Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Raamatun käännökset 33/38 ja 1992

 

 

Esipuhe

 

Vuoden 1992 kirkkoraamattu on huono käännös, joka monessa kohden harhauttaa lukijan pois alkukielen sanoman tarkoittamasta merkityksestä. 33/38 Raamattu käännöksen teksti on paljon lähempänä alkukielen merkitystä kuin 1992 käännöksen teksti. On sanomatta selvää, että 1992 käännös on huono käännös, jota ei kannata lukea Jumalan sanana, sillä sitä se ei suinkaan ole monessakaan kohden. 33/38 on myös virheitä, mutta todella vähän verrattuna vuoden 1992 käännökseen. 33/38 virheet eivät ole opillisesti pahoja virheitä kun taas vuoden 1992 käännöksessä on pahoja opillisia virheitä, jotka vääristävät Raamatun todellista opetusta.

 

Vuoden 1992 kirkkoraamattu on käännetty dynaamisen ekvivalenssin periaatteen mukaisesti. Dynaamisen ekvivalenssin mukaisessa käännöksessä sanoja ei käännetä tarkasti vastaamaan alkukielen merkitystä, vaan ikään kuin ajatuksiksi. Dynaamisen ekvivalenssin mukaisessa käännöksessä Raamatun sanomalle ja ajatukselle etsitään suomalaisia vastineita sekä käännöksestä tehdään kääntäjien tulkintaa siitä mitä Raamattu sanoo.

 

On ilman muuta selvää, että vuoden 1992 raamatun käännöksen kääntämisperiaate tuhoaa paljon Raamatun alkuperäistä sisältöä. Toki se on myönnettävä, että myös 1992 käännös on onnistunut paikoin kääntämään jopa 33/38 käännöstä tarkemmin, mutta vain paikoin. Vanha 33/38 on paljon uskollisempi alkutekstille ja tarkempi kuin 1992 käännös, joten on sanomatta selvääkin selvempää, että jos haluaa lukea Raamattua alkulähteelle enemmän uskollisena, niin valinta on silloin 33/38 käännös.

 

Jotkut vuoden 1992 raamatun käännöksen puolestapuhujat sanovat, että Raamatun  tekstin tutkimus vuoden 1992 käännöksessä oli edistyneempää ja pitemmällä kuin vuoden 33/38 käännöksessä.

 

Vuoden 1992 kirkkoraamatun käännös periaate paljastaa meille sen että 1992 käännös ei ole enää monissa kohdin Jumalan sanaa, vaan uskonnollisen ihmisen tulkintaa Jumalan sanasta. Vuoden 1992 käännöksestä tulee voimakkaasti esille ekumeeninen henki (kaikki ihmiset pelastuvat), katolisen kirkon väärät korostukset, New Age opin ja eri uskontojen opetuksen mukaisia ajatuksia sekä liberaaliteologian opetus, joka murskaa Jumalan sanan arvovallan ihmisen uskonnollisella arvovallalla, jossa ihmisten perinteiden ja traditioiden kautta vääristetään Jumalan sanan opetus.

 

1992 käännös on hävittänyt myös monissa kohden vanhan testamentin ja Uuden Testamentin välisen yhteyden, jossa 1992 käännös käyttää  eri sanoja ja termejä VT:n ja UT:n välillä sellaisissa yhteyksissä, joissa alkuteksti käyttää samoja sanoja ja termejä VT:n ja UT:n välillä. Näin 1992 käännös on tuhonnut selkeän yhteyden, joka on vanhalla testamentilla ja Uudella Testamentilla.

 

1992 käännös on myös antisemitistinen, jossa 1992 käännöksen teksti on vääristänyt jakeita, jotka koskevat Israelin kansaa. En suosittele vuoden 1992 raamatun väännöstä, vaan kehotan Jeesuksen opetuslapsia lukemaan vuoden 33/38 käännöstä, Vanhaa Bibliaa tai Raamattu kansalle käännöstä. Vanha Biblia vuodelta 1776 on erittäin tarkka käännös, jota suosittelen lukemaan 33/38 käännöksen rinnalla. Vanhan Biblian vanhahtava kieli ei ole ongelma, sillä nykyihminen ymmärtää sitä kyllä, jos vain on halua lukea sitä.

 

Perustelen kielteisen kantani vuoden 1992 käännökseen käymällä läpi rinnakkain 1992 ja 33/38 Raamatun kohtia, joissa näkyy selkeästi kuinka 1992 käännös on kääntänyt väärin ja jopa täysin vastoin Jumalan sanan opetusta. Lihavoin 1992 ja 33/38 teksteistä ne kohdat, joissa 1992 kääntää väärin ja vastoin alkutekstiä; näin sinun on helpompi nähdä 1992 käännöksen vääristymät. Olen jakanut käännösvirheet vanhan testamentin osaan sekä Uuden Testamentin osaan. Sisäisten linkkien avulla pääset heti siihen Raamatun kohtaan joka sinua kiinnostaa. Suosittelen että käyt läpi kaikki käännösvirheet, niin näet sen kuinka laajalla rintamalla vuoden 1992 käännös vääristää Jumalan sanaa.

 

Löydät käännösvirheet linkkien takaa:

 

Raamatunkäännökset 33/38 ja 1992 vanhan testamentin käännösvirheet

 

Raamatunkäännökset 33/38 ja 1992 Uuden Testamentin käännösvirheet

 

Raamatun käsikirjoitukset

 

 

Loppusanat

 

Olen kerännyt tähän kirjoitukseen vain muutamia 1992 käännöksen käännösvirheitä, mutta niitä löytyy lisää ja todella paljon. Ehkäpä joskus tulevaisuudessa lisään tähän vielä muutamia 1992 käännöksen pahoja käännösvirheitä. Kirjoituksessani olen osoittanut muutamia tosi pahoja virheitä joita 1992 käännös sisältää. Näiden virheiden joukossa on sellaisia virheitä, jotka muuttavat kokonaan Raamatun opetuksen opettamalla vastoin Raamatun totuutta. Vielä lopuksi kehotan jokaista Jeesuksen opetuslasta hylkäämään vuoden 1992 käännöksen lukemisen, koska se sisältää pahoja virheitä ja johdattaa lukijan harhateille monessa kohden. Suosittelen sinulle 33/38 käännöstä, Raamattu kansalle käännöstä sekä Vanhaa Bibliaa (1776). Aapeli Saarisalon toimittama Uusi Testamentti on teos, jota myös suosittelen luettavaksi. Aapeli Saarisalon Uudessa Testamentissa on pyritty kääntämään kreikankielen tekstistä  sanatarkasti suomeksi. Aapeli Saarisalo on käännöksessään asettanut Raamatun kielenkäytön etusijalle. Englanninkielisistä Raamatun käännöksistä suosittelen sinulle Old King James Version käännöstä, Green's Literal Translation käännöstä ja American King James Version käännöstä. Mikään käännös ei ole täydellinen, mutta käännös voi olla hyvä ja alkutekstiin perustuva ja sellaisia ovat edellä mainitut käännökset. Jumala siunatkoon sinua runsaasti ja virvoittakoon sinun sielusi totuuden sanallansa.

 


 

 

Lähteet:

 

- 33/38 Raamattu

- 1992 kirkkoraamattu

- King James Version (KJV) 1769

- 1917 Jewish Puclication Society Old Testament (JPS)

- Online Bible Hebrew and Greek lexicon
- Strong's concordance
- Biblia Hebraica

- Textus Receptus
- Byzantine Majority Greek Text

 

 

Internet lähteet:

 

personal.inet.fi/ koti/ henotes/ varoitukset

www.kotipetripaavola.com/ vesikaste13

www.kotipetripaavola.com/ Seurakunta vai kirkko
www.kotipetripaavola.com/ uusikaannos92
www.kotipetripaavola.com/ Raamattu ja lopunajan katastrofit

www.kotipetripaavola.com/ universalismi
www.kotipetripaavola.com/ Jumalan laki

 

 

 

Petri Paavola 2009 


 

 

 

eXTReMe Tracker