Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöt ja asiat


 

Tuima TV uskon kriisi

 

Haaga-Helian toimittajaopiskelijoiden verkkomedia Tuima TV julkaisi 27.5.2016 videon, jossa entinen luterilaisen kirkon nuorisoevankelista kertoo tarinansa kuinka hän tuli uskoon, mutta puolitoista vuotta sen jälkeen rakastui saman sukupuolta olevaan henkilöön.  Kun katsoin ja kuuntelin videon, niin mieleeni nousi monia asioita, jotka paljastavat sen että miten ja miksi ihminen joka ei tullut aitoon uskoon tai aidon uskoon tulemisen jälkeen alkaa uskomaan epäraamatullisia opetuksia ajautuu uskon haaksirikkoon ja lopulta joko hylkää uskon tai tekee Jumalasta ja Raamatusta itselleen sopivan, eli hän itse päättää millaiseen Jumalaan hän haluaa uskoa. Toisin sanoen Raamattu ei ole enää auktoriteetti hänelle, vaan hän tekee itsestään "auktoriteetin", joka päättää mitä Raamattu opettaa tai ei opeta. Kirjoitan tämän kirjoituksen yleisesti koskien sitä miten ja millaisia elämänvalintoja ihmiset tekevät samankaltaisissa tilanteissa mitä Tuima TV ohjelmassa tuodaan esille, eli en kohdista tätä kirjoitusta kehenkään erityiseen henkilöön.

 

Sisällys:
Suunta ja tarkoitus elämälle
Väärä kuva Jumalasta
Raamatullinen tie vapauteen
Luonnonvastaisuus
Oma kokemusmaailma
Elämän tarkoituksen hukkaan heittäminen
Manipulointi ja oikea suhde Jumalaan
Raamatullinen evankeliumi ja Jumalan rakkaus

 

Suunta ja tarkoitus elämälle

Ohjelmassa tuli esille kuinka uskoontulon myötä ihmisen elämä sai suunnan ja tarkoituksen. Raamatun opetuksen mukaan Jumala on luonut ihmiset rakkautensa kohteiksi ja antanut heille vapaan tahdon päättää haluavatko he elää elämänsä Jumalan kanssa vai ilman Jumalaa. Silloin kun ihminen Jumalan armosta tulee uskoon, niin hän saa elämälleen suunnan ja tarkoituksen Herrassa Jeesuksessa. Uskoontulon myötä uskovan tulisi ymmärtää, että uskossa on kyse siitä mikä on Jumalan tahto ja millaista elämää Jumala ihmisen Luojana on tarkoittanut ihmisen elävän maan päällä. Jos jossakin vaiheessa asia kääntyy päälaelleen ja ihminen sivuttaa ja ohittaa Jumalan tahdon ja päättää luoda itselleen oman tahtonsa mukaisen uskon Jumalaan, niin se johtaa pois Raamatullisesta uskosta kapinaan Jumalaa ja Hänen sanaansa vastaan. Uskovan ihmisen elämän suunta ja tarkoitus on uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, eikä niin että ihminen muodostaa Jumalasta ja uskosta sellaisen, joka vastaa ihmisen omia ajatuksia ja käsityksiä, jotka ovat vastoin Raamatun opetuksia.

Väärä kuva Jumalasta

Ohjelmasta tuli esille se kuinka vaikea suhde omaan isään oli todellinen ja tuskallinen tosiasia. Hyvin usein ihminen alkaa muodostamaan Jumalasta sellaista kuvaa millaisia ihmissuhteita hänellä itsellään on ollut. Jos on vaikea suhde isään, jos isä (tai äiti, veli, sisar tai joku muu läheinen) on ankara tai ei välitä tai vaativa tai muulla tavoin kohtelee lastaan väärin, niin uskoon tullessaan ihminen peilaa Jumalaa niiden vääristymien kautta, jonka kohteeksi hän on joutunut. Samoin hän alkaa myös kapinoimaan isäänsä vastaan. Kun hän tulee uskoon ja hänessä vaikuttaa tällainen väärä isä suhde (tai mikä tahansa vääristynyt ihmissuhde), niin hän hyvin herkästi saattaa alkaa kapinoimaan Jumalan tahtoa vastaan ja varsinkin sellaisilla alueilla, jotka hän kokee itselleen tärkeiksi ja rakkaiksi.

Kun ihminen tulee uskoon ja hänellä on vääristymä ihmissuhteessa, joka heijastuu Jumala suhteeseen, niin sellaista ihmistä ei saisi laittaa tekemään heti hengellistä työtä, vaan hänen synnin haavansa tulisi ensin hoitaa kuntoon. Tämä tarkoittaa sitä, että hänen tulee ymmärtää ja nähdä Jumala sellaisena kuin Hän on, eikä Jumalasta saa muodostaa kuvaa omien haavojensa tai toisen ihmisen käyttäytymisen kautta. Uskoon tullut ihminen tarvitsee alussa Jumalan sylihoitoa, jonka kautta uskova oppii ymmärtämään millainen Jumala on ja kuinka Jumala rakastaa häntä. Jos tätä ei tapahdu, niin uskovan lankeaminen pois terveestä uskosta tai jopa uskosta on todellinen vaara, joka on tapahtunut monille ihmisille.

Kun ihminen saa kasvaa rauhassa hengellisen vauva- ja lapsuusajan, niin hänen uskonsa rakentuu lujalle perustukselle ja sen jälkeen hän kykenee ottamaan vastuuta hengellisestä työstä, johon Jumala hänet kutsuu ja varustaa. Liian paljon, liian aikaisin ja kun sydämessä on vielä syviä haavoja ei johda hyvään lopputulokseen. Silloin kun keskenkasvuinen uskova kasvaa väärään suuntaan tai luopuu uskostaan, niin syy ei ole aina rikkinäisen uskovan ihmisen, vaan voi olla myös seurakunnan tai uskon yhteisön, joka ei ymmärrä Raamatullisen kasvun perustuksia ja vaiheita. Monesti me uskovina syyllistämme uskosta luopunutta, siitä kun hän luopui uskosta, mutta emme näe omaa vastuutamme siinä, että meidän toimintamme on voinut olla johdattamassa ihmistä luopumukseen, kun emme ole osanneet opettaa, auttaa ja kasvattaa häntä juurtumaan Herraan Jeesukseen. Toki on niinkin ettei usko ole joka miehen kuten Raamattu sanoo, joka tarkoittaa myös sitä että on ihmisiä, jotka uskoontulonsa jälkeen eivät haluakaan seurata Herraa Jeesusta kun vain tiettyyn pisteeseen saakka ja sitten he haluavat luopua uskosta.

Mutta on niinkin, että uskovien yhteisö ei osaa antaa uskoon tulleille oikeita työkaluja uskon elämää varten, vaan väärällä tavalla auttavat häntä eteenpäin, joka johtaakin epäterveeseen uskoon tai uskosta luopumiseen. Jokaisella on aina oma vastuunsa, mutta on tietenkin selvää, että vasta uskoon tulleet eivät kykene ottamaan sellaista vastuuta kuin pitemmälle uskossa kasvaneet uskovat ihmiset. Kukaan ihminen ei voi toista ihmistä pelastaa eikä uskoa hänen puolestaan, mutta uskon tien alussa vasta uskoon tullut ihminen on hengellinen vauva, joka tarvitsee seurakunnan tukea ja seurakunnan tulisi osata juurruttaa hänet Herraan Jeesukseen. Jos näin ei tapahdu, niin lopputulos on aina huono.

Raamatullinen tie vapauteen

Ohjelmassa tuli esille kuinka uskova ihminen rakastui samaa sukupuolta olevaan henkilöön. Ihan oikein tämä asia nähtiin ensin syntinä ja Jumalan tahdon vastaisena asiana. Siinä vaiheessa kun uskovasta aletaan ajamaan ulos riivaajia, jos hän on uudestisyntynyt ja Pyhä Henki asuu hänessä, niin ollaan poikettu pois Raamatullisesta uskosta sekä todellisen avun antamisesta. Uskovassa, jossa asuu Pyhä Henki ei voi asua yhtä aikaa riivaajahenkiä. Oikea apu olisi ollut ohjata hänet lihan kuolemisen tielle, jolla Raamattu tarkoittaa sitä, että Pyhä Henki kuolettaa ihmisen lihan synnin himoja ja haluja. Raamattu sanoo että hän, joka lihassa kärsii lakkaa synnistä, joka tarkoittaa sitä että ihmisen liha haluaa tehdä syntiä ja Jumalan tahtoa vastaan, mutta jos hän Pyhän Hengen voimassa ja vaikutuksesta vastustaa (oppii vastustamaan) syntiä, niin hänen lihansa kärsii koska se ei pääse toteuttamaan sitä syntiä, jota hän sydämessään haluaa tehdä. Kun uskova suostuu kärsimään Pyhän Hengen voimassa, niin se johtaa siihen, että hän Jumalan voiman avulla voittaa synnin himon ja luopuu synnin tekemisestä tai synnissä elämisestä.

Havainnollistan edellä olevaa esimerkin kautta. Jos ihoon syntyy haava, niin se kerää itseensä helposti likaa ja bakteereja, jotka sairastuttavat ihmisen tai pahimmassa tapauksessa se voi johtaa kuolioon. Kun haavaan laitetaan puhdistusainetta, niin se kirvelee, mutta samalla puhdistaa ja auttaa haavaa paranemaan. Kirvelevä ja kipua aiheuttava puhdistusaine ei ole tuhoavaa kipua, vaan puhdistavaa kipua, joka parantaa haavan. Sen sijaan haava, johon pääsee likaa ja bakteereja tuottaa lisää kipua ja ongelmia ja on tuhoa aikaansaavaa kipua.  Likaa ja bakteeria keräävä haava kuvaa syntiä, joka tuhoaa ja satuttaa ihmistä. Kirvelevä ja kipua aiheuttava puhdistusaine, joka parantaa haavan kuvaa Pyhän Hengen voimavaikutusta.

Raamatussa Jeesus sanoo Häneen uskoville ihmisille, että jos he pysyvät Hänen sanassaan (Raamatun totuus), niin he ovat totisesti Jeesuksen opetuslapsia ja he tulevat tuntemaan totuuden ja totuus tekevä heidät vapaiksi. Jeesus tarkoitti vapaiksi tulemisella vapautta synnin voimasta ja sen seurauksena ihminen kykenee elämään Jumalan tahdon mukaista elämää (Jumalan voiman avulla). Todellinen vapaus synnille tulee vasta silloin kun Pyhä Henki kuolettaa synnin himoja ja haluja sydämestä ja vaikuttaa uskovassa Jumalan sanan totuuden mukaista elämää. Raamatun sanan totuuden mukainen elämä ja vaellus vapauttaa uskovan synnin himoista ja kahleista. Silloin kun uskovaa yritetään auttaa epäraamatullisten ja väärien opetuksien kautta, niin hän ei kykene vapautumaan synnin vallasta oikealla tavalla ja sen seurauksena hän jää syntinsä vangiksi ja ajautuu vain syvemmälle epätoivoon, joka voi johtaa uskosta luopumiseen tai itsetuhoisiin ajatuksiin.

Silloin kun ja jos ihminen ei kykene Raamatullisesti vapautumaan jostakin synnistä ja hän ei sydämessään ole kasvanut ymmärtämään syvällisesti Jumalan tahtoa, niin hän voi tehdä synnistä itselleen hyväksyttävän asian, jonka seurauksena hän uskottelee sen olevan Jumalan tahto. Joissakin tapauksissa kun ihminen ei kykene oikealla tavalla vapautumaan synnistä, niin hän päättää luopua uskosta ja voi tulla todella katkeraksi uskoville ihmisille ja Jumalalle. On todella tärkeätä, että me uskovina osaisimme auttaa toisia uskovia kasvamaan uskossa Raamatun totuuden mukaisesti sekä ymmärtäisimme missä kasvuvaiheessa hän on ettemme aseta hänen päällensä taakkaa, jota hän ei vielä kykene kantamaan tai ettemme johdattaisi häntä väärän armon tielle.

Luonnonvastaisuus

Ohjelmassa tuli esille se kuinka Raamattuun uskovat ihmiset ajattelevat homoseksuaalisuuden olevan syntiä ja luonnonvastaista sekä väärää toimintaa. Samoin videossa sanottiin ettei Raamattu kuitenkaan ole yksiselitteinen tämän asian suhteen ja siihen on olemassa erilaisia tulkintoja.

Raamatun VT ja UT opettavat homoseksuaalisuuden olevan syntiä ja Jumalan tahdon vastaista seksuaalisuuden harjoittamista. Raamattu sanoo Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa homoseksuaalisuuden olevan häpeällistä ja luonnonvastaista synnin himoa. Raamattu ei sano kertakaan missään kohdassa homoseksuaalisuuden (kahden samaa sukupuolta olevan ihmisen) olevan rakkautta, vaan syntiä ja jopa häpeällistä ja luonnonvastaista himoa. Moni ihminen sanoo homoseksuaalien harjoittavan rakkautta, mutta Jumala sanoo sen olevan häpeällistä himoa.

Moni sanoo sellaisen ihmisen tuomitsevan homot, joka sanoo homouden olevan syntiä. Tämä ei ole kuitenkaan totta, sillä Jumala sanoo sanassaan homouden olevan syntiä ja Jumalan sanan totuuteen uskova ihminen tuo vain sen esille mikä on Raamatun Jumalan ilmoitus. Minäkään en tuomitse homoja, vaan kerron sen mitä Jumala sanoo sanassaan. Yhteiskunnassa on tiettyjä sovittuja sääntöjä, joita jokaisen on noudatettava ja jos niitä ei noudata, niin siitä seuraa ongelmia, jotka voivat johtaa jopa ennenaikaiseen kuolemaan. Liikenteessä ei saa ylittää tietä punaisen palaessa ja tästä kaikki ovat samaa mieltä. Jos aiot mennä tien yli punaisen palaessa se voi olla vaarallista ja jopa kuolemanvaarallista. Laki määrää varkaudesta sakkoa tai jopa vankeustuomion, eli vankeuteen tuomitulta riistetään oma vapaus.

On olemassa ihmisiä, jotka uskovat Raamatun olevan Jumalan sanaa. Jos uskot Raamatun olevan Jumalan sanan totuus, niin sen seurauksena ymmärrät homouden olevan syntiä. Yhteiskunnassa on yhteisiä sovittuja sääntöjä kaikille ja joka rikkoo niitä vastaan saa siitä jonkinlaisen rangaistuksen. Samoin Raamattuun Jumalan sanan totuutena uskovat ihmiset pitävät Jumalan sanan ilmoitusta yhtäpitävänä kaikille siihen uskoville. Raamatussa on myös rangaistus synnistä, joka tulee jokaiselle oman valintansa tähden. Synti rikkoo ja tuhoaa ihmistä monin tavoin tässä maailmassa, joka johtaa lopulta iankaikkiseen tuhoon ellei ihminen käänny pois synnistä uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Koska homoseksuaalisuus on syntiä, joka rikkoo ja tuhoaa ihmisen elämän, niin tuon seuraavaksi esille homoseksuaalisuuden mukanaan tuomia haittoja ja ongelmia, joista yleensä pyritään täysin vaikenemaan.

Tutkimuksen mukaan homo- ja bi-miesten elämänodote on 8-20 vuotta vähemmän kuin heteromiesten: (International Journal of Epidemiology Modelling the Impact of HIV Disease on Mortality in Gay and Bisexual men; International Journal of Epidemiology; Vol. 26, No 3, s. 657)

Laajat Hollantilaistutkimukset osoittavat ettei "homofobia" ole syy homojen ja lesbojen masennukseen, ahdistukseen sekä itsemurha riskiin. Hollantilaistutkijoiden mielestä tutkimus tuo esille todisteet, että homoseksuaalisuus on syy suurempaan riskiin sairastua psykiatrisiin sairauksiin homojen keskuudessa kuin "homofobian" aiheuttamat syyt: (Theo Sandfort, Ron de Graaf, et al., "Same-sex Sexual Behavior and Psychiatric Disorders," Archivesof General Psychiatry, 58(1): 85-91, p. 89 and Table 2 January 2001)

Journal of Social Service Research tutkimuksen mukaan hiukan yli puolet lesboista (1099 haastateltiin) ovat sanoneet kokeneensa väkivaltaa lesborakastajansa kautta. Väkivaltaa esiintyi sanallisen, henkisen ja fyysisen väkivallan alueilla: (Gwat Yong Lie and Sabrina Gentlewarrier, "Intimate Violence in Lesbian Relationships: Discussion of SurveyFindings and Practice Implications," Journal of Social Service Research 15 (1991): 46)

Kirjan tutkimuksen mukaan (Men Who Beat the Men Who Love Them: Battered Gay Men and Domestic Violence) homomiesten kesken tapahtuu puolet enemmän parisuhdeväkivaltaa kuin heterosuhteissa: (D. Island and P. Letellier, Men Who Beat the Men Who Love Them: Battered Gay Men and Domestic Violence (New York: Haworth Press, 1991): 14)

Tutkimuksen mukaan homoseksuaalisten parisuhteissa 39% tapauksissa raportoitiin, että he ovat tulleet parisuhteessaan raiskatuksi, heitä vastaan on hyökätty fyysisesti sekä heitä on kohdeltu väärällä tavalla. Heterosuhteissa vastaava luku oli 21,7%: (Extent, Nature, and Consequences of Intimate Partner Violence," U.S. Department of Justice: Office of Justice Programs (July, 2000): 30)

Eräs tärkeä asia on syytä tuoda esille, jota ei aina huomata ja ymmärretä kun puhutaan homoseksuaaleista ja siitä johtuvista ongelmista. Homoseksuaalien määrä on paljon vähemmän kuin heteroiden. Jos homoseksuaaleja olisi paljon enemmän kuin heitä on, niin tilastoissa olisi vielä suuremmat lukemat homouden haittavaikutuksista.

Kun Raamattu sanoo homouden olevan syntiä, niin se ei tarkoita sitä, että Jumala tai uskovat tuomitsevat kaiken "kivan", vaan sitä että homous on erittäin haitallista ihmisille kuten edellä olevat tilastot ja tutkimukset osoittavat. Jumala sanoo homouden olevan syntiä sen tähden, koska se monella tavalla vaurioittaa ihmisiä, ei siksi että Jumala haluaisi kiusata ihmisiä. Itse asiassa synti kiusaa ja tuhoaa ihmistä monin tavoin ja Jumala rakkaudessaan ei halua synnin tuhoavan ihmistä, siksi Jumala sanoo synnin synniksi.

Kuten tutkimuksissa tuli esille, niin homoseksuaalien suhteissa on puolet enemmän väkivaltaa kuin heterosuhteissa. Raamattu ei sano homouden edustavan rakkautta, vaan häpeällistä ja luonnotonta himoa ja tässä Raamattu on oikeassa, kuten se on kaikessa oikeassa. Vääristynyt himo synnyttää väkivaltaa, koska vääristynyt himo ei kykene rakastamaan ja sen tähden se synnyttää väkivaltaa.

Edellä olevat murheelliset tilastot homoseksuaalisuuden haittavaikutuksista todistavat sen, että Raamatussa on vain yksi ja yhdenlainen opetus koskien homoseksuaalisuutta, jonka Raamattu sanoo olevan syntiä. Edellä olevat tilastot kumoavat sen että Raamattua, eli Jumalan sanaa voisi ymmärtää monella erilaisella tavalla koskien homoseksuaalisuutta tai mitään muutakaan asiaa. Kun Raamattu sanoo jonkin asian olevan syntiä, niin se aina jollakin tavalla tulee ilmi vaurioittaen, satuttaen ja tuhoten ihmisiä. Edellä olevat tilastot kertovat karua kieltä minkälaisia vaurioita synti saa aikaan ihmisen elämässä.

Edellä olevat tilastot kertovat meille myös sen että SETAn tekemä työ ei olekaan ihan sellaista minkä kuvan se antaa itsestään. Todellinen työ ihmisten parhaaksi ei tue sellaista elämänmuotoa, joka saa aikaan edellä olevien murheellisten tilastojen kaltaisia ongelmia ihmisten elämässä.

Minä näen homot uhreina, jotka vaeltavat maailmassa vääristyneen seksuaalisuuden ja identiteetin vallassa. Homoja tulee rakastaa ja arvostaa lähimmäisinä, mutta todellinen rakkaus uskaltaa kertoa myös totuuden. Herra Jeesus ja Hänen totuutensa kykenee vapauttamaan homoseksuaalin synnin vankilasta, vääristyneen seksuaalisuuden ja identiteetin vankilasta.

Oma kokemusmaailma

Ohjelmasta tuli esille, että tietyissä uskovien piireissä Jumalan sanaa ymmärretään vain yhdellä tavalla, eikä sitä voi ymmärtää monella erilaisella tavalla. Samoin videossa sanottiin, että ihminen tulkitsee kaikkea lukemaansa oman kokemusmaailmansa kautta ja tämä sanottiin sellaisessa yhteydessä missä sillä tarkoitettiin myös sitä, että ihminen voisi lukea Raamattua oman kokemusmaailmansa kautta ja muodostaa siitä omanlainen käsitys siitä mitä Raamattu opettaa.

Silloin kun ihminen ei tahdo ojentaa itseään Jumalan tahdon alle, vaan hän haluaa toteuttaa omaa tahtoansa, joka on kuitenkin vastoin Jumalan tahtoa, niin hän voi eksyä sellaiseen eksymykseen, jossa hän uskottelee itselleen, sen olevan Jumalan tahtoa, mitä tämä ihminen itse tahtoo ja haluaa. Synnin pettämänä ihmisestä tulee itselleen Jumala, jossa ihminen määrittelee millainen Jumala on. Jumala ei saa itse määritellä ihmiselle sitä millainen Hän (Jumala) on ihan oikeasti, silloin kun ihminen elää synnin petoksessa. Silloin kun ja jos ihminen hyväksyy Jumalan sanan totuuden ja tahdon olevan ainoa auktoriteetti, hän ei eksy, vaan saa kasvaa ja vahvistua uskossa totuuteen.

Tässä maailmassa on paljon ihan tavallisia asioita, joita ei voi lukea ja ymmärtää oman kokemusmaailmansa kautta. Liikennesäännöt ovat samat kaikille. Punaisen palaessa ei saa ylittää tietä. Autolla ylinopeutta ajavaa sakotetaan. Liikenteessä ei voi liikkua oman kokemusmaailman kautta, vaan on noudatettava liikennesääntöjä ja jos ei noudata, niin siitä seuraa ongelmia. Jos ostat jonkin laitteen, niin käyttöohjeita seuraamalla laite toimii oikein, mutta jos luet niitä oman kokemusmaailman kautta, niin laite todennäköisesti rikkoutuu tai ei toimi oikein. Näitä esimerkkejä olisi vaikka kuinka paljon osoittamaan, että iso osa elämän valinnoista ja tekemisestä perustuu tiettyihin sääntöihin, ei omaan kokemusmaailmaan. Toki jokainen saa ja voi kokea oman kokemusmaailmansa kautta monenlaisia asioita, mutta jokaisen tulee silti odottaa tien ylitystä kun punainen valo palaa, riippumatta siitä miten asian kokee.

Sama on Raamatun sanan suhteen. Me voimme kokea sen äärellä monenlaisia asioita oman kokemusmaailmamme kautta, mutta siitä huolimatta Raamatussa on sama opetus kaikille, vaikka me ymmärtäisimme sen eri tavalla. Esimerkiksi Raamattu opettaa homouden olevan syntiä kaikille ihmisille, eikä tässä asiassa ole poikkeuksia, ei vaikka kuinka kokisi asioita oman kokemusmaailman kautta. Se on ikävä tosiasia, että Raamattuun uskovien keskuudessa on monia erilaisia yhteisöjä erilaisine oppeineen ja toki heillä on myös paljon ihan samanlaista uskon ymmärrystä. Tämä ei ole Jumalan vika ja ongelma, vaan meidän uskovien, sillä meidän tulisi tehdä parannusta ja hylätä Raamatun vastaiset opetukset ja alkaa uskomaan samalla tavalla kuin mitä Raamattu opettaa.

Kaikenlaisesta synnistä parannuksen tekeminen on aina ihmisen parhaaksi, vaikka oma kokemusmaailma sanoisi jotakin muuta. Raamatullinen parannus tarkoittaa synnin hylkäämistä Jumalan voiman avulla, jossa ihminen katuen tunnustaa syntinsä ja muuttaa mielensä hyläten synnin ja alkaa ajattelemaan Jumalan tahdon mukaisella tavalla, joka johtaa Jumalan tahdon mukaiseen elämän vaellukseen.

Elämän tarkoituksen hukkaan heittäminen

Ohjelmassa tuli esille kuinka pitkällisen pohdinnan jälkeen oltiin valmiita heittämään hukkaan elämän tarkoitus, että saisi olla rakastamansa ihmisen kanssa. Tämän ratkaisun taustalla oli tärkeämpää olla oma itsensä ja rakastaa kuin olla jotenkin pyhä, puhdas tai täydellinen jonkun muun ihmisen mielestä.

Raamatullinen ja terve usko synnyttää ja kasvattaa uskovaa ymmärtämään uskon varmuutta Jumalan tahdosta. Silloin kun uskovalla ei ole uskon varmuutta sydämessä, niin hän pyrkii olemaan ihmisille mieliksi, eikä Jumalalle mieliksi. Ihmisiä miellyttävä uskova ei ole saanut uskon varmuutta sydämeensä ja sen tähden hän ajattelee oman sydämensä mukaan sitä mikä olisi hänelle parasta. Koska hänellä ei ole uskon varmuutta, niin hän ei voi etsiä sitä mikä on Jumalan tahto, eikä ymmärrä Jumalan tahdon olevan hänelle paras ratkaisu.

Uskon varmuuden puuttumisen takia ihminen tekee asioita miellyttääkseen toisia ihmisiä. Uskon varmuuden puuttumisen takia ihminen pyrkii olemaan täydellinen toisten ihmisten edessä. Kun ja jos sydämessä nousee voimakas himo ja halu syntiin, joka johtaa synnin valitsemiseen, niin hänellä ei ole taisteluvoimaa syntiä vastaan. Pyhä Henki antaa voiman taistella syntiä vastaan ja voittaa syntejä. Mutta jos ihminen ruokkii sydämessään synnin halua ja himoa, niin silloin hän antaa ja luovuttaa sydämensä synnille.

Raamatun opetuksen mukaan Jumala on ainoastaan täydellinen, eikä kukaan uskova ihminen voi tulla tässä ajassa täydelliseksi. Raamattu käyttää täydellisyys sanaa useassa eri merkityksessä. Kun Raamatussa VT:ssa puhutaan Jumalan olevan täydellinen, niin sama hepreankielen sana viitaten ihmiseen ei enää tarkoita täydellistä, vaan koko-sydämistä, kokonaista ja eheää. Kun juutalaiset ovat kääntäneet hepreasta englantiin Raamatun käännöksiä, niin he ovat johdonmukaisesti kääntäneet täydellisyys sanan tarkoittamaan täydellistä kun puhutaan Jumalasta, mutta koko-sydämistä, kokonaista ja eheää kun puhutaan ihmisestä. Koska Raamatun alkuperäinen ilmoitus, kieli ja käsitteet tulevat hepreankielestä, niin siksi UT:ssa on samanlainen järjestys koskien täydellinen sanaa kun puhutaan Jumalasta ja ihmisistä.

Raamatun opetuksen mukaan uskova ihminen voi tehdä täydellisen teon kun hän Jumalan armosta voittaa jonkin synnin ja tekee sen sijaan Jumalan tahdon mukaisen teon. Hänestä ei kuitenkaan tullut täydellistä, koska Jumala yksin on täydellinen, mutta tämä yksittäinen teko oli täydellinen, eli Jumalan tahdon mukainen.

Silloin kun uskova ihminen ymmärtää väärin sitä mitä Raamattu opettaa täydellisyydestä, niin se johtaa epäterveeseen uskoon ja väkisin pusertamiseen sekä voi olla jopa johdattamassa uskovaa luopumaan uskosta. Koska Raamatun opetuksen mukaan vain Jumala on täydellinen ja ihminen vajavainen, niin kun ja jos pyrit olemaan täydellinen, niin olet ottanut selkääsi niin ison kantamuksen, jota et pysty koskaan kantamaan. On selvää, että tällainen vääristymä ja paine saa ihmisen joko näyttelemään, eli elämään tekopyhyydessä tai luopumaan uskosta.

Jos ymmärrämme asian oikein ja Raamatullisesti, ettemme kykene olemaan täydellisiä, niin emme väärällä tavalla tue ja hyväksy  syntiä, vaan hylkäämme synnit ja ojentaudumme päivittäin uskon kasvussa, kasvaen koko ajan syvempään Jumalan tuntemiseen, Jumalan suuresta armosta. Jos me uskovina opettaisimme tämän asian oikein, niin sen johdosta monet välttyisivät uskosta luopumisesta sekä epäterveestä ja tekopyhästä elämästä. Toki on uskovia, jotka ymmärtävät ja opettavat oikein tämän asian, mutta joukkoon mahtuu liian paljon väärää opetusta tälläkin alueella.

Manipulointi ja oikea suhde Jumalaan

Ohjelmasta tuli esille sellainen asia että suurin opetus tällaisten kokemusten kautta kun valitsee oman ratkaisun ja hylkää Raamatun opetuksen on sellainen, ettei enää ikinä saa antaa kenenkään sanoa ajattelevansa itse kun todellisuudessa ei tee niin. Ohjelman mukaan tällaiset kokemukset ovat tuoneet kriittisyyden ja omilla aivoillaan ajattelemisen mihin voi uskoa. Tällainen kokemus ei aina johda siihen etteikö ihminen haluaisi uskoa Jumalaan, mutta se voi kääntyä niin, että hän tekee omista ajatuksistaan itselleen oman jumalansa, johon hän saa itse uskoa niin kuin hän haluaa välittämättä siitä mitä Jumala sanoo Raamatun sanan kautta. Ei aina, mutta usein kun ihminen luopuu uskosta tai tekee omista ajatuksistaan itselleen Jumalan ja hylkää Raamatun sanan totuuden, niin hän on seurannut oppia Jumalasta, jota hänelle opetetaan, mutta hän ei ole päässyt uskon varmuuteen Jumalan tahdosta ja Jumalan sanan totuudesta.

Silloin kun Jumalan tunteminen ja uskon varmuus puuttuvat, niin ihminen seuraa teoreettista oppia Jumalasta, mutta ei Herraa Jeesusta. Toki Raamattu opettaa uskon opista, mutta sen rinnalla uskovan tulee tuntea Jumala ja saada uskon varmuus sydämeensä, sillä jos nämä puuttuvat niin oppi on kuin kuollut kirjain tai kannettu vesi, joka ei pysy kaivossa. Jos uskova elää pelkän opin varassa ilman Jumalan tuntemista ja uskon varmuutta, niin häntä voidaan helposti manipuloida erilaisten oppien kautta.

Raamatulliseen uskoon kuuluu opetuksen ja toiminnan koetteleminen onko se Jumalasta vai ei. Raamatun sanan opetuksen mukaan koettelemisen tarkoituksena on että uskova ihminen oppii ymmärtämään Jumalan tahtoa ja saa sydämeensä uskon varmuutta. Jos ihmiselle opetetaan uskon oppia Raamatusta, mutta ei kehoteta eikä opeteta koettelemaan ja tutkimaan sitä mitä Raamattu opettaa, niin ihmisestä voi tulla toisten ihmisten ja oppien seuraaja, jota muut manipuloivat ja kun sydämessä ei ole uskon varmuutta, niin eräänä päivänä ihminen on saanut tarpeekseen ja luopuu uskosta.

Oikea suhde Jumalaan ei ole pelkkää Raamatun oppia (vaikka sitäkin se on), vaan myös Pyhässä Hengessä saatu uskon varmuus ja tietoisuus elävän ja rakastavan Jumalan läsnäolosta uskovan sydämessä. Raamattu opettaa sekä Jumalan tuntemisesta ja Raamatun sanan tuntemisesta, koska näiden kautta muodostuu luja uskon perustus ja uskon varmuus.

Raamatullinen evankeliumi ja Jumalan rakkaus

Raamatussa Jumala sanoo kaikkien kansojen jumalien olevan epäjumalia, joka tarkoittaa sitä, että Jumala ja Raamatun sana vastustaa kaikkia uskontoja ja pitää niitä ihmisille vahingollisina. Ohjelmassa puhuttiin uskonnosta ja se sekoitettiin myös samaksi asiaksi Raamatullisen uskon kanssa. Koska Raamattu vastustaa uskontoja ihmisille vahingollisina, mutta Raamatun Jumalaan uskominen ei ole uskontoa, vaan henkilökohtainen suhde Kaikkivaltiaan Jumalan kanssa ja koska ohjelma sekoitti Raamatun uskon uskontoihin, niin siksi on hyvä kertoa mitä Jumala ja Raamatun sana opettaa uskonnoista. Uskonnot ei vie ketään Jumalan luokse, vaan kauemmas Jumalasta.

Tässä yhteydessä on myös hyvä tuoda esille ettei kirkkolaitokset edusta Raamatullista uskoa, koska Jumalan armosta pelastetut uudestisyntyneet ihmiset muodostavat seurakunnan Raamatun opetuksen mukaan. Jumalan seurakuntaan ei kukaan liity jäseneksi kirkollisen sakramentin kautta, sillä Jumala liittää uskovan uudestisyntymisessä seurakuntaansa kun ihminen Jumalan armosta tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen. Rooman katolinen kirkko (RKK) ei ole sama asia kuin Raamatullinen kristinusko ja sen todistaa jo yksistään se että RKK:llä on monia erilaisia pelastuksenteitä Jeesuksen rinnalla. Samoin RKK:n nykyiset ja historian synnit sekä verityöt paljastavat RKK:n olevan Raamatullisen kristinuskon valhejäljitelmä.

Tässä nykyisessä maailmanajassa on monenlaisia ajatuksia ja käsityksiä Raamatun Jumalasta ja pelastuksesta. Raamattu opettaa ihmisen olevan synnin ja saatanan vankeuden orjuudessa sekä synnin orjana ja synnin valinnan tähden ihminen on matkalla kohti iankaikkista kadotusta. Jumala tarjoaa ihmiselle pelastuksen Herrassa Jeesuksessa, joka kärsi ja kuoli meidän syntiemme tähden Golgatan ristillä. Sovitustyönsä todistukseksi Jeesus nousi kuolleista Isän Jumalan oikealle puolelle. Koska Herra Jeesus elää, niin siksi hän antaa sinulle sinun syntisi anteeksi, jos teet parannuksen ja uskot Herraan Jeesukseen. Herran Jeesuksen veri puhdistaa sinun syntisi ja tuo sinulle syntien anteeksiantamuksen, jos teet parannuksen ja uskot Herraan Jeesukseen.

Jos olet jostakin syystä luopunut uskosta Herraan Jeesukseen, niin Jeesus kutsuu sinua pelastukseen ja haluaa antaa sinulle todellisen uskon varmuuden, joka löytyy vain ja ainoastaan sitä kautta, että uskomme Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa, eikä niin kuin oma mielemme sanoo. Jumala rakastaa sinua ja Hän kykenee poistamaan kaikki ne vääristymät, joiden tähden olet luopunut uskostasi Jeesukseen on ne sitten tullut toisten ihmisten vääristymien kautta tai sinun omien syntien ja vääristymien kautta. Hän on tie, totuus ja elämä ja Hän haluaa tulla sydämeesi asumaan, sillä Hän rakastaa sinua ja haluaa antaa sinulle uskon varmuuden sekä sydämeesi Jumalan läsnäolon tietoisuuden.

 

 

 

Petri Paavola 23.6.2016

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
tuima.fi/tuima-tv
youtube.com/watch?v=LewHowl0_RQ
kotipetripaavola.com/sukupuolineutraaliavioliitto5
kotipetripaavola.com/taydellisyys

 

Tiedustelut ja yhteydenotot: Palautesivu         eXTReMe Tracker