Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


 

Selvitys:
Uskonyhteisöiden opetukset pahoista hengistä pelottavat lapsia

 


Uskontojen uhrien tuki (UUT) julkaisi 3.6.2015 selvityksen lapsiasiavaltuutetulle lasten hyvinvointiin liittyen koskien uskonyhteisöjen ongelmallisia ilmiöitä. Kati Hyttinen kirjoitti 7.6.2015 mtv.fi sivuilla kirjoituksen nimeltään: Selvitys: Uskonyhteisöiden opetukset pahoista hengistä pelottavat lapsia. Kirjoituksessani tuon esille asioita, joita olisi myös hyvä pohtia, nähdä ja tunnistaa sekä sen, että tervehenkinen Raamatullinen usko antaa ihmisille hyvän ja tasapainoisen mielen, jonka kautta ihminen kokee tasapainoa, onnellisuutta ja rauhaa sydämessään.

Pelot ja ahdistus

Mtv.fi artikkelin mukaan joissakin uskonnollisissa yhteisöissä lapsille kerrotaan varsin pelottavia asioita. Lapset pelkäävät maailmanloppua ja helvettiin joutumista. Monien epäterveiden uskonyhteisöiden opetus perustuu väärään Raamatun opetukseen. Herra Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että maailmassa heillä on ahdistus, mutta Hänessä heillä on rauha. Tämä tarkoittaa sitä, että valhe ja vääryys tuo ihmisen sisälle pelon ja ahdistuksen ilmapiirin. Tervehenkinen Raamatullinen usko Jeesukseen tuo ihmisen sydämeen rauhan, eikä ahdistusta.

Silloin kun ihminen uskoo Herraan Jeesukseen oikealla tavalla, eli niin kuin Raamattu sanoo, niin sen seurauksena ihmisen sydämestä poistuu ahdistukset ja pelot ja niiden tilalle tulee rauha ja mielen tasapaino. Oikeanlainen usko Jeesukseen vapauttaa ihmisen kadotuksen ja maailmanlopun pelosta.

Niin sanottujen jumalattomien ihmisten (eivät usko Raamatun Jumalaan) keskuudessa puhutaan nykyään paljon ilmastonmuutoksen sekä saastumisen aiheuttamista ongelmista, jotka tuovat tullessaan suuria ja katastrofaalisia tuhoja maan päälle. Samoin puhutaan avaruus- ja aurinkomyrskyjen tuhoista. On varmaa, että edellä mainitut asiat aiheuttavat pelkoa ja ahdistusta niin lapsissa kuin aikuisissakin. Näistä asioista olisi myös hyvä tehdä selvitys, sillä monen lapsen ja aikuisen elämää hallitsee ahdistus ja pelko tulevaisuuden mukanaan tuomista tuhoista ja katastrofeista.

Se on myös tietenkin selvää, että kaikenlainen epäterve toiminta joka aiheuttaa pelkoa ja ahdistusta lasten sydämissä pitäisi kieltää ja lopettaa. Kaikenlainen pelkoa ja ahdistusta aiheuttava toiminta koskien lapsia epäterveen toiminnan kautta on tuomittavaa. Tervehenkinen Raamatullinen usko ei aiheuta pelkotiloja tai ahdistuksia, vaan poistaa ne. Tämäkin tulisi huomioida ja tietää, eikä siten ole hyväksyttävää yleistää kaikkia uskonyhteisöjä traumojen ja pelkojen aiheuttajiksi.

Pahat henget

Onko pahoja henkiä olemassa vai ovatko ne mielikuvituksen tuotetta tai uskonnollisen vallan käytön pelotteena varmistamassa auktoriteettiasemaa tietyille auktoriteettiasemassa oleville uskonnollisille henkilöille? Kun luet kirjoitustani tästä eteenpäin, niin tulet huomaamaan, että usko pahojen henkien olemassaoloon on laajalle levinnyt yhteiskunnassa. Paljon laajemmalle kuin mistä Uskontojen uhrien tuki ry on puhunut.

Mtv.fi artikkelin mukaan lapsiasiavaltuutetulle toimitetusta selvityksestä on käynyt ilmi, että lapsille aiheuttaa erityisen voimakasta pelkoa väitteet siitä, että pahat henget, jotka uhkaavat lapsia ovat todellisia ja vaarallisia. Uskontojen uhrien tuki ry:n mukaan missään muissa yhteyksissä yhteiskunta ei hyväksyisi vastaavaa, vaan pyrkisi suojelemaan lapsia.

Epäterveeseen ja väärään Raamatun opetukseen perustuva toiminta korostaa negatiivisia, huonoja ja pahoja asioita. Pahuuden korostaminen luo pelon ja ahdistuksen niin lapsen kuin aikuisen sydämeen. Pahuutta korostava hengellinen toiminta on huono vaihtoehto jokaiselle ihmiselle.

Tervehenkinen Raamatullinen usko korostaa Jumalan armoa, rakkautta, rauhaa ja totuutta, jonka seurauksena ihminen ei elä pelkojen ja ahdistusten vankina, koska hänen sydäntään hallitsee mielenrauha, jonka saa aikaan Raamatullisen uskon hyvien asioiden korostaminen. Tervehenkinen ja Raamatullinen uskonyhteisö ei luo pelkoja lasten sydämiin, vaan päinvastoin poistaa niitä Jumalan armon, rakkauden, rauhan ja totuuden kautta.

Raamattu opettaa hyvistä ja pahoista hengistä (Jumala ja Hänen enkelinsä sekä saatana ja langenneet enkelit). Monet ihmiset ja media eivät ehkä tiedä tai halua nostaa esille sitä, että myös muiden ihmisten keskuudessa esiintyy uskoa hyviin ja pahoihin henkiin kuin vain niiden keskuudessa, jotka uskovat Raamattua. Esimerkiksi joogan parissa on paljon ihmisiä, jotka eivät usko Raamattuun, mutta siitä huolimatta he uskovat ja puhuvat hyvistä ja pahoista (demonisista) henkioppaista.

Monilla joogan parissa olevilla ihmisillä on monenlaisia kokemuksia pahojen henkioppaiden tai pahan (henkimaailma) läsnäolosta. Heidän kokemuksensa ovat olleet monille hyvin pelottavia ja ahdistavia, jotka ovat tuoneet heidän sisimpäänsä pelon ja ahdistuksen. Yleensä näissä tapauksissa on kyse teini-iän ohittaneista ja aikuisista ihmisistä, tosin joukossa voi myös olla hyvinkin nuoria ihmisiä. Aikuinen pystyy käsittelemään ja hallitsemaan pelkoja ja ahdistuksia, kun taas lapselle ei ole vielä kehittynyt mekanismeja, joiden kautta hän oppisi mielessään hallitsemaan pelkoja ja ahdistuksia, siksi lapsi tarvitsee aikuisen turvaa ja suojaa.

Koska joogan maailmassa aikuiset ihmiset kokevat (eivät kaikki) voimakkaita pelkoja ja ahdistuksia pahojen henkien tähden, niin on sanomatta selvää, että nämä kokemukset ovat paljon ahdistavampia kuin mitä pieni lapsi voi kokea. Perustan sanomani sille, että aikuinen pystyy käsittelemään ja hallitsemaan pelkoja paljon paremmin kuin pieni lapsi ja jos aikuinen kokee pahojen henkien aiheuttamaa pelkoa ja ahdistusta, niin silloin hänen kokemiensa asioiden täytyy olla todella pelottavia. Älä ymmärrä minua väärin, sillä en vähättele lasten kokemia pelkoja ja ahdistuksia, sillä nekin voivat olla todella kauhistuttavia. Tarkoitan sitä, että jos aikuinen jonka tulisi kyetä hallitsemaan pelkoja ja ahdistuksia kokee pelkotiloja pahojen henkien tähden, niin kyseessä on todella suuret pelkotilat.

Monet joogan harrastajat sanovat, että sen jälkeen kun he olivat alkaneet joogan, niin heidän elämäänsä tuli yliluonnollisten asioiden kuten pahojen henkiolentojen kohtaamisia tai muunlaisia yliluonnollisia asioita kuten erilaisten äänien kuulemista ja jopa tavaroiden itsestään liikkumista jne. Olisiko mikään taho halukas tekemään selvitystä esim. joogan harrastajien parissa tapahtuvista peloista ja ahdistuksista. jotka johtuvat siitä kun he ovat joutuneet tekemisiin pahojen henkiolentojen kanssa?

On varsin hälyttävää jos aikuinen ihminen kokee pelkoja ja ahdistuksia pahojen henkiolento kokemusten ja kohtaamisten tähden. Aikuisten ihmisten vastuulla on yhteiskunnan turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Jos aikuinen ihminen elää pelkojen ja ahdistusten ympäröimänä, niin eikö sen pitäisi olla myöskin todella huolestuttavaa, sillä lasten tulisi saada aikuisilta turvaa ja suojaa. Miten sellainen aikuinen kykenee antamaan lapselleen suojaa ja turvaa, jos hän on itse aikuisena pelkojen ja ahdistusten vanki?

En vähättele lasten kokemuksia ja sanon sen, että meidän aikuisten on luotava turvallinen ympäristö lasten kasvuympäristöksi. Mutta jos aikuinen pelkää pahoja henkivaltoja, niin onko hän mieleltään terve, henkisesti sairas tai tasapainoisessa tilassa? Pahat henkivallat ovat todellisia sen tietävät Raamattuun uskovat ihmiset, monien erilaisten uskontojen edustajat, okkultistit, saatananpalvojat, New-Age ihmiset, joogan harrastajat jne. Kyse ei ole mielikuvituksesta tai väärien ja epätodellisten pelkotilojen ja uhkakuvien luomisesta, vaan siitä, että on olemassa hyvä henkimaailma niin kuin pahakin henkimaailma.

Psykologia ja pahat henget

Kreikkalainen filosofinen viisaus perustuu, sille ajatukselle, että ihminen on itsessään jumalallinen olento, jonka tulee ihmisen järjen kautta asettua ihmisen olemassaolon pelastajaksi. Nykyinen filosofia ja psykologia suhtautuu kielteisesti uskontoon ja jumaluuteen, mutta kreikkalaisessa filosofiassa ihmistä pidettiin elävänä olentona, jonka sisällä asui jumalallinen osa. Alunperin kreikkalaiset ymmärsivät daimon (demoni) sanan tarkoittavan jumalaa, jumalatarta sekä sisäistä jumaluutta.

Muinainen kreikkalainen filosofia oli sekoitus pakanauskontojen uskomuksia sekä ihmisjärjen päättelyä ja aivoituksia. Filosofian ja psykologian juuret ovat pakanauskontojen uskomuksissa. Tämä voi olla yllättävä tieto monelle sellaiselle ihmiselle, joka on ajatellut filosofian ja psykologian edustavan puhtaasti tieteellistä maailmankuvaa. Totuus on kuitenkin se, että filosofian ja psykologian syntyjuuret ovat pakanauskontojen uskomusten värittämiä, jotka jollakin tavalla näkyvät ja vaikuttavat nykyajan filosofiassa ja psykologiassa.

Tieteellinen maailmankuva ei olekaan täysin irti uskonnon vaikutuksesta, vaan se sisältää uskonnollisia vaikutuksia. On ironista, että ateisti tieteellisen maailmankuvansa kautta pyrkii eroon uskonnoista ja Jumalasta, mutta he tietämättään raahaavat mukana uskonnon vaikutteita tieteellisessä maailmankuvassaan.

Antiikin filosofit Sokrates ja Plato uskoivat jälleensyntymiseen, sillä he uskoivat sielun koko ajan jatkuvasti syntyvän uudestaan ruumiiseen. Nykyaikaisessa psykologiassa on useita psykologeja, jotka esim. hypnoosin avulla hoitavat potilaitaan, jotka hypnoosin kautta "käyvät läpi edellisiä elämiään". Nykyään myös monet psykologit uskovat jälleensyntymiseen ihan samoin kuin antiikin filosofit Sokrates ja Plato.

Esimerkiksi monet joogan harrastajat uskovat jälleensyntymiseen sekä hyviin ja pahoihin henkiolentoihin. Hindulaisuus opettaa jälleensyntymistä sekä kahdesta pahuuden ja pahojen henkien muodosta. Hindulaisen mytologian mukaan pahuus ja demonit (Gunas) tulivat maailmaan sen jälkeen kun jumalat olivat luoneet maailman. Hindulaisuuden käsityksen mukaan pahuuden ja pahojen henkien muodot riippuvat siitä minkälaisen kuoleman kautta ihminen kuolee.

Hypnoosin perusta on itämaisissa uskonnoissa. On arvioitu, että hypnoottisen transsin erilaisia ilmenemismuotoja on noin 100. Hypnoosi avaa salatun hengellisen portin, jonka kautta henkivallat ohjaavat ihmisen käyttäytymistä ja vaikuttavat ihmisen mieleen.

Nobel palkittu tiedemies sir John Eccles on sanonut, että ihmismieli on kone, jossa henki voi toimia ja vaikuttaa. Franz Anton Mesmer oli "hypnotismin isä". Mesmer harrasti okkultiikka ja tiesi tekniikan minkä kautta ihminen voidaan saattaa transsiin. Hypnoosi avaa ovet henkivalloille riippumatta siitä uskooko ihminen siihen vai ei. Tietenkään demoneita ei ole joka paikassa, mutta demonit ja pahat henget ovat aina siellä missä ihmiset ovat tekemisissä henkimaailmaan johtavien porttien kanssa, jota hypnoosi edustaa.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että nykyaikainen psykologia, jonka kautta harjoitetaan hypnoosia on portti ja ovi pahojen henkien toimintaan ja vaikutukseen ihmisen elämässä. Nykyaikainen psykologia on hyväksynyt hypnoosin psykologiseksi työkaluksi, mutta sen pahoista sivuvaikutuksista ei kerrota kovinkaan paljon. Hypnoosihoitojen jälkeisiä vaarallisia sivuvaikutuksia ovat: jatkuva väsymys, identiteetti kriisi, unettomuus, ärtyisyys, itsemurha-ajatukset, pelkotilat, paniikkikohtaukset, keskittymiskyvyn häiriöitä, vääristynyt omakuva, sekavuus, poikkeava seksuaalinen käyttäytyminen, vaipuminen transsitilaan odottamattomissa tilanteissa, harha-ajatukset, masennus, tajuttomuustila, voimakas syyllisyyden tunne, tekeytyminen toiseksi henkilöksi (harhatila), heikentynyt muisti, pahoinvointi kohtauksia, pakkomielle oireita ja persoonallisuuden muuttuminen.

Ihan samanlaisia vaarallisia sivuvaikutuksia kuin mitä esiintyy hypnoosin kautta esiintyy myös kaikissa niissä yhteyksissä (jooga, okkultismi, epäterve hengellisyys, jne.) missä joko uskotaan tai missä ollaan tekemisissä pahojen henkien kanssa. Tämä todistaa sen, että pahat henget eivät ole mielikuvituksen tuotetta, vaan todellisia olemassa olevia henkiolentoja, jotka pyrkivät tuhoamaan ihmisen monella eri tavalla. Pelkkä ihmisen mielikuvitus olemattomista pahoista hengistä ei voi saada aikaan kaikkia edellä kuvattuja haitallisia ja vaarallisia vaikutuksia ja asioita. Koska näitä kaikkia edellä kuvattuja vaarallisia asioita ja vaikutuksia tapahtuu siellä missä joko uskotaan tai ollaan konkreettisesti tekemisissä pahojen henkien kanssa, niin se tarkoittaa, että on olemassa pahoja henkiä, jotka pyrkivät kaikin tavoin tuhoamaan ihmisiä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että pahoihin henkiin uskovien ihmisten joukko on paljon laajempi kuin mitä Uskontojen uhrien tuki ry toi esille selvityksessään. Tämä tarkoittaa myös sitä, että todella iso joukko suomalaisista ihmisistä uskoo pahoihin henkiin, jotka eivät kuulu uskonnolliseen yhteisöön.

Uskontojen uhrien tuki ry voisi laajentaa työkenttäänsä melkoisesti, mutta se tuntuu pääasiassa puuttuvan vain sellaisiin tapauksiin, jossa uhrit ovat tekemisissä ihmisten kanssa, jossa opetetaan Raamattua väärällä tavalla. Koska henkivallat ovat todellisia, niin siksi he eksyttävät ihmisiä luulemaan, että epäterve Raamatun usko edustaisi aitoa Raamatullista uskoa. Tällaisen eksytyksen tarkoituksena on saada ihmiset vastustamaan ja hylkimään Raamattua ja uskoa Herraan Jeesukseen.

Mistään muusta kirjasta kuin Raamatusta tai henkilöstä kuin Herrasta Jeesuksesta ei ole samalla tavalla esitetty niin paljon erilaisia opillisia versioita. Koska on olemassa vain yksi totuus, niin valhe (pahat henget) pyrkii pilkkomaan osiin tuon yhden totuuden ja vääristämään sen. Mistään muusta uskonnon henkilöstä tai opista ei ole tehty niin paljon erilaisia versioita kuin Raamatusta ja Jeesuksesta. Valhe toimii aina siten, että se luo totuudesta monta erilaista vääristettyä versiota ettei ihminen löydä totuutta. Valheesta riittää yksikin versio, sillä valhe eksyttää aina on sitten kyse yhdestä tai useasta valheesta. Tästä syystä Raamattu ja uskovat ihmiset joutuvat koko ajan tikun silmään ja muut saavat olla melko rauhassa.

Raamattu sanoo pahojen henkien olevan langenneita enkeleitä, jotka pyrkivät kaikin tavoin aiheuttamaan ihmisille vahinkoa, koska he haluavat tuhota ihmisen kertakaikkisesti, pysyvästi ja iankaikkisesti. Tiedän, että tässä vaiheessa jotkut sanovat minun luovan pelkoja ja ahdistuksia ihmisen mieliin, mutta sitä en kuitenkaan tee. Kirjoitukseni viimeinen otsikko tuo esille sen ettei ole kysymys pelon ja ahdistuksen luomisesta, vaan sen poistamisesta.

Uskonto on ihmiselle haitallista

Raamattu sanoo, että kaikkien kansojen jumalat ovat epäjumalanpalvelusta. Tämä tarkoittaa sitä, että Raamattu (Raamatun Jumala) vastustaa uskontoja ja että ne ovat ihmisille haitallisia. Usko Herraan Jeesukseen ei ole uskontoa, vaan uskon suhde ihmisen ja Jumalan välillä.

Uskonto manipuloi jäsenensä antaen valmiit opetukset, joita ei saa kyseenalaistaa. Uskontoon liittyy aina pelko ja rangaistus, joka pitää ihmisen otteessaan. Uskonto uhkaa rangaistuksella, jos ihminen luopuu uskonnosta. Uskonto ei perustu Jumalan rakkauteen, vaan ihmisen jatkuvaan uskonnollisten tekojen suorittamiseen, jossa ihminen omien tekojensa kautta ansaitsee uskonnon lupaaman palkinnon. Uskonto kahlitsee ja hallitsee ihmisen arkista elämää syyttäen häntä, jos hän poikkeaa uskontonsa opetuksista tai jossakin tilanteessa ei kykene elämään niiden mukaan.

Uskonnon harjoittaminen on kuin konemaista suorittamista, jossa ihminen suorittaa uskonnollisia käskyjä ja kehotuksia. Monet uupuvat ja pettyvät, sillä uskonto ei johdata ihmistä todelliseen elämään, vaan uskonnollisen kulissin pystyssä pitämiseen, joka on uuvuttavaa ja väsyttävää sekä jatkuvaa suorittamista. Monet uskonnolliset ihmiset jatkavat hammasta purren kulissielämäänsä uskonnon parissa eläen teeskentelijän elämää. Jotkut uskonnolliset ihmiset pettyvät ja jättävät uskontonsa luullen sen olleen uskoa Jumalaan, jota ei ollutkaan olemassa tai joka ei olekaan rakkaus. Heidän luulonsa oli kuitenkin väärä ja virheellinen, sillä oikeasti Jumala on olemassa, rakastavana ja armahtavana Jumalana, mutta uskontojen opettama jumala ei edusta todellista ja oikeata Raamatun Jumalaa, vaan vastapuolta, eli sielunvihollista.

Raamattu opettaa karttamaan uskontoja ja sen sijaan uskomaan Raamatun Jumalaan. Usko kohdistettuna Raamatun Jumalaan ja uskonto ovat kaksi täysin eri asiaa. Raamatullisessa uskossa ihmistä ei pakkoliitetä, eikä manipuloida uskomaan, sillä Jumala itse synnyttää uskon ihmisen sydämeen Jumalan sanan sekä Pyhän Hengen todistusten kautta.

Ihmistä ei voi kasvattaa kääntymään Raamatulliseen uskoon, koska Raamatullinen uskoontulo on Jumalan teko, joka tapahtuu kun Jumalan armosta ihminen tekee parannuksen (katuu, tunnustaa syntinsä, muuttaa mielensä) ja uskoo Herraan Jeesukseen Herrana ja Pelastajana. Näin ihminen saa syntinsä anteeksi sekä iankaikkisen elämän.

Raamatun opetuksen mukaan uskovan ihmisen pitää koetella ja tutkia kaikki opetus ja toiminta seurakunnassa. Raamatullisessa uskossa olevaa ihmistä ei voi manipuloida, koska hänen täytyy itsenäisesti tutkia ja koetella onko opetus Raamatun sanan mukaista. Opetuksen koetteleminen ei tuo huonoa omaatuntoa, vaan päinvastoin se tuo vapautuneen mielen ja varmuuden siitä mikä on oikeasti totta ja mikä on väärin ja valhetta.

Raamatullisessa uskossa oleva ihminen ei koe pelkoa ja syyllisyyttä arkielämässään, koska hän ymmärtää Jumalan rakastavan häntä iankaikkisella rakkaudella. Raamatun opetus ei syyllistä eikä painosta häntä, vaan vapauttaa häntä koko ajan elämään syvällisemmin Jumalan tahdon mukaan. Raamatullisessa uskossa oleva ihminen kokee sydämessään Jumalan hyväksyvän ja rakastavan häntä.

Raamatullisessa uskossa oleva ihminen ei elä pelossa ja rangaistuksessa, koska Jumala rakastaa häntä. Raamatullinen usko perustuu ja keskittyy Jumalan rakkauteen totuudessa, ei helvetinpelkoon. Ihminen uskoo Raamatun Jumalaan siksi, koska Jumala rakastaa häntä ja Herran Jeesuksen sovituskuolema poistaa rangaistuksen ja tuomion uskovan ihmisen elämästä.

Raamatullisessa uskossa eläminen on aitoa ja todellista elämää. Raamatullinen usko ei uuvuta ja väsytä, vaan antaa voimaa, intoa ja halua elää ja kasvaa Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Raamatullisessa uskossa oleva saa varmuuden Jumalan hyvyydestä, armosta ja rakkaudesta, jonka seurauksena hänen sydämensä täyttyy ilolla ja innoituksella. Tämän seurauksena uskova elää yltäkylläistä elämää rakkauden, armon ja totuuden johdattamana.

Raamatullisessa uskossa oleva ihminen ei perusta uskoaan omiin tekoihinsa, vaan Herran Jeesuksen sovituskuolemaan, Jumalan armoon, rakkauteen ja totuuteen. Raamatullisessa uskossa oleva uskova tekee uskon tekoja Jumalan armosta ja voimasta, ei omalla voimallaan. Raamatullisen uskon palkinto iankaikkinen elämä Jumalan luona vastaanotetaan Jumalan armosta, yksin Herran Jeesuksen sovitustyön kautta uskoen Herraan Jeesukseen.

Todellinen totuus

Raamattu opettaa, että langenneet enkelit ovat pahoja henkiä, jotka pyrkivät tuhoamaan ihmisen kaikin tavoin. Raamattu opettaa myös ihmisen olevan synnin orjuuden alla, jonka seuraus on iankaikkinen kadotus. Tiedän sinun ajattelevan, että pelottelen ihmisiä. Niin en suinkaan tee. Jos sinulla on haava kehossasi ja sitä ei puhdisteta ja hoideta, niin se voi johtaa kuolioon ja amputaatioon. Jos annat hoitaa haavasi kuntoon sekä puhdistettavaksi, niin silloin ei ole mitään vaaraa kuoliosta tai amputaatiosta, vaan voit rauhallisin ja levollisin mielen jatkaa elämääsi.

Samalla tavalla kun ja jos uskot Herraan Jeesukseen ja annat Hänen pelastaa sinut, niin sinun ei tarvitse pelätä pahoja henkiä, eikä kadotusta, vaan saat jatkaa elämääsi rauhallisin ja levollisin mielin tietäen, että Jumalan rakkaus, armo ja totuus kantaa sinua koko loppuelämäsi ajan. Tällä tavalla usko Herraan Jeesukseen poistaa pelot ja ahdistukset mitä pahat henget ja omat pelkosi aiheuttavat sinulle.

 

 

Linkkisuositus: Uskontojen uhrien tuki ry:n selvitys lapsiasiavaltuutetulle

Petri Paavola 9.6.2015

Lähteet:
mtv.fi
indianetzone.com
christianpost.com
side-effects.owndoc.com

 

 

 

eXTReMe Tracker