Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Avoin keskustelu Herzogista

Eilen illalla, eli 4.6.2014 klo 17.00 oli Helsingin cityseurakunnan tiloissa avoin keskustelu David Herzogista, johon osallistui kahdeksan ihmistä. Paikalla oli Mika Jantusen "tiimistä" viisi ihmistä (David Herzogin kannattajia) sekä minä ja kaksi veljeä. Kiitokseni kaikille keskusteluun osallistuneille mahdollisuudesta vaihtaa ajatuksia Raamatun opetuksista sekä ongelmista, jotka liittyvät David Herzogin opetukseen, julistukseen sekä hänen toimintaansa. Tuon lyhyesti esille sen mistä keskustelimme ja mikä oli yhteinen johtopäätös keskustelustamme.

Haluan myös kiittää niitä lukuisia uskon sisaria ja veljiä, jotka ilmoittivat olevansa mukana rukouksen Hengessä, että Jumalan tahto sekä totuus saisi tulla esille keskustelussa. Teidän ja myös meidän paikalla olleiden veljien rukouksiin vastattiin, sillä Jumalan tahto sekä Hänen sanansa totuus tuli esille monella tavalla ja monta kertaa illan keskustelun aikana.

 

Sisällys:
Alkusanat
Herzogin voitelun alkuperä
Parantavat enkelit
Tekevät suurempia tekoja
Taivaskokemus
Sielujen pelastuminen
Kysymättä jäänyt kysymys
Loppusanat

 

Alkusanat

Ennen kuin tuon esille mitä keskustelimme, niin on hyvä kertoa muutama asia. En ole varma haluavatko kaikki keskusteluun osallistujat nimensä esille tässä yhteydessä, siksi en tuo niitä esiin. Käytän kirjoituksessani käsitettä Herzogin kannattajat tarkoittaen sillä niitä uskovia veljiä, jotka olivat mukana keskustelussa. En siis nimeä kuka sanoi ja mitäkin, vaan tuon esille sen mistä keskustelimme ja mitä sanottiin ja miten asioita perusteltiin. Tietenkään en pysty tuomaan tässä esille kaikkea sitä mistä keskustelimme, mutta pyrin tuomaan esille sen mikä minusta on oleellista, tärkeää sekä maininnan arvoista. Keskustelun ilmapiiri oli avoin huolimatta muutamasta kiihtymisestä. Keskustelu sujui kuitenkin todella hyvin, vaikka osapuolilla oli täysin erilaiset käsitykset Herzogista sekä muutamista tärkeistä Raamatun opetuksista. Kiitän vielä uudestaan mahdollisuudesta keskustella kanssanne David Herzogista.

Jokainen meistä seisoo henkilökohtaisesti Jumalan edessä sanoinemme ja tekoinemme, sillä joudumme vastuuseen Kaikkivaltiaan Jumalan edessä siitä mitä olemme sanoneet ja tehneet tässä maailmanajassa. Kirjoitukseni ei ole syytös ketään kohtaan, vaan haaste jokaiselle uskon sisarelle ja veljelle tutkimaan uskomme perusteita, että onko uskomme ja toimintamme Jumalan tahdon mukaista ja täyttääkö se Jumalan sanan totuuden kriteerit sekä onko elämässämme näkyvissä Pyhän Hengen vaikuttamaa hedelmää.

Tarkoitukseni ei ole pilkata, ivata tai mollata ketään, vaan tuoda esille syvän huoleni siitä millä tavalla eksytyksen henki tekee tuhoaan uskovien sydämissä, sokeuttaen heitä niin etteivät he näe mikä on Raamatun totuus. Tällä en tarkoita sitä, että nostaisin itseäni muiden yläpuolelle, vaan ikävä tosiasia on se että eksytys on tehnyt vakavia tuhoja tänä päivänä uskovien keskuudessa.

Eksytyksen voimalla viety evankeliumi ei synnytä tervettä ja Raamatullista uskoa Herraan Jeesukseen, vaan sellaista uskoa joka ojentautuu niin kuin haluaa välittämättä siitä mikä on Raamatun totuus. Eksytyksen voimalla annettu raamatun opetus vääristää Raamatun totuutta totuttaen uskovia omaksumaan valheen ja vääryyden oppeja. Edellä oleva valheen hedelmä sokaisee ja voi johdattaa uskovan kokonaan ulos pelastuksesta, sillä Raamattu sanoo, että lopun aikana monet uskovat luopuvat uskosta ottamalla vaarin (alkutekstin mukaan) villitsevistä riivaajahengistä sekä riivaajien opeista.

Monet lopunajassa olevat eksytetyt ihmiset eivät edes ymmärrä olevansa uskosta luopuneita, sillä valheenvoima eksyttää heitä luvaten heille lopunajan supervoitelun, joka on kuitenkin riivaajien valhevoimaa, jota markkinoidaan uskoville uutena Jumalan kirkkautena, uutena Pyhän Hengen aaltona jne. Silloin kun uskova etsii itselleen voitelua valheenvoiman kautta, niin jossakin vaiheessa elämässään hän astuu ulos pelastuksesta luopumalla totuudesta, antautuen valhehenkien voimien ja oppien kannattajaksi levittämällä niitä eteenpäin. Kyse on todella vakavasta asiasta.

David Herzogin ja samasta juuresta ammentavien julistajien kohdalla on kyse siitä, että he ammentavat voitelunsa ja opetuksensa riivaajahenkien kautta. Kirjoitin voimakkaasti sekä varmaankin joidenkin mielestä uhmakkaasti tai tuomitsevasti. Koska Raamattu sanoo selkeästi luopumuksen tulevan lopunajan uskovien keskuuteen riivaajahenkien valheenvoiman sekä riivaajien oppien kautta, niin sen tähden pyydän ja kehotan sinua tutkimaan sekä koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera. 

Herzogin voitelun alkuperä

Keskustelun ensimmäinen tärkeä aihe oli Herzogin voitelun alkuperä. Tämä on ydin kysymys Herzogin ympärillä käytävästä keskustelusta, sillä voitelun alkuperä ratkaisee sen kenen voimalla hänen tekee julistustyötänsä. Herzogista on käyty keskustelua monissa yhteyksissä mm. TV7:ssä, Radio Deissa, Patmos mediassa sekä monissa kristillisissä lehdissä sekä internetin välityksellä. Niitä Herzog keskusteluja, joita olen katsonut, kuunnellut tai lukenut on yhdistänyt yksi asia, joka on ettei Herzogin voitelun alkuperästä ole puhuttu juuri ollenkaan yhtään mitään.

Hänen voitelunsa tausta on sivuutettu ja sen sijaan on keskitytty hänen opetuksiinsa ja toimintaansa. On tärkeätä ja todella hyvä, että Herzogin opetuksista ja toiminnasta on tuotu esille monenlaisia asioita, mutta silloin kun keskustelusta puuttuu hän voitelunsa alkuperä, niin se on vähän sama asia kuin ostaisit kaupasta pelkän tyhjän paketin, jonka sisältä puuttuu kännykkä, eli itse tuote. Silloin kun käsittelemme pelkkiä tyhjiä ulkokuoria, niin emme pääse käsiksi asian ytimeen ja olemukseen, eli sen sisimpään ja sydämeen.

Tämän tähden käytimme paljon aikaa keskustelussa Herzogin voitelun selvittämiseen. Herzog on sanonut saaneensa kosketuksen ns. Toronto "siunauksen" kautta sekä sen jälkeen hän on saanut ns. kirkkauden tason. Herzogin mukaan hän sai Jumalalta väkevän voitelun, kun hän Jumalan käskystä kosketti Ruth Heflinin kuollutta ruumista, jolloin Herzogin omien sanojen mukaan sai kaksinkertaisen voitelun ja osa Heflinin voitelusta.

Keskustelussamme Herzogin kannattajat olivat sitä mieltä, että Herzogin saama kosketus ja voitelu kuolleen ruumiin kautta oli Jumalan teko ja ettei se ole epäraamatullista. He perustelivat näkemyksensä siten, että Jumala voi toimia tällä tavalla, sillä kaikkea miten Jumala toimii ei ole kirjoitettu Raamattuun. Heidän mukaansa Jumalaa ei saa rajoittaa, eikä kukaan voi sanoa mitä Jumala saa tehdä tai mitä Hän ei saa tehdä.

He myös perustelivat näkemystään siten että Elisan luiden kautta kuollut ihminen heräsi henkiin. Esille tuli myös, että Jumalan kirkkaus täytti huoneen, jossa Heflinin kuollut ruumis. Heidän mukaansa pääasia oli Jumalan kirkkaus, jossa asiat tapahtuvat.

Raamattu opettaa, että meidän tulee uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa sekä että me eksymme, jos emme tunne Kirjoituksia (Raamattu) ja Jumalan voimaa (Pyhä Henki). Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että uskomme Jeesukseen tulee olla ja perustua Jumalan sanan opetukseen.

Jumalan sanasta käy ilmi, että Uuden Liiton aikana Jumala antaa Pyhän Hengen voitelua suoraan itse tai kättenpäällepanon kautta. UT:n teksteissä ei ole yhtään poikkeusta siitä miten Jumalan antaa Pyhän Hengen voitelua Hänen kansalleen. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee uskoa tässäkin asiassa niin kuin Raamattu opettaa.

Jumalan sana kieltää yhteyden kuolleisiin, joka tarkoittaa sitä, että Jumala ei anna Pyhän Hengen voitelua Häneen uskoville ihmisille kuolleen ruumiin kautta. On täysin varmaa, että kuolleen ihmisen kautta tullut voitelu on riivaajien valhevoimaa, ei Jumalan Pyhän Hengen voimaa.

Koska uskomme Herraan Jeesukseen tulee perustua Raamatun sanan totuuteen, niin se tarkoittaa silloin myös sitä, että Jumala on sitoutunut toimimaan Raamatun sanan opetuksen mukaisesti, koska muuten emme voisi tietää mikä henki tai voima on kyseessä, kun jotakin tapahtuu. Näin emme eksy, vaan voimme uskoa Herran Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa.

Yleinen puolustus väärille hengen manifestaatioille on ettei Jumala ole kirjoittanut kaikkea Raamattuun mitä Hän on tehnyt. Se on totta ettei kaikkea ole kirjoitettu Raamattuun mitä Jumala on tehnyt ja se myös mainitaan Raamatussa. Kyse on kuitenkin siitä, että koska itse Herra Jeesus opettaa, että Häneen tulee uskoa, niin kuin Raamattu opettaa, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki tarpeellinen on kirjoitettu Raamattuun mikä meidän tulee tietää ja ymmärtää, että voimme uskoa Herraan Jeesukseen Jumalan tahdon mukaisesti.

Meidän ei tule keskittyä niihin Jumalan tekoihin, joita ei ole mainittu Raamatussa, vaan niihin tekoihin, joista Raamattu mainitsee, koska usko tulee Jumalan sanan kuulemisen kautta. Raamatullista uskoa ei ole ulkopuolella Raamatun opetuksen. Raamatun ulkopuolinen opetus on riivaajien sekä ihmisjärjen tuotosta, josta meidän tulee pysyä erossa.

Raamattu opettaa ja sanoo: Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme; mutta mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti, että me pitäisimme kaikki tämän lain sanat.

Tämä tarkoittaa sitä, että ne asiat ja Jumalan teot,  joita meille ei ole ilmoitettu ovat Jumalan tahdosta meiltä salattuja ja ne ovat Herran meidän Jumalamme tiedossa. Me emme voi niitä tietää eikä ne kuulu meille, sillä ne ovat Herran meidän Jumalamme tiedossa, mutta meiltä salattuja. Täten kaikki Raamatun ulkopuoliset jumalalliset opetukset ja ilmoitukset tulevat valheen hengiltä, eivät Jumalalta, sillä Hän salaa ne asiat ja tekonsa meiltä, joita ei ole ilmoitettu Raamatussa, eikä Hän opeta ja kerro meille asioita ja opetuksia ulkopuolelta Raamatun sanan opetuksen. Kaikki se minkä Raamattu ilmoittaa on meitä varten, jotka uskomme Isä Jumalaan ja Herraan Jeesukseen, että uskoisimme Jumalaan, niin kuin Raamattu opettaa. Tämä on selkeä Raamatun ilmoitus ja tässä meidän pysyttävä, mutta jos emme pysy siinä, niin silloin eksymme. Me emme rajoita Jumalaa, vaan uskomme Häneen siten millä tavalla Hän itse on asettanut ja määrännyt sen kuinka Häneen tulee uskoa.

Elisan luiden kautta ei tapahtunut Pyhän Hengen voitelun antamista, vaan Jumala herätti ihmisen kuolleista, kun hänet heitettiin Elisan hautaan. Elisan luissa ei ollut Jumalan voimaa, sillä Jumala ei asu ihmisten kuolleissa ruumiissa. Kuollut mies itse ei etsinyt Jumalan voitelua, sillä hän oli kuollut, eivätkä ihmiset jotka heittivät kuollee miehen hautaan etsineet Jumalan voitelua. Kyse oli siitä, että Jumala herätti ihmisen kuolleista voimansa kautta. Tällä tapauksella ei voida mitenkään perustella Herzogin kuolleen ruumiin kautta saatua "voitelua".

Jumalan kirkkaudessa Jumalan voitelu ei tule kuolleen ruumiin kautta. Raamatun opetuksen mukaan Jumala antaa Pyhän Hengen voitelua suoraan itse tai kättenpäällepanon kautta. Kun Jumala toimii tässä Uuden Liiton ajassa, niin Hän käyttää eläviä uskovia tahtonsa sekä voitelunsa välikappaleina siten, että uskovat rukoilevat tai rukouksessa laittavat kätensä ihmisten päälle. Jumala ei käytä kuolleita ihmisiä Pyhän Hengen voitelun välikappaleina. Hän ei ole koskaan käyttänyt, eikä tule käyttämään. Jos emme tätä usko, niin silloin eksymme tekemisiin riivaajahenkien kanssa.

Keskustelussa tuli myös esille se että Herzog uskoo Apt 2 luvussa tulleen voitelun, jossa voidaan puhua kielillä, profetoida sekä parantaa sairaita kättenpäällepanon kautta. Herzogin mukaan Apt luvussa 4 tuli Pyhän Hengen vuodatuksen toinen aalto, eli kirkkauden taso, jossa ei tarvita enää käsienpäällepanoa sekä tässä kirkkauden tasossa uskovat voivat tehdä Jumalan voimalla luovia ihmeitä jne.

Apt luvussa neljä ei tullut kirkkauden aaltoa, eikä toista Pyhän Hengen vuodatuksen aaltoa, vaan he täyttyivät siinä uudestaan Pyhällä Hengellä ja saivat rohkeutta julistaa Jumalan sanan totuutta. Voimme yhä uudestaan täyttyä Pyhällä Hengellä, eikä kyseessä ole uusi taso tai jokin erityinen kirkkauden taso.

Raamatun opetuksen mukaan Herran Jeesuksen evankeliumi on Jumalan kirkkauden evankeliumia. Samoin Raamattu opettaa, että Jumalan pelastuksessa Hengen pyhityksen ja totuuteen uskomisen kautta omistamme Messias Herran Jeesuksen kirkkauden (2 Tess 2:13,14). Raamattu sanoo myös tässä tekstiyhteydessä, että Jumala kutsuu meidät omistamaan tämän kirkkauden, eli Jumalan kirkkauden.

Jokainen uskova elää Jumalan kirkkaudessa silloin kun hän suostuu Pyhän Hengen pyhittävään työhön sydämessään sekä uskoo ja elää Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Täten on selvää, että Herzogin opetus kirkkauden tasosta on väärä opetus, jonka kautta riivaajahenget aktivoivat valhevoiman manifestaatioita.

Uskallan sanoa täydellä uskon varmuudella, että Herzogin kuolleen ruumiin kautta saatu "voitelu" on riivaajahengiltä, ei Raamatun Jumalalta.

Parantavat enkelit

Keskustelussa Herzogin kannattajat sanoivat, että Jumalan enkeli paransi Betesdan lammikolla ihmisiä, kun enkeli kuohutti veden, niin se joka ensimmäisenä astui siihen parantui.

Jumalan enkeli kuohutti veden, mutta Jumala paransi, ei enkelit. Otan tähän asiaa selventävän esimerkin. Leikkaussalissa avustaja antaa lääkärille leikkausveitsen, joka suorittaa leikkauksen. Avustaja antoi vain leikkausveitsen, mutta lääkäri suoritti leikkauksen. Samalla tavalla enkeli voi kuohuttaa vettä, mutta ei parantaa ihmisiä.

Keskustelussa Herzogin kannattajat toivat esille, että he uskovat enkelien olevan palvelukseen lähetettyjä enkeleitä ja siksi Jumala parantaa ihmisiä enkelien kautta. Herzog sanoo vapauttavansa parantavat enkelit parantamaan ihmisiä. Hän vapauttaa mm. hammaslääkärienkeleitä ja rasvaimunenkeleitä.

Raamatun opetuksen mukaan Jumalan enkelit eivät paranna ihmisten sairauksia, eikä Jumala paranna ihmisiä enkelien kautta. Raamattu opettaa, että Herra Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden sekä Hän kantoi meidän sairautemme, että meillä olisi rauha, sillä me olemme parannetut Herran Jeesuksen ristin haavojen tähden (Jes 53).

Alkutekstin sana rapha (parannetut) tarkoittaa sekä fyysistä sairauksista parantumista että psyykkistä mielen alueen parantumista. Tämä tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen sovitustyön tähden Jumala Pyhän Hengen voimansa kautta parantaa  ihmisen mielen sekä fyysiset sairaudet.

Jumalan enkelit ovat palvelukseen lähetettyjä enkeleitä Raamatun opetuksen mukaan, mutta he eivät paranna ihmisten fyysisiä sairauksia tai mielen aluetta, eikä Jumala paranna ihmisiä enkelien avulla, koska Jumala tekee  sen itse voimansa kautta, Herran Jeesuksen sovitustyön tähden. Siksi opetus parantavista enkeleistä on väärä ja valheellinen opetus. Herzogin vapauttamat parantavat enkelit ovat riivaajahenkiä, sillä Jumalan enkelit eivät voi parantaa ihmisten fyysisiä sairauksia, koska se liittyy Herran Jeesuksen sovitustyöhön.

Tekevät suurempia tekoja

Keskustelussa Herzogin kannattajat sanoivat, että Jeesus sanoi Häneen uskovien voivan tehdä suurempia tekoja kuin Hän (Joh 14:12).

Alkutekstissä on sana meidzon, joka tarkoittaa suurempia, laajempia ja enemmän. Jeesus sanoi, että sen jälkeen kun Hän menee Isänsä tykö, niin Häneen uskovat tekevät enemmän ja laajempia tekoja kuin mitä Hän teki. Raamatun kokonaisopetuksen valossa ymmärrämme asian näin, sillä kun Herra Jeesus kuoli ja nousi ylös Isän oikealle puolelle, niin tuhansien ja tuhansien jne.uskovien kautta Jumala tulee tekemään enemmän ja laajempia tekoja kuin mitä Jeesus teki.

Suurempia tekoja ei siis tarkoita voimassa suurempia, vaan laajempia tekoja, eli niitä tapahtuu enemmän, sillä kun Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa kaikkina aikoina Herran Jeesuksen opetuslasten kautta, niin Jumalan tekoja tapahtuu enemmän ja laajemmin kuin Jeesuksen maanpäällisen vaelluksen aikana. Herra Jeesus sanoi Joh 13:16:ssa ettei palvelija ole Herraansa suurempi, eikä lähettiläs ole lähettäjäänsä suurempi. Tämä tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen opetuslapset eivät voi olla Isä Jumalaa ja Herraa Jeesusta suurempia, eivätkä he voi tehdä suurempia tekoja kuin mitä Jumala tekee.

Raamatun opetus ei ole vain sanoja ja lauseita tai alkutekstin mukaisia merkityksiä, vaikka se sitäkin toki on. Raamatun opetus tulee ymmärtää Raamatun kokonaisopetuksen valossa sekä siinä tekstiyhteydessä missä opetus esiintyy. Raamatun selkeän kokonaisopetuksen valossa on päivänselvää, ettei ihminen voi tehdä suurempia tekoja voimassa kuin mitä Kaikkivaltias Jumala tekee.

Alkutekstissä Joh 14:12 on sana meidzon, joka tarkoittaa suurempia, laajempia ja enemmän. Mikä näistä vaihtoehdoista on oikea ja tarkoittaa sitä mitä Jeesus tarkoitti? Ratkaisu on todella yksinkertainen, sillä Jeesus paransi sairaita, ajoi ulos riivaajia, herätti kuolleita takaisin elämään, teki ruoka-ihmeitä ja luonnonvoimat olivat Hänelle alamaisia. Kun nyt tutkimme esim. UT:n tekstejä Apt:n teoista eteenpäin aina ilmestyskirjaan asti, niin yksikään apostoli tai kukaan muukaan alkuseurakunnan uskova ei tehnyt voimassa suurempia tekoja kuin Jeesus teki, mutta enemmän ja laajemmin niitä tapahtui kuin Jeesuksen tekeminä. Jeesus teki tekojaan kolme vuotta, mutta apostolit ja muut uskovat paljon kauemmin ajallisesti. Alkuseurakunnan uskovien kautta tapahtui parantumisia, riivaajien ulosajamisia sekä kuolleita herätettiin, ihan samoja tekoja, joita tapahtui enemmän ja laajemmin kuin Jeesuksen kautta, mutta yhtään voimassa suurempaa tekoa kuin Jeesus teki ei löydy Raamatusta opetuslasten kautta tehtynä. Täten on ilmiselvää, että enemmän tai laajemmin on oikein, eikä suurempia.

On todella röyhkeätä, sanoa, väittää ja uskoa, että ihminen voisi tehdä suurempia tekoja kuin mitä Jumala tekee. Ainoastaan sellainen ihminen, jonka mielen valhe on sokaissut voi uskotella itselleen ja luulla, että hän kykenee tekemään Jumalaa suurempia tekoja. Opetus suurempien tekojen tekemisestä kuin mitä Jeesus teki on saatanallinen valhe, joka avaa ovet riivaajahenkien valhevoiman manifestaatioille.

Väärä opetus on riivaajahenkien polttoainetta, joka aktivoi heitä tekemään kaikenlaisia ihmeitä ja tunnustekoja valheenvoiman kautta. Tämän tähden on erittäin tärkeätä uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, koska silloin emme eksy, vaan pysymme ja kasvamme Raamatun totuudessa ja Pyhän Hengen vaikuttamassa rakkaudessa.

Taivaskokemukset

Keskustelussa tuli esille muutamia esimerkkejä, jotka paljastavat Herzogin opetuksen takana olevan valheenhenget. Herzog on sanonut Sid Rothin ohjelmassa huhtikuussa 29. päivänä 2013, että kun hän kävi taivaassa Jumalan tuomioistuimessa vaatimassa rahavelkojensa maksua, niin perkele kuiski hänen korvaansa ettei se voi onnistua, mutta David voitti kiusauksen ja uskoi saavansa oikeutta Jumalan taivaan tuomioistuimessa.

Herzogin edellä esitetty taivaskokemus oli joko hänen omaa keksintöään tai saatanan antama valheellinen ilmestys tai kokemus. Raamattu sanoo, että saatana on heitetty ulos Jumalan taivaasta, eikä saatana, eli synti voi kuiskia ja olla olemassa Jumalan taivaassa. Tämä oli eräs esimerkki, joka tuotiin keskustelussa esille Herzogin valheellisesta opetuksesta.

Sielujen pelastuminen

Herzogin kannattajat toivat esille keskustelussa, että koska ihmisiä pelastuu Herzogin kautta, niin se ei voi olla saatanasta, vaan Jumalasta.

Keskustelussa tuotiin esille, että joka sunnuntai lukemattomat luterilaisen kirkon jumalattomat papit (on myös uskovaisia pappeja) lukevat evankeliumin tekstejä kirkossa. Kaikki keskustelijat olivat yhtä mieltä siitä, että usko tulee Jumalan sanan kuulemisen kautta. Kaikki olivat myös yhtä mieltä siitä, että jos jumalaton pappi lukee evankeliumin tekstejä, niin ihminen voi tulla uskoon, koska usko tulee Jumalan sanan kuulemisen kautta, ei kenenkään ihmisen kautta.

Edellä olevan esimerkin mukaisesti myös Herzogin kokouksissa voi ihmisiä tulla uskoon, vaikka Herzogin voitelu on riivaajahengiltä, ei Raamatun Jumalalta.

Millainen on sellainen pelastus, joka saadaan aikaan riivaajahenkien valheen voiman kautta ja joka opettaa uskomaan väärällä tavalla Jeesukseen ja Raamattuun? Se on sellainen pelastus, jossa ihmistä pyritään johdattamaan pois totuudesta ja luulemaan että hän on pelastunut.

En väheksy sitä ettei ihminen voisi kokea aidon pelastumisen Herzogin kokouksessa, kun hän etsii Jumalaa ja haluaa löytää pelastuksen, niin totta kai hän voi sen löytää. Mutta kun ja jos pelastus rakennetaan valheen varaan, niin on päivänselvää, että sen pyrkimys on johdattaa ihminen ulos pelastuksesta ja totuudesta.

Kuten alussa tuli esille, niin lopunaikana monet ihmiset seuraavat ja uskovat villitseviä riivaajia sekä riivaajien oppia luullen sitä Jumalan työksi. Jos olet tekemisissä Herzogin voitelun kanssa, niin se johdattaa sinua koko ajan enemmän uskomaan valheellisia oppeja sekä luulemaan valheenhengen manifestaatioita Jumalan Pyhän hengen työksi.

Kysymättä jäänyt kysymys

Keskusteluun osallistui useita henkilöitä ja sen takia emme voineet tuoda esille kaikkea mitä sydämellämme oli. Minulta jäi muutamia asioita sanomatta ja kysymättä. Enkä niistä sen enempää tässäkään tuo esille, kun ainoastaan erään tärkeän asian.

Herzogin kannattajat uskovat hänen toimivan Jumalan voimassa. Herzogin toimintaan kuuluu myös ihmisten kaatuminen sekä kaatuilevien ihmisten kiinniottaminen. Kysymykseni olisi ollut, että ettekö luota Jumalan tekoihin, koska ihmisiä pitää ottaa kiinni? Tarkennan vielä kysymystä ja sitä mitä ajan sillä takaa. Jos ihan oikeasti uskoo, että Jumala kaataa ihmisiä, niin pitääkö ihmisiä ottaa kiinni sen tähden etteivät loukkaisi itseään vai mistä syystä heitä otetaan kiinni?

Jos ihan oikeasti uskoo, että Jumala kaataa ihmisiä, niin eikö pitäisi luottaa Jumalan pystyvän tekemään sen niin etteivät ihmiset loukkaa itseään, eikä heitä tarvitse ottaa kiinni. Minun mielestäni on kyse epäuskosta sekä Jumalan tekojen korjaamisesta, jos uskoo Jumalan kaatavan, mutta silti pitää ottaa kiinni, ettei ihminen loukkaisi itseään.

Aina silloin kun on kyse epäterveestä uskosta, niin siihen kuuluu suuria ristiriitoja sekä epäuskoa, vaikka näissä Herzogin kaltaisten julistajien kokouksissa painotetaan kovasti uskoa, mutta silti toimitaan epäuskossa, eikä luoteta kokonaan Jumalan tekoihin.

En odota keskusteluun osallistuneilta vastausta siten, että he ottaisivat minuun yhteyttä, vaan odotan sitä, että he ja jokainen, joka on mukana ja sitoutunut näihin kaatumisen ja kiinnioton ilmiöihin kyselisi rehellisesti itseltään, että onko silloin kyse uskosta vai epäuskosta, kun ihmisiä otetaan kiinni, joiden uskotaan kaatuvan Jumalan voimasta?

Loppusanat

Herzogin kannattajat sanoivat edelleen uskovansa niin kuin aikaisemminkin, eikä kukaan meistä muista muuttanut kantaansa koskien Herzogia. Jumalan sanan totuus ei kuitenkaan tyhjänä palajana Jumalan tykö, vaan tekee sen, mikä on Jumalalle otollista ja saa menestymään sen (totuutta rakastavien sydämissä), mitä varten Jumala on sen lähettänyt.

Haluan vielä lopuksi painottaa sitä, että minulla ei ole henkilökohtaisesti mitään Herzogia tai hänen kannattajiaan vastaan. Minun motiivini tälle keskustelulle sekä Herzogista kirjoittamiselle on seuraavanlainen: Herzog toimii ja opettaa selkeästi sanan vastaisesti, joten on kyse eksytyksestä, joka turmelee monien uskon sekä sokeuttaa monien uskovien sydämet, niin että valhe saa turruttaa heidän aistinsa.

Kyse ei ole siitä kuka on oikeassa ja kuka väärässä, vaan siitä mikä on Raamatun totuus ja Jumalan tahto. Siksi meidän jokaisen olisi oltava valmiita tekemään parannusta ja korjaamaan käsityksiämme silloin kun siihen on aihetta. Ihminen joka on sellaisella asenteella liikkeellä että hän ajattelee sitä kuka on oikeassa tai väärässä ei edes löydä totuutta, koska hänen sydämessään asuu ylpeys, valheellinen oikeaoppisuuden ylpeys, jonka tähden hän ei voi myöntää olevansa väärässä. Sen tähden hän ei löydä totuutta. Sellainen ihminen joka etsii vain sitä mikä on totuus löytää sen, koska hän ei ole kunniankipeä, eikä valheellisen oikeaoppisuuden vallassa.

Minunkin sydämelläni on jumalattomien ihmisten pelastuminen sekä uskovien uskossa kasvaminen Raamatun totuuden ja Pyhän Hengen voimavaikutusten kautta. Jumalan tahto ei kuitenkaan ole, että valjastamme oikean ja terveen huolen jumalattomien pelastumisesta valhehenkien ja väärien oppien palvelukseen.

Herran Jeesuksen veren, kuoleman ja ylösnousemuksen tähden Jumalan Pyhä Henki johdattaa uskovia Raamatun totuuden mukaisesti, jonka seurauksena evankeliumin julistuksen kautta usko syntyy Jumalan sanan kuulemisen kautta. Ihmeet ja merkit kuuluvat uskovan elämään, mutta ne eivät ole evankeliumin ydin ja keskipiste, sillä evankeliumin ydin ja keskipiste on Herra Jeesus, johon tulee uskoa, niin kuin Raamattu sanoo, jonka seurauksesta Pyhä Henki toimii ja vaikuttaa uskovan ihmisen sydämessä.

 

Aihetta käsitteleviä linkkejä:
David Herzog
Radio Dei debatti David Herzogista
David Herzogin "voitelusta"
Vastaukseni Herzogin kannattajille
Pimeyden kavalin eksytys

 

Toronto uudistuksen taustoista sekä Jumalan sanan totuudesta:
Nettikirja:
Näky lopunajan eksytyksestä ja Jumalan kutsu parannukseenPetri Paavola 5.6.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Keskustelutilaisuus Helsingin Cityseurakunnassa 4.6.2014

 

 

 

 

eXTReMe Tracker