Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Natolla ei ole antaa turvatakuita

Useiden amerikkalaisten sotilasasiantuntijoiden ja muidenkin asiantuntijoiden mukaan Venäjä olisi niskan päällä jos syttyisi sota Venäjän ja Naton tai Yhdysvaltojen välille. Monet suomalaiset poliitikot vakuuttavat Natoon liittymisen tuovan Suomelle turvatakuun Venäjän sotilaallisia toimia vastaan, jos Venäjä aikoisi tehdä vastaavanlaisen sotilaallisen operaation Suomea kohtaan kuin mitä Venäjä teki Krimillä. Asiantuntijoiden sekä tiettyjen tosiasioiden valossa Nato ei kykene todellisesti antamaan turvatakuita jos Venäjä päättäisi aloittaa Suomea vastaan samanlaisen sotilaallisen operaation kuin mitä tapahtui Krimillä.

Kirjoituksessani on toisenlainen näkemys kuin se mikä näyttää olevan vallalla enemmistönä varsinkin Suomen poliittisella kentällä. Se mikä tekee tästä näkemyksestä merkittävän on useiden asiantuntijoiden näkemys Naton heikkoudesta ja ongelmista mahdollisen suursodan syttyessä.  Tätä näkemystä Suomen poliittinen enemmistö ei haluaisi sinun tietävän, koska se romuttaa kaikki syyt Natoon liittymisestä.

Sodan voittaja kestää enemmän miestappioita

Amerikka pyrkii aina minimoimaan omat sotilaalliset tappionsa eikä se ole halukas ja valmis suuriin miestappioihin. Tämä tulee selkeästi esille historian sodista, joissa Yhdysvallat on ollut mukana. Venäjän (Neuvostoliitto) sotahistoria kertoo sen kuinka Venäjä on aina valmistautunut kestämään mittavia miestappioita taisteluissa ja sodissa.  Tämä historiallinen tosiasia monien asiantuntijoiden mukaan kallistaa vaa'an Venäjän eduksi sodan mahdollisesta voittajasta, jos Venäjän ja Yhdysvaltojen tai Naton välille syttyisi sota.

Chris Donnelly (britti) on ollut neljän Nato kenraalin erikoisneuvonantajana Keski- ja Itä-Euroopassa. Breitbar median haastattelussa 23 huhtikuuta 2014 Donnelly vastasi muun muassa seuraavasti kun häneltä kysyttiin voisiko Venäjä voittaa länsimaat (Nato) jos syttyisi sota: Voittaja voi hyvin yksinkertaisesti olla sillä puolella, joka on valmistautunut kestämään enemmän tappioita. Ehdottomasti me emme ole se osapuoli.

Donnellyn mukaan Venäjä oli supermahti, mutta se on myös mestarillinen epäsuorassa ei-kineettisessä sodankäynnissä. Donnelly kehotti lukemaan Unrestricted Warfare nimisen kirjan, jonka ovat kirjoittaneet kaksi Kiinan armeijan everstiä. Kirja on erinomainen opas siitä kuinka voi voittaa itseään sotilaallisesti vahvemman kansan. Kirja kertoo useista tavoista kuinka voi heikentää vahvan länsimaan ampumatta laukaustakaan: Käyttäen hyväksi taloutta, ei valtiollisia järjestö sektoreita, ole myötämielinen diasporassa oleville etnisille kansalaisillesi ja hallitse kyber verkkoja. Venäjä on hionut Unrestricted Warfare kirjan oppeja Neuvostoliiton hajoamisesta asti ja käyttänyt sitä Georgiassa ja nyt Ukrainassa ja Venäjän lähialueilla. Yhdysvallat ei ole onnistunut vastaavanlaisessa sodankäynnissä ja Venäjällä on tässäkin suhteessa etulyöntiasema.

Naton sotilaallisen erikoisneuvonantajana toimineen henkilön mukaan Venäjä voittaisi Naton jos syttyisi sota. Nato-maat kuten USA ja Englanti (UK) eivät uhraa sotilaitaan sodassa kuten Venäjä tekee. Brittiläisen sotilasasiantuntijan mukaan se voi olla todennäköinen voittaja, joka kestää enemmän tappioita ja historiasta tiedämme Venäjän kestävän enemmän miestappioita kuin USA tai Englanti. Venäjällä on yhteensä enemmän ydinkärkiä kuin Natolla. Tämä seikka kaikkien muiden tosiasioiden valossa antaa Venäjälle edun Natoa vastaan, sillä Venäjä on voittaakseen sodan valmiimpi kestämään enemmän tappioita kuin Nato. Ydinaseiden ylivoima on tehokas pelote sekä antaa yliotteen Venäjälle Natoa vastaan. Yksinkertaisesti Natolla ei ole lihaksia voittaa Venäjää.

Tehokas aseteknologia

Loren Thompson on johtava operatiivinen virkailija Lexington instituutista ja kolumnisti. Sen lisäksi Thompsonilla on tohtorin ja maisterin tutkinto valtiovallasta Georgetownin yliopistosta ja kandidaatin tutkinto valtiotieteestä Northeasternin yliopistosta.

Thompsonin mielestä Venäjällä on paljon etuja, jotka voivat auttaa sitä saamaan niskalenkkiä mahdollisessa sodassa Venäjän ja Naton välillä. Hän sanoi Venäjän hyötyvän maantieteellisesti mahdollisen konfliktin syttyessä. Thompsonin mukaan Venäjällä on historiallisia taipumuksia käydä sotaa enemmän maalla kun merellä. Hän sanoi Venäjän kykenevän saamaan maan länsiosista lyhyellä aikavälillä tarvittavan paljon sotilaita palvelukseen. Thompsonin mielestä Naton ilmatuki osoittautuu tehottomaksi, koska Venäjällä on mahtava ilmatorjunnan puolustusjärjestelmä. Thompson on tuonut myös esille kuinka Venäjän armeijasta on tullut koko ajan ammattimaisempi ja kuinka se on ottanut käyttöönsä kehittyneitä tavanomaisia aseita kun Amerikka liittolaisineen eivät ole tehneet samanlaisia investointeja uuteen teknologiaan.

Häviö Baltiassa

Vuonna 2015 Yhdysvaltojen armeijan powerpoint esityksen mukaan USA:n panssarijoukkojen divisioona häviäisi venäläiselle vastustajalle. Eläkkeellä oleva legendaarinen Yhdysvaltojen armeijan eversti Douglas Macgregor sanoi ettei häviö ole oikea sana, vaan tuho, sillä neljä erilaista powerpoint taisteluskenaariota Baltiassa ennustavat Yhdysvaltojen häviötä.

Yhdysvaltain armeijan Euroopan-joukkojen komentaja kenraali Ben Hodges on sanonut ettei Nato tällä hetkellä pystyisi suojelemaan Baltian maita Venäjää vastaan. Hodgesin mukaan Venäjä pystyisi valtaamaan Baltian maat nopeammin kuin me ehtisimme sinne puolustamaan niitä. Hodges sanoi Venäjän panssarivaunujen tunkeutuvan Viroon ja muihin Baltian maihin niin halutessaan jopa 36 tunnissa, eikä Nato voisi asialle mitään. Hodgesin mukaan Naton viimeisin Anaconda-16-harjoitus Puolassa paljasti useita puutteita. Esimerkiksi raskasta sotilaskalustoa ei pystytä siirtämään tarpeeksi nopeasti lännestä Itä-Eurooppaan. Hodges myös ilmaisi huolensa koskien liittouman viestintäteknologiaa.

Suomi ei saa todellisia turvatakuita

Monet muutkin amerikkalaiset sotilasasiantuntijat ovat sanoneet USA:n ja Naton olevan paljon hitaampi liikuttelemaan sotilaskalustoa kuin Venäjä. Sotilasasiantuntijoiden mukaan tämä antaa Venäjälle etulyöntiaseman ja huomattavan edun jos sota syttyisi Venäjän ja Naton välille. Hodgesin tunnustus paljastaa myös sen ettei Nato kykene puolustamaan liittolaisiaan Venäjän maa-alueiden läheisyydessä jos Venäjän ja Naton välille syntyisi sota. Tämä tarkoittaisi myös sitä ettei Natolla olisi resursseja puolustaa Suomea Venäjää vastaan jos Suomi olisi Naton jäsen. Suomella on n. 1300 pitkä yhteinen raja venäjän kanssa. On selvää, että Venäjä aseistaisi Suomen rajan läheisyyden voimallisesti Suomen liittyessä Natoon. Puheet Naton turvatakeista voidaan rinnastaa keisariin, jolla ei ollut vaatteita. Keisari joutui petoksen uhriksi, jossa hänelle uskoteltiin, että vain viisaat voivat nähdä hänen upeat vaatteensa. Tarinassa keisarilla ei ollut laisinkaan vaatteita.

Jos Suomi on mukana Natossa ja jos Venäjän ja Naton välillä syttyy sota, niin Suomi olisi Venäjän rajanaapurina välittömästi mukana sotatoimissa. Amerikka tapojensa mukaan ei halua suuria miestappioita ja siksi se ei lähettäisi kuin vähän maajoukkoja tähän sotilaalliseen konfliktiin ja Suomi joutuisi suurimmalta osaltaan puolustamaan maataan ja kärsisi suuria tappioita, sillä Venäjä joutuisi tuhoamaan Suomen maaperällä olevan Nato-maan sotilaalliset tukikohdat. Saksalla, Ranskalla ja Englannilla ei olisi mitään mahdollisuuksia Venäjää vastaan. Jos Suomi tulee liittymään Natoon ja luulee sillä saavansa turvatakuut Venäjää vastaan, niin siinä Suomi erehtyy. Todellisuudessa Suomi ei tule saamaan sellaista apua ja turvatakuita kuin mitä se uskoo saavansa, vaan tulee Venäjän rajanaapurina ja Nato-maana olemaan suuri kärsijä, jos Venäjän ja Naton välille syttyisi sota.

Krimin miehitys osoittaa Venäjän kykenevän sotilaalliseen operaatioon muiden vastustuksista huolimatta. Krimin miehitys todistaa myös sen, että Venäjä on tietoinen sen sotilaallisesta voimasta ja ylivertaisuudesta, sillä ei se muuten olisi uskaltanut edes toteuttaa Krimin valtausta. Jos Suomi olisi tosissaan liittymässä Natoon ja jos Venäjä päättäisi vallata Suomen tai osia Suomesta, niin Nato ei pystyisi estämään sitä. Asiantuntijoiden mukaan Nato ei kykenisi estämään Venäjän Baltian miehitystä ja valtaamista ja siksi Nato ei myöskään kykenisi estämään jos Venäjä päättäisi vallata Suomen tai osia Suomesta, koska halutessaan Venäjä kykenee Suomen rajanaapurina toteuttamaan nopeasti sotilaallisen operaation Suomea vastaan.

Puolueettomuus ja liittoutumattomuus on paras vaihtoehto

Mahdollisen sodan syttyessä Venäjän ja Naton välille Suomelle paras vaihtoehto olisi pysyä liittoutumattomana. Liittoutumattomana maana Suomi kärsisi kaikissa tilanteissa vähiten tappioita. Suomi Nato-maana olisi vihollismaa ja Venäjä kohtelisi Suomea vihollisena ja sitä kautta Suomi kokisi suuret tappiot ja tuhot. Tilanteiden kärjistyessä suurvaltojen välillä Venäjä voisi myös pyrkiä miehittämään Suomen jos se olisi liittoutumaton maa, mutta kohtelisi Suomea paremmin liittoutumattomuutensa tähden kuin vihollismaana.

On sanomatta selvää ettei Suomen armeija kykene voittamaan eikä puolustautumaan Venäjää vastaan. Yhtä selvää on ettei Natokaan kykene antamaan Suomelle turvatakuita, koska Venäjällä on sotilaallinen yliote Natoon nähden. En ole Venäjän tai Naton puolella, sillä kannatan puolueettomuutta, koska se on paras ratkaisu Suomelle. Sotilasliitossa Suomi olisi aina jonkun mahdollinen vihollinen ja uhka, mutta puolueettomana Suomella olisi rauhanomaiset aikeet kaikkien kanssa.

Nato ja sen laajentuminen on uhka maailmanrauhalle, sillä Nato on puolustusliitto, jonka suurin uhka on aina ollut Venäjä (Neuvostoliitto). Varsovan liitto lakkautettiin, mutta Nato on sen jälkeen jatkanut laajentumistaan lähestyen koko ajan lähemmäs Venäjän rajoja. Tämän syyn tähden Venäjä on varustautunut sotilaallisesti ja saavuttanut sotilaallisen edun Natoa kohtaan. Nato ja sen laajentuminen ei ole tae ja turva rauhasta, vaan mahdollinen syy sotilaalliseen konfliktiin, jonka Nato tulisi häviämään. Natoon liittyminen voisi olla täydellisen tuhon tie Suomelle. Puolueettomuus ja liittoutumattomuus on paras tie Suomelle.


Ps. Kirjoitukseni lähdeviittaukset löydät kotipetripaavola.com/venajanato linkistä klikkaamalla alla olevaa linkkisuositus tai lähteet linkkiä.

 

Linkkisuositukset:
kotipetripaavola.com/venajanato
kotipetripaavola.com/suomijanato
venajasuomenkohtalo

 

Petri Paavola 1.7.2016

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
kotipetripaavola.com/venajanato

 

 

 

eXTReMe Tracker