Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöt ja asiat


 

Rikollisuus ja ihmisoikeusloukkaus

 

Olen huomannut, että monet väärää maahanmuuttopolitiikka tukevat ihmiset käyttävät monenlaista retoriikka, joista eräs on se, että maahanmuuttajien keskuudessa tapahtuva rikollisuus ja ihmisoikeusloukkaukset ovat vääränlainen ase maahanmuuttajia vastaan. Väärää maahanmuuttopolitiikka tukevat ihmiset vähättelevät maahanmuuttajataustaisten henkilöiden tekemiä rikoksia ja ihmisoikeusloukkauksia. Tarkoitukseni ei ole nostattaa ketään maahanmuuttajia vastaan, sillä eivät kaikki maahanmuuttajat tee rikoksia, niin kuin kaikki suomalaisetkaan eivät ole rikollisia, vaikka tietty määrä suomalaisista on rikollisia. Tarkoitukseni on saada meidät näkemään tosiasiat ja mitä siitä seuraa, jos niitä ei haluta nähdä ja tunnustaa.

Poliisin tilastojen mukaan ulkomaalaistaustaisten tekemät väkivaltarikokset ovat hyvin yleisiä Helsingissä. Ne ovat poliisin mukaan selkeästi yliedustettuina tilastoissa. Poliisin tietojen mukaan 2000-luvulla yli 40 prosenttia raiskauksista epäillystä on ollut ulkomaalaistaustainen. Ulkomaalaistaustaisten tekemät raiskaukset huolestuttaa erityisesti Helsingin poliisia, koska niiden osuus ei ole laskussa. Ulkomaalaistaustaisten osuus ryöstöissä ja kiristyksissä on ollut lähes kolmasosa. Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikön ulkomaalaistaustaisten tekemät väkivaltarikokset ovat monesti paljon raaempia kuin suomalaisten tekemät vastaavat teot.

Maailman kansoja ja niiden kulttuuria ja tapoja tuntevat ihmiset tietävät sen, että tietyistä maista tulevien maahanmuuttajien kulttuurilliset ja elinympäristön taustat ovat sellaisia, jossa tapahtuu ihmisoikeusloukkauksia (esim. naisia alistetaan) sekä elinolosuhteiden takia ihmiset joutuvat harjoittamaan rikollisuutta. Tietyissä maissa naisten alistaminen johtaa raiskauksiin, joita täällä Suomessakin nyt näemme yhä enemmän tapahtuvan maahanmuuttajien kautta.

Raiskauksia selitetään usein vain kulttuurien yhteentörmäyksenä. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään kulttuurien yhteentörmäyksestä, sillä raiskaus on rikos, joka tapahtuu vasten raiskattavan omaa tahtoa ja suostumusta. Jokainen ihminen ymmärtää tämän, riippumatta kulttuurista. Väärä maahanmuuttopolitiikka sekä maahanmuuttajien sopeuttaminen ja integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan on epäonnistunut pahoin väkivaltarikostilastojenkin todisteiden mukaan. Kun maahanmuuttopolitiikka on retuperällä, niin Suomeen virtaa rikollista ainesta maahanmuuttajien mukana.

Monet maahanmuuttajat tulevat maista, joissa naisia ei arvosteta, naiset ovat miehille kuin vapaata riistaa, jota voi käyttää hyväkseen niin seksuaalisesti kuin muullakin tavalla. Useat maahanmuuttajat tulevat maista, joissa naisten ja lasten asema on huono ja turvaton. Tämän tähden väkivalta naisten ja lasten keskuudessa on arkipäivää tiettyjen kulttuurien ihmisille. Osansa tästä väkivallasta tulevat saaman niin maahanmuuttajat itse kuin myös suomalaiset.

Kun tilastojen mukaan liian iso osuus väkivaltarikoksista esim. Helsingissä on ulkomaalaistaustaisten tekemiä, niin se todistaa sen että maahanmuuton kautta muuttaa Suomeen ihmisiä, joilla ei ole edes halua sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämä tarkoittaa sitä, että maahanmuuttopolitiikkaa pitää tehostaa ja entistä paremmin pitää pystyä löytämään ne maahanmuuttajat, jotka ihan oikeasti voidaan integroida suomalaiseen yhteiskuntaan.

Tiedän sen, että moni sanoo suomalaisten tekevän enemmän rikoksia kuin maahanmuuttajaperäiset ihmiset. Totuus on kuitenkin se, että suhteessa maahanmuuttajien vähäisempään määrään heidän tekemänsä rikokset ovat hälyttävän suuria määriä ja niitä tapahtuu liian paljon. Jos tälle asialla ei tehdä ajoissa oikeita ratkaisuja, niin Suomessakin alkaa tapahtumaan samanlaisia maahanmuuttoon liittyviä ongelmia kuten Ranskassa ja Ruotsissa (mellakat). En käytä rikollisuutta lyömäaseena maahanmuuttajia vastaan, sillä se on tilastojenkin mukaan tosiasia.

Eräs asia täytyy tuoda esille, että maahanmuuttajia ei saa yleisesti leimata rikollisiksi, vaan osa heistä on rehellisiä ihmisiä ja kunnon kansalaisia. Se kuitenkin täytyisi myöntää, että maahanmuuttajien keskuudessa tehdään liian isoja määriä rikoksia. Asialle täytyy tehdä jotakin. Integroitumissopimus, jossa maahanmuuttaja sitoutuisi noudattamaan suomalaista lainsäädäntöä ja rikkoessaan sopimusta hän joutuisi lähtemään pois Suomesta. Tämä varmasti vähentäisi rikollisen aineksen soluttautumista Suomeen maahanmuuton kautta. Ehdotukseni on, että jos maahanmuuttaja syyllistyy rikokseen, niin hänet karkotetaan pois Suomesta. Perustelen tämän sillä, että mikään valtio ja maa ei toivo rikollisten ainesten saapumista maahansa maahanmuuton kautta. Jokaisella valtiolla on tarpeeksi tekemistä omien rikollistensa kanssa. Siksi ehdotan maahanmuuttajille integroitumissopimuksen allekirjoittamista, jossa hän sitoutuu noudattamaan suomalaista lainsäädäntöä. Jos hän rikkoo Suomen lakeja vastaan, niin hänet karkotetaan Suomesta. Tällainen käytäntö estäisi tehokkaasti väärillä motiiveilla tapahtuvan maahanmuuton.
 

Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani: Miksi maahanmuuttajia vihataan?

 

 


 

Petri Paavola

 

Tiedustelut ja yhteydenotot: Palautesivu         eXTReMe Tracker