Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 

Harhaanjohtajat - vahvassa uskossa osa 2

Kirjoitin aikaisemmin harhaanjohtajat - vahvassa uskossa osan 1, jossa käsittelin iltalehden artikkelien kautta epätervettä sekä tervettä kristillisyyttä ja median asenteellista suhtautumista Raamatun uskoa kohtaan. Tässä kirjoituksessa käsittelen samaa aihetta MTV:n artikkelin kautta: "Pyhää suutelointia ja alapään kampaamista – kirja kertoo suomalaisten lahkojen salatusta maailmasta" (12.4.2017)). Kirjoituksessani tuon esille myös epäterveen hengellisen toiminnan ja terveen uskon eroavaisuuksia.
 

Sisällys:
Puuttuva suojamekanismi
Rakkaus rahaan
Naisten alistaminen ja väärinkäytökset
Syy ja seuraus kirkon epäterveeseen toimintaan
Terve ja Raamatullinen kristillisyys

 

 

Puuttuva suojamekanismi

MTV:n artikkelin mukaan harhaanjohtajat - vahvassa uskossa kirjassa sanotaan, että seuraajansa tuhoavissa hengellisissä yhteisöissä on yhteistä se, että niistä puuttuvat suojamekanismit, joita esimerkiksi evankelisluterilaisessa kirkossa on.

Kun tutkimme ja tarkastelemme luterilaisen kirkon työntekijöistä ja työpaikan ilmapiiristä tehtyjä tutkimuksia, niin ne ovat varsin karmaisevaa luettavaa. Luterilaisen kirkon sisällä esiintyy todella paljon ihan samoja epäterveitä piirteitä kuin muiden epäterveiden kristillisten yhteisöjen keskuudessa. Luterilaisen kirkon väitetty suojamuuri osoittautuu todella köykäiseksi ja heikoksi kun sitä tarkastelee pintaa syvemmältä.

Vuonna 2002 työturvallisuuskeskus julkaisi luterilaisen kirkon alan työolobarometrin tutkimustulokset, jonka mukaan kirkon työpaikoilla on valtakunnallista tasoa enemmän ristiriitoja. Kirkossa esiintyy jonkin verran valtakunnan tasoa enemmän työpaikkakiusaamista. Kirkon työntekijöistä 60% koki palkan olevan epäoikeudenmukainen verrattuna muihin aloihin.

Kirkon työbarometrin (2001) mukaan kirkon työpaikoilla on enemmän ristiriitoja ja kiusaamista kuin muilla työpaikoilla. Kirkon työbarometri (2003) vahvisti asian ja osoitti näiden ongelmien lisääntyneen. Erityisesti työpaikka kiusaamista esiintyi kirkossa esimiesten ja alaisten välillä.

Per Lindbladin kyselytutkimuksessa sankareita ja syntipukkeja (1998) kävi ilmi, että seurakuntapappien, diakonien ja toimistotyöntekijöiden keskuudessa esiintyy runsaasti henkistä väkivaltaa. 77% tutkituista ilmoitti joutuneensa joskus kiusaamisen kohteeksi työpaikallaan. Seurakuntien työyhteisöissä esiintyi kateutta, kuppikuntaisuutta, eriarvoisuutta ja avointa erimielisyyttä.

Moilasen Terhin opinnäytetyön tutkimustulokset, jossa käytiin läpi useita tutkimuksia kirkon työntekijöistä ja työpaikan ilmapiiristä kertovat karua kieltä kirkon sisällä olevista suurista ongelmista.

Kiusaajien motivaationa oli vallan halu tai pätemisen tarve.  Eräs kiusaamisen syy oli kateus. Kiusaamisen yhteydessä, joistakin kiusaajista tuli esille luonnehäiriöt ja narsismi. Ylimielistä ja röyhkeää käytöstä esiintyi kiusaamisen yhteydessä. Työpaikoilla esiintyi pelon ilmapiiri, jossa työntekijät olivat kiusaamisen uhan alla. Tutkimuksien mukaan esimiehet ovat haluttomia ja voimattomia ratkomaan ja selvittämään kiusaamista. Naisia kiusattiin miehiä enemmän.

Kirkon työpaikka kiusaaminen esiintyy erilaisina muotoina, jotka laitan tähän yleisyysjärjestykseen, eli yleisin ensin ja jne. Työn ja yksityiselämän mustamaalaaminen, työolosuhteiden vaikeuttaminen, passiivinen hyväksyntä, uhkailu, työyhteisön ulkopuolelle jättäminen, syntipukki-ilmiö, mielenterveyden kyseenalaistaminen, seksuaalinen häirintä, hengellinen väkivalta.

Kirkon tilanne työpaikkakiusaamisen suhteen ei ole tänä päivänäkään merkittävästi parantunut. MTV:n artikkeli vuodelta 2012 toi esille kuinka Suomi on työpaikkakiusaamisen kärkimaita Euroopassa. Artikkelin mukaan työpaikkakiusaaminen on kaikkein yleisintä kuntien ja seurakuntien työntekijöiden keskuudessa sekä muissa hierarkkisissa organisaatioissa.

Kirkossa on tietenkin vastuuntuntoisia ihmisiä, jotka eivät alennu työpaikkakiusaamiseen. Kirkon sisällä on myös Jumalan armosta pelastettuja ihmisiä, tosin he ovat pieni vähemmistö. Karu totuus on kuitenkin, että luterilainen kirkko on työpaikkakiusaamisen alueella kärkipään työpaikkayhteisöjä. Kirkon väitetty suojamuuri väärinkäytöksiä vastaan on todelle köykäinen ja heikko. Kaiken esillä olleen tutkimustiedon valossa luterilainen kirkko on ihan yhtä epäterve yhteisö kuin muutkin epäterveet kristilliset yhteisöt ja lahkot. Samalla on sanottava se, että näin laaja-alainen epäterve toiminta kirkon sisällä tuhoaa ja vaurioittaa pahasti kirkon omia jäseniä.

Rakkaus rahaan

MTV:n artikkeli: "Pyhää suutelointia ja alapään kampaamista – kirja kertoo suomalaisten lahkojen salatusta maailmasta" (12.4.2017) toi esille kuinka nykypäivän lahkojohtaja rakastaa rahaa. Kirkon työntekijöistä (tutkimus vuonna 2002) osoitti kuinka yli puolet (60%) kirkon työntekijöistä koki palkkansa olevan epäoikeudenmukainen verrattuna muihin aloihin. Raamatun opetuksen mukaan Jumalan seurakunnassa ihmiset eivät palvele Jumalaa ja ihmisiä rakkaudesta rahaan, vaan rakkauden totuudessa Jumalaa ja ihmisiä kohtaan.

Kirkon työntekijöiden tyytymättömyys palkkaansa kohtaan voi olla monessakin tapauksessa osoitus rakkaudesta rahaan, ei rakkaudesta Jumalaa ja ihmisiä kohtaan. Tässäkin asiassa kirkossa enemmistö sen työntekijöistä toimii samalla tavalla kuin epäterveissä lahkoissa, joissa vastuuhenkilöt ovat rakastuneet rahaan. Silloin kun ihminen on rakastunut rahaan enemmän kuin Jumalaan ja ihmisiin, niin rahan ahneus ajaa ihmisen ajamaan omia etujaan, jonka seurauksena hän ei rakasta ja palvele lähimmäisiään.

Raamattu kehottaa Herraan Jeesukseen uskovia ihmisiä tyytymään elatukseensa. Raamatun opetuksen mukaan rikastumista tavoitteleva ihminen lankeaa kiusauksiin ja moniin vahingollisiin himoihin, jotka ovat jopa johdattamassa häntä turmioon ja kadotukseen. Raamattu sanoo rahan himon (rahan ahneus) olevan kaiken pahan juuri, sillä sitä himoitsevat eksyvät pois uskosta ja lävistävät itsensä monella tuskalla.

Raha on päivittäinen käyttöväline tässä maailmassa eikä rahassa itsessään ole mitään pahaa tai väärää. Rahan himo ja rahan himossa rikkauden tavoitteleminen, johtaa pahaan, koska silloin ihminen ei ajattele, eikä rakasta lähimmäisiään, vaan ajattelee itsekkäästi vain omia etujaan.

Naisten alistaminen ja väärinkäytökset

MTV:n artikkeli: "Pyhää suutelointia ja alapään kampaamista – kirja kertoo suomalaisten lahkojen salatusta maailmasta" (12.4.2017) toi esille kuinka uskonnollisissa lahkoissa alistetaan naisia.

Luterilaisesta kirkosta tehdyt tutkimukset kertovat kuinka kirkon sisällä naisia kiusataan ja sorretaan sekä häiritään seksuaalisesti enemmän kuin miehiä. Tässäkään suhteessa luterilaisessa kirkossa ei ole parempaa suojamuuria kuin muissa epäterveissä lahkoissa.

Luterilaiseen kirkkoon kuului vuonna 2017 tehdyn kartoituksen mukaan 71,9 suomalaista ihmistä. Vuonna 2017 luterilaisella kirkolla on toimintaa 400 paikkakunnalla, joissa on yhteensä noin 20 000 työntekijää.

Luterilainen kirkko on kärkipäässä työpaikkakiusaamisessa ja kirkon sisällä esiintyy monenlaisia ongelmia kuten esimiehet pompottavat alaisiaan, ihmisten mustamaalaamista, työn tekemisen vaikeuttamista, syrjinnän ja kiusaamisen kollektiivista hyväksymistä, uhkailua, työyhteisön ulkopuolella jättämistä, syntipukkina pitämistä, työntekijöiden mielenterveyden kyseenalaistamista, seksuaalista häirintää ja hengellistä väkivaltaa.

Edellä olevat kirkossa esiintyvät ongelmat ovat tyypillisiä epäterveille hengellisille yhteisöille ja lahkoille. Koska luterilainen kirkko on kärkipäässä työpaikkakiusaamisessa ja kirkossa on noin 20 000 työntekijää, niin se tarkoittaa sitä, että kirkossa tapahtuu väärinkäytöksiä, kiusaamista ja epäterveitä ilmiöitä paljon enemmän kuin muissa epäterveissä lahkoissa, koska näiden lahkojen jäsenmäärä on huomattavasti vähäisempi kuin luterilaisessa kirkossa.

Esillä olleiden tutkimustulosten valossa luterilainen kirkko on kaikista pahin ja epätervein hengellinen yhteisö Suomessa. Tästä täytyy kuitenkin erottaa kirkon sisällä toimivat tietyt herätysliikkeet, jotka pyrkivät uskomaan Raamatun sanaan enemmässä määrin kuin valtakirkon sisällä. Tällaisten kirkon herätysliikkeiden sisällä ei ole samassa määrin sellaisia ongelmia kuin mitä on valtakirkon sisällä. Sitten on myös tiettyjä epäterveitä herätysliikkeitä kirkon sisällä, joissa esiintyy runsaasti epäterveitä ongelmia.

Raamattu opettaa miehen ja naisen olevan yhtä arvokkaita Jumalalle, jonka seurauksena Raamatun sanan totuudesta kiinni pitävässä Raamatullisessa seurakunnassa ei alisteta naisia. Samoin Raamatun sanan totuudesta kiinni pitävässä seurakunnassa ei esiinny luterilaisessa kirkossa ja muissa epäterveissä lahkoissa esiintyviä ongelmia.

Syy ja seuraus kirkon epäterveeseen toimintaan

Tarkoitukseni ei ole mustamaalata tai panetella luterilaista kirkkoa ja sen toimintaa, sillä tekeehän kirkko myös arvokasta työtä lähimmäisten auttamiseksi. Tutkittujen tosiasioiden valossa kirkon toiminnassa on kuitenkin paljon samanlaisia ongelmia kuin mitä on muissa epäterveissä hengellisissä lahkoissa ja yhteisöissä. Suurin syy ja ongelma luterilaisella valtakirkolla on se ettei se julista pelastuksen evankeliumia kadotukseen matkalla oleville ihmisille.

Luterilaisen kirkon työntekijöiden keskuudessa on tapahtunut hurja muutos moraalikysymyksissä sallivampaan suuntaan. 2000-2010 luvuilla monet kirkon työntekijät eivät enää vastusta aborttia, eutanasiaa, prostituutiota ja avioeroja Homoseksuaalisuuden hyväksyminen on lisääntynyt merkittävän huomattavasti kirkon työntekijöiden keskuudessa. Edellä olevat asiat kertovat sen kuinka iso osa kirkon työntekijöistä ei usko Raamatun sanan olevan Jumalan sanan totuus ja ilmoitus yhteiskunnalle.

Kirkon sisällä on erilaisia arvomaailmaan omaavia ihmisiä, jossa arvomaailmat ovat jyrkässä ristiriidassa keskenään. Kirkon työpaikkojen ilmapiiriä leimaa laaja-alainen uskonnollisuus ja usko ihmisviisauteen sekä laaja-alainen Jumalan sanan totuuden torjuminen. Tämä luo pohjan sille miksi kirkko toimii isossa kuvassa ihan samalla tavalla kuin epäterveet hengelliset lahkot.

Silloin kun ihminen ja yhteisö hylkäävät Jumalan sanan totuuden ja sen sijaan luottavat uskonnollisuuteen ja ihmisviisauteen, niin sen lopputuloksena syntyy epäterve uskonnollinen yhteisö, jossa ihmiset tavoittelevat valtaa ja rahaa, alistavat yhteisön jäseniä, kiusaavat yhteisönsä jäseniä, käyttävät yhteisönsä jäseniä seksuaalisesti, taloudellisesti ja kaikin tavoin hyväkseen. Silloin kun hengellinen yhteisö rakentaa yhteisön toiminnan uskonnollisuuden ja ihmisviisauden varaan ja hylkää Jumalan sanan totuuden, niin yhteisöstä tulee epäterve hengellinen yhteisö, jossa tapahtuu monenlaisia väärinkäytöksiä sekä epätervettä toimintaa.

Koska kirkon sisällä ihmiset toimivat keskenään ristiriidassa olevien arvojen pohjalta ja monet ovat hylänneet Raamatun totuuden, niin sen tähden kirkon sisälle on rakentunut kateuden, kuppikuntaisuuden, eriarvoisuuden ja erimielisyyden voimakas ilmapiiri.

On ihan oikein ottaa esille mediassa epäterveiden lahkojen toiminta. Kehotan mediaa ottamaan luterilaisen kirkon toiminnan suurimman suurennuslasin alle, koska prosentuaalisesti ja väkimääräisesti kirkon sisällä esiintyy kaikkein eniten epätervettä toimintaa.

Terve ja Raamatullinen kristillisyys

Mistä tunnistaa terveen ja Raamatullisen kristillisen yhteisön? Vastaus tähän löytyy Jumalan sanan totuudesta. Raamatun opetuksen mukaan seurakunnan keskeisin henkilö on Herra Jeesus, eli seurakunnan toiminta ja keskipiste keskittyy yksin ja ainoastaan Herran Jeesuksen ympärille. Herran Jeesuksen sovitusveri, ristinkuolema ja ylösnousemus sekä sanoma Herrasta Jeesuksesta, joka elää on Raamatullisen seurakunnan toiminnan keskipiste.

Jeesus keskeinen seurakuntaa toimii ja kokoontuu Raamatun sanan totuuden opetuksen mukaisesti. Raamatullinen seurakunta pitää esillä pelastuksen evankeliumia kadotukseen matkalla oleville sieluille. Raamatullinen seurakuntaa julistaa evankeliumia Herrasta Jeesuksesta, joka saa aikaan parannuksen ihmisen sydämessä, joka tarkoittaa mielenmuutosta, jossa ihminen katuu syntejänsä Jumalan edessä, haluaa hylätä syntielämää ja uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa, jonka seurauksena hän saa syntinsä anteeksi sekä osallisuuden iankaikkiseen elämään.

Raamatullista seurakuntaa ei johda yksi ihminen, vaan aina ryhmä miehiä, eli vanhimmat, jotka ovat paimenia, joiden tehtävä on yhdessä paimentaa seurakuntaa. Paimenten tulee johtaa seurakuntaa, palvelemalla seurakuntaa rakkaudessa. Yhden ihmisen johdon alaisuudessa toimiva hengellinen yhteisö on altis kaikenlaiselle vääryydelle ja epäterveelle toiminnalle. Tämän syyn takia Herra Jeesus on asettanut paikallisen seurakunnan johtajuuden useiden paimenten harteille.

Raamatullinen seurakunta noudattaa Jumalan sanan totuutta sekä Raamatullisessa seurakunnassa kunnioitetaan ja rakastetaan toisia seurakunnan jäseniä. Raamatullisessa seurakunnassa ei alisteta naisia, vaan nähdään niin nainen kuin mieskin yhtä arvokkaina Jumalan luomistöinä, joita Jumala rakastaa yhtä paljon.

Raamatullisessa seurakunnassa ei tapahdu väärinkäytöksiä ja jos jostakin syystä, niin pääsee käymään, niin niihin puututaan sävyisästi Jumalan sanan totuuden ohjeiden mukaan.

Raamatullisessa seurakunnassa ihmiset eivät pyri saamaan valta-asemaa, eivätkä pyri yksin johtamaan seurakuntaa, koska Raamatun opetuksen mukaan yksikään uskova ihminen ei voi eikä saa yksin johtaa paikallista seurakuntaa, koska Jumala on antanut ja asettanut paikallisen seurakunnan johtamisen usean paimenen harteille. Silloin kun hengellinen yhteisö avaa oven väärälle johtamiselle, niin se johtaa kateuden ilmapiiriin sekä vallan tavoittelemiseen. Raamatun opetuksen mukaan paimenten "valta" ei ole tämän maailman valtaa, vaan rakkaudessa tapahtuvaa palvelemista. Raamattu kieltää paimenilta herroina hallitsemisen seurakunnassa. Jos ja kun hengellinen yhteisö avaa oven väärälle johtamiselle, eli yhden miehen johtamismalliin, niin se avaa oven luonnehäiriöisille sekä narsisteille raivata itselleen valta-asema seurakunnan yksin valtiaana.

Raamatullinen seurakunta pitää esillä Jumalan armoa totuudessa, joka opettaa uskovia hylkäämään syntejä ja kasvamaan uskossa yhä syvempään Jumalan tuntemiseen. Raamatullinen seurakunta pitää esille Jumalan rakkautta totuudessa, koska vain Jumalan armo ja rakkaus totuudessa Pyhässä Hengessä voi muuttaa ihmisen ja opettaa häntä olemaan armollinen ja rakastava totuudessa lähimmäisiään kohtaan. Raamatullinen seurakunta palvoo ja kunnioittaa Isä Jumalaa Herran Jeesuksen kautta. Raamatullinen seurakunta uskoo Jeesuksen tosi Jumaluuteen ja uskoo Herran Jeesuksen olevan iankaikkinen Jumala, mutta ei Isä, sillä Poika (Jeesus) on Isälleen alamainen, niin kuin Raamattu opettaa.

Harhaanjohtajat osa 1: Harhaanjohtajat osa1

 Petri Paavola 20.4.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
mtv.fi/uutiset
is.fi/kotimaa
kirjastot.diak.fi/moilanenterhi
mtv.fi/uutiset
evl.fi
evl.fi/tietoa-kirkosta
sakasti.evl.fi

 

 

 

eXTReMe Tracker