Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 
Valhe Torinon käärinliinasta

Olen kirjoittanut aikaisemmin muutaman kirjoituksen Torinon käärinliinoista, joissa olen pyrkinyt perustelemaan Raamatun sanan todistuksen  kautta ettei Torinon käärinliina ole Jumalan teko eikä käärinliinassa oleva kuva ole Raamatun Jeesuksen kuva. Koska tämä aihe ponnahtaa aika ajoin esille mediassa uusien todisteiden valossa joko käärinliinan puolesta tai sitä vastaan ja uskovien ihmistenkin keskuudessa, jotkut voivat vilpittömästi uskoa tai luulla Torinon käärinliinan olevan Jumalan teko ja Jeesuksen kuva, niin siksi koin kirjoittaa vielä tästä aiheesta tietystä näkökulmasta käsin. Pyrin tuomaan kirjoituksessani esille selkeän Raamatun opetuksen yksityiskohtia ja muutaman asian, jotka kumoavat täydellisesti Torinon käärinliinan tarinan ja teorian ja osoittaa sen olevan väärennös, petos ja huijaus. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sana kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Hiltusen Juhan "todisteet"
Liinavaate
Hautauksen käärinliinat
Väärä perinne
Loppusanat

 

Hiltusen Juhan "todisteet"

Vuonna 2014 seurakuntalainen.fi sivustolla oli dosentti Juha Hiltusen haastattelu Torinon käärinliinasta. Haastattelusta on aikaa kolme vuotta, mutta haastattelussa esiin tulevat ajatukset tulevat esille koko ajan yhä uudestaan siksi on hyvä käydä tämä asia läpi Raamatun sanan todistuksen kautta.

Tutkija: Torinon käärinliinan aitous todistettu entistä vahvemmin:

Riippumattomat tutkimukset osoittavat selvästi, että kuva on syntynyt sähkömagneettisen purkauksen seurauksena. Selkokielellä sanottuna purkaus tarkoittaisi siis ruumiin ylösnousemusta. Käärinliinan sisällä on ollut kuollut henkilö, mutta henkilö on hävinnyt sidotuista liinoista mystisellä tavalla. Mitään merkkejä ruumiin mädäntymisestä ei ole. Kuva on muodostunut ohuen ohuena ääriviivattomana rasterivalokuvana pellavakangaskuitujen pintaan. Sillä on topografiset ulottuvuudet ja tietokoneellisesti kuvattuna siitä voidaan muodostaa kolmiulotteinen hologrammi.  .... Johannes mainitsee, että sudarium eli hikiliina oli erikseen käärittynä. Hikiliina asetettiin vainajan päähän, kun tämä oli kuollut. Espanjassa on säilössä tällainen verinen 600-luvulla Palestiinasta kulkeutunut hikiliina, jonka siitepölyt ja veriryhmä vastaavat Torinon käärinliinaa. Se myös tunnetaan nimellä Sudarium Christi eli Kristuksen hikiliina, ja tutkijat pitävät hyvin todennäköisenä, että kummatkin liinat ovat olleet saman henkilön päällä. ..... Eräs 300-luvulta säilynyt varhaisen piispan dokumentin mukaan alkuseurakunnan kristityt ottivat mukaansa muun muassa Jeesuksen kuvan, joka tarkoittanee nimenomaan käärinliinaa. - Juha Hiltunen

Kun tutkimme Herran Jeesuksen käärinliinoja Raamatun sanan totuuden kautta, niin Raamatun sanan totuus kumoaa Juha Hiltusen päätelmät ja ajatukset.

Liinavaate

Torinon käärinliinan tarinan perusta ja voimakas tukijalka on Jeesuksen kuva muodostuneena yhteen isoon liinavaatteeseen (käärinliina), jonka Jumala olisi tehnyt liinavaatteeseen niin sanotun sähkömagneettisen purkauksen kautta Jeesuksen ylösnousemuksen hetkellä. Kun tutkimme tarkasti jokaisen neljän evankeliumin todistuksen, niin näemme totuuden ja huomaamme Torinon käärinliinan olevan väärennös, ei Jumalan tekemä kuva Jeesuksesta.

Matt 27:
57 ¶ Mutta illan tultua saapui rikas mies, Arimatiasta kotoisin, nimeltä Joosef, joka hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi.
58 Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista. Silloin Pilatus käski antaa sen hänelle.
59 Ja Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen liinavaatteeseen (sindon yksikössä)
60 ja pani sen uuteen hautakammioonsa, jonka oli hakkauttanut kallioon. Ja hän vieritti suuren kiven hautakammion ovelle ja lähti pois.

Mark 15:
43 tuli Joosef, arimatialainen, arvossapidetty neuvoston jäsen, joka hänkin odotti Jumalan valtakuntaa, rohkaisi mielensä ja meni sisälle Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista.
44 Niin Pilatus ihmetteli, oliko hän jo kuollut, ja kutsuttuaan luoksensa sadanpäämiehen kysyi tältä, oliko hän jo kauan sitten kuollut.
45 Ja saatuaan sadanpäämieheltä siitä tiedon hän lahjoitti ruumiin Joosefille.
46 Tämä osti liinavaatteen (sindon yksikössä) ja otti hänet alas, kääri hänet liinavaatteeseen (sindon yksikössä) ja pani hautaan, joka oli hakattu kallioon, ja vieritti kiven hautakammion ovelle.

Luuk 23:
50 ¶ Ja katso, oli neuvoston jäsen, nimeltä Joosef, hyvä ja hurskas mies, joka ei ollut suostunut heidän neuvoonsa ja tekoonsa.
51 Tämä oli kotoisin juutalaisten kaupungista Arimatiasta, ja hän odotti Jumalan valtakuntaa.
52 Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista.
53 Ja otettuaan sen alas hän kääri sen liinavaatteeseen (sindon yksikössä). Ja hän pani hänet hautaan, joka oli hakattu kallioon ja johon ei oltu vielä ketään pantu.
54 Ja silloin oli valmistuspäivä, ja sapatti oli alkamaisillaan.

Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumien luvuissa kerrotaan yhdestä isosta liinavaatteesta, johon Jeesuksen ruumis käärittiin kun Hänet oli otettu alas ristiltä. Kun ja jos lukee nämä kolme evankeliumia, niin siitä voi saada sellaisen kuvan, että Jeesus haudattiin yhdessä isossa liinavaatteessa, josta sitten voisi saada tukea Hiltusen väitteille.

Silloin kun luemme ja tutkimme tarkasti kaikki neljä evankeliumia, niin Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumien liinavaatetta (sindon) ei käytetty Jeesuksen hautavaatteena, vaan Hänet otettiin alas ristiltä ja käärittiin liinavaatteeseen, mutta sen jälkeen haudattiin useilla erilaisilla käärinliinoilla sekä päähän asetettiin kasvoliina, niin kuin juutalaisilla oli tapana haudata kuolleensa.

Juutalaiset hautasivat kuolleensa, niin että ruumis pestiin ja puhdistettiin verestä (jos ruumiissa oli verta). Kun ruumiin pesu ja puhdistus oli suoritettu, niin ruumis ja käärinliinat voideltiin (hierottiin) hyvänhajuisilla yrteillä. Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumeista puuttuu kokonaan ruumiin puhdistaminen ja hyvänhajuisilla yrteillä voiteleminen, joka todistaa sen etteivät nämä kolme evankeliumia kerro tarkasti hautaamisen yksityiskohtia. Tämä tärkeä yksityiskohta todistaa myös sen ettei Jeesusta haudattu yhteen isoon liinavaatteeseen, sillä Hänen verinen ruumiinsa otettiin alas ristiltä ja käärittiin verisenä liinavaatteeseen. Liinavaate ei ollut hautaamisen vaate, sillä juutalaiset eivät käärineet kuolleitaan verisiin hautausvaatteisiin, eikä yhteen liinavaatteeseen, vaan useilla erillisillä käärinliinoilla. Liinavaate (sindon) oli sitä varten, että Jeesuksen kuollut ruumis ristiltä alas ottamisen jälkeen asetettiin liinavaatteeseen odottamaan varsinaista hautausta, jonka valmistelut alkoivat pian sen jälkeen. Koko evankeliumien todistus todistaa edellä sanotun olevan totuus.

Hautauksen käärinliinat

Joh 19:
38 ¶ Mutta sen jälkeen Joosef, arimatialainen, joka oli Jeesuksen opetuslapsi, vaikka salaa, juutalaisten pelosta, pyysi Pilatukselta saada ottaa Jeesuksen ruumiin; ja Pilatus myöntyi siihen. Niin hän tuli ja otti Jeesuksen ruumiin.
39 Tuli myös Nikodeemus, joka ensi kerran oli yöllä tullut Jeesuksen tykö, ja toi mirhan ja aloen seosta noin sata naulaa.
40 Niin he ottivat Jeesuksen ruumiin ja käärivät sen hyvänhajuisten yrttien kanssa käärinliinoihin (othonion monikossa), niinkuin juutalaisilla on tapana haudata.
41 Ja sillä paikalla, missä hänet ristiinnaulittiin, oli puutarha, ja puutarhassa uusi hauta, johon ei vielä oltu ketään pantu.
42 Siihen he nyt panivat Jeesuksen, koska oli juutalaisten valmistuspäivä ja se hauta oli lähellä.

Johanneksen evankeliumi kertoo Jeesuksen hautaamisesta kaikkein tarkimmin sekä yksityiskohtaisimmin kuin muut evankeliumit. Johanneksen evankeliumin mukaan Jeesuksen ruumis käärittiin hyvänhajuisten yrttien kanssa käärinliinoihin (othonion monikossa), niin kuin juutalaisilla on tapana haudata.

Johanneksen evankeliumi ei käytä hautaamisen liinoista kreikankielen sanaa sindon (yksikössä), vaan sen sijaan sanaa othonion (monikossa), eli useita erillisiä käärinliinoja. Johanneksen evankeliumi todistaa sen kuinka juutalaisten hautaustapojen mukaisesti Jeesus käärittiin useilla erillisillä käärinliinoilla. Raamatun todistus kumoaa Torinon käärinliinan teorian, koska Jeesusta ei haudattu yhteen isoon liinavaatteeseen, vaan useilla erillisillä käärinliinoilla.

Jotkut sanovat ettei Jeesusta ehditty hautaamaan juutalaisten tapojen mukaan, vaan Hänet haudattiin kiireesti ja pikaisesti alkavan sapatin takia ja siksi Jeesus haudattiin yhdellä isolla liinavaatteella ja laitettiin kiireesti hautaan. Johanneksen evankeliumi kumoaa edellä olevan väitteen, sillä se sanoo Jeesuksen hautaamisen tapahtuneen juutalaisten tapojen mukaan, johon kuului ruumiin pesu, puhdistaminen ja hyvänhajuisilla yrteillä voiteleminen. Kun Johanneksen evankeliumia luettiin alkuseurakunnan aikana juutalaisessa ympäristössä, niin jokainen juutalainen tiesi, että ruumiin peseminen ja puhdistus oli tapahtunut ennen hyvänhajuisilla yrteillä voitelemista ja siksi ruumiin pesua ja puhdistusta ei tarvinnut erikseen mainita.

Joh 20:
1 ¶ Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdaleena meni varhain, kun vielä oli pimeä, haudalle ja näki kiven otetuksi pois haudan suulta.
2 Niin hän riensi pois ja tuli Simon Pietarin luo ja sen toisen opetuslapsen luo, joka oli Jeesukselle rakas, ja sanoi heille: "Ovat ottaneet Herran pois haudasta, emmekä tiedä, mihin ovat hänet panneet".
3 Niin Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät ja menivät haudalle.
4 Ja he juoksivat molemmat yhdessä; mutta se toinen opetuslapsi juoksi edellä, nopeammin kuin Pietari, ja saapui ensin haudalle.
5 Ja kun hän kurkisti sisään, näki hän käärinliinat (othonion monikossa) siellä; kuitenkaan hän ei mennyt sisälle.
6 Niin Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki käärinliinat (othonion monikossa) siellä
7 ja hikiliinan, joka oli ollut hänen päässään, ei pantuna yhteen käärinliinojen (othonion monikossa) kanssa, vaan toiseen paikkaan erikseen kokoonkäärittynä.

Luuk 24:12 Mutta Pietari nousi ja juoksi haudalle; ja kun hän kurkisti sisään, näki hän siellä ainoastaan käärinliinat (othonion monikossa). Ja hän meni pois ihmetellen itsekseen sitä, mikä oli tapahtunut.

Sitten tulee todella tärkeä evankeliumien todiste. Tämä merkittävä todiste löytyy Johanneksen ja Luukkaan evankeliumista (kahden todistajan kautta). Kun Jeesus oli noussut ylös kuolleista, niin haudasta löytyi Jeesuksen hautaamisen käärinliinat (othonion monikossa) sekä kasvoliina, jolla peitettiin ruumiin kasvot. Jeesuksen haudassa ei ollut liinavaatetta (sindon), vaan käärinliinat (othonion monikossa), jonka mukaisesti juutalaiset hautasivat kuolleensa, niin kuin Johanneksen evankeliumi todistaa todeksi.

Jotkut sanovat, että Jeesus haudattiin liinavaatteeseen (sindon), jonka päälle käärittiin käärinliinoja (othonion) ja näin Jumala teki sitten kuvan Jeesuksesta Torinon käärinliinaan sähkömagneettisen purkauksen kautta. Johanneksen evankeliumi luku 20 ja Luukkaan evankeliumi luku 24 kumoavat tämän teorian, koska Jeesuksen haudasta ei löytynyt liinavaatetta (sindon), vaan käärinliinat (othonion) ja kasvoliina. Johanneksen ja Luukkaan evankeliumit vahvistavat sen, että Jeesus haudattiin useilla käärinliinoilla ja että Torinon käärinliina on väärennös, petos ja huijaus.

Sekään teoria ei pelasta Torinon käärinliinan teoriaa, joka sanoo opetuslasten ottaneen liinavaatteen pois haudasta nähdessään Jeesuksen kuvan liinassa. Raamattu kertoo kaiken yksityiskohtaisen tarkasti Jeesuksen hautaamisen käärinliinoista. Johanneksen ja Luukkaan evankeliumit kertovat sen, että haudassa oli vain käärinliinat (othonion) ja kasvoliina, jotka olivat Jeesuksen hautaamisen vaatteet. Torinon käärinliinan teoria on valhe ja petos.

Jeesuksen hautaamisen käärinliinat ja hikiliina ovat eräs tärkeä todiste ylösnousemuksesta ja jos Jeesus olisi haudattu yhteen isoon liinavaatteeseen, johon Jumala olisi tehnyt kuvan Jeesuksesta, niin se olisi ylösnousemuksen tärkeänä todisteena kerrottu edes yhdessä evankeliumissa tai myöhemmissä UT:n kirjoituksissa. Tällaista mainintaa ei ole UT:ssa, eikä liinavaatetta (sindon) löytynyt haudasta. Jos Jumala olisi tehnyt kuvan Jeesuksesta Torinon käärinliinaan ja alkuseurakunnan uskovat olisivat ottaneet sen haltuunsa, niin aivan varmasti jossakin UT:n kirjoissa tai kirjeissä se olisi mainittu. UT:ssa ei ole kuitenkaan mitään mainintaa Jeesuksen kuolinliinavaatteesta ja siinä olevasta Jeesuksen kuvasta, koska tarina Torinon käärinliinasta ei ole totta. Torinon käärinliinan tarina kumoutuu Jumalan sanan totuuden edessä.

Väärä perinne

Torinon käärinliinan ympärille rakennetut "tieteelliset" todisteet on pyritty sovittamaan yhteen epäraamatullisten kristillisten perinteiden kanssa. Näitä esimerkkejä olisi monia, mutta otan tähän esille vain yhden tällaisen perinteen. Vuonna 2014, 6.4.-10.5. Jyväskylän Keskusseurakuntatalolla oli Torinon käärinliinan näyttely. Ennen näyttelyn avaamista yleisölle Juha Hiltusta haasteltiin Torinon käärinliinan todisteista. Juha sanoi haastattelussa muun muassa seuraavasti: .... Kankaassa ja verijäljissä ei näy minkään näköisiä mädäntymisen merkkejä ja jos ajatellaan Lähi-idän olosuhteita mistä tämä on peräisin, niin tämän ruumiin on täytynyt ottaa pois tai hävitä pois tuolta liinakankaan sisältä alle 36 tunnin, joka vastaisi evankeliumien kuvaa, että Hän nousi kolmantena päivänä. ....

Raamattu ei opeta Jeesuksen olleen haudassa n. 36 tuntia pitkästä perjantaista sunnuntai aamuun. Pitkäperjantai opetus Herran Jeesuksen kuolinpäivästä on kirkollinen väärä perinne, ei Raamatun sanan totuuden todistus. Mitä enemmän tutkit Torinon käärinliinan "todisteita", niin sitä enemmän huomaat sen kuinka nämä "todisteet" pyritään ankkuroimaan ja sovittamaan yhteen epäraamatullisten kirkollisten perinteiden kanssa. Tämäkin todistaa sen kuinka Torinon käärinliina on väärennös eikä Raamatun Jeesuksen kuva ja hautausvaate.

Matt 12:
38 ¶ Silloin muutamat kirjanoppineista ja fariseuksista vastasivat hänelle sanoen: "Opettaja, me tahdomme nähdä sinulta merkin".
39 Mutta hän vastasi heille ja sanoi: "Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki.
40 Sillä niinkuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä.

Raamatussa Jeesus sanoo olevansa maan povessa kolme päivää ja kolme yötä, eli kolme kokonaista vuorokautta (72 tuntia). Herra Jeesus oli maan povessa, eli ruumiillisesti kuollut kolmen päivän ja yön ajan, joka kumoaa teorian 36 tunnista ja pitkästä perjantaista, joka ei ollut Jeesuksen kuolinpäivä. Monet sanovat kolmen päivän ja kolmantena päivänä tarkoittavan osia kolmesta päivästä, jolloin pitkä perjantai olisi Jeesuksen kuolinpäivä ja viikkosapatin sekä sunnuntain olevan osia kolmesta päivästä.

Edellä oleva väärä väite pitkästä perjantaista sunnuntaihin kumoutuu Herran Jeesuksen sanoilla. Herra Jeesus sanoi olevansa kolme päivää ja yötä maan povessa, joka tarkoittaa kolmea kokonaista vuorokautta, jossa on niin päivä kuin yökin. Pitkä perjantai teoria kaatuu ja kumoutuu Herran Jeesuksen sanojen todistuksen edessä. Raamatun mukainen juutalainen päivä alkaa illasta auringon laskeuduttua (n. klo 18.00) ja päättyy seuraavan päivän auringonlaskuun (n. klo 18.00).

Matt 27:
46 Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?
47 Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat: "Hän huutaa Eliasta".
48 Ja kohta muuan heistä juoksi ja otti sienen, täytti sen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda.
49 Mutta muut sanoivat: "Annas, katsokaamme, tuleeko Elias häntä pelastamaan".
50 ¶ Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.

Herra Jeesus kuoli yhdeksännellä hetkellä, joka on meidän aikamme mukaan noin kello 15-16. Monet sanovat kuoleman tapahtuneen kello 15.00. Jos laskemme pitkästä perjantaista sunnuntai aamuun Raamatun aikajärjestyksen mukaan, jonka mukaan juutalaiset elivät ja joka on Raamatun kertoma aikajärjestys, niin perjantaista noin klo 15:sta sunnuntai aamuun ei tule kuin yksi kokonainen päivä ja osia kahdesta päivästä sekä kaksi yötä. Raamatun todistuksen mukaan pitkästä perjantaista sunnuntai aamuun Jeesuksen ruumiin haudassa oloaikana on väärä ja epäraamatullinen. Herra Jeesus kuoli keskiviikkona, jolloin oli pääsiäisviikon suuri sapatti ja Herra Jeesus nousi ruumiillisesta kuolemasta lauantaina vähän ennen viikkosapatin päättymistä ja näin täyttyy Herran Jeesuksen asettama aikaraja, eli kolme kokonaista päivää ja yötä. Minulla on aikomus lähiaikoina kirjoittaa Jeesuksen kuolinpäivästä ja haudassa oloajasta kirjoitus, joten en tässä kirjoita asiasta sen enempää.

Loppusanat

Jos uskova ihminen asettaa uskonsa koskien Torinon käärinliinaa tieteellisiin todistuksiin sekä ihmisten uskonnollisiin perinteisiin ja uskoo näihin Raamatun ulkopuolisiin todistuksiin ja sillä perusteella uskoo Torinon käärinliinan olevan Jumalan tekemä kuva Jeesuksesta, niin silloin tällainen uskova on harhautunut tässä kohden pois totuudesta. Mitä tulee Torinon käärinliinaan tai mihin tahansa asiaan ja opetukseen, niin emme saa ankkuroida uskoamme Raamatun ulkopuoliseen tietoon, koska vain ja ainoastaan Raamatussa on totuus Jumalan teoista ja Jumalan sanan totuudesta.

Jos uskonnolliset ja epäraamatulliset sekä Raamatun sanan totuutta vastaan olevat tieteelliset "todisteet" ohjaavat uskovan ihmisen uskoa Herraan Jeesukseen joissakin kohdin, niin silloin hän ei kykene näkemään totuutta, vaan voi ihan vilpittömästikin uskoa vääriä opetuksia ja luulla niiden olevan totuus. On todella tärkeätä, että uskovina ihmisinä oppisimme hylkäämään ihmisten uskonnolliset perinteet sekä tieteelliset "todisteet", jotka opettavat vastoin Jumalan  sanan totuutta. Jos uskova ihminen ei opi erottamaan valhetta totuudesta, niin silloin hän omaksuu sydämessään ihmisten perinteitä sekä ihmisviisautta ja rakentaa uskoaan väärille perustuksille. Älä harjaannu ja rakennu valheen sanoista, vaan totuta itsesi luottamaan yksin ja ainoastaan Jumalan sanan totuuteen, silloin kun on kyse uskosta Jumalaan, Jumalan teoista sekä siitä mitä Raamattu opettaa.

Moni uskova ihminenkin voi uskoa vilpittömästi Torinon käärinliinan kuvan olevan Jumala tekemä kuva Jeesuksesta. Silloin kun ja jos uskotaan Torinon käärinliinan olleen aito Jeesuksen kuolinliina, niin usein on kyse siitä ettei uskota koko Raamatun ilmoitusta, joka kumoaa Torinon käärinliinan tarinan. Joissakin tapauksissa on kyse harjaantumattomuudesta sekä uskomisesta väärään kirkolliseen perinteeseen ja tieteellisiin "todisteisiin" koskien Torinon käärinliinaa. Kukaan uskova ei ole täydellinen, eikä ymmärrä kaikkea, mutta jos ihan oikeasti haluamme tietää totuuden koskien Torinon käärinliinan teoriaa, niin silloin meidän tulisi löytää sitä puoltavia todisteita Jumalan sanasta. Kun tutkimme Jumalan sanan todisteita, niin Raamatun sana kumoaa Torinon käärinliinan tarinan ja todistaa teorian käärinliinasta väärennökseksi.

Tuon vielä lyhyesti esille Raamatun opetuksen yksityiskohtia, jotka kumoavat Torinon käärinliinan tarinan. Löydät nämä yksityiskohdat lähdeluettelon linkistä kotipetripaavola.com/torinonkaarinliina. 

Johanneksen evankeliumin luku 19 kertoo Jeesuksen ruumiin käärimisestä käärinliinoihin (monikossa) hyvänhajuisten yrttien kanssa juutalaisen hautaus tavan mukaan. Torinon käärinliinan tarina sanoo Jeesuksen haudatun verisenä ja kiireen vuoksi häntä ei haudattu ihan kokonaan juutalaisten tapojen mukaan. Ruumiin pesu ja puhdistus edelsi hyvänhajuisilla yrteillä voitelemista, joka oli juutalaisten tapa haudata kuolleensa ja Johanneksen evankeliumi luku 19 todistaa tämän. Samoin Johanneksen evankeliumi todistaa, että Jeesus haudattiin useilla erillisillä käärinliinoilla, ei yhdessä isossa liinavaatteessa. Luukkaan evankeliumin luku 24 vahvistaa Jeesuksen haudasta löytyneen useita erillisiä kuolinkäärinliinoja, ei yhtä isoa liinavaatetta.

Jumala on kieltänyt Kymmenessä Käskyssä Jumalan kuvan tekemisen ja Kymmenen Käskyä ovat yhä edelleen voimassa myös Uudessa Liitossa. Jumala ei varmaan olisi toiminut omaa käskyänsä vastaan ja tehnyt Jeesuksen alastomuudesta kuvaa käärinliinoihin koko maailman nähtäväksi. Raamattu opettaa alastomuuden julkisen näyttämisen olevan häpeällistä. Torinon käärinliinan mies peittää käsillään sukupuolielimiä. Juutalaiset haudatessaan kuolleensa asettivat vainajan kädet rinnan päälle, koska käsien koskettaminen sukupuolielimiin olisi ollut häpeällistä ja vainajan häpäisemistä.

Vuonna 2009 arkeologi Shimon Gibson kollegoineen löysi Jerusalemista haudan, jossa oli leprasta kärsineen ja tuberkuloosiin menehtyneen miehen jäännökset. Tutkimusten mukaan vainaja oli elänyt n. 1-50 jKr. eli hän oli Jeesuksen aikalainen. Gibsonin mukaan vainaja oli haudattu sen ajan juutalaisten tapojen mukaan. Vainajan ruumis kaulasta alaspäin oli kääritty useilla erillisillä käärinliinoilla ja kasvot oli peitetty kasvoliinalla.  Arkeologinen löytö Jeesuksen ajalta kertoo samanlaisesta hautaamistavasta kuin miten Jeesus haudattiin. Professori Shimon Gibson sanoi ettei Torinon käärinliina sovi yhteen ensimmäisen vuosisadan juutalaisten hautaamistapojen kanssa. Gibson sanoi Jerusalemin käärinliinojen olleen kudottu eri tavalla kuin Torinon käärinliina.  Gibsonin mukaan Torinon käärinliina oli tehty monimutkaisella toimikassidoksella, joka yleistyi vasta keskiajalla.

Raamatun sanan todistus ja arkeologinen Jerusalemin hautalöytö kumoavat Torinon käärinliinan teorian ja tarinan ja osoittavat sen olevan väärennös, huijaus ja petos. En syyllistä ketään, joka uskoo Torinon käärinliinan valheelliseen tarinaan, vaan sen sijaan haastan sinua tutkimaan Jumalan sanan opetusta, koska vain Jumalan sana voi kertoa meille sen mikä on totuus koskien Herran Jeesuksen kuolinkäärinliinoja sekä koskien kaikkea totuuden sanan ilmoitusta, josta Jumalan sana (Raamattu) kertoo ja opettaa.

Lopuksi on hyvä tuoda esille Raamatun sanan tärkein viesti ja sanoma. Raamatun sanan todistuksen mukaan Jeesus kuoli ruumiillisen kuoleman, mutta nousi ylös kuolleista. Herra Jeesus elää ja antaa syntejä anteeksi jokaiselle ihmisille, joka uskoo Häneen. Herran Jeesuksen veri, kuolema ja ylösnousemus on yhtä kuin Herran Jeesuksen sovitustyö. Jos sinä tunnustat syntisi Jumalalle ja uskot Herraan Jeesukseen, niin sinä saat syntisi anteeksi sekä osallisuuden iankaikkiseen elämään.


 

Petri Paavola 25.4.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
seurakuntalainen.fi

Juha Hiltusen haastattelu
Torinon käärinliina

 

Totuus Torinon käärinliinasta  n. 11 min:
youtube.com/xb0pJROfOc0

Valhe Torinon käärinliinasta n. 18 min:
youtube.com/N_1k_RB5994

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker