Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 

Uskontojen uhrien tueton tuki

YLEN uutiset julkaisi 20.4.2017 artikkelin Uskontojen uhrien tuki (UUT) laajentaa vertaistukea uusille paikkakunnille. Artikkelia lukiessa sydämelleni nousi erilainen ja toisenlainen lähestymistapa ajatella, ymmärtää ja käsitellä asioita kuin millä tavalla Uskontojen uhrien tuki toimii ja käsittelee asioita. Maailmassa missä elämme on monenlaisia kokemuksia ja tarinoita sekä niiden taakse voi kätkeytyä monta erilaista "totuutta", mutta todellisuudessa on kysymys kuitenkin vain yhdestä ainoasta totuudesta, johon monet ihmiset voivat olla osallisina erilaisten Raamatullisten uskonyhteisöjen sisäpuolella.

 

Sisällys:
Tueton tuki ja oikea tuki
Väärä vallankäyttö
Ainoa oikea tie
Oikea apu sydämen haavoihin

 

 

Tueton tuki ja oikea tuki

Uskontojen uhrien tuki Ry:n toiminnanjohtaja Joni Valkila sanoi etteivät kaikki ihmiset uskalla ottaa heihin yhteyttä, koska joissakin yhteisöissä me edustamme paholaista ja siksi kynnys yhteyden ottamiseen on korkea. Herra Jeesus sanoi koko maailman olevan pahan vallassa (synnin ja saatanan orjuudessa) ja ainoastaan Raamatun Jumalaan uskovat ovat ilman omia ansioitaan armosta pelastettuja  pois synnin ja saatanan vallasta. Raamatun Jeesus on sitä mieltä, että koko maailma on pahan vallassa, tarkoittaen sillä sitä, että jokainen joka ei usko Raamatun Jumalaan on paholaisen vallassa. Jeesuksen omien sanojen mukaan Uskontojen uhrien tuki ry:n toiminta on paholaisesta ja edustaa pahan voimia, vaikka he itse luulevat tekevänsä ainoastaan hyvää.

Toki UUT tekee varmasti myös siinä määrin hyvää, että se voi auttaa jollakin tavalla sellaista ihmistä, joka on ollut tekemisissä epäterveen hengellisen yhteisön kanssa, eli sellaisessa tapauksessa, jossa ihminen ei ole ollut tekemisissä oikean ja aidon Raamatullisen uskon kanssa. Mutta näissäkään tapauksissa UUT ei kykene antamaan parasta mahdollista ja oikeaa apua, koska ainoastaan oikea ja Raamatullinen usko voi auttaa ihmisiä. Se on tietenkin hyvä, että ihminen pääsee pois epäterveen uskonyhteisön raatelevista kynsistä, mutta parasta hoitoa ja tukea on terve ja rakkauden sekä totuuden kautta vaikuttava usko Herraan Jeesukseen.

Joni Valkila sanoi ettei UUT edistä uskonnottomuutta tai mitään muutakaan maailmankatsomusta, vaan haluaa auttaa ihmisiä, jotka ovat kohdanneet ongelmia yhteisöissä.

Jos esimerkiksi joku uskoon tullut ihminen on ollut mukana Raamatullisen seurakunnan toiminnassa, jossa häntä on rakastettu totuudessa ja tämä ihminen on ymmärtämättömyytensä tai kasvamattomuutensa takia loukkaantunut seurakuntaan ja sen toimintaan, niin UUT ei pysty tarjoamaan minkäänlaista tukea tai oikeaa apua tällaiselle ihmiselle. Usko tai uskonyhteisö ei ole rikkonut tätä ihmistä, vaan hänen oma kasvamattomuutensa sekä rikkinäisyytensä. Hän voi esiintyä uhrina, mutta on todellisuudessa itse aiheuttanut eroamisen sekä ongelmien syntymisen.

Tällaisessa tapauksessa paras tapa auttaa ihmistä olisi sävyisyydessä, rakkaudessa ja totuudessa suurella kunnioituksella johdattaa ihminen kohtaamaan oman rikkinäisyytensä, jolloin hän näkisi sen, että ongelma on hänen sydämessään, ei uskonyhteisössä tai uskossa Jumalaan. Olen aivan varma sydämessäni, että UUT:hen yhteyttä ottaneissa ihmisissä on paljon edellä kuvatun kaltaisia ihmisiä. UUT:n tuki on tuetonta tällaisen ihmisen kohdalla. Toisin sanoen UUT ei kykene millään tavalla antamaan oikeaa apua tällaiselle ihmiselle, vaan päinvastoin on johdattelemassa häntä kokonaan pois pelastuksesta ja uskosta Raamatun Jumalaan. Tällaisessa tapauksessa UUT toimii täysin pahan lähettiläänä.

Se on ikävä kyllä totta, että UUT:hen ottaa yhteyttä myös sellaisia ihmisiä, jotka ovat olleet tekemisissä epäterveen ja vääristyneen kristillisyyden kanssa. Näissäkin tapauksissa UUT toimii pahan lähettiläänä sillä tavalla, että se pyrkii johdattamaan ihmisen pois uskosta Jumalaan. Raamatun Jumalan näkökulmasta katsottuna UUT:n tuki on todellisuudessa tuetonta tukea. Ajatus on ihan oikea, joka ajattelee, että hengellisessä yhteisössä väärinkäytösten kohteeksi tullut ihminen tarvitsee apua ja tukea, mutta ihmisen Luojan näkökulmasta katsottuna UUT ei kykene antamaan ihmisille täsmällistä ja oikeata apua.

Kenenkään kokemuksia ei tule vähätellä, vaan ottaa vakavasti ja se on ikävä kyllä totta, että varsinkin epäterveissä uskonyhteisöissä monet ihmiset joutuvat väärinkäytöksen uhreiksi. Asialla on myös sellainen puoli, että joissakin tapauksissa ihminen oman rikkinäisyytensä tähden ajautuu konfliktiin terveessä uskonyhteisössä sekä asettuu uhrin paikalle muita syyttäen. Koska asioissa voi olla kaksi puolta ja joissakin tapauksissa ihminen tekeytyy uhriksi, josta käsin hän aiheetta syyttää ja mustamaalaa tervehenkistä uskonyhteisöä, niin sen tähden UUT:lla pitäisi olla tarkka seula ja keino kun he pyrkivät auttamaan ihmisiä.

Jos tällaista seulaa ja keinoa ei ole niin se voi johtaa siihen, että UUT tarjoaa katkeruuden vallassa olevalle ihmiselle mahdollisuuden lyödä, leimata ja mustamaalata yhteisöä, joka on toiminut tilanteessa täysin oikein. Siksi on suuri vaara, että osa UUT:n tuen piirissä olevista ihmisistä ihan tarkoituksella kostaa oman vääryytensä kautta uskonyhteisölle siitä ettei se ole tukenut jaq mahdollistanut tällaisen ihmisen väärää toimintaa, jota hän itse tietenkin pitää oikeana. Vääryyden vallassa oleva sydän katkeroituu ja kostaa, jos se ei saa toimia oman päänsä mukaan.

Jos ja kun UUT tukee tällaisen vääryyden vallassa olevaa ihmistä luulemalla häntä uhriksi, niin UUT edistää ja tukee vääryyttä ja katkeruutta. Pahoin pelkään, että osa UUT:n tapauksista ovat tällaisia. Epäilykseni johtuu siitä koska UUT:ssa olevat toimijat ajattelevat lähtökohtaisesti omien ikävien kokemuksiensa kautta, että lähes aina ihminen joutuu väärinkäytön uhriksi uskonyhteisöissä. Asenteellisuus ja puolueellisuus ohjaa hyvin usein ihmisen toimintaa. Tiedän myös sen, että erilaisten terveiden uskonyhteisöjen sisäpuolelle on tullut ihmisiä, joita on kohdeltu totuuden rakkaudessa, mutta he ovat itse aiheuttaneet yhteisössä ongelmia sydämensä vääryyden tähden, mutta esiintyvät siitä huolimatta ikään kuin väärinkäytön uhreina. 

Tietenkin on olemassa ihan oikeita väärinkäytöksiä uskonyhteisöissä. Hengellisen yhteisön väärinkäytöksen kohteeksi joutunut ihminen on useissa tapauksissa vilpittömästi etsinyt apua elämäänsä Raamatun Jumalalta, jonkun uskonyhteisön kautta. Tällaisessa tapauksessa UUT on huonoin mahdollinen vaihtoehto tukemaan väärinkäytöksen kohteeksi joutunutta ihmistä, koska UUT pyrkii johdattamaan hänet kokonaan pois Raamatullisesta uskosta Jumalaan.

Hengellisen yhteisön väärinkäytöksen kohteeksi joutunut ihminen tarvitsisi sellaista apua ja tukea, jossa hän ymmärtäisi olleensa tekemisissä epäterveen uskon kanssa, ei terveen ja Raamatullisen uskon kanssa. Tällaista ihmistä tulisi auttaa näkemään ja ymmärtämään terve ja Raamatullinen usko sekä se kuinka Raamatun Jumala on todellisuudessa hyvä ja rakastava Jumala.

Väärä vallankäyttö

Joni Valkila toi esille kuinka uskonnollisissa yhteisöissä on usein johtaja tai johtajia, joilla voi olla paljon valtaa jäseniin, joka voi johtaa yhteisöissä ongelmiin, kuten vallan väärinkäyttöön.

Raamattu sanoo, että Isä antoi kaiken vallan taivaissa ja maan päällä Herralle Jeesukselle. Raamatun opetuksen mukaan Jumala on asettanut paikkakunnalla olevan seurakunnan johtamisen usean miehen harteille, joista Raamattu käyttää nimitystä vanhimmat, paimenet, kaitsijat ja johtajat. Raamatun opetuksen mukaan yksi ihminen ei saa johtaa yksin paikallista seurakuntaa. Silloin kun seurakunnassa toteutuu Raamatun opetus koskien seurakunnan johtamista, niin silloin seurakuntaa johtaa ryhmä miehiä, jotka yhdessä toinen toisiaan kunnioittaen ja rakastaen johtavat seurakuntaa.

Seurakunnan paimenille ei ole annettu maallisen johtamisen tapaista johtamismallia, vaan hengellisen johtamismallin mukainen johtamisen tapa. Raamatun mukainen hengellinen johtaminen on palvelevaa johtajuutta, jossa paimenet eivät johda seurakuntaa herroina halliten, vaan palvelevat seurakuntaa rakkaudessa. Silloin kun seurakunta noudattaa Raamatun mukaista johtamismallia, niin se estää luonnehäiriöisten ja narsistien pääsyn seurakunnan johtoon yksin valtiaan paikalle. Raamatun mukainen hengellinen johtamismalli ei johda vallan väärinkäyttöön, koska ainoa ja todellinen valta seurakunnassa on Herralla Jeesuksella ja paikkakunnilla olevien paimenten "valta" ei ole herroina hallitsemista, vaan seurakuntalaisten palvelemista rakkaudesta totuuteen.

Ainoa oikea tie

Joni Valkila sanoi uskonnollisten yhteisöjen väittävän olevan ainoa oikea tie, jonka sääntöjen rikkominen johtaa rangaistukseen tässä elämässä tai kuoleman jälkeen. Valkila totesi tällaisen ajatuksen antavan yhteisöille paljon valtaa ihmisiin. Valkilan mukaan jos ihminen itse tai pakotettuna irtautuu yhteisöstä, niin kokemus voi olla hyvin rankka ja voi johtaa maailmankuvan ja identiteetin menettämiseen. Valkila sanoi tällaisen yksin jäämisen voivan olla ihmiselle rankkaa, joka on riskitekijä mielenterveydelle ja johtaa terveysongelmiin, syrjäytymiseen ja jopa itsemurhaan.

Joni Valkila sanoi UUT:n haluavan antaa vertaistuen kautta perspektiiviä ja ymmärrystä ihmisiltä, jotka ovat kokeneet samanlaisia asioita. Valkilan mukaan voi myös todeta, ettei oma yhteisö ollutkaan niin ainutlaatuinen, vaan moni muukin yhteisö väittää olevansa ainoa oikea.

Silloin kun on kyse terveestä ja Raamatullisesta uskosta jonkun uskonyhteisön sisällä, niin eräs piirre joka todistaa kyseessä olevan oikeaa Raamatullista uskoa on se jos uskonyhteisö ymmärtää ettei se ole ainoa oikea uskonyhteisö, vaan että muissakin uskonyhteisöissä on Jumalan armosta pelastettuja ihmisiä, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Itse ajattelen näin ja tiedän, että suurin osa näiden uskonyhteisöjen sisällä olevista uskovista ajattelevat samalla tavalla: Helluntaiherätyksessä on oikeita uskovia, vapaaseurakunnassa on oikeita uskovia, baptistiseurakunnassa on oikeita uskovia ja luterilaisen kirkon sisällä on oikeita uskovia jne.

Ainoa oikea tie on uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Tällä ainoalla oikealla uskon tiellä on paljon Jumalan armosta pelastettuja ihmisiä, jotka ovat erilaisten uskonsuuntien toiminnassa mukana sekä myös niiden ulkopuolella esim. erilaisissa kotiryhmissä, hengellisissä yhdistyksissä jne. Silloin kun jokin uskonyhteisö väittää olevansa ainoa oikea tie Jumalan luokse kaikkien muiden uskonyhteisöjen joukossa, niin on aina kyse epäterveestä uskosta.

Epäterve hengellinen uskonyhteisö opettaa, että yhteisön sääntöjen rikkominen (heidän uskon oppi ja opetus) johtaa rangaistukseen tässä elämässä sekä kuoleman jälkeen. Epäterve kristillinen uskonyhteisö ei perusta uskoaan Raamatun sanaan, vaan omaan väärään tulkintaan ja opetukseen siitä mikä on Raamatun opetus.

Raamattu myös opettaa, että kaikki mikä seurakunnassa tapahtuu ja sanotaan tapahtuvan Jumalasta tulee tutkia ja koetella. Jokaisen seurakuntalaisen tulee itse henkilökohtaisesti tutkia ja koetella ovatko asiat Jumalasta vai eivät. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi Jumalan sanan opettajan tulee alistaa opetuksensa koetukselle ja samoin opetuksen koettelijan tulee alistaa itsensä ja omat ajatuksensa uskosta koetukselle. Silloin kun seurakunta noudattaa Raamatullista koettelemista, niin kukaan ei manipuloida ketään eikä vallan väärinkäyttöä pääse tapahtumaan. Koetteleminen on kuin turvaverkko väärinkäytöksiä vastaan.

Terve ja Raamatullinen usko ei johda itsetuhoisiin ajatuksiin eikä konkretisoidu itsemurhaan, vaan kasvattaa ihmisestä vastuuntuntoisen sekä elämää rakastavan ja elämän puolta pitävän ihmisen. Terve ja Raamatullinen usko ei johda mielenterveysongelmiin, vaan eheyttää ja parantaa ihmisen rikkinäisen mielen.

Oikea apu sydämen haavoihin

Se on ikävä kyllä totta, että kun ihminen on joutunut epäterveen uskonyhteisön väärinkäytön uhriksi, niin hänen maailmankuvansa ja identiteettinsä voi rikkoutua pahasti. Hän voi ajautua mielenterveysongelmiin, syrjäytymiseen sekä jopa itsemurhaan.

Mikä olisi paras ratkaisu tällaiselle ihmiselle, joka on etsinyt apua, lohtua ja elämän todellista merkitystä Raamatun Jumalasta, mutta on joutunut epäterveen kristillisen lahkon kynsiin? Paras tapa olisi rakastaa häntä ja osoittaa hänelle käytännössä kuinka on olemassa rakastava ja totuudellinen Raamatun Jumala.

Jos jotakin koiraa kohdellaan kaltoin ja pahoinpidellään, niin parasta olisi ottaa koira huostaan ja etsiä koiralle uusi koti, jossa koirasta välitetään ja rakastetaan. Koiran luottamus ihmisiin palautuu kun koira saa kokea rakkautta ja hyvää huolenpitoa. Samoin jos ihminen on väärässä seurassa etsiessään Raamatun Jumalan tahtoa ja häntä kohdellaan väärällä tavalla, niin parasta tällaiselle ihmisille olisi jos hän Jumala etsinnässään pääsisi Raamatulliseen ja rakkaudelliseen uskovien yhteyteen, jossa hänen Jumala kuvansa ja uskonsa korjaantuisi ja missä hän voisi eheytyä ja parantua tervehenkisen uskon kautta.

UUT ei ole paras vaihtoehto ihmiselle, joka on ihan aidosti etsinyt Raamatun Jumalaa, mutta päätynyt väärään seuraan. UUT on johtamassa ihmistä poispäin Raamatun Jumalasta sekä valitettavasti vahvistaa ihmisen sisällä olevaa katkeruutta, joka on tullut häneen sydämeensä väärinkäytösten takia. Jos kiellämme Jumalan olemassaolon tai haluamme karttaa kaikkia myös tervehenkisiä uskonyhteisöjä sen tähden, koska olemme joutuneet väärän ja vääristyneen kristillisyyden uhriksi, niin silloin jos olemme johdonmukaisia tällaisille kokemuksille, niin me joutuisimme hylkäämään myös poliisin lainvalvonnan, koska nykyään moni rikollinen tekeytyy poliisiksi (valepoliisi) tehden rikoksia "poliisina" esiintyen.

On päivänselvää ettemme hylkää poliisin lainvalvontaa valepoliisien rikoksien tähden. Samoin jos ihminen joutuu epäterveen uskonyhteisön väärinkäytöksen kohteeksi, niin paras apu ei ole hylätä Jumalaa, vaan saada apua tervehenkisten uskovien ja Raamatullisten seurakuntien kautta, jonka seurauksena ihminen autettaisiin tervehenkiseen uskon elämään. Tällaiselle yhdistyksellekin voisi olla tarvetta, ellei sellaista ole jo olemassa missä Raamattuun uskovat kristityt auttaisivat epäterveen uskon uhriksi joutuneita ihmisiä eheytymään ja parantumaan sekä kasvamaan Raamatullisessa uskossa.

UUT:n toiminnassa on mukana ihmisiä, jotka ovat voineet vilpittömästi etsiä Jumalaa, mutta ovat joutuneet epäterveen uskonyhteisön väärinkäytön uhriksi. Jehovan todistajat eivät edusta ja ole aitoa ja todellista kristinuskoa, vaan on epäterve hengellinen yhteisö ja siksi sen sisäpuolella tapahtuu aivan kamalia asioita. Otan tästä esimerkin:

Joku nuori Jehovan todistaja mies rakastuu maailmalliseen (ei ole Jehovan todistaja) tyttöön, sillä seurauksella, että se johtaa pojan eroamiseen Jehovan todistajista sekä siihen että pojan Jehovan todistaja perhe, omaiset sekä uskonyhteisö katkaisee lopullisesti välinsä tähän poikaan. Poika erotettiin uskosta ja uskonyhteisöstä, johon hän ei ollut uskonut enää aikoihin.

Esimerkin poika ei ole kohdannut tervettä ja Raamatullista uskoa, vaan väärennetyn version Raamatun uskosta. Tämän seurauksena hän menee mukaan UUT:n toimintaan ja ajattelee antavansa vertaistukea ja ymmärrystä ihmisille, jotka ovat kokeneet samoja asioita. On aivan varma, että tämän pojan sydämessä on syvät haavat, joiden kautta hän näkee, kokee ja ymmärtää asioita sekä pyrkii auttamaan muita ihmisiä. Tässä on vain iso ongelma, joka on se ettei poika tiedä oikean uskon olemassaoloa ja hän toimii vääristyneiden kokemuksiensa pohjalta, jonka väärä usko on aiheuttanut hänen sydämeensä.

Tällaisen kokemuksen omaava poika kasvaessaan aikuiseksi mieheksi voi kantaa mukanaan katkeruutta sekä inhoa kaikkea uskoa ja uskonyhteisöjä kohtaan. Hän ei kykene antamaan oikeaa vertaistukea, koska hänellä on käsitys ja kokemus väärästä uskosta, mutta ei oikeasta uskosta. Jos kieltäydyn uskomasta, että on olemassa oikeaa rahaa joutuessani väärän rahahuijauksen kohteeksi, niin olisin todella vakavissa ongelmissa ja minun olisi hyvin vaikeaa pyrkiä todistelemaan ettei oikeaa rahaa ole olemassakaan.

Esimerkkini Jehovan todistaja poika toimii siten, että hänen toimintaansa ohjaavat vääristyneet ja väärän uskon aiheuttamat syvät haavat, eikä hän voi sen takia antaa parasta mahdollista apua tai vertaistukea muille ihmisille. Jos meillä ole käsitystä siitä mikä on oikea usko, vaan toimimme väärän uskon aiheuttamien haavojen takia, niin emme kykene oikealla tavalla auttamaan ihmistä, jotka tarvitsisi oikean uskon näkökulmasta katsottuna apua omaan elämäänsä.

Jos joutuu valepoliisin ryöstön ja rikoksen uhriksi ja sen jälkeen pyrkii kaikin mahdollisin keinoin vastustamaan oikeaa poliisitoimintaa, niin on sanomatta selvää ettei tällaisen ihmisen antama apu auta ketään todellisuudessa ja jos "auttaisikin" ne se johtaisi ihmiset hylkäämään oikean ja laillisen poliisitoiminnan.

Esimerkin Jehovan todistaja poika on kokenut hirvittävän vääryyden, joka on jättänyt häneen sydämeensä hoitamattoman haavan, jonka vain todellinen Raamatun Jumala uskon kautta Herraan Jeesukseen voi hoitaa kuntoon. Jos tämä poika ei suostu tulemaan sille hoitopöydälle, joka voi oikeasti parantaa hänen sydämensä haavat, niin hän joutuu kantamaan koko loppuelämänsä ajan syviä ja kipeitä haavoja, jotka väärä usko on lyönyt syvälle hänen sydämeensä.

Jokainen ihminen olkoon hänen taustansa mikä tahansa kantaa sydämessään erilaisia sisäisiä haavoja, joku potee syyllisyyttä, toinen ahdistusta, kolmas riittämättömyyden tunnetta, neljäs kokee elämän tyhjyyttä ja merkityksettömyyttä,  viides elää erilaisten pelkojen vallassa jne. Kukaan ei onnistu täydellisesti ihmisenä tässä elämässä ja jokainen kantaa jonkinlaisia haavoja sydämessään.

Raamattu sanoo, että jokainen ihminen on tehnyt syntiä Jumalaa vastaan ja elää vihollisuus suhteessa Jumalaa vastaan. Vihamielisyys ja vihollisuus Jumalaa kohtaan vaikuttaa aina jollakin tavalla jumalattoman ihmisen sydämessä. Vihollisuutensa tähden ihminen on synnin ja saatanan orjuudessa, jonka tähden ihminen on valintansa tähden jumalattomuuden tilassa kulkemassa kohti iankaikkista kadotusta. Koska Jumala on rakkaus, eikä Hän voi päästää iankaikkiseen valtakuntaansa synnin tuhovoimia, niin siksi Hän sallii ihmisen joutumisen oman valintansa tähden iankaikkiseen kadotukseen.

Koko luomakunta todistaa Luojastansa ja Luojan teoista, mutta synnin kapinan alla oleva ihminen ei halua uskoa Luoja Jumalaan. Onneksi Jumalalla on kyky ja taito synnyttää ihmisen sydämeen usko Herraan Jeesukseen sielun pelastukseksi. Ihmisen järki ja viisaus ei ymmärrä Jumalaa ja Jumalan tekoja. Jumala on kuitenkin suuressa rakkaudessaan valmistanut ihmiselle pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Kun ihminen tunnustaa tehneensä syntiä Jumalaa vastaan ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän saa syntinsä anteeksi sekä iankaikkisen elämän.

Petri Paavola 21.4.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
yle.fi/uutiset/3-9571854
 

 

 

 

eXTReMe Tracker