Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Temppelin peruskivet ennen ja nyt

Olen viime vuodesta saakka tutkinut paljon Jerusalemin temppeliä, sen alkuperäistä sijaintia sekä temppeliin ja siihen liittyvien asioiden esikuvallista opetusta. Tässä aiheessa on monenlaista ulottuvuutta ja osa sen rikkaasta ja ihmeellisestä esikuvallisesta opetuksesta ei ole vielä avautunut minulle. Olen kokenut kirjoittaa tästä aiheesta kirjoituksen tietystä näkökulmasta käsin, jonka keskipiste on Jumalan pelastus, Herra Jeesus ja kuinka esikuvallinen opetus opettaa siitä miten Herraan Jeesukseen tulee uskoa ja kuinka Herra Jeesus on luja uskomme peruskivi. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Temppelin suuri ja kallisarvoinen peruskivi esikuva Jeesuksesta
Esikuvia Jerusalem ja Giihonin lähde
Valmiit kivet louhimosta
Jumalan lupaukset siunauksesta tai kirouksesta ihmisen valinnan mukaan
Jumalan temppeli Uuden Liiton aikakaudessa

 

 

Temppelin suuri ja kallisarvoinen peruskivi esikuva Jeesuksesta

1 Kun 5:
15 Ja Salomolla oli seitsemänkymmentä tuhatta taakankantajaa ja kahdeksankymmentä tuhatta kivenhakkaajaa vuoristossa;
16 sen lisäksi Salomon maaherrojen virkamiehiä, jotka valvoivat töitä, kolmetuhatta kolmesataa miestä, vallitsemassa väkeä, joka teki työtä.
17 Ja kuningas käski louhia suuria (
גדול - גדל  gadol) kiviä, kallisarvoisia kiviä, laskeakseen temppelin perustuksen hakatuista kivistä.

Yehudim in Moshiach 4:14 Orthodox Jewish Bible (OJB)
14 Therefore, als (since) we have a great Kohen Gadol who has made his passing through Shomayim, [Rebbe, Melech HaMoshiach] Yehoshua HaBen HaElohim, let us hold firmly to the hoda’ah (confession) of the hachrazah (proclamation) of our [Orthodox Jewish] Emunah.

Kun kuningas Salomo Jumalan käskystä alkoi rakentamaan temppeliä, niin temppelin peruskivien piti olla suuria, kallisarvoisia ja hakattuja kiviä. Temppelin peruskivet olivat esikuva Herrasta Jeesuksesta. Uuden Liiton uskon uskonjärjestyksessä Jumalan pelastamat ihmiset ovat Jumalan temppeli ja Herra Jeesus on suuri (gadol) peruskivi Jumalan temppelissä, sillä Herra Jeesus on uskovien suuri Ylimmäinen Pappi (Kohen Gadol), niin kuin esim. Hebr 4:14 opettaa. VT:n ylimmäisen papin asussa hänellä oli olkapäillään kallisarvoiset kivet (onyks-kivi), jossa luki Israelin 12 sukukunnan nimet, että ylimmäinen pappi kantaisi heidän nimiään olkapäillään Herran kasvojen edessä, että heitä muistettaisiin. VT:n ylimmäisellä papilla oli rintakilpi, jossa oli kaksitoista kallisarvoista kiveä, joissa luki Israelin 12 sukukunnan nimet, että ylimmäinen pappi kantaisi rintakilvessä sydämensä päällä, astuessaan pyhäkköön, Israelin poikain nimet, että heidät alati johdatettaisiin muistoon Herran edessä.

Tästä syystä myös temppelin suuret peruskivet olivat kallisarvoisia kiviä, koska ne olivat esikuvaa Herrasta Jeesuksesta ja Hänen Ylipappeudestaan. Herra Jeesus on Uuden Liiton Ylimmäinen Pappi, joka kantaa Uuden Liiton kansaa rakkautensa, armonsa ja totuutensa kautta Pyhässä Hengessä. Uuden Liiton kansa on koko ajan Jeesuksen sydämellä, sillä Hän muistaa ja tietää mitä Hänen kansansa tarvitsee.

Salomon temppelin suuret ja kallisarvoiset peruskivet olivat hakattuja kiviä, koska Herra Jeesus kantoi meidän syntimme ristinpuulla, sillä Jeesusta ruoskittiin (hakattiin) ja piestiin sekä pilkattiin, vaikka Hän on kuningasten Kuningas, joka on suuri ja kallisarvoinen Pelastaja, mutta runneltu meidän syntiemme tähden.

Salomon temppelin perustuksen piti olla luja ja kestävä, että se kykeni kannattelemaan koko temppeliä. Herra Jeesus on Uuden Liiton luja ja kestävä peruskivi, joka on ainoa kykenevä kannattelemaan Uuden Liiton kansaa sisäpuolella pelastuksen. Herran Jeesuksen pelastuksen peruskivi on rakennettu taivaalliselle perustukselle, sillä Jumala tuli ihmiseksi Herrassa Jeesuksessa ja kärsi ristillä vuodattaen verensä iankaikkisena syntiuhrina ja siten Hän sai aikaan iankaikkisen pelastuksen ja lunastuksen sekä syntien anteeksiantamuksen.

Esikuvia Jerusalem ja Giihonin lähde

Raamattu kertoo kuinka Salomonin temppelin kivet hakattiin ja valmistettiin vuoristossa (vuorella). Juutalainen historioitsija Josefus mainitsee mielenkiintoisen seikan koskien Salomonin temppelin kivien valmistamista:

 He also enjoined them to cut out large stones for the foundations of the temple, and that they should fit them and unite them together in the mountain, and so bring them to the city. - Josephus Antiquites of the Jews Book VIII chapter 2

Josefuksen selonteon mukaan suuret temppelin peruskivet valmistettiin vuorella, jossa ne sovitettiin yhteen ja kun ne sopivat yhteen, niin temppelin peruskivet tuotiin vuorelta alas kaupunkiin. Raamattu sanoo, että Salomonin täytyi rakentaa Herran temppeli Jerusalemiin, Daavidin kaupunkiin. Josefuksen historian todistus sanoo, että temppelin peruskivet tuotiin vuorelta alas kaupunkiin (Daavidin kaupunki), koska temppeli rakennettiin muinaiseen Daavidin kaupunkiin, ei temppelivuoren huipulle. Vuori on esikuvaa Jumalan taivaallisesta korkeudesta ja Jumalasta. Temppelin peruskivet tehtiin vuorella ja tuotiin alas kaupunkiin, joka on esikuvaa siitä kuinka Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa: Herra tuli taivaasta alas ihmisten keskuuteen.

Jamieson, Fausset, Brown Commentary sanoo 1 Kings 6:7 kohdassa, että Jerusalemin läheltä on löydetty maanalainen kivilouhos, josta on löydetty samankokoisia kiviä kuin muista muinaisista jäännöksistä on löydetty. Jamieson, Fausset, Brown Commentaryn mukaan kivet ovat siirretty muinaisten pyörörullien kautta alas Tyropean laaksoon  temppelin viereen.

Jamieson, Fausset, Brown Commentary on oikeassa temppelin sijainnin suhteen. Tyropean laakso sijaitsi muinaisen Daavidin kaupungin länsipuolella ja kaupungin itäpuolella oli Kidronin laakso, Daavidin muinainen kaupunki sijaitsi Tyropean ja Kidronin laaksojen välissä. Tyropean laaksosta länteen kohosi Siionin vuori. Muinaisen Daavidin kaupungin eteläpuolella sijaitsi Hinnomin laakso. Muinaisen Daavidin kaupungin pohjoispuolella oli temppelivuori, jonka takana oli Betesdan laakso. Giihon maanalainen vesilähde sijaitsi temppelistä itään Kidronin laaksosta. Giihonin lähteen ympärille oli rakennettu torneja suojaamaan vesilähdettä.

Daavidin kaupunki rakennettiin vuorelle, jossa on kovaa kalkkikiveä, johon maanalainen vesi muodosti luolia. Giihonin lähde oli Daavidin kaupungin (Jerusalem) ainoa vesilähde, joka oli ja on maanalainen virtaava vesilähde. Giihonin vesilähde purskauttaa vettä jaksoittain vuodenaikojen ja sateiden mukaan. Giihonin lähde on maanalaisessa luolassa, joka sijaitsee Daavidin kaupungin itäisellä rinteellä Kidronin laakson yläpuolella.

Giihonin vesilähde on esikuva Herrasta Jeesuksesta, sillä Herra Jeesus on elävän veden (virtaava vesi) lähde, johon tulee uskoa, niin kuin Raamattu sanoo. Herra Jeesus ei toimi ihmisen syntisen mielen mukaan, vaan Jumalan tahdossa ja Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Jumala toimii Herrassa Jeesuksessa Jumalan aikataulujen mukaan, ei ihmisen aikataulun ja halun mukaan. Herran Jeesuksen armo ulottuu pienimmän ja heikoimman ja kurjimmankin syntisen luo, siksi Giihonin lähde oli maan alla, mutta virtasi Daavidin kaupunkiin mahdollistaen siellä elinolosuhteet Jumalan kansalle.

Muinainen Daavidin kaupunki oli nykyistä Jerusalemin kaupunkia paljon pienempi. Seitsemän vuorta ympäröi muinaista Daavidin kaupunkia vuorten nimet ovat nykyään tunnettuja seuraavilla nimillä:Scopusvuori, Öljymäki, Turmiovuori, Ophel vuori, Moorian vuori, Siionin vuori, Antonian linnoituksen kukkula.

Nämä seitsemän vuorenhuippua ovat kaikki korkeammalla kuin Daavidin muinainen kaupunki. Seitsemän on Jumalan täydellisyyden luku ja siksi seitsemän vuorta ympäröivät Daavidin kaupunkia, koska se opettaa meille siitä kuinka Jumala teot ovat täydellisiä ja Jumalan kansa asuu turvassa Jumalansa kanssa.

Psa 125:
1 ¶ Matkalaulu. Jotka Herraan turvaavat, ovat kuin Siionin vuori: se ei horju, vaan pysyy iankaikkisesti.
2 Vuoret ympäröivät Jerusalemia, ja Herra ympäröitsee kansaansa, nyt ja iankaikkisesti.
3 Sillä jumalattomuuden valtikka ei saa vallita vanhurskasten arpaosaa, että vanhurskaat eivät ojentaisi käsiänsä vääryyteen.

Daavidin muinainen kaupunki oli rakennettu siten, että se oli todella vaikea valloittaa ja voittaa. Silloin kun juutalaiset olivat uskollisia Jumalalle, niin Jerusalemia (Daavidin kaupunkia) ei voitu vallata ja voittaa, sillä kaupunki oli voittamaton, mutta silloin kun juutalaiset eivät olleet uskollisia Jumalalle, vaan tekivät syntiä Jumalaa vastaan, niin vihollinen kykeni voittamaan voittamattoman kaupungin ja tuhoamaan sen kokonaan. Niin kuin seitsemän vuorta (laaksoineen) ympäröivät Jerusalemia, niin samalla tavalla Herra ympäröitsee kansaansa, antaen kansallensa turvan ja rauhan, kun ja jos kansa on uskollinen Herralleen. Jerusalem tarkoittaa hepreaksi rauhan opetus. Herra Jeesus on kansansa Opettaja, joka opettaa totuudesta, rakkaudesta ja armosta sekä Herran hyvyydestä. Herra Jeesus tuo kansalleen rauhan, sillä Hän on Rauhanruhtinas,

Valmiit kivet louhimosta

1 Kun 6:
1 ¶ Neljäntenäsadantena kahdeksantenakymmenentenä vuotena siitä, kun israelilaiset olivat lähteneet Egyptin maasta, neljäntenä vuotena siitä, kun Salomo oli tullut Israelin kuninkaaksi, alkoi hän siiv-kuussa, joka on toinen kuukausi, rakentaa temppeliä Herralle.
.........
4 Ja hän teki temppeliin sisäänpäin avartuvat ikkuna-aukot.
4 Ja teki akkunan huoneen päälle, sisältä avaraksi ja ahtaaksi ulkoa. Biblia 1776
1 Kings 6:4 And for the house he made windows broad within, and narrow without. Jewish Publication Society Bible - JPS
........
7 Ja kun temppeli rakennettiin, tehtiin se kivistä, jotka tulivat valmiina louhimosta, niin ettei kuulunut vasaran, ei minkään rauta-aseen kalketta temppeliä rakennettaessa.

Raamattu kertoo paljon Salomon rakennuttamasta temppelistä ja siinä on esikuvallista opetusta monenlaista, mutta tässä kirjoituksessa keskityn vain tiettyihin asioihin.

Vanha Biblia 1776 ja JPS käännökset kääntävät 1 Kun 6:4 jakeen alkutekstin mukaisesti. Salomonin temppelin ikkunat olivat sisältä päin avarat, mutta ulkoa päin ahtaammat (kapenivat). Raamatun tutkijoiden mukaan kun ikkunat olivat kapeammat ulkoa päin, niin ulkona olevat sään aiheuttamat haitat eivät päässeet sisälle temppeliin ja kun ikkunat laajenivat sisältä päin, niin  ikkunat hajauttivat valoa paremmin sisälle temppeliin. Ikkunat oli tehty sellaisiksi, että sisäpuolelta näkyi hyvin ulos, mutta ulkopuolelta oli vaikea nähdä sisälle.

Salomonin temppelin ikkunat sisältävät esikuvallisen sanoman. Ulkoa päin olevat ikkunat eivät päästäneet sään haittoja sisälle temppeliin, joka on esikuva siitä kuinka Jumala suojaa Häneen uskovan ihmisen maailmassa vaikuttavalta synniltä Jumalan tahdon mukaisen näkökyvyn kautta (rakastaa totuutta). Sisältä päin laajenevat ikkunat ovat esikuvaa siitä kuinka Jumalan tahdon mukainen näkökyky (rakastaa totuutta) osaa erottaa hyvän ja pahan ja valitsee hyvän (Jumalan tahto ja totuus), joka valaisee laajasti uskovan ihmisen ymmärrystä, jolloin hän näkee asiat Jumalan sanan totuuden kirkkaassa ja puhtaassa valossa. Jumalaton ihminen ei kykene näkemään Jumalan kirkkauden valoa, josta oli esikuvana se kuinka Salomonin temppelin sisälle oli vaikea nähdä temppelin ulkopuolelta. Herra Jeesus antaa lahjaksi ja armosta taivaallista näkökykyä sen jälkeen kun ihminen tekee parannuksen ja uskoo evankeliumin Herrasta Jeesuksesta.

Raamattu sanoo temppelin kivien tulleen suoraan louhimosta valmistettuina, niin ettei kuulunut vasaran, ei minkään rauta-aseen kalketta, kun temppeliä rakennettiin. Juutalainen historioitsija Josefus kertoi kirjassaan Juutalaisten muinaisajat (Josephus Antiquites of the Jews Book VIII chapter 2) kuinka temppelin suuret peruskivet valmistettiin vuorella, jossa ne sovitettiin yhteen ja kun ne sopivat yhteen, niin ne tuotiin vuorelta alas kaupunkiin. Josefus ja Raamattu antaa hyvin samanlaisen todistuksen.

Kun Raamattu sanoo, että kun temppeliä rakennettiin, niin se tehtiin kivistä, jotka tulivat valmiina louhimosta, niin ettei kuulunut vasaran, ei minkään rautaisen työkalun kalketta. Tämä on voimakas esikuva siitä, kun Herra Jeesus pelastaa uskovan ihmisen, niin Jumala katsoo uskovaa ihmistä Kristuksen täydellisyyden kautta, siksi kivet valmistettiin vuoristossa, sillä korkeat vuoret ovat esikuvaa Herrasta. Kun kivet oli tehty valmiiksi vuoristossa ja tuotiin sekä asetettiin paikoilleen temppelissä ilman ihmistyökalujen  kalsketta ja kopinaa, niin se oli esikuva siitä, että Jumalan kansan tulee elää hiljaisen ja rauhaisan Hengen vaikutuksesta käsin (1 Piet 3:4). Samalla se on esikuva siitä ettei Jumalan seurakunnassa saa olla riitoja ja taisteluja, eikä Herran Jeesuksen opetuslapset saa vaeltaa lihan voimalla (synnin omavoimaisuus), vaan Jumalan etukäteen ennalta valmistetuissa teoissa Pyhän Hengen voiman kautta.

Kun Salomonin temppelin tuotiin valmiina louhimosta, niin kivet sopivat täydellisesti omille paikoillansa, eikä kiviin tarvinnut tehdä muutoksia, eikä kivistä tarvinnut ottaa mitään pois, joka on esikuvaa Herran Jeesuksen täydellisestä sovitustyöstä, jonka kautta uskova pelastuu ja kelpaa Jumalalle. Uskonelämän pyhityselämäkin ja uskonkuuliaisuus, joka muuttaa ihmisen sydämen on Jumalan vaikuttamaa uskovan sydämessä.

Jotkut tutkijat ovat todenneet Salomonin temppelin kivien olleen niin taidokkaasti tehty ettei niissä näkynyt ihmisen työkalun jättämiä merkkiä tai jälkiä. Kun Jumala vaikuttaa uskossa totuuteen uskovan ihmisen sydämessä, niin siinä tulee esille Jumalan kirkkaus, eikä ihmisvoimin tehtyjä tekoja ole lainkaan näkyvissä. Uskovasta ihmisestä ei tule täydellistä tässä maailmanajassa, mutta Jumalan armosta hän voi ajoittain vaeltaa Jumalan ennalta valmistetuissa teoissa, niin että Jumalan kirkkauden vaikutuksesta, ei havaita merkkejä ihmisen teoista, vaan Jumalan teoista.

Jumalan lupaukset siunauksesta tai kirouksesta ihmisen valinnan mukaan

1 Kun 9:
1 ¶ Kun Salomo oli saanut rakennetuksi Herran temppelin ja kuninkaan linnan ja kaiken, mitä Salomo oli halunnut tehdä,
2 ilmestyi Herra Salomolle toisen kerran,
3 niinkuin hän oli ilmestynyt hänelle Gibeonissa. Ja Herra sanoi hänelle: "Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja anomisesi, kun sinä anoit armoa minun edessäni. Minä olen pyhittänyt tämän temppelin, jonka sinä olet rakentanut sitä varten, että minä sijoittaisin nimeni siihen ainiaaksi; ja minun silmäni ja sydämeni tulevat alati olemaan siellä.
4 Ja jos sinä vaellat minun edessäni, niinkuin sinun isäsi Daavid vaelsi, vilpittömällä sydämellä ja oikeamielisesti, niin että teet kaiken, mitä minä olen käskenyt sinun tehdä, ja noudatat minun käskyjäni ja oikeuksiani,
5 niin minä pidän pystyssä sinun kuninkaallisen valtaistuimesi Israelissa ikuisesti, niinkuin minä puhuin isällesi Daavidille sanoen: ‘Aina on mies sinun suvustasi oleva Israelin valtaistuimella’.
6 Mutta jos te käännytte pois minusta, te ja teidän lapsenne, ettekä noudata minun käskyjäni ja säädöksiäni, jotka minä olen teille antanut, vaan menette ja palvelette muita jumalia ja kumarratte niitä,
7 niin minä hävitän Israelin siitä maasta, jonka olen antanut heille, ja temppelin, jonka minä olen pyhittänyt nimelleni, minä heitän pois kasvojeni edestä; ja Israel tulee sananparreksi ja pistopuheeksi kaikille kansoille.

Jumala lupasi Salomolle siunauksen pysyvästä kuninkuudesta jos Salomo noudattaa Jumalan käskyjä. Jumala sanoi kirouksen kohtaavan Israelin kansaa jos se kääntyy pois Jumalasta eikä noudata Jumalan käskyjä, vaan alkaa palvelemaan ja kumartamaan epäjumalia, niin sen seurauksena Jumala hävittää Israelin pois omasta maastaan sekä hävittää temppelin, jonka Jumala on pyhittänyt nimelleen.

Vuonna 70 jKr. Israelin kansa joutui pois omasta maastaan sekä samalla Jerusalem ja sen temppelin tuhottiin, koska he eivät kansakuntana ottaneet vastaan pelastusta uskon kautta Messias Jeesukseen. Israelin kansa palveli epäjumalia ja siksi se myös hävitettiin pois maastansa ja temppeli tuhottiin.

Sak 13:
1 ¶ Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan.
2 Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalain nimet maasta, eikä niitä enää muisteta. Myöskin profeetat ja saastaisuuden hengen minä ajan maasta pois.
....................
8 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.
9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani," ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani".

Raamatussa on myös lohdullinen profetia Israelin kansan kääntymisestä Jumalan puoleen päivien lopulla uskon kautta Messias Jeesukseen. Lopunaikana, päivien lopulla Israelin kansan jäljelle jäänyt jäännös kolmasosa nöyrtyy ja tunnustaa syntinsä ja ottaa vastaan pelastuksen uskon kautta Messias Jeesukseen. Daavidin jälkeläinen Jeesus kuningasten Kuninkaana ja Rauhanruhtinaana hallitsee Israelia ja maailmaa tulevassa tuhannen vuoden valtakunnan ajassa.

Jumalan temppeli Uuden Liiton aikakaudessa

Mark 15:
37 Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.
38 Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti.

Luuk 22:20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.

Herran Jeesuksen kuolema, Jeesuksen syntiuhri verensä kautta päätti vanhan liiton järjestyksen sekä lakkautti VL:n temppelijärjestyksen. Kun Herra Jeesus vuodatti verensä ristillä ja kuoli Jumalan Karitsana, syntiuhrina syntien anteeksisaamiseksi, niin sen seurauksena temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, päättäen näin vanhan liiton järjestyksen ja aloittaen Uuden Liiton uskonjärjestyksen. 

1 Kor 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?

Uuden Liiton aikakaudessa Jumalan pelastamat ihmiset, Herran Jeesuksen opetuslapset ovat Jumalan temppeli, koska Pyhä Henki (Jumala) asuu heidän sisällään. Tämän tähden Jumala ei enää mielisty ihmiskäsillä rakennettuun temppeliin, koska Hän on itse rakentanut Pyhän Hengen voiman kautta UL:n temppelin Herran Jeesuksen opetuslapsen sisimpään.

Matt 24:15 Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa-joka tämän lukee, se tarkatkoon-

Mark 13:14 ¶ Mutta kun näette hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, missä ei tulisi-joka tämän lukee, se tarkatkoon-silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;

Raamatun profetiallinen sanan ilmoittaa useassa kohdassa, että lopunaikana Jerusalemiin tullaan rakentamaan kolmas temppeli, joka ei ole kuitenkaan Jumalan tahto, koska VL:n temppelijärjestys on kumoutunut Herran Jeesuksen sovitustyön kautta.

Olen kuullut sellaisen opetuksen, että hävityksen kauhistus tarkoittaisi sitä kun Jerusalemin kolmas temppeli tullaan rakentamaan samalle paikalle missä sijaitsi roomalaisten Antonian linnoitus. Tämän opetuksen mukaan hävityksen kauhistus tarkoittaa Rooman armeijaa, joka hävitti ja tuhosi 70 jKr. Jerusalemin ja sen temppelin.

Raamatun ja historioitsija Josefuksen todistuksen mukaan Antonian linnoitus sijaitsi temppelivuoren huipulla ja temppeli alemmalla vuoren rinteellä osana Daavidin kaupunkia.

Sanonta hävityksen kauhistus seisoo pyhässä paikassa (Matt 24:15) on joidenkin mielestä ymmärretty tarkoittamaan sitä, että temppelivuoren huippu olisi ollut Jerusalemin temppelin paikka, ja kun kolmas temppeli rakennetaan temppelivuoren huipulle, jossa antikristus julistaa olevansa jumala, niin se tarkoittaa hävityksen kauhistuksen seisomista pyhässä paikassa, eli toisin sanoen antikristus julistautuu jumalaksi temppelissä.

Raamattu sanoo monta muutakin paikkaa pyhäksi paikaksi kuin temppeliä. Kun Mooses tuli Jumalan vuoren rinteelle (Siinain vuori) ja näki orjantappurapensaan tulen liekeissä pensaan palamatta poroksi, niin Jumala huusi hänelle "Älä tule tänne! Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa (2 Moos 3 luku)." Raamattu sanoo Jerusalemia pyhäksi kaupungiksi (Dan 9:24, Neh 11:1).

Minä uskon, että hävityksen kauhistus pyhässä paikassa tarkoittaa sitä kun kolmas temppeli rakennetaan Jerusalemiin, niin Jerusalem on se pyhä paikka, sillä Raamatun opetuksen mukaan Jerusalem on pyhä kaupunki. Uskon myös tällä hetkellä (voin olla väärässäkin), että Jerusalemin kolmas temppeli tullaan rakentamaan temppelivuoren huipulle, joka ei ole oikea ja alkuperäinen temppelin sijaintipaikka.

Mark 13:14 sanoo hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, missä sen ei tulisi seisoa, jonka uskon tarkoittavan sitä, että temppeli on rakennettu väärään kohtaan, eikä sen tulisi ollenkaan seisoa siinä, koska Jumala kumotessaan VL:n järjestyksen asetti UL:n järjestyksen, jossa Herran Jeesuksen opetuslapset ovat Jumalan temppeli. Tämän tähden Jumalan näkökulmasta kolmas temppeli on turha eikä sitä pitäisi ollenkaan rakentaa.

Juutalaiset ja ihmiskunta kapinoivat Jumalaa vastaan ja tulevat rakentamaan kolmannen temppelin Jerusalemiin. Jumala ei salli temppeliä enää rakennettavan sen alkuperäiselle paikalle, koska Uuden Liiton järjestyksessä Jumalaan uskova ihminen uskon kautta Herraan Jeesukseen on Jumalan temppeli ja siksi Mark 13:14 sanoo hävityksen kauhistuksen seisovan (antikristus Jerusalemin kolmannessa temppelissä) siinä missä sen ei pitäisi seisoa.

Muinainen Jerusalemin kaupunki (Daavidin kaupunki) ja alkuperäinen temppelipaikka sijaitsivat paljon alempana kuin Jerusalemin nykyinen maanpinnan taso sijaitsee. Jumala on sallinut Israelin kansan uskottomuuden tähden hävittää Jerusalemin kaupungin maan tasalle ja sen jälkeen kaupungin maastoa on muokattu, niin että Salomonin ja Jeesuksen ajan Jerusalem on maan alla piilossa raunioina. Tämä on Jumalan sallimaa, koska siten tulevaa kolmatta temppeliä ei voida enää rakentaa sen oikealle paikallensa. Kolmas temppeli ja sen rakentaminen on kapinahanke Jumalaa vastaan ja siitä syystä, koska Jumala on asettanut uuden temppelijärjestyksen Uuden Liiton ajassa, niin Jumala ei salli kolmatta temppeliä rakennettavan oikeaan paikkaan. Kolmas temppeli on valheeseen perustuva kapinahanke Jumalaa vastaan ja siitäkin syystä Jumala ei salli sitä rakennettavan oikeaan paikkaan, vaan se tullaan rakentamaan väärään paikkaan.

Herra Jeesus on todellinen Jumalan temppelin peruskivi Uudessa Liitossa ja siitäkin syystä Jumala ei salli ihmisten rakentavan kolmatta temppeliä sen alkuperäiseen paikkaan, vaan väärään paikkaan, koska Herra Jeesus on Uuden Liiton Siionin valittu kallis temppelin peruskivi, ja joka Häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva.

Mark 13:
1 ¶ Ja kun hän meni ulos pyhäköstä, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan hänelle: "Opettaja, katso, millaiset kivet ja millaiset rakennukset!"
2 Jeesus vastasi hänelle: "Sinä näet nämä suuret rakennukset. Niistä ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta."
3 Ja kun hän istui Öljymäellä, vastapäätä pyhäkköä, kysyivät Pietari ja Jaakob ja Johannes ja Andreas häneltä eriksensä:
4 "Sano meille: milloin tämä tapahtuu, ja mikä on merkki siitä, että kaikki tämä alkaa lopullisesti toteutua?"

Kun Jeesus oli Öljymäellä, niin Raamattu sanoo Öljymäen olleen vastapäätä temppeliä (pyhäkkö). Alla oleva kuva on otettu Daavidin kaupungista ja suoraan vastapäätä Daavidin kaupunkia on Öljymäki. Tämäkin Raamatun kohta monien muiden Raamatun kohtien kanssa todistaa sen, että Jerusalemin temppeli oli Daavidin kaupungissa, ei temppelivuoren huipulla.

Yllä oleva ilmakuva havainnollistaa sen kuinka Jeesus oli Öljymäellä ja Öljymäeltä suoraan vastapäätä Jeesus näki temppelin, joka oli Daavidin kaupungissa, temppelivuoren rinteellä, mutta ei temppelivuoren huipulla. Näissä kuvissa täytyy ottaa se huomioon, että nykyisen Jerusalemin maanpinnan maasto on muokkautunut melkoisesti eikä ole samanlainen kuin Jeesuksen ja Salomonin aikana, ja muinainen Daavidin kaupunki on useita metrejä maan alla.Yllä olevaan kuvaan olen liittänyt toisesta kuvasta rekonstruktion Daavidin kaupungista ja temppelin sijainnista. Asetin rekonstruktio kuvan nykyiseen Jerusalemin ilmakuvaan suurin piirtein siihen kohtaan, missä Daavidin kaupunki ja temppeli olivat.

Linkkisuosituksia:
kotipetripaavola.com/ antonian linnoitus ja jerusalemin temppeli
kotipetripaavola.com/ lammasportti vai lammaslammikko
 

Petri Paavola 9.8.2019

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769 


 

 

 

eXTReMe Tracker