Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Uusi Liitto kumosi vanhan liiton

Olen kirjoittanut viime aikoina kaksi kirjoitusta koskien Jumalan lakia Uuden Liiton järjestyksessä. Koin että on vielä syytä käsitellä tätä asiaa tietystä näkökulmasta käsin. Olen huomannut, että uskovien keskuudessa on yhä enemmän alkanut vaikuttaa sellainen ajatus ja oppi, että kaikki vanhan liiton aikaiset lait olisivat voimassa sellaisenaan ja siten koko vanhan liiton laki velvoittaisi myös Uuden Liiton uskovia noudattamaan sitä. Asia ei tietenkään ole näin, sillä Herra Jeesus verensä ja sovitustyönsä kautta on kumonnut vanhan liiton lakijärjestyksen uhreista ja seurakunnan toimeenpanemista kuolemanrangaistuksista jne. Lain alle meneminen (VL:n järjestyksen mukainen usko UL:ssa) on sama asia kuin astua pois Messias Jeesuksesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.
 

Sisällys:
Alkusanat
Vanha liitto on kumottu
Lain muutos
Temppelin puuttumisen todiste
Paavali ei uhrannut eläinuhreja
Kuolemanrangaistus
Uskon kautta vahvistamme Kristuksen Lain

 

 

Alkusanat

Gal 3:
10 Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: "Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee".
11 Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska "vanhurskas on elävä uskosta".
12 Mutta laki ei perustaudu uskoon, vaan: "Joka ne täyttää, on niistä elävä".
13 Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme-sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" -
14 että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

Tämä on tärkeä aihe, koska Raamattu sanoo, että ne, jotka perustavat pelastuksensa lain tekoihin ovat kirouksen alaisia. Raamatun opetuksen mukaan Messias Jeesus on lunastanut meidät lain kirouksesta, että saisimme uskon kautta (UL:n järjestys) luvatun Hengen. Lain kirous ei tarkoita sitä, että Jumalan laki olisi kirottu, sillä Jumalan laki on hyvä ja pyhä, vaan sitä että Uuden Liiton aikakaudessa emme saa enää palata vanhan liiton järjestykseen, joka kumoutui Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta.

Vanha liitto on kumottu

Jer 31:
31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;
32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.
33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Herra lupasi tehdä Israelin kansan kanssa (sekä pakanoiden, jotka uskovat myös evankeliumin) Uuden Liiton, joka on erilainen kuin vanha liitto, sillä Uudessa Liitossa Jumala asettaa lakinsa kansansa sydämeen.

Luuk 22:20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.

Herran Jeesuksen veri ja kuolema päätti vanhan liiton ja asetti voimaan Uuden Liiton.

Matt 27:
50 ¶ Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.
51 Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat,

Hebr 10:
19 ¶ Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,

Temppelin esirippu erotti pyhäkön ja kaikkein pyhimmän, jonne ylimmäinen pappi sai mennä kerran vuodessa suurena sovituspäivänä vihmomaan syntiuhrin verta armoistuimen päälle. Kun Herra Jeesus vuodatti verensä ristillä ja kuoli syntien anteeksiantamukseksi, vanhan liiton päättymisen merkiksi ja Uuden Liiton alkamiseksi, niin sen todistukseksi temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Temppelin esiripun repeäminen ylhäältä alas asti oli Jumalan merkki ja todistus, että vanha liitto päättyi ja Uusi Liitto alkoi. Heprealaiskirje todistaa sen kuinka Jeesuksen veren kautta uskovilla on pääsy kaikkeinpyhimpään, eli suoraan Jumalan luokse, koska vanha liitto oli päättynyt.

Hebr 8:13 Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.

Heb 8:13 In that he saith, A new covenant, he hath made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. King James Version 1769

Heb 8:13 In that he sayeth: A new, he weereth out ye olde. Now yt which is worne out and waxed olde, is ready to vanish awaye  Coverdale Bible 1535

Heb 8:13 In that he saith, A new Couenant, he hath made the first olde. Now that which decayeth and waxeth old, is readie to vanish away. King James Version 1611

Edellä olevat englanninkieliset Raamatunkäännökset ja varsinkin Coverdale Bible kääntää Hebr 8:13 jakeen oikein: Sanoessaan: Uuden, Hän lopetti vanhan. Nyt se mikä on lopetettu ja tullut vanhaksi on valmis häviämään pois.

Raamattu opettaa selkeästi, että Herran Jeesuksen veri ja sovitustyö kumosi vanhan liiton, sillä kun luet Hebr 8 ja 9 luvun asia- ja tekstiyhteyden, niin näet, että heprealaiskirje opettaa vanhan liiton kumoutuneen.

Lain muutos

Hebr 7:12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

Raamattu opettaa ettei Herra Jeesus tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen ja Hänen kuolemansa kautta astui voimaan lain muutos. Uudessa Liitossa on voimassa Kristuksen Laki sydämeen kirjoitettuna sekä kirjoitettuna myös Jumalan sanan ilmoitukseen (Raamattu) Uuden Liiton uskon järjestyksen mukaan.

Uudessa Liitossa ei ole enää voimassa VL:n eläinuhrit, VL:n lait pappeudesta, eikä VL:n lait kuolemanrangaistuksista, jotka VL:ssa seurakunnan tuli toimeenpanna käytäntöön. Vanhan liiton laki kumoutui ja tilalle tuli Kristuksen Laki. Synti on edelleen syntiä Uudessa Liitossa, mutta UL:ssa seurakunta ei saa toimeenpanna tietyistä synneistä kuolemanrangaistusta, joihin VL:n kansa oli velvoitettu. Vanhan liiton lait Aaronin mukaisesta pappeudesta kumoutuivat ja tilalle tuli kuninkaallinen pappeus, jonka mukaan jokainen uskova ihminen kuuluu kuninkaalliseen papistoon.

Uusi Liitto ja Uuden Liiton uskonjärjestys määrittää kokonaisuudessaan sen millä tavalla Herraan Jeesukseen tulee uskoa. Toki edelleen Uudessa Liitossa tulee uskoa esimerkiksi luomiseen 6 päivässä, vaikka se onkin ilmoitettu ensimmäiseksi VT:ssa. Jumalan Pyhä Henki auttaa Uuden Liiton uskovaa uskomaan ja ymmärtämään millä tavalla Herraan Jeesukseen tulee uskoa.

Temppelin puuttumisen todiste

Ihmiset, jotka opettavat, että kaikki vanhan liiton 613 käskyä ovat edelleen voimassa,  eivät kuitenkaan suorita eläinuhreja, vaikka uskovatkin niiden olevan voimassa. He kiertävät ongelman siten, että koska Jumalan sana opettaa, että uhritoimitukset tuli tehdä Jerusalemin temppelissä leeviläisen pappeuden alaisuudessa Aaronin järjestyksen mukaan, ja koska temppeliä ei ole tällä hetkellä, niin siksi ei enää tarvitse uhrata eläimiä.

Hebr 10:
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.
11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;
12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,
13 ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.
14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.
15 Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan:
16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan," sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä";
17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista".
18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.

Herran Jeesuksen veri ja kuolema päätti vanhan liiton, josta todisteena oli temppelin esiripun repeäminen, joka tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen syntiuhri ristillä päätti kokonaan eläinuhrit. Anteeksiantamus saadaan Uudessa Liitossa ainoastaan Herran Jeesuksen veren kautta, jolloin eläinuhreja ei enää tarvita ollenkaan.

Heprealaiskirjeen 10 luku todistaa sen, että vanhan liiton uhrit (eläinuhreineen) ovat päättyneet, koska Uudessa Liitossa on voimassa ainoastaan Herran Jeesuksen yksi ainoa uhri, Hänen veressään. Heprealaiskirje on kirjoitettu juutalaisille Herran Jeesukseen uskoville ihmisille ja jos eläinuhrit olisivat vielä voimassa, niin heprealaiskirjeen olisi pitänyt vahvistaa se, mutta sen sijaan heprealaiskirjeen opetus tuo esille sen kuinka Herran Jeesuksen veri ja sovitustyö kumosivat eläinuhrit. Jumala salli Jerusalemin temppelin tuhoutumisen juuri sen takia, koska VL:n uhrijärjestelmä oli kokonaan lakkautettu Herran Jeesuksen veren kautta, jonka todisteeksi temppelin esirippu repeytyi ylhäältä alas asti.

Hebr 7:12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

1 Pie 2:9 Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja," joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;

Ilm 1:
5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä
6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen.

Raamattu todistaa kiistattomasti sen kuinka pappeuden muuttuessa koko vanhan liiton pappeus kumoutui. Uudessa Liitossa ei ole enää leeviläistä pappeutta, vaan kuninkaallinen papisto, johon kuuluvat kaikki Jumalan armosta pelastamat uskovat ihmiset. Vanhan liiton temppeli ja pappispalvelu lakeineen on kokonaan kumottu, koska Uudessa Liitossa jokainen uskovan on kuninkaallista papistoa ja uskova ihminen on nyt Jumalan temppeli. Koska vanhan liiton lait liittyen temppeli- ja pappispalveluun ovat kumoutuneet, niin sen tähden eivät eläinuhritkaan ole enää voimassa.

1 Kor 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?

Raamattu opettaa, että Uudessa Liitossa Jumalan armosta pelastettu ihminen on Jumalan temppeli, koska Jumala asuu uskovassa Pyhän Hengen kautta. Herran Jeesuksen veressä vanhan liiton temppelipalvelus on kokonaan kumottu, josta todisteena on se, että Jumala on asettunut asumaan uskovan ihmisen sisimpään. Vanhan liiton temppelipalvelus on kumottu, jonka todisteeksi Jumala salli Jerusalemin temppelin hävittämisen.

Paavali ei uhrannut eläinuhreja

Olen huomannut kuinka jo usean vuoden ajan nousee lisää ihmisiä, jotka sanovat, että vanhan liiton laki (613 käskyä) sellaisenaan on voimassa Uudessa Liitossa. Monet heistä sanovat Paavalin uhranneen eläinuhreja Uuden Liiton aikana sen jälkeenkin kun hän oli tullut Herran Jeesuksen opetuslapseksi. He perustelevat väärää opetustaan Apt 21 luvun kautta, jonka he ymmärtävät väärin.

Se on totta, että Paavali aikoi puhdistautumisen jälkeen (Apt 21 luku) osallistua VL:n uhriin, mutta ei kuitenkaan osallistunut eläinuhrin uhraamiseen:

Apt 21:
26 Silloin Paavali otti ne miehet luokseen, ja kun hän seuraavana päivänä oli puhdistanut itsensä heidän kanssaan, meni hän pyhäkköön ja ilmoitti, milloin heidän puhdistumispäivänsä tulisivat päättymään, jota ennen heidän kunkin edestä oli tuotava uhri.
27 ¶ Mutta kun ne seitsemän päivää olivat päättymässä, näkivät Aasiasta tulleet juutalaiset hänet pyhäkössä, kiihoittivat kaiken kansan ja kävivät häneen käsiksi
28 ja huusivat: "Israelin miehet, auttakaa! Tämä on se mies, joka kaikkialla opettaa kaikkia ihmisiä meidän kansaamme ja lakiamme ja tätä paikkaa vastaan, onpa vielä tuonut kreikkalaisia pyhäkköönkin ja saastuttanut tämän pyhän paikan."
29 Sillä he olivat ennen nähneet efesolaisen Trofimuksen kaupungilla hänen kanssaan ja luulivat, että Paavali oli tuonut hänet pyhäkköön.
30 Ja koko kaupunki tuli liikkeelle, ja väkeä juoksi kokoon; ja he ottivat Paavalin kiinni, raastoivat hänet ulos pyhäköstä, ja heti portit suljettiin.

Raamattu sanoo, että kun ne seitsemän päivää olivat päättymässä ja uhri pitäisi toimittaa, niin Aasiasta tulleet juutalaiset näkivät Paavalin temppelissä ja kiihottivat kansan Paavalia vastaan. Raamatun mukaan uhriin vaadittavat seitsemän päivää eivät olleet vielä täyttäneet, joka tarkoittaa sitä ettei Paavali ehtinyt osallistua uhraamiseen. Itse uskon siten, että Jumala esti Paavalin lankeamisen VL:n uhriin sallimalla Paavalin joutua juutalaisten kiinni ottamaksi, jonka seurauksena Paavali ei ehtinyt osallistua VL:n uhrin uhraamiseen. Raamatun sanan todistus on kiistaton siitä ettei hän ehtinyt uhraamaan VL:n uhria Apt 21 luvussa.

Aasian juutalaiset eivät uskoneet Paavalin noudattavan koko VL:n lakia siitäkään huolimatta, että Jerusalemin seurakunta pyrki antamaan Paavalista sellaisen kuvan, että hän olisi noudattanut koko VL:n lakia. Aasian juutalaisilla oli tieto siitä, että Paavali opettaa kaikkialla juutalaisia toimimaan VL:n lakia vastaan. Tästä syystä he kiihottivat juutalaiset Paavalia vastaan. Raamattu (VL:n laissa) sanoo ettei saa antaa väärää todistusta sekä asiat on vahvistettava kahden ja kolmen todistajan kautta, sillä olkoon rikkomus tai synti mikä tahansa, niin yhden ihmisen todistus ei ole pätevä. Koska Aasian juutalaiset noudattivat VL:n lakia, niin he eivät saaneet valehdella Paavalia vastaan, vaan heidän täytyi puhua totta hänestä. Tämä seikka monen muun seikan kanssa todistaa sen, että Paavali ei noudattanut koko VL:n lakia. Tuon myöhemmin esille lisää todisteita siitä ettei Paavali uskonut eikä opettanut VL:n järjestyksen ja lain olevan voimassa Uuden Liiton järjestyksessä.

Jerusalemissa oli tosiaankin tuhansia Jeesukseen uskovia juutalaisia, jotka kiivailivat VL:n lakien ja uhrien puolesta. Näen tämän johtuvan siitä, että oli menossa sydänten siirtymäkausi vanhasta liitosta Uuteen Liittoon, jolloin Jerusalemin alkuseurakunta takkusi tämän asian kanssa, mutta esim. Pietarin kirjeissä ei ole enää edes pientä vihjettä judaismin ja VL:n järjestyksen ja uhrien suosimisesta.

Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään valituille muukalaisille, eli juutalaisille Jeesukseen uskoville ihmisille, jotka asuivat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa. Pietari kirjoittaa kirjeessään, että (tarkoittaen juutalaisia), Jumalan edeltätietämisen mukaan he ovat valitut Herran Jeesuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Pietari jatkoi sanoen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana.

Pietari jatkoi sanoen: Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika, tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan.

Pietarin kirjeessä (ja kirjeissä) ei ole mainintaa VL:n lakien ja järjestyksen noudattamisesta, mutta hän viittaa ettei heitä (juutalaiset uskovat) ole lunastettu isiltä perityn vaelluksen (VL:n järjestys ja laki) kautta, vaan Jeesuksen kalliin veren kautta. Pietari oli juutalaisten apostoli, mutta hän ei opettanut kirjeissään kertaakaan, että juutalaisten Jeesukseen uskovien ihmisten täytyy noudattaa Mooseksen lakia sekä uhrata uhreja. Pietarin kirje (kirjeet) todistaa  selvästi, että Jumala puhdisti ja erotti Jerusalemin seurakunnan johtajien uskovien sydämet VL:n järjestyksen noudattamisesta sekä johdatti heitä uskomaan Herraan Jeesukseen Uuden Liiton järjestyksen. Kun Raamattua lukee kokonaisuudessaan, niin on selvää ettei VL:n järjestyksen noudattaminen kuulu Uuden Liiton uskoville.

Gal 2:
11 ¶ Mutta kun Keefas tuli Antiokiaan, vastustin minä häntä vasten kasvoja, koska hän oli herättänyt suurta paheksumista.
12 Sillä ennenkuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä, oli hän syönyt yhdessä pakanain kanssa; mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli erillään peläten ympärileikattuja,

13 ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin juutalaiset, niin että heidän ulkokultaisuutensa tempasi mukaansa Barnabaankin.
14 Mutta kun minä näin, etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoin minä Keefaalle kaikkien kuullen: "Jos sinä, joka olet juutalainen, noudatat pakanain tapoja etkä juutalaisten, miksi sinä pakotat pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja?"
15 Me olemme luonnostamme juutalaisia, emmekä pakanasyntisiä;
16 mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista.
17 Mutta jos meidät itsemmekin, pyrkiessämme vanhurskautumaan Kristuksessa, on havaittu syntisiksi, onko sitten Kristus synnin palvelija? Pois se!
18 Sillä jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut maahan, osoitan minä olevani lain rikkoja.
19 Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu,
20 ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.
21 En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut.

Galatalaiskirjeessä Paavali tuo esille kuinka Keefas (Pietari) oli langennut ulkokultaisuuden syntiin. Paavali sanoi ettei Pietari ja veljet vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, koska hän juutalaisena noudatti pakanain tapoja eikä juutalaisten ja kuinka Pietari pakotti pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja sen tähden, koska Pietari pelkäsi juutalaisia. Tässä kohtaa Raamattu todistaa ettei Pietarikaan noudattanut juutalaisten tapoja, mutta tietyissä tilanteissa juutalaisten pelon tähden Pietari opetti jopa pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja. Tässä valossa on selvää, että Apt 21 luvussa Jerusalemin seurakunnassa myös Pietari ja muut vanhimmat juutalaisten pelon tähden kehottivat Paavalia osallistumaan VL:n uhriin. Se ei ollut Jumalan käsky osallistua VL:n uhriin, vaan miesten kehotus, jotka pelkäsivät juutalaisia.

Paavali toi esille Pietarille ettei kukaan ihminen, ei juutalainen eikä pakana tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Herraan Jeesukseen, koska mikään liha ei tule vanhurskaaksi lain teoista. Paavali toi myös sen esille, että jos uudestaan rakennan sen (VL:n järjestys), minkä olen hajottanut maahan, osoitan olevani lain rikkoja. Tällä Paavali tarkoitti sitä, että jos VL:n kumottu järjestys uudelleen rakennetaan, niin silloin rikomme Uuden Liiton lakia ja järjestystä vastaan. Paavali sanoi, että minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Uskon Paavalin tarkoittaneen sitä, että Kristuksen Lain (Herran Jeesuksen) kautta hän on kuollut pois VL:n järjestyksestä ja laista, sillä Kristuksen Laki on yhtä kuin Jumalan laki Uuden Liiton järjestyksen mukaan.

Pietari oli langennut ulkokultaisuuteen eikä vaeltanut suoraan evankeliumin totuuden mukaan. Paavali lankesi Apt 21 luvussa. Raamattu on rehellinen kirja, koska se paljastaa meille niin Paavalin kuin Pietarin erehdyksen. Raamattu opettaa että Jumala yksin on synnitön, erehtymätön sekä täydellinen. Paavalin ja Pietarin erehdykset olivat inhimillisiä, sillä jokainen uskova erehtyy joskus jossakin. Huolimatta heidän erheistään Jumala antoi puhtaan evankeliumin heidän kauttansa. Niin Pietarin kuin Paavalin kirjeissä on puhdas evankeliumi ja sanan opetus, sillä Jumala varjeli heidän opetuksensa puhtaina ja antoi opetuksen ja evankeliumin noudattaa Uuden Liiton järjestystä. Pietarin kirjeistä käy ilmi, että hänen evankeliuminsa perustui Uuden Liiton järjestykselle. Pietarin kirjeet osoittavat meille, että Pietari ja Jerusalemin seurakunta olivat päässeet eroon vanhan liiton järjestyksen hapatuksesta. Vaikka Pietari ja Paavali tekivätkin omat erheensä, niin meidän on muistettava se tosiasia, että he olivat Herran valitsemia apostoleja Herran työhön. Kukaan ihminen ei enää heidän jälkeensä saa samanlaista tehtävää kuin he saivat, koska Jumala soi heille armon kirjoittaa Jumalan sanan opetusta Raamattuun. Meillä kaikilla on vielä paljon opittavaa Jumalalta, Herralta Jeesukselta sekä myös Paavalilta ja Pietarilta.

Kun tutkit Uuden Testamentin kirjeitä, jotka Paavali, Pietari, Jaakob, Johannes jne. kirjoittivat, niin missään kohdassa heidän kirjeissään he eivät opeta eläinuhrien ja VL:n järjestyksen voimassaoloa Uuden Liiton järjestyksessä. Syy miksi he eivät kirjeissään kirjoittaneet Mooseksen lain ja uhrien uhraamisesta on yksinkertaisesti se, että Jumala kumosi vanhan liiton Uuden Liiton astuessa voimaan.  

Apt 24:
17 Niin minä nyt useampien vuosien kuluttua tulin tuomaan almuja kansalleni ja toimittamaan uhreja.
18 Näitä toimittaessani muutamat Aasiasta tulleet juutalaiset tapasivat minut puhdistautuneena pyhäkössä, eikä ollut mitään väentungosta tai meteliä;

Jotkut opettavat, että Paavali osallistui vanhan liiton uhreihin koska Apt 24:17 sanoo, että Paavali tuli toimittamaan uhreja. Kun tutkimme tätä kohtaa alkukielen sekä Raamatun kokonaisopetuksen valossa, niin meille selviää, että Paavali ei tarkoittanut tässä kohdassa vanhan liiton eläinuhreja. Alkukielessä Apt 24:17 almu sana on eleemosune, joka tarkoittaa almua sekä lahjoitusta ja uhreja sana on prosfora, joka tarkoittaa uhrausta antaa lahja, uhrata uhri verettömästi tai eläinuhrin veren kautta, syntiuhri.

Paavali viittaa Apt 24:17 kohdassa apostolien tekojen 21 lukuun, jossa hän maksoi lahjaksi neljän miehen nasiirilupauksesta aiheutuvat kulut. Paavalin uhraus oli lahjan (lahjana rahaa) antaminen neljälle miehelle, sillä Paavali ei ehtinyt osallistua VT:n eläinuhreihin ja uhreja sana tarkoittaa myös Apt 24:17 lahjan antamista uhrina. Jos Paavali olisi osallistunut eläinuhreihin, niin hän olisi tehnyt turhaksi Jeesuksen sovitustyön, mutta sitä hän ei ehtinyt tehdä, koska Jumala esti sen sallien Paavalin tulla juutalaisten kiinni ottamaksi. On siten täysin selvää, että alkukielen ja Raamatun kokonaisopetuksen valossa Paavalin "uhri" oli lahja kulujen maksumiehenä, eikä eläinuhri.

Kun Paavali sanoi: Minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa; niin hän totta kai tarkoitti uskovansa kaiken mitä laissa ja profeetoissa on kirjoitettuna sekä Jeesus tiellä vaeltaen palvelevansa Jumalaa. Minäkin uskon kaiken olevan Jumalan sanan totuutta, joka on kirjoitettuna VT:ssa ja UT:ssa, mutta siitä huolimatta uskon VL:n olevan kumottu ja uskon Jumalaan Jeesuksen kautta Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti. Uskon Paavalin ajattelevan samoin ja tuon esille siitä todisteet Jumalan sanan kautta.

Ef 2:
11 ¶ Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti, sanotaan ympärileikatuiksi-
12 että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa;
13 mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.
14 ¶ Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden,
15 kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan,
16 ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden.
17 Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat;
18 sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.
19 Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä,
20 apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,
21 jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa;
22 ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.

Apostoli Paavali opetti, että Herra Jeesus on purkanut erottavan väliseinän juutalaisten ja pakanoiden välillä tehden niin juutalaiset kuin pakanat uskon kautta Häneen yhdeksi verensä kautta, kun Hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä (VL:n järjestys), luodakseen niin juutalaiset kuin pakanat yhdeksi uudeksi ihmiseksi. Paavali opetti tässäkin kohden VL:n järjestyksen kumoutumista.

2 Kor 3:
4 Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan;
5 ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta,
6 ¶ joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.
7 Mutta jos jo kuoleman virka, joka oli kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin etteivät Israelin lapset kärsineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista,
8 kuinka paljoa enemmän onkaan Hengen virka oleva kirkkaudessa!

Paavali opetti, että olemme Uuden Liiton palvelijoita, ei kirjaimen mukaan, sillä kirjain kuolettaa mutta Henki tekee eläväksi. Paavali sanoo kuolettavan kirjaimen olevan kuoleman palvelutehtävää Mooseksen kautta (VL:n järjestys), mutta Hengen palvelutehtävän (UL:n järjestys) olevan kirkkautta katoavaisen kirjaimen palvelutehtävän (VL:n järjestys) rinnalla. Paavali ei opettanut ja noudattanut VL:n järjestystä, vaan Uuden Liiton järjestystä.

Fil 3:
5 joka olen ympärileikattu kahdeksanpäiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaisista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus,
6 intoon nähden seurakunnan vainooja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton.
7 Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi.
8 Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana-että voittaisin omakseni Kristuksen
9 ¶ ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella;

Apostoli Paavali kertoo olevansa israelilainen Benjaminin sukukuntaa, joka on ollut VL:n lakiin nähden fariseus, mutta se mikä oli hänelle voitto (VL:n laki), niin sen hän lukee Jeesuksen tähden tappioksi. Paavali tuo esille kuinka hän lukee kaiken tappioksi Herran Jeesuksen tuntemisen rinnalla, koska hän on menettänyt Jeesuksen tähden kaiken pitäen kaikkea roskana, että hän voittaisi Jeesuksen omakseen. Paavali jatkoi sanoen ettei hänessä havaittaisi omaa vanhurskautta, joka tulee laista (VL:n laki), vaan sen vanhurskauden, joka tulee Jeesuksen uskon kautta, Jumalasta uskon perusteella.

Kun tutkit tarkasti Fil 3:5-9 jakeet, niin huomaat, että Paavali piti VL:n järjestystä tappiona Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Ainoa syy miksi Paavali kykeni sanomaan tällä tavalla johtui siitä, että Uusi Liitto Jeesuksen veressä kumosi VL:n järjestyksen uhreineen.

Gal 3:
14 että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.
15 Veljet, minä puhun ihmisten tavalla. Eihän kukaan voi kumota ihmisenkään vahvistettua testamenttia eikä siihen mitään lisätä.
16 Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: "Ja siemenille," ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: "Ja sinun siemenellesi," joka on Kristus.
17 Minä tarkoitan tätä: Jumalan ennen vahvistamaa testamenttia ei neljänsadan kolmenkymmenen vuoden perästä tullut laki voi kumota, niin että se tekisi lupauksen mitättömäksi.
18 Sillä jos perintö tulisi laista, niin se ei enää tulisikaan lupauksesta. Mutta Aabrahamille Jumala on sen lahjoittanut lupauksen kautta.
19 ¶ Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu; ja se säädettiin enkelien kautta, välimiehen kädellä.
20 Välimies taas ei ole yhtä varten; mutta Jumala on yksi.

Paavali kertoo kuinka Aabrahamista neljänsadan kolmenkymmenen vuoden jälkeen Jumala antoi lakinsa Mooseksen kautta, eli vanhan liiton. Paavalin opetuksen mukaan Messias Jeesus tulee pakanoiden osaksi (myös juutalaisten) uskon kautta, jolloin saadaan luvattu Pyhä Henki. Paavali tuo esille kuinka vanha liitto ei voi kumota eikä mitätöidä Aabrahamin kautta annettua lupausta Messias Jeesuksesta, johon uskomalla saadaan Jumalan lapseus, koska Jumalan perintö Jeesuksessa ei tule lain (VL:n järjestys) kautta, vaan Aabrahamille annetun lupauksen kautta. Tämän jälkeen Paavali opettaa lain (VL:n järjestys) olevan voimassa vain siihen saakka kunnes tulee se siemen, jolle lupaus oli annettu. Jeesus oli lupauksen täyttymys ja kun Hän vuodatti verensä, kuoli ristillä ja nousi ylös kuolleista, niin Hänen verensä kautta VL:n järjestys uhreineen kumoutui ja sen tilalle astui Uuden Liiton järjestys.

Paavali ei todellakaan uskonut ja noudattanut VL:n järjestystä uhreineen. Jos emme ymmärrä Apt 21:26-30 kohtaa oikealla tavalla ja Jumalan sanan kokonaisopetusta, niin voimme eksyä luulemaan, että VL:n järjestys uhreineen olisi vielä voimassa. Mutta kun luemme Raamatun sanan sen kokonaisopetuksen valossa, niin ymmärrämme ja tiedämme ettei VL:n järjestys uhreineen ole enää voimassa sen jälkeen kun Messias Herra Jeesus kuoli ristillä, jonka seurauksena uskomalla Jeesukseen ja Hänen vereensä ihminen saa syntinsä anteeksi sekä voiman Pyhässä Hengessä tulla Jumalan lapseksi. Raamatun kokonaistodistuksen valossa Jerusalemin alkuseurakunta, Pietari ja muut seurakunnan johtavat veljet sekä Paavali eivät noudattaneet VL:n järjestystä ja lakeja, jonka todistaa todeksi heidän opetuskirjeissään olevan opetus.

Kuolemanrangaistus

VL:ssa oli voimassa kuolemanrangaistus tietyistä synneistä. Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta kuolemanrangaistus poistui, tämäkin on osoitus lain muutoksesta. Yhdessäkään kohtaa Uuden Liiton uskonjärjestyksessä ei ole käskyä tai opetusta seurakunnan toimeenpanemasta kuolemanrangaistuksesta. Synti on edelleen syntiä myös Uudessa Liitossa, mutta siitä seuraa lopullinen kuolemanrangaistus vasta iankaikkisessa kadotuksessa Jumalan toimesta ellei ihminen tee parannusta tässä ajassa.

Uskon kautta vahvistamme Kristuksen Lain

Luuk 22:20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.

Hebr 7:12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

Jotkut sanovat, että vanhan liiton laki ei kumoutunut ja lain muutos tarkoittaa sitä, että kiveen kirjoitettu laki siirtyi kivestä ihmisen sydämeen, mutta laki on edelleen sama ja muuttumaton.

Herra Jeesus ei kumonnut lakia, vaan lihan ruumiissaan vaeltaen Hän täytti sen, eläen vanhan liiton järjestyksen mukaisesti täydellisesti. Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta tapahtui lain muutos, joka kumosi vanhan liiton sekä sen lakijärjestyksen.

Lain muutos Herran Jeesuksen veressä asetti voimaan Kristuksen Lain, jonka mukaisesti usko vahvistaa Uuden Liiton lain, Kristuksen Lain (Room 3:31) ja ojentautuu uskossa Kristuksen Lain opetuksen mukaisesti. Uudessa Liitossa kukaan ei pelastu lain tekojen noudattamisen kautta, ei Kristuksen Lain noudattamisen kautta, vaan Jumalan armosta Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta, uskon kautta Messias Jeesukseen.

1 Kor 9:21 ilman lakia oleville ikäänkuin olisin ilman lakia-vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa-voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia;

Room 13:
8 Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt.
9 Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse," ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".10 Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.

Herran Jeesuksen sovituksen ja lunastuksen kautta sekä vanhan liiton kumoutumisen kautta kumoutui vanhan liiton pappeus, jonka tilalle tuli Uuden Liiton pappeus Melkisedekin järjestyksen mukaan, jossa Herra Jeesus on Ylimmäinen Pappi. Pappeuden muutos sai aikaan lain muutoksen, joka tarkoittaa sitä, että vanhan liiton lakijärjestys kumoutui ja sen tilalle tuli uusi Kristuksen Laki Uuden Liiton järjestyksen mukaan.

Kristuksen Laki ei saa voimaansa kiveen kirjoitetusta laista, vaan Jumalan rakkaudesta Pyhässä Hengessä, joka saa aikaan sen, että me ojentaudumme uskossa kuuliaisena Herralle, elän totuuden mukaisesti ja siinä uskossa kasvaen Jumalan armosta.

Kun Raamattu sanoo, että uskova ihminen rakastaessaan toisia uskovia on lain täyttänyt ja että rakkaus on lain täyttämys, niin se ei tarkoita sitä että uskova ihminen kykenisi täyttämään Jumalan lain, vaan sitä että rakastaessaan totuudessa uskova elää täytetyn lain mukaisesti. Herra Jeesus on ainoa, joka kykeni täyttämään lain ja Hän teki sen meidän puolestamme, koska me emme siihen pysty, että me saisimme syntimme anteeksi ja yhteyden Jumalaan uskon kautta Herrassa Jeesuksessa.

Room 3:31 Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain.

Raamattu opettaa ettei usko mitätöi ja kumoa lakia, koska uskon kautta vahvistetaan laki. Paavali ei tarkoittanut vanhan liiton vahvistamista, vaan Uuden Liiton Kristuksen Lain vahvistamista ja noudattamista, jonka kautta emme voi pelastua, koska olemme armosta pelastuneet, mutta Kristuksen Lain vahvistaminen tarkoittaa sitä, että Kristuksen Laki näyttää meille sen minkä mukaisesti meidän tulee uskoa Herraan Jeesukseen. Raamattu opettaa, että Jumalan laki (Kristuksen Laki) on asetettu opetukseksi ja ohjeeksi uskovalle ihmiselle kuinka hänen tulee uskoa Herraan Jeesukseen.

Apostoli Paavali ymmärsi sen ettei usko mitätöi Uuden Liiton mukaista Jumalan lakia (Kristuksen Lakia), sillä usko vahvistaa Kristuksen Lain ja pyrkii elämään sen mukaisesti. Usko ei vahvista vanhan liiton järjestystä, mutta ymmärtää Uudessa Liitossa voimassa olevan lain muutoksen, Kristuksen Lain. Raamatullinen usko ymmärtää, että kaikki se Jumalan sanan opetus on voimassa, joka tulee esille Uuden Liiton uskon järjestyksessä. Raamatullinen usko ei pyri täyttämään tai pyri pelastamaan itseänsä Kristuksen Lain kautta, koska hän on armosta pelastettu Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta, jonka todisteeksi Herra Jeesus nousi ylös kuolleista Isän oikealle puolelle taivaissa.

 

Petri Paavola 2.10.2018

Linkkisuositukset:
kotipetripaavola.com - Ristiinnaulittu kirjoitus säädöksineen
kotipetripaavola.com - Jumalan lain muutos Kristuksen Laki

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Online Bible Hebrew and Greek Lexicon
jewishvirtuallibrary/sacrifices-offerings

kotipetripaavola.com - Alkuseurakunta juutalaisuus


 


 

 

 

eXTReMe Tracker