Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


 

Vastaukseni arkkipiispalle ja piispalle koronarokotteesta

Luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma ja Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen ovat ottaneet kantaa ja antaneet lausuntonsa koskien MOT ohjelmasta noussutta kohua. Olin mukana tässä ohjelmassa, tosin en ole sinne itseäni tyrkyttänyt, sillä YLE:n toimittaja ilmoitti minulle sähköpostilla, että aikoo laittaa minun puheestani ohjelmaan lyhyen videoklipin. Tämän YLE:n toimittajan ilmoituksen jälkeen kävimme puhelinkeskustelun, joka johti siihen, että olin ohjelmassa mukana myös videohaastattelussa, joka jäi ohjelmassa varsin lyhyeksi.

Sanoin ohjelmassa, että Ilmestyskirja opettaa maan mahtavien kauppiaiden kaupittelevan lääkemyrkkyä, jonka kautta he eksyttävät (petos) kaikkia kansoja. Olen edelleen tätä mieltä ja perustelen sen myöhemmin tässä kirjoituksessani. Arkkipiispa ja Mikkelin piispa olivat sitä mieltä ettei Raamattu opeta lääkemyrkystä. Mikkelin piispa sanoi ettei koronavirusrokotusten vastustaminen vetoamalla kristinuskoon ja Raamattuun on epätervettä uskonnollisuutta ja virheellistä raamatuntulkintaa. Arkkipiispa Tapio Luoma sanoi, että Raamatun tulkinnat, jossa vastustetaan rokotteen ottamista ovat todella vastuuttomia, eikä se ole edes Luoman mielestä kristillistä puhetta.

Haastatteluissa, joissa arkkipiispa ja Mikkelin piispa esiintyivät tuli myös esille minun nimeni sekä kantani tähän koronarokotteeseen, joten siksi on aiheellista antaa henkilökohtainen vastaukseni arkkipiispalle ja Mikkelin piispalle. Arkkipiispan ja Mikkelin piispan kannanotot ja lausunnot olivat julkisia, eli kaiken kansan nähtävillä, jonka tähden minunkin vastaukseni heille on julkisesti kaiken kansan nähtävillä. Kehotan jokaista ihmistä tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera, jos uskot rukouksen voimaan ja Herraan Jeesukseen. Jos et usko Herraan Jeesukseen, niin tutki silti Raamatun kohdat, jotka laitan kirjoitukseeni näkyville, sillä ne osoittavat sen mitä Jumalan sanan totuus ilmoittaa. 


 

Sisällys:
Alkusanat
Raamattu ei tunne luterilaisen kirkon oppia arkkipiispasta ja piispasta
Luoman ja Häkkisen mielipiteet koronarokotteesta
Ilmestyskirja 18:23 farmakeia lääkemyrkky
Vastaukseni Luomalle ja Häkkiselle
Loppusanat
Alkusanat

Luuk 10:27 Hän vastasi ja sanoi: "Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".

Ef 4:15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

Raamattu opettaa, että meidän tulee rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestämme, sielustamme, voimastamme, mielestämme ja lähimmäistämme niin kuin itseämme. Herran Jeesuksen opetuslapsen suurin ja ensimmäinen rakkaus tulee olla Raamatun opettama Kaikkivaltias Jumala. Kun rakastamme ensin Jumalaa, niin vasta sen jälkeen osaamme rakastaa lähimäistämme oikealla tavalla. Tämän tähden Raamatun opettama järjestys on: rakastaa ensin Jumalaa ja sen jälkeen lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.

Kuten näemme Raamatusta, niin Jumalan sekä lähimmäisen rakastamisen tulee tapahtua totuudessa. Rakastan Tapio Luomaa ja Seppo Häkkistä lähimmäisinäni, niin kuin Raamattu opettaa ja teen sen totuudessa, noudattaen Jumalan sanan totuutta. Minulla ei ole henkilökohtaisesti mitään kaunaa tai mitään Tapiota ja Seppoa vastaan, kun kirjoitan tämän vastaukseni heille. Pyrkimykseni on totuutta noudattaen rakkaudessa käsitellä tätä rokotus asiaa sekä kaikkea muuta, jota tulee ottaa esille kirjoituksessani.

Raamattu ei tunne luterilaisen kirkon oppia arkkipiispasta ja piispasta

Porvoon valtiopäivillä 1809 Aleksanteri I vahvisti luterilaisen opin ja 1817 Turun piispa korotettiin arkkipiispan arvoon, Turun ja silloisen Suomen arkkipiispaksi. Luterilainen kirkko opettaa arkkipiispan olevan ensimmäinen vertaistensa joukossa (primus inter pares). Arkkipiispa toimii kirkon keskeisten yhteisten elinten kuten kirkolliskokouksen, kirkkohallituksen ja piispainkokouksen puheenjohtajana. Arkkipiispa ei ole toisten piispojen esimies, eikä hänellä ole toimivaltaa toisen hiippakunnan alueella. Luterilaisen kirkon opetuksen mukaan piispa oli alun perin paikallisseurakunnan johtaja, mutta hänestä tuli laajemman kirkollisen alueen, hiippakunnan (useita paikkakuntia) esimies.

Edellä oleva luterilaisen kirkon opetus arkkipiispasta ja piispasta ei perustu Raamatun sanan opetukseen, vaan on ihmisten itse keksimiä ja kehittämiä opetuksia. Raamattu ei tunne eikä opeta kirkon oppia arkkipiispasta ja piispasta. Tämä tarkoittaa sitä, että kirkon opetus arkkipiispasta ja piispasta perustuu valheeseen ei Raamatun totuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että Raamatun sanan perusteella kirkon arkkipiispalla ja piispalla ei ole minkäänlaista Raamatun arvovaltaa Jumalan ja ihmisten edessä, koska Jumala ei ole säätänyt ja asettanut näitä kirkon oppeja arkkipiispasta ja piispasta.

Kirkon arkkipiispan ja piispojen arvovalta on ihmisen luomus, ja tämä valheeseen perustuva arvovalta ei saisi olla yhdenkään Jumalan sanan totuutta rakastavan ihmisen auktoriteetti koskien Jumalan sanan totuutta. Jumalan sana varoittaa, että ihmisen perinnäissääntöjen kautta ihminen palvelee turhaan Jumalaa. On todella sääli, että suuri osa Suomen kansaa sekä luterilaisen kirkon jäseniä pitää arkkipiispaa ja piispoja hengellisinä johtajina, vaikka todellisuudessa on kyse valelääkäriin rinnastettavasta asiasta.

Kukaan ei luota valelääkäriin saadessaan tietää ettei hän ole oikea lääkäri. Jos uskomme Raamatun olevan Jumalan sanaa ja uskomme sen mitä Raamattu opettaa, että vanhimmat (kaitsijat, paimenet) ovat paikallisseurakunnan johtajia, jonka yläpuolella on ainoastaan Herra Jeesus, niin emme usko silloin ihmisten keksimiin Raamatun vastaisiin oppeihin tai titteleihin. Kun tiedämme, että kirkon arkkipiispan ja piispan virat ovat rinnastettavissa valelääkäriin, niin silloin kukaan totuutta rakastava ihminen ei voi pitää arkkipiispaa ja piispaa hengellisenä auktoriteettina, koska tällaiset tittelit ovat Jumalan sanan totuuden perusteella huijausta, petosta ja valhetta.

Valheen varaan rakennettu auktoriteetti ei ole auktoriteetti Jumalan edessä. Eräänä päivänä Jumalan edessä ihmisen tulee tehdä tiliä elämästään. Tämä on hyvä tietää ja pitää mielessä. Tämä myös auttaa meitä suhtautumaan oikealla tavalla arkkipiispaan ja piispoihin, jotka eivät ole Jumalan valtakunnan ja Jumalan seurakunnan edustajia arkkipiispan ja piispojen virkojen kautta, koska Jumala ei ole tällaisia tehtäviä asettanut.

Apt 20:
17 ¶ Mutta Miletosta hän lähetti sanan Efesoon ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat (presbyterous - perusmuoto presbyteros).
............................
28 Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi (episkopous - perusmuoto episkopos), paimentamaan (poimainein - tulee sanasta poimen - paimen) Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut.

Raamattu opettaa, että ryhmä miehiä, jotka ovat kaikki vanhimpia, kaitsijoita ja paimenia johtavat yhdessä paikkakunnalla olevaa Jumalan seurakuntaa. Raamatun opetuksen mukaan kaitsija (episkopos - josta on tullut sana piispa) ei johda useita paikkakuntia, vaan on mukana yhdessä muiden kaitsijoiden (vanhimmat, paimenet) kanssa johtamassa yhden paikkakunnan Jumalan seurakunnan työtä. Raamatun sana todistaa kirkon arkkipiispa ja piispa opetuksen vääräksi ja valheelliseksi opetukseksi.

1 Piet 5:4 niin te, ylipaimenen (arkhipoimenos - perusmuoto arkhipoimen) ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.

Raamattu sanoo, että Herra Jeesus on seurakunnan Ylipaimen, joka on kaikkien paikallisseurakuntien Ylipaimen. Jokainen ihminen, joka nousee millä tittelillä tahansa paikallisen Jumalan seurakunnan yläpuolelle sen esimieheksi, kirkkoherraksi, johtajaksi, johtavaksi pastoriksi, kirkkokunnan johtajaksi, piispaksi, arkkipiispaksi jne. on asettunut sille paikalle, joka yksin kuuluu Herralle Jeesukselle. Nyt kun näet sen mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa, niin voit ymmärtää ettei kirkon arkkipiispalla arkkipiispana ja piispalla piispana ole minkäänlaista arvovaltaa ja auktoriteettia Jumalan edessä. Ihminen, joka on ottanut Herran Jeesuksen paikan (monet heistä eivät ymmärrä sitä), niin hän ei ole Jumalan eikä Jumalan seurakunnan edessä minkäänlainen hengellinen auktoriteetti tai hengellinen johtaja.

Kaiken edellä olevan mitä toin esille arkkipiispan ja piispan viroista, niin kirjoitin sen totuuden rakkaudessa Luomaa ja Häkkistä kohtaan. Voi olla niin etteivät Luoma ja Häkkinen itsekään ymmärrä olevansa asemassa, josta Raamattu ei opeta yhtään mitään. Jos näin on, niin silloin he ovat tämän kirkkolaitos instituution uskonnollisen järjestelmän pettämiä ja sen uhreja. Jos Luoma tai Häkkinen tietävät, että luterilaisen kirkon opin mukaisia arkkipiispan ja piispan virkoja ei löydy Raamatusta, niin silloin he ovat tietoisesti mukana valheessa ja petoksessa, joka on todella raskauttavaa Jumalan edessä.

Nyt kun ymmärrämme sen ettei arkkipiispalla arkkipiispana ja piispalla piispana ole minkäänlaista arvovaltaa Jumalan sanan opetuksen välittäjänä, niin voimme siirtyä katsomaan sitä mitä Tapio Luoma ja Seppo Häkkinen kertoivat koronarokotteesta ja Raamatusta.

Luoman ja Häkkisen mielipiteet koronarokotteesta

Ihan ensimmäiseksi ennen kuin käsittelen Luoman ja Häkkisen mielipiteitä sanon etten usko koronarokotteen olevan pedon merkki.

Tapio Luoma suhtautuu siihen kielteisesti, että koronarokotetta vastustetaan vetoamalla kristinuskoon tai Raamattuun. Luoma näkee tällaisen vastustuksen vieraalta ja vastuuttomalta, koska Jumala on antanut ihmiselle järjen, ymmärryksen ja velvollisuuden käyttää niitä elämän hyväksi. Luoma sanoo kuinka vastuullinen toiminta tähtää toisen ihmisen hyvinvointiin, johon kristityn pitää sitoutua. Luoman mukaan Raamatulla ei voi perustella rokotevastaisuutta. Luoma on sanonut, että sellaiset Raamatun tulkinnat, jossa vastustetaan rokotteen ottamista, ovat todella vastuuttomia, eikä se ole edes kristillistä puhetta.

Seppo Häkkinen on sanonut, että kristinuskon nimissä väitettään koronarokotteessa pistettävän ihmisiin lääkemyrkkyä, jolla eksytetään kaikkia kansoja.

Seppo Häkkinen on sanonut, että koronarokotteiden vastustaminen raamatullisin perustein edustaa epätervettä uskonnollisuutta ja virheellistä Raamatun tulkintaa. Seppo Häkkinen on sanonut kuinka Jumala on antanut ihmiselle järjen ja ymmärryksen. Häkkisen mukaan ihmisen kutsumus on käyttää niitä hyväkseen, ja niiden hedelmiin kuuluvat myös nykyaikainen lääketiede ja farmasia, joiden saavutuksia ovat rokotteet. Niin Häkkinen kuin Luomakin ovat sitä mieltä, että kristityn vastuu on ottaa rokote.

Ilmestyskirja 18:23 farmakeia lääkemyrkky

Seuraavaksi tuon Raamatusta todisteet esille, että Ilm 18:23 farmakeia sana tarkoittaa lääkemyrkkyä.

Nature

Raamatun tietokirja Novum käyttää Ilmestyskirjan 18:23 kohdassa sanaa myrkynsekoittamisella tarkoittaen sillä farmakeia sanaa.

Ilm 18:23 και φως λυχνου ου μη φανη εν σοι ετι και φωνη νυμφιου και νυμφης ου μη ακουσθη εν σοι ετι οτι οι εμποροι σου ησαν οι μεγιστανες της γης οτι εν τη φαρμακεια (farmakeia) σου επλανηθησαν παντα τα εθνη Bysantin teksti

Ilm 18:23 Ei loista sinussa enää lampun valo, ei kuulla sinussa enää sulhasen eikä morsiamen ääntä. Sillä sinun kauppiaasi olivat maan mahtavia, ja sinun lääkemyrkyllä (farmakeia) eksytettiin kaikki kansat. (Alkutekstin mukainen jae)

Etymologia sanoista farmakeia ja farmakon sanoo, että kreikankielen farmakeia tarkoittaa parantavaa tai haitallista lääkettä, parantava tai myrkyllinen yrtti, lääkeaine, myrkyllinen lääkejuoma, taikajuoma, väriaine, fysikaalisen tai kemiallisen käsittelyn raaka-aine. Farmakon sanan tarkoitus lääke, myrkky, lemmenjuoma, noitua, taikoa, loitsu, taikuus, taikavoima. Ja sitten vielä farmakeus sana tarkoittaa lääkkeen valmistaja, myrkyttäjä, velho. Klassisen kreikankielen mukaan farmakeia sana tarkoittaa lääkettä, joka on joko parantava tai haitallinen ja myrkyllinen.

Alvin Low on kirjoittanut kirjassaan The Pursuit of Ethical Excellence Biblical Ethics (nettiversio sivulla 63) näin: Pharmakeia is generally used of drugs, potions, and spells, and hence can include sorcery, but is not limited to it. In at least one case, it is used by the second century A.D Greek physician Soranus of Ephesus, sometimes called the "father of gynecology", to refer to abortifacient drugs

Suomennos: Farmakeiaa (Pharmakeia) käytetään yleisesti lääkkeenä, lääke- myrkkyjuomana sekä loitsuina ja voi sisältää noituuden, mutta se ei ole rajoittunut tähän. Ainakin yhdessä tapauksessa, 100-luvulla jKr. lääkäri Soranus Efesolainen käytti sitä, jota on joskus kutsuttu gynekologian isäksi, ja viittasi (farmakeia sanaa) abortoivaan lääkeaineeseen.

Raamatun tutkijat ovat sitä mieltä, että Ilmestyskirja on kirjoitettu 90-luvulla jKr. On todella mielenkiintoista että 100-luvulla jKr. lähes samaan aikaan Ilmestyskirjan kirjoittajan apostoli Johanneksen aikalainen Soranus Efesolainen on käyttänyt farmakeia sanaa lääkkeenä ja myrkkyjuomana, eli myrkkynä.

Alvin Lowin kirjassa nettiversion sivulla 63 sanotaan kuinka sana pharmacy, joka on peräisin farmakeia sanasta on yleisesti käännetty noituudeksi, mutta John T. Noonan sanoo, että farmakeia tulisi oikeastaan kääntää lääkkeeksi, koska muinaisessa maailmassa lääke oli yhdistetty uskontoon ja okkultiikkaan sellaisella tavalla, että nykyisessä ajassa sitä on vaikea ymmärtää.

Muinaisessa maailmassa uskonnossa ja okkultiikassa käytettiin lääkkeitä (farmakeia) parantaviin tarkoituksiin sekä myrkkyjuomina (lääkemyrkkynä) vastustajan, kilpailijan tai vihollisen myrkyttämiseen, josta seurasi yleensä kuolema. Muinaisessa maailmassa uskonnon ja okkultiikan harjoittajat pääsivät transsin kaltaiseen tilaan huumaavien lääkeaineita (farmakeia) sisältävien kasvien ja yrttien kautta, jolloin he saivat yhteyden henkimaailmaan (riivaajahenkiin). Tätä edellä olevaa John T. Noonan tarkoitti Alvin Lowin kirjassa.

Raamatun sanakirjat jo muutaman sadan vuoden takaa antavat farmakeia sanalle merkityksen lääkkeen käyttö, myrkyn sekoitus ja noituus. Raamatunkäännösten kääntäjillä on ollut valittavanaan kääntää farmakeia sana lääkkeenä, lääkemyrkkynä, tai noituus sanalla ja he ovat valinneet sanan noituus tai velhous, vaikka he ovat kaiken aikaa tienneet, että farmakeia sana tarkoittaa lääkkeen käyttöä ja myrkyn sekoitusta eli lääkemyrkkyä.

Miksi lähes kaikki Raamatunkäännökset ovat valinneet Ilmestyskirjan 18:23 kohtaan noituus tai velhous sanan eikä lääkemyrkkyä, koska todistetusti klassisen kreikankielen farmakeia sana tarkoittaa joko parantavaa lääkettä tai haitallista ja myrkyllistä lääkettä?

Tämä Raamatunkääntäjien valinta johtuu siitä, että farmakeian kanssa oli tekemisissä myös ihmisiä, jotka harjoittivat noituutta, tehden noituudessa myrkkysekoituksia lääkinnällisistä aineista kuten kasveista ja yrteistä. Nämä noituuden harjoittajat käyttivät huumaavia aineita kuten tiettyjä kasveja (lääkekasveja) joiden kautta he pääsivät yhteyteen riivaajahenkien kanssa ja pääsivät näkemään henkimaailmaan joutuessaan transsiin tai sen kaltaiseen tilaan. Tällä tavalla sanaa farmakeia alettiin yhdistämään noituuteen, josta on tullut yksi sen merkitys, vaikka sen päämerkitys on joko parantava tai haitallinen ja myrkyllinen lääke.

Kun tutkimme Raamatun Uuden Testamentin kreikankieltä, joka on heprean- ja arameankielen lisäksi UT:n alkuteksti, niin huomaamme, että kreikankielen UT ei käytä noituudesta sanaa farmakeia, vaan käyttää sanoja mageuo ja mageia.

Acts 8:
9 ανηρ δε τις ονοματι σιμων προυπηρχεν εν τη πολει μαγευων (mageuon - perusmuoto mageuo harjoittaa noituutta) και εξιστων το εθνος της σαμαρειας λεγων ειναι τινα εαυτον μεγαν
11 προσειχον δε αυτω δια το ικανω χρονω ταις μαγειαις (mageiais -perusmuoto mageia noituus, taikuus) εξεστακεναι αυτους

Apt 8:
9 Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies, nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta (mageuon) ja hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri; ............
11 Ja he kuuntelivat häntä sentähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan (mageiais) heitä hämmästyttänyt.

Raamattu UT:n alkuteksti tekee erotuksen noituus sanan mageia ja lääke sanan farmakeia välille.

Monien nykypäivän sanojen etymologinen alkuperäinen merkitys tulee klassisesta kreikankielestä kuten farmakeia on englanniksi pharmacy ja suomeksi farmasia apteekkitaito, apteekkiala; lääkkeiden valmistus-, säilytys- ja jakeluoppi. Farmakologia on lääkeaineoppi; lääkeaineiden valmistusta, käyttöä, vaiheita elimistössä ja vaikutuksia tutkiva lääketieteen ala.

Kreikankielen sanasta mageia tulee englanninkielen sana magic, joka on suomeksi magia, eli taika, taumaturgia, noituus, taikuus.

Täten Raamatun sanan totuuden valossa farmakeia sana tarkoittaa lääkemyrkkyä, koska Ilm 18:23 kohdassa, sillä eksytetään kaikkia kansoja maan päällä.

Raamattu sanoo Ilm 18:23 kohdassa kuinka maan mahtavat kauppiaat suuren Babylonin riivaajahenkien eksyttävän valheen kautta lopunaikana ovat kaupitelleet maailmanlaajuisesti lääkemyrkkyä kaikille kansoja eksyttäen heitä lääkemyrkyn kautta.

Maan mahtava ja rikas kauppias Bill Gates on voimakkaasti mukana näissä uusissa koronarokotteissa. Bill Gates on sanonut tulleensa meditaatio ja mindfulness uskovaiseksi. Mindfulness gurut opettavat, että mindfulness harjoitusten kautta saadaan yhteys ja kontakti ihmisen omaan henkioppaaseen (riivaajahenki).

YK:ssa työskennellyt David Spangler on sanonut ettei kukaan tule sisälle uuteen maailmanjärjestykseen ellei hän lupaa palvoa luciferia (saatanaa antikristuksen kautta).

Edesmennyt David Rockefeller on sanonut, että me olemme globaalin muutoksen partaalla, kaikki mitä me tarvitsemme on oikeanlainen suuri kriisi ja kansat tulevat hyväksymään uuden maailmanjärjestyksen.

David Rockefeller on myös sanonut, että: "Jotkut jopa uskovat, että me Rockefellerit olemme osallisia johonkin salaiseen hankkeeseen, joka suuntautuu Yhdysvaltojen todellista etua vastaan. Näin uskovat luonnehtivat minua ja perhettäni internationalisteiksi ja sellaisiksi, jotka yhdessä toisten eri puolilta maailmaa olevien kanssa juonitellen vehkeilevät saadakseen aikaan yhdistyneen globaalin poliittisen ja taloudellisen rakenteen - yhden maailman, jos niin halutaan sanoa. Jos syytös on tämä, olen syyllinen. Ja olen ylpeä syyllisyydestäni."

Ranskalainen eläkkeellä oleva lääketieteen professori Jean-Bernard Fourtillan, joka passitettiin pakkohoitoon psykiatriseen sairaalaan kun hän puhui totuuden Covid-19 viruksesta ja koronarokotteesta. Fourtillan kertoo vaihtoehtoisen selityksen SARS-COV-2 viruksen esiintymiselle ja kuinka RNA-rokotteiden viruksen osat (ei kokonainen virus, vaan sen osa) nanolipidien kanssa voivat aiheuttaa sen, että ihmisen solut alkavat valmistaa tai muodostaa viruksen partikkelia ja siten voivat laukaista immunologisen reaktion.

Fourtillan on sanonut, että virus, joka aiheuttaa Covid-19:ia on keinotekoinen virus. Fourtillan ja monet muut tutkijat sanovat, että tämä keinotekoinen virus on ilmiselvä todiste sille, että Covid-19 pandemia on etukäteen suunniteltu. Fourtillan sai laajasti julkisuutta Pierre Barnériasin äskettäisessä elokuvassa Hold-Up, jossa Fourtillan sanoi, että Covid-19 kriisi on suunniteltu ja sitä käytetään vaarallisen rokotteen määräämiseen maailman väestölle.

Fourtillan on sanonut, että virukseen on lisätty neljä sekvenssiä HIV virusta, joka aiheutti AIDS:n, ja tätä lisättiin virukseen, että voitaisiin luoda tulevia rokotteita. Lääketieteen nobelisti ja virologi Luc Montagnier ja ranskalainen virologi Françoise Barré-Sinoussi ovat sanoneet SARS-COV-2 viruksen olevan ihmisen manipulaation tulos. Italialainen mikrobiologi ja professori Joseph Tritto on tullut samanlaiseen johtopäätökseen kuin Montagnier ja Sinoussi.

Entinen Pfizerin hengitystutkimuksen johtaja lääkäri Michael Yeadon ja lääkäri Wolfgang Wodarg keuhkospealisti ja julkisen terveydenhoidon johtaja ovat tehneet vetoomuksen, että kaikki Covid-19 rokotetutkimukset lopetettaisiin. Wodarg ja Yeadon sanoivat ettei rokotetutkimuksia pitäisi jatkaa ennen kuin on saatavilla merkittäviä tuloksia liittyen rokotteiden turvallisuuteen, sillä lisääntyvässä määrin on ilmaantunut terveysalan ammattilaisia, jotka ovat näitä rokotteita vastaan.

Monet lääketieteen huippuammattilaiset sanovat koronarokotteen olevan ihmiselle vaarallinen. Okkultiikkaan sekaantuneet (osallisuus Babylonin riivaajahenkiin) vaikutusvaltaiset ihmiset kuten Bill Gates ovat mukana maailmanlaajuisen rokotteen levittämisessä ja Ilm 18:23 kertoo kuinka lopunaikana riivaajahenkiin osallisina olevat maan mahtavat kauppiaat lääkemyrkyn kautta eksyttävät maailmanlaajuisesti kaikkia kansoja. Jos ei ymmärrä ja näe yhteyttä sille, että koronarokote on eräs osa tätä Ilmestyskirjan kuvaamaa lääkemyrkkyä, niin ymmärtämättömyytensä tähden ihminen menee mukaan tähän petokseen, antaen sille tukensa.

Rockefeller on myöntänyt, että illuminaattien tarkoitus on syrjäyttää kansallisvaltiot suuren maailmanlaajuisen kriisin kautta, että saadaan aikaiseksi uusi maailmanjärjestys. Uuden maailmanjärjestyksen puuhamies David Spangler on sanonut, että kukaan ei pääse sisälle uuteen maailmanjärjestykseen ellei hän lupaa palvoa luciferia (saatanaa). Jos ei ymmärrä ja näe sitä yhteyttä, että koronavirus on etukäteen suunniteltu ja koronarokote kuuluu tähän suunnitelmaan, jonka kautta yritetään romauttaa kansallisvaltiota uuden maailmanjärjestyksen aikaansaamiseksi, niin silloin ei sitä ja näe, ja sen tähden ihminen eksyy kannattamaan uuden maailmanjärjestyksen hanketta tukiessaan näitä nykyisiä toimenpiteitä ja koronarokotetta. Jos joku vielä väittää näiden asioiden olevan salaliittoteoria hörhöjen huuhaata, niin silloin hänellä on tässä kohden iso sokea piste, niin sydämessään kuin silmissään.

Vastaukseni Luomalle ja Häkkiselle

Tapio Luoma ja Seppo Häkkinen minun vastaukseni teille on: Koska Raamatun sana ihan oikeasti varoittaa lopunajan maailmanlaajuisesta lääkemyrkky eksytyksestä, niin minulla on vastuu Herran Jeesuksen opetuslapsena varoittaa tästä, koska Jumalan armosta rakastan lähimmäisiäni totuuden rakkaudessa. Olisi vastuutonta olla hiljaa ja antaa tämän eksytyksen kohdata maailman ihmisiä ja olla varoittamatta ihmisiä.

Lääketieteessä on paljon hyviä asioita sekä on olemassa hyviä lääkkeitä, jotka auttavat ihmisiä, mutta tämä koronarokote kuuluu siihen sarjaan lääkemyrkkyjä, joiden kautta koko ihmiskuntaa eksytetään. Varoitukseni on ihan aiheesta, jonka Raamattukin vahvistaa, ja tämä on vastuullista toimintaa, tähdäten toisen ihmisen hyvinvointiin, johon Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee sitoutua.

Loppusanat

Raamattu sanoo, että lopunaikana tulee aika, jolloin ei voi ostaa ja myydä ellei ole oikeassa kädessä tai otsassa pedon merkkiä. Raamatun sanan mukaan antikristus asettaa maan päälle pedon merkin ja pedon merkillä merkityt palvovat petoa (saatanaa antikristuksen johdolla). Kun David Spangler sanoi ettei kukaan pääse sisälle uuteen maailmanjärjestykseen ellei hän palvo luciferia, niin se on sama asia, josta Raamattu puhuu pedon palvomisesta ja pedon merkin ottamisesta.

Olemme lähellä sitä aikaa kun tapahtuu uuden maailmanjärjestyksen asettaminen maan päälle, antikristus ilmestyy maan päälle ja Herran Jeesuksen toinen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus tulee tapahtumaan. Sinä, joka olet jumalattomuuden tilassa, niin sinulla ei ole muuta vaihtoehtoa, kun tunnustaa syntisi Jumalalle ja uskoa Herraan Jeesukseen syntiesi anteeksisaamiseksi, pelastukseksi synnin ja saatanan orjuudesta iankaikkiseen elämään. Herran Jeesuksen veri ja sovitustyö on syntien anteeksiantamuksen perusta, ja voidaksesi vastaanottaa Jumalan armon ja pelastuksen sinun tulee Herran Jeesuksen sanojen mukaisesti tehdä parannus ja uskoa evankeliumi (Mark 1:15).

 

 

Petri Paavola 19.12.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
evl.fi/ tietoa kirkosta/ kirkon organisaatio/ arkkipiispa ja piispat
arkkipiispa.fi/ arkkipiispan virka/ arkkipiispanistuimen historia
arkkipiispa.fi/ arkkipiispan virka/ arkkipiispan tehtavat
kirkkojakaupunki.fi/ arkkipiispa tapio luoma kannustaa suomalaisia ottamaan koronarokotteen
yle.fi/uutiset/ 3-11703260
yle.fi/uutiset/ 3-11697284
kotimaa.fi/artikkeli/ piispa seppo hakkinen koronarokotteen vastustaminen kristinuskoon vedoten on virheellista
evl.fi/uutishuone/ puheenvuorot/ article/ 80681680/ Rippikoulun kaynyt ja rokotettu
etymonline.com/word/pharmacy
Alwin Low: The Pursuit of Ethical Excellence Biblical Ethics
gatesnotes.com/ Books/ The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness
kotipetripaavola.com/ bill gates ja uusi maailmanjarjestys
youtube.com/ watch?v= bfvSjS0q5xY
youtube.com/ watch?v= H_IjVopCKaY

 


 

 

 

eXTReMe Tracker