Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Kokkolan Uskon sana seurakunta osa 2

Kirjoitin aikaisemmin Patrick Tiaisesta ja hänen ongelmallisista opetuksistaan. Kuten toin aikaisemminkin esille, niin hänen opetuksessaan on ihan hyvää ja oikeata julistusta, mutta liian monin paikoin todella haitallisesti vaikuttavia vääriä opetuksia. Kun olen koetellut ja tutkinut lisää hänen opetuksiaan, niin niistä nousee esille voimakas menestysteologinen oppi. Jos ei tunne Raamatun sanan opetusta, niin Patrickin opetus voi kuulostaa kaikessa Raamatun mukaiselta, mutta mitä enemmän kuuntelee hänen opetuksiaan, niin sitä enemmän siitä tulee esille menestysteologista opetusta. Patrick käyttää Raamatullisia käsitteitä, mutta opettaa monia opetuksiaan menestysteologiasta käsin. Tätä ei huomaa eikä tunnista jos ei tunne Raamatun sanan totuutta. Kirjoituksessani käyn läpi sitä kuinka vakavasta asiasta on silloin kyse kun uskoon ja Raamatun opetukseen sekoitetaan menestysteologisia opetuksia.

Motivaationi kirjoittaa kirjoituksia Patrick Tiaisesta on se, että hän ja hänen opetuksiaan uskovat ihmiset kykenisivät näkemään hänen opetuksissaan esiintyvät pahat vääristymät ja voisivat sen kautta tehdä parannusta. Jos kasvamme uskossa oikeaan suuntaan, niin silloin näemme ettei järjellisen ja kirjaimellisen ymmärryksen kautta voi ymmärtää Raamattua oikein, vaan siihen tarvitaan hengellinen ymmärrys, sillä vain hengellinen ymmärrys avaa uskovan ihmisen ymmärtämään Raamattua kirjaimellisesti oikealla tavalla Jumalan sanan kokonaisopetuksen mukaisesti. En millään tavalla halua vahingoittaa ketään, mutta Patrickin toiminnassa näen paljon oman järjen kautta kirjaimellista ymmärtämistä, jolloin emme kykene näkemään sitä mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa. En aseta itseäni kenenkään yläpuolelle, sillä minulla on ihan sama vaara ymmärtää Raamattua järjellisesti eikä hengellisesti ja olen tähän itsekin langennut.

Koska Raamattu kehottaa koettelemaan kaiken ja pitämään sen mikä on hyvää (Jumalan tahdon mukaista) ja karttamaan kaikenkaltaista pahaa (sisältää myös harhaopit ja väärät opetukset), niin siksi Raamatun kehotuksen ja opetuksen mukaan koettelen Patrickin opetusta. Kyseessä ei siis ole Patrickin jahtaaminen, mustamaalaaminen tai panettelu, vaan tärkeä Raamatullinen toimenpide, eli kaiken opetuksen ja toiminnan koetteleminen sävyisyyden Hengessä. Koska minäkin olen erehtyväinen ja vajavainen ihminen, niin sinun tulee tutkia ja koetella niin Patrickin kuin minunkin opetukseni Raamatun sanan kautta rukouksen kera. Kirjoitukseni Patrickin opetuksesta ja toiminnasta on avoinna Raamatulliselle koettelemiselle. Tuon senkin vielä esille, että Raamatun opetuksen mukaisesti pidän Patrickia rakkaana lähimmäisenäni sekä uskovana, joka on varmasti vilpitön sekä opettaa myös oikein Raamattua, mutta on eksynyt syrjään Raamatun totuudesta tietyissä kohdin.

 

Sisällys:
Kenneth Hagin
Lihalle kuoleminen
Loppusanat

 

Kenneth Hagin

Patrick Tiainen puhui saarnassaan 2.2.2016 uskon julistuksen isien oppikirjoista yhdistäen Kenneth Haginin olevan tällainen uskon julistuksen isä. Patrick puolusteli Haginia sekä sanoi hänen varoittaneen menestysteologiasta, jossa etsitään henkilökohtaista menestystä ennen Jumalan valtakunnan menestystä.  Patrick Tiainen sanoi, että hänen kirjahyllynsä on täynnä Kenneth Haginin kirjoja.

Menestysteologian harhaoppeihin ei kuulu vain taloudellisen menestyksen opetuksen jahtaaminen, vaan myös positiivisen tunnustuksen oppi, jossa ihminen puhuu uskon sanoja ja uskossa sanotut sanat luovat uutta ja muuttavat ihmisen mieltä ja hänen elämänsä olosuhteita. Kenneth Hagin opetti kirjassaan Toimiva Usko, että voit saada sen mitä sanot. Kun tutkimme Patrickin opetusta ja julistusta, niin hän julistaa monessakin kohden uskon sana-liikkeen, eli menestysteologian oppia puhutuista sanoista, jotka saavat aikaan muutoksen kun ja jos ihminen tarpeeksi pitkään sanojen kautta puhuu, niin se johtaa muutokseen. Ennen kuin tutkimme Patrickin opetusta, niin on syytä lyhyesti tuoda esille eräs Kenneth Haginin opetus:

“He (Jesus) tasted spiritual death for every man. And his spirit and inner man went to hell in my place. Can't you see that? PHYSICAL DEATH WOULDN'T REMOVE YOUR SINS. He tasted death for every man. He's talking about spiritual death.” (how Jesus obtained his name tape # 44HO1 side 1)

Kenneth Hagin opetti ettei Jeesuksen fyysinen kuolema voi poistaa syntejä ja tässä Hagin viittaa siihen harhaoppiin, joka opettaa Jeesuksen hengellisestä kuolemasta, johon liittyy oppi ettei Jeesus sovittanut syntejä ristillä, vaan helvetissä.

1 Piet 2:24 joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta te olette paratut".

Hebr 10:12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,

Ef 2:
15 kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan,
16 ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.

Raamatun opetuksen mukaan Jeesus sovitti syntimme ruumiissaan kuollessaan ristillä (fyysinen kuolema). Kenneth Haginin evankeliumi ei ole pelastuksen evankeliumia, vaan valhe-evankeliumia, toista evankeliumia ja väärää evankeliumia, jonka kautta ihminen ei voi pelastua.

Gal 1:
8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.
9 Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu.

Raamatullisen evankeliumin mukaan Jeesus sovitti syntimme ruumiissaan ristinpuulla ja koska Hagin ei usko tätä, vaan siirtää syntien sovituksen helvettiin, niin se tarkoittaa sitä, että Kenneth Haginin evankeliumi ei ole pelastavaa evankeliumia, vaan kadotuksen sanomaa. Silloin kun syntien sovitus siirretään pois sen oikeasta paikasta väärään paikkaan, niin ei ole kyse enää pelkästä opillisesta erehdyksestä, vaan valhe-evankeliumista. Vaikka Hagin olisi jossakin tuonut esille oikean sovituksen, niin hän julistaa valhe-evankeliumia, sillä emme voi sanoa yhtä aikaa, että Jeesus sovitti synnit ristillä ja Jeesus sovitti synnit helvetissä.

Raamatun opetuksen mukaan Kenneth Hagin julisti kadotuksen sanomaa, ei pelastuksen evankeliumia, eikä hän tehnyt parannusta opetuksestaan. Patrick Tiainen pitää Haginia eräänä uskon opin isistä. Hagin on niin tärkeä Patrickille, että hänen kirjahyllynsä on täynnä Kenneth Haginin kirjoja. Terveeseen ja Raamatulliseen uskonelämään ei kuulu sellainen missä ammentaisimme pimeyden lähteistä, sillä pimeyden kaivolla ammentamisen kautta imemme itseemme vääriä vaikutteita. Joku voi sanoa tähän, että Haginilla oli myös oikeata opetusta ja siksi voimme ottaa sen mikä on hyvää ja hylätä sen mikä on huonoa.

Silloin kun ihminen on eksynyt kadotuksen tielle väärän evankeliumin ja Raamatun sanan vääristelyn kautta, niin sellaiselta ihmiseltä ei kannata etsiä mitään hyvää, sillä se hyvä mitä luulet hänellä olevan voi olla väärää opetusta. Rotanmyrkky on tarkoitettu tappamaan ja se sisältää ihan oikeita ravintoaineita sekä siinä on mukana myrkkyä vain vähän, mutta se riittää tappamiseen. Et varmaankin söisi rotanmyrkkyä, koska se on suunniteltu tappamiseen. Rotanmyrkky on ravinnoksi kelvotonta, vaikka siinä on mukana oikeita ravintoaineita. Samoin myös Kenneth Haginin opetus on kelvotonta, koska se pitää sisällään kadotuksen sanoman. Sellainen uskova ihminen, joka arvostaa Kenneth Haginin opetuksia ei joko itse ole terveessä uskossa tai ei ymmärrä Raamatun sanan opetusta niin kuin Raamattua tulisi ymmärtää. Kenneth Hagin yhdistää Patrcik Tiaisen menestysteologiseen oppiperustaan, vaikka hän ei uskoisikaan kaikkia Word of Faith liikkeen opetuksia. Patrcik Tiainen opettaa Word of Faith (Kenneth Hagin jne. opetuksen perusteella olevaa oppia) liikkeen opetusta positiivisesta tunnustamisesta, jossa ihmisen tulee sanoa uskossa sanoja ja silloin sen pitäisi toteutua kun tarpeeksi kauan sitä toistetaan. Tässä kirjoituksessa tuon esille todisteen siitä, että Patrick opettaa uskon sanojen ääneen lausumista sekä sen millainen eksytys siihen sisältyy.

Kenneth Hagin on niin sanottu menestysteologian julistaja, joka on ollut eräs sen tunnetuimpia levittäjiä. Tuon seuraavaksi lyhyitä huomioita menestysteologian piirteistä. Menestysteologian kannattajat ovat ymmärtäneet väärin kaikki valta taivaassa ja maan päällä opetuksen, sillä Jeesukselle oli annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä eikä Jeesuksen opetuslapsille. Menestysteologian kannattajat ymmärtävät ikään kuin heille olisi annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Tämä on johtanut joiden kohdalla opetukseen, jonka mukaan ihminen on pikku jumala maan päällä.

Menestysteologian väärän opetuksen mukaan positiivinen tunnustus muuttaa ihmistä kun hän tarpeeksi usein toistaa samoja sanoja. Tällaisesta muutoksesta puuttuu kärsimys sekä parannuksen tekeminen, jotka ovat olennainen osa Pyhän Hengen vaikuttamaa mielenuudistumista ja muuttumista. Menestysteologian kannattajien opin painotuksista tulee voimakkaasti esille se kuinka he menevät taivaaseen menestyksen ja helpon elämän kautta. Raamattu sanoo, että monen ahdistuksen kautta meidän on meneminen sisälle Jumalan valtakuntaan.

Raamatun evankeliumi ja Jumalan sanan opetus on lihalle vastenmielistä, koska se johtaa kärsimykseen, ahdistukseen ja parannuksen tekemiseen sekä toki myös iloon ja riemuun. Menestysteologian evankeliumi ja opetus on lihalle mieluisaa, koska se lupaa taloudellista menestystä sekä elämää ilman kipua ja kärsimystä sekä ahdistuksia. Menestysteologian pääpaino on lihalle mieluisissa asioissa, mutta Raamatun pääpaino on aina lihalle epämieluista kuultavaa. Raamatun opetus on hengellistä, mutta menestysteologian opetus ja julistus on sielullista ja lihallista, koska se keskittyy lihalle mieluisiin asioihin.

Lihalle kuoleminen

Patrick puhuu (27.01.2016 "Hengen rankkkasade") lihalle kuolemisesta, jossa hänen mukaansa uskovan tulee puhua itsellensä ettei hän enää elä, vaan Kristus elää hänessä ja kun sitä tarpeeksi kauan puhuu niin se toimii ja uskova tulee vapaaksi vanhasta lihasta.

1 Piet 4:
1 ¶ Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli-sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä-
2 ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan.

Room 8:13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.

Raamatun opetuksen mukaan kukaan ei kuole lihallensa puhumalla sille kuolemaa ja uutta elämää Kristuksessa. Raamatun opetuksen mukaan kun me kärsimme lihassa, niin me lakkaamme synnistä. Liha kärsii kun se kuolee, eikä liha kuole hokemalla kuole, kuole ja kuole jne. Lihassa kärsiminen tarkoittaa sitä, että kun Pyhä Henki vaikuttaa tahtomista ja tekemistä, niin ettemme syntiä tekisi, niin meidän lihamme kärsii ja lihalle tekee kipeätä koska se haluaisi elää ja tehdä syntiä. Pyhän Hengen vaikutuksesta suostumme lihassamme kärsimään ja kun siihen suostumme, niin meidän mielemme suostuu Jumalan tahtoon ja hylkää synnin ja silloin olemme kärsineet lihassa ja lakanneet synnistä. Synnistä lakkaaminen ei tarkoita, sitä että meistä on tullut täydellisiä emmekä enää koskaan lankea tekemään syntiä tai mitään väärää, vaan sitä että olemme saaneet Jumalan armosta lihan kärsimisen kautta voittaa siinä hetkessä vaikuttaneen halun tehdä jotakin yksittäistä syntiä.

Lihassa kärsimisestä vielä eräs tärkeä näkökulma. Lihassa kärsiminen on tärkeä osa lihan kuolemisessa ja se on erottamaton osa lihan kuolemisen prosessia. Se ei kuitenkaan tarkoita aina sitä, että joka kerta kun lakkaat tekemästä syntiä tai voitat synnin kiusauksen, että sinun tulisi kärsiä lihassasi. Kun kasvat ja harjaannut uskossa, niin sinun eteesi tulee tilanteita, jossa suostut valitsemaan Jumalan tahdon ilman lihan kärsimystä, koska ymmärrät uskossa harjaantumisen kautta sen olevan sinulle kaikkein parasta, että elät ja toimit Jumalan tahdossa. Näin tietyissä tilanteissa liittyen tiettyihin asioihin sinun ei tarvitse aina joka kerta kärsiä lihassa, että lakkaisit syntiä tekemästä, koska sinun eteesi voidaan asettaa kiusaus, jonka tunnistat ja olet saanut kasvaa uskossa, niin ettet edes halua tehdä sitä syntiä mihin saatana tai ihmiset sinua houkuttelevat.  Lihan kärsimys synnistä lakkaamiseen on kuitenkin sillä tavalla erottamaton osa lihan kuolemisen prosessia ettemme tässä ajassa koskaan saavuta sellaista tilaa missä emme enää koskaan kärsisi lihassa, vaan eteemme tulee tilanteita, missä liha kärsii kun se haluaa tehdä syntiä (katkeruus, anteeksiantamattomuus, ahneus, ylpeys jne.), mutta Pyhä Henki vaikuttaa tahtomista ja tekemistä, että luopuisimme synnistä ja vääryydestä mihin olemme langenneet.

Emme tässä ajassa koskaan kykene kuolemaan lihalle, niin että meistä tulisi täydellisiä tai synnittömiä. Siksi lihan kuoleminen on prosessi ja sen tähden Jeesus kehotti, että meidän tulisi kieltää itsemme joka päivä.  Koska itsensä kieltämisen (lihalle kuoleminen) tulee tapahtua joka päivä ja Jumalan armo kasvattaa pois synnistä ja kasvattaa vanhurskaaseen elämään, niin siksi on kyse lihan kuolemisen prosessista ( Luuk 9:23; Tiit 2:12).

Lihalle puhumisen kuoleman opetuksen takana ei ole Jumalan Henki, vaan saatanallinen valheenhenki, koska liha ei kuole puhumalla. Jos uskova yrittää kuolla omalle lihallensa puhumalla sille kuolemaa, niin silloin ei voi koskaan tapahtua todellista Jumalan vaikuttamaa lihan kuolemaa, mutta valheellinen lihan kuoleman kokemus kyllä voi tapahtua, jossa ihminen luulee kuolleensa lihalle, vaikka sitä ei ole todellisuudessa tapahtunutkaan. Tämä lihalle kuolemisen puhuminen on menestysteologiaa, sillä siinä puhutaan ja sanotaan uskon sanoja, eli toistetaan uskon sanoja, jonka sanotaan saavan aikaan muutosta. Tässä kohden Patrick opettaa menestysteologian oppia positiivisesta tunnustuksesta, jossa ihminen puhuu uskon sanoja ja uskossa sanotut sanat luovat uutta ja muuttavat ihmisen mieltä ja hänen elämänsä olosuhteita.

Lihalle kuolemisen prosessiin kuuluu olennaisesti parannuksen tekeminen synneistä ja kaikesta Jumalan tahdon vastaisesta elämästä. Silloin kun opetetaan, että lihalle kuoleminen tapahtuu kun hoetaan ja toistetaan sanoja en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa, niin silloin pyritään välttelemään parannuksen tekemistä, koska parannuksen tekeminen kuuluu olennaisena osana lihalle kuolemisen prosessiin. Vilpitön uskovakin voi eksyä tähän sanojen hokemisen oppiin ymmärtämättä sitä ettei hän kuitenkaan saavuta todellista lihalle kuolemista tällaisen menetelmän kautta. Pahuuden henkivallat vihaavat parannuksen tekemistä, koska sitä kautta tulee vapaus synneistä sekä voima Pyhässä Hengessä Jumalan sanan totuuden mukaiseen uskonelämään. Tämän tähden riivaajahenget pyrkivät eksyttämään uskovia valheellisen lihan kuoleman version kautta ilman parannuksen tekemistä, koska siten uskova eksytetään elämään valhe vapaudessa, synnin pettämänä ja itsepetoksessa itseään rikkoen ja tuhoten synnin kautta.

Toki se myös tulisi ymmärtää, että silloin kun uskova elää tietyllä alueella Jumalan tahdossa ja kun saatana pyrkii tuomaan mieleesi vääriä ajatuksia sekä synnin houkutuksia juuri sillä alueella, niin silloin ei tietenkään ole kyseessä aina parannuksen tekeminen synnistä, koska kiusaus syntiin (monessa tapauksessa) ei ole vielä itse synnin tekemistä. Silloin kun saatana viekoittelee sinua tekemään syntiä kiusauksen kautta, etkä ole langennut siihen syntiin, niin tietenkään silloin ei ole kyse parannuksen teosta, koska et ole tehnyt siinä kohden syntiä, mutta siinäkin tapauksessa lihalle kuoleminen (et kuuntele synnin kiusauksen ääntä, sillä itselleen kuollut liha ei kuuntele synnin ääntä eikä käy sen kanssa vuoropuhelua) on välttämätöntä. Sinun tulee uskossa käskeä saatanaa väistymään Herran Jeesuksen nimessä ja hän synnin kiusauksen kanssa joutuu pakenemaan ja väistymään. Herran Jeesuksen nimen käyttäminen on todella tärkeää, sillä siinä on voima ja sanoohan Raamattukin näin:

Kol 3:17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

Kaikissa tapauksissa sanojen hokeminen en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa johtaa petokseen, koska muutos ja lihalle kuoleminen ei tapahdu sanojen hokemisen kautta, vaan aidon ja oikean kuoleman kautta, johon kuuluu olennaisena osana kärsimys sekä kääntyminen pois synnistä ja synnin kiusauksista.

On aika hämäävää puhua lihan kuolemisesta, sillä moni luulee että kyseessä on Raamatun opetus, mutta siinä vaiheessa kun aletaan opettaa lihan kuolemisesta, joka tulisi tapahtua kun lihalle sanotaan ja puhutaan että sen tulee kuolla, niin opetus paljastuu vääräksi opetukseksi. Tämä on erittäin vakava harhaoppi, koska se johdattaa ihmisen väärän lihan kuoleman kokemukseen, mutta todellisuudessa mitään lihan kuolemista ei ole tapahtunut. Tuon sen vielä kerran esille, että saatanallinen henkivalta haluaa eksyttää uskovia väärän lihan kuolemisen kokemiseen, koska jos uskova lankeaa siihen, niin hän on vaaraton uskova, joka vaeltaa sielullisessa uskossa, sillä sielullisuuden vallassa olevaa uskovaa Pyhä Henki ei voi hallita, mutta sen sijaan saatana valheellisten opetusten ja kokemusten kautta kykenee manipuloimaan uskovaa ihmistä, joka on sielullisuuden vallassa.

Menestysteologian positiivisen tunnustamisen ja sanojen hokemisen oppi eksyttää ihmisen tekemisiin riivaajahenkien kanssa, jotka tekeytyvät Jumalan Hengeksi. Kun ihminen on saatu tekemisiin riivaajahenkien kanssa ja ihminen luulee niiden olevan Pyhä Henki, niin hän luottaa valheeseen, avaten sydämensä valheelle, luullen sitä totuudeksi. Tämän takia menestysteologian, Torontolaisuuden ja muiden samankaltaisten suuntausten keskuudessa tapahtuu kaikenlaista outoa ja epäraitista sekä epäraamatullista toimintaa. Kun he ehkä vilpittömästi luulevat valhetta totuudeksi ja luottavat siihen ja avaavat sydämensä sille, niin he sokeutuvat hengellisesti eivätkä näe ja ymmärrä sitä eksytystä missä he ovat mukana. Siksi on todella tärkeätä, että myös eksytyksiä paljastetaan, koska siten niissä mukana olevat voivat vapautua niistä. Ymmärrän sen, että saatana ei halua uskovien paljastavan eksytyksiä, siksi hän varmasti haluaisi syyttää heitä fariseuksiksi etteivät he uskaltaisi paljastaa hänen eksytyksiään. 

Liha ei kuole toistamalla sanoja monta kertaa en enää minä elä, vaan Kristus elää minussa. Tällainen hokema on menestysteologian uskon sanojen positiivista tunnustamista, mutta ei Raamatun opetusta lihalle kuolemisesta. Patrik Tiainen puhuu, opettaa ja julistaa menestysteologiaa, vaikka hän kiistää olevansa menestysteologian julistaja. Patrick ei tietenkään opeta kaikkea sitä mitä menestysteologia opettaa, eikä hän ole siinä mielessä menestysteologi, muta hän on sitä siinä mielessä, että opettaa positiivista sanojen tunnustamista.

On todella surullista, että uskova voi langeta elämään valheellisessa vapaudessa sekä valheellisessa lihan kuolemisen kokemuksessa. Tämä on siksi äärimmäisen vaarallista, koska saatana on kaiken valheen isä ja aina silloin kun uskova uskoo valheita ja ojentautuu sen mukaisesti, niin hän on saatanan talutusnuorassa, ei Jumalan Pyhän Hengen johdatuksessa.

Matt 3:11 Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

Room 6:
2 Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä?
3 Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut?
4 Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.
5 Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa,
6 kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi;

Kol 2:
11 ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella:
12 ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista.

Room 2:29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.

Raamattu opettaa, että meidät on kastettu Kristukseen ja Hänen kuolemaansa, joka tarkoittaa Pyhän Hengen kastetta (Pyhän Hengen sinetti sydämessä), koska vain Pyhä Henki voi antaa meille voiman kuolla lihallemme (Pyhän Hengen tehtävä on auttaa meitä kuolemaan lihallemme, Room 8:13) sekä antaa voiman vaeltaa uudessa elämässä Jumalan tahdon mukaisesti. Vesikaste tarvitaan uskoon tulemisen jälkeen, mutta vesikaste ei ole Room 6 luvun kaste Kristukseen, vaan se on Pyhä Henki (Pyhän Hengen kasteen kautta lihan kuolema tulee mahdolliseksi), koska vesikasteella ei ole voimaa kuolettaa syntejä sekä antaa voimaa Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Sen sijaan Jumalan Pyhä Henki antaa voimaa synnin kukistumiseen lihan kuoleman kautta sekä antaa voiman vaeltaa uudessa elämässä Jumalan tahdon mukaisesti.

Johannes Kastaja kastoi ihmisiä vedellä parannukseen, mutta Herra Jeesus kastaa ihmisiä parannukseen Pyhässä  Hengessä. Kun olemme tulleet uskoon Jumalan armosta, niin silloin Pyhä Henki Jumalan sanan totuuden kautta alkaa vaikuttamaan tahtomista ja tekemistä uskovien sydämissä, niin että lihan kuoleman kautta synnin ruumis kukistetaan, niin ettemme enää syntiä palvelisi.

Raamatullinen Uuden liiton sydämen ympärileikkaus tapahtuu Pyhässä Hengessä, jossa tapahtuu lihan pois riisuminen (lihalle kuoleminen) ja Pyhässä Hengessä olemme kastetut lihan kuolemaan sekä herätetyt vaeltamaan uskon kautta Jumalan voimavaikutusten mukaisesti.  Meitä ei naulittu ristille Golgatalle, koska se oli yksin Jeesuksen paikka, jossa Hän omassa ruumiissaan sovitti meidän syntimme ja siksi se ei ole uskovan ihmisen ristiinnaulitsemisen paikka. Uskovan ihmisen vanha ihminen ristiinnaulitaan yhdessä Jeesuksen kanssa ristille (lihan kuolemaan) siitä hetkestä alkaen kun saimme uskoontultuamme Pyhän Hengen asumaan meidän sydämiimme. Raamattu todistaa tämän Jeesuksen sanojen kautta, jossa Hän kehottaa ihmisiä kieltämään itsensä ja ottamaan joka päivä ristinsä, jonka kautta he voivat lähteä seuraamaan Jeesusta:

Luuk 9:23 Ja hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.

Kukaan ei voi kieltää itseään ilman Pyhän Hengen vaikuttamaa lihalle kuolemista ja siksi uskovan vanha ihminen  voidaan naulita ristille yhdessä Jeesuksen kanssa siitä hetkestä lähtien kun Pyhä Henki tulee hänen sydämeensä asumaan. Jotkut uskovat opettavat uskovien olevan ristiinnaulittu yhdessä Jeesuksen kanssa ristille sinä samana päivänä kun Jeesus kuoli ristillä. Tämä on kuitenkin vakava harhaoppi, sillä Jeesus kantoi kyllä meidän syntimme ristinpuulle, mutta meitä ei naulittu Golgatan Jeesuksen ristinpuulle, koska se paikka oli yksin Jeesukselle, sillä Hänen tuli sovittaa syntimme omassa ruumiissaan ristinpuulla, emmekä me silloin voineet olla Hänen kanssaan ristillä. Mutta kun Pyhä Henki tuli meihin, niin silloin meidät naulitaan yhdessä Jeesuksen kanssa ristille, joka tarkoittaa itsensä kieltämistä, eli oman ristinsä ottamista (lihalle kuoleminen) Pyhän Hengen voiman kautta.

 Sinua ja minua ei ollut vielä olemassakaan kun Jeesus kuoli ristillä, mutta Jumala näki edeltä päin meidät ja syntimme ja sillä tavalla Jeesus kantoi syntimme ristinpuulle, mutta me emme kuolleet Golgatalla Hänen kanssansa, vaan siitä hetkestä asti me voimme kieltää itsemme joka päivä ja ottaa ristimme ja kuolla itsellemme kun Pyhä Henki tuli meihin asumaan. Tätä tarkoittaa se että me olemme yhdessä kuolleet Jeesuksen kanssa ristillä, mutta Hän esikoisena kuoli ennen meitä (Jeesuksen tuli olla esikoinen kaikessa) ja mekin Hänen kanssaan sen jälkeen kun Pyhä Henki on tullut meihin asumaan Raamatun opetus tulee ymmärtää aina hengellisesti, koska muuten eksymme.

Kun Herra Jeesus kuoli ristillä niin sen kautta saatiin aikaan iankaikkinen lunastus ja syntien anteeksiantamus. Jeesuksen ristinkuolema on myös esikuvallinen opetus lihan kuolemisesta ja uudesta elämästä Pyhän Hengen voimassa. Jeesus kärsi lihassa ennen kuolemaansa, joka on esikuvallista opetusta lihan kärsimyksestä. Lihan kärsimys johti kuolemaan ristillä, joka on esikuvallista lihan kärsimyksen kautta lihalle kuolemisesta. Kun Jeesus oli kuollut niin sen jälkeen Hän nousi kuolleista Isän oikealle puolelle, joka on esikuvallista opetusta Pyhän Hengen voimassa vaeltamisesta ja hallintavallasta uskovan ihmisen sydämessä, joka tapahtuu lihassa kärsimisen ja kuolemisen kautta.

Lihan kuolemisenprosessista tulee muistaa ja ymmärtää ettei se ole meidän oma tekomme, vaan Jumalan teko, jonka Hän vaikuttaa meissä Pyhän Hengen kautta Raamatun sanan totuuden mukaisesti. Ihminen ei itsessään pysty kuolemaan lihallensa, eikä liha kuole, vaikka kuinka toistamme ja sanomme että en enää minä elä, vaan Kristus elää minussa. Kun sinä kärsit lihassa, niin kärsit sen tähden, koska halusi on syntiin, mutta tiedät sen olevan väärin, ja silloin Pyhä Henki auttaa sinua vaikuttaen sinussa tahtomista tekemistä, jonka seurauksena sinä saat voiman hylätä synnin ja siten kärsimys ja kipu poistuu sydämestäsi kun liha on kuollut, sillä kuollut ruumis ei tunne enää kipua.

Pahuuden henkivallat eivät halua sinun ymmärtävän lihassa kärsimisen ja lihan kuolemanprosessia, koska siten vapauduit synneistä ja siksi he tarjoavat sen tilalle valheversioita, jonka mukaisesti sinun tulee toistuvasti hokea sanoja en enää minä elä, vaan Kristus elää minussa, koska siten et voi koskaan kuolla lihallisesi ja sitä saatana tahtoo, koska hän haluaa tuhota ja satuttaa sinua.

Sen tähden monet uskovat eivät pääse vapaaksi synnistään, kun he eivät suostu kestämään kipua ja kärsimystä vapautumisen tähden. Lihassa kärsimiselle ja lihan kuolemiselle on olemassa syy, joka on synnin poistuminen meistä sekä vanhurskauden vaikutus meissä, joka vapauttaa meitä synnin tuhovaikutuksista. Uskova ei siis kärsi pelkän kärsimyksen vuoksi, mutta kärsimyksen tarkoituksen ymmärtäminen avaa meille valtavan ihanan näköalan Kristuksessa, eikä pelota meitä pois lihan kuolemisenprosessista, vaan saa meidät entistä lujemmin ojentautumaan uskossa Herraan Jeesukseen, koska sitä kautta vain voi tapahtua todellista vapautumista.

Loppusanat

Kuten olen tuonut esille aikaisemminkin, niin Patrickilla on myös hyvää ja oikeata opetusta Jumalan sanasta, mutta myös paljon väärää ja vahingollista opetusta. Patrickin opetuksessa on monia ongelmallisia asioita, enkä niitä nyt enää sen enempää tuo tässä kirjoituksessa esille. Patrickin perusongelma hänen väärissä opetuksissaan on se että hän ymmärtää järjellisen kirjaimellisesti Raamattua, mutta ei hengellisesti (koskien tietenkin vain vääriä opetuksia). Järjellinen ja kirjaimellinen ymmärrys tarkoittaa sitä, että Raamattua luetaan oman järjen kautta kirjaimellisesti, mutta koska sitä ei ole tehty hengellisen ymmärryksen kautta, niin Raamatun kohtaa ei kyetä opettamaan oikealla tavalla Raamatun kokonaisopetuksen mukaisesti.

Seuraavat syyt (ei ole kaikenkattava) aiheuttavat järjellisen kirjaimellista väärää tulkintaa:

- Kokemattomuus ja kypsymättömyys uskossa
- Opetellaan ulkoa muiden sananjulistajien opetuksia
- Väärällä paikalla toimiminen
- Ei ole opittu elämään hengellisesti
- On jääty elämään sielullisuuden ja uskonnollisuuden valtaan
- Yritetään tietää enemmän kuin mihin on eväitä
- Ylpeys estää parannuksentekoa ja siksi ei päästä eteenpäin
- Inhimillisyys ja vajavaisuus sekoittaa ymmärryksen
- Tunteet johtavat ihmistä
- On eksytty luulemaan valheita totuudeksi
- Pidetään itseään erityisenä voideltuna - ylpeys sokaisee

En sen enempää ala analysoimaan mistä Patrickin väärät opetukset johtuvat, enkä sano sitä, että tuo yllä oleva lista koskee kaikkinensa Patrickia, sillä lista tarkoittaa yleisesti meitä kaikkia jos ja kun opetamme Raamattua väärin järjellisen kirjaimellisen tulkinnan kautta. Meillä kaikilla on sama vaara sortua tai eksyä järjellisen kirjaimelliseen Raamatun tulkitsemiseen myös minulla ja olen siihen myös sortunut ja voin sortua uudestaan tai olla jossakin kohden sen vallassa. Siksi on ehdottoman tärkeätä tutkia ja koetella kaikki opetukset Jumalan sanan kautta rukouksen kera. Minä toivon ja rukoilen, että Patrick nöyrtyisi parannukseen, sillä hänessä on paljon potentiaalia ja samalla toivon ja rukoilen, etten itse eksyisi ja jos jossakin kohden opetan väärin ja olen eksyksissä, niin nöyrtyisin parannukseen. Eräs tärkeä asia meidän pitää ymmärtää, joka on se että Jumala antaa aikaa parannuksen tekemiseen, sillä aina ei ole helppoa nähdä sokeita pisteitään, olkaamme siksi armahtavaisia ja kärsivällisiä Patrcikia kohtaan ja kaikkia kohtaan, jotka toimivat ja opettavat jossakin kohden väärin.

Patrick on rakas lähimmäisemme, muistakaamme aina se ettei meillä ole taistelu Patrickia vastaan, vaan pahuuden henkivaltoja vastaan, omia himojamme vastaan sekä syntiä vastaan (sisältää myös harhaopit ja väärät opetukset). Kun tutkimme ja koetellemme veljiemme ja sisariemme uskonkäsityksiä mihin Raamattukin kehottaa, niin meidän tulee myös muistaa koetella itseämme sekä pyrkiä kasvamaan uskossa Jumalaa palvellen yhä enemmän hedelmää Jumalalle kantaen.

Linkkejä aiheeseen liittyen:

kotipetripaavola.com - Kokkolan uskonsana seurakunta
kotipetripaavola.com - Kokkolan uskonsana seurakunta 3
kotipetripaavola.com - Te tulette niin kuin Jumala tietämään
Perjantai dokkari - Jeesus tulee - olemme valmiit (Patrick Tiainen)


Patrickin opettamia harhaoppeja käsitelty tällä videolla:

 

youtube.com - Jumalan sana vs uskon sana-liikkeen ja äärikarismaattisuuden harhat 2

 

Jeesuksen rakkaus paljastaa eksytykset n. 17 min:

 

youtube.com - Jeesuksen rakkaus paljastaa eksytykset

 

Petri Paavola 26.3.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
youtube.com/rgyu3cq9CrE
youtube.com/K1InlIQcSE

 

 

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker