Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 

Harhaanjohtajat - vahvassa uskossa osa 1

Iltalehti julkaisi 12.4.2017 artikkelin: Uskonyhteisöistä kirjan kirjoittanut Raija Pelli: "Pahimmillaan lahkot imevät ihmiset katalasti kiduksiinsa" sekä toisen artikkelin: Itsemurhan tehnyttä miestä yritettiin herättää henkiin - järkyttävä tilaisuus oli ystävälle liikaa. Ensin mainitussa artikkelissa kerrotaan Raija Pellin ja Terho Miettisen kirjoittamasta kirjasta Harhaanjohtajat - vahvassa uskossa, jossa he kirjoittavat kristinuskon varjolla tapahtuvista väärinkäytöksistä, hyväksikäytöstä ja petoksista. Jälkimmäinen artikkeli kertoo kuinka Nokia Missiosta tutuksi tullut Markku Koivisto rukousryhmineen yritti herättää henkiin kuollutta miestä.

Lukiessani iltalehden artikkelit sydämelleni nousi ajatus siitä kuinka vääristyneen ja epäraamatullisen kristinuskon varjolla tapahtuu ikäviä asioita, mutta Raamatullinen kristinusko saa aina aikaan hyviä asioita ihmisen elämässä. Nämä kaksi asiaa olisi hyvä erottaa toisistaan, sillä muuten käy niin, että leimakirves heilahtaa jokaisen ihmisen ylle, joka uskoo Raamatun Jumalaa, niidenkin jotka uskovat Herraan Jeesukseen Raamatun mukaisella tavalla. Kirjoituksessani käyn läpi median antamia tietoja koskien Miettisen ja Pellin ajatuksia. Pyrin kuitenkin kirjoittamaan asiasta yleisellä tasolla, mutta liittyen Miettisen ja Pellin ajatuksiin. Se tulee myös ymmärtää, että media ei anna aina tarkkoja tietoja tapahtuneista asioista ja asiat voivat värittyä ja vääristyä toimittajien kautta, mutta pyrin käsittelemään aihetta sen tiedon valossa joka on käytettävissä ja saatavilla. Muistutan vielä etten kirjoita asiasta Harhaanjohtajat kirjan valossa, vaan sen tiedon valossa mitä media (iltalehti) asiasta sanoo.
 

Sisällys:
Terveestä epäterveeseen
Kielilläpuhumisesta ja muustakin
Keskustelu ja kyseenalaistaminen
Epäterve hengellisyys johtaa aina ongelmiin
Media voi antaa väärän todistuksen

 

 

Terveestä epäterveeseen

Ihmisen elämässä asiat ovat henkilökohtaisia ja voivat olla tietyissä kohdissa hyvinkin kipeitä ja ahdistavia. Tästä syystä yritän välttää kirjoittamasta Miettisestä tai Pellistä kovinkaan paljoa henkilökohtaisesti, mutta sen sijaan kirjoitan asiasta yleisellä tasolla. Toki muutamassa kohdassa on tuotava esille niin Miettisen kuin Pellinkin omaa henkilökohtaista kokemusta sen mukaan mitä he itse ovat antaneet itsestään tietoa mediaan.  Tosin media on voinut värittää ja antaa epätarkan tai jopa valheellisen kuvan joistakin asioista mitä he ovat sanoneet. Toimittajan oma maailmankuva voi hyvinkin herkästi johdattaa asioita erilaiseen suuntaan kuin mitä haastattelija on kertonut. Tämä on hyvä pitää mielessä.

Iltalehden artikkelin mukaan Terho Miettinen on kertonut hylänneensä helluntailaisuuden sillä hetkellä kun hän oli mukana tapahtumassa, jossa yritettiin herättää henkiin kuollutta miestä. Kuolleen ihmisen henkiin herättämistä johti Nokia Mission silloinen toiminnanjohtaja Markku Koivisto rukousryhmineen helmikuussa 2011. Nokia Mission toiminta ei ole helluntailaista toimintaa, vaan oli epäterveeseen ja äärikarismaattiseen suuntaukseen perustuvaa toimintaa, joka sai ikävän lopun, kun sen johtaja joutui julkisesti tunnustamaan syyllistyneensä aviorikokseen miespuolisen henkilön kanssa.

Muutama sananen Markku Koiviston toiminnasta Nokia Mission aikoina paljastaa meille Koiviston epäterveen ja vääristyneen uskon sekä selittää sen miksi Nokia Mission toiminta oli epätervettä toimintaa. Kun Markku myönsi syyllistyneensä aviorikokseen, niin hän tunnusti julkisesti myös kuinka hänen toimintatapansa uskonelämässään olivat olleet itsekkäitä, omavoimaisia, itsensä ylöspäin nostamista omin voimin, luottamusta pääasiassa omaan itseensä eikä Jumalaan. Tämän kaiken lisäksi Koivisto toi esille kuinka hänen toimintaansa oli motivoinut omahyväisyys, oma tehokkuus sekä luottamus omaan älyyn, eikä Raamatun sanaan. 

Raamatun sanan mukaan Jumala voi herättää henkiin kuolleen sekä on herättänyt ihmisiä kuolleista. Koska Koiviston toiminta ei perustunut Jumalan ohjaamaan uskoon, vaan hänen omaan älyynsä sekä itsensä korottamiseen, niin siksi on aivan ilmiselvää ettei Koivistolla ja hänen rukousryhmällään ollut Jumalan antamia valtuuksia rukoilla kuollutta takaisin eläväksi. Koiviston toiminnassa ei ollut kyse Raamatun Jumalasta ja Jumalan vaikuttamasta uskosta, vaan ihmisen ylpeydestä ja itsekkyydestä, jonka kautta hän pyrki korottamaan itseään ja omaa uskoaan, joka kuitenkin perustui häneen omaan älyynsä eikä Jumalan vaikuttamaan uskoon.

Jos joku hylkää helluntailaisuuden sen tähden, koska Nokia Mission toiminta oli epätervettä ihmisen ylpeyteen ja itsekkyyteen perustuvaa toimintaa, niin silloin helluntailaisuuden hylkääjällä on täytynyt olla itsellään aivan väärä käsitys ja ymmärrys uskosta Jumalaan. Nokia Missionilla ei ollut mitään tekemistä helluntailaisuuden kanssa ja siksi on outoa hylätä helluntailaisuus Nokia Missionin epäterveen toiminnan takia.

Tarkoitukseni ei ole mitenkään loukata, hyökätä tai aiheuttaa Koivistolle minkäänlaista negatiivista julkisuutta, vaan kertoa sen minkä hän on itse julkisesti tunnustanut, että ymmärtäisimme sen taustan mikä johti Koiviston yrittämään herättämään kuollutta ihmistä, joka tapahtui Koiviston omasta tahdosta, ei Jumalan tahdosta. Vanhojen asioiden esiin nostaminen ei ole viisasta, mutta tässä yhteydessä välttämätöntä, että ymmärrämme taustan ja asiayhteyden. Toivon mukaan Koivistolla olisi nyt asiat paremmin Jumalan kanssa.

Jos on mukana terveessä uskonyhteisössä ja alkaa käymään epäterveessä uskonyhteisössä sekä hylkää terveen uskonyhteisön epäterveen uskonyhteisön väärien asioiden takia, niin silloin olisi syytä kysyä oman sydämen perusteita ja onko sydämen perustus henkilökohtaisessa uskossa ja suhteessa Raamatun Jumalaan vai toisten ihmisten muodostamissa ajatuksissa siitä miten toinen ihminen kokee ja ymmärtää uskon Raamatun Jumalaan. Se on toki myös mahdollista, että ihminen voi joutua kokemaan vääriä odotuksia sekä paineita uskossa olemisessa uskonyhteisössä, joka pikku hiljaa johtaa ihmisen uskonyhteisön sekä uskon ulkopuolelle.

Kielilläpuhumisesta ja muustakin

Joillekin lapsille voi tulla traumoja helluntailaisuudessa esiintyvän kielilläpuhumisen takia. Kielilläpuhuminen on Raamatullinen ilmiö ja Jumalan antama armolahja uskovan ihmisen rakennukseksi uskonelämässään. Helluntailaisuudessa on paljonkin tervettä uskoa kaikin tavoin myös kielilläpuhumisen alueella. Se on toki totta, että joissakin tilanteissa kielilläpuhumista voidaan opettaa väärin esim. painostamalla jne. Sekin tulee ottaa huomioon, että joissakin tapauksissa lapsi itse kokee asian väärin omasta kokemuksestaan käsin ja varsinkin silloin kun ja jos hän ei ole uskon asioiden sisäpuolella henkilökohtaisesti, vaan katselee asiaa uskosta ulkopuolisen silmin.

Kaikki lasten kokemat väärinkäsitykset, pelot, ahdistukset ja traumat koskien kielilläpuhumista uskonyhteisöissä eivät johdu lapsen väärästä kokemuksesta, vaan aikuisten epäterveestä uskosta. Yleisesti ottaen varsinkin perinteinen ja ns. Raamatullinen helluntailaisuus ei riko lapsen sisäistä maailmaa, vaan päinvastoin tuo hänen sydämeensä uskon kautta turvallisuutta sekä kasvattaa ja rakentaa hänestä terveen ja vastuullisen ihmisen.

Lapsi voi kokea esimerkiksi profetian pelottavana ja ahdistavana uskonyhteisöissä. Ikävä ja valitettava tosiasia on sekin, että joskus uskovankin kautta tullut profetia nousee ihmisen omasta lihasta, eikä Jumalan Hengestä. Raamatun opetuksen mukaan profetian tulisi rakentaa, kehottaa ja lohduttaa seurakuntalaisia. Profetia ei tietenkään ole aina ihmisen lihalle mieluisaa, eikä varsinkaan silloin, jos ihmisiä kehotetaan tekemään parannusta, mutta silloinkin profetia tuo myös esille lohdutuksen sanan, joka liittyy parannuksen jälkeiseen Jumalan siunaukseen.

Jos lapsi tai aikuinen kokee ettei hän kelpaa uskonyhteisölle, koska hän ei opi puhumaan kielillä tai ei kykene omaksumaan jotakin muuta uskoon liittyvää asiaa, niin kyse ei ole aina uskonyhteisön epäterveestä uskosta, vaikka voikin olla sitä joissakin tapauksissa.

Jos kokee ettei kelpaa Jumalalle, eikä kykene omaksumaan tiettyjä asioita uskossa Raamatun Jumalaan, niin syy siihen voi olla myös se ettei ole edes uskon sisäpuolella, eli ei ole kokenut todellista uudestisyntymistä. Toinen syy voi olla sellainen, että on uskon sisäpuolella, mutta ei ole vielä kykenevä omaksumaan kasvuvaiheensa ja harjaantumattomuutensa takia tiettyjä asioita uskosta. Terve seurakuntayhteys kykenee näkemään, ymmärtämään ja ottamaan huomioon sen missä uskon kasvunvaiheessa itse kukin on ja ohjaamaan jokaista turvallisesti uskossaan eteenpäin.

Se on ikävä ja valitettava tosiasia, että epäterveet uskonyhteisöt rajoittavat ihmisen elämää, manipuloivat sekä pyrkivät hallitsemaan ihmisiä vääristyneen vallan käyttämisen kautta. Raamattu kieltää seurakunnassa herroina hallitsemisen. Terve ja Raamatullinen paimenuus ja johtajuus ei ole ihmisten hallitsemista, vaan rakkaudessa tapahtuvaa lähimmäisen palvelemista.

Raamatullinen johtajuus ja paimenuus paikallisseurakunnassa on Raamatun opetuksen mukaan asetettu useamman paimenen harteille, jotka johtavat yhdessä seurakuntaa. Raamatullinen malli ja sen noudattaminen estäisi sen ettei yksi ihminen pääsisi yksin johtamaan seurakuntaa. Jos ja kun noudatetaan Raamatun mallia, niin silloin estetään se ettei narsistinen ja vallanhaluinen ihminen pääse yksin johtamalla rikkomaan ja tekemään tuhoa seurakunnassa. Jos Raamatun mallia seurakunnan johtamisessa ei noudateta, niin se antaa narsistisille ja vallanhaluisille ihmisille mahdollisuuden päästä johtamaan seurakuntaa ikävin seurauksin. Ikävä kyllä liian monet uskonyhteisöt laiminlyövät Raamatun johtamismallia ja antavat yhden ihmisen johtaa seurakuntaa, joka johtaa monessa tapauksessa tuhoisiin seurauksiin.

Terve ja Raamatullinen uskonyhteisö ei koskaan kavenna ja rajoita ihmisen itsemääräämisoikeutta ja mahdollisuuksia päättää omasta elämästään. Epäterve uskonyhteisö sen sijaan rajoittaa ihmisen itsemääräämisoikeutta ja sanelee sen mitä ihminen saa kokea, ajatella ja tuntea. Silloin jos ihminen ei ole uskon sisäpuolella, vaan sen ulkopuolella, niin silloin hän kokee kaiken uskon ohjeen ja neuvon elämää rajoittavana tekijänä. Jos ihminen on Raamatullisessa uskossa, mutta ei ole uskossaan vielä harjaantunut ja kasvanut, niin hän voi kypsymättömyytensä tähden kokea väärällä tavalla, että usko rajoittaisi häntä, vaikka kyse ei ole siitä, vaan siitä että ihminen ei ole vielä uskossaan kasvanut ymmärtämään uskonelämän hienoja mahdollisuuksia elää ja toimia arjen elämässä.

Terve ja Raamatullinen uskonyhteisö kykenee auttamaan uskovaa ihmistä kasvamaan uskossa oikeaan suuntaan, jossa hän ei näe uskon olevan elämän rajoittamista, vaan elämän vapautumista ja ojentautumista siihen suuntaan millä tavalla ihminen on suunniteltu elämään ja toimimaan Jumalan yhteydessä. Terve usko poistaa väärät rajoitukset, painostuksen sekä kaiken väärän käyttäytymisen (synti) ja ohjaa ihmistä elämää juuri niin kuin hänet on luotu elämään, ajattelemaan ja käyttäytymään. Ihminen, joka ei ymmärrä tätä näkee myös terveen uskon elämän rajoittamisena, vaikka siitä ei olekaan kyse.

Keskustelu ja kyseenalaistaminen

Terho Miettinen toi esille iltalehden artikkelin mukaan, että asioita pitää voida keskustella ja kaikkea pitää voida kyseenalaistaa. Tässä asiassa olen täysin samaa mieltä. Raamattu opettaa, että kaikki uskoon liittyvät asiat tulee koetella. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että niin Raamatun opetukseen liittyvän puhujan puhe kuin myös puhetta koeteltavien ihmisten ajatukset tulee koetella.

Tästä syystä minäkin koettelen Miettisen ja Pellin ajatuksia ja kannatan avointa keskustelua sekä kyseenalaistamista jos siihen on aihetta. Minunkin kirjoitustani saa koetella ja olla eri mieltä kanssani jos näin kokee ja uskoo. En ole lukenut Harhaanjohtajat - vahvassa uskossa kirjaa ja sen tähden tuon esille vain niitä ajatuksia, jotka Miettinen ja Pelli ovat antaneet tiedoksi mediaan koskien heidän kirjaansa.

Se on totta, että erilaisissa epäterveissä uskonyhteisöissä esiintyy epäterveitä ilmiöitä ja ihmisiä manipuloidaan, käytetään taloudellisesti ja henkisesti hyväksi, tehdään rikoksia, annetaan katteettomia lupauksia jne. Tästä on hyvä puhua ja tuleekin puhua, mutta asiasta pitäisi kuitenkin puhua siten ettei leimata kaikkia uskonyhteisöjä, koska on olemassa paljon Raamatullisia uskonyhteisöjä joiden jäsenet ovat onnellisia, tasapainoisia sekä vastuullisia ihmisiä, jotka elävät rehellisesti uskossa tehden Jumalan armosta hyviä ja oikeita asioita. Jos leimakirves heilahtaa kaiken Raamatullisen kristillisyyden ylle, niin silloin ollaan annettu valheellinen ja vääristynyt kuva ja toimitaan itse samalla tavalla kuin epäterveessä uskossa olevat toimivat.

Ihmiset eroavat uskonyhteisöistä pääosin kahden syyn takia. Ikävä ja valitettava syy on se kun uskonyhteisön johtaja tai jotkut muut toimivat väärin sitä kohtaan, joka on eronnut. Toinen yleinen syy on jäsenen oma katkeruus, jonka tähden hän eroaa ja hyvin usein sen jälkeen hän voi jollakin tavalla pyrkiä vahingoittamaan uskonyhteisöä, josta hän on eronnut. Tosin joskus voi olla ihan aito halu tuoda esille ikäviä ja todellisia vääristymiä, joita voi esiintyä joissakin uskonyhteisöissä.

Kun on tekemisissä uskonyhteisöstä eronneen ihmisen kanssa, niin että pääsisi hänen kanssaan pintaa syvemmälle, niin silloin myös aina tulee esille se onko hän eronnut uskonyhteisöstä siksi että yhteisö on toiminut häntä kohtaan väärin vai onko hän itse toiminut väärin ja katkeroitunut oman sydämensä vääryyden tähden ja sen tähden eronnut uskonyhteisöstä.

Se on ikävää ja valitettavaa, että on olemassa epäterveitä uskonyhteisöjä, joista ihmiset eroavat sen tähden, koska heitä kohtaan on toimittu väärin. Ihminen voi myös erota uskonyhteisöstä oman vääryytensä ja katkeruutensa tähden tai siksi ettei hän ole oikealla tavalla sisäistänyt tai ymmärtänyt tervettä ja Raamatullista uskon opetusta ja väärinkäsitysten tai oman kypsymättömyytensä tähden hän eroaa tervehenkisestä uskonyhteisöstä.

Miettinen toi esille iltalehden artikkelissa, että hän on nykyään agnostikko ja jos ihmeparantumisia todella tapahtuu ja ne ovat dokumentoitavissa, niin hän on valmis muuttamaan mielipidettään. Annan Miettiselle sellaisen ohjeen, että etsiytyy tervehenkisten Herran Jeesuksen opetuslasten puoleen, niin aivan varmasti alkaa löytymään dokumentoituakin tietoa ihmeparantumisista.

Raamattu kuitenkin sanoo uskon Jumalaan syntyvän Jumalan sanan kuulemisen kautta. Ihmeet ja parantumiset voivat vahvistaa uskoa, mutta todellinen Raamatullinen usko syntyy aina Jumalan sanan kuulemisen kautta, jolloin Pyhä Henki todistaa ihmisen sydämelle hänen syntisyytensä, Herran Jeesuksen sovitustyön ja pelastumisen iankaikkiselta kadotukselta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jos ja kun ihminen etsii uskoa väärällä tavalla eikä aseta uskoa sen oikealle ja todelliselle perustukselle, niin hän ei ymmärrä uskoa ja voi jopa katkeroitua ja alkaa syyttelemään uskovia ja Jumalaa. Jos käy niin, että uskoa väärällä tavalla etsivä ihminen ajautuu epäterveeseen kristillisyyteen, niin hän ajaa aina itsensä karille ja satuttaa sekä loukkaa itsensä todella pahasti.

Epäterve hengellisyys johtaa aina ongelmiin

Iltalehden artikkelin mukaan Raija Pelli oppi kirjaa kirjoittaessa sen kuinka ihmisille luvataan uskonyhteisöissä paljon, mutta heille annetaan usein todella vähän.

Silloin kun on kyse epäterveestä uskosta, niin on kyse valheesta ja vääryydestä. On aivan päivänselvää ettei valhe ja vääryys kanna kovin pitkälle, koska valhe ja vääryys rikkoo aina ihmistä. Uutuudenviehätys ja rikkinäisyys ihmisen sydämessä innostuttaa ihmistä ja antaa hänelle intoa ja paloa, mutta todellisuudessa koko ajan epäterveen uskonyhteisön valhe ja vääryys murentaa ja rikkoo ihmisen sydäntä.

Olen huomannut, että monissa tapauksissa (ei kaikissa) rikkinäinen ihminen uskoon tultuaan ajautuu ja hakeutuu rikkinäisyytensä tähden epäterveen uskonyhteisön toiminnan pariin. Rikkinäinen ihminen hyvin usein toimii itse väärällä tavalla (ei aina) ja kun hän tulee epäterveen uskonyhteisön toiminnan pariin, niin löytää sieltä yhtymäkohtia omaan rikkinäisyyteensä. Jos ihminen on rikki sillä tavalla, että hän itse toimii epäterveellä tavalla, niin se on kuin hän tulisi kotiinsa kun hän tulee epäterveen uskonyhteisön tilaisuuteen.

Joskus vilpitönkin korkean koulutuksen saanut ihminen hurahtaa epäterveen uskonyhteisön toimintaan mukaan sen tähden, koska hän on hengellisesti ymmärtämätön tai kypsymätön. Uskossaan kokematon, harjaantumaton, mutta uskossaan vilpitön ihminen olkoon hänen taustansa mikä tahansa voi harjaantumattomuutensa tähden sitoutua epäterveeseen uskonyhteisöön.  

Raija Pelli on sanonut vuonna 2008 iltalehden haastattelussa, että hänellä on näkijän kykyjä ja herkkyyden lahja nähdä enneunia. Pellin mukaan hän kokee yliluonnollisia asioita ja on nähnyt enneunena sukulaisensa kuoleman. Hän näki unen, jossa hänen sukulaisensa suli kirkkaaksi valoksi ja kun sukulainen ohitti Pellin, niin hän tunsi lämmön. Sukulainen oli sanonut Pellille unessa: "Kuule sie Rätvänä, kuolemaa ei ole". Pelli kertoi saavansa yliluonnollisia kokemuksia, jotka myös pelottavat häntä. Hän sanoi yrittävänsä kehittää yliluonnollista kykyänsä sekä avaavansa itseään niille.

Raamatun sanan opetuksen mukaan yliluonnolliset kokemukset myös unet, jotka toteutuvat ja viestittävät ettei kuolemaa ole ovat pahuuden lähteestä, eli pahuuden ja pimeyden voimien aikaansaannoksia. Nämä pimeyden voimat ovat tietäjä- ja vainajahenkiä, jotka pyrkivät eksyttämään ihmisiä pois pelastuksesta ja totuudesta. Raamatun mukaan on olemassa iankaikkinen kuolema, johon sellainen ihminen joutuu oman valintansa tähden, joka ei ole uskonut Raamatun Jumalaan tai ei ole uskonut nyt tässä Uuden Liiton ajassa Herraan Jeesukseen.

Epäterveen kristillisyyden parissa olevat ihmiset sekä tietäjä- ja vainajahenkien tekemisissä kanssa olevat ihmiset ammentavat samasta lähteestä, eli pimeyden ja pahuuden lähteistä. On todella ironista, että nämä molemmat edellä mainitut ihmisryhmät pitävät toisiaan epäterveenä sekä jopa pahan voiman kautta toimivina, mutta he ovat kuitenkin kumpaisetkin tekemisissä pahuuden kanssa.

Tietäjä- ja vainajahenkien kanssa tekemisissä olevista aikuisista ihmisistä osa kokee nämä yliluonnolliset asiat pelottavina. Jos lapsi kokee asioita pelottavina, niin silloin ei välttämättä kaikki ole ihan kunnossa. Jos iso ihminen ja vastuullinen aikuinen kokee tietäjä- ja vainajahenkien kontakteissa pelkoja, niin se todistaa myös pahuuden voimien olemassaolon. Sekin on perin outoa kun isot aikuiset ihmiset taivastelevat lasten kokemuksia, mutta samalla nämä isot aikuiset ihmiset ovat tekemisissä yliluonnollisten asioiden kanssa, jotka herättävät heissä pelkoja. Kuka puuttuisi näiden aikuisten pelkoihin? Tulisiko tietäjä- ja vainajahenkien yliluonnollisia kohtaamisia rajoittaa, koska ne herättävät pelkoja isoissa aikuisissa ihmisissä? On olemassa sellainen sanonta, kun joku syyttää jotakin häntä sormella osoittaen, niin samalla hänen kolme sormeansa osoittavat häntä itseään kohtaan. Toivon mukaan ymmärrät mitä ajoin takaa.

Silloin kun epäterveessä kristillisyydessä tapahtuu rankkoja rikoksia, pedofiliaa ja monenlaisia pahoja asioita, niin kyseessä ei ole todellinen Raamatullinen usko, vaan pahojen henkien vaikutus, joka eksyttää ihmisiä luulemaan, että he ovat hyvän puolella, vaikka todellisuudessa he ovat pahan palveluksessa.

Media voi antaa väärän todistuksen

Kun Suomen kansa lukee tai kuuntelee mediaa, niin on syytä tuoda esille, että toimittajan maailmankuva vaikuttaa todella paljon siihen millä tavalla hän kirjoittaa artikkeleita, lehtijuttuja, toimittaa TV-ohjelmia tai radio-ohjelmia jne.

Olen huomannut, että iso osa median toimittajista suhtautuu hyvin kielteisesti Raamatun uskoa kohtaan. Tietty osa toimittajista ovat suorastaan todella kielteisiä Raamatulliselle kristinuskolle ja tämän syyn tähden he kirjoittavat todella paljon epäterveestä kristillisyydestä, eli kristinuskon valhejäljitelmästä, ei aidosta ja oikeasta Raamatullisesta kristinuskosta.

Kun media pääsääntöisesti mässäilee ja tuo esille sensaatiohakuisia juttuja, artikkeleita jne. epäterveestä kristillisyydestä, niin se hyvin usein tuo ikävän leiman kaiken kristillisyyden ylle myös aidon ja Raamatullisen uskon ylle. Tämä on ikävä asia, koska usein näyttää siltä, että tällainen kaikkien leimaaminen on ikään kuin tarkoituksenmukaista ja tarkasti suunniteltua.

On todella ikävää, että epäterveen kristillisyyden tähden todellinen ja oikea Raamatullinen usko tulee myös halveksituksi. Tämä ei kuitenkaan ole yllätys, sillä Raamattu sanoo, että nimenomaan viimeisinä päivinä tulee  pilkkaajia pilkkapuheinensa, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan. Nämä pilkkaajat herjaavat Raamatun Jumalaa ja todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia ja käyttävät kuin keppihevosenaan epätervettä kristillisyyttä, että saavat syyn lyödä ja pilkata Raamatun Jumalaa ja Herran Jeesuksen opetuslapsia.

Meidän uskovien tehtävänä on rukoilla näiden pilkkaajien ja kaikkien ihmisten puolesta, että he löytäisivät pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Me emme saa sortua pilkkaamaan ja lyömään takaisin, vaan antamaan anteeksi heille. Herran Jeesuksen opetuslapsina saamme kuitenkin kertoa totuuden, vaikka se voikin tehdä kipeää, mutta tarkoitus ei ole loukata ja satuttaa ketään, sillä rakastamme jokaista ihmistä lähimmäisenrakkauden kautta, mutta totuuden rakkaudessa.

Harhaanjohtajat osa 2: Harhaanjohtajat 2
 
Petri Paavola 14.4.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
iltalehti.fi/201704122200099715
iltalehti.fi/201704122200101955
ltalehti.fi/200802287313008
Nokiamissio tarkastelussa

 

 

 

 

eXTReMe Tracker