Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Timo Soini ja abortti

Ulkoministeri ja katolilainen Timo Soini osallistui toukokuussa (2018) abortin vastaiseen mielenilmaukseen ja tapahtumaan Kanadan Ottawassa olleessaan siellä työmatkalla. Tästä nousi valtava kohu ja ajojahti Soinia kohtaan, kun hänen poliittiset vastustajansa huomasivat tilanteen olevan otollista pyrkimykselle Soinin kaatamiselle. Itse vastustan myös aborttia (syy ja selvitys lähdeviitteissä), sillä en kannata syntymättömän lapsen surmaamista ja tappamista. Äidin kohtu on tarkoitettu elämän lahjan alkupaikaksi ja syntymättömällä lapsella on oikeus elämään, eikä äidillä ole oikeutta oman lapsen surmaamiseen.

Soinin tapauksessa eräs asia on monilta ihmisiltä piilossa, joka on hyvä tuoda esille, koska se liittyy laajempaan kokonaisuuteen, mikä edustaa tietyn tahon valtapyrkimyksiä ja tavoitteita.

Monilla ihmisillä on sellainen käsitys ja ymmärrys, että Rooman katolinen kirkko (RKK) edustaa vain uskonnollisuutta ja uskonopin kysymyksiä. Paavius ja RKK on instituutio, joka ei ole pelkkä uskonnollinen oppijärjestelmä, vaan myös poliittinen instituutio pyrkimyksenään tavoitella poliittista valtaa.

"All Catholics must make themselves felt as active elements in the daily political life in the countries where they live. All Catholics should exert their power to cause the constitution of the states to be modelled on the principles of the true church." (Pope Leo XIII, Encyclical Letter of 1890.) (Teksti on tulkinta siitä mitä paavi sanoi edellä olevaa paavin tekstiä ei löydy sanasta sanaan paavin kiertokirjeestä: SAPIENTIAE CHRISTIANAE vuodelta 1890, mutta paavin kirjoituksesta voidaan nähdä edellä oleva johtopäätöksenä siitä mitä paavi sanoi)

Paavi Leo XIII:n paavillisen kiertokirjeen mukaan kaikkien katolisten kaikissa maissa missä he elävät on tehtävä itsestään aktiivisia päivittäisessä poliittisessa elämässä. Paavin mukaan kaikkien katolilaisten tulee käyttää heidän valtaansa valtioiden perustuslaeissa, että ne toimisivat todellisen kirkon (katolinen kirkko) periaatteiden mukaisesti.

Vuosiluku, jolloin tämä julistus on annettu ei saa hämätä sinua, koska katolisen kirkon oppi ja agenda on "erehtymättömän kirkon" toimesta kiveen hakattu ja kun ne ovat tuotu julkisuuteen, niin ne ovat voimassa yhä vielä tänä päivänä

Katolisen kirkon opin mukaan paavi on erehtymätön kun hän määrittää jonkin uskoa tai moraalia koskevan opin koko kirkossa uskottavaksi. Paavi Leo XIII:n paavillinen kiertokirje on osoitettu kaikille katolisille ja siten hänen käskynsä vaikuttaa ja muuttaa jokaisen maan lakeja, niin että ne olisivat katolisuuden mukaisia on pidettävä "erehtymättömänä" paavin käskynä sekä kirkon virallisena päämääränä, joka on voimassa kaikkina aikakausina.

Katolinen katekismus 899:
Kristittyjen maallikoiden aloitteet ovat erityisen välttämättömiä silloin, kun pitää löytää välineitä ja keinoja muovata sisältä päin yhteiskunnallisia, poliittisia ja taloudellisia oloja kristillisen uskon ja elämän vaatimusten pohjalta. Tällaiset aloitteet kuuluvat itsestään selvänä kirkon elämään: 2442 ”Uskovat maallikot seisovat kirkon elämän uloimmassa rintamassa; heissä kirkko on yhteiskunnan elämänperusta. Siksi heidän, ja juuri heidän täytyy saada yhä kirkkaampi tietoisuus siitä, etteivät he ainoastaan kuulu kirkkoon, vaan ovat kirkko, toisin sanoen paavin, kirkon yhteisen pään, ja häneen yhteydessä olevien piispojen johtama uskovien yhteisö maan päällä. He ovat kirkko.”439

Katolisen kirkon katekismuksesta tulee myös esille se kuinka katolilaisen kirkon jäsenen on pyrittävä muokkaamaan yhteiskunnan politiikkaa ja taloutta kristillisen uskon (katolinen usko) mukaiseksi.

Timo Soinin abortti lausunnot ja sen esillä pitäminen astuu kokonaan uuteen valoon, koska Timo Soininkin on katolilaisena alistuttava ajamaan katolista politiikkaa yli Suomen maan lakien. Timo Soinin on kaikessa politiikassa suostuttava ajamaan katolista politiikka, vaikka se ylittäisi ja kumoaisi Suomen lainsäädännön.

Timo Soini on pettäjän tiellä, sillä jos hän hyväksyy Suomen lainsäädäntöä, joka on vastoin katolisen kirkon politiikkaa, niin hän pettää paavin ja katolisen kirkon. Jos Timo Soini pitäytyy katoliseen politiikkaan, niin hän pettää Suomen kansan. Toki Timo Soinilla on oikeus omaan mielipiteeseensä sekä uskonvakaumukseen, mutta koska Timo Soini on katolilainen ja jos hän on uskollinen paaville ja kirkolleen, niin hänen pitäisi pyrkiä suosimaan katolista politiikkaa, joka katolisen kirkon opetuksen ja käskyn mukaan pitäisi olla korkein maallinen valta maailmassa.

Paavin kirkko on yhä edelleen samassa hengessä, missä se ristiretkillään ja historiassa pakkokäännytti ihmisiä katolisuuteen. Paavin kirkon menetelmät ovat nykyään hienostuneemmat, mutta päämäärä on edelleen sama kuin mihin kirkon historiassa suorittamat inkvisitiot, vainot ja veriteot tähtäsivät - kansojen käännyttämiseen katolilaisiksi. On sanomatta selvää etten voi hyväksyä katolisen kirkon valtapyrkimyksiä. Toivon mukaan sinäkin ymmärtäisit sen ettei katolinen kirkko ole muuttunut, sillä niin kuin pantterikaan ei pääse eroon täplistään ja pilkuistaan, niin ei katolinen kirkkokaan tule muuttumaan, vaan se pyrkii loppuun saakka katolilaistamaan koko maailman. Katolilaiselle poliitikolle annettu ääni on annettu petoksen päämäärän toteuttamiseen.


Petri Paavola 24.9.2018

 

Lähteet:
kotipetripaavola.com/abortti
cdn.katolinen.fi/uploads - Katolisen kirkon katekismus
kotipetripaavola.com - Ristiriita ja petos
kotipetripaavola.com osa 2 - Ristiriita ja petos osa 2
kotipetripaavola.com osa 3 - Ristiriita ja petos osa 3
kotipetripaavola.com osa 4 - Ristiriita ja petos osa 4
kotipetripaavola.com osa 5 - Ristiriita ja petos osa 5

 

 

 

 

eXTReMe Tracker