Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 
Suomalaiset SS-papit, kirkon papisto, politiikka ja uskonto 1930-luvulla

Kirkkohistorian dosentti André Swanström on tutkinut suomalaisten SS-pastorien suhdetta juutalaisten joukkotuhoon ja natsismiin SS-sotilaspastorien henkilökohtaisten muistiinpanojen kautta. Kun olen tutkinut joidenkin luterilaisen kirkon pappien suhtautumista natsismiin ja juutalaisuuteen 1930-luvulla, niin olen päätynyt samaan lopputulokseen kuin Swanström, eli osa papistosta suhtautui myönteisesti natsismiin sekä negatiivisesti juutalaisuuteen. Osa papistosta ei kannattanut natsismia, eivätkä olleet antisemitistejä. Kirjoitan myös jonkin verran koko yhteiskunnassa vaikuttaneesta antisemitismistä 1930-luvun Euroopassa sekä kauhistuttavan antisemitismin takaisin paluusta yhteiskuntaan.
 

Sisällys:
Suomen SS-papit ja SS-miehet
Suomalaiset papit ja uskonnolliset vaikuttajat
Lutherin juutalaisvastainen kirja
Sama vainoharhainen valhe ennen ja nyt
Loppusanat

 

 

 

Suomen SS-papit ja SS-miehet

Suomessa 1930-luvulla antisemitismi oli saanut jonkin verran jalansijaa myös luterilaisen kirkon piirissä. Suomalainen SS-pataljoonan pastori Kalervo Kurkiala kuvasi päiväkirjassaan Ukrainassa tapaamansa natsipuolueen paikallispäällikön olevan tarmokas ja nuorekas joukkomurhaaja sen jälkeen kun natsipäällikkö oli juuri teloittanut tuhansia juutalaisia. André Swanströmin tutkimuksista käy ilmi, että Kurkiala oli kansallissosialismin ja Hitlerin uskollinen kannattaja. Kurkiala luki innostuneesti Hitlerin Mein Kampf kirjaa. Kurkiala tunsi henkilökohtaisesti Heinrich Himmlerin. Kurkiala tiesi juutalaisten tappamisesta, mutta ei päiväkirjassaan millään tavalla tuominnut sitä. 

Toinen SS-pastori Ensio Pihkala, joka oli Kurkialan edeltäjä SS-pastorin virassa vastusti juutalaisten joukkotuhoa. Pihkala on kertonut päiväkirjassaan todistaneensa juutalaisten joukkomurhista SS:n toimesta. Pihkala kauhisteli joukkomurhia sekä kirjoitti, että suomalaiset SS-miehet olivat joutuneet rosvojen ja murhamiesten joukkoon ollessaan osa SS-sotajoukkoa. Onneksi on aina niitä, jotka pysyvät totuuden ja ihmisyyden puolella. Se on ikävää ja surullista, että Pihkala hyväuskoisuudessaan ja tietämättömyyttään meni liittymään SS-miehiin. 

Sellainen käsitys on vallinnut aikaisemmin etteivät suomalaiset SS-miehet ole ottaneet osaa juutalaisten joukkomurhiin tai muihin sotarikoksiin. André Swanströmin tutkimusten mukaan myös suomalaiset SS-miehet todistivat julmuuksia, kidutusta ja teloituksia, joiden uhreiksi juutalaiset, paikalliset siviilit ja venäläiset sotavangit joutuivat. Swanströmin mukaan suomalaisia SS-miehiä oli myös sotarikosten tekijöiden joukossa sekä osallisina juutalaisten surmaamiseen. Tämä ei tarkoita sitä, että jokainen suomalainen SS-mies oli osallisena juutalaisten joukkomurhiin ja sotarikoksiin, mutta todisteiden mukaan osa oli.

Hyvin todennäköisesti juutalaisten joukkomurhiin ja sotarikoksiin osallistuneet suomalaiset SS-miehet ajattelivat Saksan voittavan sodan sekä osa heistä kannatti natseja ja näiden syiden tähden he olivat valmiita juutalaisten joukkomurhiin ja sotarikoksiin. Silloin kun yhteiskunnan enemmistö kannattaa jotakin asiaa tai ihmiset luulevat jonkin asian lyövän läpi, niin se vetää mukanaan monia ihmisiä, jotka uskovat sielunsa tälle asialle. Sielunsa myyminen hulluudelle sokeuttaa ihmisen, niin että hän on valmis tappamaan asiansa puolesta. Hulluus, joka johtaa tappamiseen perustellaan hyvien usein valheen kautta, niin kuin juutalaisista tehtiin syntipukkeja sekä ali-ihmisiä, jotka piti hävittää ja tuhota.

Suomalaiset papit ja uskonnolliset vaikuttajat

Kirkkoherra J. W. Wartianen kirjoitti juutalaisvastaisen kirjan: Juutalaisten maailmanhistoriallinen merkitys entisaikaan Jumalan kansana ja nykyään saatanan joukkona, joka julkaistiin vuonna 1922. Wartianen toi esille kirjassaan kuinka Jumala aluksi valitsi juutalaiset kansakseen, mutta koska juutalaiset eivät olleet siunaukseksi ihmiskunnalle, niin juutalaisista tulikin ihmiskunnan kirous.

Kaikki Suomessa eivät ihastuneet Wartiaisen kirjaan kun se julkaistiin, mutta kirjan kautta kylvettiin antisemitististä siementä Suomen Luterilaisen kirkon jäsenistöön sekä kansaan. 1930-luvulla luterilaisen kirkon sisällä vaikutti jo voimakkaasti valheeseen ja vainoharhaan perustuva juutalaisvastaisuus.

Herättäjä-lehden päätoimittaja ja kirkkoherra sekä rovasti Kaarlo Kares kirjoitti tammikuussa 1931 kolumnin lehden suhtautumisesta juutalaisuuteen. Kares kirjoitti kuinka juutalaiset olivat hylänneet Herran. Kareksen mukaan jumalankieltämisen ja materialismin juuret ovat juutalaisuuden aiheuttamia. Kares toi esille kuinka juutalaisten omistuksessa olevat sanomalehdet ja elokuvateollisuus kylvivät vihaa kristinuskoa kohtaan.

Kares sanoi juutalaisilla olevan suuri taloudellinen valta ja sen takia juutalaiset olivat sen aikaisen laman syntipukkeja ja syyllisiä. Kareksen mukaan juutalaisuus oli hänen aikansa tärkein riivaajista ja siksi kristittyjen piti pysyä lujina, etteivät he olisi eksyneet missään muodossa juutalaisuuden pauloihin.

Kareksen antisemitistinen sanoma on kuin suora kopio Saksan natsihallinnon juutalaisvastaisuudesta. Saksassa natsien juutalaisvastaisuus oli jo todella voimakasta 1920-luvulla. Suomessa 1930-luvulla juutalaisvastaisuus pesiytyi voimakkaasti luterilaiseen kirkkoon, vaikka kaikki kirkon jäsenet eivät kannattaneetkaan juutalaisvastaisuutta.

Kirkkoherra J. W. Wartiainen ja Suomen lähetysseuran lähetysjohtaja Matti Tarkkanen pitivät 1930-luvun lopun juutalaisvainoja myönteisenä asiana siinä valossa, että vainojen toivottiin saavan juutalaiset halukkaammiksi kääntymään kristinuskoon. 

Juutalaisten vainot johtivat joukkomurhiin ja n. 6 miljoonan juutalaisen surmaamiseen. Raamatussa Jeesus sanoi, että joka miekkaan tarttuu se miekkaan hukkuu. Raamatun opetuksen mukaan evankeliumia Jeesuksesta ei saa viedä miekkalähetyksen keinoin  (vainoamalla ja tappamalla), vaan lähimmäisiä rakastaen totuudessa. Raamatun opetuksen mukaan murhaaja on isästä perkeleestä, ei Jumalasta.

Kirkkoherra Matti Jaakkola kirjoitti juutalaisvastaisessa Tapparamies-lehdessä vuonna 1932 Suomea uhkaavasta vaarasta, joka oli hänen mukaansa juutalais-antikristillinen maailmanvallankumousliike.

Jaakkola uskoi juutalaisten pyrkivän kaatamaan kristillisiä yhteiskuntia. Jaakkolan mielestä kaikkein tärkein juutalaisten hankkeista oli kommunismi, jonka avulla juutalaiset tulisivat nostamaan itsensä maailman valtiaiksi uuden maailmansodan jälkeen. Tästä syystä Jaakkola kehotti kaikkia kristillisiä yhteiskuntia käymään taistelua juutalaisten pyrkimyksiä vastaan. Jaakkola sanoi juutalaisten olevan kansainvälinen, isänmaaton, vierashenkinen, antikristillinen, materialistinen juutalainen tuholainen, joka kuolettaa kansallistunnon. Jaakkolan ajatukset ovat kuin suora kopio Saksan natsihallinnon juutalaisvastaisesta valheellisesta ja vainoharhaisesta propagandasta.

Paavo Ahonen kirjoitti väitöskirjassaan (Antisemitismi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1917 - 1933) Suomen luterilaisen kirkon keskeisten toimitsijoiden juutalaisvastaisista ajatuksista. Ahosen tutkimuksen mukaan kaikissa kirkon keskeisissä viiteryhmissä esiintyi antisemitismiä kuten esimerkiksi kuudesta piispasta viisi piispaa esitti juutalaisvastaisia näkemyksiä. Ahonen toi esille tutkimuksessaan kuinka luterilaisessa kirkossa antisemitismi oli huomattavasti yleisempi ja laajempi ilmiö, kun on aiemmin tiedetty, joka ulottui aina kirkon korkeimpaan johtoon saakka.

Omissa tutkimuksessani olen myös huomannut, että jopa natsi-Saksan juutalaisvainot ovat saaneet tukea joiltakin suomalaisilta luterilaisen kirkon papeilta 1930-40 luvuilla. Tietenkään kaikki papit eivät hyväksyneet juutalaisvainoja, mutta osa hyväksyi. Aikoinaan Kotimaa-lehti antoi täyden tukensa uudelle natsi-Saksalle sekä hyväksyi juutalaisten oikeuksien rajoittamista, mitä Kotimaa-lehti pyysi julkisesti anteeksi vuonna 2005.

Natsi-Saksalle tukensa antaneet sekä juutalaisvastaiset papit 1930-luvulla eivät olleet Herran Jeesuksen todellisia opetuslapsia, vaan uskonnollisia sekä jumalattomia ihmisiä, jotka olivat uskoneet vainoharhaan perustuvat valheet juutalaisista.

Moni voi ajatella, että miten osa kirkonmiehistä 1930-luvulla kykeni kannattamaan natsismia sekä vastustamaan juutalaisuutta, sillä kirkonmiesten tulisi uskoa Jumalaan ja rakastaa lähimmäisiään. Luterilainen kirkko on uskonnollinen instituutio, jonka papistoon hyväksytään lähes kaikki pappiskoulutukseen pyrkivät henkilöt. Luterilaisen kirkon jäsenen pääsyvaatimuksena ei ole henkilökohtainen usko Herraan Jeesukseen, vaan kirkon jäsenyys, joka yleisimmin tapahtuu ns. "kasteessa", jossa sylivauva ilman omaa tahdonilmaisuaan ja suostumustaan liitetään (pakkoliitos) kirkon jäsenyyteen.

Raamatun opetuksen mukaan, Herra Jeesus sanoi, että jokaisen joka lähtee seuraamaan Jeesusta tulee tehdä parannus (katua ja tunnustaa syntinsä ja muuttaa mielensä) sekä pitää uskoa evankeliumi (uskoa Jeesus Herraksi ja Pelastajaksi). Koska luterilainen kirkko ei toimi Raamatun opetuksen mukaan ja sen toiminta sekä jäsenyys ja pappeus mahdollistaa sen ettei tarvitse olla henkilökohtaisessa uskossa Herraan Jeesukseen, niin siksi iso osa luterilaisen kirkon jäsenistä ovat ns. jumalattomia ihmisiä, joita ohjaa sen hetkiset yhteiskunnassa vallitsevat arvot missä historianajassa he elävät. Tämän syyn tähden osa luterilaisen kirkon papistoa sekä jäsenistöä hyväksyi 1930-luvulla natsismin tukemisen sekä juutalaisvastaisuuden (antisemitismi).

Korostan sitä etteivät kaikki luterilaisen kirkon papit ja jäsenet 1930-luvulla kannattaneet natsismia, eivätkä olleet antisemitistejä, mutta osa oli. Kirjoituksessani keskityn pääasiassa 1930-luvulla luterilaisen kirkon piirissä vaikuttaneeseen natsimyönteisyyteen sekä antisemitismiin siitä syystä, koska antisemitismi sekä vääränlainen kansallismielisyys ja kansanheimojen taisteleminen toisiaan vastaan nostaa rajusti päätänsä nykyään kaikkialla maailmassa. Edellä kuvattu raju antisemitistinen päännosto monine muine vivahteineen ja käänteineen tulee eskaloitumaan laajamittaiseen sotaan, joka tulee tapahtumaan lähitulevaisuudessa.

Moni voi ajatella ettei antisemitismi enää kykene nousemaan samanlaiseen asemaan kuin missä se oli 1930-luvulla Saksassa ja muuallakin. Ikävä kyllä antisemitismi nostaa taas päätänsä sekä tulee saamaan lähitulevaisuudessa  maailmassa vieläkin laajemman kannatuksen kuin 1930-luvun aikaisessa maailmassa. Edellä olevalla en tarkoita sitä, että holokausti toistettaisiin ihan samalla tavalla, mutta sitä tarkoitan, että juutalaisten maailmanlaajuinen vainoaminen tulee tapahtumaan lähitulevaisuudessa ja lähitulevaisuus näyttää meille millaisena tämä vaino tulee esiintymään. 

Esimerkiksi jo nyt kaikkialla maailmassa nousee yhä enemmän samanlaisia ajatuksia juutalaisista kuin 1930-luvun Saksassa, jossa natsihallinto uskoi vainoharhaisuudessaan juutalaisten tavoittelevan maailmanvalloitusta ja hallitsemista esim. talouden ja rahan kautta jne. Juutalaisten kyvykkyys ja älykkyys on kautta ihmiskunnan historian nostattanut heitä kohtaan vainon ja saatanallisen vihan, katkeruuden ja kateellisuuden. Nämä saatanalliset voimat ovat taas yhdistymässä keskenään joiden päämäärä on vaino ja viha juutalaisia kohtaan. Raamatun sanasta näemme, että saatanallisen vihan alkujuuri juutalaisia kohtaan tapahtuu juutalaisille Jumalan antamien lupauksien tähden.

Suomessa luterilainen kirkko on lähes koko historiansa ajan palvellut niitä arvoja ja asioita, jotka ovat eri aikakausina olleet vallalla ja voimassa suomalaisessa yhteiskunnassa.  Aikoinaan Suomessa luterilainen kirkko noudatti Ruotsin kuninkaan vaatimaa luterilaista puhdasoppisuutta. Luterilainen kirkko harjoitti myös kiihkonationalismia ja ryssävihaa samaan aikaan kun kansallissosialismi nosti päätään Saksassa. Kun yhteiskunta innostui naisjohtajista, niin kirkon piti saada naispapit, jota kirkko oli kautta vuosisatojen vastustanut aikaisemmin. Nykyään Suomen luterilainen kirkko kannattaa EU:n monikulttuurisuutta; ajaa seksuaalivähemmistöjen asiaa, vaikka se on aikaisemmin pitänyt esim. homoutta syntinä; edistää islamisaatiota; luopuu koko ajan nopeassa tahdissa omista opeistaan, että kirkko voi miellyttää kaikkia ja julistaa jokaiselle ihmiselle hänelle sopivaa korvasyyhy-evankeliumia.

Luterilaisen kirkon oppi ei ole Raamatun oppia esimerkiksi siinä miten seurakuntaan tullaan jäseneksi ja koska kirkon papistosta suurin osa on jumalattomia ihmisiä, niin siksi kirkko on kuin kameleontti, joka muuttaa väriään aina sen mukaan mikä on yhteiskunnassa suosittua. Nykyään kirkko puhuu rasismia vastaan, mutta kun tulevaisuudessa antisemitismi tulee ottamaan vallan koko maailmassa, niin Suomen luterilainen kirkkokin kannattaa antisemitismiä ja kirkosta tulee juutalaisvastainen ja Jumala yksin tietää mihin kaikkeen kirkko vielä tuleekaan syyllistymään tulevassa juutalaisvainossa.

Toki luterilaisen kirkon sisällä on myös Jumalan armosta pelastettuja Herran Jeesuksen opetuslapsia, vaikka kirkon jäsenistön enemmistö on jumalattomia ihmisiä. Raamatun opetuksen mukaan jumalaton ihminen ei voi kuulua Jumalan seurakunnan jäsenyyteen, eikä jumalaton ihminen voi olla johtamassa Jumalan seurakuntaa. On aivan varmaa, että edellisessä lauseessa olevien syiden takia Jumala haluaisi kirkon sisällä olevien uskovien jättävän kirkon sekä löytävän johdatuksessa Jumalan tahdon mukaisen uskovien yhteyden (seurakunta).

Lutherin juutalaisvastainen kirja

Martin Luther kirjoitti kolme vuotta ennen kuolemaansa kammottavan ja hirvittävän antisemitistisen kirjan nimeltään Juutalaisista ja heidän valheistaan (Von den Juden und Ihren Lugen 1543). Luther sanoi kirjassaan juutalaisten olevan kirottuja, käski polttamaan juutalaisten koulut ja synagogat, käski hävittämään ja tuhoamaan juutalaisten kodit, sanoi ettei juutalaisia rabbeja saa totella ja jos joku tottelee niin rangaistakoon häntä kuolemalla, sanoi ettei juutalaiset saisi harjoittaa liiketoimintaa, käski takavarikoimaan juutalaisten omaisuuden. Tämän kaiken antisemitismin lisäksi Luther sanoi, että jos hänen neuvonsa pirullisia juutalaisia vastaan eivät ole tarpeeksi hyviä, niin tehkää parempia ohjeita.

Hitler ja natsihallinto toimi lähes täsmälleen Lutherin ohjeiden mukaan sekä keksi vieläkin kauheampia tekoja juutalaisia vastaan. On sanottu että Luther olisi katunut elämänsä viimeisinä päivinä kirjoittamaansa antisemitististä kirjaa juutalaisista. Jos näin oli, niin parannuksen tekeminen oli hyvä Lutherin oman iankaikkisen sielun kannalta, mutta kauhistuttava antisemitistinen teos oli julkaistu, joka on kautta vuosisatojen kylvänyt antisemitismin saatanallisia siemeniä ihmisten sydämiin.

Ikävä ja kauhistuttava tosiasia on, että Lutherin kirja juutalaisista ja heidän valheistaan on syntynyt saatanallisten riivaajahenkien vaikutuksesta. Voi kauheaa millaiseen pimeyteen Luther eksyi. Lutherin kirja juutalaisista ja heidän valheistaan ei edustanut aitoa kristinuskon sanomaa, vaan saatanallisten riivaajahenkien tekoja, jotka vihaavat juutalaisia.

Lutherin antisemitistinen kirja on innoittanut monia ihmisiä kylvämään pahuuden siemeniä maailmaan sekä vainomaan ja surmaamaan juutalaisia. Vuonna 1939 juutalaisvastainen Kustannus Oy Vasara julkaisi suomenkielisenä Lutherin kirjan Juutalaisista ja heidän valheistaan. Toivo Tuomas Karanko (T.T Karanko) kirjoitti Lutherin kirjan esipuheen, joka paljastaa sen kuinka kauhistuttavaa juutalaisvastaisuus oli Suomessa 1930-luvun lopulla.

Karanko toi esille kuinka Adolf Hitlerin valtava kansallinen herätystyö ja Saksan valtakunnan voimakas nousu on vihdoinkin tehnyt lopun juutalaisuuden ja juutalaisen hengen vaikutuksesta niin Saksassa kuin myös Keski- ja Kaakkois-Euroopassa.

Karanko kirjoitti, että sanottiinpa uuden Saksan (Natsi-Saksa) juutalaisvastaisuudesta tai sen käyttämistä menettelytavoista mitä tahansa, niin Saksassa on kuitenkin verrattain sananmukaisesti seurattu ja noudatettu Martti Lutherin kirjassa esitettyjä toimenpiteitä ja menettelytapoja juutalaisvaaran torjumiseksi ja poistamiseksi.

Karanko kirjoitti myös esipuheessa, että nyt vihdoin oppi-isämme lähes 400 vuotta sitten kirjoitettu profeetallinen kirja on ilmestynyt luterilaisen Suomen kansan luettavaksi.

Karanko sanoi myös kirjan esipuheessa seuraavasti: "Voimme siis täydellä luottamuksella tutustua siihen tuomioon, jonka suuri uskonpuhdistajamme ja oppi-isämme Luther juutalaisista ja juutalaisuudesta langettaa, ja samalla voimme olla vakuutetut siitä, että tämä tuomio on oikeudenmukainen ja kaikkialla toteuttamisen arvoinen."

Lutherin kirjan esipuhe paljastaa kauhistuttavan antisemitistisen hengen vaikuttaneen voimakkaasti 1930-luvulla Suomessa. Kirjan esipuhe paljastaa karmean totuuden siitä kuinka natsihallinto toteutti käytännössä Lutherin antisemitistisiä ohjeita. 1930-luvulla Suomessa oli ihmisiä, jotka uskoivat Lutherin antisemitistisen kirjan olevan profeetallinen ilmoitus, joka pitäisi toteuttaa käytännössä. Luther on ollut monille ihmisille 1930-40-luvuilla ei vain uskonnollinen oppi-isä, mutta myös antisemitismin oppi-isä.

Suomenkielisen Lutherin kirjan esipuhe sanoo Lutherin saatanallisen tuomion julistamisen juutalaisille olleen oikeudenmukainen sekä kaikkialla toteuttamisen arvoinen. Vain sokea vainoharhaisuus joka perustuu saatanalliseen valheeseen voi uskotella antisemitismin ja holokaustin olleen oikeudenmukainen tuomio. Holokausti oli saatanallinen vainoharha ja hulluus, sillä natsihallinto oli pahuuden voimien vallassa toteuttaessaan juutalaisten kansanmurhaa Euroopassa.

Kaikki luterilaisen kirkon jäsenet 1930-luvulla eivät hyväksyneet antisemitismiä, mutta osa heitä hyväksyi ja he pitivät julkisesti kovaa ääntä saatanallisesta uskomuksestaan.

Koska nykyinen luterilainen kirkko peesaa ajassaan olevia yhteiskunnassa suosittuja ja vallassa olevia ajatuksia ja käsityksiä, niin tulevina vuosina myös Suomen luterilainen kirkko kääntyy (tai ainakin iso osa kirkkoa) juutalaisia vastaan sinä päivänä kun antisemitismi on vallitseva ajatustapa yhteiskunnassa.

Sama vainoharhainen valhe ennen ja nyt

Natsien suorittama juutalaisten joukkomurha (holokausti) perustui vainoharhaiseen ja saatanalliseen valheeseen juutalaisia kohtaan. Juutalaisten kärsimä holokausti on historiassa tapahtunut kauhistuttava rikos ihmisyyttä vastaan, vihapuheen ja rasismin sekä valheen täydellinen manipulaatio, joka sokeutti täysin monien ihmisten sydämet, joka johti n. 6 miljoonan juutalaisen surmaamiseen holokaustin joukkomurhissa Euroopassa toisen maailmansodan aikana. On sanomatta selvää, että joukkomurhan suorittaneet ja sen hyväksyneet ihmiset olivat sammuttaneet sydämessään asuvan ihmisyyden inhimillisyyden ja sokeutuneet saatanalliseen vihaan, järjettömyyteen ja hulluuteen.

1930-luvun natsien vainoharha toi esille kuinka juutalaisilla on valtava taloudellinen valta ja kuinka juutalaiset pyrkivät maailmanvaltaan. Ikävä kyllä tämä sama saatanallinen vainoharha elää vielä nykyäänkin ja se koko ajan voimistuu ja vahvistuu antisemitismin nousun myötä.

Natsien vainoharhainen väite juutalaisten suuresta omaisuudesta, jonka avulla juutalaiset pyrkivät hallitsemaan maailmaa oli yleistä juutalaisvastaisessa retoriikassa. Natseilla ei kuitenkaan ollut tähän vainoharhaiseen väitteeseen vedenpitäviä todisteita ja siitä syystä natsit uskoivat juutalaisten salaliittoon maailman valtaamiseksi. Tänä päivänä koko ajan enemmän nousee esille sama saatanallinen vainoharha juutalaisten salaliitosta maailman valloittamisesta taloudellisen vallan kautta.

1930-luvulla Suomen äärioikeisto levitti natsien propagandaa, jonka mukaan Yhdysvaltain filmiteollisuus oli täysin juutalaisten hallussa. Herättäjälehden päätoimittaja rovasti Kaarlo R. Kares uskoi juutalaisten käyttävän elokuvia vihan kylvämiseen kristittyjä kohtaan. Sama vanha saatanallinen vainoharha ja valhe myös nykyään tuo esille juutalaisten valta-asemaa elokuvateollisuudessa aikomuksenaan tuhota muu maailma.

1930-luvun natsien vainoharhan mukaan lehdistö oli juutalaisten hallussa ja siten juutalaisen maailmanvalloituksen välikappaleita juutalaisten valheiden levittämiseen. Tämä sama valhe ja vainoharha nostaa päätänsä tänäkin päivänä, sillä  nykypäivän antisemitismi sanoo juutalaisten hallitsevan mediaa sekä lehdistöä ja että juutalaisilla on salaliitto käynnissä koko maailmaa vastaan.

Myös 1930-luvulla Euroopassa vaikutti sitkeästi valheellinen huhu, jonka mukaan kommunismi on juutalaista syntyperää ja bolshevismi on juutalaisuutta. Nämä väitteet on kiistetty ja kumottu monissa tutkimuksissa, mutta siitä huolimatta tähän saatanalliseen vainoharhaan uskoo vielä nykyäänkin moni ihminen.

Juutalaisvastainen Tapparamies-lehti julkaisi vuonna 1933 maaliskuusta alkaen 12-osaisen kirjoitussarjan nimeltään: Juutalaisvastainen maailmanrintama. Kirjoitussarja oli täyttä natsipropagandaa. Kirjoitussarja toi esille muun muassa seuraavanlaisen vainoharhaisen valheen: Juutalaiset pyrkivät saamaan muut kansat valtaansa. Tämä sama vainoharhainen valhe vaikuttaa myös 2000-luvulla eri puolilla maailmaa.

Vuonna 1932 Tapparamies julkaisi kirjoituksen "Ketkä suunnittelivat maailmansodan", jossa lainattiin autotehtailija Henry Fordin väitettä, että nimenomaan juutalaiset olivat ensimmäisen maailmansodan taustalla. Tapparamiehen artikkelissa sotaan syyllisiksi nimettiin kansainvälinen juutalaisten suur-pankkiirien liittoutuma, joukko korkea-arvoisia rabbiineja eli ”n.s. ’Siionin viisaita’” sekä pariisilainen vapaamuurariloosi Grand Orient.

Henry Ford oli antisemitisti, joka kirjoitti paljon juutalaisvastaisia kirjoituksia. Ford kirjoitti muun muassa neliosaisen kirjan The International Jew (Kansainvälinen juutalainen), joka julkaistiin vuonna 1920 ja kirjan julkaisi The Dearborn Publishing Co. Kirjassa Ford toi esille, että kansainväliset juutalaiset olivat aikansa suurin ongelma.

Henry Fordin mukaan ensimmäinen maailmansota oli juutalaisten aikaansaannos, joka vahvisti juutalaisten maailmanvaltiutta. 1920-luvun lopulla Henry Ford joutui pyörtämään  väitteensä juutalaisten suunnitelmasta  valloittaa maailma. Siitäkin huolimatta, että Henry Ford tunnusti erehtyneensä, niin yhä tänä päivänä Henry Fordin vainoharhaista valhetta juutalaisten maailmanvalloittamisesta tuodaan esille "todisteeksi" juutalaisia vastaan. Juutalaisvastaiset ihmiset pitävät Fordin tunnustusta osoituksena siitä kuinka juutalaisten salainen maailmanvalta vaikuttaa maailmassa. Juutalaisvastaisuus sekä valheellinen vainoharha yhä tänä päivänä pitää yllä huhuja juutalaisesta salaliitosta, jonka pyrkimys on maailmanvalloitus.

Eräs historian räikeimmistä valheesta juutalaisia vastaan on Siionin viisaitten pöytäkirjat, joka koostuu väärennetyistä asiakirjoista koskien juutalaisten maailmanvalloitussuunnitelmia. Ensimmäinen Siionin viisaitten pöytäkirjat julkaistiin suomenkielellä 1920, kirjan nimi oli Juutalaisten salainen ohjelma. Vuonna 1933 kirjasta julkaistiin uusintapainos nimellä Kansojen ruoska. 1930-luku oli Suomessa hyvin voimakkaasti juutalaisvastainen. Tietenkään kaikki suomalaiset eivät olleet juutalaisvastaisia, mutta monet olivat.

1930-luvulla Suomessa juutalaisvastaiset tahot epäilivät juutalaisten ja vapaamuurariuden olevan yhteydessä toisiinsa. Huhujen mukaan vapaamuurarit olivat osa suurta kansainvälistä juutalaista salaliittoa. Huhut villiintyivät ja väitettiin, että Aatami, Nooa, Mooses ja Salomo olisivat olleet vapaamuurariuden suurmestareita. Huhut saivat vettä myllyynsä ja lopulta huhu sanoi juutalaisilla olevan salainen veriliitto, jonka tarkoitus oli juutalaisten rikkauksien kautta hävittää kristinusko maailmasta.

Samat valheelliset huhut eri vivahteineen juutalaisten salaliitosta maailman valloittamiseksi sekä muiden aatteiden tuhoamisesta ovat yhä edelleen olemassa myös tänä päivänä. Valheeseen ja vainoharhaan perustuva salaliittoteoria juutalaisten maailmanvalloittamisesta taitaa olla eräs suosituimmista ja yleisimmistä salaliittoteorioista maailmassa. Juutalaisvastaiset vainoharhat ja valheeseen perustuvat huhut ovat kumottu faktojen kautta monta kertaa, mutta siitä huolimatta on olemassa ihmisiä, jotka uskovat näitä saatanallisia valheita juutalaisista.

Loppusanat

Kun tutkii suomalaisten julkaisemia juutalaisvastaisia kirjoituksia vuosilta 1918-1944, niin niissä näkyy selkeästi ja erityisesti saksalainen vaikutus, natsien propaganda. Saksassa natsien valtaan nousemisen seurauksena Suomessa kirjoitetut juutalaisvastaiset kirjoitukset olivat pääosin kopioita natsien valheellisesta propagandasta juutalaisia vastaan.

Onko historia toistamassa itseään? Euroopassa ääriryhmät saavat koko ajan lisää jalansijaa. Euroopassa on fasismia ja uusnatsismia kannattavia puolueita. Juutalaisten kansanmurha, holokausti ei suinkaan alkanut juutalaisten tappamisella, vaan valheellisella propagandalla. Nykyään valheeseen perustuva juutalaisvastaisuus ja antisemitismi vahvistuu ja nostaa kovasti päätänsä.

Suomessa magneettimedia näyttää tällä hetkellä olevan saatanalliseen vainoharhaan ja valheeseen perustuvan juutalaisvastaisuuden päätiedottaja. Itse pidän magneettimedian julkaisuja journalistisena saastana koskien juutalaisvastaisuutta.

Raamatun sanan profetian mukaan lopunaikana tämän nykyisen maailmanjärjestyksen ihmiskunnan historian viimeisinä päivinä alkaa maailmanlaajuinen vaino juutalaista kansaa vastaan. Tämä vaino tulee päättymään vainoajien täydelliseen häviöön, sillä itse Jumala tulee puuttumaan peliin ja tuomitsemaan juutalaisten vainoajat.

Juutalainen kansa oli ja on Jumalan valinta, jonka kautta ihmiskunnalle on julistettu ja osoitettu Jumalan pelastus. Juutalaiset eivät ole aina tässä tehtävässään onnistuneet, mutta se ei poista eikä muuta Jumalan valintaa. Raamatun profetian mukaan lopunajan viimeisinä päivinä jäljelle jäänyt jäännös juutalaisista (kolmasosa) tulee vastaanottamaan Jumalan pelastuksen, kun juutalaiset uskovat Jeesuksen olevan Herra, Messias ja Pelastaja.

Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumala valitsi Israelin omaisuuskansakseen ennen kaikkia muita kansoja, siksi koska Israel oli vähälukuinen ja pieni sekä heikko kansa (5 Moos 7:6-8). Jumalan valinta osoittaa ettei Jumala arvosta ihmisen suuruutta ja voimaa, vaan että Jumala on aina pienen ja heikon ihmisen puolella.

Kehotan jokaista antisemitismiä kannattavaa ihmistä hylkäämään antisemitismin, koska Jumala tuomitsee antisemitismin sekä siksi, että antisemitismi on vihan kyllästämää rasismia, vainoharhaan ja valheeseen perustuvaa juutalaisvastaisuutta. Kehotan jokaista ihmistä siihen ettei yksikään antaisi tukeansa vainoharhaan ja valheeseen perustuvan tiedon välittämiseen koskien juutalaisia. Lopuksi kehotan jokaista jumalatonta ihmistä tekemään parannusta synneistään ja uskomaan Herraan Jeesukseen syntien anteeksisaamiseksi sekä iankaikkisen elämän osallisuuteen Jumalan armosta. 
 Petri Paavola 18.10.2017

Lähteet:
ss-pappien-paivakirjat-esiin
yle.fi
kalervo-kurkialas-krigsdagbok
ss-miehet-politiikka-ja-uskonto
ss-miehet-ja-sotarikokset
yle.fi/uutise
t
teologia.fi
helda.helsinki.fi/juutalai.pdf
helda.helsinki.fi/Luther.pdf
helda.helsinki.fi/176214

 

 

 

eXTReMe Tracker