Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Neljä lopunajan syntiä

Raamattu kertoo neljästä synnistä, jotka vaikuttavat lopunajan ihmiskunnassa. Toki lopunaikana vaikuttaa monenlaisia syntejä, mutta ilmestyskirjan mainitsemat neljä syntiä ovat kaikkien nähtävissä sekä myös ikään kuin piilossa ihmisiltä, niin etteivät kaikki niiden harjoittajat ymmärrä tekevänsä näitä syntejä sekä niitä tehdään myös salaisesti.

Riippumatta siitä uskotko Raamattuun vai et, niin Raamattu kuvaa erittäin tarkasti ihmisten lopunajan elämänarvoja ja syntejä, eli aikaa jossa me elämme. Ilmestyskirja on kirjoitettu noin 2000 vuotta sitten. Miten on mahdollista, että sen ajan ihmiset kykenivät kirjoittamaan ja kuvaamaan tarkasti tulevaisuutta 2000 vuoden päähän heidän omasta ajastaan? Raamattu sanoo, että koskaan ei ole tuotu esille Raamatun profetiaa (Jumalan sanan opetusta) ihmisen tahdosta, sillä Raamatun kirjoittajat ovat puhuneet ja kirjoittaneet Pyhän Hengen johdatuksessa ja sen minkä he puhuivat ja kirjoittivat Raamattuun, niin sen he saivat Jumalalta.

Raamatun kuvaus ajastamme paljastaa monia ikäviä asioita, mutta se myös antaa syntiselle ihmiselle mahdollisuuden vastata Jumalan rakkauden kutsuun. Jokainen ihminen on osallinen jollain tavalla johonkin lopunajan neljään syntiin sekä toki myös muihinkin synteihin. Sinulla on kuitenkin mahdollisuus vapautua synneistäsi ja saada syntisi anteeksi uskon kautta Herraan Jeesukseen.

 

Sisällys:
Lopunajan uskonnollinen palvonta
Murhat
Noituus
Haureus
Varkaudet
Loppusanat

 

 

Lopunajan uskonnollinen palvonta

Ilm 9:
20 Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne, joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta kättensä teoista, niin että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeaisia ja vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalankuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä.
21 He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan.

Raamattu opettaa, että lopunaikana tulee suuria katastrofeja joiden kautta kuolee paljon ihmisiä. Näitä katastrofeja on useita kuten lopunajan sodat, nälänhätä, tappavat taudit ja sairaudet jne. Iso osa niistä ihmisistä, jotka selviävät elossa lopunajan vitsauksista eivät tee parannusta (kadu syntejään ja muuta mieltänsä) ja usko Raamatun Jumalaan.

Raamattu sanoo, että monet lopunajan ihmiset, jotka eivät tee parannusta kumartavat (palvovat) epäjumalia, eli uskovat epäjumaliin, joista he ovat tehneet kultaisia, hopeisia, pronssisia, kivisiä ja puisia patsaita. Monet lopunajan ihmiset pitävät Raamattua satukirjana, eivätkä usko Raamatun Jumalaan, vaan pitävät Raamatun Jumalaa taruolentona, jota ei ole olemassa. Osa näistä ihmisistä uskoo kuitenkin itämaisiin jumaluuksiin, henkioppaisiin jne. He eivät halua uskoa Raamatun Jumalaan, koska heidän mielestään järkevä, viisas sekä nykyajan ihminen ei voi uskoa moiseen hullutukseen kuten Raamatun Jumalan olemassaoloon.

Sen sijaan monet näistä järkevistä ja viisaista nykyajan ihmisistä uskovat itämaisten uskontojen jumaluuksiin; okkultiikkaan ja noituuteen, jossa riivaajahenget vaikuttavat, New-Age jumaluuksiin sekä esim. joogan kautta hindujumaluuksiin. On ironista, että ihminen ei usko Raamatun Jumalan olemassaoloon, mutta uskoo epäjumalien olemassaoloon. Synti saa aikaan tällaisen sokeuden.

Monissa joogasaleissa (ei kaikissa) on hindujumaluuksien kuvia tai patsaita. Monet joogaajat palvovat hindujumaluuksia, joista käytetään myös nimitystä henkiopas tai enkeli. Joogaaja voi myös ostaa pieniä hindujumalapatsaita, joiden luvataan tuovan ihmisille "onnea" ja "menestystä" elämässä. Hindujumaluudet ja henkioppaat ovat riivaajahenkiä, jotka ovat pukeutuneet valkeuden enkeleiksi.

Joogan kautta monet ihmiset kumartavat (palvovat) kultaisia, hopeisia, pronssisia, kivisiä ja puisia patsaita ihan niin kuin ilmestyskirja sanoo. Itämaiset joogagurut sanovat, että jooga on vasta silloin joogaa, kun siinä yhdistyvät ruumiillinen ja henkinen harjoitus, joka tarkoittaa henkisen kasvun tietä ruumiillisen ja henkisen harjoituksen kautta. Joogaaja on joko tietoisesti tai tiedottomasti tekemisissä riivaajahengen kanssa, joka pyrkii eksyttämään häntä koko ajan syvemmälle henkisen kasvun tielle, jonka lopullinen päämäärä ei ole valaistuminen ja maailmanhenkeen yhtyminen, vaan iankaikkinen kadotus.

Tämän ajan ilmiöt kuten mindfulness, NLP, noituus, okkultiikka, selvännäkeminen, enkelihoidot sekä New-Agen perustalla olevat uskomukset ovat kaikki peräisin samasta lähteestä, joka johdattaa ihmisen henkisen kasvun tielle riivaajahenkien opastamana.

Okkultikot ja noituuden harjoittajat käyttävät jumaluuspatsaita. Mindfulnessiin (kaikki evät käytä) kuuluu myös uskonnollisten kuvien ja patsaiden (enkelit, jumaluudet) käyttäminen, jotka ovat mindfulnessissa tärkeitä työkaluja valaistuksen saavuttamiseen. NLP (Neuro-Linguistic Programming, eli neuro-lingvistinen ohjelmointi) parissa on paljon ihmisiä, jotka ovat ollet mukana henkisen kasvun kehityksessä mm. joogan tai muiden suuntausten kautta. Myös NLP parissa (ei kaikkien) olevien ihmisten henkiseen kasvuun kuuluu uskonnollisten patsaiden palvonta (uskominen riivaajahenkiin). Uskonnolliset patsaat ja kuvat kuuluvat myös New-Age ihmisten henkisen kasvun tiehen. Sitten on vielä iso joukko hinduja, buddhalaisia jne. jotka käyttävät epäjumalien patsaita uskonnon harjoittamisessaan.

Nykyajan henkisen kasvun suuntaukset käyttävät uskonnollisia patsaita ja kuvia henkisen kasvun kehityksen työkaluina. Raamattu on täsmällisen tarkka, sillä noin 2000 vuotta sitten kirjoitettu ilmestyskirja kertoo, että lopunajassa on paljon ihmisiä, jotka eivät halua uskoa Raamatun Jumalaan, mutta sen sijaan he kumartavat (uskovat ja palvovat) kullasta, hopeasta, pronssista, kivestä ja puusta tehtyjä epäjumalia. Epäjumalan kuva tai patsas ei näe, eikä kuule, eikä voi kävellä, mutta niiden takana vaikuttavat riivaajahenget näkevät, kuulevat sekä eksyttävät ihmisiä valheen voiman kautta iankaikkiseen kadotukseen. Nämä eksytetyt ihmiset voivat saada syntinsä anteeksi uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Raamattu opettaa ettei Jumalan kansa vanhassa tai Uudessa Liitossa saa tehdä Jumalasta kuvaa, eikä epäjumalan kuvaa. Monet seurakunnat rikkovat tätä käskyä vastaan, sillä heidän rukoushuoneiden seinillä on kuvia Jeesuksesta, joka ei ole edes todellisuudessa oikea Jeesuksen kuva, vaan inhimillisen taiteen mielikuvituksen tuotetta. Raamatulliseen Jumalan palvelemiseen eivät kuulu kuvat Jumalasta ja Jeesuksesta. Rooman katolinen kirkko sanoo ettei se palvo uskonnollisia kuvia, vaan kunnioittaa niitä. Marian patsaan äärellä lausutut rukoukset osoittavat sen etteivät he ainoastaan kunnioita Mariaa, vaan myös palvovat häntä.

Rooman katolisen kirkon jumalanpalveluselämän eräs keskipiste on "pyhät" kuvat ja patsaat. Täten Rooman kirkko on samassa asemassa kuin muut patsaanpalvojien uskonnolliset ryhmät. Vuosittain kaikkialla maailmassa katolisia "pyhiin" kuviin ja patsaisiin käytetään rahaa monia miljoonia. Rooman katolinen kirkko on lopunajassa eräs kaikkein suurimmista yhteisöistä, joissa palvotaan kuvia ja patsaita.

Katolisen Newadvent.org nettisivun ja Catholic Encyclopedan mukaan terve Maria rukous on kiitosta, anomusta sekä avuksi huutamista Marialle, sisältäen ajatuksen että katolinen hurskaasti, kunnioittavasti ja anovasti turvautuu Marian esirukoukseen, että hän sovittaisi syntiset Jumalalle, että he saisivat siunauksen nykyisessä elämässä ja elämässä, jolla ei ole loppua.

Täten on kiistatonta, että katolilaisten rukoukset ja pyynnöt Marian kuvien ja patsaiden äärellä ovat Marian palvomista, sillä Mariaan turvautuminen syntien sovittamisessa täyttää Raamatun opettaman epäjumalanpalvonnan kriteerit.

2 Piet 3:
3 ¶ Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan
4 ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta."
5 Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
6 ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.
7 Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.

Raamattu kertoo myös sen että lopunaikana (viimeisinä päivinä) on paljon pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan. Nämä pilkkaajat eivät halua tietää ja uskoa, että Jumala loi maailman Sanansa kautta. Nämä pilkkaajat sanovat: Missä viipyy Jeesuksen tulemus? Jeesus ei tule takaisin!

Tämäkin Raamatun profetia on kirjoitettu noin 2000 vuotta sitten. Mistä Raamatun kirjoittaja kykeni tietämään, että Jeesus olisi puheenaihe vielä 2000 vuotta kuolemansa jälkeen ja että silloin moni ihminen pilkkaa Jeesusta ja Häneen uskovia ihmisiä? Siksi koska Jumalan profetiallinen Henki johdatti Pietarin kirjoittamaan Raamattuun tämän profetian. Jumalan sanan profetia on tarkka ja jokainen jumalaton ihminen, joka tässä ajassa pilkkaa Jeesusta ja uskovia toteuttaa Jumalan sanan profetiaa ja todistaa sen todeksi siitäkin huolimatta ettei pilkkaaja itse usko Raamattuun. Synti sokeuttaa pilkkaajan, niin ettei hän näe ja ymmärrä olevansa Raamatun profetian sanan toteuttamisen takana, kun hän pilkkaa Jeesusta ja uskovia.

Pietarin kirje kertoo etteivät lopunajan ihmiset usko Jumalan luoneen taivasta ja maata. Tämä on merkittävä asia, sillä maailman historian alusta asti kansakunnat ovat uskoneet jonkinlaiseen luomiskertomukseen ja vasta 1800-luvulla evoluutioteoria on syrjäyttänyt luomisuskon. Tosin jo antiikin Kreikan filosofeissa jotkut uskoivat jonkinlaiseen evoluutioteoriaan, mutta se ei saanut kovinkaan paljon kannatusta ja aina 1800-luvulle asti luomisusko on ollut maailmassa enemmistön keskuudessa yleisin ja hyväksytyin opetus maailman synnystä. 1800-luvulla evoluutioteoria löi itsensä läpi ja sen seurauksena enemmistö länsimaissa uskoo "tieteellisen alkuräjähdyksen sekä evoluution" kautta syntyneeseen maailmaan ja sen kehittymiseen.

Pietarin kirje kertoo tarkasti sen että Jeesuksen ja uskovien pilkkaajat ovat hylänneet Raamatun opetuksen luomisesta. Pilkkaajien enemmistö uskoo alkuräjähdykseen sekä evoluutioteoriaan. Tästä syystä he pilkkaavat, koska he eivät usko luomiseen, vaan valheeseen alkuräjähdyksestä ja evoluutiosta. Jokainen alkuräjähdykseen ja evoluutioon uskova jumalaton ihminen, joka pilkkaa Jeesusta ja Raamattuun uskovia ihmisiä toteuttaa pilkkansa kautta Raamatun profetiallista sanaa ja ilmoitusta. Heidän pilkkansa todistavat Raamatun sanan olevan totta ja Jumalan sanaa. Pilkkaaja voi saada syntinsä anteeksi uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Murhat

Raamattu sanoo, että lopunaikana tehdään paljon murhia, joista ihmiset eivät halua tehdä parannusta (katua syntejään ja muuttaa mieltään). Murha sana Ilm 9:21 on kreikankielen UT:ssa phonos, joka tarkoittaa murha, verilöyly, teurastus, lyödä kuoliaaksi.

Tässä lopunajassa tehdään paljon murhia erilaisten motiivien kautta mm. uskottomuus, rahan tai omaisuuden tavoitteleminen jne. Lopunajan sodissa on murhattu paljon viattomia siviileitä (verilöyly). Lopunajassa tehdään paljon terroristitekoja uskonnollisen tai ideologisen aatteen kautta, joissa murhataan ja tapetaan paljon ihmisiä. Lopunaikana illuminaattien lusiferistisissa seremonioissa tapetaan paljon ihmisiä. Suomessa murhataan joka vuosi noin 10 000 syntymätöntä ihmislasta abortin kautta. Koko maailman vuosittaiset aborttitilastot lisäävät luvut todella suuriksi. Ihmisillä ei ole oikeutta päättää syntymättömän lapsen surmasta, sillä kohtu on tarkoitettu elämään syntymisen paikaksi, ei murhapaikaksi.

Osa murhista on julkisesti näkyvillä, mutta osa murhista tehdään salaa sekä salaisten seremonioiden kautta. Jumala on ennalta nähnyt nämä kaikki murhat ja jokainen murhaaja ja surmaaja joutuu lopulta vastaamaan teoistaan Jumalalle. Murhaaja ja surmaaja voivat saada syntinsä anteeksi uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Noituus

Velhouksistaan sana Ilm 9:21 on kreikankielen UT:ssa farmakeia, joka tarkoittaa noituus, huumaavien aineiden tai lääkkeen käyttö, myrkky sekä sen kuvaannollinen merkitys on epäjumalanpalveluksen viettelemykset sekä eksytykset. Farmakeia sana tulee sanasta farmakeus, joka tarkoittaa ihmistä joka valmistaa lääkkeen tai huumaavan aineen noituuden harjoittamiseen.

Raamattu opettaa, että lopunaikana monet ihmiset harjoittavat noituutta, jonka kautta harjoitetaan epäjumalanpalvelusta. Toin aikaisemmin esille, että okkultiikka, noituus, New-Age uskomukset, jooga, mindfulness, NLP, selvännäkeminen, ennustaminen, enkelihoidot, henkioppaat jne. ovat kaikki noituuden, eli epäjumalanpalveluksen muotoja, joiden kautta riivaajahenget eksyttävät ihmisiä iankaikkiseen kadotukseen.

On tunnettu tosiasia, että huumeiden kautta ihmisen mieli avautuu sellaiselle tietoisuuden tasolle, jolloin ihminen kykenee ottamaan yhteyden riivaajahenkiin, joita myös kutsutaan henkioppaiksi. Muinaisissa kulttuureissa sekä vielä nykyään on ihmisiä, jotka valmistavat tietyistä rohdoksista ja kasveista huumaavia aineita, joiden kautta otetaan yhteyttä henkimaailmaan (riivaajahenkiin). Raamattu kertoo tarkasti, että monet ihmiset harjoittavat noituutta lopunaikana. Noituuden harjoittaja voi saada syntinsä anteeksi uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Haureus

Haureudestaan sana on Ilm 9:21 kreikankielisessä UT:ssa porneia, joka tarkoittaa luvatonta ja väärää sukupuoliyhteyttä kuten aviorikos, esiaviollinen seksi, homous, lesbous ja eläinseksi. Porneia sanan kuvaannollinen merkitys on epäjumalanpalvonta. Koska ihminen ei usko Raamatun Jumalaan, vaan oman korvasyyhynsä mukaiseen epäjumalaan kuten esim. uskonnon epäjumala, rahan epäjumala, ihmisviisauden epäjumala jne. niin sen tähden ihminen ajautuu ja eksyy osalliseksi haureuden synteihin.

Raamattu opettaa, että lopunajan ihmiset harjoittavat kaikin tavoin haureutta, eli seksisyntejä. Lopunajan yhteiskunnat totuttavat lapset ja nuoret synnilliseen seksiin pornolehtien ja pornoelokuivien kautta. Yhä useampi nuori poika sekä tyttö kärsii pornoaddiktiosta, johon on syynä pääosin Internetin pornosivustot. Lapset ja nuoret altistetaan masturbaation synnille jo heti lapsesta lähtien.

Moni sanoo ettei masturbaatio ole syntiä. Raamatun opetuksen mukaan se on syntiä, sillä seksuaalisuuden harjoittaminen kuuluu vain avioliittoon miehen ja naisen välille. Masturbaatio ei ole omaan seksuaalisuuteen tutustumista kuten usein väitetään, vaan sen kautta opitaan väärä ja itsekäs tapa harjoittaa seksuaalisuutta. Avioparien seksiongelmista pääosa johtuu siitä, että jompikumpi tai molemmat ovat oppineet masturbaation kautta itsekkään tavan harjoittaa seksuaalisuutta. Seksin tulisi olla miehen ja vaimon välinen asia, jossa molempien tulisi tuottaa toisilleen seksuaalista nautintoa. Masturbaation harjoittamisen itsekäs luonne tuhoaa monen avioparin seksielämän.

Monet jumalattomat ihmiset luulevat, että Raamattu on seksille kielteinen kirja. Raamattu opettaa seksin ja seksuaalisuuden olevan Jumalan kaunis lahja miehelle ja naiselle avioliitossa. Seksiä voi kuvata tulen kautta. Silloin kun tuli palaa takassa tarkasti rajatun alueen sisäpuolella, niin se tuottaa lämpöä ja turvaa ihmiselle. Kun tuli karkaa takasta ja aiheuttaa tulipalon, niin se tuhoaa kaiken mikä osuu sen tielle. Seksi on kaunis ja hyväksyttävä asia miehen ja naisen välillä avioliitossa. Silloin kun seksiä harrastetaan avioliiton ulkopuolella, niin se muuttuu asiaksi, joka tuhoaa ihmisiä. Avioliiton ulkopuolisen seksin tuhovaikutuksia ovat mm. sukupuolitaudit, joista osa on varsin kivuliaita sekä osa jopa tappavia; aviorikos, eli puolison pettäminen rikkoo niin pettäjän kuin petetyn sydämen sekä monessa tapauksessa rikkoo myös lasten sydämet avioeron takia. Haureuden harjoittaja voi saada syntinsä anteeksi.

Varkaudet

Raamattu sanoo, että lopunaikana monet ihmiset varastavat, mutta eivät tee parannusta varkauksistaan. Lopunaikana on paljon ihmisiä, jotka ovat rikollisia ja sitä kautta varastavat toisen omaisuutta. Lopunaikana on myös paljon ns. tavallisia ihmisiä, jotka varastavat työpaikoiltaan työnantajalle kuuluvaa omaisuutta. Lopunajassa on verojen kiertämistä. Lopunajassa monet rikkaat ihmiset kiertävät veroja veroparatiisien kautta sekä he huijaavat itselleen etuisuuksia sekä pyrkivät "laillisesti" varastamaan ja haalimaan itselleen omaisuutta. Laillisuudella tarkoitan lakipykälien sekä muiden säädösten ja asetusten kiertämistä sekä hyväksikäyttämistä varastamisen tarkoituksessa.

Varas elää petoksessa ja valheessa. Varastamisen motiiveja ovat ahneus sekä kateellisuus ja katkeruus, sillä joku voi varastaa siksi, että saisi yhtä paljon tai enemmän kuin muut. Varkauden syntiin vaikuttavat myös monet muut synnit. Valehteleminen ja valheessa eläminen on eräs voimakas varastamisen ominaispiirre. Varas voi saada syntinsä anteeksi.

Verotusjärjestelmä on hyvä järjestelmä, jonka avulla kansalaiset saavat hyödyllisiä ilmaisia palveluita. Nykyään ihmisiä verotetaan lähes joka asiasta, eikä ylenmääräinen verojen maksaminen ole kaikkien kansalaisten mielestä oikeudenmukaista. Onko valtion puuttuminen verotuksen avulla lähes joka asiassa oikeudenmukaista vai "varastaako" valtio sen kautta kansalaisten omaisuutta? Joidenkin mielestä "varastaa". Kuinka oikeudenmukaista on periä perintöveroa, lahjaveroa, polttoaineveroa jne. Verotus voi näyttää ryöstämiseltä, sillä nykyään ollaan jo perimässä veroa naapuriavusta sekä asioista, jotka ennen tehtiin talkootyönä. Kannatan verotusta, mutta en sellaista verotusta, joka käy lähes joka asiassa kansalaisen kukkarolla. Ylenmääräinen verotus syö kuluttajan ostovoimaa sekä sitä kautta heikentää esim. Suomen taloutta, koska ilman investointeja ja maksavia asiakkaita eivät yritysten tuotteet päädy maksavien asiakkaiden käsiin. Liiallinen verottaminen voi myös houkutella joitakin ihmisiä anastamaan ja näpistämään aina tilaisuuden tullen, koska liiallinen verottaminen johdattaa useat kansalaiset vähävaraisiksi.

Loppusanat

Jokainen ihminen on tehnyt syntiä Jumalaa vastaan ja suurin synti on epäusko, eli olla uskomatta Raamatun Jumalaan ja kaikki muut synnit ovat epäuskon seurausta ja syitä. Raamattu opettaa, että kun ihminen katuu syntejään, tunnustaa syntinsä Jumalalle ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän saa syntinsä anteeksi sekä iankaikkisen elämän Jumalan luona.

Sinulla on mahdollisuus saada syntisi anteeksi sekä voit löytää totuuden ja hylätä valheen ja synnin joka eksyttää sinua iankaikkiseen kadotukseen. Herra Jeesus vuodatti verensä ja kuoli juuri sinun syntiesi tähden, että sinä uskon kautta Häneen saisit syntisi anteeksi sekä iankaikkisen elämän. On kyse elämäsi tärkeimmästä valinnasta, missä sinä haluat viettää iäisyytesi? Jumala rakastaa sinua ja on tehnyt jo kaiken sinun puolestasi,  sinun tehtäväsi on vain vastaanottaa pelastus uskon kautta Herraan Jeesukseen.

 

 

Petri Paavola 20.3.2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
mustamessujalapsiuhrit

Jumalankuvankielto
jooga
Jeesusjajoogaeisoviyhteen
abortti.html
tervemariarukous2
(Sivujeni linkkien takana on runsaasti lähdeviitteitä koskien kirjoituksieni aiheita)

 

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker