Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Vastaus Kirkko ja kaupunki -lehden päätoimittajalle
 

Kirkko ja kaupunki -lehden päätoimittaja Jaakko Heinimäki kirjoitti 19.6.2019 lehdessä artikkelin; Päätoimittajalta: Avoin kirje Päivi Räsäselle. Heinimäki tuo esille Päivi Räsäsen avoimeen kirjeen arkkipiispa Tapio Luomalle, jota Heinimäki ymmärtää joko tietämättään tai tahallisesti täysin väärin. Kirje ei ollut osoitettu minulle, vaan Päivi Räsäselle ja Päivi osaisi varmasti vastata hienosti ja hyvin Heinimäelle, mutta koska Heinimäen kritiikki koskien Räsästä koskettaa myös Raamatun sanan totuuden täydellistä väärin ymmärtämistä, niin siksi koen velvollisuudekseni Herran Jeesuksen opetuslapsena ja Jumalan armosta pelastuksen lahjaksi saaneena antaa vastaukseni Jaakko Heinimäelle.

Heinimäki kirjoitti kuinka Raamatussa tosiaan käsketään surmaamaan sellaiset miehet, jotka makaavat miehen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan. Heinimäki kirjoitti myös, että toivottavasti hän on ymmärtänyt väärin, kun hänelle on syntynyt sellainen käsitys, että kun Räsänen vetoaa elämän pyhyyteen vastustaessaan aborttia, niin Päivi kuitenkin kannattaisi kuolemantuomiota homoille.

Abortin vastustaminen on Jumalan tahdon mukaista, koska siinä pyritään suojelemaan kohdussa alkanutta ihmiselämää. Abortin kautta tapetaan pieni ihminen, joka on jo saanut elämän alun äitinsä kohdussa. Raamattu sanoo älä tapa. Jokainen aborttia kannattava kannattaa ihmisen surmaamista, täysin puolustuskyvyttömän pienen lapsen surmaamista, joka on eräs karmeimpia syntejä mitä maan päällä tehdään. Tarkoitukseni ei ole syyllistää ketään, sillä abortin kautta tehdyn harkitun murhankin saa anteeksi, jos uskoo Herraan Jeesukseen. Minun tarkoitukseni on kirjoittaa totuudesta, ei loukata ketään. Totuus todellakin aiheuttaa loukkaantumisen ihmisen sydämessä jos hän ei halua tehdä parannusta ja ottaa vastaan pelastusta Herrassa Jeesuksessa. Kukaan meistä ei ole täällä toinen toistaan parempia, vaan olemme kaikki syntisiä ihmisiä ja jokainen meistä tarvitsee pelastuksen armon ja lahjan uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Raamatun käsky sellaisen ihmisen surmaamiseen, joka harrastaa homoseksuaalisuutta liittyi vanhan liiton aikaiseen järjestykseen, joka on kumottu ja poistettu Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta, josta alkoi Uuden Liiton uskonjärjestys. Uuden Liiton järjestyksessä ei ole voimassa maan päällä suoritettavia kuolemanrangaistuksia ja täten kukaan Herran Jeesuksen opetuslapsi ei vaadi, eikä toivo kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoa kenellekään tässä nykyisessä maailmanajassa. Raamattu opettaa kuitenkin Uudenkin Liiton järjestyksen mukaan, että epäuskosta ja synnin harjoittamisesta seuraa hengellinen kuolema, joka tarkoittaa eroa Jumalasta täällä maan päällä sekä iankaikkisessa kadotuksessa, ellei ihminen tee parannusta epäuskosta ja synneistään ja usko Herraan Jeesukseen. Heinimäki on ymmärtänyt joko tietämättään tai tahallisesti väärin sen mitä Päivi on kirjoittanut.

Heinimäki kirjoitti ihan oikein siitä, että miten Raamattua ymmärtää, niin siihen vaikuttaa se, millaisessa yhteisössä on kasvanut: rakastavassa ja hyväksyvässä vai vaativassa ja ankarassa.

Heinimäki kirjoitti kuinka kaikki lukevat Raamattua tulkiten ja valikoiden, sillä jokainen näkee Raamatun joidenkin tulkinnallisten silmälasien läpi. Heinimäen mukaan jotkut lukevat Raamatun kuvausta Jumalan rakkaudesta pelon, kauhun ja vihan linssit silmillään, jotkut taas lukevat Raamatun ankaruuttakin armon ja rakkauden silmälasien läpi.

Raamatun sanan totuuden mukaan ja Jumalan itsensä antaman opetuksen mukaan, Raamattua tulisi lukea Jumalaa rakastaen, rakastamalla Jumalaa totuudessa sekä uudestisyntyneessä tilassa, sillä ilman osallisuutta pelastukseen ja uudestisyntymiseen ihminen ei kykene ymmärtämään oikealla tavalla Raamatun sanan opetusta. Pelastus ja uudestisyntyminen saadaan Jumalan armosta ja lahjaksi uskon kautta Herraan Jeesukseen, Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion tähden.

Silloin kun ihminen lukee Raamattua uudestisyntyneenä ja uutena luomuksena, niin hän lukee Raamattua rakkauden ja totuuden Hengessä, jolloin hän oppii ymmärtämään Jumalan armoa ja rakkautta, joka pitää yhtä totuuden kanssa. Jumalan "ankaruuskin" on armoa ja rakkautta, sillä Jumala armossaan ja rakkaudessaan tuomitsee kaikenlaisen synnin, koska synti rikkoo ja tuhoaa ihmistä ja kuljettaa ihmisen lopulta iankaikkiseen kadotukseen ellei hän hylkää epäuskoaan ja syntiään, ja usko Herraan Jeesukseen.

Heinimäki kirjoitti kuinka Päivi Räsänen oli kirjoittanut arkkipiispa Luomalle, ettei Pride huolessa ole kysymys homofobiasta eikä seksuaalivähemmistöjen syrjinnästä, vaan Raamatusta. Heinimäki kirjoitti kuinka tässä huolessa on olennaisena kysymys siitä ohjaako raamatuntulkintaa luottamus Jumalan hyvyyteen ja ihmisrakkauteen vai ohjaako sitä pelko Jumalan ankaraa vihaa kohtaan. Heinimäki jatkoi kirjoittaen, että tämä heijastaa tapaamme lähestyä moraalisia kysymyksiä: motivoiko eettisiä valintojamme hyvän tavoittelu vai motivoiko niitä rangaistuksen pelko?

Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei harjoita homofobiaa eikä syrji seksuaalivähemmistöjä, vaan rakastaa totuudessa homoseksuaaleja lähimmäisinään. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ymmärtää homoseksuaalin olevan hänelle rakas lähimmäinen sekä arvokas ihminen. Todellinen Jeesuksen opetuslapsi myös uskoo sen mitä Raamattu sanoo homouden harjoittamisesta, joka on Jumalan sanan totuuden mukaan häpeällinen himo ja synti. Homoseksuaali on ihmisenä arvokas ja lähimmäisenrakkauden kohde, mutta homoseksuaaliset teot, kuten miesten välinen seksuaalinen kanssakäyminen on syntiä (samoin lesbous). Tässä tulee ymmärtää erottaa toisistaan ihminen ja ihmisen tekemät teot. Jos sinun lapsesi tietoisesti suuttuessaan rikkoo sinun tietokoneesi, niin lapsi on arvokas ja rakastettava, mutta hänen tekonsa oli paha ja syntiä. Edellä olevan esimerkin opetus on yhtäpitävä myös homoseksuaalisuuden kanssa, sillä ihmisenä homoseksuaali on arvokas lähimmäisenrakkauden kohde, mutta homoseksuaalien harjoittamat seksuaaliset kanssakäymiset ovat syntiä.

Todellista Herran Jeesuksen opetuslasta ohjaa aina luottamus Jumalan hyvyyteen, armoon, rakkauteen ja totuuteen sekä ihmisrakkauteen. Jumala hyvyydessään, armossaan, rakkaudessaan ja totuudessaan tuomitsee synnin harjoittamisen, koska se rikkoo ja tuhoaa aina ihmistä, jota Jumala suuresti rakastaa. Rakkaudessaan ja tuomitessaan synnin Jumala haluaa suojella ihmistä synnin tuhovoimilta. Tästä syystä todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi tuo esille synnin, ei siksi, että hän haluaa lyödä lähimmäistään, vaan siksi, että hän rakastaa lähimmäistään, niin paljon, että on valmis varoittamaan lähimmäistään synnin tuhovoimasta ja mihin synnin harjoittaminen lopulta johtaa ellei ihminen tee parannusta, hylkää syntejään ja usko Herraan Jeesukseen. Uskon kautta Herraan Jeesukseen ihmisestä ei tule täydellistä ja synnitöntä, mutta hän oppi hylkäämään syntejään sekä kasvamaan uskossa totuuteen, joka ilmenee käytännössä hänen elämässään. Ihmisen muuttunut elämä, jossa hän oppii hylkäämään syntejään sekä elämään yhä enemmän Jumalan tahdossa on Jumalan armon vaikutus ihmisen elämässä. Minä näen ja ymmärrän Päivi Räsäsen olevan Jeesuksen todellinen opetuslapsi, joka on toteuttanut Jumalan tahtoa ja lähimmäisenrakkautta kirjoittaessaan arkkipiispa Luomalle.

Heinimäki kirjoitti kuinka luterilaisuuden keskeinen raamatuntulkinnan avain on Jeesuksen käsky rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseä. Heinimäen mukaan myös luterilaisuuden kultaisena sääntönä on periaate, jonka mukaan toisia pitäisi kohdella niin kuin itse toivoisi tulevansa kohdelluksi.

Ensinnäkin Raamattu ei opeta yhtään mitään luterilaisesta kirkosta, vaan ainoastaan paikkakunnalla olevasta Jumalan seurakunnasta, jonka tulee järjestäytyä ja kokoontua yhteen seurakuntana. Toiseksi Raamattu kehottaa Herran Jeesuksen opetuslapsia rakastamaan yli kaiken Jumalaa ja lähimmäistään niin kuin itseään, mutta tämän rakkauden tulee perustua Jumalan sanan totuuteen, eikä ihmisen opetukseen, jossa pyritään vääristämään Jumalan sanan totuus. Vääristelyn pyrkimys on se ettei syntiä saisi enää sanoa synniksi, sillä synti pitäisi hyväksyä, koska valhe sanoo ettei synti olekaan syntiä, vaan jopa "Jumalan tahto ja asetus". Kolmanneksi Päivi Räsänen on toiminut juuri niin kuin pitää, sillä hän kohtelee muita, niin kuin itse toivoisi tulevansa kohdelluksi. Päivi Räsänen ja jokainen todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi toivoisi, että häntä varoitettaisiin, jos hän eläisi synnissä, joka rikkoisi ja tuhoaisi häntä. Todellinen Jumalan vaikuttama rakkaus haluaa hyvää jokaiselle ihmiselle, siksi hän varoittaa synnin tuhovoimista, ei sen tähden, että hän tuomitsee lähimmäisensä, vaan siksi, että hän suuresti rakastaa lähimmäistään.

Jaakko Heinimäen kirjoituksesta suora lainaus: "Pride-tapahtumat ovat saaneet alkunsa sorrettujen, vainottujen ja häpäistyjen ihmisten ja heidän läheistensä esiintulosta. Heidän rohkeudestaan astua esiin ja tulla näkyviksi. Pride-tapahtumissa on kysymys ihmisten oikeudesta elää ja rakastaa sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Eikä Priden esiin nostama oikeus, ylpeys, ilo ja itsekunnioitus koske vain vähemmistöjen edustajia vaan aivan kaikkia. Rakkaus on Jumalan lahja, ja vielä enemmän: Jumala itse on rakkaus. Ja aivan kaikilla vanhemmilla on täysi syy iloita siitä, että heidän lastensa elämässä on rakkautta, sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Myös tästä on Pridessä kysymys."

Se on ikävää, että homoseksuaaleihin on kohdistunut vainoa ja sortoa, eikä se ole missään nimessä hyväksyttävää. Homouden harjoittamisen sanominen synniksi ei ole sortoa ja vainoa, vaan totuuden kertomista. Silloin kun homouden harjoittaminen sanotaan synniksi, niin siinä ei rajoiteta kenenkään elämää, eikä aseteta minkäänlaisia rajoituksia homoseksuaalin elämään, koska homoseksuaali saa ihan itse päättää uskooko hän homouden olevan syntiä vai ei.

Raamattu opettaa seksuaalisen rakastamisen olevan myös Jumalan lahja, jonka Jumala on asettanut miehen ja naisen välille pysyvään parisuhteeseen, avioliittoon. Raamatun opetuksen mukaan homoseksuaalisuuden harjoittamisessa ei ole kyse rakkaudesta, vaan häpeällisestä himosta ja synnistä. Ymmärrän sen, että edellä oleva voi loukata joitakin ihmisiä, mutta Jumala ihmisen Luojana ihan varmasti tietää ja osaa määritellä sen mitä  rakkaus on ja mikä on syntiä ja tämän Jumala on rakkaudessaan määritellyt ja kertonut meille sanansa ilmoituksessa, Raamatussa.

Heinimäki iloitsee siitä, että luterilainen kirkko on ollut mukana Helsinki Pride tapahtumassa. Heinimäki kirjoitti siitä kuinka Päivi Räsänen on kertonut harkitsevansa kirkosta eroamista. Heinimäki toivoo Räsästen löytävän sellaisen uskonyhteisön, johon he voivat kuulua vapain sydämin ja iloisin mielin.

Luterilainen kirkko on tänä päivänä viranhaltijoineen (pastorit, kirkkoherrat, piispat jne.) enemmistönä joko uskonnollisia jumalattomuuden hyväksyjiä tai sitten he itse elävät täydessä jumalattomuudessa. Luterilaisen kirkon sisällä on todella pieni vähemmistö todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia, joiden pitäisi todella pian ja nopeasti erota kirkosta sekä löytää Jumalan johdatuksessa totuutta rakastava uskovien joukko (seurakunta).

Heinimäki kirjoitti etteivät kaikki vakaumukselliset kristitytkään noudata kaikkia Uuden Testamentin selkeitä käskyjä, sillä esimerkiksi miesten pitkätukkaisuus on apostoli Paavalin mukaan luonnotonta ja kartettavaa. Tässä kohdassa Heinimäki osui oikeaan, sillä apostoli Paavali opettaa Raamatussa, että eikö itse luontokin opeta teille, että jos miehellä on pitkät hiukset, se on hänelle häpeäksi. Paavali jatkoi kirjoittaen Raamatussa, että jos vaimolla on pitkät hiukset, se on hänelle kunniaksi, koska hiukset ovat annettu hänelle hunnuksi. Paavali tarkoitti luonnon opettamisella, sitä että Jumalan asettamassa järjestyksessä on monia erilaisia luonnollisia eroja miesten ja naisten välillä, joista eräs on pitkät hiukset naisilla ja miehillä lyhyet hiukset.

Tästä Jumalan asettamasta luonnollisesta järjestyksestä on todisteena miesten kaljuuntuminen, kun taas naisilla kaljuuntuminen on harvinaista, mutta hyvin yleistä miehillä. Toki hiukset kasvavat miehillekin pitkiksi, jos niitä ei leikata, mutta Jumalan asettamassa järjestyksessä Jumala halusi tuoda tälläkin tavalla esille miehen ja naisen välisen eron, jossa pitkät hiukset ovat naisten kunniaksi ja kaunistukseksi. Se on ikävä kyllä totta, että tätäkään opetusta ei enää yleisesti pidetä arvossa uskovien keskuudessa. Moni sanoo ettei usko ole eikä saa olla kiinni hiusten pituudesta, mutta Jumalan sana opettaa tästä asiasta erotuksena miesten ja naisten välillä, eikä kyse ole silloin väärämielisestä "lakihenkisyydestä", vaan Jumalan sanan opetuksesta.

Se tietenkin tulee ymmärtää, ettei näitä asioita ratkaista mittanauhan avulla, sillä luonnostaan ymmärrämme sen millaiset ovat naisen pitkät hiukset, hänelle kaunistukseksi sekä miehen lyhyet hiukset. On myös niinkin, että jossakin tapauksessa jokin sairaus jne. estävät naisten hiusten kasvua. Usko ei tietenkään ole kiinni hiusten pituudesta, vaan sydämen asenteesta kuinka paljon rakastaa Jumalan sanan totuutta, joka sitten näkyy käytännössä ihmisen elämässä. Tärkeintä on tunnustaa syntinsä Jumalalle ja hylätä synti ja jumalattomuus ja uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo. Pelastuminen uskon kautta Herraan Jeesukseen on Jeesuksen veren ja sovitustyön ansio, jonka ihminen saa Jumalan lahjana ja armosta tehdessään parannuksen ja uskoessaan evankeliumin Herrasta Jeesuksesta.

 

Linkkisuosituksia:
kotipetripaavola.com/ luterilainen kirkko ja helsinkipride
kotipetripaavola.com/ homopride pedofilian yhteys.

 

Petri Paavola 13.7.2019

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769

kirkkojakaupunki.fi/ paatoimittajalta avoin kirje paivi rasaselle

 

 

 

 

eXTReMe Tracker