Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Lapsen oikeudet ja sukupuolineutraali avioliitto

Tällä hetkellä yhteiskunnassamme sukupuolineutraali avioliitto jakaa jyrkästi ihmisiä kahteen eri leiriin. Toiset ovat sitä vastaan ja toiset sen puolesta. Tätä asiaa on lähestytty pääasiassa aikuisten näkökulmasta käsin. Kun tarkastelemme ja lähestymme aihetta lapsen näkökulmasta käsin, niin se selkeyttää asiaa ja kertoo sen mikä on oikein ja mikä on väärin. Lapsissa on tulevaisuus ja nykyiset lapset joutuvat elämään ja tekemään ratkaisuja tulevaisuudessa sen pohjalta mitä nykyiset aikuiset ovat päättäneet. Avioliitto asiaa ei voi pohtia ja tarkastella pelkästään aikuisen näkökulmasta käsin, koska yleensä ja pääsääntöisesti kahden aikuisen ihmisen avioliiton seurauksena syntyy lapsia, joka muodostaa perheen, eli äidin, isän ja lapset.

Kirjoitukseni tarkoitus on nostaa keskiöön lapsen ääni, toive ja halu, joka liian helposti unohtuu ja hautautuu aikuisten itsekkäiden halujen ja päämäärien alle. Tuon myös esille LGBT-agendan päämääriä, jotka ovat olleet piilotettuja, mutta nykyään avoimesti esillä. Sen lisäksi on tärkeää myös kirjoittaa aikuisen itsekkäistä päämääristä ja tavoitteista. Kirjoitustani ei saa ymmärtää väärin, sillä se ei ole vihapuhe tai rasismia tiettyä ihmisryhmää kohtaan, vaan kirjoitus lasten oikeuksien puolesta. Lapsi ei osaa eikä kykene puolustamaan omia oikeuksiaan, siksi meidän aikuisten on puolustettava lasten oikeuksia.


Sisällys:
Itsekäs päämäärä
Homokammo
Lapsen kokemus
Valheen ja petoksen päämäärä
Tutkijan näkökulma

 

Itsekäs päämäärä

Sukupuolineutraali avioliittolaki muuttaa kokonaan avioliitto käsitteen. Sen astuessa voimaan avioliiton sukupuoli käsitteestä poistuu avioliitto miehen ja naisen välillä sekä mahdollisesti homoseksuaaliset parit saavat oikeuden yhteisen lapsen adoptoimiseen ja sukunimeen ilman erillistä hakemusta.

Muuttumaton tosiasia on että vain nainen ja mies voivat saada yhteisiä biologisia jälkeläisiä, eli lapsia. Luonnonjärjestyksen mukaan jokaisella lapsella tulisi olla oikeus isään ja äitiin. On tietenkin sellaisia tilanteita, joissa lapsi joutuu elämään ilman biologista isää ja äitiä sekä joskus jopa ilman molempia biologisia vanhempiaan. Homoseksuaalisissa suhteissa elävät ihmiset tekevät lapsesta tietoisesti ja harkitusti joko isättömän tai äidittömän, silloin kun hankkivat lapsen adoption kautta. Adoption kautta he riistävät lapselta oikeuden syntyä perheeseen, jossa lapsella on äiti ja isä. Adoptiolapsen tulisi saada adoption kautta äiti ja isä, sillä luonnonjärjestyksen mukaan lapsella on biologinen äiti ja isä. Adoption kautta lapsi saisi äidin ja isän, vaikka kyse ei olekaan biologisista vanhemmista, niin lapsi saisi kuitenkin sellaisen kasvuympäristön, johon lapset syntyvät luonnonjärjestyksen mukaan.

Silloin kun ja jos homoseksuaalinen pari haluaa adoptoida lapsen, niin he unohtavat ja sivuuttavat lapsen perusoikeuden, jonka mukaan hänellä tulee olla äiti ja isä. On itsekästä vaatia itselleen oikeuksia, jonka kautta poljetaan ja rikotaan lapsen perusoikeutta, sillä luonnonjärjestyksen mukaan lapsella tulee olla isä ja äiti.

Sukupuolineutraalin avioliiton sanotaan olevan tasa-arvo ja ihmisoikeus kysymys, jota se ei kuitenkaan ole. Todellinen tasa-arvo ja ihmisoikeus ei riistä lapselta oikeutta äitiin ja isään. Silloin kun lapselta riistetään oikeus äitiin ja isään, niin rikotaan lapsen ihmisoikeutta sekä tasa-arvoa vastaan, sillä jokaisen lapsen perusoikeutena tulisi olla äiti ja isä. Lapsi on silloin tasa-arvoisessa asemassa, jos hän saa adoption kautta äidin ja isän, koska se on luonnonjärjestyksen mukaista ja silloin toteutuu lapsen perusoikeus. Se on ihmisoikeus kysymys sekä loukkaus kun ja jos lapselta tarkoituksenmukaisesti ja tietoisesti riistetään oikeus äitiin ja isään. Tästä puolesta hyvin harva on huolissaan tai taistelee sen puolesta. Itsekkäiden aikuisten maailmassa lapset joutuvat aina kärsimään.

Homokammo

Ranskassa on useita homoseksuaaleja, jotka torjuvat sukupuolineutraalin avioliiton. Heidän mielestään sukupuolineutraali avioliitto loukkaa lapsen oikeutta elää ja kasvaa yhdessä oman biologisen äidin ja isän kanssa. Ranskalainen homoseksuaali Xavier Bongibault on sanonut:

Yhteiskunnan ensimmäinen taso on perhe, jolle koko yhteiskunta on rakentunut. Lapsen tulee saada kehittyä perheen sisällä ja lapsella tulee olla oikeus äitiin ja isään.

Xavierin mukaan toteamus, että homoseksuaalien tulee saada oikeus homoseksuaaliseen avioliittoon koska hän on homoseksuaali on Xavierin mielestä syvästi homofobian (homokammo) perustukselta annettu lausunto.

Xavier sanoo homouden puolustajien itse kärsivän homofobiasta. Tämä lausunto kertoo paljon homoseksuaalien asenteista. Xavierin lausunto on todella merkittävä, koska hän on itse homoseksuaali. Homokammosta ei siis kärsi ainoastaan homouden vastustajat, vaan myös homot itse. Luonnonjärjestyksen mukainen tosiasia on että lapset syntyvät miehen ja naisen välisen sukupuolisen kanssakäymisen kautta. Tätä tosiasiaa ei mikään muuta toiseksi, ei sekään vaikka kuinka ihmisiä haukutaan homofoobikoiksi, joita sellaiset ihmiset eivät edes ole, jotka puolustavat lasten oikeuksia.

Lapsen kokemus

Benoît Talleu adoptoitiin Vietnamista lapsena Ranskaan. Hän taistelee homoseksuaalien adoptiota vastaan, koska kukaan ei ajattele adoptoituja lapsia. Benoît sanoi, että jos adoptoidulta lapselta kysyttäisiin mitä hän haluaa, niin vastaus olisi yksi äiti ja yksi isä. Benoît sanoi orpolapsen haaveilevan hänen tulevista vanhemmistaan. Hänen mukaansa tämä ajatus nousee syvältä lapsen olemuksesta, halusta äitiin ja isään. Benoîtin mukaan orpolapsen toiveen tulee olla ensimmäinen huomioonotettava asia. Hänen mukaansa orpolapselle kuuluisi adoption kautta oikeus äitiin ja isään (kasvatusvanhemmat).

Benoîtin mukaan on kyse tarpeen ja haluamisen erosta. Orpo tarvitsee isän ja äidin. Pari haluaa lapsen. Benoît sanoo, että hän jättää ihmisten valittavaksi kumpi on tärkeämpää tarve vai haluaminen. Benoîtin mielestä homoparien oikeus adoptoida orpolapsi on petos, sillä se pettää biologisen luottamuksemme. Benoîtin mielestä orpo tarvitsee äidin ja isän. Benoîtin tunnuslause on: Kaikki syntyvät miehestä ja naisesta, miehen ja naisen tulee suorittaa adoptio.

Benoît sanoo, että homopari saattaa olla hyvinkin rakastavaisia, eikä hän kiellä sitä, mutta orpolapsen tarve äitiin ja isään ei muutu koskaan. Benoîtin mukaan homoparien avioliitto ja adoptio on itsekkyyttä, sillä lain tulee suojella kaikkein heikompia, koska äidit ja isät ovat olemassa lapsia varten.

Benoît Talleun ajatukset kertovat sen kuinka lapsen etujen tulisi olla adoptio asioissa kaikkein tärkein kriteeri kun adoptiota suoritetaan. Lapsen oikeuden tulee olla aina etusijalla ja lapsella tulisi olla oikeus itse saada valita ja päättää haluaako hän adoption kautta kasvatusvanhemmikseen äidin ja isän vai kaksi äitiä tai kaksi isää. Jos lapsi on vielä niin pieni ettei hän kykene sitä päätöstä tekemään itse, niin on lapsen edun mukaista, että hän saa adoption kautta äidin ja isän, sillä onhan se luonnonjärjestyksen mukaista.

Benoît Talleun kokemukset todistavat sen, että orpolapsen suurin kaipaus, tarve ja halu olisi päästä adoption kautta perheeseen, jossa hänellä on äiti ja isä. On julmaa ja vastuutonta riistää lapselta oikeus äitiin ja isään, sillä äidit ja isät ovat olemassa lapsia varten. 

Valheen ja petoksen päämäärä

Useat homoaktivistit ovat sitä mieltä että avioliitto instituutti pitäisi lakkauttaa. Näiden homoaktivistien mukaan homoavioliittojen puolesta taisteleminen sisältää yleisesti valheen siitä mitä homot tekevät avioliitolla sen jälkeen kun he saavuttavat tämän päämäärän. He myöntävät avoimesti, että homoaktivistit valehtelevat siitä ettei avioliitto tule muuttumaan. Näiden homoaktivistien mukaan valhe on siinä, että sanotaan ettei avioliitto tule muuttumaan, mutta heidän mielestä sen pitäisi muuttua.

LGBT-agenda sanoo, että vaikka voitto on saatu avioliitto asiassa, niin on pyrittävä heikentämään avioliitto instituutiota. LGBT-agendan mukaan avioliiton heikentäminen johtaa siihen, että ne jotka eivät ole naimissa hyötyvät siitä ja heistä tulee vähitellen enemmistö.

LGBT-agendan mukaan avioliiton heikentäminen ei tarkoita avioliiton lopettamista, vaan se hyödyttäisi niitä jotka pitävät sitä moraalisena valintana. LGBT-agenda sanoo kuitenkin että valtion tulisi olla laillinen, ei eettinen auktoriteetti. LGBT-agendan mukaan silloin kun avioliitto toimii valvovana viranomaisena hankalana eettisen puolen instituutiona, niin se uhkaa ja heikentää instituution moraalista hallintaa. Siksi LGBT-agendan mukaan valtion tulisi astua syrjään ja antaa parien (ryhmien) avioitua sellaisten auktoriteettien alaisena, jotka he kokevat itselleen sopiviksi eettisesti.

Jos ja kun LGBT-agenda saa tämän ajatuksen läpi yhteiskunnassa, niin se tulee johtamaan kaikenlaisen seksuaalisen käyttäytymisen hyväksymiseen kuten moniavioisuus, suojaikärajaa seksuaaliseen kanssakäymiseen pyritään alentamaan merkittävästi, eläimiin sekaantuminen pitäisi laillistaa ja kaikenlaisen muun perversion hyväksymiseen ja laillistamiseen.

LGBT-agenda suosittelee kuitenkin avioliitto instituution lakkauttamista, jonka rinnalle voisi luoda intiimin liiton, joka on räätälöity suojelemaan intiimin liiton monia erilaisia muotoja. LGBT-agendan mukaan tämä siirtäisi julkisen keskustelun painopisteen loputtomista erimielisyyksistä koskien avioliiton määrittelyä kysymyksiin intiimin liiton tärkeydestä ja luonteesta.

LGBT-agenda haluaa lainsuojan kaikelle seksuaalisuudelle, joka poikkeaa normaalista seksuaalisuudesta. He haluavat määritellä parisuhteet, monisuhteet, suhteet eläimiin jne. tärkeiksi asioiksi, sillä heidän mukaansa ihmisen tulisi saada harjoittaa seksuaalisia halujaan. Aikojen alusta asti ainoa oikea avioliiton määritelmä on miehen ja naisen välillä. Silloin kun tästä poiketaan, niin astutaan tuhon ja sekaannuksen tielle, jossa ihminen ei enää ajattele yläpäällään, vaan on alapäänsä himojen vietävissä ja suurimmat kärsijät tällaisessa kehityksessä ovat lapsia.

Monet homoliikkeen ja LGBT-agendan ihmiset eivät halua tasa-arvoa, eivätkä halua olla normaaleja, sillä he haluavat olla ja jäädä erilaisiksi ja harjoittaa erilaista seksuaalisuutta kuin heterot. Kyse ei siis ole loppujen lopuksi tasa-arvosta ja avioliitosta, vaan ne ovat välineitä, joiden kautta LGBT-ihmiset haluavat vahvistaa ja lujittaa omaa seksuaalista suuntaustaan ja elämäntapaansa. Homoliikkeen esiin nostamat asiat koskien avioliittoa kuten tasa-arvo ja ihmisoikeus on ollut valhetta ja petosta, joiden avulla he pyrkivät tuhoamaan perinteisen avioliitto instituution. Kukaan rehellinen ja oikeudenmukaisuuteen uskova ihminen ei tue valheita ja petoksia, joiden kautta manipuloidaan ja harhautetaan ihmisiä.

Tutkijan näkökulma

Patricia Morgan on englantilainen perhesosiologi, tohtori ja perhepolitiikan tutkija, joka on kirjoittanut lukuisia kirjoja sekä tutkimuksia avioliitosta ja valtiosta. Hän on tutkinut sitä millaisia vaikutuksia samaa sukupuolta olevien avioliitot aiheuttavat yhteiskunnassa. Monet ihmiset tuovat esille sen kuinka samaa sukupuolta olevien avioliitot laimentavat ja pyrkivät tuhoamaan perinteisen avioliitto instituution. Vastapuoli sanoo samaa sukupuolta olevien avioliiton vahvistavan perinteistä avioliitto instituutiota sekä edistävän tasa-arvoa ja vaikuttavan hyviä ja positiivisia asioita yhteiskuntaan.

Patricia Morganin laaja tutkimustyö, joka sisältää tietoa Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Hollannista, Espanjasta, Kanadasta ja Amerikan Yhdysvalloista tuo esille sen kuinka samaa sukupuolta olevien avioliitot heikentävät perinteisen avioliitto instituutin asemaa. Patricia Morgan on johtava perhesosiologi ja arvostettu perhepolitiikan tutkija ja siksi hänen tutkimuksillaan on todellista painoarvoa.

Patricia Morganin tutkimusten perusteella voidaan tehdä yleisiä havaintoja samaa sukupuolta olevien avioliittojen vaikutuksista yhteiskuntaan ja perinteiseen avioliittoon. Sen jälkeen kun samaa sukupuolta olevien avioliitot hyväksytään se vahvistaa ajatusta ettei avioliitolla ole merkitystä vanhemmuuteen. Tämä on päätekijä, joka romahduttaa heteroseksuaalisten ihmisten  avioliittojen määrää maissa, joissa samaa sukupuolta olevien avioliitot on hyväksytty. Tästä on seurauksena avoliittojen ja avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten määrän selvä lisääntyminen. Patricia Morganin tutkimusten mukaan samaa sukupuolta olevien avioliitot ovat syy ja vaikutus sille, että avioliittoa mitätöidään - varsinkin kun vanhemmuutta ja avioliittoa pyritään erottamaan toisistaan.

Silloin kun perinteinen avioliitto instituutio tuhotaan, niin kuka kärsii siitä eniten? Oikea vastaus on lapset. Uskon ja toivon, että rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen uskova ihminen kykenee tekemään sen päätöksen ettei hän tue ja kannata sukupuolineutraalia avioliittoa, koska se loukkaa lapsen perusoikeuksia viemällä pois monilta lapsilta oikeuden äitiin ja isään, joka on ja tulisi olla lapsen perusoikeus. Lapsissa on tulevaisuus, mutta lapsia ei olisi olemassa ilman äitejä ja isiä. Et varmasti haluaisi jäädä historiaan ihmisenä, joka teki lapsista äidittömiä ja isättömiä. Lapsella on oikeus äitiin ja isään. Anna lapselle mahdollisuus äitiin ja isään. Älä kannata asioita, jotka vievät lapselta äidin ja isän.

Kyse ei ole vihapuheesta tai rasismista homoseksuaaleja ja LGBT-ihmisiä kohtaan, vaan lapsen oikeudesta äitiin ja isään. Lapsi ei osaa ja kykene puolustamaan itseään ja omia oikeuksiaan, siksi tarvitaan aikuisia puolustamaan lapsen oikeutta äitiin ja isään. Ajattelethan sinäkin lapsen parasta? Jos ajattelet, niin silloin tiedät minkä asian puolesta sinun tulee olla ja mitä sinun tulisi vastustaa. Kun ja jos ymmärrät asian oikein, niin et vastusta ihmisiä, etkä ihmisryhmiä, vaan asioita, jotka ovat vahingollisia lapsille. Mikä voisi olla vahingollisempaa lapselle kuin riistää häneltä oikeus kasvaa äidin ja isän kodissa, olkoon vanhemmat sitten biologisia vanhempia tai adoptiovanhempia, niin lapsen etu ja paras on aina äiti ja isä.

 


Linkkisuositukset:
Sukupuolineutraali avioliitto
Turha sensaatiouutinenPetri Paavola  29.10.2015

Lähteet:
newsweekly.com.au
yle.fi/uutiset
forbes.com/davidmacdougall

jariiivanainen.net
kotipetripaavola/moraalinrappio
frc.org
englishmanif.blogspot.com.au
europeanknightsproject.com
julieroys.com
illinoisfamily.org
theblaze.com
wnd.com
americanthinker.com
heraldextra.com
truenews.org
patriotupdate.com
thenation.com
bostonglobe.com
massresistance.org
yle.fi/uutiset
publications.parliament.uk
telegraph.co.uk

 

 

 

eXTReMe Tracker