Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöt ja asiat


 

Ristiriitojen ja petoksen tiellä

 

Alkusanat:

Olet varmasti kuullut tai lukenut sellaisia toteamuksia kuin mitä suurempi valhe, niin sitä enemmin siihen uskotaan ja mitä suurempi valhe, niin sen paremmin se menee perille. Hyvin yleisesti ihmiset ajattelevat ettei suuri valhe voi huijata ja hämätä kuin ehkä hyvin pieniä määriä ihmisiä, joiden sanotaan olevan hyväuskoisia sekä huijattavissa olevia persoonallisuuksia.

Ikävä ja valitettava tosiasia on se että suurin osa ihmisistä elää valheen ja petoksen uhrina ja vielä sillä tavalla, että he itse tukevat ja kannattavat tätä valhetta ja petosta. Osa heistä kannattaa sitä tietämättään ja osa tietoisesti. Alla olevat linkit kertovat tästä asiasta enemmän todennettujen faktojen kera.

 

Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 1: kotipetripaavola.com/ristiriitajapetos
Yhteiskunnassa vaikuttavien asioiden, ilmiöiden ja ihmisten taustalla on monenlaisia motiiveja ja vaikutuksia. Jotkut motiiveista ja vaikutuksista ovat avoimesti kaikkien nähtävissä kun taas toisten motiivit ja vaikutukset eivät ole yleisesti tiedossa ja ovat hyvin salaperäisiä sekä jopa valheen ja petoksen vääristämiä. Otan esille kirjoituksessani erään vääristymän sekä petoksen tien, joka esiintyy suomalaisessa yhteiskunnassa. Toivon mukaan sinulla on rehellinen ja avoin sydän, koska vain siten voit erottaa petoksen ja sen miksi ja miten petos tulee tapahtumaan. Tämä aihe on ollut sydämessäni voimakkaana useamman kuukauden ajan. Tutki ja koettele kirjoitukseni.

Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 2: kotipetripaavola.com/ristiriitajapetososa2
Kirjoitin aikaisemmin Timo Soinista, Euroopan Unionista, katolisesta kirkosta ja ristiriitojen ja petoksen tiestä tuomalla esiin muun muassa sen kuinka katolinen kirkko ajaa yhdentyvää Eurooppaa. Kirjoitukseni toisessa osassa tuon esille sen kuinka Euroopan Unioni on katolisen kirkon luomus, jonka päämääränä on tuhota kansallisvaltiot ja tehdä Euroopasta katolinen Eurooppa, ja kuinka katolisen kirkon agendan mukaan EU:n poliittinen valta tulisi alistaa Rooman katolisen kirkon (RKK) uskonnollisen ja poliittisen vallan ja pyrkimysten alaisuuteen.

Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 3: kotipetripaavola.com/ristiriitajapetososa3
Ristiriitojen ja petoksen tiellä kolmannessa osassa tuon esille lyhyesti jesuiittojen, paavien ja muutamien eurooppalaisten politiikkojen ajatuksia Euroopan yhdentymisestä. Tuon esille myös muiden lähteiden kautta kuinka katolilaisuus pyrkii tekemään EU:sta katolilaista supervaltiota. Kun tutkimme ja tarkastelemme heidän ajatuksiaan, niin näemme sen kuinka katolinen kirkko pyrkii luomaan Euroopan Unionista uuden katolisen supervaltion. Samalla tulee esille se kuinka jokainen EU:ta kannattava ihminen on joko tietämättään tai tietoisesti tukemassa kansallisvaltioiden tuhoamista ja uuden katolisen supervaltion perustamista.

Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 4: kotipetripaavola.com/ristiriitajapetososa4
Lukiessani Adrian Hiltonin kirjaa The Principality and Power of Europe Britain and the emerging Holy European Empire (Euroopan ruhtinaskunta ja valta Britannia ja pyhän eurooppalaisen imperiumin esiin nouseminen) koin sydämessäni, että kirjoitukseni neljäs osa tulisi perustua osittain kirjan tekstiin, koska siinä käsitellään tärkeitä asioita koskien kirjoitukseni aihetta. Eräs Euroopan Unionin varhaisista "isistä" harras katolilainen Jean Monnet hylkäsi ajatuksen, että Euroopan pitäisi koostua itsenäisistä valtioista. Jean Monnet uskoi ja luotti katoliseen visioon, jonka mukaan Euroopasta pitäisi tulla supervaltio ja valtioliitto (liittovaltio), jossa kaikki ikivanhat kansat sulautuisivat yhteen. Euroopan Unioni on petos, jonka kautta katolinen kirkko pyrkii katolilaistamaan Euroopan maat. Mitä enemmän tätä asiaa tutkii, sitä selkeämmin kaikkialta tulee esille todisteita katolisen kirkon pyrkimyksestä rakentaa katolinen supervaltio Eurooppaan.

Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 5: kotipetripaavola.com/ristiriitajapetososa5
Olen kirjoittanut neljä osaa Euroopan Unionista ja tuonut esille kuinka EU on katolinen luomus, jonka pyrkimyksenä on tehdä Euroopan Unionista katolinen supervaltio. Viidennessä osassa tuon esille sen miksi suomalaiset ihmiset sekä Herran Jeesuksen opetuslapset eivät saisi kannattaa Euroopan Unionia, vaan heidän tulisi kannattaa Suomen eroamista EU:sta sekä olla tukemassa pyrkimystä tehdä Suomesta taas itsenäinen valtio. Perustelut edellä olevalle esitän tässä viidennessä osassa. Tämä viides osa on viimeinen kirjoitukseni tästä aiheesta, ellei jotakin todella tärkeätä tule esille koskien tätä aihetta. Haastan jokaista lukijaa ottamaan selvää ovatko asiat todellakin totta koskien EU:ta (pyrkimys Euroopan katolilaistamiseen) ja Suomen liittämistä Euroopan Unioniin. Totuus on kaikkien nähtävissä ja selvitettävissä. Suomi on sotkeentunut monenlaisiin ristiriitoihin sekä petoksen tielle Euroopan Unionin jäsenenä.


 

 

Petri Paavola
 

 

Tiedustelut ja yhteydenotot: Palautesivu         







eXTReMe Tracker