat ihmiset pääsevät "taivaan iankaikkisiin" juhliin, mutta jumalattoman osa on kärsiä iankaikkisesti syntiensä tähden. Jeesuksen opetuksessa ihmisten osat voivat vaihtua, sillä synnin korskeudessa ja ylpeydessä elävä jumalaton juhlija ja kemuilija, joka ei auta köyhää, eikä usko Jumalaan elää synnillisesti juhlien (nauttien synnistä monin tavoin) maan päällä, mutta hänen osansa on jumalattomuutensa tähden iankaikkinen kadotus, jossa hän itkee ja kiristelee hampaitaan iankaikkisesti, mutta köyhä joka turvaa elämänsä Jumalaan voi kärsiä maan päällä itkua ja hammasten kiristelyä, mutta uskon tähden Jumalaan hän pääsee Jumalan armosta iankaikkiseen "taivaan juhlaan", jossa hän saa elää iankaikkisesti Jumalan rakkauden ja pyhyyden ilmapiirissä.

Raamatun opetuksen mukaan jokainen jumalattomana kuollut ihminen joutuu oman valintansa (ei uskonut Raamatun Jumalaan tai Herraan Jeesukseen) tähden iankaikkiseen kadotukseen. Opetus ettei kadotus ole iankaikkinen ja että jumalattoman sielu lakkaa olemasta on paha harhaoppi, sillä se vääristää evankeliumin ja saa sen aikaan etteivät kaikki jumalattomat halua vastaanottaa pelastusta, sillä monet (eivät kaikki) jumalattomat ihmiset toivovat, että sielun elämä päättyisi kuolemaan, eikä olisi olemassa minkäänlaista elämää kuoleman jälkeen.

Jumala ei anna jumalattoman voittaa, sillä se olisi jumalattoman voitto, jos hän haluaisi ettei kuoleman jälkeen olisi enää elämää ja niin hän saisi tehdä vaikka minkälaisia syntejä maan päällä ilman rangaistusta, jos elämää ei olisi enää kuoleman jälkeen ja se tekisi evankeliumin turhaksi tällä tavalla ajattelevien jumalattomien keskuudessa. Kukaan jumalaton synnintekijä ei kuitenkaan voita ja pääse kuin koira veräjästä ilman rangaistusta, sillä Raamatun opetuksen mukaan kadotus on iankaikkinen rangaistus jumalattoman ihmisen sielulle:

2 Tess 1:

1 ¶ Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle Jumalassa, meidän Isässämme, ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa.

2 Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

3 Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä,

4 niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä

5 ¶ ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin,

6 koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat,

7 ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa

8 tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille.

9 Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,

Pelastuksen evankeliumi

Jos sinä et ole uskossa Herraan Jeesukseen, niin Raamatun opetuksen mukaan oman valintasi ja syntiesi tähden olet matkalla iankaikkiseen kadotukseen.

 

Room 2:4 Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?

 

Joh 3:
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.
21 Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."

 

Apt 26:
15 Niin minä sanoin: ‘Kuka olet, herra?’ Ja Herra sanoi: ‘Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.
16 Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn.
17 Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän
18 avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.’
19 Sentähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä,
20 vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille, ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja.

 

Raamattu opettaa, että Jumalan hyvyys (rakkaus) vetää ihmistä parannukseen ja pelastukseen. Ihmisille tulee kertoa Raamatun mukaista evankeliumia, jonka mukaan kaikki ihmiset ovat syntisiä ja synnin ja saatanan orjuudessa sekä vailla pelastusta ja syntiensä tähden he ovat matkalla kohti iankaikkista kadotusta, mutta Herra Jeesus on kuollut syntiesi tähden ja pelastaa sinut jos uskot Häneen.

 

Jos kerromme evankeliumia Jumalan suuresta rakkaudesta syntistä ihmistä kohtaan, niin Jumalan hyvyys saa vetää ihmisen parannuksen paikalle, eikä hän tule pelastukseen pelkän helvetin pelon tähden, vaan sen tähden koska Jumala rakastaa häntä. Evankeliumi painottaa Jumalan rakkautta syntistä ihmistä kohtaan. Evankeliumin sanoman julistamiseen kuuluu rehellinen totuus ihmisen syntisyydestä, iankaikkisesta kadotuksesta sekä pelastuksesta Herrassa Jeesuksessa, joka tulee ihmisen osaksi uskon kautta Jeesukseen Jumalan rakkauden ja armon tähden. Jos sinä teet parannuksen (katumus, syntien tunnustaminen, mielenmuutos) ja uskot Herraan Jeesukseen, niin sinä saat Jumalan armosta syntisi anteeksi sekä iankaikkisen elämän. Herran Jeesuksen veri, kuolema ja ylösnousemus johdattaa ihmisen täydellisen anteeksiantamuksen lähteelle uskon kautta Herraan Jeesukseen, jossa saadaan lahjaksi Jumalan armosta täydellinen syntien anteeksiantamus.
 

 

Linkkisuositukset samasta aiheesta:
Iankaikkinen kadotus
Universalismi

 

Petri Paavola 27.1.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Jewish Publication Society Bible 191
7
John Gill's Expositor - Matthew 8:12

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker