Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Holokaustin kieltäjät elävät valheessa

Breaking Israel News (BIN) kirjoitti (18.8.2020) artikkelin: Facebook Now Promoting Holocaust Denial - Facebook edistää nyt holokaustin kieltämistä. BIN:n artikkelissa tuotiin esille, että ISD, joka on ääriliikkeitä vastustava organisaatio on julkaissut raportin, jossa sanotaan Facebookin ja Twitterin sallivan holokaustin kieltäjien harjoittavan aktiivista toimintaa julkaisualustoillaan. Kävin lukemassa ISD raportin (Hosting the Holohoax A Snapshot of Holocaust Denial Across Social Media) ja käyn läpi muutamia asioita, joita raportissa tuotiin esille. Tuon kirjoituksessani esille myös muutamia tosiasioita, jotka kumoavat holokaustin kieltäjien väitteet ettei holokaustia (juutalaisten joukkomurhaa) olisi tapahtunut siinä laajuudessa (n. 6 milj.) kun se on yleisesti esitetty.

ISD organisaation raportissa sanottiin, kuinka holokaustin kieltäjien salaliittoteoriat juutalaisia kohtaan ovat lisääntyneet viime vuosina digitaalisten alustojen kautta, joiden kautta holokaustin kieltämistä on vahvistettu ja laajennettu. ISD:n raportin mukaan holokaustin kieltäjien käyttämä termi holohoax (holokaustin huijaus) on helposti saatavilla Facebookissa, Twitterissa, Redditissa ja Youtubessa. Raportin mukaan holokaustin kieltäjien levittämä sisältö on myös merkittävästi vähentynyt Youtubessa viime vuosina.

Raportin tietojen mukaan Facebookissa on 36 sivua tai ryhmää, jotka ovat erityisesti omistettu holokaustin kieltäjille tai holokaustin kieltäjien julkaisemalle sisällölle. Yhdeksän näistä olivat äärioikeisto yhteisöjen sivuja, seitsemän antisionismi yhteisön sivuja, kolmetoista salaliittoteoria yhteisöjen sivuja, viisi pro-Palestiina sivua, yksi islamilaisen yhteisön sivu ja yksi kristillisen yhteisön sivu.

Raportti toi esille, että 1.6.2018 - 22.7.2020 välisenä aikana sanat holokausti on huijaus, on mainittu Reddittissa 2300 kertaa, Twitterissa 19000 kertaa ja Youtubessa 9500 kertaa.

Raportin mukaan Facebookin algoritmi aktiivisesti suosittelee holokaustin kieltäjien materiaalia. Lumipallo menetelmää käyttämällä raportin mukaan, kun kävijä seuraa julkisia sivuja, jotka sisältävät holokaustin kieltäjien materiaalia, niin Facebook aktiivisesti mainostaa edelleen holokaustin kieltäjien materiaalia tälle kävijälle.

ISD raportin tutkijat tekivät holohoax sanalle (holokaustin huijaus) hakuanalyysin 1.6.2018 - 22.7.2020 välisenä aikana ja Facebookista löytyi 415 viestiä 283:lta sivulta ja ryhmästä, joita jaettin eteenpäin 10291 kertaa. Viidenkymmenen näyteviestin joukossa 41 viestiä sisälsi holokaustin kieltäjien materiaalia. Sanat holokausti on huijaus voivat tulla esille myös siinä yhteydessä kun holokaustin kieltäjien valheita kumotaan. Mutta 41 viestiä 50:n näytteeksi otetun viestin joukossa sisälsivät holokaustin kieltäjien materiaalia, joka kertoo sen, että Facebookissa on enemmän holokaustin kieltäjien tekstiä kun holokaustin kieltämistä vastustavia tekstejä.

Kun luin ISD raporttia holokaustin kieltäjien levittäytymisestä erilaisiin Internet-median julkaisualustoihin, niin sen perusteella voidaan nähdä kuinka antisemitismi on nostanut päätänsä ja pyrkii vahvistumaan ja on vahvistunut. Vaikka holokaustin kieltäjien sisältö on vähentynyt merkittävästi Youtubessa, niin siitä huolimatta Youtubeen ladataan jatkuvasti holokaustin kieltäjien materiaalia.

Holokausti, juutalaisten massamurha oli kauhistuttava rikos ihmisyyttä vastaan ja sen tulisi olla itsestään selvää ettei minkään median, Internetin julkaisualustan tai minkään muun julkaisutoiminnan tulisi sallia ollenkaan holokaustin kieltäjien valheita. Tässä pitäisi olla nollatoleranssi. Facebook salliessaan holokaustin kieltäjien valheellisen propagandan levittämisen omalla alustallaan on edistämässä antisemitismin levittämistä.

Seuraavaksi otan esille muutaman yksityiskohdan, jotka kumoavat holokaustin kieltäjien valheet.

Holokaustin kieltäjät sanovat, että vuonna 1942 Euroopassa asui vain 3,3 miljoonaa juutalaista, jonka tähden kuuden miljoonan juutalaisen surmaaminen Euroopan maaperällä on mahdotonta.

Natsien antisemitistinen propagandaelokuva Der Ewige Jude (Ikuinen juutalainen) on julkaistu 28.11.1940. Der Ewige Jude elokuva oli täynnä valheita juutalaisista, mutta elokuva sisältää myös yhden totuuden, sillä elokuvan mukaan 1930-luvun lopulla ja 1940-luvun alussa Puolassa oli juutalaisia lähes neljä miljoonaa.

Vuonna 1933 Euroopassa asui noin 9,5 miljoonaa juutalaista. Edellä olevat tosiasiat juutalaisten lukumäärästä todistavat sen, että juutalaisia asui Euroopassa paljon enemmän kuin 3,3 miljoonaa.

Jewishvirtuallibrary.org tilaston mukaan vuonna 1939 maailmassa oli 16,728,000 juutalaista ja vuonna 1945 juutalaisten väkiluku oli 11,000,00 miljoonaa. Kun lasket lukujen erotuksen vuodesta 1939 vuoteen 1945, niin näet, että vuonna 1945 juutalaisia oli maailmassa noin 6 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 1939. Tämä tilastollinen fakta ja yksityiskohta todistaa sen, että natsit surmasivat Euroopassa noin 6 miljoonaa juutalaista.

Vuonna 2019 Jewishvirtuallibrary.org tilaston mukaan maailmassa oli 14,707,400 miljoonaa juutalaista. Tänä päivänä on kulunut vähän yli 70 vuotta holokaustista ja vieläkään ei ole päästy edes samaan juutalaisten lukumäärään kun mitä heitä oli maailmassa 1939. Tilastollisen väestönkasvun mukaan juutalaisia tulisi olla nyt tänä päivänä (2020) paljon enemmän kuin vuonna 1939. Tänä päivänä juutalaisia on maailmassa noin kaksi miljoonaa vähemmän kuin vuonna 1939. Kuuden miljoonan juutalaisen ihmisen surmaaminen Euroopassa natsien toimesta on syy siihen, että juutalaisia on tänä päivänä vähemmän maailmassa kuin mitä heitä oli vuonna 1939. Holokaustin tähden juutalaisten väestön lukumäärä ei ole päässyt nousemaan sille tasolle, missä sen tulisi olla tänä päivänä. Edellä olevat tilastolliset faktat todistavat myös sen, että natsit surmasivat ja tappoivat Euroopassa noin kuusi miljoona juutalaista.

Natsit ovat itse kertoneet omissa dokumenteissaan juutalaisten tuhoamisesta. Heinrich Himmler puhui natseille Puolan Posenissa 1943 juutalaisten evakuoinnista ja juutalaisten joukkotuhosta. Adolf Hitler sanoi Berliinissä 30.1.1942, että sodan seurauksena juutalaiset tullaan tuhoamaan täydellisesti. Natsien oma todistus todistaa heidät syyllisiksi kuuden miljoonan juutalaisen kansanmurhaan.

Jokainen ihminen, joka uskoo holokaustin kieltäjien valheita on eksynyt uskomaan emävalhetta. Hilter sanoi kirjassaan Mein Kampf, että juutalaiset ovat valehtelemisen suurmestareita. Voiko ihminen keksiä suurempaa valhetta juutalaisista kuin mitä Hitler on sanonut? Jumala valitsi juutalaisen kansan, jonka kautta Jumala antoi sanansa juutalaisille ja koko ihmiskunnalle. Juutalaiset dokumentoivat ja kirjoittivat tarkasti Jumalan sanan, niin että jokainen sukupolvi voi lukea Jumalan sanan ilmoitusta omalla äidinkielellään Raamatunkäännösten kautta. Juutalaisten kautta Jumala antoi maailman ihmisille kirjoitetun totuuden sanoman ja Jumalan sanan ilmoituksen. Kukaan ihminen ei ole täydellinen ei juutalainen, eikä pakana, mutta totuus on se, että Jumala on antanut totuuden juutalaisille ja juutalaiset ovat taltioineet ylös ja muistiin tämän totuuden kokonansa.

Koko juutalaisen historian ajan ihmiskunta on pyrkinyt kertomaan valheita juutalaisista ja nostattanut maan päälle mitä kauheimpia antisemitismin ilmenemismuotoja. Tämä maailma on pahan vallassa, niin kuin Herra Jeesus sanoi. Koska maailma on pahan vallassa, niin siksi kautta koko maailmanhistorian ihmisiä on johdettu harhaan. Valtaapitävät ihmiset sekä vaikutusvallan omaavat ihmiset ovat koko maailmanhistorian ajan manipuloineet ja kontrolloineet ihmisten mieliä ja ajatusmaailmaa suurelta osin valheen kautta.

Tähän väliin sopii Youtubesta poistetun Talkradio kanavan ylläpitäjän Arton sanat, sillä hän on sanonut todella hyvin ja osuvasti, että kyse ei ole sinun sananvapaudestasi, kun jaat tietoa näissä kanavissa (Youtube, Twitter jne.), vaan kyse on heidän (Youtube, Twitter jne.) mielipide vaikuttamisestaan, koska näitä kanavia ei ole luotu sinun sananvapauden ja ilmaisunvapauden takia. Arton sanat ovat täyttä totta. Suuri osa nykyisistä eri median julkisista alustoista on luotu alustan pitäjien mielipiteiden vaikuttamisen tähden. Nämä mediat ja julkiset alustat ovat uuden maailmanjärjestyksen airuiden hallinnassa, joiden kautta ihmisiä manipuloidaan sekä pyritään kontrolloimaan siten, että he ajattelisivat siten kuinka uuden maailmanjärjestyksen airuet haluavat heidän ajattelevan.

Holokaustin kieltäjien valheellinen informaatio on osa uuden maailmanjärjestön agendaa, koska Raamattu sanoo kuinka lopunaikana kaikki kansat kääntyvät Israelia vastaan. Vaikka kaikki maailman ihmiset eivät uskoisikaan holokaustin kieltäjien valheita, niin osa uskoo ja tällä tavalla holokaustin kieltäjät ovat eräs ryhmä, jotka valheen kautta levittävät antisemitismiä juutalaisia kohtaan. Sitten on muita asioita, joiden kautta muut ryhmittymät vastustavat Israelia ja levittävät antisemitismiä. Eräs tällaisista asioista on valhe Palestiinan valtiosta ja Israelista "pahana poikana", joka muka sortaisi palestiinalaisia, mikä ei ole totta. Näin nämä kaksi ryhmää ja muut ryhmät antisemitismin agendan kanssa ovat kaikki osa sitä kun kaikki kansat kääntyvät Israelia vastaan tämän maailmanajan lopunaikana ihmiskunnan viimeisinä päivinä.

Raamatun sanan mukaan elämme nyt Uuden Liiton uskonjärjestyksen aikakautta, joka poisti ja kumosi vanhan liiton uskon aikakauden. Raamatun sanan profetian mukaan Jerusalemiin tullaan rakentamaan kolmas temppeli, jossa antikristus julistaa valheen voinalla olevansa jumala ja tämän maailman "pelastaja". Jerusalemin kolmas temppeli ei ole Jumalan tahto, vaan sallimus, koska Messias Jeesuksen veren ja syntiuhrin kautta vanhan liiton järjestys kumoutui. Olemme lähellä sitä aikaa kun Herra Jeesus tulee takaisin hakemaan seurakuntansa luokseen ylöstempauksen kautta.

Jos sinä lukijani et ole uskossa Herraan Jeesuksen, uudestisyntynyt ylhäältä Jumalan armosta, niin et ole pelastunut, vaan oman synnin valintasi tähden matkalla kohti iankaikkista kadotusta. Pelastus Herrassa Jeesuksessa perustuu Jeesuksen vereen, jonka Hän vuodatti ristillä syntien anteeksisaamiseksi. Pelastuminen perustuu Jeesuksen sovitustyöhön, ei ihmisen tekoihin, ei uskonnollisiin rituaaleihin. Jumala on asettanut pelastuksen vastaanottamisen evankeliumin uskomiseen. Toisin sanoen, silloin kun ihminen tunnustaa ja katuu syntejänsä sekä uskoo Jeesuksen Pelastajaksi ja Herraksi, niin hän pelastuu, saa syntinsä anteeksi sekä saa osallisuuden iankaikkiseen elämään Jumalan kanssa.

 

Petri Paavola 20.8.2020

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

breakingisraelnews.com/ 156913/ facebook-promoting-holocaust-denial
isdglobal.org/ 2020/08 Hosting-the-Holohoax
youtube.com/ Talkradio poistettu
jewishvirtuallibrary.org/ jewish-population-of-the-world
kotipetripaavola.com/ holokaustin kieltajien valhe
kotipetripaavola.com/ hitler antisemitismi mein kampf
 

 

 

 

eXTReMe Tracker