Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Tarvitaanko kansallisvaltioita?

Onko suomalaisuus tai kansallisuus tärkeä ja tavoiteltava asia vai tulisiko koko kansallisuus ajatus hylätä ja muodostaa uusia monikulttuurisia alueita? Jos kansallisuus ei ole enää tärkeätä ja tavoiteltavaa, niin silloin maahanmuuttaminen johtaa monikulttuurisuuteen (monikultturismi), jossa ei ole yhteisiä pelisääntöjä, vaan sekaannuksia, väärinkäsityksiä ja yhteentörmäyksiä, joka voi pahimmillaan johtaa siihen, että vahvin sortaa heikompaansa ja vahvin alistaa heikompansa ottaen heikommista ylivallan. Demokratiaa ja monikultturismia ei voi sovittaa yhteen, koska maahanmuuttajista osa tulee maista ja kulttuureista, jotka eivät perustu demokratiaan, vaan ihmisten alistamiseen sekä rikollisiin ja korruptoituneisiin toimintatapoihin.

Kansallisvaltio asiassa on kaksi puolta, toinen on hyvä puoli ja toinen huono puoli. Kansallisvaltion hyvä puoli on se, että sen tulisi tarjota kansalaisilleen oikeudenmukaiset ja kaikkia koskevat lait ja asetukset kansalaisten elämän turvaamisen ja oikeudenmukaiseen kansalaisten kohtelemiseen. Huono puoli on siinä, jos edellä oleva unohdetaan, niin se johtaa eriarvoisuuteen ja kansalaisten sortamiseen sekä myös väärämieliseen kansallispatriotismiin, jossa sodan avulla pyritään valtaamaan lisää maata itselleen valloittamalla ja miehittämällä muita valtioita.

Raamatussa sanotaan Jumalan tehneen ihmissuvun ja että Hän asutti ihmiset asumaan kaikkialle maailmaan, säätäen heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa. Raamatun mukaan Babyloniassa tapahtui kielten- ja kansojen sekoitus ja hajaannus. Suomalainen demokratia on syntynyt alunperin kristinuskon rakennusaineista. Kansa tai kansallisvaltio ajatus ei ole silloin ollenkaan huono ajatus, jos sen pyrkimyksenä on asettaa ihmiselle hyvät ja oikeudenmukaiset lait, joita noudattamalla yhteiskuntarauha säilyy. Mitä isompi valtio, niin sitä hankalampi sitä on hallita oikeudenmukaisesti, siksi esim. Euroopan Unionin kaltainen yksi iso "kansallisvaltio" yhteisine lakeineen ja säädöksineen ei ole toimiva ratkaisu, koska eri alueita ja erilaisia kulttuureja ei voi sulattaa yhteen ilman ongelmia. Pienempää aluetta kuten Suomen kokoinen alue on jo paljon helpompaa hallita oikeudenmukaisesti. Silloin kun kansallisvaltio ajatusta ymmärretään ja toteutetaan oikealla tavalla, niin se on ainoa oikea toimiva ratkaisu ihmisten oikeudenmukaiseen asuttamiseen.

Perhe ja perheet ovat jokaisen yhteiskunnan perusyksikkö, josta koko yhteiskunta muodostuu. Jos perheessä on kaikilla erilaiset säännöt kuinka perheessä eletään, niin sen seuraus on katastrofi, pahoinvointi, sekaannus ja levottomuus. Jos liikenteessä jokaisella on erilaiset ja omat liikennesääntönsä, niin se aiheuttaa turmia, loukkaantumisia ja ongelmia. Ihmiselämän perusta kaikkialla on yhteiset säännöt, joita jokaisen tulee noudattaa. Jos yritämme muodostaa monikultturismin mukaisen yhteiskunnan, jossa eri kulttuurit ohjaavat lainsäädäntöä ja yhteiskunnan asetuksia, niin silloin ajaudumme samaan tilanteeseen kuin perheessä, jossa kaikilla on omat sääntönsä, eikä kukaan noudata yhteisesti sovittuja sääntöjä tai silloin olemme niin kuin liikenteessä ilman liikennesääntöjä, jossa jokaisella on omat sääntönsä. Toivon mukaan ymmärrät ettei kirjoitukseni ole vihapuhe monikultturismia vastaan, vaan järkipuhetta sen puolesta, että vain yhdessä samoilla säännöillä pääsemme parhaaseen mahdolliseen tulokseen, joka turvaa kaikille rauhaisan, onnellisen ja turvallisen elämän.

Maahanmuuttopolitiikan tulisi ottaa huomioon se ettei monikultturismi maan sisällä ole ratkaisun avain, vaan se että niin maahanmuuttajat kuin maan kansalaiset asuvat maassa maan tavalla. En vastusta monikultturismia, enkä sitä että maahanmuuttaja harjoittaa omaa kulttuuriaan, mutta monikulttuurisuus ei saa syrjäyttää maan lakeja ja asetuksia, koska vain yhtäläiset lait ja säädökset kaikille takaavat turvalliset ja rauhalliset elämänolosuhteet. Äsken toin esille sen mitä Raamatussa sanotaan. Raamatussa sanotaan myös, että jos muukalainen (maahanmuuttaja) halusi liittyä Israelin seurakuntaan, joka oli sama asia kuin tulla Israelin kansalaiseksi, niin maahanmuuttajaa koskivat samat lait ja asetukset, joita israelilaiset noudattivat. Maahanmuuttajia ei saanut sortaa ja maahanmuuttajien tuli suostua asumaan Israelin maassa maan lakien mukaisesti, eivätkä he saaneet aiheuttaa sekaannusta rikkomalla Israelin lakeja vastaan oman kulttuurinsa ja tapojensa kautta.

Tässä on maahanmuuttopolitiikan viisaus ja ratkaisu; maahanmuuttaja integroituu suomalaiseen yhteiskuntaan sitoutuen noudattamaan suomalaisia lakeja ja asetuksia ihan samalla tavalla kuin suomalaistenkin on niitä noudatettava; Suomen on pidettävä hyvää huolta ensin omista kansalaisistaan, jonka jälkeen Suomella on vasta mahdollisuus auttaa oikealla tavalla kykynsä ja resurssien mukaisesti maahanmuuttajia. Jokainen tietää mitä silloin tapahtuu kun joku tekee jotakin asiaa yli omien voimavarojensa, se johtaa katastrofiin. Siksi on rehellisesti tunnustettava omat voimavarat ja toimittava vain sen mukaan kun on voimavaroja, kykyjä ja resursseja. Jos maahanmuuttopolitiikka ei ota huomioon edellä olleita asioita, niin silloin negatiivisuus lisääntyy maahanmuuttajia kohtaan ja meillä kaikilla on paha olla ja asua Suomessa.

Eräs tärkeä näkökulma on syytä ottaa esille. Euroopassa väärän maahanmuuttopolitiikan ja omien resurssien yli menevä maahanmuuttajien vastaanottaminen on aiheuttanut ongelmia ja vaikeuksia jokaisessa Euroopan maassa, jossa on tapahtunut tässä lauseessa kirjoitetut asiat. On olemassa sanonta Siperia opettaa. Minä kysyn opettaako toisten tekemät virheet meitä vai toistammeko samat virheet samalla tavalla kuin muissa Euroopan maissa on tehty? Tietämättömyydestä johtuvat virheet eivät johdu tyhmyydestä, mutta jos tietää jonkun asian menevän pieleen tietyn kaavan kautta, mutta siitä huolimatta käyttää samaa kaavaa, niin silloin on kyse tyhmyydestä, joka aiheuttaa suuria ongelmia. Toivon mukaan emme tee tyhmiä päätöksiä, vaan hyväksi koettuja viisaita päätöksiä koskien yhteiskuntaa, jossa kaikilla on samat ja yhteiset säännöt.

Maahanmuuttajien integroitumisen onnistumisen kannalta olisi syytä pohtia maahanmuuttajien asuttamista tuttuun kulttuuriympäristöön. Esimerkiksi öljyrikkaat arabimaat voisivat auttaa muslimitaustaisia maahanmuuttajia muuttamaan muslimimaahan, koska siellä heillä on sama kulttuuri, sama uskonto, samat perinteet jne. Samoin Suomeen voitaisiin ottaa sellaisia maahanmuuttajia, joiden tausta ja kulttuuri sopivat suomalaiseen yhteiskuntaan. Tällaisessa järjestelyssä ei olisi kyse rasismista tai syrjimisestä, vaan avunannosta, jossa maahanmuuttaja pääsisi tuttuun ympäristöön, jolloin kotoutuminen on helpompaa sekä sen kautta saataisiin myös pienennettyä maahanmuuttoon liittyviä taloudellisia kustannuksia. Tällainen maahanmuuttopolitiikka olisi myös järkevää, sillä tällaisen järjestelyn kautta jokaisella maahanmuuttajalla olisi paras mahdollinen kotiuttamisen onnistumisprosentti, joka vähentäisi byrokratiaa sekä antaisi enemmän eväitä ja resursseja maahanmuuttajien auttamiseen.

Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
kotipetripaavola.com (Miksi maahanmuuttajia vihataan?)


 

Petri Paavola

 

 

 

eXTReMe Tracker