Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Euroviisut ja oman asian ajaminen

Euroviisuista on tullut paljolti oman asian ja sanoman esittämisen paikka, jonka kautta haetaan julkisuutta ja hyväksyntää omien asioiden ajamiselle. Tänä vuonna, eli vuoden 2014 euroviisujen voittaja ajoi omaa asiaansa euroviisujen kautta, kuten on tehnyt niin moni muukin ennen häntä. Euroviisut eivät enää edusta puhtaasti laulukilpailua, vaan siitä on tullut näkyvä paikka, jonka kautta tietty ryhmä hakee huomiota omalle agendalleen.

Vuoden 2014 voittajan sanoman takana on muinaisten tapojen uudelleen asettaminen hallitsevaan asemaan yhteiskunnissa. Lue ja näe missä ajassa elämme ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

 

Sisällys:
Partanaisen sanoma ja viesti
Androgyynisyyden "uudelleensyntyminen"
Homoseksuaalisen käyttäytymisen syntyjuuret
Jeesuksen kuva
Lopunajan vainot
Valinnan aika

 


Partanaisen sanoma ja viesti

Vuoden 2014 euroviisuvoittaja on Tom Neuwirth (Conchita Wurst), joka tunnetaan nykyään myös nimellä partanainen. Hän on avoimesti myöntänyt olevansa homoseksuaali, joka myös esiintyy julkisuudessa parrakkaana drag kuningattarena. Tämän ilmiön historialliset juuret ulottuvat kauas historiaan, mutta ennen kuin tutkimme historian juuria, niin käymme läpi Neuwirthin sanomaa.

Neuwirthin laulun nimi oli Rise Like a Phoenix (Nouse kuten Feeniks). Laulun sanoissa on selkeä piilosanoma ja viesti, joka kertoo seksuaalivähemmistöön kohdistuvasta syrjinnästä sekä siitä kuinka seksuaalivähemmistöt nousevat kuin tuhkasta ei etsien kostoa, vaan rangaistusta, joka tulee tapahtumaan sen jälkeen kun he ovat muuttuneet ja uudelleensyntyneet.

Laulussa seksuaalivähemmistöjä verrataan Feeniks lintuun, joka tarujen mukaan symboloi kuolemattomuutta, puhdistumista, uudistumista, ylösnousemusta ja uudelleensyntymistä. Laulun sanomasta tulee esille se kuinka seksuaalivähemmistö haluaa rangaista, niitä jotka eivät ole hyväksyneet seksuaalivähemmistön seksuaalisuutta (homous, lesbous, transseksuaalisuus). Rangaistus tulisi tapahtumaan sen jälkeen kun seksuaalivähemmistöt on kokonaan hyväksytty. Palaan tähän aiheeseen myöhemmin kirjoituksessani.

Laulussa lauletaan myös siitä kuinka hän tulee nousemaan taivaaseen, jonka voi ymmärtää kahdella eri tavalla. Hän nousee tuhkasta kuten Feeniks lintu ja nousee taivaalle tai sitten, että hän nousee Jumalan taivaaseen, koska seksuaalivähemmistöjen mukaan homous ja lesbous ovat luonnollisia seksuaalisuuden harjoittamisen muotoja.

Tom Neuwirth sanoi euroviisujen lopussa, että: Tämä ilta on omistettu kaikille, jotka uskovat tulevaisuuteen, rauhaan ja vapauteen. Sinä tiedät kuka sinä olet, me olemme yhtenäisyys ja meitä ei voi pysäyttää.

Neuwirthin sanat oli suunnattu seksuaalivähemmistölle ja hän toi esille sen kuinka heitä ei voi pysäyttää. Itävallan euroviisuvoittajan agenda euroviisujen kautta oli ajaa seksuaalivähemmistön asioita, jossa musiikki oli vain keino ja väline tämän asian ajamiseen.

Seksuaalivähemmistöillä on agenda ja toimintasuunnitelma siitä millä tavalla homous ja lesbous saadaan yleisesti hyväksytyksi tässä maailmassa. Suunnitelmaan kuuluu voimakas manipulointi ja aivopesu sekä vastustajien mustamaalaaminen ja demonisointi. Ei tietenkään kaikki homot ole mukana homoaktivistien suunnitelmissa, mutta osa heistä on.

Homoaktivistien suunnitelma tulee esille Marshall K. Kirk ja Erastes Pill Guide lehden artikkelista "The Overhauling of Straight America" (marraskuu 1987). Tätä artikkelia pidetään homoseksuaalisen liikkeen "raamattuna". Artikkeli tuo esille kuuden askeleen strategian kuinka toteutetaan propagandakampanja, jossa oma agenda tehdään hyväksytyksi ja toisinajattelijat pyritään tuhomaan leimaamalla heidät suvaitsemattomiksi sekä pahoiksi ihmisiksi. Artikkelin kuusi askelta ovat:

1. Puhu homoudesta äänekkäästi ja niin usein kuin mahdollista

2. Esitä homot uhreina, ei aggressiivisina hyökkääjinä

3. Anna myötämielisille perusteita

4. Esitä homot hyvinä

5. Esitä vastustajat pahoina

6. Rahoita kampanjaa

 

Tuon lyhyesti esille kuuden askeleen takana olevia ajatuksia, joita "The Overhauling of Straight America" opettaa.

 

"The Overhauling of Straight America": Saadaksemme heterot myötämielisiksi homoille (uhreille), niin homot tulee kuvata ihan tavallisina ihmisinä. Kampanjan tulee olla enemmän aggressiivinen ja elämänmyönteinen sekä kampanjan tulee kuvata homot erittäin hyvinä yhteiskunnallisina pilareina. Kyllä, me tiedämme, että tämä temppu on niin vanha, että se narisee. Muut vähemmistöt käyttävät sitä koko ajan mainostaen kuinka tämä suuri mies oli sitä ja tätä.

 

"The Overhauling of Straight America": Myöhemmässä kampanjan vaiheessa homojen oikeuksien puolesta, kun homomainokset ovat tulleet arkipäiväisiksi niin silloin on aika olla kova jäljellejääneille vastustajille. Vastustajia tulee panetella ja herjata. Tämä on erittäin tärkeää, sillä syvälle juurtunut vihollinen nelinkertaistaa väärän tietonsa. Päämäärämme on tässä kaksinkertainen. Pyrimme vaihtamaan valtavirran omahyväisen ylpeyden ja homofobian häpeään ja syyllisyyteen. Pyrimme tekemään homouden vastustajista niin ilkeitä, että amerikkalaiset haluavat sanoutua irti heistä. Julkisuuteen tulee luoda kuvauksia kiihkoilevista homofobiikoista, joiden toisarvoiset piirteet ja uskomukset herättävät inhoa ihmisissä.

 

"The Overhauling of Straight America": Kun konservatiiviset seurakunnat tuomitsevat homoja, niin me voimme tehdä vain kaksi asiaa, joiden kautta voimme saattaa uskovat homofobiikot hämmennyksiin.  Ensimmäiseksi, voimme puheiden kautta liata moraalin. Tuemme julkisesti homoja maltillisempien kirkkojen kautta, nostaen esille mielemme mukaisia teologisia vastaväitteitä asettaen ne vastakkain raamatullisten tulkintojen ja opetusten kanssa sekä paljastamme vihan ja ristiriidat. Toiseksi, voimme heikentää homofobisten seurakuntien moraalista arvovaltaa kuvaamalla niitä vanhentuneiksi sekä ajastaan jäljessä oleviksi viimeaikaisten psykologisten havaintojen valossa. Instituutionaalista uskontoa vastaan täytyy asettaa sitä mahtavampi tiede sekä yleinen mielipide. Tällainen epäpyhä liitto seurakuntia vastaan on toiminut ennenkin sellaisissa asioissa kuten avioero ja abortti. Kun puhumme tarpeeksi avoimesti homoseksuaalisuuden yleisyydestä ja sen hyväksyttävyydestä, niin epäpyhä liitto voi toimia jälleen kerran.

 

Homokampanja kehottaa panettelemaan ja herjaamaan homouden vastustajia. Tällainen toiminta on todella likaista, ilkeämielistä sekä tahallisen tarkasti harkittua toisten mustamaalaamista. Homofobia on homokampanjan avain sana, jonka avulla se pyrkii hiljentämään ihmisiä, jopa niin että vastustajia panetellaan ja herjataan.

 

Homokampanja hyökkää Raamatun opetusta sekä uskovia ja seurakuntia vastaan, jotka pitävät kiinni Raamatun opetuksista. Homokampanja puhuu epäpyhästä liitosta, jonka avulla pyritään tuhoamaan Raamatun opetukset muuttamalla ne homojen mielen mukaisiksi. Epäpyhällä liitolla tarkoitetaan likaisia keinoja, jossa kaikki keinot ovat sallittuja, että homokampanjan tavoite toteutuisi.

Homokampanja on ulottanut lonkeronsa kaikkialle myös Suomeen. Se on soluttautunut kirkkoon muuttaen kirkon suhtautumisen homouteen, valtamedia ja kansan enemmistö on nykyään homoudelle myönteisiä. Ihmiset ovat muuttuneet vihamielisiksi todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan, osittain homokampanja takia, joka provosoi ihmisiä vastustamaan Raamatun totuutta.

Tämän kampanja tulee huipentumaan siihen kun laittomuus muuttaa lait ja homouden synniksi sanomisesta tehdään rikos. Silloin alkaa maailmanlaajuinen suvaitsemattomuuden vaino Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan, joita vainotaan uskonsa tähden. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei anna periksi synnille edes pakon edessä, vaan hän Jumalan armosta uskoo Raamatun totuuteen myös vainojen aikana.

Raamattu profetoi, että lopunaikana maailma antautuu laittomuuden valtaan, siksi synnin voimalla toteutettu homokampanja on onnistunut saamaan koko maailman valtaansa. He saavat kuitenkin vain lyhyen aikaa riemuita tästä, sillä Herran Jeesuksen tullessa takaisin päivien lopulla Hän tuomitsee kaiken synnin laittomuuden.

Marshall Kirkin ja Hunter Madsenin kirja (After the Ball: How America Will Conquer its Fear and Hatred of Gays in the 1990s (1989) on Amerikan homoliikkeen opas- ja markkinointikirja, jossa kerrotaan kuinka toisinajattelijoita tulee leimata negatiivisella tavalla. Kirja antaa muun muassa seuraavia neuvoja homoseksuaalisuuden edistämiseksi:

- Heteroseksuaaleille tulee saada aikaan häpeän tunne.

- Heteroseksuaalit tulee altistaa koko ajan kuville sekä verbaalisille lausunnoille, joiden tehtävä on saattaa kaikki homouteen liitettävä epänormaalius ristiriitaan sen kanssa että homoseksuaali haluaa olla sisimmässään muiden hyväksymä ja sulautua joukkoon.

- Propagandistinen mainostus leimaa kaikki homoliikkeen vastustajat homofobisiksi kiihkoilijoiksi, jotka eivät ole oikeita kristittyjä.

- Lopulta propaganda lyö leiman toisinajattelijoihin ja saa näyttämään heidät kritiikin kohteina, vihattuina sekä hiljennettyinä.

- Päämäärä saavutetaan ilman faktoja, logiikkaa tai perusteluita, sillä uskomukset voidaan muuttaa jatkuvan emotionaalisen ehdollistamisen kautta, olipa henkilö tietoinen tai ei häneen kohdistuvasta hyökkäyksestä.

- Heteroseksuaalien käännyttämisessä esitetään jatkuvasti ja toistuvasti kirjallisia kuvia, joissa homoseksuaalit näytetään samanlaisina kuin heteroseksuaalit. Tämän kuvan tulee olla normaaliuden ikoni.

- Mainoksilla on vaikutus heteroseksuaaleihin, vaikka he eivät uskoisi niihin.

- Heteroseksuaali kokee kaksi ristiriitaista tunnetta: hän reagoi myönteisesti kuvaan, mutta kielteisesti homoseksuaaliin nähden, kuvan antama hyvä reaktio ja paha reaktio homoseksuaalisuuteen nähden.

- Pahimmillaan reaktiot mitätöivät toisensa ja me olemme onnistuneet asioiden sotkemisessa. Parhaimmillaan assosiaatioon perustuva ehdollistuminen siirtää pienin askelin myönteistä tunnetta kuvassa olevaa ihmistä kohtaan.

Tom Neuwirthin euroviisulaulun sanoma ja viesti on osa edellä kuvattua seksuaalivähemmistöjen maailmanvalloitussuunnitelmaa.

Tarkoitukseni ei ole provosointi tai syrjintä homoseksuaaleja kohtaan, vaan toin esille tosiasiat siitä millaisia suunnitelmia ja toimintatapoja homoaktivisteilla on homoseksuaalisuuden edistämiseksi. Tämä aihe on erittäin arkaluontoinen, eikä tarkoitus ole loukata tai kiihottaa ketään homoseksuaaleja vastaan. Kyseessä ei ole siis vihapuhe, vaan asia joka on julkisesti esillä edellä mainituissa homoaktivistien kirjoituksissa ja teksteissä.

Vihapuhe on Euroopan neuvoston ministerikomitean mukaan sellaista ilmaisua, jolla levitetään, yllytetään, edistetään tai oikeutetaan rotuvihaa, muukalaisvihaa, antisemitismiä tai muunlaista vihaa, joka perustuu suvaitsemattomuuteen. Totuuden sanominen siitä kuinka ja miten homoaktivistit omien sanojensa mukaan pyrkivät levittämään homoseksuaalisuutta ei ole vihapuhetta, vaan tosiasioiden esille tuomista.

Raamattu kehottaa lähimmäisenrakkauteen ja siksi pidän homoseksuaaleja lähimmäisenrakkauden kohteina. Lähimmäisenrakkauteen ei kuitenkaan kuulu se että pitää olla kaikista asioista samaa mieltä tai että jokaisella täytyy olla täsmälleen samanlainen arvomaailma.

Seksuaalivähemmistöjen suunnitelmista ja maailmanvalloituksesta voit lukea seuraavista linkeistä:

- http://www.kotipetripaavola.com/homoaktivistit.html
- http://www.kotipetripaavola.com/moraalinrappio.html

Androgyynisyyden "uudelleensyntyminen"

Istar oli babylonialainen, assyrialainen ja sumerilainen hedelmällisyyden, sodan, rakkauden ja seksin jumalatar. Istaria on kuvattu androgyyniksi, jolla oli miehen parta ja joka oli iltatähtenä naisena ja aamutähtenä miehenä. Muinaisessa Babyloniassa opetettiin jumalan olevan androgyyni (yhtä aikaa mies ja nainen) sekä että Adam luotiin ensiksi androgyyniksi (Adam-Kadmon).

Babyloniasta oppi androgyynisyydestä levisi muualle ja esimerkiksi gnostilaisuus opetti, että Adam luotiin ensiksi valoruumiiksi, hengeksi, jossa häntä kutsuttiin niemllä Adam-Kadmon, taivaallinen Adam. Gnostilaisen käsityksen mukaan jumala on androgyyni, koska hänen nimensä tarkoittaa äiti-jumalaa. Gnostilaisen käsityksen mukaan jumala on sekä mies ja nainen ja kun jumala loi ihmisen, niin hän antoi heille omat piirteensä, eli miehen ja naisen piirteet.

Gnostilaisuudessa oli myös erilaisia variaatioita androgyynisyydestä. Barbelo oli gnostilaisen opetuksen mukaan jumalatar, joka loi Sophia jumalattaren. Sophia jumalatar oli gnostilaisen teologian mukaan neitseellinen jumaluus, joka synnytti Jahve jumalan, josta tuli heprealaisten (Israel) jumala.

Gnostilainen käsitys ajatteli, että Barbelo oli maailmankaikkeuden korkein jumaluus, joka loi kaikki muut alemmat jumaluudet, jotka sitten loivat maailman. Tämän uskomuksen mukaan alempi jumala loi maailman. Barbelon sanottiin olevan maailmankaikkeuden kohtu, josta kaikki muu on saanut alkunsa. Barbelon sanottiin olevan voima luomisen takana, joka edustaa hedelmällisyyttä ja syntymistä. Barbelon sanottiin olevan androgyyni (kolmas sukupuoli), joka on äiti ja isä, koska hän paritteli itsensä kanssa. Barbelon sanottiin myös parittelevan niiden kanssa, jotka rakastavat häntä ja Barbelon kautta kaikki pysyy voimassa. Barbelon sanottiin olevan kohtu, joka antaa kaikille muodon, joka myös synnytti valon, joka loisteliaasti loistaa.

Muun muassa New-Age piireissä on opetusta, että veri on jähmettynyttä valoa, joka oli seurausta Adamin lankeemuksesta (muuttui materiaksi hyljäten jumalallisuuden) ja että ihmisen veren täytyy tulla puhtaaksi valoksi, jos ihminen haluaa palata entiseen androgyyniseen jumalalliseen olotilaan. Okkultisti Helena Blavatsky opetti jumalan olleen androgyyni sekä että Adam-Kadmon oli androgyyni. Vapaamuurariudessa palvotaan Baphomet jumalaa, joka on androgyyni, jossa yhdistyy mies ja nainen. Baphometilla on naisen rinnat ja miehen sukupuolielin, joka on kuvattu erektiossa. Baphometin peniksen ympärille on kietoutunut kaksi käärmettä.

Tom Neuwirth (Conchita Wurst) on avoimesti homoseksuaali, drag-artisti sekä esiintyy androgyynisenä henkilönä. Kuten aikaisemmin oli esillä, niin muinaisen Babylonian rakkauden ja seksin jumalatarta kuvattiin androgyynina (yhtä aikaa mies ja nainen), jolla oli parta. Neuwirth on tietoisesti tehnyt valintansa siitä millaisena hän esiintyy julkisuudessa ajaessaan seksuaalivähemmistöjen asioita.

Muinaisen maailman ihmiset uskoivat synnin valheen androgyynisyydestä. Raamatun profetiallisen sanan mukaan lopunaikana Babylonin uskonnon henki ja opetukset nousevat uudelleen eksyttämään ihmiskuntaa. Tämän seurauksena homoseksuaalisuus, transsukupuolisuus sekä androgyynisyys saavat yhä enemmän jalansijaa ihmisten sydämissä, koska lopunaikana riivaajahenget nostattavat näitä syntejä ihmisten sydämiin.

Kaiken edellä olevan tiedon valossa Neuwirthin euroviisulaulun sanoma tuo selkeästi esille kuinka muinaisen Babylonian synnin vääristämä seksuaalisuus tulee nousemaan uudelleen esiin muinaisen Babylonian raunioista syntyen uudelleen lopunaikaan, jossa se tulee saavuttamaan voittokulkunsa vähäksi aikaa. Raamatun profetian sanan mukaan Herran Jeesuksen toisessa tulemuksessa Jumala tulee julkisesti tuomitsemaan kaiken synnin myös lopunajan seksuaaliset synnit (esiaviollinen seksi, kaikenlainen huoruus ja haureus sekä homous ja lesbous).

Homoseksuaalisen käyttäytymisen syntyjuuret

Homoseksuaalisuus ei ole biologinen ja geneettinen ominaisuus, vaan sosiaalisten ympäristötekijöiden vaikutuksesta syntynyt ja kehittynyt opittu tapa sekä valinta. Homoseksuaalisuuden taustalla on usein vääristymä, jossa homomies  ei ole kyennyt omaksumaan maskuliinisia piirteitä, vaan sen sijaan elää elämäänsä vahvasti feminiinisen identiteetin kautta.

Tom Neuwirthin drag-hahmo Conchita Wurst ei ole pelkkää viihdettä, vaan Tomin sukupuoli identiteetin vääristymä. Homomiesten esiintyminen drag-hahmoina ei ole pelkästään viihdettä, vaan vääristymä, jossa mies joka ei ole kyennyt omaksumaan maskuliinista identiteettiä pyrkii toteuttamaan itseään feminiinisyyden kautta.

Miesten homoseksuaalisuus syntyy, kehittyy ja valitaan seuraavien asioiden seurauksena: Lapsuudessa koettu epäterve suhde naisiin, vääristynyt sukupuoli käsitys, väärät tuntemukset omasta sukupuolesta, miessuhteiden ongelmat, seksuaalinen ehdollistaminen sekä  seksuaalinen hyväksikäyttö.

Lue lisää aiheesta:
http://www.kotipetripaavola.com/homoseksuaalisuudensynty.html

Jeesuksen kuva

Jotkut ovat sanoneet, että Tom Neuwirthin ulkonäkö Conchita Wurstina muistuttaa ja on kuin kopio Jeesuksesta (tunnetuin kuvaus Jeesuksesta). He vertaavat Neuwirthia Michelangelon maalaamaan Jeesus kuvaan, että Neuwirth olisi Jeesuksen näköinen. Sanomattakin on tietenkin selvää ettei Tom Neuwirthin Conchita Wurst hahmo muistuta Raamatun Jeesusta. Tämän väitteen takana on ajatus, että Jeesus hyväksyisi homouden. Raamatun Jeesus ei hyväksy homoutta, vaan pitää syntinä: Kts. linkki

Erään väitteen mukaan paavi Aleksanteri VI:n poika Cesare Borgia oli Michelangelon Jeesus kuvan malli, joka on tunnetuin kuva ja maalaus Jeesuksesta.

Raamatun opetuksen mukaan Jeesuksesta ei saa tehdä kuvaa, eikä Hänellä ollut pitkiä hiuksia. Kts. linkki

Raamatun opetuksen mukaan Jeesus on Herra, Jumalan Poika, Messias, Pelastaja sekä Jumala, mutta ei Isä. Raamatussa on selkeä kielto, ettei Jumalasta ja Herrasta saa tehdä kuvaa. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen kuva ja maalaus Jeesuksesta on syntiä ja kapinaa Jumalaa vastaan.

Raamatun opetuksen mukaan vanhan liiton papeilla piti olla lyhyet hiukset. Raamattu sanoo Herran Jeesuksen olevan Uuden Liiton Ylimmäinen Pappi, joka tarkoittaa sitä, että jotta Hän olisi kelvollinen Jumalan säätämään pappeuteen, niin Hänellä täytyi olla lyhyet hiukset.

Edellä oleva Raamatun opetus tarkoittaa sitä, että Jeesuksen kuvaaminen pitkähiuksisena on vääristynyt kuvaus Raamatun Jeesuksesta. Raamatun Jeesuksella oli lyhyet hiukset, joka ei ollut vaalean eurooppalaisen näköinen, vaan tummempi seemiläisen rodun mukaisesti.

Jeesuksen kuvasta tulee ikävällä tavalla esiin se kuinka uskonnolliset instituutiot tuovat esille Jeesuksesta valheellisen kuvan, niin opissa kuin muutenkin. Ikävää on se, että suuri osa ihmisistä omaksuu uskonnollisten instituutioiden kuvauksen Jeesuksesta, vaikka se on virheellinen ja väärä. Oikea opetus Raamatun Jeesuksesta löytyy Raamatun sanasta ei uskonnollisten instituutioiden perinteistä ja opetuksista.

Lopunajan vainot

Tom Neuwirth lauloi laulussaan piilosanomana siitä kuinka seksuaalivähemmistöt haluavat rangaistusta niille, jotka eivät hyväksy homoutta, lesboutta, transsukupuolisuutta ja androgyynisyyttä.

Raamatun opetuksen mukaan lopunaikana alkaa maailmanlaajuinen vaino Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan. Maailma tulee näkemään koston ja rangaistuksen ajan, jolloin vihan kohteena ovat todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset. Vainon polttoaineena toimii viha ja katkeruus Raamatun sanan totuutta kohtaan. Vainon polttoaineena toimii myös valheelliset ja väärät syytökset Herran Jeesuksen opetuslapsia vastaan rikoksista ihmiskuntaa kohtaan, jotka ovat tehneet uskonnolliset ihmiset, mutta joita todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset eivät ole tehneet.

Sekin on totta, että homoseksuaaleja on kohdeltu väärin, mutta ei todellisten Herran Jeesuksen opetuslasten toimesta. Kun lopunajan vainot alkavat Herran Jeesuksen opetuslapsia vastaan, niin on varmaa, että osa homoaktiiveista janoaa kostoa ja haluaa, että Herran Jeesuksen opetuslapsia rangaistaan, koska he eivät hyväksy homoutta, vaan pitävät sitä syntinä, jota se onkin.

Homoaktivistit sanovat Herran Jeesuksen opetuslasten olevan suvaitsemattomia, koska he eivät hyväksy homoutta. Kyse ei ole kuitenkaan suvaitsemattomuudesta, vaan rakkaudesta Jumalaa ja lähimmäisiään kohtaan. Aito ja todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi rakastaa Jumalaa uskoen Hänen sanaansa. Raamattu sanoo synnin tuhoavan ihmisiä, siksi aito ja todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei tue eikä hyväksy syntiä, koska synti tuhoaa ihmisen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että todellisuudessa Herran Jeesuksen opetuslapsi rakastaa lähimmäisenrakkaudella myös homoseksuaaleja, sillä hän ei haluaisi synnin tuhoavan homoseksuaaleja. Kts. linkki homouden haitoista (mukana myös ei uskovien tutkimuksia)

Monet sanovat kristinuskon tappaneen miljoonia ihmisiä. Väite on väärä, sillä Rooman katolinen kirkko on tappanut miljoonia ihmisiä. Todellisuudessa jumalattomat ihmiset uskovan valeasussa suorittivat nämä kauhistuttavat verityöt. Uskonnon nimissä tehdyt asiat eivät tarkoita samaa asiaa kuin Raamatullinen usko. Tästä selkeä osoitus ja esimerkki on Rooman katolisen kirkon paha ja mätä hedelmä. Todellinen kristinusko ja katolisen kirkon usko on kaksi eri asiaa. Herra Jeesus kehotti rakastamaan jopa niitä, jotka vihaavat meitä, eikä Hän käskenyt opetuslapsiaan suorittamaan miekkalähetyksen kaltaisia kauhistuttavia veritekoja.

Katolisen kirkon uskonnolliset ja teologiset opetukset ovat vastoin Raamatun sanan totuutta (Marian ja Paavin asema, messu-uhri, kiirastuli, aneoppi, vesikasteen pelastus jne.), samoin katolisen kirkon verityöt sekä seksuaaliset rikokset ovat osoitus siitä että katolisen kirkon harjoittama uskonnollisuus on jumalattomuutta, koska kirkko elää ja opettaa Raamatun vastaisesti. Itse asiassa uskonto ja uskonnollisuus edustavat jumalattomuutta, sillä Raamatun opetuksen mukaan Jumalaan uskomisessa Herran Jeesuksen kautta on kyse uskosta, ei uskonnosta tai uskonnollisuudesta, koska Raamatun opetuksen mukaan kaikkien kansojen jumalat (uskonnot) ovat epäjumalanpalvelusta, eli ne ovat syntiä ja Jumalan tahtoa vastaan.

Kritiikki kristinuskoa kohtaan, joka annetaan katolisen kirkon tekojen tähden on mennyt väärään osoitteeseen, koska katolisuus ei edusta Raamatun todellista uskoa, eikä alkuperäistä kristinuskoa, eli uskoa Herraan Jeesukseen. Silloin kun kritiikin kohde on väärä, niin sellaisella kritiikillä ei ole mitään arvoa. Jos olet arvostellut ja kritisoinut kristinuskoa katolisen kirkon veritöiden ja muiden pahuuden tekojen tähden, niin olet haukkunut väärää puuta.

Lopunaikana vaino Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan nousee koska he eivät hyväksy syntejä, joita lopunajan ihmiskunta rakastaa. Vaino nousee myös katolisen kirkon sekä muiden uskonnollisten instituutioiden takia, jotka ovat tehneet vääryyksiä sekä veritekoja. Synnin vallassa olevat lopunajan ihmiset syyttävät todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia teoista, joita he eivät ole tehneet, sillä näihin tekoihin ovat syyllistyneet uskonnolliset kirkkoinstituutiot ja laitokset.

Raamatun sana lupaa, että Jumala pitää huolta ja rakastaa omiaan myös vainojen keskellä. Herra Jeesus sanoi opetuslapsilleen tarkoittaen lopunajan uskovia, että kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Vainon aika on lyhyt aika, joka tulee päättymään Herran Jeesukseen tulemukseen, jonka seurauksena Herra Jeesus hävittää maan päältä lopunajan synnin laittomuuden, halliten maan päällä tuhannen vuoden ajan Jumalan vanhurskauden kautta.

Valinnan aika

Raamatun sanan profetiat täyttyvät vääjäämättä silmiemme edessä riippumatta uskotko Raamatun olevan totta vai et. Raamatun toteutuneet profetiat todistavat Raamatun olevan totta ja Jumalan sanaa.

Raamattu opettaa, että usko syntyy Jumalan sanan kuulemisen kautta, jonka Pyhä Henki todistaa todeksi ihmisen sydämessä. Kukaan ihminen ei voi vältellä Jumalan sanan totuutta, sillä kuullessaan Jumalan sanan todistuksen hän joko vastaanottaa sen tai hylkää sen. Sinun tulee valita haluatko tunnustaa syntisi ja uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa vai hylkäätkö pelastuksen Jeesuksessa valiten iankaikkisen kadotuksen?

Evankeliumi Herrasta Jeesuksesta ei ole kadotuksella pelottelua. Raamattu opettaa, että Jumalan hyvyys (rakkaus) vetää ihmistä parannukseen. Ihmisille tulee kertoa Raamatun mukaista evankeliumia, jonka mukaan kaikki ihmiset ovat syntisiä ja vailla pelastusta ja syntiensä tähden kadotukseen matkalla, mutta Herra Jeesus on kuollut meidän syntiemme tähden ja pelastaa meidät jos uskomme Häneen. Jos kerromme evankeliumia Jumalan suuresta rakkaudesta syntistä ihmistä kohtaan, niin Jumalan hyvyys saa vetää ihmisen parannuksen paikalle, eikä hän tule pelastukseen helvetin pelosta, vaan sen tähden koska Jumala rakastaa häntä.

Evankeliumin sanoman julistukseen kuuluu rehellinen totuus ihmisen syntisyydestä, kadotuksesta ja pelastuksesta Herrassa Jeesuksessa, joka tulee Jumalan rakkaudesta. Raamattu painottaa pelastuksen evankeliumissa Jumalan rakkautta, siksi painotan sitä myös tässä kohden. Sen seurauksena ajallaan ihmiset voivat tulla elämässään synnintuntoon ja Jumalan rakkauden tähden hän haluaa vastaanottaa pelastuksen.

Kadotus ei ole pääasia, vaan Jumalan rakkaus syntisiä kohtaan. Jumalan silmien edessä syntinen ihminen on synneillään ja oman valintansa kautta matkalla kohti kadotusta. Evankeliumi kertoo Jumalan rakkaudesta ja siitä, että Jumala ei halua ihmisen joutuvan kadotukseen, mutta Hän ei pelasta väkisin ketään, vaan vain ne jotka haluavat pelastua. Evankeliumi kertoo, että sinun ei tarvitse mennä kadotukseen, vaan saa valita pelastuksen ja iankaikkisen elämän.

Terve ja oikea evankeliumi synnyttää ihmisissä rakkautta Jumalaan kohtaan, joka pelastaa heidät kadotuksesta kun he tekevät parannuksen ja uskovat Herraan Jeesukseen, koska Herra Jeesus kuoli ja kärsi meidän syntiemme tähden. Ihminen ei tule uskoon kadotuksen pelosta, vaan rakkaudesta Jumalaan, joka tarjoaa meille mahdollisuuden pelastua. Synti, kadotus, parannus, Herran Jeesuksen sovitustyö, Herran Jeesuksen sovitusveri, Jumalan rakkaus, syntien anteeksiantamus sekä usko Jumalaan Herran Jeesuksen kautta kuuluvat evankeliumin julistukseen, mutta evankeliumin ydin on siinä, että Jumala rakastaa ihmisiä ja Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Tänä päivänä on vielä mahdollisuus tunnustaa syntinsä ja uskoa Jeesuksen olevan Herra, Messias ja Pelastaja. Kun tunnustat syntisi ja uskot Herraan Jeesukseen saat syntisi anteeksi ja iankaikkisen elämän.


Linkkisuositus: Raamatun Jeesus on historiallinen henkilö

 

Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
mtv.fi/viihde

library.gayhomeland.org 

 

 

 

eXTReMe Tracker