Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 

Väärä suvaitsevaisuus ja petos

Viimeaikaiset tapahtumat Euroopassa ja Suomessa ovat saaneet aikaan vastakkainasettelua, pelkoja, syvää huolta, väkivallan uhkan potentiaalista lisääntymistä ja lukemattomia negatiivisia asioita. Kirjoitukseni pääpaino on väärä suvaitsevaisuus ja petos sekä niiden taustat ja päämäärät. Oikeanlainen suvaitsevaisuus suvaitsee kaiken sellaisen mikä ei uhkaa lähimmäisen henkeä eikä hyväksy vääryyttä missään muodossa. Väärä suvaitsevaisuus on sinisilmäisyyttä, jossa ihminen katselee ympäristöään sokeana vaaroille, jotka ovat näkyvissä uhaten yhteiskuntaa ja ihmisiä. Ihminen joka on asettanut sydämensä väärän suvaitsevaisuuden hallintavallan alle on helppo kohde sellaisille tahoille, jotka petoksen kautta tavoittelevat oman agendan toteutumista, jonka seuraus ja pyrkimys sekä päämäärä on petoksen tai väkivallan kautta alistaa ihmisiä ja yhteiskuntia oman imperiumin pystyttämiseksi ihmisten hallitsemiseksi.

Uusi maailmanjärjestys pyrkii voimaan sekasorron ja kaaoksen kautta, koska millään muulla tavoin yhteiskunnat ja ihmiset eivät luopuisi ja hyväksyisi vanhojen ja turvallisten rakenteiden purkamista. En ole rasisti, en salaliittoteoreetikko, en minkään ryhmän ihmisvihaaja, vaan jokaisen lähimmäisen puolella riippumatta taustasta ja aatteellisista tai muista pyrkimyksistä. Tuon esille asioita joita saat tutkia ja koetella sekä muodostaa vapaasti oman näkemyksesi joko näkemystäni vastaan tai allekirjoittaen sen. Yksi asia on kuitenkin aina varmaa, sillä aika ja tulevat päivät tulevat näyttämään sen takuu varmasti mikä on ollut valhetta ja mikä on totta.

Sisällys:
Kaikki maahanmuutto ei ole hädän tähden
Sinisilmäisyys ja väärä suvaitsevaisuus
Uusi maailmanjärjestys
Tarua vai totta?

 

Kaikki maahanmuutto ei ole hädän tähden

Se on varmaa, että maahanmuuton ja turvapaikanhakijoiden joukossa on sellaisia ihmisiä, jotka pakenevat sotaa ja sortoa henkensä edestä. Länsimaisen (ja jokaisen ihmisen) arvon omaavan ihmisen velvollisuus on pyrkiä auttamaan hädässä olevia pakolaisia ja ihmisiä. Ikävä ja valitettava totuus on kuitenkin se ettei suurimmalla osalla apua tarvitsevista ihmisistä ole varaa eikä mahdollisuutta lähteä pois sodan ja kriisien keskeltä, siksi suurin apu olisi annettava kriisialueilla asuville avun tarvitsijoille. Sekin on ikävä tosiasia, että erityisesti islamistiset ääriliikkeet ovat käyttäneet hyväkseen turvapaikanhakijoita koskevaa maahanmuuttoa, jonka seurauksena he ovat soluttautuneet kaikkiin niihin Euroopan maihin, jotka ovat vastaanottaneet pakolaisia.

Se joka tuntee historiaa ja jos hän on vähänkin syvällisemmin perehtynyt Islamin historiaan, niin hän tietää sen kuinka paljon kärsimystä Islamin maailmanvalloitus pyrkimykset ovat tuottaneet kautta historian. Tuon esille lyhyen katsauksen Islamin maailmanvalloituksen taustasta ja juurista.

Islamilaisen tradition mukaan Mekassa Muhammedia vastaan tehtiin salamurhasuunnitelma,  jonka tähden hän muutti Yatribiin (Medina). Tämän tähden syntyi käsite hijrah (hegira, hejira), joka tarkoittaa Muhammedin ja ystäviensä muuttamista Mekasta Medinaan. Muhammedin  strategia oli ensin vahvistua Medinassa ja kun hän oli tarpeeksi vahva, niin hän otti Medinan haltuunsa asettuen hallitsemaan sitä islaminuskon mukaisesti. Muhammed on jokaisen muslimin esikuva ja esimerkki, jonka mukaan jokaisen muslimin tulisi toimia. Koraanin 4 suura (luku) on kirjoitettu siksi, että muslimit käyttäisivät myös jihad maahanmuuttoa osana suunnitelmalleen vallata koko maailma islamin alaisuuteen.

Islamin sharia-lain mukaisesti koko maailma on jakaantunut kahteen alueeseen, Islamin (rauhan) taloon (Dar al-Islam) ja sodan taloon (Dar al-harb). Islamin mukaan kaikki ei-muslimimaat kuuluvat sodan talo alueeseen ja näitä maita vastaan tulisi käydä sotaa niin kauan kunnes ne on alistettu Islamin vallan alle. Islamin uskossa odotetaan Mahdin (muslimien Messias) saapumista, joka ennallistaa kalifaatin ja puhtaan islamilaisen uskon, niin että Islam tulee hallitsemaan kaikkia maita maailmassa. Islamin uskon mukaan Mahdi on viimeinen kalifi, joka toimii ikään kuin Allahin "sijaishallitsijana" maan päällä ja saattaa loppuun uuden islamilaisen maailmanjärjestyksen maan päällä. Islamin uskoon kuuluu viimeisen päivän taistelut, jossa ei-muslimimaat pyritään alistamaan Islamin vallan alle. Tämän tähden ääri-Islam nostaa päätänsä ja on valmis sotimaan ja haastamaan länsimaat.

Muhammedin esimerkin mukaisesti ensin muutetaan maahan, joka aiotaan vallata. Aluksi esiinnytään rauhaa rakastavina ja sen jälkeen kun tullaan tarpeeksi vahvoiksi, niin maa pyritään valtaamaan Islamille. Tämän suunnitelman mukaan muslimit "pakenevat henkensä edestä" (kuten Muhammed teki) omasta maastaan kuoleman ja väkivallan uhkan uhreina ja sen seurauksena he muuttavat ei-muslimimaahan. Pakolaisina tulevat muslimit otetaan vastaan (niin kuin kävi Muhammedille), mutta heti kun muslimit ovat saapuneet uuteen maahan, niin he alkavat toimimaan kuten Muhammed toimi, eli he pyrkivät vahvistamaan joukkojansa käännynnäisten ja yhä uusien pakolaismuslimien kautta. Kun he ovat tarpeeksi vahvoja, niin he valtaavat maan ja alistavat sen islamin vallan alle (niin kuin Muhammed teki). Koska Muhammed on jokaisen muslimin esikuva ja esimerkki miten tulee toimia, niin siksi arabikevät ja muslimimaiden levottomuudet on tarkoin harkittuja ja suunniteltuja, koska sen kautta seurataan Muhammedin esimerkkiä jihad maahanmuutosta, jonka kautta ei-muslimimaita pyritään valloittamaan ja alistamaan islamin vallan alle.

Quran 4:100 Sahih international: And whoever emigrates for the cause of Allah will find on the earth many [alternative] locations and abundance. And whoever leaves his home as an emigrant to Allah and His Messenger and then death overtakes him - his reward has already become incumbent upon Allah . And Allah is ever Forgiving and Merciful.

Koraani sanoo että jokainen joka muuttaa Allahin tähden löytää maailmasta monia paikkoja sekä yltäkylläisyyttä. Koraani sanoo, että kuka tahansa jättää kotinsa siirtolaisena (maahanmuuttaja) Allahille ja hänen lähettiläälleen (Muhammed) ja jos hän kuolee - hän saa palkkansa Allahilta.

Noorhan Abbas ja Dr. Eric Atwell sanovat Suura 4:100 tarkoittavan: Concepts/Themes Covered: Pillars of Islam> The Blessed Muhammad(PBUH)> His Immigration and the Immigrants Rank - Jihad> The Call to Jihad>Preferring the Strugglers - Käsitykset ja aiheet valmistettu: Islamin pilarit > Siunattu Muhammed > Hänen maahanmuuto ja maahanmuuttajan asema - Jihad > Kutsu Jihadiin > Suositus taistelijoille

Koraanin selityksen mukaan suura 4:100 on kyse maahanmuutosta ja sitä kautta kutsusta taisteluun (sota).

Islamicstudies.info sivuston mukaan Suura 4:97-100 tarkoittaa maahanmuuttoa (hijrah - muuttaminen, matka), sillä sivuston mukaan sanotaan seuraavasti koskien suura 4:100: Jotkut ihmiset ovat ymmärtäneet tradition väärin, joka sanoo. Mekan valloituksen jälkeen ei ole enää hijrahia (Bukhari, 'Sayd', 10; 'Jihad', 1, 27, 194; Tirmidhi, 'Siyar', 33; Nasa'i, 'Bay'ah', 15, jne.) Tämä traditio liittyy erityisesti tuon ajan arabialaisiin eikä sisällä pysyvää määräystä. ....... Kun epäuskoiset menettivät voimansa ja intonsa Mekan valloituksen jälkeen ja melkein koko Peninsulan alue joutui Islamin vallan alle, profeetta (rauha hänelle) julisti ettei muuttamista enää tarvittu. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että velvollisuus muuttamiseen (sama asia kuin maahanmuutto) olisi kumottu muslimeilta kaikkina aikoina kaikkialle maailmaan riippumatta olosuhteista missä he elivät.

Yllä olevaan tekstiin lisäsin sulkuihin sanat sama asia kuin maahanmuutto, muuten teksti oli suoraan käännetty islamicstudies.info sivulta. Koraanin ilmoitus 4:100 on perinteen yläpuolella ja koraani kertoo Allahin tähden maahanmuuttamisesta, eli jihad maahanmuutosta, jonka tarkoitus on maan sisältä käsin vallata se islamin uskolle. Suura 4:100 kohdalla sana emigrates tarkoittaa maasta muuttamista ja sana emigrant tarkoittaa maasta muuttaja, siirtolainen (on sama asia kuin maahanmuuttaja). Muslimeilla on päämäärä vallata koko maailma islamin vallan alle, jota tehdään myös maahanmuuttamisen kautta, eli toisin sanoen sotimalla tulee vallata se maa-alue islamille mihin on muutettu.

Jos tutkit tarkasti länsimaissa tapahtuvaa kehitystä koskien muslimien maahanmuuttoa, niin huomaat kuinka se noudattaa Muhammedin antamaa esimerkkiä, jonka mukaan aluksi vähälukuisina esiinnytään rauhan uskontona. Kun he lisääntyvät ja vahvistuvat, niin he alkavat vaatimaan oikeutta islamilaisten lakien (sharia-laki) viettämiseen. Kun muslimit ovat tulleet tarpeeksi vahvoiksi, niin he väkivallan kautta pyrkivät alistamaan maan islamin vallan alle. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että edellä oleva on jokaisen muslimin tavoite ja päämäärä, mutta sitä se tarkoittaa, että se on jihadistien päämäärä, jonka "hedelmää" saamme jo nähdä länsimaissa ja esim. Ruotsissa. Kaikkialla missä muslimijihadistit saavat vaikutusvaltaa tapahtuu siten, että he alistavat myös maltilliset muslimit valtansa alle kuolemanrangaistuksen uhalla.

Jihadismi toteuttaa nelivaiheista strategiaa maan valtaamisessa islamin vallan alle.

1. Solutus

- Muuttoaalto ei-muslimimaahan (vihollismaa)

- Vetoomus humanitaariseen suvaitsevaisuuteen

- Islam esitetään rauhan uskontona ja muslimit väärinymmärryksen uhreina

- Syytetään ei-muslimeita rasisteiksi, jos he kritisoivat islamia

- Pyritään nostamaan muslimien syntyvyyttä ei-muslimimaissa

- Vaatimus moskeijan rakentamiseen (moskeijassa levitetään islamin uskoa)

- Pyritään kriminalisoimaan islamfobia viharikokseksi

- Tarjotaan uskontojen välistä vuoropuhelua tarkoituksena aivopestä ei-muslimeja

2. Vallan ja voiman lujittaminen

- Pyrkimys käännynnäisten lisääntymiseen

- Jihad solujen perustaminen sekä rekrytointi jihadismiin

- Pyrkimys käännyttää yhteiskunnasta syrjäytynyt osa islamiin

- Pyrkimys uudistaa islamilaista historiaa

- Pyrkimys tuhota historialliset todisteet, jotka paljastavat todellisen islamin

- Käynnistetään lisääntyvä anti-länsimainen propaganda ja psykologinen sodankäynti

- Pyrkimys saada liittolaisia, jotka jakavat yhteistä päämäärää (anarkistit jne.)

- Pyrkimys aivopestä lapset hyväksymään islamilaisen käsityksen

- Pyrkimys pelotella, vaientaa sekä eliminoida ei-muslimeita

- Pyrkimys asettaa voimaan islamin jumalanpilkka ja vihalait kriitikoiden hiljentämiseksi

- Muslimiyhteisön laajentaminen sekä lisätä muslimien syntyvyyttä ja maahanmuuttoa

- Hyväntekeväisyyden kautta värvätä kannattajia sekä rahoitus jihadille

- Salaisesti pyritään tuhoamaan vihollismaa (ei-muslimit) sisältä käsin

- Islam politiikan kehittäminen ei-muslimimaan yhteiskuntaan

- Islamilaisen taloudellisen verkoston ja rahoituksen luominen maanhankintaan varten

- Julkiset kriitikkoihin kohdistuvat salamurhat, joiden kautta vastustajia pelotellaan

- Ei-muslimeihin kohdistuva suvaitsevaisuus supistetaan minimiin

- Lisääntyvä vaatimus ei-muslimeille hyväksyä ja omaksua islamilaiset tavat

- Aseiden ja räjähteiden kerääminen salaisista piilopaikoista

- Ei-muslimimaiden yhteiskunnan lakien ja kulttuurin hylkääminen

- Pyrkimys heikentää ja tuhota muut uskonnot, erityisesti juutalaiset ja kristityt

3. Avoin sota/johtajuus ja kulttuuri

- Tahallinen pyrkimys heikentää vihollismaan hallintoa ja kulttuuria

- Julmuuksilla pelottelu ja pelon edistämisen kautta alistuminen islamin vallan alle

- Avoimet ja peitetyt pyrkimykset yhteiskunnan taloudelliseen romahduttamiseen

- Vastustus haastetaan, tuhotaan ja vaiennetaan

- Ei-muslimien joukkoteloitukset

- Islamin sotilaat suorittavat laaja-alaisen etnisen puhdistuksen

- Ei-muslimimaan lakien ja kulttuurin uhmaaminen ja vastustaminen

- Matillisten muslimien murhaaminen, jotka eivät kannata islamisaatiota

- Kirkkojen, synagogien ja muiden ei-muslimi instituutioiden tuhoaminen

- Naiset alistetaan sharia-lain alaisuuteen

- Laaja-alainen populaation tuhoaminen, salamurhat, pommi-iskut

- Hallinnon kaataminen ja poliittisen voiman anastaminen

- Sharia-lain määrääminen

4. Totalitaarinen islamilainen teokratia

- Shariasta tulee maan laki

- Ei-muslimien ihmisoikeudet perutaan ja kumotaan

- Ei-muslimiväestön orjuuttaminen ja joukkotuho

- Lehdistön ja ihmisten sananvapaus kumotaan

- Kaikki muut kuin islam ovat kiellettyjä uskontoja, jotka tuhotaan

- Ei-muslimien kulttuurin todisteiden tuhoaminen

Suomessa on meneillään vaihe yksi ja Ruotsissa on menossa osittain vaiheet yksi ja kaksi. Jos joku luulee nelivaiheisen jihadismin olevan salaliittoteoriaa tai mielikuvituksen tuotetta, niin katso sitä mitä Euroopassa tapahtuu juuri nyt ja lue historiasta aina tähän päivään saakka siitä miten Islam on vallannut maita ja kuinka se on toteuttanut islamisaation valtaamillaan alueilla. Tarkoitukseni ei ole herättää pelkoja ja paniikkitunnelmaa, vaan kertoa avoimesti ja rehellisesti islamisaation päämäärästä liittyen maahanmuuttoon sekä jihadiin. Ne länsimaalaiset ihmiset, jotka tuomitsevat minut salaliittoteoreetikoksi, eivätkä usko sitä mitä olen kirjoittanut tulevat heräämään joku päivä todellisuuteen liian myöhään.

Sinisilmäisyys ja väärä suvaitsevaisuus

Monet ihmiset ovat jo vuosia varoitelleet maahanmuuttoon liittyvistä vaaroista ja ongelmista. Tarkoitan sellaisia ihmisiä, jotka ovat asiallisesti ja rakentavasti tuoneet näitä asioita esille. En tarkoita rasisteja ja länsimaalaisia ääriaineksia. Suurin osa asiallisesta ja rakentavasta kritiikistä koskien maahanmuuttoa on leimattu rasistiseksi vihapuheeksi. Tätä on tehty järjestelmällisesti sinisilmäisyyden ja väärän suvaitsevaisuuden hengessä. Tahot jotka haluavat tuhota länsimaisen yhteiskunnan ja sen arvomaailman ovat käyttäneet häikäilemättömästi hyväkseen tiettyjen viranomaisten ja päättäjien sinisilmäisyyttä ja väärää suvaitsevaisuutta. Nyt kun asioiden todellinen laita alkaa paljastua ja ongelmat ovat vauhdilla järkyttäneet yhteiskunnan rauhaa ja arvomaailmaa, niin vastakkainasettelu on syvälle juurtunut monien maahanmuuttajien ja maassa asuvien kansalaisten sydämiin. Tätä juopaa ja vastakkainasettelua on vaikea enää kitkeä pois, koska esim. Suomessa monet (ei kaikki) ihmiset eivät enää luota päättäjiin, viranomaisiin ja valtamediaan, koska he eivät ole olleet tilanteen tasalla sekä sen lisäksi monet heistä ovat järjestelmällisesti peitelleet totuutta syyttäen asiallisen arvostelun olevan rasismia. Sinisilmäisyyden ja väärän suvaitsevaisuuden hengen vallassa olevat tahot ovat sortuneet Raamatun Sananlaskun mukaiseen ansaan: Joka kuopan kaivaa, se itse siihen lankeaa; ja joka kiveä vierittää, sen päälle se takaisin vyörähtää.

Uusi maailmanjärjestys

Monet (eivät kaikki) tahot maailmassa, eli valtaapitävät, päättäjät ja erilaiset viranomaiset ovat kaiken sen levottomuuden ja pahan takana mitä nyt maailmassa tapahtuu. Uuden maailmanjärjestyksen arkkitehdit ovat monien katastrofien ja ikävien asioiden takana. He ovat nähneet ja aivoitelleet ettei ihmiskunta ota vastaan uutta maailmanjärjestystä jos nykyisen kaltainen maailmanjärjestys jatkaa olemassaoloaan. He ovat päätelleet ja päättäneet, että katastrofien, sotien, väkivallan, kaaoksen ja sekasorron kautta ihmiskunta on valmis hyväksymään uuden maailmanjärjestyksen, jota maailman eliitti maailmanhallituksen johtajan alaisuudessa tulee hallitsemaan.

Uuden maailmanjärjestyksen arkkitehdit ovat päättäneet, että maapallon väkiluvun on vähennyttävä, mutta se on tehtävä osittain salaisesti (kehitetään tappavia sairauksia erilaisten menetelmien kautta jne.) sekä näkyvän kaaoksen ja sekasorron kautta. Väkiluvun vähentämisen tarkoituksena on turvata eliitille maapallon rikkaudet, sillä liian suuri populaatio maailmassa on uhka heidän rikkauksilleen sekä nautinnonhaluilleen.

Uuden maailmanjärjestyksen arkkitehdit tietävät esim. Islamin maailmanvalloitus pyrkimykset ja sallivat sen tapahtua tiettyyn pisteeseen asti kunnes puuttuvat siihen ja eliminoivat heidän pyrkimyksensä. Miksi he sallivat islamisaation kulkevan tiettyyn pisteeseen asti? Heidän tarkoituksenaan on ääri-Islamin kautta osoittaa kuinka vaarallisia uskonnot ovat ja sen varjolla he tulevat tuomitsemaan kaikki uskonnot ja uskomukset, jotka eivät alistu uuden maailmanjärjestyksen ekumeenisen maailmanuskonnon alaisuuteen. Toisin sanoen kaikkia uskontoja ja uskomuksia tullaan vainoamaan, jotka eivät hyväksy ja alistu uuden maailmanjärjestyksen uskonnon alaisuuteen. Ääri-islamin julmuuksia ja veritekoja tullaan käyttämään esimerkkinä siitä kuinka vaarallisia ovat kaikki muut uskonnot ja uskomukset paitsi uuden maailmanjärjestyksen ekumeeninen uskonto. Jos uskonnot ja muut uskomukset eivät alistu uuden maailmanjärjestyksen alaisuuteen, niin heistä tehdään terroristeja, joita suljetaan vankilaan yhteiskunnalle vaarallisina ihmisinä. Uusi maailmanjärjestys lupaa "hyvää", mutta toimii hyvin samalla tavalla kuin Hitlerin natsihallinto, joka teki aluksi hyvää kansalaisilleen, mutta lopuksi tuhosi sen ja aiheutti sille suunnattomia kärsimyksiä.

Vuonna 2000 pidettiin konferenssi nimeltään The interfaith Millennium World Peace Summit of Religious and Spiritual Leaders, paikalla oli myös ryhmiä yhdistyneistä kansakunnista. YK:llä on todistettavasti myös okkultistinen tausta. YK:n kustantamo on nimeltään Lucis Trust, jonka aikaisempi nimi oli The Lucifer Publishing Company, jonka perusti teosofi Alice Bailey. YK tukee myös monia organisaatiota, jotka eivät ole kansallisia hallituksia, vaan järjestöjä, jotka tukevat New-Agea ja lusiferistisia oppeja.

"No one will enter the New World Order... unless he or she will make a pledge to worship Lucifer. No one will enter the New Age unless he will take a Luciferian Initiation."- David Spangler Director of Planetary Initiative United Nations

Lusiferisti David Spangler on YK:ssa mukana nimikkeellä Director of Planetary Initiative. Spangler on sanonut ettei kukaan voi tulla osalliseksi uudesta maailmanjärjestyksestä ellei hän sitoudu palvomaan luciferia. Spangler on myös sanonut: että Kristus on sama voima kuin lucifer; lucifer valmistaa ihmisen kokemaan kristillisyyttä; jokainen meistä tuodaan siihen pisteeseen, jota sanon lusiferiseksi initiaatioksi (vihkimys), joka on erityinen portti jonka läpi jokaisen tulee käydä tullakseen täysin oman valonsa sisälle, jokaisen meistä on tultava siihen kohtaan elämässämme, missä vastaanotamme lusiferisen initiaation (vihkimys).

Lusiferianismi on saatanallista okkultiikka, jota edellytetään kaikilta, jotka ottavat osaa uuteen maailmanjärjestykseen. Raamatun opetuksen mukaan lucifer oli Babylonian kuningas, joka toimi saatanallisen henkivallan ohjaamana, eikä Raamattu yhdistä luciferia Raamatun Jumalaan.

Uuden maailmanjärjestyksen uskonnon pääarkkitehti on Rooman katolinen kirkko, joka ottaa pääroolin uuden maailmanjärjestyksen uskonnossa. Rooman katolinen kirkko ylistää luciferia latinankielisessä pääsiäisen yöjumalanpalveluksessa (messu). 2012 paavi Benedictus lauloi pääsiäismessussa latinaksi: flammas eius lucifer matutinus inveniat ille inquarn lucifer qui nescit occasum Christus Filius tuus - Löytyköön tämä liekki yhäti palavana aamutähden (lucifer) kautta: aamutähden (lucifer), joka ei koskaan laske – Kristuksen, sinun poikasi.

Paavi Franciscus lauloi pääsiäismessussa 2013 saman laulun luciferista minkä Benedictus lauloi 2012. Kristuksen sanominen Lusiferin pojaksi on hämäystä, sillä luciferilla (lusifer) he eivät suinkaan tarkoita Raamatun Jumalaa, vaan saatanaa, sillä he ovat sekaantuneet saatananpalvontaan. Katolinen kirkko puolustaa lucifer-oppiaan sanomalla, että latinaksi lucifer tarkoittaa valon kantajaa tai tuojaa sekä että lucifer tarkoittaa alunperin planeetta Venusta ja sen kirkkautta. Raamatussa lucifer sana yhdistetään syntiin ja vääryyteen sekä kapinaan Jumalaa vastaan. On siten täysin selvää, että katolisen kirkon luciferin palvonta on palvonnan osoitus saatanalle, ei Raamatun Jumalalle.

Entinen jesuiitta pappi Malachi Martin, joka oli Vatikaanin sisäpiirissä yli kahdenkymmenen vuoden ajan on kirjoittanut ennen kuolemaansa, että vatikaanissa oli okkultistinen salaliitto, jossa harjoitettiin saatanallisia rituaaleja, jotka oli omistettu luciferille. Tällä tavalla jesuiitat kontrolloivat Vatikaania ja paavia. Nykyisin paavina toimii jesuiitta, joka toimii kulissien takana jesuiittojen päämäärien hyväksi. Jesuiittojen vaikutus yltää kaikkialle ja uuden maailmanjärjestyksen aikana ihmiskunta valjastetaan palvomaan luciferia, eli saatanallista henkivaltaa, antikristusta, jonka juoksupoikia jesuiitat ovat.

Martin Malachi on tuonut esille kirjoissaan, että saatanallisia pedofilia rituaaleja on harjoitettu katolisen kirkon sisällä tiettyjen piispojen ja pappien toimesta. Kirjassaan Windswept House: A Vatican Novel (1996) Martin kertoo seremoniasta nimeltään langenneen arkkienkeli lusiferin valtaan korottaminen, joka on luultavasti pidetty pyhän Paavalin kappelissa Vatikaanissa. Martin linkitti tämän kruunauksen saatanalliseen rituaaliseen kruunaukseen, joka tapahtui kesäkuun 29. päivä 1963. Martinin kirjat olivat romaaneja, mutta ne eivät vähennä hänen kirjojensa sanoman totuus arvoa, sillä hän itse kertoo esim. Windswept House: A Vatican Novel tapahtumien olevan totta, eikä pelkkää mielikuvitusta.

Katolinen pappi Charles Fiore sanoi Martinin kirjasta Windswept House seuraavasti: Se on romaani, joka on kirjoitettu romaaniksi, jossa todelliset henkilöt ja tapahtumat ovat puettu romaanin valeasuun. Fioren todistuksen mukaan Martinin kirja Windswept House: A Vatican Novel kertoo todellisista tapahtumista ja henkilöistä, joille kirjassa kirjoitetut tapahtumat ovat tapahtuneet. Fiore on sanonut, että kun hän kysyi Martinilta kuinka paljon Windswept House kirjasta on totta, niin Martin vastasi 80%:sti se on totta.

John Loeffler (radiojuontaja - Steel on Steel radio show) kysyi Martinilta oliko Vatikaanin vihkiminen saatanalle totta, tapahtuiko se? Martin vastasi, kyllä se tapahtui. Malachi Martinin kirjat eivät ole siis pelkästään romaaneja, vaan niissä on myös mukana oikeita ja todellisia tapahtumia. Martinin oman todistuksen mukaan lusiferin valtaan korottamisen seremonia on todellinen tapahtuma Vatikaanissa.

Katolisen kirkon sisällä on myös muita, jotka ovat uskaltaneet tuoda esille sen, että katolisessa kirkossa on saatananpalvojia. Yllä on italiankielisiä artikkeleita, joissa mm. arkkipiispa Milingo tuo esille, että katolisessa kirkossa on pappeja ja piispoja, jotka palvovat saatanaa. Milingolta on kysytty, että onko Rooman kuuriassa (pyhän istuimen hallitus ja keskushallinto) saatananpalvojia? Milingo vastasi, että varmasti siellä on pappeja ja piispoja, mutta pysähdyn tähän kirkollisessa hierarkiassa, sillä koska olen arkkipiispa, niin en voi mennä tämän ylemmäs.

Todisteet ovat kiistattomat siitä, että katolisen kirkon korkeata johtoa on sekaantunut saatananpalvontaan ja saatanallisiin rituaaleihin. Katolisen kirkon taktiikka on pyrkiä vaientamaan kirkkoa kritisoivat ihmiset esim. levittelemällä heistä vääriä huhuja sekä vääristäen sen mitä he ovat sanoneet. He pyrkivät mustamaalaamaan heitä kaikin tavoin. Murha ja tappokaan ei ole poissuljettu ja siitä on todisteena katolisen kirkon sisällä tapahtuneet murhat ja tapot, jotka ovat kohdistuneet niihin katolisiin pappeihin, jotka ovat uskaltaneet kertoa totuuden siitä mikä ja kuka vatikaani on.

Vatikaanin youtube kanava julkaisi 6.1.2016 paavi Franciscuksen puheen: Uskontojen välinen dialogi. Sama puhe löytyy myös thepopevideo.org sivulta. Paavin rukouspyyntö puhe tammikuussa 2016 on seuraavanlainen:

Paavi Franciscus rukouspyyntö tammikuu 2016: Suurin osa planeettamme asukkaista julistaa olevansa uskovaisia. Tämän tulisi johtaa dialogiin uskontojen välille. Me emme saisi lakata rukoilemasta sitä ja tekemästä yhteistyötä niiden kanssa, jotka ajattelevat eri tavalla. Monet ajattelevat erilaisesti, kokevat eri tavalla, etsiessään Jumalaa tai kohdatessaan Jumalan eri tavoilla. Tässä joukossa, tässä joukossa uskontoja on vain yksi varmuus, joka meillä kaikilla on: me olemme kaikki Jumalan lapsia. Toivon että sinä levität tämän kuukauden rukouspyyntöäni: "Että vilpitön dialogi eriuskoisten miesten ja naisten kesken voisi tuottaa rauhan ja oikeuden hedelmää". Minulla on luottamus rukouksiinne.

Jos et usko vieläkään siihen, että vatikaani on luomassa ekumeenista maailmanuskontojärjestelmää, jota vatikaani ja paavi johtaa, niin siitä huolimatta tulevina päivinä se tulee tapahtumaan. Paavin rukouspyyntö on eräs askel ekumeenisen maailmanuskonnon syntymiseen. Sinä päivänä kun tämä asia toteutuu, niin tulet huomaamaan, että moni muukin asia on toteutunut ja maailma on eksytetty saatanalliseen uuteen maailmanjärjestykseen.

Jesuiittojen pyrkimys on muodostaa poliittinen, taloudellinen, sosiaalinen ja uskonnollinen valtakunta, yksi uusi maailma. Jesuiitat pyrkivät yhdistämään erillään olevat maat, muodostaen uusia kansainvälisiä taloudellisia ja poliittisia rakenteita. Heidän pyrkimys on myös yhdistää uskonnot yhdeksi, jossa vatikaanilla olisi valta-asema. Jesuiitat ovat laatineet ekumeenisen suunnitelman, jossa paavi ottaa ekumeenisen yhteyden kaikkiin uskontoihin ja kirkkoihin. Paavista on tehty ekumeenisen hankkeen moottori ja alkuunpanija, sen tähden vatikaani tulee vaatimaan ja pyrkii ottamaan vallan uuden maailmanjärjestyksen uskonnollisena johtajana.

Tarua vai totta

Jos ja kun olet jaksanut lukea kirjoitustani tähän asti, niin joku teistä saattaa ajatella, että kirjoitukseni on kuin salaliittoteoria romaanista, joka on mielikuvituksen tuotosta. Joka teistä saattaa ajatella että kirjoitukseni on tarua ja satua sekä suoranaista hölynpölyä. Kuten olen aikaisemmin tuonut esille, niin aika tulee näyttämään onko tämä tarua vai totta ja onko tässä ollenkaan minkäänlaista totuuden perää.

Tutki ja katsele mihin maailma on menossa sinä päivänä kun uuden maailmanjärjestyksen viranomaiset merkkaavat ihmisiä jonkinlaisen sirutustekniikan kautta joko oikeaan käteen tai otsaan (pedon merkki), niin olet ottanut askeleen, josta ei ole enää paluuta takaisin. Tätä tapahtumaa on edeltänyt iso osa siitä mitä olen kirjoittanut.

Kaiken takana on saatanalliset voimat, jotka ajavat koko maailman avoimesti palvomaan saatanaa, joka ei ole mielikuvituksen tuotetta, vaan todellinen persoonallinen paha, jonka tarkoitus ja päämäärä on tuhota ihmisiä mahdollisimman paljon johdattaen heitä iankaikkiseen kadotukseen. Persoonallinen paha, eli saatana on kaiken takana ja hän pettää ja eksyttää Islamin, Rooman katolisen kirkon, uuden maailmanjärjestyksen arkkitehdit sekä jokaisen ihmisen, joka ei halua uskoa ja seurata Herraa Jeesusta, niin kuin Raamattu opettaa.

Persoonallisella pahalla on monia erilaisia eksytyksen taktiikoita, joista eräitä ovat väärä suvaitsevaisuus ja petos. Väärä suvaitsevaisuus ei halua uskoa pahoihin aikeisiin, vaan hyvään ja siksi paha aikomus pettää väärän suvaitsevaisuuden vallassa olevan ihmisen. Kun ihminen lankeaa petokseen, niin sen jälkeen hänet ja koko hänen elämänsä pyritään tuhoamaan järjestelmällisesti. Lopunaikana nousee antikristus, joka esiintyy Raamatun Jeesuksena ja hyväntekijänä, mutta hän on kuitenkin pahan palvelija ja eksyttäjä, joka haluaa tuhota sinun sielusi.

Jos sinä et usko persoonallisen pahan ja Raamatun Jumalan olemassaoloon ja siihen, että sielusi tarvitsee pelastuksen ja iankaikkisen elämän, niin silloin olet samanlainen ihminen kuin sellaiset ihmiset, jotka ovat olleet sinisilmäisiä ja väärän suvaitsevaisuuden vallassa, koska he eivät uskoneet, että Islam voisi tai haluaisi vahingoittaa ja alistaa heitä maahanmuuton kautta.

Mitä sinä voit tehdä? Ainoa ratkaisu on tehdä parannus (katumus, syntien tunnustaminen, mielenmuutos) ja uskoa Herran Jeesukseen,  niin kuin Raamattu opettaa. Kun ja jos tämän teet, niin silloin sinun silmäsi aukeavat näkemään totuuden sekä sen näkymättömän kamppailun, joka käydään ihmisen sielusta. Pahuus pääsee valtaan lopunajan ihmiskunnassa, mutta Raamatun sanan todistuksen mukaan Raamatun Jumala on lopullinen Voittaja ja paha saa palkkansa sekä ikuisen rangaistuksen. Herra Jeesus rakastaa sinua ja haluaa pelastaa sinut.

Loppusanat: Olen pieni ja vajavainen sekä erehtyväinen ihminen ja minä olen voinut joissakin yksityiskohdissa erehtyä, mutta Raamatun Jumala ei erehdy, sillä Hänen sanansa on täydellinen totuus.

 

 

Petri Paavola 7.2.2016
 

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

Sivuillani olevien kirjoitusten lähteissä on lisää tässä kirjoituksessa käytettyjä lähteitä:
kotipetripaavola.com/ muslimien jihad maahanmuutto
kotipetripaavola.com/ raamattu ja muukalaiset
kotipetripaavola.com/ mustamessu ja lapsiuhrit
kotipetripaavola.com/ jesuiitat
kotipetripaavola.com/ paavi puhuu kaarmeen suulla
 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker