Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Pyhät, pahat ja pelokkaat osa 2
 

Kirjoitin aikaisemmin valtamedian esille nostaman Aila Ruohon kirjan Pyhät, pahat ja pelokkaat - Pelko ja itsetuhoisuus hengellisissä yhteisöissä. Edellisessä kirjoituksessa käsittelin aihetta iltalehden artikkelin pohjalta. Tässä uudessa kirjoituksessa käsittelen aihetta mtv:n artikkelin pohjalta (mtv:n artikkeli on linkkinä sivuni lähdeviitteissä). Lukiessani mtv:n artikkelia sydämelleni nousi uudestaan se kuinka tärkeää on tuoda asiasta esille toisenlainen näkökulma.
 

Sisällys:
Hyvyys ja pahuus
Manipulointi ja hengellinen väkivalta
Väärä kuva Jumalasta
Demonit ja pelkotilat
Usko ja seksuaalisuus


 

 

Hyvyys ja pahuus

Mtv:n artikkeli siteeraa Aila Ruohon kirjan esipuheesta tekstinpätkää: "Maailmassa on paljon niin hyviä kuin pahojakin asioita, sekä ihmisissä että erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä. (...) Vaikka uskonnolliset piirit voivat tarjota jäsenilleen paljon hyvää, myös niissä on tietoiseen pahuuteen taipuvaisia ihmisiä. Hengellisissä yhteisöissä on myös yhteisöllistä pahuutta, halua alistaa ja hyväksikäyttää luottavaisia ihmisiä." 

Aila Ruoho käsittelee aihetta ihan oikealla tavalla kritisoimalla ja paljastamalla epätervettä hengellisyyttä ja sen rinnalla pyrkii tuomaan esille oikean ja terveen hengellisyyden myönteisiä puolia.

Maailmassa on hyvyyttä ja pahuutta, eli hyviä ja pahoja tekoja. Ihmiskunta on koko historiansa ajan pyrkinyt selvittämään sitä mikä on pahuuden alkuperä. Ainoastaan Raamattu antaa tähän kysymykseen selkeän ja oikean vastauksen. Raamattu sanoo hyvyyden olevan peräisin Jumalasta ja saatanan olevan pahuuden (synnin) alkulähteen. Raamattu sanoo koko maailman olevan pahan vallassa, eli saatanan ja synnin orjuudessa, jonka päämäärä on iankaikkinen kadotus. Tästä syystä kuka tahansa ihminen on kykenevä tekemään pahoja tekoja erilaisissa tilanteissa. Pahuus on olemassa ihmisen sisimmässä, josta käsin se vaikuttaa erilaisia pahuuden muotoja.

Raamatun opetuksen mukaan kukaan ihminen ei voi ansaita Jumalan pelastusta omien tekojensa kautta, ei vaikka ihminen onkin kykenevä tekemään moraalisesti hyviä tekoja. Jumalan hyvyyden mittapuu on saavuttamaton ihmiselle, siksi ihminen saa pelastuksen Jumalan armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Todellinen hyvyys tulee vain Raamatun Jumalan kautta.

Todellinen pahuuden ongelman ratkaiseminen ja sen hylkääminen voi tapahtua ainoastaan uskon kautta Herraan Jeesukseen. Suuri osa ihmiskuntaa ei hyväksy tätä tosiasiaa. Ihminen ilman Jumalaa kykenee jossakin määrin poistamaan pahuutta maailmasta, mutta pahuuden poistaminen jostakin asiasta siirtää pahuuden toiseen asiaan ja joskus jopa myös toisenlaiseen pahuuden olomuotoon. Ihminen ilman Jumalaa ei kykene kokonaan ratkaisemaan pahuuden ongelmaa sen tähden koska pahuus asuu ja vaikuttaa ihmisen sydämessä.

Vain Jumala kykenee ratkaisemaan pahuuden ongelman. Synnin vaikuttama pahuus on ihmisen sydämessä oleva ongelma, jota ihminen ei kykene kokonaan voittamaan. Ihminen voi saavuttaa osavoittoja, mutta sen myötä pahuus siirtyy ihmisen sydämessä vaikuttamaan toisenlaisia asioita. Jumalan hyvyys on ainoa voima, joka kykenee kokonaan voittamaan synnin vallan. Uskominen Herraan Jeesukseen johdattaa ihmisen uskonelämään, jossa ihminen oppii Jumalan armosta ja avulla voittamaan synnin pahoja tekoja. Ilman sydämen katumusta tekemiensä syntiensä tähden ihminen ei voi uskoa Herraan Jeesukseen.

Veri ja verenkierto ylläpitää ihmisen ruumiin elämää. Jumalan ratkaisu on Herran Jeesuksen veri, joka on vuodatettu syntien anteeksiantamiseksi. Herra Jeesus kärsi, vuodatti verensä, kuoli ja nousi kuolleista Isän oikealle puolelle siksi että syntinsä tunnustava ja katuva ihminen saisi syntinsä anteeksi uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jeesuksen veren kautta ihminen saa syntinsä anteeksi sekä iankaikkisen elämän. Jumalan ratkaisu on ainoa toimiva ja tehokas keino synnin pahuutta vastaan.

Manipulointi ja hengellinen väkivalta

Mtv:n artikkeli toi esille kuinka Aila Ruohon kirjassa kerrotaan joidenkin uskonnollisten yhteisöjen Raamatun tulkintojen takia yhteisön jäseniä pidetään tarkoituksellisesti pelon vallassa ja tiukassa kontrollissa. Artikkeli edelleen jatkaa kirjan tekstiä tuoden esille kuinka epäterveen uskonnollisen yhteisön jäseneltä pyritään viemään vapaus henkilökohtaisista arkielämään liittyvistä valinnoista. Artikkelin mukaan (edelleen kirjaa siteeraten) pahimmillaan auktoriteettien valtaan alistuvia manipuloidaan myös tunteiden ja ajatusten tasolla.

Aila Ruoho on ihan oikeassa arvioidessaan epätervettä kristillisyyttä ja hengellisyyttä. Raamattu opettaa, että kaikki mikä tapahtuu seurakunnassa Jumalan nimessä täytyy koetella, tutkia ja arvioida Jumalan sanan todistuksen valossa. Raamatun sanan opetuksen mukaan jokaisen uskovan ihmisen tulee itse henkilökohtaisesti Jumalan sanan kautta koetella kaikki se mitä seurakunnassa opetetaan ja minkä sanotaan olevan Jumalasta. Seurakunnan paimenten ja johtajien on kehotettava jokaista uskovaa koettelemaan kaikki Jumalan sanan todistuksen kautta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että paimenten ja johtajien on alistuttava koettelemisen kohteeksi kuten kaikkien muidenkin uskovien tulee suostua koeteltaviksi. Raamatun opetus varmistaa koettelemisen kautta ettei kukaan pysty manipuloimaan ketään eikä käyttämään ketään kohtaan henkistä väkivaltaa. Terve kristillisyys painottaa koettelemisen tärkeyttä, joka tuo jokaiselle uskovalle suojan ja turvaverkon manipulaatiota ja henkistä väkivaltaa vastaan.

Väärä kuva Jumalasta

Mtv:n artikkeli siteerasi Aila Ruohon kirjasta seuraavan tekstinpätkän: "Myös yliherkän, syyllistävän omatunnon yhdistäminen opetukseen kaikkinäkevästä Jumalasta on erityisen hankalaa, mikäli korostetaan Jumalan ankaruutta. Silloin lapsi joutuu koko ajan pelkäämään tekevänsä syntiä ajatuksissaan. On kohtuutonta, jos joutuu pelkäämään omia ajatuksiaan,"

Edellä oleva Aila Ruohon toteamus on todella tärkeä. Väärä kuva Jumalasta ankarana ja kostajana johdattaa ihmisen pelkäämään syntiä ajatuksissaan, teoissaan sekä pelkäämään Jumalan kostoa ja rangaistusta. Jos ihminen on lapsuudessaan tai myöhemminkin ollut tekemissä ankaran, alistavan ja väärällä tavalla toimivan auktoriteetin alaisuudessa, niin tullessaan uskoon Herraan Jeesukseen hän kokee Jumalan ankarana ja alistavana omien kokemustensa takia.

Jos hengellisen yhteisön opetus ja keskipiste on synnissä ja Jumala esitetään ankarana kostajana niin kuin epäterveet hengelliset yhteisöt tekevät, niin sellainen opetus johdattaa ihmisen pelkojen ja ahdistusten maailmaan, joka sekoittaa hänen päänsä ja voi johtaa hänet itsetuhoisiin ajatuksiin.

Terve ja oikea Raamatullinen usko Herraan Jeesukseen opettaa Jumalan armosta, rakkaudesta ja totuudesta, jossa Jeesus, armo, rakkaus ja totuus on uskon keskipisteenä. Terve ja oikea Raamatullinen usko puhuu myös synnistä, mutta synti ei ole uskon keskipiste, vaan asia, joka turmelee ja tuhoaa ihmisen sydämen. Terve usko käsittelee syntiä totuuden kautta tuoden suojan ja turvan syntiä vastaan totuuden kautta.

Terve ja Raamatullinen usko korostaa ja painottaa Jumalan armoa ja rakkautta totuudessa, joka johdattaa uskovan tasapainoiseen elämään, jolloin Jumalan rakkaus ja hyväksyntä hallitsee uskovan ihmisen elämää.

Demonit ja pelkotilat

Mtv:n artikkeli kertoi Aila Ruohon kirjan tuoneen esille kuinka esimerkiksi Jehovan todistajien keskuudessa pelättiin demoneita ja peloteltiin demoneilla. Mtv:n artikkeli otsikoi demonien pelottelu ja pelko kohdan nimellä demonit ja Jumala yhtä pelottavia.

Raamattu sanoo demonien (riivaajahenget) olevan pahuuden henkiolentoja, jotka kuitenkin vapisten pelkäävät Jumalaa. Itse asiassa Raamatun alkutekstin mukaan riivaajahenget vapisevat kauhusta ja pelkäävät kauhulla Jumalaa. Se miksi riivaajahenget pelkäävät kauhusta Jumalaa johtuu siitä koska Jumala tuomitsee viimeisinä päivänä (suuri tuomiopäivä) riivaajahenget iankaikkiseen kadotukseen pahojen tekojensa tähden ja koska Jumalan rakkauden voima on suurempi kuin riivaajahenkien viha ja valhe.

Koska riivaajahenget itse ovat suuren pelon ja kauhun vallassa, niin sen tähden he vaikuttavat erilaisia pelkoja ihmisten mieleen. Kaikkien pelkotilojen alkulähde on riivaajahengissä (myös muuallakin kuin epäterveen hengellisyyden keskuudessa). Koska epäterve hengellisyys ja kristillisyys on valheen varaan perustettu, jossa riivaajahenget vaikuttavat, niin siksi näissä yhteisöissä on niin paljon pelkotiloja ja ahdistusta, sillä valhe ja vääryys, jota riivaajahenget vaikuttavat synnyttää pelkoja, ahdistuksia ja itsetuhoisia ajatuksia ihmisen sydämessä.

Kun ja jos usko perustuu valheeseen ja vääryyteen, jonka voimanlähteenä on riivaajahenget, niin silloin ihminen kokee demonit ja Jumalan yhtä pelottavina. Epäterve usko perustuu valheeseen, joka vääristää totuuden ja siksi epäterveiden hengellisten yhteisöjen keskuudessa demonit ja Jumala koetaan yhtä pelottavina. Epäterveen uskon yliluonnollinen perusta ei lepää Herran Jeesuksen armon, rakkauden ja totuuden voiman varassa, vaan riivaajahenkien vaikutuksen varassa, siksi epäterve usko perustuu pelkoon ja ahdistukseen.

Terve Raamatullinen usko perustuu totuuteen ja armon sekä rakkauden voimaan Herrassa Jeesuksessa, jonka seurauksena uskova kokee ja näkee Jumalan armollisena ja rakastavana. Terve usko ymmärtää Jumalan totuuden rakkauden ja siksi terveessä uskossa oleva ihminen ei elä pelkotilojen vankina, koska hänen sydämessään vaikuttaa Jumalan antama rauha, joka kasvaa ja syventyy uskossa kasvamisen myötä.

Usko ja seksuaalisuus

Mtv:n artikkeli kirjoitti kuinka uskonnon asettamista rajoituksista tulee  joissakin tapauksissa, niin hallitsevia, että myös tavalliset kehitykseen kuuluvat asiat ovat täynnä synnin vaaroja. Mtv:n artikkeli siteerasi Aila Ruohon kirjaa: "Jokainen hiemankin tiukemman moraalisäännöstön omaava kristillinen yhteisö pitää kaikkea avioliiton ulkopuolista seksuaalisuutta syntinä, myös itsetyydytystä. Tämä opetus aiheuttaa varsinkin nuorille ongelmia," 

Mtv:n artikkelissa tuodaan esille kuinka tiukasti kielletty masturbointi aiheuttaa synnintunnon kautta kuoleman toivomista, koska tunnontuskat ovat raskaita kantaa.

Raamattu opettaa seksin harjoittamisen kuuluvan vain ja ainoastaan avioliittoon miehen ja naisen välille. Masturbointi on siten syntiä ja vahingollista ihmiselle. Tätä asiaa moni ei ajattele loppuun saakka ja siksi monet luulevat ettei masturbointi aiheuta minkäänlaisia ongelmia, vaan on hyvä seksuaalisen purkautumisen kanava.

Masturbointi totuttaa ihmisen itsekkääseen seksuaaliseen himoon, jonka seurauksena ihminen ei osaa ottaa huomioon kumppaninsa seksuaalisia tarpeita, vaan seksuaalisessa kanssakäymisessä hän ajattelee vain omia tarpeitaan. Tämä voi johtaa puolison vieraaseen sänkyyn, koska oma puoliso ei huomioi häntä eikä kykene ottamaan toisen tarpeita huomioon.

Masturbointi laukaisee voimakkaan seksuaalisen himon ja koska masturbointia yleensä harrastetaan pornofilmejä tai pornokuvia katselemalla sekä luomalla seksuaalisia mielikuvia (vieraista naisista tai miehistä) ajatusmaailmaan, niin masturboinnin harrastaja ei monestikaan tyydy pelkkään masturbaatioon, vaan haluaa viedä sen pitemmälle, haluten harrastaa seksiä toisen tai toisten ihmisten kanssa. Avioliitossa oleva masturboinnin harjoittaja avaa sydämensä haureuden ja seksisyntien himoille, joka helposti johtaa kokeilemaan vierasta seksiseuraa.

Seksuaalisuus on luotu miehen ja naisen välille avioliittoon ja silloin kun ihminen masturboi, niin hän totuttaa itsensä itsekkääseen himoon ja aiheuttaa itselleen ja puolisolleen tai tulevalle puolisolleen suuria ongelmia seksuaalisuuden alueella. Itsekkyys seksissä ja kyvyttömyys täyttää puolison seksuaalisia tarpeita on yleinen ja suuri syy ja houkutus ajautua vieraaseen sänkyyn hakemaan huomiota ja omien tarpeiden tyydyttämistä vieraan ihmisen kanssa, koska oma puoliso toimii itsekkäästi. Masturboinnilla on siis paljon haitallisia vaikutuksia ihmiselle ja jopa parisuhteelle.

Jos uskoo Raamatun sanaa ja säästää seksuaalisuuden harjoittamisen avioliittoon, niin silloin pääsee seksuaalisuuden harjoittamiseen lähtökohdista, jossa ihminen ei ole rikkonut itseään seksuaalisuuden väärinkäyttämisen kautta. Jos on uskollinen Jumalan sanalle, niin seksittömyys ennen avioliittoa ei ole ongelma, vaan suoja ja turva. Totuuden vapaudessa eläminen ei aiheuta syyllisyyttä uskovan ihmisen sydämeen, vaan päinvastoin poistaa kaikenlaisen syyllisyyden. Jos ihminen harrastaa masturbaatiota, niin hän avaa sydämensä haureuden himolle, joka tuo monenlaisia ongelmia ihmisen elämään.

Silloin kun ihminen totuttaa itsensä masturbaatioon, niin hän avaa sydämensä seksuaalisille himoille, jotka johdattavat monia pornoaddiktioon, joka väärällä ja tuhoisalla tavalla hallitsee ihmisen elämää. Masturbaation harrastaminen tuhoaa tunne-elämää ja vääristää kuvan naisesta ja miehestä. Masturbaation pornoriippuvuus aiheuttaa voimakkaan mielihyvän tunteen, joka alkaa hallitsemaan ihmisen elämää haitallisesti. Masturbaation pornoriippuvuus aiheuttaa tunne-elämän köyhtymistä, parisuhde ongelmia (jopa avioeroon johtavia ongelmia), voi aiheuttaa erektiohäiröitä sekä muulla tavalla kyvyttömyyttä parisuhteen seksuaalisuuteen, keskittymisvaikeuksia, sosiaalista eristäytymistä, voi johtaa seksuaaliseen häiriökäyttäytymiseen kuten raiskaus, pedofilia jne. Masturbaatio ei ole ollenkaan ihmiselle hyväksi, vaan monin tavoin haitallista ja erittäin tuhoisaa.

Epäterveen uskon väärä seksuaalisuuden opetus on syntikeskeinen, mutta terve uskon keskipiste on armossa, rakkaudessa ja totuudessa Herrassa Jeesuksessa. Jos opetus keskittyy pelkästään syntiin ja kieltoihin, mutta ei johdata ihmisiä ymmärtämään seksuaalisuuden olevan Jumalan kaunis lahja miehelle ja naiselle avioliittoon, niin silloin ihmiset helposti ajautuvat elämään seksisynneissä, koska keskipiste on synnissä, eikä siinä miten seksuaalisuutta tulee harjoittaa oikealla tavalla. Terve usko Herraan Jeesukseen johtaa ihmisen aina toimimaan kaikessa oikealla tavalla ja siksi terveen uskon vaikutuksista pitäisi puhua paljon enemmän, koska se on ainoa toimiva ratkaisu, joka kykenee korjaamaan ja eheyttämään väärällä tavalla käyttäytyvän ihmisen, niin että hän oppii elämään hyvää ja tasapainoista elämää itsensä ja lähimmäistensä kanssa.

Pyhät, pahat ja pelokkaat osa 1:
www.kotipetripaavola.com/ pyhatpahatjapelokkaat


Petri Paavola 9.3.2017
 

Lähteet:
mtv.fi/uutiset/ kotimaa

33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James version 1769
 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker