Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 

Vartiotornin varjossa

 


MTV:n Huomenta Suomen lähetyksessä 9.9.2015 Tuomas Enbuske haastatteli entistä jehovantodistajaa sekä käsittelee Aila Ruohon Vartiotornin varjossa - toisenlainen totuus jehovantodistajista kirjaa. Enbuske ja entinen jehovantodistaja käsittelevät ohjelmassa jehovantodistajia sekä heidän opetuksiaan ja käyttäytymistään. Katsoessani ohjelmaa mieleeni nousi kuinka erilaista on oikea ja tervehenkinen Raamatun opetus sekä epäraitis ja väärä raamatun tulkinta ja epäterve usko. Syy kirjoitukseeni on se, että monet ihmiset karttelevat Raamatun sanaa sekä tervehenkisiä uskovia ja uskonyhteisöjä sen tähden koska he luulevat epäterveen raamatun opetuksen sekä epäraittiin uskon edustavan Raamatullista uskoa ja Raamatun opetusta. Varsinkin sellaisen ihmisen, joka ei usko Raamatun Jumalaan tai on entinen tai nykyinen jehovantodistaja olisi hyvä lukea kirjoitukseni, koska tervehenkisen ja epäraittiin uskon välillä on eroa kuin päivällä ja yöllä.

 

Sisällys:
Kieltäminen ja vanhemman uskon kautta lapsen hallitseminen
Pelolla hallitseminen
Joukkonarsismi
Maailmanlopun ennustaminen
Ovelta ovelle
Karttaminen
Verikielto
Onnellisuuden harha
Epäilys ja lahkon jättäminen

 

Kieltäminen ja vanhemman uskon kautta lapsen hallitseminen

Ohjelmassa tuli esille kuinka entinen jehovantodistaja kertoi ettei hän saanut mennä lapsena syntymäpäiville, ei saanut viettää joulua, eikä saanut käydä kylässä kavereiden kotona, ellei hän vienyt sinne vartiotorni-lehteä sekä siellä piti saarnata.

Epäterve usko toimii, niin että se pyrkii hallitsemaan ja kontrolloimaan muita ihmisiä. Perheessä tämä tulee esille niin että epäterveessä uskossa oleva aikuinen vaatii ja määrää lapsensa käyttäytymään aikuisen uskon arvojen ja ajatusten mukaisesti. Toisin sanoen lapsi pakotetaan käyttäytymään ja toimimaan juuri sillä tavalla miten hänen aikuinen vanhempansa uskoo, elää, toimii ja käyttäytyy. Lapsi ei tietenkään vielä kykene sisäistämään samoja asioita kuin vanhempansa, eikä kykene omasta halustaan valitsemaan näitä toimintatapoja saati sisäistämään niitä ja toimimaan niiden mukaan.

On väärin vaatia lapselta aikuisen käyttäytymistä sekä omaksua pakolla vanhempiensa arvoja. Lapsella on tietyssä lapsuusvaiheessa halu ja tarve miellyttää vanhempiansa ja siksi hän tekee asioita, joihin hänellä ei ole omaa halua eikä edes ymmärrystä, että hän kykenisi arvioimaan sitä miksi teen näin, miksi uskon näin jne. Kun lapsi kasvaa tällaisessa ympäristössä, niin monet tietyssä iässä alkavat kyseenalaistamaan arvot ja uskomukset, joita heidän on ollut pakko noudattaa lapsena ja he nousevat kapinaan sekä hylkäävät vanhempiensa uskon, koska se ei ollut koskaan lapselle hänen oma valintansa. Jotkut lapset kasvaessaan iäkkäämmiksi kuitenkin valitsevat lapsuuden pakkouskon manipulaation ja aivopesun seurauksena.

Epäterveen uskon eräs ilmenemisen muoto koskien vanhempien suhdetta lapsiinsa on asioiden ehdoton kieltäminen sekä sitä kautta lasten hallitseminen ja kontrollointi. Monessa tapauksessa tällainen johtaa kapinaan sekä vihaan ihmisen sydämessä, sillä ihmistä ei ole luotu pakottamisen ja kontrolloimisen kautta toimimaan ja elämään. Ihmisestä tulee joko tahdoton uskonnollinen "robotti" aivopesun tähden tai täynnä vihaa ja katkeruutta oleva ihminen pakottamisen ja kontrolloimisen tähden. Ihmisen kieltäminen ehdottoman pakottamisen kautta, manipulaatio ja kontrollointi on vastoin Raamatun sanan opetusta.

Tervehenkinen usko asettaa lapselleen rajoja suojellakseen häntä asioilta, jotka voivat vahingoittaa ja ovat haitallisia lapselle. Tervehenkinen usko ei kuitenkaan aseta lasta sellaiseen asemaan, jossa häneltä vaaditaan samoja asioita, joita isä tai äiti tekee uskonvakaumuksensa tähden. Tervehenkinen usko ei vaadi lapselta uskoa sellaiseen mitä hän ei voi vielä itse ymmärtää, ja mitä hän ei ole itse valinnut, koska tällainen vaatimus on manipulointia ja kontrolloimista. Tervehenkinen usko antaa lapselle aikaa kasvaa sekä tarjoaa mahdollisuuden omasta vapaasta halusta syntyvään uskonelämään, niin että lapsi tai nuori kykenee itse valitsemaan uskon Raamattuun ja Jeesukseen.

Tervehenkinen usko ei pakota ja manipuloi lasta uskomaan Raamattuun, vaan antaa aikaansa lapselle häntä rakastaen. Rakkaus ja hyväksytyksi tulemisen kokemus johtaa hyvin usein (ei aina) siihen, että lapsi kasvaessaan iäkkäämmäksi omasta halustaan valitsee uskon Raamatun Jumalaan uskon kautta Herraan Jeesukseen.  Hän valitsee sen siksi koska hän on saanut kohdata kaksi tärkeää Raamatullista elementtiä, jotka kulkevat käsi kädessä, eli rakkaus ja totuus. Tämä johdattaa ihmisen Jeesuksen ristin luokse, parannuksen ja uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Epäterve usko keskittyy aina ihmisen tekoihin. Epäterveen uskon keskipiste on ihmisen suoritus ja teot, joka johtaa pelastuksen ansaitsemiseen ja Jumalan hyväksymisen "ostamiseen" ihmisen tekojen kautta. Epäterve usko luottaa siihen mitä ihminen tekee sekä pyrkii hallitsemaan ja kontrolloimaan muita omien tekojensa ja oman uskonsa kautta.

Tervehenkinen uskon elämä ja Raamatun opetus johdattaa ihmisen aina ensin näkemään Jumalan teot Herrassa Jeesuksessa, eikä keskity ihmisen tekoihin, vaan Jumalan tekoihin. Tervehenkiseen uskoon kuuluu elämän muuttuminen Raamatun opetuksen mukaisesti, mutta muutos ei ole ihmisen oman voiman ja tahdon tulos, vaan Pyhän Hengen vaikuttama usko, jonka kautta Jumala antaa ihmiselle halun ja voiman muutokseen.

Tervehenkinen usko ymmärtää pelastuksen olevan Jumalan armoa sekä sen että Jumalan hyväksyntä perustuu armoon ja Jeesuksen vereen ja sovitustyöhön. Tervehenkisessä uskossa oleva ihminen ymmärtää Jumalan rakastavan häntä sekä kasvattavan häntä rakkaudella ja totuudella. Tervehenkinen usko koettelee ja tutkii kaiken, eikä kukaan manipuloi ja hallitse häntä pakolla. Raamattu kehottaa tutkimaan ja koettelemaan kaiken ja tästä syystä tervehenkinen uskova ei alista, ei manipuloi, eikä kontrolloi ketään, ei omia lapsiaan eikä ketään lähimmäistään.

Pelolla hallitseminen

Ohjelmassa entinen jehovantodistaja kertoi maailman olleen hänelle pelottava paikka ja kuinka hänelle sanottiin ulkopuolisten eroavan puolisoistaan ja kuinka heille syntyy aviottomia lapsia ja ne on rikollisia ja demonien ja saatanan hyökkäyksillä peloteltiin ja joutumisesta saatanan valtaan, siksi piti pysyä kilttinä ja noudattaa kaikkia ohjeita, että pääsee paratiisiin ja kaikki menisi hyvin.

Epäterve usko pyrkii hallitsemaan ihmisiä pelolla. Epäterve usko keskittyy aina pahuuteen ja pelottelee sillä että jos ei usko tämän epäterveen järjestön tai yhteisön ohjeita, niin silloin käy huonosti. Epäterve usko hyvin usein hallitsee ihmisiä saatanan ja demonien pelon kautta. Pahuuteen keskittyminen tuo ihmisen sydämeen pelon ilmapiirin, jonka seurauksena ihminen pyrkii elämään elämäänsä uskonvakaumuksensa mukaan siksi ettei paha pääse hänen kimppuunsa. Pahuus ja paha on epäterveen uskon keskipiste, joka tuo jatkuvan ahdistuksen ja pelon ilmapiirin ihmisen sydämeen. Ulospäin näytetään onnelliselta (teeskentely), mutta pelko ja ahdistus hallitsee ihmisen sydäntä. Syyllisyys ja rangaistuksen pelko saa monen ihmisen tekemään tekoja, joiden kautta hän pyrkii hyvittämään syyllisyyttään Jumalan tai uskonlahkon edessä

Tervehenkinen usko keskittyy Jumalan rakkauteen, armoon, totuuteen ja hyvyyteen. Silloin kun Jumalan rakkaus, armo, totuus ja hyvyys ohjaa ihmisen elämää, niin hänen sydämensä on onnellinen sekä vapaa iloitsemaan Jumalan hyvyydestä. Tervehenkinen usko näkee pahan ja synnin vaikutuksen maailmassa, mutta hänen keskipisteensä on Jumalan rakkaudessa, armossa, totuudessa ja hyvyydessä. Tämä tuo rauhan ja levon hänen sydämeensä, joka kasvaa koko ajan enemmän sitä mukaa mitä enemmän hän oppii ymmärtämään ja tuntemaan Jumalan rakkautta, armoa, totuutta ja hyvyyttä.

Tuomas Enbuske vertasi uskonlahkoja ja jehovantodistajia Pohjois-Koreaan. Tämä on sikäli osuva kuvaus ja vertaus, että uskonlahkossa ja epäterveessä uskossa ei saa tutkia, koetella tai kyseenalaistaa mitään, vaan sinun on pakko uskoa kaikki mitä lahko sinulle sanoo ja opettaa. Jehovantodistajia johdetaan Amerikasta käsin ja muistaakseni vartiotorni-seuran päämaja sijaitsee New Yorkissa, jonka korkein johto hallintoelin (13 miestä) johtaa koko maailmanlaajuista jehovantodistajien uskonnollista järjestöä. Tämän kautta koko liike saa opetuksensa, eikä sitä voi arvostella, etkä voi itsenäisesti tutkia ja koetella asioita, sillä sinun on hyväksyttävä kaikki mitä sinulle opetetaan.

Tervehenkisissä ja Raamatullisessa uskossa sinun tulee itse tutkia ja koetella kaikki, että onko opetetut asiat Raamatun mukaisia vai eivät. Tervehenkistä uskovaa ei voi manipuloida ja aivopestä, koska hänen tulee itse tutkia ja koetella se mitä hänelle opetetaan.

Joukkonarsismi

Tuomas Enbuske toi esille käsitteen joukkonarsismista, joka koskee uskonlahkoja, jotka pitävät itseään muita parempina, joilla on ainoastaan totuus ja pahuus on heidän ulkopuolellansa. Entinen jehovantodistaja sanoi, että hänelle opetettiin jehovantodistajissa, että he ovat parempia, sillä he ovat oppineet valtavan upean totuuden kaikesta ja he ovat parempia kuin muut ihmiset ja he vain pelastuvat.

Moni voi ajatella, että uskonlahkon jättänyt ihminen on katkera ja liioittelee tai valehtelee siitä millainen hänen uskonlahkonsa oli tai millaisia siinä olevat ihmiset ovat. Olen ollut tekemisissä paljonkin jehovantodistajien kanssa ja voin sanoa, että Huomenta Suomen ohjelmassa esiintyneen entisen jehovantodistajan kuvaus jehovantodistajista oli totuudenmukainen. Sekin on tietysti totta, että moni katkeroituu jättäessään lahkon ja vääristelee sitä mitä lahkon sisällä on tapahtunut. On myös niitä, jotka kykenevät kertomaan totuuden siitä mitä lahkossa on tapahtunut.

Muistan kun kerran eräs jehovantodistaja kertoi minulle kuinka hän nauttii siitä kun hän menee ihmisten kotiin ja kuinka nämä ihmiset eivät tunne Raamattua ja kuinka hän nauttii siitä kun hän saa sanoa näille ihmisille miten asiat ovat. Hänestä huokui se kuinka hän asetti itsensä muiden ihmisten yläpuolelle nauttien siitä suunnattomasti. Olen myös monista muista jehovantodistajista huomannut saman ylpeyden sekä muita paremman asenteen. Aluksi monet heistä vaikuttavat hyvinkin nöyriltä, mutta kun ajan kanssa ollaan enemmän yhteydessä, niin ylpeys ja muita parempi asenne tulee selkeästi esille. Joistakin se tulee esille heti alusta alkaen.

Epäterve usko asettaa itsensä muita ihmisiä paremmaksi ja siksi hän on "oman erinomaisuutensa" tähden ylpeyden vallassa. Tervehenkinen uskova tietää olevansa kaikkia muita ihmisiä huonompi, koska hän tarvitsee Jumalan armoa elämässään joka päivä 24/h. Tervehenkinen uskova ei ole ylpeä, koska hänellä ei ole mitään kerskaamista itsessään, sillä hänen kerskauksensa on Herra Jeesus ja Jeesuksen teot ja sovitustyö.

Maailmanlopun ennustaminen

Ohjelmassa tuli esille useat jehovantodistajien pieleen menneet maailmanlopun ennustamisen ajankohdat.

Raamattu sanoo, ettei kukaan voi tietää Jeesuksen tulemuksen päivää tai hetkeä (aikaa) sekä ettei ole Jeesuksen opetuslasten asia tietää aikoja ja hetkiä, jotka Jumala on oman valtansa voimalla asettanut.

Epäterve usko ennustelee milloin Jeesuksen tulemusta ja milloin maailmanloppua. Tervehenkinen usko ei profetoi Herran Jeesuksen tulemusta, eikä maailmanloppua, koska ne ovat asioita, jotka on salattu ihmisiltä ja ne tapahtuvat kuin niiden aika on. Silloin kun joku ennustaa maailmanlopun vuotta tai päämääriä, niin hän on Raamatun mukaan väärä profeetta, sillä Jumala ei paljasta Jeesuksen opetuslapsille aikoja ja hetkiä koskien Jeesuksen tulemusta ja maailmanlopun vuotta.

Ovelta ovelle

Ohjelmassa käsiteltiin jehovantodistajien ovelta ovelle kiertämistä sekä kuinka vartiotornin varjossa kirjan mukaan yhden uuden jehovantodistajaksi kastetun saamiseksi tuli kiertää ovilla 14 000 tuntia. Enbuske sanoi jehovatodistajien ovityön olevan hyödytöntä työtä ja entinen jehovantodistaja sanoi usein sen tuntuneen hyödyttömältä. Entisen jehovantodistajan mukaan oletus ja odotus oli, että käännynnäisiä löydettäisiin, mutta kun niitä ei löytynyt niin se sai tuntemaan ihmisen todella huonoksi.

Entinen jehovantodistaja sanoi oville menemisen pelottaneen monella tavoin, että tuleeko joku tuttu ovilla vastaan ja mitä sanoa, sillä oli opeteltu ulkoa opetetut lauseet, joita piti sanoa, mutta mitä jos kysyttäisiin jotakin vaikeata, johon en osaisi vastata. Hän sanoi tehneensä ovelta ovelle työtä paljon, ollen jopa tienraivaajana tehden sata tuntia kuukaudessa, mutta hän ei kokenut ovityön olevan mielekästä.

Epäterve usko joutuu tekemään työtä omissa voimissaan ja sen tähden se on pelottavaa ja ahdistavaa sekä ei mielekästä. Epäterve usko luottaa myös tiettyyn ulkoa opeteltuun kaavaan, jota hän hokee toistuvasti. Epäterve usko myös pelkää sitä jos ei osaa antaa oikeita vastauksia, koska epäterveessä uskossa oleva ihminen luulee olevansa muita parempi ja siksi hänen tulisi tietää kaikki. Mutta koska se ei ole totta, eikä hän tiedä kaikkea, niin siksi hän pelkää vaikeita kysymyksiä. Epäterve usko perustuu ihmisen omaan voimaan ja siksi sen harjoittaminen esim. ovityötä tehden ei ole mielekästä. Epäterve usko vaatii ihmiseltä tuloksia ja kun niitä ei tule, niin ihminen kokee olevansa huono ja elää syyllisyydessä, joka saa hänet joko yrittämään kovemmin tai vaurioittamaan pysyvästi ihmisen psyykettä. 

Muistan kun sain todistaa jehovantodistajan uskoontulemista Jeesukseen, kun hän sanoutui irti jehovantodistajista. Hän sanoi helpotuksesta huokaisten, että enää ei tarvitse käydä ovilla. Ovilla käynti on henkisesti raskasta, koska sitä tehdään omassa voimassa sekä monenlaisten pelkojen rasittamana.

Tervehenkinen usko ei tee työtä ihmisen viisauden ja voimien varassa, koska työ on Jumalan ja se on Jumalan teko ihmisen sydämessä, jos hän tulee terveeseen ja Raamatulliseen uskoon. Tervehenkinen usko luottaa Jumalan voimaan ja Jumalan tekoihin ja siitä syystä terveessä uskossa oleva ihminen tekee iloiten sen minkä hän kokee omassa sydämessään omaksi palvelualueekseen. Tervehenkinen uskova ymmärtää olevansa vain Jumalan pieni juoksupoika tai tyttö, joka tekee oman osuutensa Jumalan voiman avulla ja Jumala itse tekee sen varsinaisen työn.

Tervehenkinen uskova ei koskaan turvaudu ulkoa opeteltuihin kaavoihin, koska Jumala johdattaa ja auttaa häntä kohtaamaan kaikkia ihmisiä senhetkisesti ja yksilöllisesti. Tervehenkinen usko ei pelkää ihmisiä ja tilanteita, koska Jumala on hänen kanssansa, eikä hänen tarvitse turvautua omaan voimaan, koska hän luottaa ja näkee Jumalan voiman toimivan erilaisissa tilanteissa. Tervehenkinen uskova ei pelkää vaikeita kysymyksiä, koska hän ei ole täydellinen, eikä koe olevansa muita parempi, siksi hän myöntää ettei tiedä kaikkea, eikä hänellä ole kaikkeen vastauksia, koska hän on pieni ja vajavainen ihminen, koska Jumala on ainoa, joka tietää kaiken.

Tervehenkinen uskova ei elä syyllisyydessä, koska hänellä on sydämessään rauha ja hänen uskonsa perustus ei ole hänen oma voimansa, vaan Jumalan voima, armo sekä Jumalan teot ja Herran Jeesuksen sovitustyö.

Karttaminen

Ohjelmassa Tuomas Enbuske tuo esille kuinka vartiotornin varjossa kirjan haastatteluissa olevat entiset jehovantodistajat esiintyvät siinä nimettöminä, vaikka he ovat jättäneet jehovantodistajan uskon. Enbuske kysyy mitä he pelkäävät? Entinen jehovantodistaja vastaa karttamista ja vihaa.

Jehovantodistajien virallisten lausuntojen mukaan karttamista ei tapahdu ollenkaan. Enbuske kysyi entiseltä jehovantodistajalta sitä miten jehovantodistajat suhtautuvat häneen. Hän vastasi että heti kun hänet ilmoitettiin jehovantodistajien seurakunnassa erotetuksi, niin sen jälkeen kaikki yhteydenpito loppui, eikä kukaan halunnut olla hänen kanssaan enää missään tekemisissä. Entinen jehovantodistaja sanoi karttamisen olevan rakkaudellinen teko jehovantodistajien mukaan, mutta että myös poikkeuksia on karttamisen suhteen, mutta suurin osa karttaa jopa omia lapsiaan, jotka ovat hylänneet jehovantodistajuuden.

Jehovantodistajien virallinen lausunto antaa väärän todistuksen karttamisesta, sillä sitä tapahtuu jehovantodistajissa runsaasti ja paljon. Tästä syystä entiset jehovantodistajat esiintyivät kirjassa nimettöminä, koska he saavat osaksensa vihaa, joka esiintyy täydellisenä karttamisena. Epäterve usko pukee vihan päälle rakkauden valheasun. Raamattu sanoo että jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi. Tervehenkisessä uskossa oleva ihminen ei hylkää lastaan, vaikka tämä olisi ollut uskossa ja hylännyt uskon. Tervehenkinen uskova pitää huolta perheestään kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa.

Verikielto

Ohjelmassa käsiteltiin jehovantodistajien verikieltoa, jonka mukaan jehovantodistaja ei saa vastaanottaa verta (verensiirtokielto) hengenvaaran uhatessa.

Raamattu kieltää veren syömisen, koska se on annettu alttarille syntien sovitukseksi ja Uudessa Liitossa Jeesuksen veri sovittaa synnit. Raamattu siis kieltää veren syömisen, mutta ei veren luovuttamista, jos sen kautta voidaan pelastaa ihmishenki.

Epäterve usko vääristää Raamatun opetuksia jopa siinä määrin, että väärän opetuksen kautta ihmisen henki ja terveys asetetaan vaaralle alttiiksi. Tervehenkinen usko uskoo Raamatun sanan totuuteen, ei vääristä Raamattua ja on valmis auttamaan lähimmäistään, jopa verta luovuttaen, jos sen kautta voidaan pelastaa ihmisen henki.

Onnellisuuden harha

Tuomas Enbuske sanoi monen jehovantodistajan sanovan olevansa erittäin onnellisia. Tähän entinen jehovantodistaja sanoi ollleensa joskus onnellinen. Enbuske kysyi entiseltä jehovantodistajalta, että millaisissa tilanteissa hän oli onnellinen. Hän vastasi, että silloin kun hän oli kuplan sisällä ja kaikki oli hyvin, kun ei ollut mitään epäilyksiä, niin silloin olin onnellinen.

Olen huomannut sen kuinka moni epäterveessä uskossa oleva elää onnellisuuden harhassa, ollen onnellinen tietyissä tilanteissa, mutta pelon ja ahdistuksen vallassa tietyissä tilanteessa, eläen kuitenkin pelon hallitsemaa elämää. Kyseessä on onnellisuuden harha, sillä ihminen elää omien tunteidensa varassa, mutta suuressa osin pelkojen ja ahdistusten kautta, kokien välillä myös onnen hetkiä. Todellinen onnellisuus ei taakoita itseään pelolla ja ahdistuksella.

Raamattu sanoo, että täydellinen Jumalan rakkaus karkottaa pelon pois uskovan sydämestä, koska pelossa on rangaistusta ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Pelon hallitsema elämä elää koko ajan alitajuisesti ja tietoisesti rangaistuksen pelossa, siksi hän elää onnellisuuden harhassa pelkojen ja ahdistuksen ympäröimänä.

Tervehenkinen uskova ei elä pelossa, eikä rangaistuksen pelossa, koska Jumalan armo ja rakkaus vaikuttaa hänen sydämessään. Rangaistuksen pelossa elävä elää omista suorituksistaan käsin, jotka ovat vajaita ja epäonnistuvat, mutta Jumalan armosta ja rakkaudesta elävä ihminen elää Jumalan teosta ja Jeesuksen sovitustyöstä, jotka ovat täydellisiä ja kestäviä.

Epäilys ja lahkon jättäminen

Tuomas Enbuske kysyi entiseltä jehovantodistajalta, että mikä sai hänet epäilemään ja jättämään jehovantodistajat? Hän vastasi oman tilanteensa (synnytys ja verensiirto) kautta sanoen, ettei sellaista Jumalaa voi olla olemassa, joka määräisi äidin kuolemaan ja että lapset jäisivät orvoiksi ja lapset joutuisivat kärsimään hänen vakaumuksensa takia. Hän jatkoi sanoen, ettei hän voi uskoa sellaiseen Jumalaan jos sellaista Jumalaa on olemassa ja tällainen uskonto ei ole minun juttuni.

Tuomas Enbuksen kysyi entiseltä jehovantodistajalta, että uskooko hän tällä hetkellä Jumalaan. Hän vastasi sanoen en, en pysty, olen tällä hetkellä uskonto vastainen. Tuomas Enbuske ihmetteli sitä kuinka asiat voivat mennä ääripäästä toiseen, ensin on todella kova uskovainen ja sitten ei mitään. Entinen jehovantodistaja sanoi ettei hän loppupelissä ollutkaan ehkä uskovainen, vaan se oli tapa, mihin oli opetettu, mihin oli kasvatettu ja oli vaadittu tekemään näin ja menin kuin robotti eteenpäin.

Tuomas Enbuske kysyi entiseltä jehovantodistajalta, että mitä hän sanoisi jollekin joka harkitsee ettei tämä pidä paikkaansa, vaikka jollekin jehovantodistajalle. Hän vastasi hanki vertaistukea, kysele, puhu, lue netistä ja sanotaan ettei totuus pala tulessakaan, niin silloin sitä saa epäillä ja miksi ei saisi epäillä, sillä jos se on totuus, niin eihän se siihen kaadu että sitä epäillään.

Usein oman, lapsen tai lähiomaisen kuoleman uhka tai muun vakava terveydelliseen vaaraan joutuminen lahkon sääntöjä noudattamalla voi pysäyttää ihmisen, niin että hän alkaa epäilemään, joka johtaa häent lahkon hylkäämiseen. Epäterve usko johdattaa ihmisen tielle, jonka hedelmiä ovat kuolema, pelko, rangaistuksessa eläminen, ahdistus, omaisien ja jopa omien lapsien hylkääminen jne. Joskus joku epäterveen uskon mädistä hedelmistä pysäyttää ihmisen ja saa hänet jättämään epäterveen lahkon. Ja hyvä näin, sillä todellinen Jumala ei johdata ja vaikuta ihmisessä rangaistuksen pelkoa, omien lasten hylkäämistä jne. mutta sen sijaan valhe ja vääryys toimii niin.

Silloin kun ihminen on joutunut epäterveen uskon kohteeksi ja hän ymmärtää sen ettei tämä ole totta, vaan valhetta ja vääryyttä, niin hän hyvin usein katkeroituu ja hylkää sen mahdollisuuden, että Jumala voisi olla ihan oikeasti olemassa. Epäterveen uskon vääristynyt Jumala kuva kummittelee hänen mielessään, eikä hän sen tähden kykene ymmärtämään sitä, että rakastava, armollinen, pyhä, totuudellinen ja oikeudenmukainen Jumala on olemassa uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo. Uskonto rikkoo ihmisiä, eikä Raamattu opeta uskonnoista, vaan varoittaa uskonnoista, sillä on kyse uskosta Jumalaan, ei uskonnosta.

Silloin kun ihmiselle paljastuu lahkon valheellisuus, niin sen seurauksena monelle ihmiselle tapahtuu ääripäästä toiseen ilmiö, jolloin ihminen ei halua enää uskoa minkäänlaiseen Jumalaan.

Sekin on totta kuten ohjelmasta kävi ilmi, että monet jehovantodistajat eivät ole uskovaisia, vaan kasvatuksen, opetuksen ja vaatimusten kautta manipuloituja toimimaan kuten robotti. Mitä minä vastaisin, jos joku jehovantodistaja tai muussa uskonlahkossa oleva ihminen epäilisi ettei se ole totta mitä hänelle on opetettu?

Minun vastaukseni:

Jumala kutsuu ja valitsee meidät pelastukseen uskon kautta Herrassa Jeesuksessa. Kukaan ihminen ei siis itse omaehtoisesti valitse Raamatun Jumalaa, sillä Raamattu opettaa, että Jumalan hyvyys vetää ihmistä parannukseen ja pelastukseen. Raamattu opettaa etsikonajasta, jolloin Jumala vetää ihmistä pelastukseen ja silloin ihminen voi alkaa kiinnostumaan ja ajattelemaan uskonasioita. Pyhän Hengen tehtävä on todistaa synnistä, vanhurskaudesta (Jeesus) sekä tuomiosta ja kun ihminen kokee olevansa syntinen Jumalan edessä ja tarvitsee uskon kautta Herraan Jeesukseen pelastuksen ja syntien anteeksiantamuksen, niin hän tulee Jumalan armosta Raamatulliseen uskoon, saaden synnit anteeksi Jeesuksen veren, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta sekä iankaikkisen elämän. Raamatullinen usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Ihminen on luotu Jumalan rakkautta varten sen tähden Herra Jeesus sanoi: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille."

Jumala ei vaadi ihmiseltä täydellisyyttä, koska Jeesus oli täydellinen. Jumala ei vaadi ihmiseltä suorituksia, koska Jeesus täytti kaiken lain. Jumala ei haluaisi rangaista ihmistä, koska Jeesus kantoi rangaistuksen meidän edestämme. Jumala ei haluaisi kenenkään kärsivän, koska Jeesus kärsi meidän puolestamme. Jumala ei haluaisi kenenkään kuolevan, koska Jeesus kuoli meidän puolestamme.

Ihminen ei voi koskaan kokea suurempaa rakkautta kuin saada olla Jumalan täydellisen rakkauden kohteena. Tässä maailmassa on kahdenlaista Jumalan rakkauden kohtaamista. Jumala rakastaa jumalatonta ihmistä täydellisen rakkauden kautta, mutta jumalaton ihminen ei arvosta sitä, ei edes usko Jumalan olemassaoloon ja halveksuu Jumalaa ja Hänen sanansa ilmoitusta (Raamattu). Tämän tähden jumalaton ihminen ei voi kokea Jumalan täydellisen rakkauden voimaa, joka eheyttää ja parantaa hänen kaikki syvät sekä sisäiset haavansa ja siksi synnin teot johtavat hänet lopulta iankaikkiseen tuhoon, ellei hän tee parannusta.

Jeesuksen uskova ihminen saa kokea ja vastaanottaa Jumalan täydellisen rakkauden, joka ohjaa hänet pois synnin teiltä, joka tuhoaa ihmisen. Jeesukseen uskova ihminen saa kokea Jumalan täydellisen rakkauden, jonka kautta hän saa eheytyä ja kaikki syvät sisäiset haavat parantuvat, jos uskova antaa Jumalan parantaa hänet Jumalan tahdon ja aikataulun mukaisesti.

 

Petri Paavola 10.9.2015

 

Lopuksi runo:

Jumalan kasvot

Kun sinä uudestisynnyt Jumalan armosta
on se osoitus rakkaudesta suuresta.
Saat kokea Jumalan armahtavan laupeuden
on se hedelmä Jumalan rakkauden.

Hän sinua hellästi hoitaa armollaan
iankaikkisen voiman tarmollaan.
Hän sinut syliinsä rakkauden sulkee
Jumala aina vierelläsi kulkee.

Sylissä Jumalan näet ihastelevat kasvot
jotka antavat elämään oikeat arvot.
Jää sylihoitoon Hyvän Paimenen,
siten löydät myös ravitsevan laitumen.

Armollinen ja rakastava Jumala on
poissa on sydämestäsi syytös tuomion.
Suuren ja rakastavan Jumalan sylissä
olet aina iankaikkisesti turvassa hyvässä.

 

Linkkisuosituksia:
Uskon ja uskonnon eroavaisuudet

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker