Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Patrickin tapaus

Olemme saaneet lukea ja kuulla Patrick Tiaista koskevat surulliset uutiset Patrickin oman selonteon kautta. Olen ollut tämän asian kanssa rukouksessa ja koin sydämessäni, että olisi hyvä kirjoittaa asiasta muutamasta näkökulmasta käsin. Ei ole helppoa kirjoittaa tästä aiheesta, koska en halua satuttaa, vaan ohjata oikealle tielle. Oikealle tielle pääseminen ei ole kuitenkaan lihalle mieluisaa, vaan itsensä kieltämisen tie, jossa ihmisen tulee antautua Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Aluksi haluan sanoa ettei kirjoitukseni ole lyö lyötyä kirjoitus tai kivitys mielessä tehty tuomion julistus, eikä aikomukseni ole olla millään tavalla ivallinen tai pilkallinen Patrickia kohtaan. Päinvastoin olen surullinen ja murheellinen Patrickin tilanteesta. Olen myös surullinen siitä kun monet uskovat ikään kuin iloitsevat siitä, että Patrick jäi kiinni homoseksuaalisuuden synnistä. Homoseksuaalisuus on syntiä eikä siitä pidä iloita jos joku jää kiinni homoseksuaalisuuden harjoittamisesta, vaan siitä pitäisi olla murheellinen ja rukoilla hänelle parannusta synnistään, että hän saisi elämäänsä todellisen Jumalan armon.

Kehotan uskovia rukoilemaan Patrickin puolesta, että hän tekisi aidon parannuksen ja hylkäisi elämästään kaiken vääryyden sekä epäraamatullisen perustuksen, jossa hänen sydämensä on ollut kiinni. On todella ikävää mitä on sattunut, eikä tällaisista asioista kirjoittaminen ole mieltä ylentävää, vaan kirjoitan tämän kirjoituksen suuren surun ja kivun kautta. Tässä tapauksessa on kuitenkin sellaisia puolia ja näkökulmia, jotka on otettava esille, että oppisimme välttämään tällaisen toistumisen sekä ymmärtäisimme vääryyden juurtumisen vahingolliset ja kauhistuttavat seuraukset. Kun luet kirjoitukseni, niin huomaat miksi on tärkeää kirjoittaa tästä aiheesta, sillä tässä aiheessa on monia erilaisia vääristymien näkökulmia sekä eksyttäviä valheita, jotka voivat jäädä huomaamatta sekä antaa tilanteesta erilaisen kuvan kuin mikä on todellisuus. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Älä lyö Patrickia
Kundaliinivoima eksytys
Patrickin facebook tiedote ja muut ilmoitukset
Patrickin tukijat ja kannattajat
Loppusanat

Älä lyö Patrickia

Me emme saa uskovina iloita Patrickin syvästä ja karmeasta lankeemuksesta homoseksuaaliseen suhteeseen. Sen sijaan meidän tulisi rukoilla Patrickin puolesta, että hän parannuksen kautta pääsisi Jumalan armoon ja hylkäisi valheenhengen vaikutuksen (ja väärät opit), joka on kaiken tämän takana. Raamatun opetuksen mukaan osallisuus valheenhenkiin johdattaa ihmisen niin hengelliseen kuin lihalliseen haureuteen. Jos emme ymmärrä todellista syytä tapahtumille, vaan ulkoistamme ja vieritämme syyt väärään osoitteeseen, niin silloin todellista parannusta ja valheiden hylkäämistä ei voi tapahtua. Kyse ei ole pelkästään homoseksuaalisen suhteen hylkäämisestä, vaan valheen perustalle rakennetusta elämästä, joka tulee hylätä sekä tehdä parannusta, että pääsisi todelliseen Raamatulliseen uskoon sekä yhteyteen totisen Jumalan kanssa uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Me emme saa lyödä Patrickia, sillä hän ja hänen vaimonsa tulevat kärsimään tästä suunnattoman suuresti. Patrick ja hänen vaimonsa tarvitsevat paljon rukousta sekä oikeanlaista tukea, välittämistä ja rakkautta. Meidän tulee rukoilla Patrickin puolesta sekä rakastaa häntä rakkaana lähimmäisenä ja tukea häntä kaikin tavoin pääsemään totuuden tielle uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jos todella välitämme Patrickista ja rakastamme häntä, niin silloin emme lakaise asioita maton alle ja sano, koska Patrick on antanut facebook sivullaan tiedotteen, jossa hän sanoi kantavansa vastuun asiasta, niin asia on loppuun käsitelty eikä kenelläkään ole enää millään tavalla oikeutta käsitellä ja pyöritellä tätä asiaa. Asia ei ole kuitenkaan niin, sillä Patrickin tiedotteissa ja ilmoituksissa oli monia kohtia, jotka kertovat ettei hän ole ainakaan vielä ottanut asiassa koko vastuuta eikä tehnyt parannusta niistä asioista, jotka ovat johtaneet tähän ikävään ja surulliseen uutiseen. 

Kun luemme Patrickin aikaisemmat tiedotteet pitkästä lomasta koskien hänen palvelutyötään sekä sen jälkeen tarinan muuttuminen ja homoseksuaalisuuden esille tuleminen ja Patrickin avaaman kapeatie.blogspot.fi sivun blogikirjoitus sekä otamme esille muutamia Patrickin opetuksia sekä hänen ympärillään tapahtuneita hengen manifestaatioita ja Patrickin välittämiä sanomia sekä mitä hän on paljastanut seksuaalisesta suuntautumisestaan, niin me näemme asian aivan erilaisessa valossa kuin millaisena se nyt julkisuudessa näyttäytyy.

Jos todella ihan aidosti rakastamme Patrickia sekä kaikkia niitä, jotka ovat tukeneet Patrickin Word of Faith palvelutehtävää, niin silloin on otettava esille valheellinen juuri, joka on johtanut kaikkeen siihen pahaan mistä olemme saaneet lukea, mikä on Jumalalle kauhistus. Asioiden esille ottaminen ei ole Patrickin tuomitsemista tai lyömistä, vaan asioiden selvittämistä, jotka ovat olleet julkisesti esillä sekä lähimmäisen rakastamista, koska vain totuus voi vapauttaa ihmisiä vääryyden kahleista. Jos rikkaruohosta leikataan pois maan päällä kasvava näkyvä osa, mutta juuristo jätetään kasvamaan maan alle, niin se työntää itseään esiin yhä uudestaan, siksi se on juurineen revittävä irti. Herra Jeesus tekee sen hellävaroen, niin ettei ihmistaimi mene rikki, vaan saa mahdollisuuden uuteen elämään ja todelliseen Pyhän Hengen voimaan ja totuuden rakkauteen.

Jos uskova ihminen kokee sydämessään iloa ja pilkkaa Patrickia kohtaan hänen lankeemuksensa tähden, niin hän ei elä Jumalan Hengen mukaan, vaan on omaksunut sydämeensä saatanallisen asenteen, jonka kautta hän lyö lyötyä, koska hänen sydämessään ei ole armollisuutta, eikä rakkautta totuuteen. Kirjoitukseni ei ole lyö lyötyä kirjoitus Patrickia kohtaan, vaan sen sijaan tunnen häntä kohtaan Jumalan rakkautta ja olen surullinen sekä murheellinen hänen puolestaan. En kehota ketään ivaamaan ja pilkkamaan Patrickia, vaan rakastamaan häntä lähimmäisenrakkauden kautta ja rukoilemaan hänen puolestaan.

Kundaliinivoima eksytys

Patrick Tiaisen ongelma on se, että hän on yhteydessä kundaliinivoimaan, joka esiintyy "Pyhänä Henkenä" äärikarismaattisissa yhteyksissä ja uskon sana liikkeessä. Kundaliinivoiman tausta ja juuret ovat Babyloniassa, jossa opetettiin kosmisesta käärme-energiasta, joka on levinnyt kaikkialle maailmaan erilaisten uskontojen, oppien ja hengellisten suuntauksien kautta. Kundaliinivoiman kautta toimivat henkioppaat, "pyhä henki" jne., ovat samoja demoneja ja riivaajahenkiä, jotka eksyttivät babylonialaisia muinaisessa Babyloniassa. Kundaliinivoima on sama asia kuin saastaisten henkien, eli riivaajahenkien kautta tapahtuva eksytys.

Kundaliinigurujen (hindulaisuudessa) kundaliinivoima johdattaa ihmisen transsiin ja vaikuttaa monella tavalla kuten saa aikaan vapinaa, tärinää, pakkoliikkeitä, nykiviä liikkeitä, sähkövirran virtaamista kehossa, mielen tyhjentymistä, hillitöntä naurua tai itkua, vierailla kielillä puhumisen kokemuksia, näkyjen saamista jumaluusolennoilta, parantaa kehon sairauksia, vahvistaa ihmisen seksuaalisuutta ja voi muuttaa ihmisen seksuaalisuutta, saa aikaan jumalallisen juopumuksen (humaltumisen) kokemuksia jne. 

Kirjoitin sivullani Patrick Tiaisesta 19.2.2017 seuraavasti: ..... Patrick Tiainen opettaa, että uskova voi juopua Pyhästä Hengestä, eli toisin sanoen olla päissään ja juovuksissa Pyhästä Hengestä. ....... Hengestä juopumisen opetus on röyhkeä opetus, joka halventaa Jumalan Pyhän Hengen työtä alentaen sen samalle tasolle synnin kanssa, joka tuhoaa ihmisen elämää. Jumalan Pyhä Henki ei vaikuta ihmisessä synnin kaltaista olotilaa, eikä siten tietenkään vaikuta minkäänlaista juopumista tai juovuksissa olemisen olotilaa. Tässäkin kohden Patrick erehtyi ja vääristi totuuden. ...... Patrick Tiainen on vaarallisella tiellä ja ellei hän tee parannusta ja hylkää lukuisia uskon sanan-liikkeen (Word of Faith) ja äärikarismaattisuuden harhoja, niin tulemme näkemään sen kuinka hän ajautuu yhä syvemmälle eksytyksen kavaliin juoniin, joka tulee päättymään hyvin surullisesti. Toivon ja rukoilen, että Patrick pysähtyisi ja tekisi parannuksen ja löytäisi sen kautta todellisen ja Raamatullisen uskon.

Kun Patrick ei ole tehnyt parannusta eksyttäväisen ja saastaisen valheenhengen vaikutuksesta (kundaliinivoima) ja vääristä opetuksista, niin hänen elämänsä ajautui kauhistuttavaan homoseksuaalisuuden harjoittamiseen sekä hänen maallinen vaelluksensa oli lähellä päättymistään tässä maailmanajassa. Tiedän sen, että Patrick on saanut monia varoituksia ja kehotuksia tehdä parannus ja hylätä valheet, mutta hän ei tehnyt parannusta ja sen kaiken lopputulos on kaikkien nähtävillä julkisesti ja kaikki päättyi surullisesti. Toki on olemassa armo, kun ja jos tekee parannuksen ja hylkää synnin, mutta homoseksuaalisuuden harjoittaminen ei ole ainoa synti, joka tulisi hylätä, vaan homoseksuaalisuuden lisäksi tulisi hylätä osallisuus eksyttäväiseen ja saastuttavaan henkeen, jonka oppeja Patrick on opettanut ja puolustanut julkisesti, kuten esim. Hengestä juopumisen oppi. Silloin kun ihminen luulee palvelevansa Herraa Jeesusta ja antaa riivaajahenkien juovuttaa itsensä saastaisen hengen kosketuksen kautta tai feikkaa juopumisen kokemusta sekä opettaa Hengestä juopumista, niin sellainen ihminen ei kirkasta Raamatun Jeesusta, vaan on tekemisissä eksyttäväisten riivaajahenkien kanssa, jotka eksyttävät ihmisiä luulemaan, että kyseessä on Raamatun Jumalan voima ja vaikutus.

Osallisuus saastaisiin henkiin johdattaa ihmisen hengelliseen haureuteen sekä myös monissa tapauksissa lihalliseen haureuteen. Patrickin kohdalla osallisuus saastaisiin henkiin johdatti hänet hengelliseen ja lihalliseen haureuteen. Todellinen Jumalan voima ei vaikuta miehessä homoseksuaalista suhdetta toiseen mieheen. Raamattu tuo esille sen kuinka osallisuus riivaajahenkiin sekä valheeseen vääristää seksuaalisuuden ja voi johdattaa ihmisen homoseksuaaliseen suhteeseen. Kyse ei ole pelkästä lankeemuksesta, vaan valheessa elämisestä, joka vääristää totuuden ja saa aikaan ihmisen sydämessä vetovoimaa häpeällistä himoa kohtaan, joka voi vääristyä homoseksuaaliseen toimintaan. Raamattu sanoo homouden olevan kauhistuttava synti Jumalan edessä.

Tiedän, että moni sanoo, älä tuomitse, sillä ei homous ole sen kummempi synti kuin mikään muukaan synti. Raamatun sanan mukaan se on kauhistuttava synti, jonka tähden Sodomassa ja Gomorrassa eläneet ihmiset, jotka harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin (homous) lihanhimoihin kärsivät iankaikkisen tulen rangaistusta. En minä tuomitse Patrickia, sillä ei minulla ole edes oikeutta tuomita häntä, mutta siihen minulla on oikeus, että kerron sen mitä Jumala sanoo sanansa ilmoituksessaan homoseksuaalisuuden harjoittamisesta. Raamattu kertoo kuinka riivaajahenkiin yhteydessä olevien epäjumalanpalvelijoiden keskuudessa harjoitettiin homoseksuaalisia suhteita. Uskonnollisen epäjumalanpalveluksen ja homoseksuaalisen käyttäytymisen välillä on yhteys, jonka Raamattu todistaa todeksi. Tämä ei tarkoita sitä, että jokainen uskonnollinen epäjumalanpalvelija harjoittaisi homoseksuaalista toimintaa, eikä jokainen homoseksuaali ole uskonnollinen epäjumalanpalvelija, mutta sitä se tarkoittaa, että uskonnollisella epäjumalanpalvelemisella (yhteys riivaajahenkiin) ja homoseksuaalisuudella on yhteys keskenään.

Patrick Tiainen kertoi TV7 plus video blogissaan 1.6.2015 kuinka hän kävi taivaassa ja näki siellä neljäkymmentä uhrattavaa eläintä. Koska Patrick näki taivaassa uhrieläimiä, niin se tarkoittaisi, että taivaassa olisi syntiä, sillä siellä missä on uhrattavia elämiä on myös syntiä. Jumalan taivaassa ei ole syntiä ja siksi Patrickin "taivaskäynti" oli joko Patrickin keksimä valhe tai saatanan antama valhekokemus. Patrickin taivasnäky uhrattavista eläimistä vääristää pelastuksen evankeliumia, koska Jumalan taivaassa ei ole syntiä eikä myöskään synnin tähden uhrattavia uhrieläimiä. Patrickin kertomus Jumalan taivaassa olevista uhrieläimistä pilkkaa ja halventaa Jumalaa sekä Herran Jeesuksen sovitusverta. Jokainen Jumalan sanan totuutta rakastava uskova ihminen tietää sen, että saatana pilkkaa Jumalaa ja Herran Jeesuksen sovitusverta. Tässä kohden Patrick meni liian pitkälle antamalla oman suunsa kautta valheenhengen pilkata Jumalaa ja Herran Jeesuksen sovitusverta. Koska Patrick ei tehnyt parannusta tässä kohden, niin hän ajautui yhä syvemmälle eksytyksen kavaliin pauloihin.

Patrick Tiainen julisti Helsingin Cityseurakunnassa 19.2.2017 kertoen romanttisesta illallisesta Jeesuksen kanssa, joka saa meidät taas rakastumaan Jeesukseen ja siinä rakkaudessa voi jopa Raamatun mukaan humaltua. Raamattu sanoo ettemme saa juopua viinistä, sillä siitä tulee irstas meno (asotia), vaan täyttykää Hengellä  (Ef 5:18).

Hengestä juopumisen opettaminen on kauhistuttavaa Jumalan tekojen pilkkaamista. Kreikankielen sana asotia, tarkoittaa irstaus, riettaus, sekä pelastumattomuuden tilassa. Hengestä juopumisen opettaminen sekä hengestä juovuksiin tuleminen on saatanallista harhaoppia ja riivaajahenkien vaikutusta, joka johtaa pelastamattomuuden tilaan sekä monenlaiseen irstaaseen riettauteen kuten esim. homoseksuaalisuuden harjoittamiseen. Koska Patrick ei tehnyt tästäkään harhaopista ja osallisuudesta riivaajahenkiin parannusta, niin Jumala salli hänen syntinsä tulla ilmeiseksi ja julkiseksi kaikille, että jokainen voisi nähdä ja ymmärtää, että on kyse eksytyksestä, ei Jumalan työstä. Kyse ei ole pelkästä lankeemuksesta, vaan eksytyksestä sekä osallisuudesta valheisiin ja riivaajahenkiin.

Patrickin tulee tehdä parannus osallisuudesta eksyttäväisiin ja saastaisiin riivaajahenkiin sekä eksyttäväisiin oppeihin ja vasta silloin hän voi eheytyä ja päästä osalliseksi todellisesta uskosta sekä uskosta totuuteen Herrassa Jeesuksessa. En ole tuomitsemassa Patrickia, vaan pyrin tuomaan esille sitä mikä todella auttaisi Patrickia. Mikään muu ei auta ihmistä kuin se, että hän tekee kaikesta vääryydestä ja valheesta parannuksen ja vasta silloin hän voi alkaa eheytymään Jumalan rakkaudessa ja totuudessa.

Patrick Tiaisen facebook tiedote ja muut ilmoitukset

Patrick Tiainen tiedotti virallisella facebook sivullaan 3.5.2017 tiedotteen, jossa hän kertoi irtisanoutumisestaan Word of Faith-kirkkokunnan johtajuudesta sekä avioliiton ulkopuolisesta suhteesta mieshenkilön kanssa. Kun tutkimme tarkasti sen mitä hän kirjoitti julkisesti tilanteestaan, niin se huolestuttaa kovasti, koska kirjoituksessa ei tullut esille Raamatullisen parannuksen elementtejä.

Patrick sanoo kovan vauhdin, suhteettoman kritiikin, henkilökohtaisen elämän ongelmien johtaneen jatkuvaan henkiseen ja fyysiseen kuormitukseen, joka alkoi näkyä hänen käytöksessään. Patrickin mukaan kuormitus johti uupumisen kokemuksiin, vauhdin entiseen lisääntymiseen, harkintakyvyn vähenemiseen, ongelmiin rehellisyyden kanssa ja epäviisaisiin valintoihin.

Patrick sanoi hänellä olleen viimeisten kuukausien aikana avioliiton ulkopuolinen suhde mieshenkilön kanssa. Patrickin mukaan tämän tilanteen johdosta hän ajautui epätoivon tunteisiin ja tekoihin, joka kärjistyi vakavaan auto-onnettomuuteen, jossa Patrick pelastettiin palavasta autosta. Patrick sanoi kantavansa vastuun tapahtuneista asioista ja tehneensä itsenäisesti päätöksen jäädä sivuun palvelutyöstä ja tarvitsevansa aikaa laittaa henkilökohtaisen elämänsä asiat kuntoon.

Patrick ei kertonut tehneensä syntiä, eikä sanonut katuvansa syntiään tai että tekisi siitä parannuksen. Patrick ei pyytänyt anteeksi tekojaan Jumalalta eikä ihmisiltä, jotka luottivat häneen ja joille hän opetti ja julisti sanomaansa. Patrick ei puhunut asioista niiden oikeilla nimillä, eikä hän sanonut tehneensä syntiä, vaan epäviisaita valintoja. Tällainen asenne ei ole langenneen Jumalan palvelijan asenne, vaan osoittaa sellaisen ihmisen asennetta, jolle oma agenda on totuutta tärkeämpää ja todellisen vastuun karttamista. Todellinen vastuun ottaminen sanoo synnin synniksi, pyytää anteeksi ihmisiltä, jotka ovat joutuneet synnintekijän valheiden kohteeksi sekä sanoo tekevänsä parannuksen. Kyse ei ole vain epäviisaista valinnoista, vaan valheista ja synneistä, joista on tehtävä parannus.

Patrick sanoi tapahtuneiden asioiden syyksi kovan vauhtinsa, suhteettoman kritiikin ja henkilökohtaisen elämän ongelmat. Hän osittain otti syyn omille niskoilleen, mutta vieritti syyn myös niiden niskaan, jotka ovat arvostelleet hänen työtään. Koska minäkin olen julkisesti arvostellut Patrickin toimintaa, niin siitäkin syystä on tärkeää kirjoittaa tämä kirjoitus. Todellinen Jumalan palvelija ei vieritä itse tekemäänsä haureuden syntiä toisten syyksi. Tulee sellainen kuva, että jos Patrickia ei olisi niin paljon arvosteltu, niin hän ei olisi välttämättä langennut haureuden syntiin. Vääryydessä elävä ihminen ulkoistaa aina omat syntinsä muiden syyksi. Todellinen Jumalan palvelija ei kaadu arvostelun takia ja ajaudu henkiseen ja fyysiseen kuormitukseen, joka johtaa homosuhteeseen.

Todellinen Jumalan palvelija ja armoituksen ja kutsun saanut Jumalan sanan julistaja kestää kritiikin ja arvostelun, koska Jumalan Pyhä Henki vahvistaa häntä. Oma liha ja itse valittu tai valheen varaan rakennettu Jumalanpalvelus ei kestä myrskyssä, vaan murtuu ja kaatuu, eikä todellinen Jumalan voima anna uskovan ihmisen sydämessä sijaa homoseksuaaliselle toiminnalle. Uskovakin voi langeta seksuaalisyntiin, joka on aina vakava asia, mutta silloin kun ja jos ihminen lankeaa luonnottomaan seksuaalisyntiin ja elää siinä useita kuukausia tietoisena siitä, että homous on synti, niin on kyse todella vakavasta ongelmasta, jonka juuri ja tausta on hyvin usein uskonnollinen epäjumalanpalvelus ja yhteys sekä osallisuus riivaajahenkiin.

Toki Patrick toi esille sen kuinka hänen henkilökohtaisen elämänsä ongelmat kuormittivat häntä ja alkoivat näkyä hänen käytöksessään. Patrick myös otti vastuuta teoistaan, vaikka osittain vieritti sen kriitikoiden ja olosuhteiden syyksi. Patrick sanoi hänellä olleen ongelmia rehellisyyden kanssa sekä tehneensä epäviisaita valintoja. Silloin kun elää kaksoiselämää eläen avioliitossa naisen kanssa ja samalla on useita kuukausia kestävä homoseksuaalinen suhde miehen kanssa sekä esiintyy Jumalan sanan julistajana ja seurakunnan johtajana, niin on kyse epärehellisyydestä ja törkeän tietoisesta synnissä elämisessä sekä ihmisten pettämisestä ja harhauttamisesta. Raamatun opetuksen mukaan homoseksuaalisuuden harjoittaja ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Patrick julisti Jumalan valtakuntaa pelastumattomuuden tilassa, eli hän oli Jumalan valtakunnan ulkopuolella, vaikka monet luulivat hänen olevan pelastettu ja Jumalan lapsi. Jos on kuukausia homosuhteessa, niin elää tietoisessa synnissä ja pelastumattomuuden tilassa. On todella ikävää ja surullista, että Patrick julisti sanomaansa monille vilpittömille ihmiselle kun hän samaa aikaa eli tietoisessa kuolemansynnissä. Tämä on hyvin vakava asia. Toki Patrick pelastuu kun tekee parannuksen ja hylkää syntinsä.

Patrickin tiedotteesta saa sellaisen käsityksen ja ymmärryksen, että kun avioliiton ulkopuolinen suhde miehen kanssa tuli esille maaliskuun lopussa (ilmeisesti asia on tullut esille Patrickin uskonyhteisössä maaliskuun lopussa tai on jotenkin muuten tullut esille), niin sen takia Patrick ajautui epätoivon tunteisiin ja tekoihin, joka kärjistyi vakavaan auto-onnettomuuteen, jossa hänet pelastettiin palavasta autosta, joka saattoi olla itsemurhayritys. Tai sitten kyseessä oli lavastus, joka veisi huomiota pois homoseksuaalisesta suhteesta ja siten Patrick saisi huomiota ja ymmärrystä enemmän. Kun olen seurannut Patrickin tekemisiä, niin tällaisilta ajatuksilta ei voi välttyä, sillä Patrick on rakentanut elämäänsä voimakkaasti valheen varaan. Jumalan todellinen palvelija ja uskova, jolla on armoitus paimenuuteen ja sananjulistukseen ei pyri ratkomaan elämänsä ongelmia turvautumalla itsetuhoisiin ajatuksiin. Patrickin toiminta ja teot ovat osoitus kypsymättömyydestä ja valheeseen turvautumisesta ei oikeasta ja Raamatullisesta uskosta.

Kiitos Isä Jumalalle ja Herralle Jeesukselle ettei Patrick kuollut auto-onnettomuudessa, vaan hän jäi eloon ja näin hänellä on mahdollisuus tehdä parannusta ja laittaa asiat kuntoon Jumalan ja ihmisten kanssa. Hienoa on sekin, että Patrick on saanut laaja-alaista lääketieteellistä apua ja apua on myös tarjottu ystävätyöntekijöiden kautta.

Patrick kirjoitti virallisella facebook sivullaan 16.4.2017 joutuneensa vakavaan onnettomuuteen, johon keskeisellä tavalla vaikutti hänen väsymyksensä. Patrickin tiedotteiden välillä 16.4-3.5.2017 näkyy epärehellisyys sekä tarinan muuttaminen ja muuttuminen. Patrick oli elänyt kuukausia homosuhteessa toisen miehen kanssa ja hän puhui totuudesta, läpinäkyvyydestä sekä rehellisyydestä Jumalan edessä. Patrick on tuonut myös esille avioelämänsä onnea ja pyhyyttä kun hän samaan aikaan oli homosuhteessa. Kyse ei ole yhdestä hairahduksesta homoseksuaaliseen syntiin, vaan useita kuukausia kestäneestä tietoisesta valinnasta harrastaa homoseksuaalista toimintaa toisen miehen kanssa. Totta kai tämänkin synnin saa anteeksi, ei siitä ole kysymys. Olisi kuitenkin hyvä huomata kuinka Patrick on kylmänviileästi ja törkeästi elänyt valheessa ja puhunut valhetta samaan aikaan kun hän on esiintynyt "voideltuna" Jumalan palvelijana. Lankeemus ja hairahdus on eri asia kuin elää tietoisesti homoseksuaalisessa suhteessa useita kuukausia ja olisiko homosuhde jatkunut yhä vielä ellei hän olisi jäänyt kiinni siitä? En kivitä Patrickia, mutta sen sijaan tuon esille asioita ja ajatuksia, joita kannattaa pohtia, koska kyseessä on selkeästi tahallinen synnissä ja valheessa eläminen, enkä tarkoita ainoastaan homosuhdetta, vaan paljon muutakin.

Toivon mukaan Patrick olisi itse tullut tunnontuskiin asian kanssa, eikä niin että hän olisi jäänyt kiinni siitä. Jos jää kiinni synnissä elämisestä ja sitten vasta alkaa tekemään parannusta, niin se tarkoittaa sitä, että synnissä eläminen voisi jatkua vaikka kuinka kauan, eikä ihmisellä ole halua tehdä aitoa parannusta ja on siihen pakotettu jäätyään kiinni. Vain Jumala tietää mikä on totuus.

Patrick kirjoitti virallisella facebook sivullaan 16.4.2017, kun hän siis oli elänyt koko ajan useita kuukausia homosuhteessa ettei hän epäile omaa kutsuaan ja ettei hän ole kriisissä uskonelämässään sekä että hän seisoo kaiken sen takana mitä hän on julistanut. Jos sanoo olevansa Jeesuksen opetuslapsi ja toimii sananjulistajana kiertäen puhumassa ja palvelemassa ympäri Suomea ja samaan aikaan elää monta kuukautta homosuhteessa miehen kanssa, niin sen pitäisi olla suuren kriisin paikka ja toisaalta tällaista ei voisi edes tapahtua jos elämässä vaikuttaa todellinen Pyhän Hengen voima ja rakkaus totuuteen.

Patrick on opettanut monia harhaopetuksia joista hän ei aio tehdä parannusta, samoin hän uskoo ja seuraa valheenhenkeä, jota hän luulee Jumalan Hengeksi. Jos Patrick aikoo olla todellinen Jumalan palvelija, niin hänen tulisi tehdä parannusta yhteydestä valheenhenkiin sekä vääristä opeista, joita hän opettaa. Jos parannusta ei tapahdu, niin hän tulee jatkamaan valheen tiellä ja ties mitä ikävää ja surullista saamme vielä lukea ja nähdä Patrickin elämässä. Patrick tarvitsee paljon rukousta sekä paljon armoa ja rakkautta, joka on ankkuroitu Jumalan sanan totuuteen, että hän voi tehdä parannuksen ja löytää todellisen Jumalan armon, rakkaudesta totuuteen.

Patrick puhui 27.1.2016 opetuksessaan "Hengen rankkasade" lihalle kuolemisesta, jonka mukaan uskovan tulee puhua itsellensä ettei hän enää elä, vaan Kristus elää hänessä ja kun sitä tarpeeksi kauan puhuu, niin se toimii ja uskova tulee vapaaksi vanhasta lihasta. Patrickin opetus on positiivisen tunnustamisen oppia, ei Raamatun opetus. Patrickin opetus ei johda mielenmuutokseen, ei todelliseen synnille kuolemiseen, ei todelliseen parannukseen, vaan jättää ihmisen valhevapauden varaan, jossa ihminen luulee elävänsä Kristuksen vapaudessa, vaikka hän elääkin todellisuudessa synnissä ja valheessa, joka on tekopyhyyden ja ulkokultaisuuden valhetta.

Patrick kirjoitti 6.5.2017 kapeatie.blogspot.fi blogissaan ettei hän joutunut yhtäkkiä homoeroottisten tunteiden valtaan, koska hän on käynyt jo 16 vuotta sisimmässään tätä sisäistä kamppailua, toivoen joka päivä 16 vuoden ajan, että hän voisi muuttua. Patrick kirjoitti kun hän tuli uskoon vuonna 2008, niin hän alkoi rukoilla muutosta, johon sisältyi myös paljon sielunhoitokeskusteluja, tunnustamista, tutkimista ja lähes puolen vuoden pituinen terapiajakso tunne-elämän eheytymiseksi, jonka seurauksena Patrick toivoi sisäisen maailmansa muuttuvan. Patrick sanoi ettei mikään tuonut pysyvää muutosta, niin hän sai sen neuvon, että hänen on joka päivä tehtävä tietoinen valinta tehdä se mikä on oikein, tuntui miltä vain.

Raamattu sanoo että synti voidaan voittaa vain lihan kuolemisen kautta, johon kuuluu synnin tunnustaminen, halu parannuksen tekemiseen sekä lihassa kärsiminen synnin voittamiseksi. Koska Patrick on omaksunut positiivisen tunnustamisen opin, jonka mukaan lihalle pitää puhua kuolemaa, niin hänen sisällään oleva synnin himo homoseksuaalisuuteen ei voi muuttua, eikä hän voi eheytyä, sillä liha ei kuole puhumalla lihalle kuolemaa, koska lihan tulee kärsiä ja kuolla pois synnistä uskovan sydämestä Jumalan sanan totuuden ja Pyhän Hengen voiman kautta. Sielunhoito, terapiat eikä mikään muukaan menetelmä auta pääsemään eroon homoseksuaalisesta himosta ja synnistä, koska ainoastaan Raamatullinen parannuksen tekeminen ja lihalle kuoleminen Pyhän Hengen voimassa voi muuttaa ihmisen ja vapauttaa hänet homoseksuaalisuuden synnin orjuudesta.

Toki sellainen sielunhoidollinen keskustelu ja kanssakäyminen auttaa, jossa ihmistä autetaan, tuetaan ja ohjataan Raamatulliselle parannuksen paikalle ja lihan kuoleman tielle ja silloin ihminen pääsee eroon myös homoseksuaalisuudesta. Jos sielunhoito ei johda Raamatulliselle parannuksen paikalle ja lihan kuolemiseen Pyhän Hengen voiman avulla, niin sellainen sielunhoito ei auta ihmistä vapautumaan synnin orjuuksista.

Todellinen muuttuminen käy kivun ja kärsimyksen kautta. Nykyaikana monissa uskonyhteisöissä julistetaan menestysteologiaa, ilman lihan kärsimystä ja kuolemaa, ilman ristiä ja parannuksen tekemistä. Silloin kun keskipiste on sielullisten fiilisten metsästämisessä sekä ihmeiden perässä juoksemisessa, mutta ei todellisessa ristin evankeliumissa, niin ihmisen sydän ei muutu, vaan hän jää syntiensä orjaksi. Jumala haluaa puhdistaa uskovan ihmisen sydämen Jumalan sanan totuuden kautta Pyhässä Hengessä. Silloin kun ihminen suostuu Herran Jeesuksen veripesuun, joka puhdistaa ihmisen sydämen Jumalan vaikuttaman uskon kautta Pyhässä Hengessä, niin silloin ihminen on kykenevä hylkäämään syntejä sekä oppii uskonkasvun kautta yhä syvällisemmin elämään Jumalan tahdon mukaista elämää.

Patrick tiesi sisimmässään olevansa homoseksuaalinen henkilö ja siitä huolimatta hän alkoi sananjulistajaksi ja meni naimisiin naisen kanssa. Patrickin ei olisi pitänyt ryhtyä sananjulistajaksi eikä avioitua naisen kanssa, vaan hänen olisi pitänyt ensin voittaa kamppailunsa homouden kanssa ja saada siitä lopullinen voitto. Patrick on toiminut koko palvelutehtävänsä ajan tiedostaen synnillisen seksuaalisuutensa ja sitä kautta pettänyt ympärillään olevat ihmiset sekä sen lisäksi elänyt tietoisessa homosuhteessa useita kuukausia tehden aviorikoksen ja pettänyt koko ajan kuulijakuntaansa elämällä synnissä ja valheessa.

Patrick kirjoitti virallisella facebook sivullaan 16.4.2017 hetkellisestä vetäytymisestään sekä valmistelevansa mittavaa evankeliointikampanjaa Keniassa ja rukoilevansa tietä eteenpäin ja ettei hän ole kriisissä uskonelämässään. Kaiken edellä kirjoittamansa hän kirjoitti tietoisena siitä, että hän eli synnillisessä homosuhteessa ja teki syntiä Jumalaa ja vaimoaan kohtaan sekä että hän eli valheen ja synnin orjana pettäen koko ajan kuulijakuntaansa. Tästä kirjoituksesta (16.4.2017) saa sellaisen kuvan ettei hän aio tehdä parannusta, eikä hänellä ole kriisiä uskonelämässään, vaikka hän on elänyt useita kuukausia homosuhteessa miehen kanssa sekä hän oli joutunut vakavaan auto-onnettomuuteen.

Patrickin eri aikaan annetut lausunnot ovat pahasti ristiriidassa keskenään. Aikaisemmin (16.4.2017) hän sanoi ettei hänellä ole uskonelämän kriisiä ja hän oli onnettomuudessa (auto-onnettomuus) ja nyt hän tarvitsee hiukan lepoa kun hän hetkellisesti vetäytyy palvelutehtävästään. Myöhemmin (3.5.2017) hän ilmoitti homoseksuaalisen suhteensa sekä muiden asioiden johtaneen ongelmiin rehellisyyden kanssa sekä epäviisaisiin valintoihin, jonka tähden hän ajautui epätoivon tunteisiin ja tekoihin. Patrick valehteli eikä kertonut totuutta 16.4.2017, sillä hänen elämässään oli todella suuri uskonelämän kriisi, vaikka hän muuta väitti. Epärehellisyys ja valhe on ollut alusta alkaen mukana nähtävissä Patrickin toiminnassa ja nyt se on sitten tullut julkisesti kaiken kansan nähtäville.

Patrick kirjoitti yhdestä sanomatta jääneestä asiasta ja pyysi anteeksi aiheuttamaansa kipua, hämmennystä ja pettymystä virallisella facebook sivullaan 6.5.2017. Anteeksipyyntö on hieno ja arvokas asia. Patrickin tarina on muuttunut koko ajan ja on sisältänyt valheita sekä ristiriitoja. Todellinen vastuunsa tunteva Jumalan palvelija ei olisi joutunut tällaiseen tilanteeseen ja olisi pyytänyt anteeksi tekemäänsä syntiä samanaikaisesti kun on sen julkisesti esittänyt. Kun lukee Patrickin tiedotteita, niin se on muuttunut koko ajan ja siitä paistaa läpi epärehellisyys sekä valhe ja siksi tämä myöhäinen anteeksipyyntökin voi vaikuttaa laskelmoidulta sekä ulkoa ohjatulta muiden toimesta. Toivoisin olevani väärässä Patrickin suhteen, mutta hänen erilaiset ulostulonsa asian kanssa antavat sellaisen kuvan ettei hän olekaan ollut rehellinen asiansa kanssa, vaan epärehellinen.

Patrick tarvitsisi nyt sellaista Jumalan armoa, joka perustuu totuuden rakkauteen, koska väärä armo ei auta häntä eikä johdata valheista ja vääryydestä Kristuksen vapauteen. Toivon ja rukoilen Patrickin saavan apua sellaisilta uskovilta, jotka elävät itse rakkauden totuudessa sekä että Patrick kääntyisi koko sydämestään Jumalan puoleen ja nöyrtyisi parannukseen valhehengen vaikutuksesta sekä vääristä opeista, jotka ovat luoneet sille pohjaa ja perustaa ettei Patrick ole vapautunut homoseksuaalisuuden himon synnistä. Patrick ei tarvitse syyttäjiä eikä tuomion julistajia, sillä Jumalan armo kuuluu hänellekin, jos hän avautuu Jumalan sanan totuudelle sekä aidolle Pyhän Hengen työlle. Patrickin tulee mennä itseensä ja suostua parannukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Jumala on armollinen ja Jumalan armo kasvattaa meitä hylkäämään maailmalliset himot ja synnin sekä Jumalan armo kasvattaa meitä elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti tässä ajassa. Tämä on todellista Jumala armoa ja armollisuutta, että me saamme tehdä parannusta ja hylätä syntimme sekä oppia elämään uskonkasvun kautta Jumalan tahdon mukaisesti tässä maailmanajassa.

Toivon ja rukoilen Patrickille Jumalan armon sylihoitoa, joka hellästi repii juurineen irti jokaisen synnin istutuksen ja tässä sylihoidossa sydämeen istutetaan Taivaan Isän rakkauden ja totuuden siemeniä, jotka eheyttävät ja hoitavat ihmisen kuntoon ja tekevät hänestä todellisen Jumalan palvelijan.

Patrickin tukijat ja kannattajat

Patrick Tianen on pettänyt tukijansa ja kannattajansa. Sosiaalisessa mediassa osa Patrickin uskollisista tukijoista ja kannattajista ovat ylistäneet Patrickin "rehellisyyttä" sekä tuoneet esille sellaista tukea ja ajatuksia, joka voisi johtaa pahimmassa tapauksessa siihen ettei Patrickin tarvitsisi edes muuttua, vaan hänen pitäisi olla oma "rehellinen" itsensä. Toivon mukaan Suomeen ei synny homoseurakuntaa tämän tapauksen ympärille, vaan Patrick pääsisi aitoon ja todelliseen parannukseen, jonka seurauksena hän kykenee Jumalan Hengen voiman kautta hylkäämään homoseksuaaliset tunteensa.

Monet herätysliikkeiden ja uskonsuuntien uskonyhteisöt ja niiden johtajat avasivat ovensa Patrick Tiaiselle sekä vakuuttivat hänen olevan aito Jumalan mies, jota hän ei kuitenkaan ollut. Nykyaikaa ja joitakin uskonyhteisöjä vaivaa hengellinen sokeus sekä Jumalan sanan totuudesta luopuminen. Patrickia tukeneet uskonyhteisöjen johtajat joutuvat myös parannuksen paikalle, koska he uskoivat sokeasti kypsymättömään nuoreen mieheen, joka osoitti kyllä suurta intoa, mutta hänen opetuksensa perustui paljossa vääriin Raamatun tulkintoihin sekä valheenhengen toimintaan monissa kohdin.

Jos nämä uskonyhteisöjen johtajat eivät mene itseensä ja tee parannusta, niin hengellinen sokeus ja eksytys tulee jatkumaan heidän elämässään. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta se joka tunnustaa syntinsä ja hylkää syntinsä saa armon ja sitä kautta hengellisen näkökyvyn elää totuuden rakkaudessa Pyhän Hengen voimassa.

Kokkolan Word of Faith uskonyhteisö uskoi sokeasti Patrickia ja oli menossa mukana täysin antautuneena. Tämä uskonyhteisö tarvitsee nyt apua ja tukea ja toivon, että he ottaisivat vastaan Raamatun sanan totuuteen perustuvaa apua ja tukea Kokkolassa asuvilta sisarilta ja veljiltä Kristuksessa. Toivon ja rukoilen, että Kokkolan Word of Faith uskonyhteisö tekisi parannusta ja hylkäisi Patrickin levittämät harhaopit ja alkaisi uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Moni Kokkolan Word of Faith uskonyhteisön jäsen on varmasti vilpitön uskossaan, mutta petetty ja harhaanjohdettu ja siksi he tarvitsevat paljon rukouksia ja tukea sekä totuuden rakkauteen perustuvaa apua.

Loppusanat

En ole kirjoittanut tätä kirjoitusta sillä asenteella, että haluaisin lyödä ja aiheuttaa vahinkoa Patrickille, vaan rakkaudesta totuuteen, koska vain Jumalan Pyhän Hengen vaikuttama rakkaus ja Jumalan sanan totuus vapauttaa ihmisen synnistä ja tekee hänestä todellisen Jumalan palvelijan. Jos olen erehtynyt siinä mitä olen kirjoittanut, niin silloin minun on tehtävä parannus, mutta näen, koen ja ymmärrän siten kuinka olen kirjoittanut kun katson tätä asiaa Jumalan sanan valossa sekä sen kautta mitä Patrick on opettanut, kuinka hän on toiminut julistaessaan sanomaansa ja millä tavalla hän on antanut ristiriitaisia lausuntoja koskien tapahtuneita ikäviä ja synnin vallan alaisuudessa olleita asioita.

Väärä evankeliumi ruokkii ihmisen sielullisuutta ja jättää ihmisen syntiensä orjaksi.  Aito ja todellinen pelastuksen evankeliumi johdattaa ihmisen tekemään parannusta ja kuolemaan oman lihansa synnin himoille ja haluille. Kun uskovan keskipiste on Herran Jeesuksen veren ja ristinkuoleman kautta ylösnousseessa Herrassa Jeesuksessa, joka elää, niin silloin uskova rakastuu yhä syvällisemmin Herraan Jeesukseen, jonka seurauksesta uskova ojentautuu elämässään Jumalan sanan totuuden mukaisesti Pyhässä Hengessä.

Minä olen itsessäni pieni, heikko ja vajavainen uskova ihminen, joka olen saanut Jumalan armosta tehdä monta kertaa parannusta omassa elämässäni ja korjata kurssiani Jumalan kasvojen edessä. Tiedän mitä on armollisuus, Jumalan armo ja rakkaus, mutta nämä asiat eivät ole koskaan irti Jumalan sanan totuudesta. Todellinen armo ei lyö lyötyä, eikä iloitse toisen lankeemuksesta tai kun lähimmäinen jää kiinni synnissä elämisestä, mutta sen sijaan todellinen armo rakkauden sävyisyydessä sanoo synnin synniksi, ohjaa Jumalan sanan totuudella sävyisästi parannukseen, koska Jumala rakastaa ihmistä totuuden kautta, ei ihmisen korvasyyhyn mukaan. Rukoillaan kaikkea Jumalan hyvää Patrickin elämään ja ennen kaikkea, että Patrick voisi eheytyä sydämensä haavoista ja rikkinäisyydestä ja sitä kautta päästä osalliseksi Jumalan todellisesta voimasta ja rakkaudesta, joka totuuden kautta tekee ihmisen vapaaksi synnin orjuudesta. Patrick on ilmoittanut ettei kykene vastaamaan kaikkiin hänelle lähetettyihin viesteihin, joten olkoon tämä minun viestini hänelle ja onhan tämä asia julkinen, joten meillä on myös oikeus käsitellä sitä julkisesti, kunhan teemme sen sävyisästi Patrickia rakastaen, mutta totuuden rakkauden kautta.


Petri Paavola 8.5.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
19.2.2017 kotipetripaavola.com/ajankohtaisohjelmaperjantaiseuraajohtajaa3

tv7plus.fi/vod/player/?program=45304
kotipetripaavola.com/valheenhenkieksyttaahumaltumisella
youtube.com/watch?v=-K1InlIQcSE
kapeatie.blogspot.fi/2017/05/elaman-valipysakilla

 

web maker
eXTReMe Tracker