Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöt ja asiat


 

Jari Tervo: Jumala asuu Vantaalla

 

Jari Tervo kirjoitti blogissaan 26.10.2015 Jumalan asuvan Vantaalla. Tervon blogikirjoitus on pilkkaava sekä todella ylimielinen. Tervon pilkkakirveen kärki on osoitettu Mika Niikkoa vastaan sekä Tervo sivaltaa myös Laura Huhtasaarta ja Pentti Oinosta. Tervo kirjoittaa kärkevästi ja pilkkaavasti Jumalasta ja uskonnosta. Jari Tervon blogikirjoituksen tekstin päämäärä oli tehdä edellä mainituista henkilöistä ja asioista naurettavia pilkkakirveen höysteen kera. Ainoa asia joka tapahtui Tervon blogikirjoituksessa oli se kuinka Tervo paljasti oman tietämättömyytensä ja miten hän sotki ja sekoitti asioita, joista hän ei tiedä kovinkaan paljoa, vaikka hän luulee tietävänsä.

Minä en kirjoita kirjoitustani Tervoa pilkaten, enkä siksi että edellä mainitut henkilöt ja asiat tarvitsisivat puolustusasianajajaa, vaan siksi että tietämättömyys ja ymmärtämättömyys  sekä valheellinen "tieteellinen" tieto tekee ihmisestä helposti ylimielisen ja muita pilkkaavan. Kirjoitukseni motiivi on tuoda esille oikea näkökulma Jumalaan, uskontoon, sekä maapallon todelliseen elämän alkuperään. Kun kirjoitin valheellinen "tieteellinen" tieto, niin en tarkoita sillä sitä, että kaikki tieteellinen tieto olisi valheellista ja haitallista, vaan sitä ettei evoluutioteoria ole oikeata aukotonta todennettua tieteellistä tietoa, vaan teoria, johon eivät usko edes kaikki jumalattomat tiedemiehet.

Tuon vielä sen esille etten ole mukana politiikassa, enkä ole perussuomalaisten kannattaja. Olen poliittisesti sitoutumaton, eikä minulla ole minkään poliittisen puolueen jäsenkirjaa. Minua on kysytty muutaman kerran mukaan politiikkaan ja tiettyihin puolueisiin, mutta olen aina vastannut kielteisesti sekä tulen jatkossakin vastaamaan kielteisesti politiikalle ja poliittisille puolueille. Olen toki kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, mutta politiikka ja poliittiset puolueet eivät ole minua varten, koska elämäni täyttävät muut asiat, jotka vievät kaiken aikani ja huomioni.

 

Sisällys:
Tasa-arvoinen avioliittolaki
Evoluutioteoria
Eläinseksi vaatimukset
Jumala korottaa ihmisen
Arkkipiispa
Uskonto
Loppusanat

 

Tasa-arvoinen avioliittolaki

Jari Tervo kirjoitti kuinka vuosi sitten tasa-arvoista avioliittolakia vastustaneet ovat jakautuneet kahteen leiriin. Tervon mukaan tappio tulisi niellä ja hyväksyä uusi lainuudistus, joka astuisi voimaan maaliskuussa 2017.

Politiikassa ja lainsäädännössä on tavanomaista, että uusi istuva eduskunta voi halutessaan kumota edellisten eduskuntien hyväksymät lait. Tervonkin sivistyneenä ja yliopiston käyneenä miehenä pitäisi tietää, että eduskunnat muuttavat ja kumoavat vanhoja lakeja sekä hyväksyvät uusia lakeja. Tervon parjaama Mika Niikko ei tee mitään väärää siinä kun hän poliitikkona kokee tasa-arvoisen avioliittolain olevan niin huono, että se pitäisi kumota.

Tervo kirjoitti blogissaan Mika Niikon olevan ihmisoikeuksien vastaisen sodan näkyvin hahmo ja änkyrä. Jari Tervo kirjoitti tasa-arvoisen avioliittolain tosiasiassa vahvistavan suomalaista yhteiskuntaa lujittamalla avioliittoinstituutiota. Homoaktivistit ja homoliike on paljastanut avoimesti sen että homoavioliittojen puolesta taisteleminen on sisältänyt valheen, sillä he haluavat tuhota koko perinteisen avioliitto instituution. Valhe on siinä, että homoliike on antanut sellaisen kuvan ettei avioliitto instituutti tulisi muuttumaan, mutta homoliike on kuitenkin koko ajan tietoisesti pyrkinyt tuhoamaan perinteisen avioliitto instituutin. Homoliike ja LGBT-agenda tuo itse esille sen etteivät he halua olla normaaleja, vaan erilaisia ja heidän erilaisuutensa pitäisi määritellä ja muuttaa yhteiskunnan rakenteita siten, että heitä tulee huomioida kaikessa. Kirjoitukseni lähdeviitteissä sukupuolineutraalin avioliiton pimeä tausta on todisteet homoliikkeen ja LGBT-agendaan liittyen.

Sukupuolineutraali avioliittolaki ei ole homoliikkeelle tasa-arvo asia, vaan petos ja valhe, jonka kautta homoliike pyrkii tuhoamaan perinteisen avioliitto instituutin. Jokainen ihminen, joka kannattaa, äänestää tai säätää ja vahvistaa sukupuolineutraalin avioliittolain on joko tiedottomasti tai tietoisesti kannattamassa ja tukemassa asiaa, joka perustuu valheeseen ja petokseen. Kukaan rehellinen ihminen ei koskaan missään olosuhteissa ja tilanteissa kannata petosta ja valhetta. Sukupuolineutraali avioliitto ei vahvista ja lujita suomalaista avioliittoinstituutiota, sillä homoliikkeen päämäärä on tuhota perinteinen avioliitto sukupuolineutraalin avioliiton ja sen seurauksena tapahtuvien asioiden kautta. On todella ikävää, että valhe ja petos on sokaissut monien ihmisten ja päättäjien sydämet.

Evoluutioteoria

Jari Tervo kirjoitti blogissaan, että Mika Niikkoa tukevat hänen puoluetoverinsa Laura Huhtasaari ja Pentti Oinonen. Tervo kirjoitti ivallisesti, että Huhtasaaren merkittävin saavutus on evoluutioteorian kyseenalaistaminen. Tervon pitäisi sivistyneenä ja yliopistossa opiskelleena tietää ettei evoluutioteoria ole tieteellisesti todistettu fakta, vaan se on teoria, jota monet tiedemiehet pitävät parhaana teoriana ja selityksenä elämän alkuperälle. Tervo varmaankin oppineena miehenä tietää senkin, että monet ns. jumalattomat tiedemiehet eivät usko evoluutioteoriaan ja heidän lukumääränsä kasvaa koko ajan mitä pidemmälle DNA-tutkimus edistyy ja kehittyy.

Evoluutioteoria opettaa että kuollut aine ja materiaali on itseohjautuvasti ilman älyä synnyttänyt maan päälle elämän, eli ihmisen ja eläimet, kasvillisuuden jne. Evoluutioteoria opettaa, että tähän itseohjautuvuuden mekanismiin on tarvittu kuollut aine sekä riittävän paljon aikaa ja sen seurauksena kuollut aine on kyennyt synnyttämään elämän maan päälle. Monimutkainen DNA- rakenne ja järjestelmä sekä maailmassa oleva ja vaikuttava happi kumoaa täydellisesti evoluutioteorian.

DNA-koodissa on n. 3 miljardia kirjainkoodiparia. Ihmisen DNA:n sisällä on koodi siitä millainen ihmisestä tulee. Millaiset ovat hänen elimensä, hiusten väri, silmien väri jne. DNA pitää sisällään jokaisen elävän olennon perimän. DNA on kuin mikroskooppinen tietokone, jonka sisään on rakennettu valtavasti muistia ja tietoa. DNA:han on talletettu valtava määrä tietoa ja toimintasuunnitelmia, joka osaa oikeaan aikaan rakentua siten että ihminen ja kaikki hänen elintoimintonsa ja ruumiinjäsenensä rakentuvat yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi, jonka lopputuloksena on elävä ja ajatteleva olento, eli ihminen.

Monet jumalattomat tiedemiehet ovat hylänneet ja hylkäämässä evoluutioteorian, sillä DNA:n monimuotoinen koodi, joka sisältää kaiken tarvittavan tiedon ihmisen rakentumiseen sekä ihmisen monimuotoisiin ruumiintoimintoihin on saanut heidät vakuuttuneiksi siitä ettei sattumanvarainen itseohjautuva evoluutio kykene saamaan aikaan 3 miljardia DNA kirjainkoodiparia, joka on kuin täydellinen tietokonejärjestelmä. Tällainen määrä tietoa, jossa on kyky rakentaa koko ihminen ei voi syntyä sattumalta tai itseohjautuvasti. Jokainen ymmärtää sen ettei yksikään tietokone ja siinä oleva tietomäärä voi syntyä itsekseen, vaan tarvitaan ohjelmoija, joka syöttää tiedot tietokoneeseen.

Jokainen ihminen kykenee havainnoimaan, että happi pitää elossa kaikki elolliset olennot maan päällä sekä tuhoaa kuolleen aineen ja materian. Kaikissa elollisissa olennoissa, eli ihmisissä ja eläimissä sekä kasveissa on kuollutta ainetta ja materiaa, jonka happi pitää elossa, mutta kun ihminen, eläin tai kasvi kuolee, niin happi tuhoaa kuolleen aineen.

Biokemistit tietävät, että kemiallisten aineiden elämä hajoaa kun ilmassa on happea. Kasveissa ja eläimissä sekä ihmisissä on tiettyjä kemiallisia yhdisteitä. Kun elolliset olennot sekä kasvit kuolevat ja niissä olevat kemialliset aineet joutuvat kosketukseen hapen kanssa, niin ne alkavat hajoamaan. Kemistit sanovat, että ne hapettuvat. Elämä itsessään tarvitsee happea elääkseen, mutta happi tuhoaa elottoman kemiallisen aineen. Maanpallon elämä ei ole voinut syntyä maapallolla elottomista aineista, koska happi tuhoaa elottoman kemiallisen aineen. Evoluutioteoria ei ole tieteellinen totuus, vaan valheellinen teoria, joka pystytään DNA-koodien ja hapen kuolleen aineen tuhoavan ominaisuuden avulla todistamaan vääräksi ja valheelliseksi teoriaksi. Jos joku kuitenkin vielä väittää evoluutioteorian olevan totta, niin se olisi sama asia kuin joku yrittäisi väittää, että tietokoneessa oleva tieto on syntynyt ilman ohjelmoijaa tai ettei happi tuhoa kuollutta ainetta ja materiaa. Jokainen järkevä ihminen tietää, että ohjelmoija on ohjelmoinut tietokoneessa olevan tiedon sekä että happi tuhoaa elottoman aineen. Evoluutioteoria on tieteen harha-askel sekä valheellinen tieto elämän synnystä ja kehityksestä. Ainoa järkevä selitys elämän synnylle maapallolle on Raamatun luomiskertomus.

Eläinseksi vaatimukset

Jari Tervo kirjoitti blogissaan pilkkamielessä kansanedustaja Oinosesta siteeraten Oinosta: ”Missä menevät vapaamielisyyden rajat? Kysyn, onko pelättävissä, että maailmalla aletaan esittämään vaatimuksia siitä, että ihmisen on saatava avioitua esimerkiksi rakastamansa hauvelin kanssa.”

Eikö Jari Tervo korkeasti oppineena ihmisenä seuraa lainkaan sitä mitä maailmalla tapahtuu. Nykyään yhä useammin vaaditaan vapauksia, jonka mukaan ihmisen ja eläimen välinen seksi tulisi laillistaa. Jos ja kun tällainen "lakiuudistus" tehtäisiin, niin silloin Oinosen toteamus voi hyvinkin toteutua. Maailmassa ei missään maassa ole lakia, jonka mukaan ihminen ja eläin voisivat avioitua, mutta siitä huolimatta ympäri maailmaa on tapauksia, joissa ihminen avioituu eläimen kanssa ja nämä tapaukset ovat koko ajan lisääntymässä. Tässä suhteessa Oinosen toteamus on jo toteutunut, joten Oinosen pilkkaaminen hänen toteamuksensa takia on osoitus siitä ettei pilkkaaja ole perehtynyt asioihin.

Jumala korottaa ihmisen

Jari Tervo kirjoitti Mika Niikon tulkitsevan uudelleen kansanvallan marssijärjestyksen, koska Niikko sanoi Juha Sipilästä ja Timo Soinista seuraavaa: ”Olette molemmat tunnustavia kristittyjä ja tiedostatte aivan varmasti, että Jumala on korottanut teidät tehtävään juuri tätä aikaa varten. Missä on teidän jumalanpelkonne?

Raamattu opettaa ja historia todistaa, että Jumala on nostanut ja asettanut ihmisiä myös korkeisiin virkoihin. Mitä tulee Sipilään ja Soiniin, niin itse en usko sitä, että Jumala olisi ollut korottamassa heidät ministereiksi. Varsinkin Soinin monet teot ja ajatukset sotivat Raamatun opetuksia vastaan, vaikkakin hänellä on myös Raamatullisia tekoja ja ajatuksia. Kukaan ihminen ei ole täydellinen, mutta tietyt perusasiat Jeesuksen opetuslapsella tulee olla Raamatun totuuden mukaisia. Lähdeviitteissä koskien Soinia lue kirjoitus Terve Maria rukous osa 2.

Arkkipiispa

Jari Tervo kirjoitti blogissaan seuraavasti: "Niikon Jumala ei vaikuta samanlaiselta Kaikkivaltiaalta kuin evankelisluterilaisen kirkon päämiehellä, arkkipiispa Kari Mäkisellä. Arkkipiispa suhtautuu myönteisesti tasa-arvoiseen avioliittolakiin, tuskinpa kuitenkaan oman Jumalansa tahdon vastaisesti. Niikon mielestä arkkipiispa on vain palkkapaimen."

Niikko on ihan oikeassa arkkipiispasta. Raamatun opetuksen mukaan homoseksuaalisuus on syntiä ja Jumalan tahdon vastaista seksuaalisuuden harjoittamista. Raamatullinen todiste ja perustelu homoseksuaalisuudesta syntinä löytyy lähdeviitteistä homoseksuaalisuuden synty osasta 4. Arkkipiispa ei ole homoseksuaalisuudesta samoilla linjoilla Raamatun kanssa, sillä arkkipiispan mielipide ja uskomus homoudesta on vastoin Raamatun opetusta.

Nykyisen voimassaolevan luterilaisen kirkon tunnustuksen ja kirkkolain mukaan arkkipiispa Kari Mäkinen on epäpätevä ja sopimaton virkaansa kirkon arkkipiispana. Lähdeviitteissä kirjoitus arkkipiispa ei usko Raamattuun tulee esille se kuinka kirkkojärjestyksen mukaan Mäkinen on epäpätevä virkaansa.

Sekin on tärkeätä mainita ja tuoda esille ettei Raamatussa ole sellaista palvelutehtävää annettu ihmisille kuin arkkipiispa. Raamattu opettaa Herran Jeesuksen olevan seurakuntansa ylipaimen, eli ylin kaitsija. Kirkollinen opetus arkkipiispasta on väärä ja epäraamatullinen. Kirkon opetus nostaa arkkipiispan asemaan, joka kuuluu yksin Herralle Jeesukselle. Raamatun sanan totuuden edessä arkkipiispan virka on epäraamatullinen, joka tarkoittaa sitä ettei se ole Raamatun opetus. Tämä tarkoittaa sitä, että Raamatun sanan totuuden mukaan arkkipiispalla ei ole Raamatun arvovaltaa toimiessaan ja antaessaan lausuntoja arkkipiispana. Arkkipiispa ei siten edusta Raamatullisen seurakunnan ääntä, vaan ihmistekoisen kirkkoinstituution ääntä.

Uskonto

Jari Tervo kirjoitti blogissaan seuraavasti: "Uskonnon, minkä tahansa uskonnon, sotkeminen politiikkaan on aina vastenmielisintä politikointia. Silloin ihmisen ja Jumalan oletetut keskinäiset asiat otetaan tuomaroimaan ihmisten välisiä oikeasti olemassaolevia asioita. Silloin poliittinen ihminen, esimerkiksi perussuomalaisten Mika Niikko, nousee puhujapönttöön, kertoo omia ahtaita mielipiteitään, mutta ilmoittaa niitten olevan Jumalan sanaa. Joten tästä ei saa olla eri mieltä. Rohkenen kuitenkin epäillä, että Jumala olisi valinnut nimenomaan Mika Niikon pasuunakseen.Jumala puhuu silloin, kun Mika Niikko avaa suunsa, vain siinä tapauksessa, että Jumala on pikkumainen, tuomitseva ja Vantaalla asuva keski-ikäinen kiihkoilija. En pidä sitä todennäköisenä."

Mika Niikko ei ole uskonnon edustaja, sillä hän uskoo Raamatun Jumalaan Herraan Jeesuksen kautta. Raamattu sanoo kaikkien kansojen jumalien olevan epäjumalia. Tämä tarkoittaa sitä ettei Raamatun Jumala pidä uskontoja hyvinä asioina sekä että uskonto ei ole hyvä asia Jumalan mielestä. Raamatun usko Herraan Jeesukseen ei ole uskontoa, vaan uskoa, eli henkilökohtainen suhde elävään Jumalaan. Jos joku sanoo Raamatun uskoa uskonnoksi, niin se paljastaa sen ettei hän ymmärrä ja ole perehtynyt Raamatun opetukseen ja sisältöön, joka opettaa kaikkien pakanakansojen jumalien (uskonto) olevan epäjumalia.

Minäkin olen sitä mieltä että uskonnon sekoittaminen politiikkaan on vastenmielistä politikointia, sillä epäjumalanpalveluksen tuominen yhteiskunnan asioihin sekoittaa ja sotkee politiikan sekä yhteiskunnan asioiden hoitamisen. On eri asia sanoa mikä on ihmisen Luojan, Raamatun Jumalan tahto, sillä se ei ole uskontoa, vaan uskoa sekä Raamatun Jumalan tahdon ilmauksen esille tuomista.

Herran Jeesuksen opetuslapsen mielipiteet eivät ole ahdasmielisiä, jos ne perustuvat Raamatun sanan ilmoitukseen, koska ne ovat silloin Jumalan sanaa. Jari Tervo saa rauhassa epäillä sitä onko Jumala valinnut Mika Niikkoa pasuunakseen. Raamatun sanan opetuksen mukaan jokaisella Herran Jeesuksen opetuslapsella on armo ja oikeus tuoda esille Jumalan tahtoa tässä maailmassa. Tämän perusteella Mika Niikko on Jumalan pasuuna, kuten myöskin jokainen Herran Jeesuksen opetuslapsi on.

Jari Tervo kirjoitti ivallisesti tuoden esille, että Mika Niikko olisi itse itselleen Jumala, joka on pikkumainen, tuomitseva ja Vantaalla asuva keski-ikäinen kiihkoilija. Tervo ei pidä sitä todennäköisenä, että Jumala puhuisi Mika Niikon kautta.

Tervon teksti on ivallinen ja henkilöön kiinni käyvää. Tervo ei tunne Raamatun sisältöä, eikä usko Raamatun Jumalaan ja on ateisti. Ateistinakin hän on rakas ja arvokas lähimmäiseni, vaikka olenkin hänen kanssaan eri mieltä monesta asiasta. Raamattu opettaa Jumalan asuvan Pyhän Hengen kautta, jokaisen Jeesuksen opetuslapsen sydämessä. Tämän tiedon perusteella Jumala asuu myös Vantaalla sekä kaikissa maailman paikkakunnissa, jossa asuu Jeesuksen opetuslapsia. Toki Kaikkivaltias Jumala vaikuttaa kaikkialla ja näkee kaiken, sillä onhan Hän maailmankaikkeuden Herra ja Luoja.

Evoluutioteoriaan uskova ateisti ihminen ei usko Raamatun Jumalan olemassaoloon, vaan teoriaan, joka ei ole totta. Ateistin ja evoluutioteoriaan uskovan ihmisen käsitys elämän synnystä lepää valheen perustuksilla, koska DNA-koodi ja hapen ominaisuus tuhota kuollut aine kumoavat täydellisesti evoluutioteorian. Ateistin ja evolutionistin maailmankuva lepää valheen varassa, joka on kuin satu aikuisille ja lapsille siitä kuinka eloton aine itseohjautuvasti  synnyttää elämää, vaikka todellisuudessa happi tuhoaa elottoman aineen.

Raamatun opetuksen mukaan valhe on petosta. Valhe, joka yrittää pönkittää itseään valheellisen tieteellisen tiedon ja teorian kautta on kuin epätoivoinen yritys väittää tietokoneiden syntyvän itsestään ja pitkän ajan päästä se itseohjautuvasti ohjelmoi tietoa ja ohjelmia tietokoneen kovalevyille. Yhtä toivoton yritys on väittää evoluutioteorian olevan tieteellisesti totta, jota se ei suinkaan ole, sillä sen perusta lepää valheen perustuksissa.

Loppusanat

Jumala kutsuu ja valitsee meidät pelastukseen uskon kautta Herrassa Jeesuksessa. Kukaan ihminen ei siis itse omaehtoisesti valitse Raamatun Jumalaa, sillä Raamattu opettaa, että Jumalan hyvyys vetää ihmistä parannukseen ja pelastukseen. Raamattu opettaa etsikonajasta, jolloin Jumala vetää ihmistä pelastukseen ja silloin ihminen voi alkaa kiinnostumaan ja ajattelemaan uskonasioita. Pyhän Hengen tehtävä on todistaa synnistä, vanhurskaudesta (Jeesus) sekä tuomiosta ja kun ihminen kokee olevansa syntinen Jumalan edessä ja tarvitsee uskon kautta Herraan Jeesukseen pelastuksen ja syntien anteeksiantamuksen, niin hän tulee Jumalan armosta Raamatulliseen uskoon, saaden synnit anteeksi Jeesuksen veren, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta sekä iankaikkisen elämän. Raamatullinen usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Ihminen on luotu Jumalan rakkautta varten sen tähden Herra Jeesus sanoi: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille."

Jumala ei vaadi ihmiseltä täydellisyyttä, koska Jeesus oli täydellinen. Jumala ei vaadi ihmiseltä suorituksia, koska Jeesus täytti kaiken lain. Jumala ei haluaisi rangaista ihmistä, koska Jeesus kantoi rangaistuksen meidän edestämme. Jumala ei haluaisi kenenkään kärsivän, koska Jeesus kärsi meidän puolestamme. Jumala ei haluaisi kenenkään kuolevan, koska Jeesus kuoli meidän puolestamme.

Ihminen ei voi koskaan kokea suurempaa rakkautta kuin saada olla Jumalan täydellisen rakkauden kohteena. Tässä maailmassa on kahdenlaista Jumalan rakkauden kohtaamista. Jumala rakastaa jumalatonta ihmistä täydellisen rakkauden kautta, mutta jumalaton ihminen ei arvosta sitä, ei edes usko Jumalan olemassaoloon ja halveksuu Jumalaa ja Hänen sanansa ilmoitusta (Raamattu). Tämän tähden jumalaton ihminen ei voi kokea Jumalan täydellisen rakkauden voimaa, joka eheyttää ja parantaa hänen kaikki syvät sekä sisäiset haavansa ja siksi synnin teot johtavat hänet lopulta iankaikkiseen tuhoon, ellei hän tee parannusta.

Jeesuksen uskova ihminen saa kokea ja vastaanottaa Jumalan täydellisen rakkauden, joka ohjaa hänet pois synnin teiltä, joka tuhoaa ihmisen. Jeesukseen uskova ihminen saa kokea Jumalan täydellisen rakkauden, jonka kautta hän saa eheytyä ja kaikki syvät sisäiset haavat parantuvat, jos uskova antaa Jumalan parantaa hänet Jumalan tahdon ja aikataulun mukaisesti.

Petri Paavola 27.10.2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
yle.fi/uutiset/jari_tervo_jumala_asuu_vantaalla

Sukupuolineutraalin avioliiton pimeä tausta
Human animal marriage
Homoseksuaalisuuden synty osa 4
Terve Maria rukous osa 2
Arkkipiispa ei usko Raamattuun

 

Tiedustelut ja yhteydenotot: Palautesivu         eXTReMe Tracker