Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Tasa-arvon vääristymiä

 

Nykyään vaaditaan tasa-arvon toteutumista monilla eri elämän osa-alueilla. Tasa-arvo on hyvä ja oikeudenmukainen asia, jonka toteutuminen tulisi olla mahdollista kaikille ihmisille. Tasa-arvon tulisi kuitenkin perustua luonnolliseen ja oikeudenmukaiseen elämänjärjestykseen. Silloin kun tasa-arvo ei perustu luonnolliseen ja oikeudenmukaiseen elämänjärjestykseen, niin tasa-arvo vaatimuksesta tulee ihmisiä ja yhteiskuntia vahingoittava asia. Tuon esille kirjoituksessani tasa-arvoon liittyviä vääristymiä, joita ei aina huomata tai ei edes haluta nähdä ja tiedostaa.

 

Sisällys:
Setan tasa-arvo vääristymä
Transsukupuolisuuden vääristymä
Luonnollisen elämänjärjestyksen mukainen tasa-arvo

 

 

Setan tasa-arvo vääristymä

Seta ilmoittaa itsestään seuraavalla tavalla sen nettisivulla:

Seta on ihmisoikeusjärjestö. Sen tavoitteena on yhteiskunnan kokonaisvaltainen muutos, jotta ihmisoikeudet ja hyvinvointi toteutuvat Suomessa ja kansainvälisesti riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Homot, lesbot, bit, inter-, trans- ja muunsukupuoliset henkilöt, transvestiitit ja muut hlbtiq-ihmiset kohtaavat eriarvoisuutta lainsäädännössä ja arjessaan. Haluamme yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutuvan.

Seta puhuu avoimesti olevansa ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on ihmisoikeuksien ja tasa-arvon toteutuminen. Tämä ei ole kuitenkaan kokonaan totta, sillä Seta ei tue avoimesti ihmisiä, jotka haluaisivat muuttua homoseksuaaleista heteroiksi. Seta tukee kaikin tavoin homoseksuaaleja sekä niitä ihmisiä, jotka haluavat muuttua heteroista homoseksuaaleiksi. Seta suhtautuu kielteisesti homoseksualistin omaan haluun, jonka kautta hän haluaisi muuttua heteroksi.

Setan kielteinen kanta homoseksualistin haluun muuttua heteroksi tarkoittaa käytännössä sitä, että Seta syrjii tässä kohden ihmisiä sekä loukkaa ja rikkoo ihmisoikeuksia. Koska Seta on julkisesti ja avoimesti ilmoittanut olevansa ihmisoikeusjärjestö, joka haluaa tukea ihmisen vapautta toteuttaa omaa seksuaalisuuttansa, niin silloin Setan tulisi avoimesti ja julkisesti tukea sellaisia henkilöitä, jotka haluavat muuttua homoseksuaaleista heteroseksuaaleiksi.

Julkinen haaste Setalle.  Koska Seta on ilmoittanut olevansa ihmisoikeusjärjestö, joka tukee ihmisen vapautta toteuttaa omaa seksuaalisuuttansa, niin sen tähden Setan tulisi julkisesti tukea ja kannustaa ihmisiä muuttumaan, jotka haluavat muuttua homoseksuaalisuudesta heteroseksuaalisuuteen. Jos Seta ei ota haastetta vastaan ja yhä edelleen suhtautuu kielteisesti ihmisen haluun muuttua homoseksuaalista heteroseksuaaliksi, niin Seta jatkaa ihmisoikeuksien rikkomista ja loukkaa henkilön vapautta ja henkilön halua muuttaa seksuaalista identiteettiänsä homoseksuaalista heteroksi.

Minä en mainosta olevani kaiken tasa-arvon kannattaja, koska luonnottoman tasa-arvon vaatimus rikkoo ihmisen sisintä ja siksi kannatan tasa-arvoa kaikille luonnollisen elämänjärjestyksen mukaan, koska en kannata sellaista "tasa-arvoa", jonka koen ja ymmärrän olevan ihmiselle haitallista. Jos joku taho mainostaa olevansa ihmisoikeusjärjestö ja kannattavansa kaikille vapautta harjoittaa omaa seksuaalista identiteettiänsä, mutta homoseksuaalista heteroksi muuttumiseen suhtaudutaan negatiivisesti, niin on kyse epärehellisyydestä sekä ihmisoikeusrikkomuksesta.

Homoseksualisti kuuluu seksuaalivähemmistöön myös silloin kun ilmaisee halunsa muuttua heteroseksuaaliksi. Setan oman julkilausuman mukaan Setan kuuluisi tukea ja kannustaa ihmistä muuttumaan homoseksuaalista heteroksi, jos ihminen ilmaisee oman halunsa olevan homoseksuaalista heteroksi muuttuminen. Jos Seta ei kannusta, tue ja rohkaise tällaisia henkilöitä, niin se jatkaa ihmisoikeusrikkomuksia. Sellainen toiminta ei ole moraalisesti oikeata, jossa puhutaan vapaudesta harjoittaa seksuaalista identiteettiä siihen suuntaan mitä sydämessään kokee, mutta kuitenkin suhtaudutaan kielteisesti siihen jos homoseksuaali haluaa muuttua heteroksi.

Vanha ja kulunut sananparsi ettei homoseksuaali voi muuttua heteroksi on aikansa elänyt fraasi, joka ei ole totta. Homoseksuaalisuus ei ole ihmisen sisään rakennettu ominaisuus, sillä tutkimusten mukaan homoseksuaalisuus syntyy tiettyjen ympäristöstä johtuvien asioiden seurauksista kuten esim. lapsena koettu seksuaalinen hyväksikäyttö samaa sukupuolta olevan aikuisen kautta, epäterveet ja negatiiviset lapsuuden kokemukset vastakkaisen sukupuolen taholta jne. (Lue lisää sivun ylälaidan homoseksuaalisuuden syyt linkistä).

Tarkoitukseni ei ole parjata tai mustamaalata tai kiihottaa ketään Setaa vastaan, vaan tuoda esille selkeä ihmisoikeus loukkaus, jota Seta harjoittaa toimintansa kautta. Seta sanoo olevansa ihmisoikeusjärjestö, joka tukee ihmisen vapautta seksuaaliseen identiteettiin, mutta edellä mainitulla alueella Seta rikkoo ja loukkaa ihmisen oikeutta valita ja muuttaa seksuaalista identiteettiänsä.

Transsukupuolisuuden vääristymä

Tasa-arvo vaatimukset koskettavat nykyään myös transsukupuolisuutta. Tarkoitukseni ei ole millään tavalla loukata transsukupuolisia henkilöitä, vaan tuoda esille tosiasia, jota transsukupuolisuuden kannattajat eivät halua nähdä ja tiedostaa ja jonka he haluaisivat vaientaa kuoliaaksi.

Ihmisen sukupuolta määrittävä keho tuottaa koko ajan omaan luonnolliseen sukupuoleen liittyviä hormoneja. Naiskeho tuottaa koko ajan naishormonia ja mieskeho tuottaa koko ajan mieshormonia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mies ei voi koskaan oikeasti tulla naiseksi, eikä nainen mieheksi. Transsukupuolinen henkilö joutuu koko loppuelämänsä ajan syömään vastakkaisen sukupuolen hormoneita, koska hänen oma luonnollinen kehonsa ei tuota niitä. Tämä tarkoittaa sitä, että nainen, joka kokee olevansa mies joutuu syömään koko loppuelämänsä ajan mieshormonia, koska hänen oma luonnollinen kehonsa tuottaa naishormonia. Tämä tarkoittaa myös sitä, että mies ei voi koskaan ihan oikeasti muuttua naiseksi ja vastakkaisen sukupuolen hormonien syöminen on keinotekoista, joka ei tee hänestä koskaan ihan oikeaa naista. Mies joka syö naishormonia, ei ole oikea nainen, vaan on kyse keinotekoisesta yrityksestä muuttua naiseksi. "Muuttuminen" on keinotekoista, ei aitoa ja luonnollista. Kyseessä on itsepetos.

Yhteiskunta (päättäjät, lääkärit, psykologit, terapeutit, viranomaiset jne.) joka tukee transsukupuolisuutta auttaa ihmisiä elämään itsepetoksessa, eikä anna heille oikeata apua, jota he kaikkein eniten tarvitsisivat. Transsukupuolisuus on ihmisen sisällä oleva mielenhäiriö, jonka kautta hän ei ole hyväksynyt omaa luonnollista sukupuoli identiteettiänsä, vaan hän elää itsepetoksen keskellä pyrkien elämään ja omaksumaan vastakkaisen sukupuolen identiteetin. Tämä on kuitenkin itsepetosta, sillä ihmisen kehon luonnollinen hormonitoiminta määrittää ihmisen sukupuolen, eikä ihminen voi koskaan muuttaa omaa sukupuoltansa vastakkaiseksi sukupuoleksi, koska miehen keho ei ala luonnollisesti tuottamaan naishormonia ja naisen keho ei tuota luonnollisesti mieshormonia. Vastakkaisen sukupuolen hormonien syönti on keinotekoista ja itsepetosta.

Transsukupuolinen henkilö tarvitsisi apua mielenalueen hoitamiseen, sillä hänen mielenalueellaan on ongelmia, ei siinä että hän olisi syntynyt väärään kehoon. Kukaan nainen tai mies ei ole syntynyt väärään kehoon, sillä jokainen nainen ja mies on syntynyt hänelle sopivaan ja oikeaan kehoon. Tätä tosiasiaa ihmisen elämässä tulee tukea ja kannustaa, eikä leikellä ihmisen kehoa tai syöttää hänelle vastakkaisen sukupuolen hormonia, koska transsukupuolisuuden ongelma on mielenalueella, ei kehossa. On järjetöntä hyväksyä ja tukea luonnottomuutta ja yhteiskunta, joka lähtee tällaisen järjettömyyden tielle tuhoaa itsensä. Transsukupuolinen ihminen on arvokas ja tärkeä, joka elää suuren kivun ja kriisin keskellä. Hänet täytyy ottaa vakavasti ja ainoa auttamisen suunta on tukea ja auttaa häntä hyväksymään oma luonnollinen kehonsa ja sukupuolensa.

Luonnollisen elämänjärjestyksen mukainen tasa-arvo

Minä kannatan luonnollista elämänjärjestyksen mukaista tasa-arvoa, koska se ei riko ja tuhoa ihmistä, vaan antaa ihmisille parhaan mahdollisen tavan toteuttaa ihmisyyttä sekä kokea onnellisuutta omassa elämässään. Minä en kannata tasa-arvoa, joka perustuu luonnottomaan elämänjärjestykseen, koska se vahingoittaa ihmisiä ja yhteiskuntaa.

Todellinen tasa-arvo ei tarkoita sitä, että on hyväksyttävää poiketa luonnollisesta elämänjärjestyksestä, koska väärä tasa-arvo rikkoo ja tuhoaa ihmisen sisintä sekä aiheuttaa monenlaisia ikäviä seuraamuksia yhteiskuntaan. Todellinen tasa-arvo ei saa koskaan tukea sekä kannattaa vääristymiä ja ihmisille vahingollisia asioita ja siksi todellisessa tasa-arvossa niin kuin kaikissa asioissa on omat rajoituksensa, jotka suojaavat ihmisiä vahingollisilta vaikutuksilta. Ihminen on rakennettu siten, että hänen toimintansa perustuvat luonnolliseen elämänjärjestykseen. Ihminen on suunniteltu kävelemään jaloillaan, ei käsillään. Käsillä käveleminen onnistuu ihmiseltä kovan harjoittelun kautta, mutta kukaan ei pysty kovinkaan kauan kävelemään käsillään ilman ettei hän joutuisi suuriin ongelmiin, koska ihmistä ei ole tarkoitettu olemaan pää alaspäin ja jalat ylöspäin, vaan kävelemään pää ylöspäin ja jalat maassa. Käsillä kävellen ihminen ei kykene suoriutumaan kaikista niistä arkielämän asioista, joita hän joutuu päivittäin tekemään.

Jos edellä oleva käsillä kävelemisen esimerkki ei avautunut sinulle, niin autan sinua sen avaamisessa. Mies ja mies sekä nainen ja nainen eivät voi saada luonnollisesti lapsia, niin kuin luonnollisen elämänjärjestyksen mukaan on luonnollista, että nainen ja mies voivat saada biologisesti keskenään lapsia. Mies ei voi muuttua keinotekoisesti naiseksi, koska miehen keho tuottaa itsestään jatkuvasti mieshormonia ja naishormonin syöminen on keinotekoista itsepetosta. Nainen ei voi muuttua keinotekoisesti mieheksi, koska naisen keho tuottaa itsestään jatkuvasti naishormonia ja mieshormonin syöminen on keinotekoista itsepetosta. Ihmistä ei  ole tarkoitettu kävelemään käsillään, mutta hän voi siitä huolimatta kävellä käsillään, mutta ei kovin pitkään ilman vahingollisia vaikutuksia.

Pedofilia eli aikuisen seksuaalinen halu pientä lasta kohtaan ei ole luonnollista seksuaalista toimintaa, koska lapsi ei ole vielä kehittynyt seksuaalista toimintaa varten. Samoin kahden miehen välinen tai kahden naisen välinen seksuaalinen toiminta ei ole luonnollista, koska luonnonjärjestyksen mukaan vain mies ja nainen on tarkoitettu harjoittamaan seksuaalista toimintaa keskenään. Kun on kyse homoseksuaalisesta tai transsukupuolisesta identiteetistä, niin on kyse ihmisestä, jolla on rikkinäinen mieli sekä vääristynyt omakuva omasta sukupuolisuudestaan sekä seksuaalisesta identiteetistään. Luonnottomuuden hyväksyminen ja tukeminen ei ole oikea ratkaisu, sillä vääristymän ja itsepetoksen kautta oman elämän toteuttaminen tuottaa enemmin tai myöhemmin ongelmia. Rikkinäisellä autollakin voi ajaa jonkun aikaa, mutta mitä kauemmin sillä ajetaan, niin sen suuremmat ovat vahingot.

Esimerkkini kautta haluan sanoa, että luonnollisen elämänjärjestyksen vastainen tasa-arvo vaatimus ja sen toteuttaminen tulee aiheuttamaan ongelmia enemmin tai myöhemmin. Sivullani ylhäällä on linkkejä joiden kautta perustelen perusteellisesti miksi ja miten luonnoton elämänjärjestys rikkoo ihmisiä sekä aiheuttaa ongelmia yhteiskunnassa. Linkkien kirjoitusten kautta olen myös perustellut sen miksi luonnollinen elämänjärjestys on kaikkein paras vaihtoehto jokaiselle ihmiselle koskien ihmisen elämän kaikkia osa-alueita, niin tasa-arvoa kuin kaikkea muutakin.

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan, vihapuhe sekä ihmisoikeuksien loukkaaminen nostetaan esille hyvin usein kun joku puhuu asiallisesti ja kriittisesti todellisista ongelmista, joita olen kirjoituksessani käsitellyt. Tietenkään rasismia ja kiihotusta kansanryhmää kohtaan ei tule hyväksyä, vaan se on aina tuomittava teko. Terve ja positiivinen kriittisyys Setan toimintaa tai transsukupuolisuuden  ongelmia kohtaan ei ole rasismia, ihmisoikeuksien loukkaamista eikä vihapuhetta. Tarkoitukseni ei ole provosointi tai syrjintä ketään kohtaan, vaan tuoda esille tosiasioita ongelmista, joita ei haluta kuulla, joista ei haluta puhua tai joista halutaan vaieta. Kirjoitukseni aihe on erittäin arkaluontoinen, eikä tarkoitus ole loukata tai kiihottaa ihmisiä mitään kansanryhmää vastaan

Kyseessä ei ole vihapuhe, vaan asia joka on kaikkien nähtävissä, jos on vaan halua nähdä ja ymmärtää asiat, niin kuin ne todellisuudessa ovat. Vihapuhe on Euroopan neuvoston ministerikomitean mukaan sellaista ilmaisua, jolla levitetään, yllytetään, edistetään tai oikeutetaan rotuvihaa, muukalaisvihaa, antisemitismiä tai muunlaista vihaa, joka perustuu suvaitsemattomuuteen. Totuuden sanominen Setan ihmisoikeus loukkauksista ja transsukupuolisuuden ongelmista ei ole vihapuhetta, vaan tosiasian esille tuomista.

Lopuksi haluan sanoa jokaiselle ihmiselle, niin homoseksuaaleille, transsukupuolisille henkilöille kuin kaikille ihmisille, että olet tärkeä ja arvokas ihminen, jonka tulisi saada elää elämäänsä sen mukaan miten luonnolliset elämänarvot määrittävät ihmiselämää. Sanonta, että jokaisella on oikeus elää oma elämänsä ja tehdä valintansa niin kuin hän itse haluaa ei ole totta ihan joka asiassa. Yhteiskunnassa on säännöt, joita jokaisen on noudatettava, jos esim. jokainen määrittelee itselleen omat liikennesääntönsä, niin sen seuraus on suuri katastrofi täynnä kuolemaa ja monenlaisia vammautumisia. Ihminen ei ole oman elämänsä herra, vaan häneen pätee luonnollisen elämänjärjestyksen lait sekä ihmisten yhteiset pelisäännöt. Silloin kun ihminen toimii vastoin luonnollista elämänjärjestystä, niin hän rikkoo itseään ja tarvitsee kokonaan uudelleen ohjausta, huoltoa ja hoitoa. Askeleet kohti kokonaisvaltaista ihmisen hoitamista

 

Petri Paavola 14.5.2015

Lähteet:
http://seta.fi/ihmisoikeudet/

 

 

 

eXTReMe Tracker