Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Uskonnonvapaus ja kokoontumisvapaus

Espoon kotikirkko kokoontui ulkoilmatapahtuma Jumalanpalvelukseen 11.4.2021 Leppävaaran Läkkitorilla. Poliisit keskeyttivät kotikirkon kokoontumisen ja ottivat kiinni kotikirkon kaksi työntekijää. Monet jumalattomat ihmiset ja jopa jotkut Herraan Jeesukseen uskovat ihmiset ovat tuominneet Espoon kotikirkon toiminnan lainvastaisena ja vääränä. Mitä Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi ajatella tästä asiasta? Olemme ajassa, jossa lähestymme Herran Jeesuksen toista tulemusta, jonka tähden Herran Jeesuksen opetuslapsilla tulisi olla öljyä lampuissa sekä hyvä ja selkeä ymmärrys siitä mikä on Jumalan tahto, ja mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa. Minä näen, että Espoon kotikirkko toimi Jumalan tahdon ja Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Käyn tässä kirjoituksessani läpi myös mitä Raamattu opettaa alamaisuudesta esivallalle ja nykyistä tilannetta sekä Raamatun profetiaa tulevasta maailmanlaajuisesta vainosta Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Espoon kotikirkon Jumalanpalvelus Läkkitorilla 11.4.2021
Raamattu ja olkaa esivallalle alamaisetEspoon kotikirkon Jumalanpalvelus Läkkitorilla 11.4.2021

Kirjoitan tähän ihan aluksi sen etten ole Suomen Baptistikirkon jäsen, eikä minulla ole minkäänlaisia yhteistyökuviota Suomen Baptistikirkon tai Espoon kotikirkon kanssa. Tämän asian selvittämisessä olen ollut yhteydessä Espoon kotikirkon kahteen työntekijään, mutta minkäänlaista muuta työyhteyttä tai kanssakäymistä minulla ei ole ollut Espoon kotikirkon kanssa. Kannanottoni tähän asiaan teen sen mukaan kuin miten ja millä tavalla ymmärrän Raamatun sanan totuutta sekä tämän asian ympärillä olevaa lainsäädäntöä. Koen sen, että Herran Jeesuksen opetuslapsena on todella tärkeää ottaa kantaa tähän asiaan ja kun se on kotisivuni kautta mahdollista, niin julkinen kannanotto on erittäin tärkeää.

Espoon kotikirkon Jumalanpalvelus Leppävaaran Läkkitorilla ei ollut lainvastainen. Espoon kotikirkko kuuluu Suomen Baptistikirkkoon, joka on virallinen rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta.

Poliisille ei tarvitse ilmoittaa alle 200 henkilön kokoontumisista. Läkkitorilla 11.4. oli koolla noin 35 henkilöä kotikirkon Jumalanpalveluksessa. Poliisin selonteon mukaan 11.4. järjestetystä Jumalapalveluksesta ei ollut tehty ilmoitusta poliisille. Espoon kotikirkko tiesi osallistujamäärän jäävän todella reilusti alle 200 henkilön. Espoon kotikirkolla oli Espoon torikauppiaat ry:n lupa Jumalanpalveluksen järjestämiseen. Espoon torikauppiaat ry hallinnoi Espoon kaupungin alueella toimivia toreja. Espoon kotikirkko on tiedottanut, että Espoon torikauppiaat ry:n mukaan kaupungilta ei tarvitse erikseen pyytää lupaa tilaisuuden järjestämiseen, koska Espoon torikauppiaat ry:n lupa on riittävä tapahtumien järjestämiseen.

Aluehallintoviraston (AVI) kokoontumisrajoitukset eivät koske uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiä Jumalanpalveluksia tai muuta vastaavaa uskonnollista toimintaa yhteisön omissa tai niitä vastaavissa tiloissa. AVi:lla ei ole lain mukaan toimivaltaa rajoittaa Espoon kotikirkon ja muita vastaavia uskonnollisten yhdistyksen tilaisuuksia.

Seurakunnan johtaja Tommi Matikka sanoi, että heidän tilaisuuksissaan (myös Läkkitorin Jumalanpalveluksessa) toteutetaan etäisyyksiä ja hygieniasuosituksia. Poliisi oli vaatinut kahden metrin etäisyyttä myös perheenjäsenten välille Läkkitorin Jumalanpalveluksessa.

Poliisi tulkitsi Läkkitorin tilaisuuden olleen kokoontumisrajoitusten vastainen, koska Etelä-Suomen AVI:n päätöksen mukaan kaikki yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty, vaikka AVI:n kokoontumisrajoitukset kokoontumislain perusteella eivät koske rekisteröityjä uskonnollisia yhdistyksiä. Poliisi oli neuvottelut tilaisuuden järjestäjän kanssa ja antoi poistumiskäskyn. Poistumiskäskyn jälkeen ihmisiä poistui paikalta rauhallisesti. Hetken päästä Jumalanpalvelus jatkui ja ihmisiä kerääntyi paikalle. Poliisi keskeytti uudestaan Jumalanpalveluksen, ottaen kiinni kaksi yhteisön pastoria epäiltynä niskoittelusta poliisia vastaan. Poliisia ei missään vaiheessa vastustettu väkivaltaisesti. Kiinniotetut saivat sakon.

Tuon seuraavaksi esille Suomen Baptistikirkon ja AVI:n koronainfon välisen lyhyen kirjeenvaihdon. Huom! Olen lisännyt kirjeenvaihtoon oleellisiin kohtiin lihavoinnin ja alleviivauksen:

Suomen Baptistikirkon aluehallintovirastolta 12.4.2021 saama kirjallinen vastaus kokonaisuudessaan
koskien ulkojumalanpalveluksien kokoontumisrajoituksia:

Kysymys:
Haluaisin kirjallisena tiedon, montako henkilöä saa olla kokoontuneena ulkona rajatussa alueella järjestetyssä jumalanpalveluksessa saa olla läsnä Uudellamaalla?

Vastaus:
Kiitos yhteydenotostanne.

Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät koske uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiä jumalanpalveluksia ja muita vastaavia toimituksia, jotka kuuluvat yhteisöjen tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan ja jotka järjestetään julkista uskonnonharjoittamista varten yhteisön omissa tai niitä vastaavissa tiloissa. Jumalanpalvelusten lisäksi näitä ovat esimerkiksi messut, vesperit ja ristisaatot. On kuitenkin huomattava, ettei tämä poikkeus koske uskonnollisiksi yhdyskunniksi rekisteröimättömiä uskonnollisia yhteisöjä ja yhdistyksiä. Niitä koskevat aluehallintoviraston määräykset yleisötilaisuuksista (ja mahdolliset kuntien antamat määräykset).
Uskonnollisella yhdyskunnalla tarkoitetaan evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkokuntaa ja muuta uskonnollista yhdyskuntaa, joka on rekisteröity uskonnonvapauslain mukaisesti. Uskonnollisten yhdyskuntien toimintaa säätelevät yhdyskunnat itse. Aluehallintovirastolla ei ole lain mukaan toimivaltaa rajoittaa tällaisia tilaisuuksia.

On kuitenkin vahvasti suositeltavaa, että kaikissa kokoontumisissa noudatetaan ohjeita turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Lisäksi tartuntatautilaissa on säädetty hygieniavaatimukset, joita jokaisen toimijan täytyy noudattaa ilman erillistä viranomaispäätöstä. Moni uskonnollinen yhteisö onkin linjannut noudattavansa terveysturvallisuutta parantavia ohjeita ja käytäntöjä tilaisuuksissaan ja esimerkiksi järjestää jumalanpalveluksia verkkotilaisuuksina. Ks. Mitkä ovat laissa säädetyt hygieniavaatimukset?

Uskonnollisia yhdyskuntia koskee kuitenkin tartuntatautilain muutoksen mahdollistama turvavälipäätös: Asiakas- ja toimitilojen käytön rajoitukset.

Ystävällisin terveisin
Aluehallintoviraston koronainfo

Kun olemme käyneet läpi kaiken edellä olevan tiedon, niin sillä perusteella Espoon kotikirkko on toiminut oikein, eikä ole rikkonut lakia, mutta sen sijaan poliisi toimi laittomasti ja rikkoi lakia vastaan hajottaen ja lopettaen lainmukaisen Jumalanpalvelustoiminnan sekä kiinniottamalla kaksi Espoon kotikirkon työntekijää. Tulevat päivät tulevat näyttämään tehdäänkö Espoon kotikirkosta jollakin verukkeella syyllinen vai myöntääkö poliisi toimineensa väärin ja rikkoneen lakia vastaan, joka antaa uskonnollisille yhdyskunnille vapauden järjestää kokoontumisiaan ilman AVI:n kokoontumisrajoitus määräyksiä.

Raamattu ja olkaa esivallalle alamaiset

Room 13:
1 ¶ Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat.
2 Sentähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion.
3 Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen;
4 sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee.
5 Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden.

1 Piet 2:
13 ¶ Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin,
14 kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi;

Raamatun opettamaa esivaltajärjestystä on kautta aikojen opetettu monesti myös väärällä tavalla. Kun luet Roomalaiskirjeen 13 luvusta esivalta opetusta, niin huomaat sen, että Raamattu sanoo Jumalan asettaneen esivaltajärjestyksen Jumalan palvelijaksi ihmisille. Room 13:1 sanoo kuinka Jumala on asettanut esivaltajärjestyksen, joka tarkoittaa sitä, että yhteiskunnissa tulisi olla esivalta, jonka tulee noudattaa Jumalan tahtoa ja toteuttaa Jumalan tahtoa esivallan kautta.

Tämä tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen opetuslasten tulee olla siinä kaikessa esivallalle kuuliaisia, missä esivalta noudattaa Jumalan tahtoa. Jos esivalta ei noudata Jumalan tahtoa ja rikkoo Jumalan tahtoa vastaan, niin silloin Herran Jeesuksen opetuslasten tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä.

Esivaltajärjestys on Jumalan asettama järjestys, mutta Jumala ei itse aseta esivaltaa hallitsemaan kansoja ja yhteiskuntia. Esimerkiksi 1930-40 luvun esivalta Saksassa, jota edusti Natsi-Saksan edustajat ei ollut Jumalan asettama esivalta, joka murhasi ja tappoi 6 miljoonan juutalaisen lisäksi paljon muitakin ihmisryhmiä. Ugandan Idi Amin hirmuhallinto vuosina 1971-79 tappoi paljon ihmisiä säälimättömästi murhaten ja tappaen. Jumala ei asettanut Idi Aminia Ugandan esivallaksi. Edellä olevat esimerkit kertovat meille sen, että esivaltajärjestys on Jumalan asettama, mutta esivalta, joka käytännössä harjoittaa esivallan tehtäviä kuten natsit tai Idi Amin ei ole Jumalan asettama esivalta.

Room 13:4 jae sanoo kuinka se, joka miekkaa kantaa (esivalta) on Jumalan palvelija, jonka tulee rangaista pahantekijöitä ja hallita yhteiskuntaa Jumalan tahdon mukaisella tavalla. Raamattu sanoo esivallan olevan Jumalan palvelija ja Jumalan palvelijana esivallan tulisi toteuttaa Jumalan tahtoa kaikessa esivallan toiminnassaan. Koska esivalta on ja pitäisi olla Jumalan palvelija, niin siksi Raamattu sanoo ja opettaa, että Herran Jeesuksen opetuslasten tulee olla alamaisia esivallalle ja kaikelle inhimilliselle järjestykselle (esivalta) Herran tähden.

Apt 5:29 Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.

Jos esivalta ei noudata Jumalan tahtoa, niin silloin Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä. Olemme menossa koko ajan siihen suuntaan, jossa esivalta toimii koko ajan enemmän Jumalan tahtoa vastaan ja tämä tarkoittaa silloin sitä, että meidän Herran Jeesuksen opetuslasten tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä.

Tässä nykyisessä tilanteessa kun suomalaisessa yhteiskunnassa on kokoontumisrajoituksia, niin ne eivät ole koskeneet ollenkaan rekisteröityneiden uskonnollisten yhdyskuntien tilaisuuksia ja Jumalanpalveluselämää koskien näiden yhteisöjen tiloja sekä niitä vastaavia tiloja. Mitä on tapahtunut? Lähes kaikki rekisteröityneet uskonnolliset yhdyskunnat luopuivat oikeudestaan kokoontua yhteen fyysisesti. Jumala ja myös AVI on antanut heille oikeuden kokoontumisiin ilman kokoontumisrajoituksia. Tulevina päivinä lakia tullaan muuttamaan siten, että rekisteröityneillä uskonnollisilla yhdyskunnilla ei ole enää oikeutta kokoontua vapaasti, sillä heiltä tullaan poistamaan tämä vapaus ja etuoikeus. Sellaisessakin tapauksessa kun yhteiskunta alkaa rajoittamaan ja kieltämään Herran Jeesuksen opetuslapsilta yhteistä kokoontumista, niin Herran Jeesuksen opetuslasten tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä.

Näyttää siltä, että valtaosa Suomen kristityistä ei ymmärrä Jumalan tahdon menevän ihmisten lakien ja määräysten edelle, jos nämä lait ja määräykset ovat Jumalan tahtoa vastaan. Jumala ei ole kehottanut tai käskenyt uskovia tottelemaan esivaltaa silloin kun esivalta toimii Jumalan tahdon vastaisesti. Uskovien alamaisuus esivaltaa kohtaan on kytketty siihen jos esivalta toimii Jumalan tahdon mukaisesti, mutta jos esivalta ei toimi Jumalan tahdon mukaisesti, niin silloin uskovien tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä.

Raamatun sanan opetuksen mukaan Herra Jeesus on kuningasten Kuningas ja herrain Herra ja Isä on antanut Hänelle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. Herralla Jeesuksella on koko ajan valta maan päällä nyt tässäkin ajassa. Tämänkin takia uskovien ja Jumalan seurakunnan tulee olla Jumalalle alamaisia kaikessa siinä, missä esivalta noudattaa Jumalan tahtoa. Ennen kaikkea seurakunnan tulee olla alamainen Jumalalle, koska Herralla Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Jumala ei ole antanut eikä anna esivallalle lupaa kieltää Jumalan seurakuntaa kokoontumasta fyysisesti yhteen. Seurakunnalla on Kaikkivaltiaan Jumalan lupa kokoontumiseen sekä jopa suoranainen kehotus ja käsky kokoontua yhteen rakentumaan uskossa, rukoilemaan sekä olemaan osalliset Herran ateriasta. Jumala on asettanut ja tarkoittanut seurakunnan kokoontumisen olevan fyysistä kokoontumista, jossa tullaan fyysisesti yhteen, jolloin voidaan toteuttaa Herran aterian nauttiminen sekä seurakunnan uskossa rakentuminen ja rukoileminen, niin kuin Jumala on sen säätänyt.

Nyt käynnissä olevat koronarajoitukset, jotka rajoittavat ja pyrkivät rajoittamaan Jumalan seurakunnan kokoontumista ovat vastoin Jumalan tahtoa ja siten rikkovat Jumalan tahtoa vastaan. Nyt kun on hätää ja ahdistusta maailmassa, niin Jumalan seurakunnan tulisi sitä enemmän aktivoitua Jumalan tahdon mukaisesti kokoontumiseen, etsimään Jumalaa, rukoilemaan Jumalaa ja pyytämään Häntä auttamaan niitä, jotka haluavat ottaa vastaan sen avun, jonka Jumala antaa niille, jotka etsivät Jumalalta apua.

Nyt viruksen pelko on saanut suuren osan kristityistä sulkemaan julkisen kasvoista kasvoihin perustuvan toimintansa ja he ovat lukkiutuneet koteihinsa etäyhteyksien varaan.  Etäyhteys on tietenkin parempi kuin ei mitään, mutta se ei korvaa fyysistä kokoontumista, joka on Jumalan asetus. Jumala on luvannut pitää huolta niistä, jotka rakastavat Jumalaa totuudessa ja etsivät ensin Jumalan valtakuntaa ja Jumalan vanhurskautta. Jos Jumalan seurakunta pelkää viruksia ja pelon kautta linnoittautuu omiin koteihinsa, niin seurakunnan ja yksilöuskovien uskon kohde ei ole Jumala ja Jumalan voima, vaan he ovat syrjäyttäneet uskon ja tehneet valinnan pelätä yhdessä jumalattoman maailman kanssa.

Se mikä on tässä erikoista on se, että esivalta AVI:n kautta on antanut rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille etuoikeuden kokoontumisiin ilman rajoituksia myös ns. sanotuissa kriisitilanteissa, mutta suurin osa näistä uskonyhteisöistä on lopettanut Jumalan antaman käskyn ja opetuksen yhteisestä fyysisestä kokoontumisesta Herran aterialle ja keskinäiseen uskossa rakentumiseen ja rukoukseen. On varmaan niinkin etteivät kaikki uskonyhteisöt ole tienneet sitä, että heillä on lain mukaan oikeus kokoontua ilman kokoontumisrajoituksia, kunhan vain noudattavat kunnon hygieniaa. Näyttää kuitenkin nyt siltä, että suuri osa uskonyhteisöistä tosi paikan tullen valitsee totella enemmän ihmisiä kuin Jumalaa, vaikka asian pitäisi olla toisinpäin.

Mitä tämä tilanne kertoo uskonyhteisöistä ja siitä mitä ja ketä he tottelevat? Se kertoo väärästä ihmispelosta ja siitä, että nämä uskonyhteisöt ajattelevat sitä mitä muut ihmiset ajattelevat heistä jos he eivät noudata rajoituksia, jotka ovat kuitenkin vastoin Jumalan tahtoa. Se kertoo, että seurakunta pelkää ihmisiä ja ihmisten kritiikkiä. Jumalan seurakunnan tulee aina ensin ajatella sitä mitä mieltä Jumala on ja toimia Jumalan tahdon mukaan. Uskon sen, että jokainen Jumalan sanan totuuteen ja Herran Jeesukseen uskova ihminen on huolissaan lähimmäisistään ja heidän terveydestään, mutta uskovien tulisi turvata Jumalaan ja luottaa Hänen apuunsa.

Silloin kun ja jos tulee tulee ihan oikea pandemia ja ihmisten terveys on uhattuna, niin seurakunnan ei tule pelätä ja piiloutua koteihinsa, vaan seurakunnan tehtävä on julistaa evankeliumia jumalattomille ja Jumala on luvannut myös evankeliumin yhteydessä parantaa ihmisiä ja varsinkin niitä, jotka ottavat Jumalan armosta pelastuksen vastaan uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jumalan voima on paras turva sairauksia vastaan, eikä sekään ole katastrofi jos uskova ihminen sairastuisi ja sitä kautta kuolisi, koska hän saavuttaa Jumalan armosta ja pelastettuna ihanan osan iankaikkisesta pelastuksesta.

Tällaiset "kriisit" mitä nyt on ovat Jumalan seurakunnan tilaisuus tuoda esille Jumalan voimaa ja pelastusta. Jos seurakunta vetäytyy piiloon tosipaikan tullen, niin sen uskolla ei ole mitään arvoa eikä hyötyä, ei heille itselleen, eikä pelastumattomille sieluille.

Seurakunta ei uhmaa ketään eikä mitään, eikä ole kapinassa esivaltaa vastaan silloin kun seurakunta noudattaa Jumalan tahtoa. Seurakunta arvostaa terveyttä ja luottaa Jumalan apuun sekä sen lisäksi Herran Jeesuksen opetuslasten tulisi elää terveellisesti ja näinkin pitää huolta Pyhän Hengen temppelistä, sillä Jumalan Henki asuu Herran Jeesuksen opetuslapsissa. Jumalaan turvaava seurakunta ei levitä vaarallisia tauteja ympäristöönsä, vaan Jumalan rakkautta, armoa ja totuutta, ollen Kristuksen tuoksuna Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa.

Herra Jeesus sanoi, että kaikki kansakunnat maan päälle alkavat vainomaan Hänen opetuslapsiaan lopunaikana vähän ennen Herran Jeesuksen toista tulemusta. Tämä vaino tulee sen takia kun Herran Jeesuksen opetuslapset uskovat enemmän Jumalaa kuin ihmisiä, sillä lopunajan esivalta on antikristillinen esivalta, joka tukee kaikin tavoin syntiä ja Jumalan tahdon vastaisia asioita.

Esivalta ottaa koko ajan enemmän käyttöön antikristillisyyteen perustuvia lakeja, joka tarkoittaa sitä, että tulevina päivinä myös Suomen laista tullaan poistamaan rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia koskeva lainsäädäntö, joka on antanut heille etuoikeuden toimittaa Jumalanpalveluksiaan sekä uskonnollista toimintaansa ilman rajoituksia. Antikristillinen lainsäädäntö tulee lisääntymään koko ajan, joka tulee johtamaan siihen, että myös rekisteröidyiltä uskonnollisilta yhdyskunnilta tullaan vaatimaan näiden jumalattomien lakien noudattamista. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevina päivinä yksikään uskonyhteisö, joka rakastaa Herraa Jeesusta ei voi enää kokoontua rekisteröityneenä uskonnollisena yhdyskuntana tai rekisteröitymättömänä yhdistyksenä, koska koko yhteiskunnan on toimittava antikristillisten lakien mukaan. Seurakunnasta tulee maanalainen seurakunta, jolla tarkoitan sitä. että se palaa takaisin Raamatun alkuseurakunnan malliin ollen Jumalalle kuuliainen ja esivallan vainoama.

Seurakunta on Jumalan armosta Herran Jeesuksen veren kautta saanut puhdistuksen synneistään ja syntien anteeksiantamuksen. Uskovasta ei tule synnitöntä ja täydellistä ihmistä, mutta hän oppii uskon kasvun kautta koko ajan yhä enemmän voittamaan syntejä Pyhän Hengen voiman ja Jumalan sanan totuuden kautta. Uskovan ihmisen ja seurakunnan pelastuksen perustus on Herran Jeesuksen veressä ja Hänen sovitustyönsä ansiossa.

Ps. Jos haluat ymmärtää tätä asiaa laajemmassa mittakaavassa, niin silloin sinun olisi hyvä lukea alla olevat kirjoitukset sekä katsoa nuo kaksi videota.

Kirjoitus palaamisesta takaisin alkuseurakunnan malliin:
kotipetripaavola.com/palaaminen alkuperaiseen seurakuntaelamaan

Kirjoitus informaatiosodasta:
kotipetripaavola.com/ informaatiosota valeuutiset Jumalan palveleminen

Video opetus Herran Jeesuksen opetuslapset Raamattu ja esivalta:
Osa 1

Osa 2

 

 

Petri Paavola 15.4.2021

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
facebook.com
espoonkotikirkko.fi/ seurakunta virallinen tiedote
espoonkotikirkko.fi/ seurakunta ja koronavirus
baptisti.fi/ suomen baptistikirkko
kotimaa.fi/espoon kotikirkon tilaisuus keskeytettiin torilla
kotimaa.fi/ poliisi lakkitorin tapahtumista
yle.fi
iltalehti.fi

 

 


 

 

 

eXTReMe Tracker