Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Venäjä ja Suomen kohtalo lopunajassa

Olen kokenut sydämelläni kirjoittaa lopunajasta ja siihen liittyvästä tapahtumasta, jonka Raamattu kertoo yksityiskohtaisen tarkasti. Raamattu kertoo lopunaikana käytävästä sodasta, joka tapahtuu Lähi-idässä, kun tiettyjen maiden sotilasliittouman tai yhteistyön tuloksena hyökätään Israelin kansan ja valtion kimppuun. Uskon että se millainen kanta Suomella on Raamatun sanan pyhyyteen ja Israelin valtioon ratkaisee sen mikä on Suomen kohtalo lopunaikana. Riippumatta siitä uskotko Raamatun sanaan vai et, niin sinun tulisi kuitenkin tietää se mitä Raamattu opettaa lopunajoista.

1930-luvun alussa monet (eivät kaikki) suomalaiset papit olivat sitä mieltä, että Israelin valtiota ei synny koskaan Lähi-itään. Raamatussa Jumala sanoo, että Hän palauttaa Israelin kansan takaisin omaan maahansa kansojen hajaannuksesta lopunaikana. Raamatun profetian sanan lupauksen mukaisesti Israelin valtio syntyi ja näki päivänvalon virallisesti vuonna 1948, siitäkin huolimatta vaikka monet papit eivät uskoneet, että sellainen tapahtuma voisi koskaan toteutua.

Sen tähden yhtä varmaa on se, että Jumalan sanan profetia toteutuu tarkasti myös lopunajansodasta Lähi-idässä, kun monet maat tulevat hyökkäämään Israelia vastaan. Suomen kohtalo lopunaikana riippuu siitä millaisen kannan Suomen kansa ottaa Raamatun pyhyyteen sekä Israelin valtioon. Tutki ja koettele kirjoitukseni sekä tarkkaa tulevia tapahtumia.

Sisällys:
Suomen asema lopunajassa
Tarkka profetia tuhansien vuosien takaa
Ainoa oikea vaihtoehto

 

Suomen asema lopunajassa

Raamatun sanan profetian mukaan Venäjä, Kiina, useat Lähi-idän muslimimaat sekä muutama Afrikan mantereen muslimimaista sekä muutama muu maa hyökkäävät lopunaikana Israelin maahan. Kts. lähde

Raamatun sanan mukaan hyökkääjät, jotka hyökkäävät lopunaikana Israelin kansan kimppuun tulevat kokemaan suuren häviön ja tappion, sillä itse Jumala tulee puuttumaan tapahtumien kulkuun aiheuttamalla hyökkääjien tuhon ja häviön.

Lopunaikana Amerikka ja EU eivät ole sotilaallisia mahtitekijöitä. Tämä tarkoittaa silloin myös sitä, että Suomen pitäisi olla sotilaallisesti puolueeton (kaikissa tilanteissa sotilaallinen puolueettomuus on viisautta), eikä ole viisasta liittyä Natoon, joka on (tai tulee olemaan) selvästi Venäjälle, Kiinalle ja muslimimaille uhkatekijä.

En kannata Venäjää enkä Amerikkaa, mutta kannatan itsenäisen maan puolueettomuutta, sillä vain puolueettomuuden kautta voidaan pyrkiä kohti rauhaa. Kylmä tosiasia on se, että amerikkalaisvetoisen Naton laajentumispyrkimykset ylläpitää kylmän sodan asetelmaa ja Naton jatkuva laajentuminen voi laukaista maailmanlaajuisen suursodan syttymisen maan päälle. Paras tapa pyrkiä rauhaan on pysyä puolueettomana, sillä liittyminen sotilasliittoon on jo varustautumista tuleviin sotiin.

Niin sanotut kristilliset kansakunnat (Amerikka ja Euroopan maat) ovat hylänneet Raamatun arvot, jonka seurauksena Jumala sallii vihollisen voittavan ja nujertavan heidät. Raamatun sanassa on usein sama yhtälö, jonka mukaan Israelin kansan kohtalo riippui siitä millainen suhde sillä oli Jumalaan. Silloin kun Israel uskoi Raamatun Jumalaan pitämällä Jumalan käskyt, niin se sai elää rauhassa, eikä viholliset kyenneet sitä voittamaan. Silloin kun Israel luopui Jumalasta ja teki syntiä Jumalaa vastaan, niin Jumala salli vihollisen hyökätä Israelin maahan sekä viedä heidät pakkosiirtolaisuuteen.

Sama kohtalo odottaa myös Amerikkaa ja Euroopan maita, jotka ovat hylänneet Jumalan käskyt ja tekevät syntiä Jumalaa vastaan. Jumala sallii niiden joutuvan tappiolle ja häviölle, kun vihollinen tulee ja murskaa ne.

Amerikkalaisvetoinen Nato on laajentunut koko historiansa ajan ja se tulee koko ajan lähemmäs Venäjän rajoja. Varsovan liitto hajosi, mutta Naton laajentumisen kautta Amerikka ylläpitää edelleen kylmää sotaa, jos asiaa katsoo venäläisten näkökulmasta käsin. Nato on uhka Venäjälle ja se on tullut viime aikoina selväksi koko maailmalle. Suomen ainoa vaihtoehto olisi pysyä sotilaallisesti puolueettomana, sillä silloin Suomi olisi neutraali alue ja puskurivaltiona koskien Natoa ja sen pyrkimyksiä.

Kun tein aikoinani hengellistä työtä Venäjän Karjalassa 2000-luvun alussa, niin näin selkeän ja voimakkaan unen, jota tulee koetella onko se Herrasta vai ei.

Tässä unessa minulle näytettiin Suomen ja Venäjän rajaa ja erikoisesti Karjalan alueita sekä Pietaria. Kuulin puhetta rajan molemmilta puolin ja sitten yhtäkkiä eteeni ilmestyi Suomen kartta, jonka keskelle ilmestyi valtavan suuret kahleet (käsiraudat). Uni loppui siihen.

On suuri mahdollisuus siihen, että Venäjä tulee miehittämään Suomen. Mahdollisia miehityksen syitä voisi olla Suomen liittyminen Natoon, Venäjä voisi haluta sotilaallisen tukikohdan lopunajan sotilasoperaatioissa esim. kun se tulee hyökkäämään Israelin maahan. Eräs syy voisi olla se, että koska Suomen kansa on hylännyt Jumalan ja hyväksynyt kaikenlaisen valheen ja synnin, niin Jumala sallii miehittäjän kurittavan Suomea, että monet sen kautta etsisivät pelastusta Herrassa Jeesuksessa. Toki näitä syitä voi olla myös muitakin, mutta lopunajan sotatoimien ja tapahtumien valossa voi olla mahdollista, että Venäjä miehittää Suomen.

En halua enkä lietso pelkoa ja paniikkia kenenkään sydämeen, sillä Raamatun mukaan on tosiasia, että maailma ajautuu suursotaan lopunaikana ja on tietenkin selvää, että Suomikin asettuu siinä asiassa johonkin suuntaan ja asemaan.

Jossakin vaiheessa maailmassa on valherauhan aika, mutta väistämättä Raamatun profetiat tulevat toteutumaan, jonka seurauksena rauhansopimukset sekä globaalit ponnistelut yhteisen hyvän puolesta raukeavat tyhjiin.

Tarkka profetia tuhansien vuosien takaa

Hes 11:
15 "Ihmislapsi, sinun veljesi, sinun veljesi, sukulaisesi ja koko Israelin heimo, kaikki, joille Jerusalemin asukkaat sanovat: ‘Olkaa te vain kaukana Herrasta, meille on tämä maa annettu perinnöksi!’
16 Sano sentähden: Näin sanoo Herra, Herra: Koska minä olen vienyt heidät kauas pakanain sekaan ja hajottanut heidät muihin maihin, olen minä ollut heille pyhäkkönä vähän aikaa niissä maissa, joihin he ovat joutuneet.
17 Sano sentähden: Näin sanoo Herra, Herra: Minä kokoan teidät kansojen seasta ja kerään teidät maista, joihin teidät on hajotettu, ja annan teille Israelin maan.

Hes 38:
14 ¶ Sentähden ennusta, ihmislapsi, ja sano Googille: Näin sanoo Herra, Herra: Sinä päivänä sinä kyllä huomaat, että minun kansani Israel asuu turvallisena,
15 ja lähdet asuinpaikastasi pohjan periltä, sinä ja sinun kanssasi lukuisat kansat, jotka kaikki ratsastavat hevosilla: suuri joukko, lukuisa sotaväki.
16 Sinä hyökkäät minun kansani Israelin kimppuun kuin pilvi, peittääksesi maan. Päivien lopulla on tämä tapahtuva. Ja minä annan sinun karata maahani, että pakanakansat tulisivat tuntemaan minut, kun minä osoitan pyhyyteni sinussa, Goog, heidän silmäinsä edessä.

Hoos 3:
4 Sillä kauan aikaa saavat israelilaiset olla ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja patsasta, ilman kasukkaa ja kotijumalia.
5 Senjälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla.

Edellä oleva profetiallinen sanoma kertoo, että Jumala tulee kokoamaan israelilaiset pois pakanakansojen keskuudesta ja Jumala antaa heille Israelin maan. Vuonna 1948 syntyi Lähi-itään uudestaan Israelin valtio ja näin osa profetiakokonaisuutta toteutui.

Hesekielin kirja on kirjoitettu noin 593-571 eKr., eli noin 2500 vuotta sitten. Kukaan ihminen ei olisi pystynyt profetoimaan ja tietämään, että vielä kerran ja päivien lopulla (lopunaikana) Israelin kansa tulee palaamaan takaisin omaan maahansa kansojen seasta. Ainoastaan Kaikkivaltias Jumala tietää tulevat tapahtumat ja näkee tulevaisuuteen ja siksi Hän on etukäteen kertonut profeettojensa kautta mitä tulee tapahtumaan lopunaikana.

Lopunaikana Venäjän, Kiinan ja muslimimaiden sotilasliittoutuma hyökkää Israelin maahan, jonka seurauksena Israelin kansa (jäljelle jäänyt kolmas-osa) etsii Jumalaansa ja vastaanottaa pelastuksen Herrassa Jeesuksessa. Koko profetiakokonaisuus tulee tapahtumaan juuri niin kuin Raamattuun on kirjoitettu, sillä osa siitä on jo toteutunut.

Sak 12:

1 ¶ Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä:

2 Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä.

3 Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.

Sakarjan kirjan profetia lopun ajan Jerusalemista, joka tulee sen ympärille oleville kansoille juovuttavaksi maljaksi on kirjoitettu n. 520-518 eKr. On selvää, että myös noin 2500 vuotta sitten kirjoitettu profetia ja sen toteutuminen osoittaa, että Raamattu on Kaikkivaltiaan Herra Jumalan sanaa.

Sakarja kirjoitti tämän profeetallisen sanan Jerusalemista juovuttavana maljana tarkoittamaan lopun aikaa ja ihmiskunnan viimeisiä päiviä. Nykyään tämä profetia on jo osaltaan toteutunut, sillä Israelin ympärillä olevat islamistiset arabimaat ovat Israelia vastaan sekä haluavat jakaa osan Jerusalemista Palestiinan arabeille. Tämä profetia on siis jo osittain toteutunut.

Raamatun profetian mukaan lopun aikoina viimeisinä päivinä kaikki kansakunnat kääntyvät Israelia vastaan. Itse uskon, että Palestiinan kysymys ja arabien väärä illuusio Palestiinan valtiosta, jota ei ole kuitenkaan ollut koskaan olemassa on se syy, joka saa koko maailman väärin perustein Israelia vastaan. Maailman kansat nousevat valheen pettäminä Israelia vastaan. Kts. Palestiinan "valtio"

Suomen kanta Israeliin ja sen omistusoikeuteen omaan maahansa tulee myös ratkaisemaan Suomen kohtalon lopunajassa. Jos Suomi on Israelia vastaan, niin Suomi joutuu kokemaan Jumalan tuomion, jonka seurauksena Suomen kansa joutuu kärsimään. Jos Suomi on Israelin puolella, niin Suomi saa kokea Jumalan siunauksen. Suomen päättäjät ovat tässä suhteessa avainasemassa sen suhteen minkä kannan he tulevat ottamaan koskien Israelia.

Jooel 3:

1 ¶ Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon,

2 minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani

3 ja heittäneet minun kansastani arpaa; ovat antaneet pojan porttoa vastaan sekä myyneet tytön viinistä, jonka ovat juoneet.

Raamatun profeetallisen sanan mukaan pakanakansat jakavat Israelin maan. Tämä tarkoittaa sitä, että Palestiinan arabit tulevat saamaan haltuunsa osan Jerusalemin kaupunkia ja ehkä myös muita maa-alueita. Jumala sanoo sanassaan tuomitsevansa ne kansat, jotka osallistuvat Jumalan maan (Israel) jakamiseen.

Psa 122:3 sinä Jerusalem, rakennettu kaupungiksi, johon kokoonnutaan yhteen,

Alkutekstin mukainen käännös; Jewish Puclication Society Old Testament Ps 122:3 Jerusalem, that art builded as a city that is compact together;

Jae kuuluu suomeksi: Psa 122:3 Jerusalem on rakennettu kaupungiksi joka kuuluu tiukasti yhteen.

Jumala on sanassaan ilmoittanut, että Jerusalemia ei saa jakaa, vaan se on kaupunki, joka kuuluu tiukasti yhteen. Jumala tulee tuomitsemaan lopun ajan viimeisinä päivinä pakanakansat sekä kaikki ne ihmiset, jotka ovat jakaneet Israelin maan ja Jerusalemin kaupungin vastoin Jumalan tahtoa. Jumala antaa myös koko Israelin maan juutalaisille, joille se kuuluukin.

Lopullinen Lähi-idän rauhan ratkaisu tapahtuu vasta silloin kun Herra Jeesus palaa maan päälle hallitsemaan Rauhanruhtinaana Jerusalemista käsin koko maailmaa. Sitä ennen antikristus tekee valerauhan Lähi-idässä, mutta johtaa lopulta Lähi-idän tuhoisaan lopun ajan sotaan, josta vain Israel tulee selviytymään voittajana Jumalan armosta. Raamatun profetiat lopun ajoista, Jerusalemin jakamisesta ja Israelin valtion ahdingosta, joka päätyy lopulta Israelin voitoksi tulevat toteutumaan hyvin pian.

Ainoa oikea vaihtoehto

Raamatun sanan profetian mukaan lopunaikana tulee olemaan sotia, nälänhätää, maanjäristyksiä sekä luonnonmullistuksia mm. tulvia sekä tappavan vaaralliset kulkutaudit vaivaavat lopunajan ihmisiä. Tarkoitukseni ei ole pelotella ketään, vaan kertoa siitä mitä Raamattu opettaa lopunajasta.

Ainoa oikea vaihtoehto jokaiselle ihmiselle olisi tunnustaa syntinsä Jumalalle sekä tehdä parannus ja uskoa Herraan Jeesukseen syntien anteeksisaamiseksi, jonka seurauksena saat osallisuuden iankaikkiseen elämään.

Silloin kun ihmisen turva on Jumalassa uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin hänen ei tarvitse pelätä mitään, ei edes sotaa, ei miehitystä, eikä mitään kauhistuttavia asioita, koska hänen sydämellään on Jumalan rauha sekä kokemus Jumalan rakkaudesta, Herran Jeesuksen sovitusveren, kuoleman ja ylösnousemuksen tähden.

Linkkivinkki: Suomen ei kannata liittyä Naton jäseneksiPetri Paavola 9.4.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker