Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


 

Sallikaa heidän tulla Minun tyköni

 

Ylen TV1 kanavalla esitettiin 6.5.2016 Perjantai niminen keskusteluohjelma, jonka aihe oli nimetty: Sallikaa heidän tulla minun tyköni. Ohjelman esittelytekstissä sanottiin, missä kulkevat kirkon suvaitsevaisuuden rajat? Ohjelmassa esiintyivät juontajien (Sean Ricks, Pekka Vahvanen) lisäksi  Opus Dein jäsen ja katolinen pappi Oskari Juurikkala, luterilainen pappi Mari Leppänen ja luterilainen pappi Laura Mäntylä. Ohjelmassa esitettiin myös Perjantai-dokkari: Särjettyjen sydänten kirkko.

Kun katselin ohjelman Ylen areenasta, niin sydämelleni nousi monenlaisia ajatuksia. Monet toimittajat ja ohjelmantekijät haastattelevat koskien Raamattua ja uskoa Jeesukseen usein sellaisia ihmisiä, jotka eivät edusta Raamatullista uskoa, vaan ihmisiä, jotka edustavat uskonnollista organisaatiota, missä ihmiset opettavat ihmisille Jumalasta, jonka mukaan ihminen tekee itselleen mieluisan ja omaan korvasyyhyynsä sopivan kuvan Jumalasta. Tällainen ihminen ei opeta Raamatun sanan totuutta, koska Jumala opettaa ihmisiä ja ilmaisee oman tahtonsa sekä totuutensa ihmisille.

Perjantai ohjelmassa sallikaa tulla minun tyköni tuli selkeästi esille kuinka ohjelmassa esitetyt ajatukset perustuivat valheelliseen ja väärään kuvaan Jumalasta ja Raamatun opetuksesta. Kirjoituksessani pyrin tuomaan esille sen mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa asioista, joita ohjelmassa käsiteltiin. Ihan aluksi haluan korostaa ettei tarkoitukseni ole lyödä tai mustamaalata ketään tai nousta kenenkään yläpuolelle, vaan tuoda esille sen mitä Raamattu opettaa. Liian paljon on sellaista ajatusta Raamatusta, jonka mukaan sanotaan, että minä ajattelen asiasta näin ja Jumala johon uskon toimii ja opettaa minun mielestäni näin ja niin. Perjantai ohjelmassakin korostettiin koko ajan sitä kuinka ihmisen usko ei perustu niinkään Raamattuun, vaan siihen miten ihminen itse haluaa uskoa Raamattuun, eikä siihen mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa.

 

Sisällys:
Kristinuskon alkuperäinen versio
Retriitti ja muistot
Opus Dei
Kristinusko ja homoseksuaalisuus
Jumalisuuden ulkokuori

 

Kristinuskon alkuperäinen versio

Perjantai ohjelmassa katolinen pappi sanoi kristinuskon alkuperäisen version olevan katolisessa kirkossa. Katolisen Newadvent.org nettisivun ja Catholic Encyclopedan mukaan terve Maria rukous on kiitosta, anomusta sekä avuksi huutamista Marialle, sisältäen ajatuksen että katolinen hurskaasti, kunnioittavasti ja anovasti turvautuu Marian esirukoukseen, että hän sovittaisi syntiset Jumalalle, että he saisivat siunauksen nykyisessä elämässä ja elämässä, jolla ei ole loppua.

1 Joh 2:
1 ¶ Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.
2 Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.

Joh 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Mark 1:15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Raamattu opettaa Jeesuksen olevan ainoa, joka sovittaa ihmisten synnit Jumalan edessä, sillä Herra Jeesus on ainoa tie pelastukseen ja Jumalan luokse, koska kukaan ihminen ei pääse Isä Jumalan luokse muuten kuin Jeesuksen sovituksen kautta, kun ihminen tunnustaa syntinsä sekä tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen (uskoo evankeliumin). Alkuperäinen Raamatun kristinusko opettaa Herran Jeesuksen olevan ainoa pelastustie Jumalan luokse. Raamatun sanan totuuden valossa Rooman katolinen kirkko ei ole Raamatullisen kristinuskon alkuperäisin versio, vaan sen valhejäljitelmä, koska sillä on useita erilaisia pelastuksen teitä Jeesuksen rinnalla.

Retriitti ja muistot

Katolinen pappi kertoi kuinka Opus Dein retriiteissä hän alkoi kokemaan miten muistoja sekä viestejä nousi hänen sydämelleen ja kuinka hän koki puhdistumista ja parantumista omista haavoistaan näiden kokemusten kautta.

Katolinen jesuiitta Ignatius Loyola on kehittänyt henkisen harjoituksen nimeltään mietiskelevä (kontemplatiivinen) rukous, josta käytetään myös nimitystä ignatialainen rukous. Loyolan kehittämä mietiskelevä rukous on visuaalista rukousta, eli visualisointia, missä rukoilija mielikuvien kautta astuu sisään erilaisiin asioihin ja tapahtumiin, jossa voidaan kokea, nähdä, kuulla, koskettaa sekä jopa haistaa hajuaistimuksia ja maistaa makuaistimuksia. Visuaalisessa rukouksessa (visualisointi) ihminen ei luo itse itsestään käsin mielikuvia, vaan pimeyden voimat antavat ihmiselle erilaisia mielikuvia, joiden kautta ihminen kokee konkreettisia asioita luulleen niitä Jumalan antamiksi viesteiksi, vaikka kyseessä on sielunvihollisen antamat mielikuvat ja näyt.

Kun ihminen kokee tällaisia voimakkaita yliluonnollisia kokemuksia kuten visuaalinen rukous, niin hän saa kosketuksen yliluonnolliseen maailmaan ja koska hän luulee sen olevan Jumalasta (vaikka se on sielunvihollisesta), niin hän haluaa jatkaa valitsemallaan tiellä. Ignatius Loyolan kirjoittama kirja Spiritual Exercises perustuu meditaatioon ja kontemplatiiviseen rukoukseen, jota käytetään usein kuukausien pituisissa katolisissa retriiteissä.

Opus Dei

Perjantai ohjelman juontaja kertoi kuinka osa Opus Dein jäsenistä käyttää katumusvyötä, piikkistä vyötä, joka laitetaan reiteen. Juontaja otti esille Dan Brownin kirjan, jossa Opus Dein jäsen käytti piikkivyötä (cilice). Oskari Juurikkala sanoi kirjan johtaneen harhaan, sillä piikkivyö on sellainen pieni metallinen juttu. Juurikkala vältteli kertomasta koko totuutta cilicen käytöstä.

Opus Dein jäsenten käyttämä cilice on piikkiketju, jonka jokainen Opus Dein numeraari-jäsen (selibaatissa elävä jäsen) kiinnittää reiteensä kahden tunnin ajaksi joka päivä, paitsi ei kirkon juhlapäivinä, sunnuntaisin tai tiettyinä vuoden aikoina. Opus Dein cilicen käyttäminen on kivulias kuritus, joka tekee ihoon pienet reiän jäljet. Cilicen lisäksi Opus Dein numeraarin on ruoskittava ruoskalla itseään selkään tai pakaroihin kerran viikossa.

Opus Dein jäsen ja pappi Michael Giesler puolustaa cilicen ja ruoskan käyttämistä. Gieslerin mukaan itsensä ruoskimisen tarkoitus on samaistua Jeesuksen kärsimykseen. Opus Dein mukaan cilicea ja ruoskimista käytetään myös itsensä kieltämiseen sekä ruumiillisten kiusausten voittamiseen, sillä cilicen ja ruoskimisen uskotaan kurittavan ruumista ja auttavan voittamaan kiusauksia.

Room 8:13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.

Room 5:5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

Raamattu ei tunne cilicen käyttöä eikä kehota meitä ruoskimaan itseämme ruumiin kurittamisen ja kiusausten voittamisen tarkoituksessa. Raamatun opetuksen mukaan lihan kuolettaminen (kiusausten voittaminen) tapahtuu Pyhän Hengen avulla, eikä lihan kidutusvälineiden (cilice, ruoska) kautta. Roomalaiskatolisessa kirkossa on jäseniä, jotka käyttävät cilicea ja ruoskaa siinä tarkoituksessa, että heidän lihansa kuolettuisi omasta mukavuudenhalusta ja että he oppisivat voittamaan kiusauksia sekä että he sen kautta oppisivat enemmin rakastamaan Jumalaa ja lähimmäisiään.

Edellisessä otsikossa tuli esille yliluonnolliset kokemukset visualisoinnin muodossa, jossa sielunvihollisen pimeyden voimat antavat ihmiselle yliluonnollisia kokemuksia "uskon vahvistumiseksi". Sielunvihollisen vaikuttama yliluonnollisten kokemusten todellisuus saa ihmisen tekemään kaikenlaista typerää sekä jopa kiduttamaan itseään, sillä hän on uskonut valheen, että ruumiillinen kuritus (kidutus) tekisi hänestä pyhemmän ihmisen, joka tällä tavalla pääsisi lähemmäs "Jumalaa".

Cilicen ja ruoskan käyttäminen ovat turhia keinoja edellä olevien päämäärien saavuttamiseen. Cilicen käyttö ja ruoskiminen on osoitus itsensä kiduttamisesta ja epäterveestä uskonnollisesta rituaalista, joka tuottaa tarpeetonta ruumiillista kipua ihmiselle, eikä itsensä kiduttaminen millään tavalla auta tai edistä hengellistä kasvua ja elämää. Raamatun opettama ja Jumalan tarkoittama keino saada ihminen rakastamaan Jumalaa ja lähimmäisiä sekä kiusausten voittaminen toteutuu sen jälkeen kun ihminen Jumalan armosta vastaanottaa pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa ja saa sydämeensä Pyhän Hengen voiman, jonka avulla toteutuu Jumalan ja lähimmäisen palveleminen ja rakastaminen sekä lihan kiusausten voittaminen.

Kristinusko ja homoseksuaalisuus

Ohjelman juontaja kysyi luterilaiselta ja katoliselta papilta, että miten heidän kirkkonsa tulkitsevat Raamattua ja miten ne suhtautuvat homoseksuaalisuuteen. Katolilainen pappi sanoi ettei se ole puhtaasti Raamatun kysymys, vaan katolinen yleinen seksuaalietiikka uskoo Jumalan tarkoittaneen seksuaalisuuden miehen ja naisen väliseen avioliittoon. Hän myös sanoi, että vaikka katolinen kirkko pysyy linjassaan, niin asiassa voi jatkuvasti syventää kirkon ymmärrystä. Katolinen pappi sanoi, että näkemys perustuu laajempaan näkemykseen kuin Raamatun opetukseen esim. laajempaan antropologian ihmiskuvaan ja osittain filosofiseen traditioon. Katolinen pappi sanoi ettei katolisen kirkon teologia ole vain puhtaasti Raamatun asia, vaan myös pyrkimys ymmärtää järjellisesti inhimillistä elämää ja kokemusta ja siksi siinä on mahdollisuutta syventämiseen ja uudenlaiseen ymmärrykseen. Katolinen pappi myönsi ettei katolinen kirkko lähtökohtaisesti hyväksy homoavioliittoja. 

1 Kor 7:2 mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä.

Raamattu opettaa seksuaalisuuden harjoittamisen kuuluvan vain avioliittoon, eli miehen ja naisen väliseen pysyvään parisuhteeseen. Raamatun opetuksen mukaan seksuaalisuus on puhtaasti Raamatun asia ja opetus, koska Jumala loi ihmisen ja asetti ihmisen seksuaalisuuden miehen ja naisen välille pysyvään parisuhteeseen.

Kol 2:8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla (alkuteksissä - philosophia) ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.

Raamattu käskee karttamaan järkeisoppia (filosofia), koska se perustuu petokseen, jossa ei tuoda esille Jumalan sanan totuutta, vaan ihmisen omaa viisautta ilman Jumalan tahtoa ja Raamatun totuutta. Katolinen kirkko paljastuu tässäkin kohden kristinuskon valhejäljitelmäksi, koska alkuperäinen kristinusko ei kannata ja tue filosofiaa, vaan pitää sitä petoksena sekä ihmisten perinteinä. Katolisen kirkon oppi on koko sen historian ajan muuttunut ja se muuttuu juuri sen tähden koska se perustuu ihmisen järkeen ja filosofiseen traditioon. Katolisen kirkon virallinen kanta ei hyväksy homoseksuaalisuutta, mutta nykyinen paavi Franciscus on hyvin myönteinen homoseksuaalisuudelle.

Luterilaisen kirkon papin mielestä kristitty voi olla yhtä aikaa kristitty ja homoseksuaali. Luterilainen pappi sanoi ettei Raamattu ota kantaa homoseksuaalisuuteen ja meidän käsitykset seksuaalisuudesta ovat moninaiset sekä tietämyksemme siitä on erilaista kuin siihen aikaan kun Raamattu kirjoitettiin.

Room 1:
26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden (khresis) luonnonvastaiseen;
27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä (khresis) naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

Kreikankielen sana khresis tarkoittaa käyttö, kanssakäyminen, sukupuoliyhdyntä sekä seksuaalinen käyttäytyminen. Jae 26 alkutekstin valossa tuo hyvin selkeästi esille sen, että jotkut naiset olivat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden, eli seksuaalisen käyttäytymisen luonnottomaan, joka tarkoittaa lesboutta. Jakeen 27 teksti on yhtäpitävä alkutekstin kanssa. Alkutekstin mukaan jotkut miehet luopuivat luonnollisesta sukupuoliyhteydestä (seksuaalinen käyttäytyminen, yhdyntä) naisten kanssa, jonka seurauksena nämä miehet harjoittivat seksiä miesten kanssa (homoseksiä), jota Raamattu pitää syntinä.

Roomalaiskirjeen luvun 1 teksti kertoo jakeiden 26 ja 27 synnin olleen homous ja lesbous. Kyse ei siis ollut mistään rituaalisesta pakanallisesta tanssista tai jostain epäjumalanpalveluksen rituaalista tai jostakin riettaasta orgiasta kuten jotkut väärin väittävät, vaan homoudesta ja lesboudesta, jonka Raamattu sanoo olevan syntiä.

2 Piet 1:
19 ¶ Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne.
20 Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä;
21 sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.

Ohjelmassa esiintynyt luterilainen pappi ei tunne Raamatun sanaa ja samalla hän väittää ettei Jumala tiedä ja ymmärrä sitä mitä ihmiset tietävät (luulevat tietävänsä) nykyään seksuaalisuudesta. Ihmiset ovat kirjoittaneet Raamatun (Jumalan sana) Pyhän Hengen (Jumalan Henki) johtamina, joka tarkoittaa sitä että Raamattu on Jumalan sanaa ja ilmoitus ihmiskunnalle. Jumala sanoo Raamatussa homouden olevan syntiä.

Ohjelmassa tuli esille myös homoseksuaalisen papin kokemuksia Somen kautta kun hän tuli kaapista ulos. Hän sanoi kokeneensa Raamatun tai Jumalan nimissä tehtyä ulkopuolelle sulkemista ja sitä, että hänen sanottiin joutuvan helvettiin eikä hän ole kunnon kristitty tai että hän elää vain omien mielihalujensa mukaan. Luterilainen pappi sanoi myös, että jokainen hänen kohtaamansa uusi kristitty on potentiaalinen väkivallantekijä. Hän sanoi lausumansa olevan rajusti sanottu, mutta hänen mukaansa se nousee siitä, että hänen mukaansa on ihmisiä, jotka väärinkäyttävät Raamattua toisia lyödäkseen ja että kaikki tällainen vihapuhe pitäisi tuomita ihan täysin.

1 Kor 6:9 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset (arsenokoites),

1 Cor 6:9 ¶ or do you not know that unjust ones will not inherit the kingdom of god? do not be led astray, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor abusers, nor homosexuals, (Green's Literal Translation)

Raamattu sanoo homoseksuaalisuuden harjoittamisen olevan eräs niistä monista synneistä joiden harjoittajat eivät pääse Jumalan valtakuntaan (joutuvat oman valintansa tähden iankaikkiseen kadotukseen). Kyseessä ei ole se että ihminen tuomitsee toisen ihmisen, vaan se mitä Jumalan sana opettaa ja sanoo. Uskovalla ei ole oikeutta tuomita ketään kadotukseen, mutta jokaisella uskovalla on oikeus kertoa miksi ja minkälaisten syiden perusteella Jumala tulee tuomitsemaan ihmisiä kadotukseen.

Mark 16:
15 Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

Herra Jeesus sanoi, että ne ihmiset, jotka eivät usko evankeliumia (Jeesukseen tulee uskoa niin kuin Raamattu opettaa, ei niin kuin itse haluaa uskotella itselleen), niin he joutuvat kadotukseen. Iankaikkinen kadotus synnin tähden on Raamatun opettama tosiasia ja Herra Jeesus puhui kadotuksesta ja kadotukseen joutumisesta enemmän kuin kukaan muu Raamatun henkilö.

Raamatun opetuksen mukaan homouden sanominen synniksi ei ole vihapuhetta, eikä Raamatun sanan opetuksen väärinkäyttämistä. Sellainen ihminen, joka sanoo homouden olevan Jumalan tahdon mukaista, niin hän väärinkäyttää Raamattua ja lyö vääristetyn Raamatun opetuksen kautta muita ihmisiä. Jumalan ja Raamatun sanan näkökulmasta katsottuna homouden sanominen Jumalan tahdoksi on vihapuhetta, koska ihminen joka sanoo homouden olevan Jumalan tahto vihaa Jumalan sanan totuutta ja siksi hänen puheensa ja vääristetty opetus Raamatusta on vihapuhetta Jumalaa ja Raamatun sanan totuutta vastaan.

Ohjelmassa annettiin myös puheenvuoro yleisölle koskien kirkkoa ja homoseksuaalisuuta ja yleisön puheenvuoron käytti  sateenkaariyhdistys Malkuksen jäsen. Hän toi esille ongelmana kuinka toiset mitätöivät ja väheksyvät toisten uskoa ja että uskovaiset voisivat luopua oikeassa olemisen tarpeesta ja kunnioittaa ihmisten ja uskonkäsitysten moninaisuutta.

2 Kor 4:2 vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä.

Kun uskova ihminen uskoo ja pitää kiinni Jumalan sanan totuudesta, niin hän ei mitätöi tai väheksy ketään, vaan hän uskoo Jumalan sanan totuuteen eikä halua, että Raamatun sanaa väärennettäisiin. Kun uskova ihminen uskoo ja pitää kiinni Jumalan sanan totuudesta, niin hänellä ei ole sydämessään oikeassa olemisen halua, vaan hän haluaa elää ja uskoa Jumalan sanan opetukseen Raamatun sanan totuuden mukaisesti. Uskonkäsityksiä voi olla monenlaisia, mutta siitä huolimatta on olemassa vain yksi Raamatun sanan totuus ja sitä uskovan ihmisen tulee kunnioittaa. Raamatun sanan totuuteen uskova ihminen kunnioittaa myös niitä ihmisiä, jotka ovat eri mieltä hänen kanssaan Raamatun opetuksesta, mutta hän kunnioittaa myös Jumalaa, Jumalaa rakastaen ja uskoen Raamatun sanan totuuteen.

Jumalisuuden ulkokuori

2 Tim 3:
1 ¶ Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.
2 Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,
3 rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,
4 pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;
5 heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.

Raamattu opettaa lopunajoista (viimeiset päivät) kuinka silloin monet ihmiset muun muassa ovat hyvän vihamiehiä (pyrkivät mm. vääristämään Raamatun opetusta) sekä rakastavat hekumaa (synnillisiä himojaan ja nautintojaan) enemmän kuin Jumalaa ja että nämä ihmiset ovat sellaisia, joissa on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät jumalisuuden voiman. Jumalisuuden ulkokuoren omaava ihminen kieltää Jumalan muuttavan voiman (Pyhä Henki), joka johdattaa ja kasvattaa uskovaa ihmistä vaeltamaan Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

Raamatun profeetallinen sana on jo noin 2000 vuotta sitten sanonut, että lopunaikana monet ihmiset sanovat uskovansa Raamatun Jumalaan, mutta he eivät ole kuitenkaan Raamatullisessa uskossa ja he kieltävät Raamatullisen uskon ja jumalisuuden voiman. Tällainen ihminen joko luulee olevansa uskossa, vaikka ei olekaan tai sitten hän tietoisesti ja tarkoitushakuisesti pyrkii vääristämään Raamatun sanan opetusta ja haluaa muuttaa sen sopivaksi omaan korvasyyhyynsä tai omiin himoihinsa. Tällaiset ihmiset eivät puhu synnistä ja parannuksen tekemisestä ja todellisesta uskosta Herraan Jeesukseen, vaan he sanovat sallikaa kaikkien ihmisten tulla sellaisenaan Jumalan luokse.

Mark 1:15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Apt 17:
30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.
31 Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista."

Herra Jeesus asetti uskolle Jumalaan ehdon, joka on parannuksen tekeminen. Raamatun opettama parannuksen tekeminen sisältää seuraavia asioita: syntiensä katuminen ja tunnustaminen, syntiensä hylkääminen, muuttuminen ja uudella tavalla ajatteleminen. Herran Jeesuksen ja Jumalan luokse ei voi tulla sellaisenaan, eli siten että haluaa elää ja jatkaa elämää synnin orjuudessa, sillä ihmisen tulee tehdä parannus (katua ja tunnustaa syntinsä) ja uskoa Herraan Jeesukseen.

Joh 1:12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

Apt 1:8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka".

Room 12:2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

Tiit 2:
11 ¶ Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,
13 odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,
14 hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.

Jumala antaa uskovalla voiman (Pyhä Henki), jonka kautta uskova saa voiman vastustaa ja voittaa syntejä sekä oppia elämään ja kasvamaan Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Ihminen ei voi itse itseään muuttaa, mutta Jumala voi ja Hän muuttaa ihmisen, jos ihminen suostuu Jumalan ehtoihin, sillä Jumalan todellinen armo kasvattaa uskovaa hylkäämään syntejä sekä elämään siveästi ja jumalisesti tässä maailmanajassa.

Jos sinä teet parannuksen katumalla syntejäsi Jumalan edessä sekä tunnustat syntisyytesi Jumalalle ja uskot Herraan Jeesukseen, niin saat syntisi anteeksi sekä osallisuuden iankaikkiseen elämään. Herran Jeesuksen veri, kuolema ja ylösnousemus on pelastuksen perusta, joka voidaan vastaanottaa ainoastaan Raamatun opettamalla tavalla:

Mark 1:15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

 

 

Petri Paavola 10.5.2016

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
areena.yle.fi/ 1-3081869
newadvent.org/cathen
Opus Dei Awareness Network
religionnewsblog.com/ an-opus-dei-priest-defends-self-punishment-of-the-body

 

 

 

 

eXTReMe Tracker