Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Pyhät, pahat ja pelokkaat

Teologi Aila Ruoho on kirjoittanut kirjan: Pyhät, pahat ja pelokkaat, jossa kerrotaan synkkiä kokemuksia uskonnollisista yhteisöistä kuten Jehovan todistajista, mormoneista, helluntailaisuudesta ja lestadiolaisuudesta. Kirjassa on yhteensä 47 haastattelua ja haastateltavista suurin osa oli jo irtautunut uskonnollisista yhteisöistään antaessaan haastattelua.

Kun luin Aila Ruohon kirjasta kertovaa Iltalehden artikkelia, niin sydämelleni nousi ajatuksia, joita tulisi ottaa huomioon kun tästä asiasta puhutaan tai kirjoitetaan. Uskonnollisissa yhteisöissä voi tapahtua ikäviä ja tapahtuu ikäviä asioita, mutta silloin on aina kyse epäterveestä uskosta ja hengellisyydestä. Liian helposti kaikkeen hengellisyyteen ja Jumalaan uskomiseen (Raamatun Jumalaan) lyödään sellainen leimakirves, jolla leimataan negatiivisesti kaikki Raamattuun uskovat ihmiset. Toisaalta esimerkiksi Raamatun Jumalaan uskovien ihmisten keskuudessa erilaisissa kristillisissä yhteisöissä on todella paljon tervettä ja vastuullista uskoa, joka suuresti hyödyttää ihmisiä sekä auttaa heitä kasvamaan tasapainoisiksi ihmisiksi. Näiden asioiden tähden on hyvä tarkastella tätä asiaa myös toisenlaisesta näkökulmasta.

 

Sisällys:
Psyykeongelmia ja mielen eheytyminen
Yliluonnolliset tapahtumat
Seksisynnit
Loppusanat

 

 

Psyykeongelmia ja mielen eheytyminen

Iltalehden artikkelin mukaan kirjassa esiintyneet haastateltavat olivat kokeneet uskonnollisissa yhteisöissä monia erilaisia pelkoja ihan lapsuudesta asti. Esimerkiksi lapsina he olivat kokeneet pelkoa epäuskoisen tai maallisen ystävän tai sukulaisen kohtalosta. Aila Ruohon kirjassa eräs henkilö uskoi lapsena pahojen ihmisten joukkoteurastukseen, että Jumala on niin paha, että Hän tulee tappamaan kaikki pahat ihmiset.

Raamattu ei sano eikä opeta, että Jumala tappaa kaikki pahat ihmiset tai Jumala joukkoteurastaisi kaikki pahat ihmiset. Lapsen mielessä asiat voivat vääristyä ja saada sellaisia muotoja, jotka eivät vastaa sitä mitä heille on kerrottu tai mitä he ovat kuulleet. Toki sekin on totta, että epäterveessä hengellisessä yhteisössä asiat kerrotaan ja opetetaan väärällä tavalla, jolloin lapsen ahdistava kokemus on ihan oikea.

Raamattu opettaa iankaikkisesta elämästä ja iankaikkisesta kadotuksesta, jotka kumpaisetkin ovat paikkoja, jotka ihminen itse valitsee itselleen sen mukaan uskooko Raamatun Jumalaan vai ei. Raamatun sanoma on armollinen, sillä jokainen saa sen osan minkä haluaa ja valitsee itselleen.

Iltalehden artikkelissa tuotiin esille kuinka joku haastateltava henkilö oli sanonut Lootin tyttärien menneen isänsä telttaan tekemään lapsia oman isänsä kanssa ja tämä olisi sitten siunattu jälkeläisiä kasvavalla kansakunnalla.

Raamattu kertoo rehellisesti sen kuinka Lootin tyttäret juottivat isänsä humalaan ja makasivat isänsä kanssa tullen isästään raskaaksi. Raamattu ei suinkaan pidä tätä oikeana asiana, vaan syntinä ja vääränä tekona. Raamattu ei myöskään opeta, että Lootin tyttärien isästä raskaaksi tuleminen olisi ollut siunattu asia, vaan päinvastoin siitä tuli isoja ongelmia Israelin kansalle. Lootin tyttärien tullessa raskaaksi isästään heistä syntyi mooabilainen ja ammonilainen kansa. Mooabilaiset ja ammonilaiset kansat elivät moraalittomasti sekä olivat sodassa Israelia vastaan. Raamattu kertoo kuinka Lootin tyttärien synnillä oli ikävät ja kauaskantoiset negatiiviset seuraukset.

Iltalehden artikkelissa tuodaan esille kuinka joku kirjaan haastatelluista henkilöistä sanoi Raamatun opettavan esinahkoja keräävästä miehestä ihan kuin se olisi ollut normaalia, vaikka näin aikuisena ajateltuna se on jotain todella kieroutunutta toimintaa.

Israelin kuningas Saulin tytär Miikal rakasti Daavidia. Saul halusi tappaa Daavidin ja päätti antaa tyttärensä Daavidille ansaksi, niin että filistealaiset surmaisivat Daavidin. Saul määräsi Daavidin tapettavaksi sata filistealaista, joiden esinahat tulisi olla morsiamenhinta. Saul lähetti Daavidin taistelemaan filistealaisia vastaan ajatuksenaan, että filistealaiset surmaisivat Daavidin. Daavid tappoi kaksisataa filistealaista ja toi heidän esinahkansa kuningas Saulille.

Saul oli uppiniskainen kuningas, joka ei totellut Jumalaa, vaan halusi noudattaa omaa tahtoansa, joka oli synnin turmelema. Jumala ei käskenyt tappamaan filistealaisia ja ottamaan heidän esinahkansa, vaan pahan sydämen vallassa ollut kuningas Saul. Esinahkojen keräämisen ajatus lähti miehen sydämestä, joka oli synnin turmelema. Daavid halusi miellyttää kuningas Saulia ja osallistui näin pahan hankkeeseen. Raamatun Jumala ei kehota ja käske ottamaan talteen kuolleiden miesten esinahkoja, vaan Jumalasta ja totuudesta luopunut kuningas Saul, jonka sydän oli synnin turmelema.

Teologi Aila Ruoho tuo kirjassaan esille kuinka epäterveissä muodoissa ilmenevä hengellisyys voi lisätä psyyken häiriöitä. Ruohon mukaan epäterveen hengellisyyden merkkejä ovat muun muassa pelottelu, syyllistäminen, arvostelu, kiusaaminen ja suhteettomat vaatimukset, jotka voivat pahimmillaan johtaa psykoosiin ja itsemurhayritykseen. Aila Ruoho kertoo kirjassaan kuinka Jehovan todistajien keskuuteen on linkittynyt kohtalaisen runsaasti itsetuhoisia pohdintoja ja itsemurhayrityksiä.

On totta, että epäterveen hengellisyyden keskuudessa esiintyy kaikkia niitä ikäviä ilmiöitä ja seuraamuksia, joita Ruoho toi esille.

Tervehenkisissä uskon yhteisöissä, jotka perustuvat Raamatun totuuteen tapahtuu runsaasti rikkinäisen mielen eheytymistä sekä monet itsetuhoiset ihmiset saavat pysyvän avun uskon yhteyksistä, joissa uskotaan Raamattuun terveellä ja oikealla tavalla. 

Professori Andrew Sims (The Royal College of Psychiatrists) on kirjoittanut kirjan nimeltään Is Faith Delusion? (Onko usko harhakuvitelmaa?). Kirjassaan Sims tutki ja analysoi sitä onko Jumala harhakuvitelma ja onko usko (kristillinen usko) harhakuvitelmaa. Sims kertoi pohtineensa sitä onko usko psykiatrinen oire tai todiste persoonallisuuden häiriöstä. Lopulta Sims päätyi johtopäätökseen ettei usko ole psykiatrinen oire tai persoonallisuuden häiriö.

Sims toi esille kuinka epidemiologiset todisteet osoittavat uskonnollisen uskon harjoittamisen sekä hyvän ja paremman mielenterveyden välillä olleen selkeän asiayhteyden. Simsin mukaan Koenigin uskonnon ja terveyden käsikirja käy läpi 1200 tutkimusta ja 400 selontekoa, joista käy ilmi, että pääosa uskonnollisesta sitoutumisesta johtaa hyvään mielenterveyteen, alhaisiin itsemurhan ajatuksiin, psykoositilojen alentumiseen, alentaa psykoottisia taipumuksia, vähentää päihteiden ja huumeiden käyttöä, vähentää rikollisuutta sekä parantaa miehen ja naisen välistä aviosuhdetta jne. Sims toi esille kirjassaan ettei usko itsessään ole harhakuvitelma, vaikka joillakin uskonnollisilla ihmisillä voi olla harhoja, jotka sisältävät henkistä sisältöä, mutta ettei usko aiheuta niitä.

Kun tehdään laajoja tutkimuksia ihmisistä, jotka ovat tekemisissä terveen uskon kanssa, niin silloin tulee esille pelkästään todella positiivisia asioita. Tällaisista tutkimuksista valtamedia vaikenee ja ottaa esille epäterveen uskon aiheuttamia ikäviä ja negatiivisia seuraamuksia. Näyttääkin siltä, että monilla valtamedian edustajilla on lähtökohtaisesti mustamaalaava ja negatiivinen asenne sekä suhtautuminen uskon asioihin (usko Raamatun Jumalaan), jonka seurauksena pyritään etsimään ainoastaan epäterveen uskon uhreja ja heidän surullisia ja ahdistavia kokemuksia. Epäterveen uskon aiheuttamat ikävät asiat tuodaan esille sillä tavalla, että se antaa ikävän leiman kaikelle uskolle myös terveelle ja oikealle uskolle.

Hyvin harvoin valtamedia tuo esille terveen ja Raamatullisen uskon hyviä ja positiivisia vaikutuksia. Jos ja kun uskosta kirjoitetaan, niin eikö olisi oikeudenmukaista tuoda esille myös uskon aikaansaamia hyviä asioita, joita on todella paljon kuten esim. Andrew Simsin massiivinen tutkimus toi esille. Tosiasia on se, että terve ja Raamatullinen usko Jumalaan ja Jeesukseen hoitaa ja parantaa ihmisen rikkinäistä mieltä, tuoden ihmiselle hyvän ja onnellisen elämän.

Yliluonnolliset tapahtumat

Aila Ruohon kirjassa: Hyvät, pahat ja pelokkaat kerrotaan uskonnollisiin yhteisöihin liittyvistä hengellisistä peloista. Iltalehti toi esille kirjan kertomuksia kuinka demonit olivat vierailleet joidenkin haastateltujen kotona. Kirjan mukaan huoneesta saattoi kuulua outoja ääniä, lamput syttyivät itsekseen palamaan tai tavarat siirtyivät itsekseen paikasta toiseen.

Yliluonnollinen todellisuus ja henkimaailma on todellisuutta. Esimerkiksi New-Age piireissä, selvännäkijöiden, joogan harrastajien sekä okkultismin harrastajien keskuudessa puhutaan avoimesti henkioppaista, jotka ovat toisen todellisuuden henkiolentoja. New-Age piireissä, selvännäkijöiden, joogan harrastajien (joidenkin) sekä okkultismin harrastajien keskuudessa  tapahtuu samanlaisia ilmiöitä kuin mitä Aila Ruoho on kuvannut kirjassaan.

Silloin kun on kyse henkiolennoista, jotka edustavat pahan voimia, niin ne aiheuttavat erilaisia outoja ääniä, voivat sytyttää lamppuja palamaan, voivat siirrellä tavaroita paikasta toiseen jne. Epäterve usko sekä New-Age, selvännäkijät, jooga ja okkultismi jne. ovat yhden ja saman pahuuden henkivaltojen vaikutusaluetta, jossa pahan henkivallat eksyttävät eri tavoin ihmisiä.

Ironista tässä on se, että valtamedia tuo esille epäterveen uskon kautta tapahtuneita yliluonnollisia asioita pitäen niitä mielikuvituksen tuotteina, vaikka ne ovat totta ja niitä tapahtuu myös muualla, niin kuin edellä todettiin.

Monet jumalattomat ihmiset uskovat yliluonnollisen olemassaoloon ja ovat yhteydessä henkioppaiden ja henkien kanssa, mutta nämä jumalattomat ihmiset eivät usko Raamatun Jumalaan ja Herraan Jeesukseen sekä Pyhän Hengen yliluonnolliseen vaikutukseen. Jumalaton ihminen (monet, ei kaikki) sanoo Raamatun Jumalan olevan satuolento, jota ei ole olemassa, mutta he uskovat kyllä henkioppaisiin ja heidän yliluonnolliseen vaikutukseensa, jotka ovat todellisuudessa pahuuden henkivaltoja. 

Tervehenkisessä uskossa vaikuttaa Jumalan hyvä Pyhä Henki uskon kautta Herraan Jeesukseen, joka saa aikaan hyviä asioita, jotka eivät pelota ja ahdista, vaan vaikuttavat positiivisesti ihmisen elämässä. Uskon kautta Herraan Jeesuksen tapahtuvat yliluonnolliset asiat vaikuttavat ainoastaan hyviä asioita.

Seksisynnit

Iltalehden artikkeli tuo esille kuinka Aila Ruohon kirja kertoo seksuaalisesta hyväksikäytöstä kristillisten yhteisöjen keskuudessa, jossa seksisyntejä pidetään hyvin vakavina ja lapsiin sekaantumista tuomittavana. Monet kirjan haastateltavat tunsivat seksuaalisia ahdistelijoita ja pedofiilejä yhteisöissään. Ruoho tuo esille kirjassaan kuinka seksisynnin uhreja vaiennetaan vääntelemällä Raamatun tulkintaa. Samoin Ruoho kertoo kuinka kiistaton näyttö todistaa uskonnollisten yhteisöjen tietoisesti suojelevan väärintekijöitä turvatakseen oman ryhmänsä maineen.

Ei se ole mikään yllätys, että epäterveessä uskossa olevien keskuudessa esiintyy seksisyntejä ja pedofiliaa. Silloin kun on kyse epäterveestä uskosta, niin se keskittyy enemmän kieltoihin ja syntiin kun siihen mikä on luvallista, hyvää ja totuuden mukaista. Jos seksuaalisuudesta puhutaan koko ajan syntinä, eikä tuoda esille kuinka se on Jumalan antama kaunis lahja avioliitossa miehen ja naisen välillä, niin synti ja vääryys pääsee vallalle, joka johtaa seksuaalisynteihin. Suuret määrät ja lukemat seksisyntejä esim. katolisuuden, lestadiolaisuuden ja Jehovan todistajien keskuudessa paljastaa ja todistaa sen, että koskien näitä yhteisöjä on kyse epäterveestä uskosta, ei terveestä ja Raamatullisesta uskosta. Kun on kyse terveestä ja Raamatullisesta uskosta, niin se ei hyväksy eikä harjoita seksisyntejä, ei pedofiliaa, eikä mitään muitakaan iljettäviä seksisyntejä.

Joogan parissa on myös lukematon määrä seksisyntejä, seksuaalisia ahdisteluja sekä alaikäisiin sekaantumisia. Joogassa yleinen seksisyntiin ajautuminen on joogaopettajan ja oppilaan välinen suhde, jossa opettaja käyttää oppilastaan hyväksi henkisesti sekä seksuaalisesti. On tapauksia, joissa seksuaalinen kanssakäyminen ja hyväksikäyttö naamioidaan hengellisen valaistumisen harjoittamiseksi. Eivät tietenkään kaikki joogaopettajat syyllisty oppilaidensa seksuaaliseen hyväksikäyttöön, mutta koko ajan näistä tapauksista tiedotetaan ja niiden määrä on lisääntynyt todella paljon. Näistä asioista valtamedia on aika hissukseen, eivätkä ne saa juurikaan palstatilaa medioissa. Onneksi on kuitenkin medioita ja tietolähteitä, joiden kautta tämäkin asia on paljastettu.

Suomen luterilaiseen kirkkoon kuuluvat ihmiset ovat seksisyntien ja pedofilian tilastojen kärjessä. Suurin osa luterilaiseen kirkkoon kuuluvista ihmisistä eivät usko Raamatun Jumalaan ja Herraan Jeesukseen ja siksi kirkon jäsenet ovatkin kaikkien rikosten, seksisyntien jne. tilastojen kärkipäässä. Terveessä uskossa olevat ihmiset eivät päädy tällaisiin tilastoihin. Kaikkien muidenkin tilastojen valossa jumalattomat ihmiset ovat kaikkien rikos-, seksisyntien jne. tilastojen kärkipäässä.

Kirjoitan seuraavaksi muutaman ajatuksen ja toivon sinun ymmärtävän mihin ajatuksellani pyrin:

Epäterveessä uskossa olevat ihmiset uskovat "mielikuvitus olentoihin", jotka ovat kuitenkin totta. Epäterve usko ja synnin vääristämä mieli saa aikaan sen, että nämä ihmiset voivat ajautua seksisynteihin sekä harjoittamaan pedofiliaa. Toinen ryhmä ihmisiä ovat niin sanottuja järki-ihmisiä, jotka ovat viisaita, eivätkä he usko "mielikuvitus olentoihin", vaan älynsä ja järkensä voimaan ja viisauteen. Suuri osa näistä järkevistä ja viisaista ihmisistä pettää puolisoitaan, jotkut katselevat pornofilmejä, toiset käyvät bordelleissa, jotkut harjoittavat pedofiliaa sekä suurin osa heistä on alapäänsä himojen vankeja. Nämä erilaisten seksisyntien vallassa olevat "viisaat ja järkevät" ihmiset kauhistelevat sitä kuinka epäterveessä uskossa olevat ihmiset tekevät samoja tekoja (seksisyntejä) kuin mitä he itse tekevät.

Herra Jeesus sanoi ulkokultaisen (tekopyhän) ihmisen olevan sellainen, joka näkee kyllä toisen ihmisen silmässä olevan rikan (roska), mutta ei näe omassa silmässä olevaa hirttä.

Loppusanat

Nykyään on yleistynyt sellainen rikollinen toiminta, jossa rikollinen pukeutuu poliisiksi ja tekee rikoksensa poliisiksi pukeutuneena. Jos valepoliisi tekee rikoksen, niin emme voi emmekä saa leimata oikeita poliiseja ja pitää heitä rikollisina. Niinkin voi käydä, että joku yksittäinen poliisi ajautuu lain väärälle puolelle tehden rikoksia. Tällaisessakaan tapauksessa emme saa leimata kaikkia poliiseja rikollisiksi.

Kun valtamedia kirjoittaa kristillisistä yhteisöistä tai uskon asioista, niin lähes yksinomaan otetaan esille epäterveessä uskossa olevia ihmisiä ja heidän tekemiään vääriä tekoja. Näiden epäterveessä uskossa olevien ihmisten väärät teot esitetään siten, että se leimaa kaikkia Raamattuun uskovia ihmisiä, ikään kuin usko Raamattuun aiheuttaisi kaikissa uskovissa kaikenlaisia vääriä vaikutuksia. Jos joku toimii väärin, niin ei ole oikein leimata niitä ihmisiä, jotka toimivat niin kuin Raamattu ihan oikeasti opettaa.

Maailmassa monella tavoin rehottava vääryyskin (lue synti) myös todistaa Raamatun sanan olevan totta ja Jumalan sanaa. Jumala ihmisrakkaudessaan lähetti Poikansa Jeesuksen maailmaan ottamaan päällensä meille kuuluvan synnin rangaistuksen, niin ettei kukaan joutuisi iankaikkiseen kadotukseen, joka uskoo Herraan Jeesukseen, vaan että hänellä olisi uskon kautta Herraan Jeesukseen syntien anteeksiantamus ja iankaikkinen elämä. Herran Jeesuksen veri, kuolema ja ylösnousemus on takuu syntien anteeksiantamuksesta ainoastaan sellaiselle ihmiselle, joka katuu syntejään ja uskoo Herraan Jeesukseen.

Pyhät, pahat ja pelokkaat osa 2:
kotipetripaavola.com/ pyhatpahatjapelokkaat2Petri Paavola 7.3.2017

Lähteet:
iltalehti.fi/uutiset/ 201703062200078662
iltalehti.fi/uutiset/ 201703062200078680
iltalehti.fi/uutiset/ 201703062200078679
rcpsych.ac.uk

vice.com/en_us
yle.fi/aihe/artikkeli/ 2013/05/13/ joogakoulun kaksi totuutta

33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James version 1769

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker