Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

David Herzogin "voitelu"

David Herzogin toiminta ja opetus jakaa uskovat kahteen erilaiseen leiriin, sillä osa uskovista pitää häntä Jumalan miehenä ja osa uskoo hänen olevan väärä profeetta, joka toimii valheenvoimalla.

Raamatun sanan opetus kertoo meille kuinka Jumalan Pyhä Henki toimii. Kun tutkimme esimerkiksi apostolien tekoja, UT:n opetuskirjeitä sekä evankeliumien tekstejä, niin näemme hyvin selkeästi sen millä tavalla Jumalan Pyhä Henki toimii. Kehotan sinua tutkimaan kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksessa viipyen.

Kyse ei ole David Herzogin mustamaalaamisesta tai lyömisestä, vaan Raamatullisesta arvioinnista ja koettelemisesta. Koettelemisen ja arvioinnin kautta päädymme selkeään ja kiistattomaan lopputulokseen, jonka mukaan Herzog on eksyttäjä, joka toimii valheenvoimalla.

Sisällys:
Jyväskylä 3.12.2013
Jeesus ei kaatanut ihmisiä, mutta riivaajat kaatavat
David Herzogin voitelu ja opetuksia
Uskonnollisuuden henki
Video Herzogin toiminnan arviointi

 

Jyväskylä 3.12.2013

Kun katsomme alla olevan videoklipin (kesto n 1.30 min) Herzogin toiminnasta ja vertaamme sitä Raamatun opetukseen, että miten valheenhenki ja Jumalan Pyhä Henki toimivat, niin näemme selkeästi Herzogin toimivan valheenhengen voimalla.

Jyväskylä 3.12.2012 David Herzog kesto 1.30 min.

Olin itse paikan päällä Jyväskylässä rukoillen Jumalaa, että Hän paljastaisi kaikille Herzogin kautta tapahtuvan eksytyksen. Kokouksessa Herzog paljastui kiistattomasti vääräksi profeetaksi. Alla on selostus siitä mitä kokouksen lopussa tapahtui (videoklipin tapahtumat):

David huutaa fire (tuli), jolloin nainen horjahtelee ja kaatuu taaksepäin selälleen makaamaan. Sen jälkeen David pyytää avustajia nostamaan naisen ylös sanoen: Tehdään niin kuin Benny Hinn, jonka jälkeen hän huutaa fire, jolloin nainen horjahtelee ja kaatuu taaksepäin. David käskee nostamaan naisen pystyyn. Hän ojentaa kättänsä (mikrofoni kädessä) eteenpäin kohti naista huutaen fire, jolloin nainen kaatuu taaksepäin.

David käskee nostamaan naisen ylös ja kääntyy selin naiseen vieden kätensä selän taakse osoittaen kädellänsä naista huutaen fire, jolloin nainen taas kaatuu taaksepäin. David pyytää nostamaan naisen pystyyn. Hän levittää kätensä heilauttaen niitä eteenpäin kohti naista, jolloin nainen kaatuu taaksepäin maahan. David käskee nostamaan hänet pystyyn muuttaen ääntään teatraalisemmaksi.

David laittaa kätensä selkänsä taakse osoittaen kohti naista huutaen fire, jolloin nainen kaatuu taaksepäin. David kääntyy katsomaan yleisöä kohti sanoen tämä on hauskaa. Nainen jää makaamaan lattialle. Tämän jälkeen David sanoo, että sinä voit pitää hauskaa Pyhän Hengen kanssa. David sanoo, että me pidämme hauskaa yhdessä Hänen (Pyhä Henki) kanssaan.

David sanoo monien uskonnollisten ihmisten sanovan: Minä olen loukkaantunut ja tunnen Pyhän Hengen loukkaantuneen. Tämän jälkeen David sanoo tarkistavansa asian. David katsoo ylöspäin sanoen: Oletko sinä loukkaantunut. David vastaa itselleen sanoen: En. Tämän jälkeen David kääntyy katsomaan kohti yleisöä ojentaen kätensä heitä kohti sanoen: Se olit sinä. David sanoi, että uskonnollisuuden henki sinussa loukkaantui. Sen jälkeen David sanoo puhu vain omasta puolestasi, minä en sanonut niin. Tällä David tarkoitti, että Jumala ei loukkaantunut, vaan uskonnollisuuden  vallassa oleva ihminen.

Kaksi avustajaa nostivat pystyyn edes takaisin kaatuvaa naista. Avustajat turvasivat ja varmistivat, ettei nainen loukkaa itseään.

Jeesus ei kaatanut ihmisiä maahan, mutta riivaajat kaatavat

Missään kohtaa Raamatusta et löydä Jumalan kaatavan ihmisiä maahan, jonka seurauksesta ihmisiä nostetaan pystyyn ja kaadetaan maahan monta kertaa edestakaisin maahan ja ylös.

Kun tutkit Raamatusta Jeesuksen toimintaa, niin huomaat että kun Hän paransi tai Jumala kosketti ihmisiä Hänen kauttansa siunatakseen ihmistä, niin ihminen ei kaatunut maahan taaksepäin, ei edestakaisin monta kertaa, eikä edes yhtä ainoaa kertaa. Sen sijaan kun luemme Raamattua, niin evankeliumeista käy ilmi, että riivaajahenget kaatoivat ihmisiä maahan sekä aiheuttivat heille pakkoliikkeitä ja vääntelivät heidän jäseniään sinne tänne.

Matt 17:
14 ¶ Ja kun he saapuivat kansan luo, tuli hänen tykönsä muuan mies, polvistui hänen eteensä
15 ja sanoi: "Herra, armahda minun poikaani, sillä hän on kuunvaihetautinen ja kärsii kovin; usein hän kaatuu, milloin tuleen, milloin veteen.
16 Ja minä toin hänet sinun opetuslastesi tykö, mutta he eivät voineet häntä parantaa."
17 Niin Jeesus vastasi ja sanoi: "Voi sinä epäuskoinen ja nurja sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän kanssanne? Kuinka kauan kärsiä teitä? Tuokaa hänet tänne minun tyköni."
18 Ja Jeesus nuhteli riivaajaa, ja se lähti pojasta, ja poika oli siitä hetkestä terve.

Riivaajahenget kaatoivat poikaa milloin tuleen ja milloin veteen. Riivaajahenkien toiminnasta näemme kuinka he vaikuttavat ihmisessä holtitonta kaatuilemista sinne tänne. David Herzogin toiminnassa ihmiset kaatuilevat holtittomasti sinne tänne.

Luuk 9:42 Ja vielä pojan tullessakin riivaaja repi häntä ja kouristi kovin. Mutta Jeesus nuhteli saastaista henkeä ja paransi pojan ja antoi hänet takaisin hänen isällensä.

Luuk 4:
33 Ja synagoogassa oli mies, jossa oli saastaisen riivaajan henki. Tämä huusi suurella äänellä:
34 "Voi, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä."
35 Niin Jeesus nuhteli häntä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä". Ja riivaaja viskasi hänet maahan heidän keskelleen ja lähti hänestä, häntä ollenkaan vahingoittamatta.
36 Ja heidät kaikki valtasi hämmästys, ja he puhuivat keskenään sanoen: "Mitä tämä puhe on, sillä hän käskee vallalla ja voimalla saastaisia henkiä, ja ne lähtevät ulos?"

Raamatun sanan mukaan riivaajahenget viskovat ja kaatavat ihmisiä maahan. Kun riivaajahenki kaataa ihmisen maahan, niin ihminen kaatuu maahan holtittomasti. Herzogin kokouksissa, jotkut ihmiset joutuvat holtittomuuden tilaan ja he kaatuvat holtittomasti maahan. Kaatuneiden takana on kiinniottajia, jotka ovat heitä kiinni, etteivät he loukkaisi itseään.

Herra Jeesus eikä apostolit toimineet siten, että he kaatoivat ihmisiä toisten ottaessa heitä kiinni, etteivät he loukkaisi itseänsä. Itse asiassa jos opetetaan ja uskotaan Jumalan kaatavan ihmisiä ja kaatuva pitää ottaa kiinni, niin kyseessä on epäusko, sillä kaatajat eivät luota Jumalan suojelevan kaatuvia, koska heidät pitää ottaa kiinni, etteivät he loukkaisi itseään. Kts. Raamatun sana ja kaatumiset

Riivaajahenget kaatavat ihmisiä maahan ja saavat aikaan heissä pakkoliikkeitä sekä nykiviä liikkeitä. Raamatun sanan opetuksen mukaan Herra Jeesus vapautti ihmiset riivaajahenkien vaikutuksesta, jolloin he eivät enää kaatuilleet maahan ja pakkoliikkeet ja kehon nykivät liikkeet loppuivat.

David Herzogin kokouksissa hänellä oleva "voitelu" saa aikaan samanlaisia ilmiöitä mitä riivaajahenget vaikuttavat ihmisissä. Koska Herran Jeesuksen ja apostolien kautta ei tapahtunut kaatumisilmiöitä ja kehon vääntelyä, nykiviä liikkeitä sekä pakkoliikkeitä, mutta riivaajahenget aiheuttavat edellä lueteltuja ilmiöitä, niin sen perusteella on kiistatonta, että David Herzogin kautta toimivat riivaajahenget valheenvoiman kautta. Tutkimalla Herzogin taustoja paljastuu kiistaton tosiasia, että hän toimii riivaajavoimien kautta, ei Jumalan voimassa.

David Herzogin voitelu ja opetuksia

David Herzog kertoi kirjassaan Glory Invasion, että Herra käski häntä koskettamaan Ruth Heflinin kuollutta ruumista, jolloin David saisi kaksinkertaisen osa, tarkoittaen sillä Jumalan voiman kaksinkertaista osaa. Davidin koskettaessa kuollutta ruumista hän tunsi kuinka ikään kuin sähkövirta olisi iskenyt häneen. David sanoi sähkövirran olleen ylösnousemuksen kirkkautta.

Davidin mukaan Ruthin ruumis oli kontakti, jonka kautta taivaan kirkkaus siirrettään maan päälle. Davidista tuli näin kontakti henkilö, jonka tehtävänä oli välittää suurempaa voimaa kuin helluntaina vuodatettu Pyhän Hengen vuodatus, sillä Davidin mukaan uusi voitelu on kirkkauden taso, joka ylittää voitelussa ja voimassa helluntaipäivän Pyhän Hengen vuodatuksen voiman.

3 Moos 20:6 Jos joku kääntyy vainaja-tai tietäjähenkien puoleen, lähtien haureudessa kulkemaan heidän jäljessänsä, sitä ihmistä vastaan minä käännän kasvoni ja hävitän hänet hänen kansastansa

Raamattu sanoo, että jos joku kääntyy vainaja- tai tietäjähenkien puoleen lähtien hengellisessä haureudessa seuraamaan näitä riivaajahenkiä, niin heidät hävitetään Jumalan kansasta elleivät he tee parannusta. Raamattu kieltää yhteydet vainajiin "voitelun" tai ymmärryksen hakemiseksi, koska riivaajahenget toimivat ja eksyttävät ihmisiä kuolleiden ihmisten kautta esiintyen ja matkien kuolleita ihmisiä.

Jumala antaa Pyhän Henkensä ja voiman sekä voitelun aina itse henkilökohtaisesti, joko suoraan tai käsienpäälle panon kautta. Jumala ei koskaan anna voiteluansa kuolleiden ihmisten kautta, koska Hän on sanassaan (Raamattu) ilmoittanut ja kieltänyt yhteydet kuolleisiin ihmisiin. Riivaajahenget ovat erikoistuneet toimimaan ja aktivoimaan valhevoimaansa kuolleiden ihmisten, hautojen, pyhäinjäännösten  ja materian kautta.

Luuk 5:
15 Mutta sanoma hänestä levisi vielä enemmän; ja paljon kansaa kokoontui kuulemaan häntä ja parantuakseen vaivoistansa.
16 Mutta hän vetäytyi pois ja oleskeli erämaassa ja rukoili.
17 ¶ Ja eräänä päivänä, kun hän opetti, istui siinä fariseuksia ja lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista; ja Herran voima vaikutti, niin että hän paransi sairaat.

Tutkimalla Raamatun ilmoitusta on täysin kiistaton tosiasia, että David Herzog toimii valheenvoimassa, ei Raamatun Jumalan voimalla. Herzog rukoilee ja pyytää parantajaenkeleitä parantamaan ihmisiä, mutta Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumala itse parantaa ihmisiä, eikä Jumalan enkelit paranna ihmisten sairauksia.

David Herzog on juutalainen ja juutalaisena hän on voinut perehtyä epäraamatulliseen juutalaiseen mystilliseen kirjallisuuteen. Juutalainen mystinen teksti Hekhalot Rabbati opettaa nousemisesta Jumalan taivaaseen vallankumouksellisena maailman salaisuutena. Tämän opetuksen mukaan muinoin oli mahdollista, että henkiset pyhiinvaeltajat kykenivät matkustamaan Jumalan taivaaseen. Muinaisen juutalaisen kabbalismin tradition mukaan ihminen kykeni matkustamaan Jumalan taivaaseen sekä ihmisillä oli kyky saada jumalalliset voimat vierailemaan maan päälle.

Edellä mainitun tradition mukaan ihmisillä oli myös mahdollisuus nähdä jumalallisia näkyjä ja kutsua enkeleitä luokseen sekä kontrolloida enkeleitä. Näkyjensä kautta nämä mystikot kykenivät matkustamaan taivaalliseen valtakuntaan. Taivaaseen matkustamista edelsivät myös rituaalisen musiikin esittäminen, johon yhdistyi enkelien ylistäminen. Musiikkia sekä rituaaleja ja hokemia toistettiin yhä uudestaan, sillä sen kautta taivaaseen matkustaminen helpottui.

Herzog vapauttaa enkelit parantamaan, eli hän kontrolloi niiden toimintaa ihan samalla tavalla kuin juutalainen mystillinen kirjallisuus opettaa. Herzog opettaa myös lähes samalla tavalla Jumalan taivaaseen matkustamisesta kuin juutalainen mystillinen kirjallisuus. Herzogin toiminnassa on myös näkyvissä mantramainen ylistysmusiikin soittaminen sekä mantranomainen rukous kun hän kutsuu ja odottaa Jumalan kirkkauden ilmestyvän kokouksissaan.

Herzogin toiminnassa on näkyvissä lähes identtisesti samoja asioita ja opetuksia kuin mitä epäraamatullinen juutalainen mystillinen kirjallisuus opettaa. Herzog opettaa myös shekina kirkkaudesta, joka perustuu Babylonialaisen Asera (Istar) taivaan kuningatar kulttiin, ei Raamatun opetukseen. Kts. shekina "kirkkaus"

2 Tess 2:9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä

Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumalan enkelit eivät paranna ihmisten sairauksia, mutta saatana ja langenneet enkelit (riivaajahenget) tekevät ihmeitä ja tunnustekoja, parantaen myös sairaita eksyttääkseen ihmisiä, jopa valittujakin. Raamatun sanan todistuksen edessä Herzogin kautta tapahtuva voima ja voitelu on riivaajahenkien valhevoimaa. Herzogin uusi voitelu ja kirkkauden taso ei ole Jumalan voimaa, vaan eksytystä ja valheenvoiman toimintaa.

Herzogin kaltaiset eksyttäjät sanovat Raamatun opettavan Jumalan antavan voitelua kuolleiden ihmisten kautta. He sanovat Jumalan nostaneen kuolleen miehen eloon Elisan luiden kautta ja siksi kuolleilta haettu "voitelu" on ihan raamatullista.

Kun otat Raamatun käteesi ja avaat sieltä kohdan missä kuollut mies heräsi henkiin, kun hänet heitettiin Elisan hautaan, niin huomaat ja ymmärrät kuinka eksytys paljastuu. Tutkiessasi Raamattua näet ja ymmärrät, että mies oli jo kuollut eikä hän etsinyt Jumalan voimaa tai voitelua kuolleista tai haudasta, vaan hänet heitettiin Elisan hautaan. Elisan luissa ei ollut voimaa, vaan Jumalalla on voima ja valta herättää kuolleet eloon. Jumala päätti herättää kuolleen tällä tavalla eloon, mutta kyse ei ollut voitelun siirtämisestä, eikä voitelun hakemisesta haudalta tai kuolleelta ihmiseltä.

Raamattu kieltää yhteydet vainajien henkiin, eikä Jumala anna voiteluansa kuolleiden ihmisten ruumiiden tai hautojen kautta. VT:ssa tai UT:ssa, ei ole sellaista opetusta, että uskovien tulisi rukoilla voitelua kuolleiden haudoilla ja vastaanottaa voitelua kuolleiden ruumiiden kautta, sillä sellainen on riivaajahenkiin yhtymistä. Raamatun sanan todistuksen valossa on kiistatonta, että kuolleiden ruumiiden kautta tai haudoilta haettu "voitelu" on riivaajahenkien voimaa, jonka kautta ihmisiä eksytetään ja saastutetaan.

David Herzog kirjoittaa kirjassaan Glory invasion levitaatiosta, joka on Hänen mielestään Raamatullista. Herzog kirjoitti että jos noituutta harjoittavat ihmiset voivat levitoida pahojen henkien voimalla, niin kuinka paljon enemmän verellä ostetut Jumalan lapset voivat tehdä Hänen voimassaan.

Herzog perustelee levitaatiota kirjoittamalla, että koska kreikkalainen ja katolinen pyhä Luukas nuorempi (eli 900-luvulla jKr.) levitoi rukouksen sekä katolinen Joosef Kupertinolainen nousi ilmaan ja levitoi, niin siksi se levitaatio on Raamatullinen ilmiö.

Katolinen Joosef Kupertinolainen oli fransiskaanimunkki ja mystikko, jonka sanottiin olevan lentävä munkki. Roomalaiskatolisuuden sisällä vaikuttaa vahvasti mystiikka, jota esimerkiksi monet jesuiitat harjoittavat. Jesuiittojen mystiikan harjoituksessa on samoja elementtejä kuin idän uskonnoissa ja New-Agessa on.

Levitaatio (leijuminen ilmassa) on fysiikkaan liittyvä ilmiö, missä esine kumoaa painovoiman ilmassa leijuen. Levitointia esiintyy mm. spiritualistien, ja hindulaisuuden (joogagurut) keskuudessa. Spiritualistit sanovat, että ihminen kykenee levitoimaan psyykkisten kykyjen voimalla. Hindulaisuuden ja spiritualistien harjoittamat levitaatio-ilmiöt tapahtuvat riivaajahenkien voiman kautta, jossa henkivallat nostavat ihmisiä ilmaan.

Roomalaiskatolisen kirkon sisällä tapahtuneet levitaatio-ilmiöt tapahtuvat myös riivaajahenkien voimasta, ei Raamatun Jumalan voimalla. Roomalaiskatolisen kirkon epäraamatullinen oppi, mystiikka ja pyhäinjäännösten palvonta jne. ovat avanneet oven riivaajahenkien manifestaatioille katolisen kirkon sisällä. Herzog perustelut katolisen kirkon sisällä tapahtuneista levitaatioista eivät ole todiste Raamatun Jumalan voimasta, vaan riivaajahenkien manifestaatioista katolisen kirkon sisällä.

Herzog tuo esille kirjassaan Glory Invasion kuinka 1998 Ranskassa hänen kokouksissaan eräs nuori tyttö levitoi. Kirjassaan Herzog vertaa Jeesukseen taivaaseen ottmista sekä Elian taivaaseen ottamista tulisissa vaunuissa levitoimiseen. Jeesus eivätkä Elia levitoineet, sillä Jumalan voimasta heidät otettiin pois tästä maailmasta, jonka seurauksena he siirtyivät näkymättömään Jumalan maailmaan.

Apt 8:
38 Ja hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet.
39 Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi (harpadzo) Herran Henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt. Ja hän jatkoi matkaansa iloiten.

Jotkut harhautuneet uskovat puolustaessaan levitaatio-ilmiötä sanovat, että evankelista Filippus levitoi kohdatessaan Kandaken hoviherran. Tempasi sana on alkutekstissä harpadzo, joka on sama sana mitä Raamattu käyttää ylöstempaamisesta. Raamatun opetuksen mukaan Filippus ei levitoinut, vaan Herran Henki tempasi Filippuksen pois hoviherran näkyvistä.

Raamatussa ei Herra Jeesus eikä apostolit opettaneet, että uskova voi levitoida rukoillessaan tai saarnatessaan. Raamatussa ei ole missään kohtaa sellaista opetusta, joka kehottaisi uskovia levitoimaan tai pyrkimään pääsemään osallisiksi levitoimiskokemuksista.

David Herzogin levitaatio-oppi perustuu epäraamatulliseen opetukseen sekä saatanalliseen voimaan, jonka avulla riivaajahenget nostavat ihmisiä leijumaan ilmassa.

Raamattu ei opeta, että uskovan tulee tavoitella ja pyrkiä pääsemään osallisiksi kokemuksista jotka tapahtuivat Filippukselle (tempaus) ja Elialle (otettiin taivaaseen tulisissa vaunuissa). Heille tapahtuneet asiat olivat poikkeustapauksia, jotka Jumala itse päätti toteuttaa oman tahtonsa mukaisesti. Edellä olevat tapahtumat Filippukselle ja Elialle olivat poikkeustapauksia ja todella harvinaisia, koska näitä tapahtumia Jumalaan uskovien ihmisten elämässä ei ole kuin muutama poikkeustapaus.

Raamattu kertoo Jumalaan uskovien ihmisten elämästä monen tuhannen vuoden aikajakson kautta, mutta edellä olleita poikkeustapauksia mahtuu tuhansien vuosien aikajaksoon vain muutama. Raamatun sanan todistuksen valossa on päivänselvää etteivät uskovat saa missään nimessä tavoitella näitä harvinaisia poikkeustapausten kaltaisia asioita oman tahdon tai uskon kautta, koska Jumala päättää niistä asioista oman tahtonsa mukaan. Ne eivät ole yleisesti tavoiteltavia asioita, ei edes uskon kautta, vaan Jumalan päätettävissä olevia asioita, joita on tapahtunut äärimmäisen harvoin.

David Herzogin opetus on outoa ja todella epäraamatullista. Hän on mieltynyt ihmeisiin ja yliluonnollisiin kokemuksiin, jotka näyttävät olevan hänelle kaiken keskipiste. Herzog opettaa kirjassaan Glory Invasion äärettömän suuresta kirkkauden tilasta, johon uskovalla on mahdollisuus päästä. Hän opettaa että uskovan ihmisen solujen rakenteet voivat muuttua, niin että uskova kykenee kulkemaan seinien läpi samalla tavalla kuin ääniaallot kulkeutuvat seinien läpi.

Herzog opettaa, että koska Jumala loi ihmisen äänensä ja kirkkautensa kautta, niin silloin kun uskova on äärimmäisen suuressa kirkkauden tilassa, niin ihmisen sisällä olevat ääniaallot kykenevät tunkeutumaan seinien läpi.

Herzog tuo myös sen esille, että uskovien tulisi tehdä samoja tekoja kuin mitä Jeesus teki. Tästä on tehty sellainen johtopäätös, että koska Jeesus voi kirkastetussa ruumiissa kulkea seinien läpi, niin uskovien pitäisi pystyä tekemään sama asia äärettömän suuressa kirkkauden tilassa. 

Kun tutkimme Raamatun sanan opetusta, niin huomaamme sen opettavan meitä toimimaan ja tekemään samalla tavalla kuin miten Jeesus toimi ja teki. On kuitenkin päivänselvää ettemme kykene tekemään kaikessa samalla tavalla kuin mitä Jeesus teki. Emme kykene kuolemaan ristillä maailman syntien tähden, sillä vain Herra Jeesus pystyi siihen, eikä siihen pysty kukaan muu.

Toinen asia mikä on tärkeää havaita on se että meidän tulee pyrkiä tekemään uskon kautta niitä asioita, jotka Raamatun opetuksen mukaan ovat Jumalan tahdon mukaisia uskon tekoja. Raamattu ei missään kohtaa opeta, että Herran Jeesuksen opetuslasten tulee pyrkiä uskon kautta kulkemaan seinien läpi. Siksi pitäisi olla täysin selvää ettei meidän tule pyrkiä kulkemaan seinien läpi eikä opettaa seurakunnassa, että sitä täytyisi tavoitella uskon kautta.

Emme voi tehdä kaikkea samalla tavalla mitä Herra Jeesus teki, koska meidän tulee pyrkiä tekemään uskon kautta niitä tekoja ja asioita, jotka Raamatun opetuksen mukaan ovat sellaisia uskon tekoja, joita meidät on kutsuttu tekemään. Tämä tarkoittaa sitä, että uskovan ihmisen tulee uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa ja pyrkiä tekemään niitä uskon tekoja, joista Raamattu opettaa meille.

On todella tärkeä ymmärtää, että kaikki asiat mitä Raamatussa on tapahtunut ei tarkoita sitä, että uskovan on tehtävä kaikessa samalla tavalla kuin mitä muille tai Herralle Jeesukselle on tapahtunut. Raamatun opetuksen mukaan uskovan tulee uskoa Herraan Jeesukseen Raamatun opettamalla tavalla ja Raamattu opettaa meille tarkasti siitä millaisia uskon tekoja Uuden Liiton uskovat ovat kutsuttu tekemään. Jos ei tätä opetusta ymmärrä, niin silloin eksyy helposti harhapoluille ja ajautuu tekemisiin riivaajahenkien kanssa kuten David Herzogille on käynyt.

Uskonnollisuuden henki

Davidin huutaessa Jyväskylän kokouksessa fire laittaen kättään milloin selän taakse milloin eteen naisen kaatuessa oli show-esitys, jota David korosti teatraalisten eleiden, liikkeiden ja äänenpainotusten kautta.

Kun nainen jäi makaamaan lattialle, niin David sanoi, että sinä voit pitää hauskaa Pyhän Hengen kanssa, että me pidämme hauskaa yhdessä Hänen (Pyhä Henki) kanssaan. Sen jälkeen David sanoi monien uskonnollisten ihmisten sanovan: Minä olen loukkaantunut ja tunnen Pyhän Hengen loukkaantuneen. Tämän jälkeen David sanoo tarkistavansa asian. David katsoo ylöspäin sanoen: Oletko sinä loukkaantunut. David vastaa itselleen sanoen: En. Tämän jälkeen David kääntyy katsomaan kohti yleisöä ojentaen kätensä heitä kohti sanoen: Se olit sinä. David sanoi, että uskonnollisuuden henki sinussa loukkaantui. Sen jälkeen David sanoo puhu vain omasta puolestasi, minä en sanonut niin. Tällä David tarkoitti, että Jumala ei loukkaantunut, vaan uskonnollisuuden  vallassa oleva ihminen.

Kun Raamatun Jumala kohtaa ihmisiä, niin silloin ei ole kyse show-esityksestä, vaan Jumalan pyhyyden läsnäolosta. Raamatun sana ei opeta, että uskovat voisivat pitää hauskaa yhdessä Pyhän Hengen kanssa show-esityksen kaltaisessa ilmapiirissä, jossa ihmisiä riepotellaan ja kaadellaan edestakaisin yhä uudestaan. Pyhä Henki vaikuttaa iloa ja riemua uskovien sydämessä, mutta ei show-esityksen kaltaista ilmapiiriä, eikä Jumalan Pyhä Henki kaatele ihmisiä edestakaisin yhä uudestaan.

Ef 4:
29 Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat.
30 Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.

David sanoi uskonnollisten ihmisten loukkaantuvan ja hänen mielestään uskonnolliset ihmiset sanovat Pyhän Hengen loukkaantuneen. Yllä olevassa Raamatun kohdassa rietas sana tarkoittaa alkutekstin mukaan turmeltunutta ja vääristettyä.

Jumalan Pyhän Hengen kanssa ei voi pitää hauskaa kaatamalla ihmisiä edestakaisin yhä uudestaan, koska Jumalan Pyhä Henki ei toimi sillä tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että Herzog sanat olivat turmeltuneita ja vääristettyjä, jonka kautta Jumalan Pyhä Henki tulee murheelliseksi.

Jumalan Pyhä Henki tulee siitä erittäin murheelliseksi jos joku Herran Jeesuksen opetuslapsi eksyy uskomaan Herzogin sanojen sekä toiminnan olevan Jumalasta, vaikka hän toimii kiistattomasti valheenhengessä.

1 Tess 5:21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;

1 Joh 4:1 Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.

Riivaajahenget Herzogin kautta vääristävät, valehtelevat ja syyttävät uskovia uskonnollisuuden hengen vallassa oleviksi, jotka Raamatullisesti koettelevat ja arvioivat Herzogin toimintaa. Raamatun sanan opetuksen mukaan kaikki toiminta seurakunnassa on koeteltava ja arvioitava Jumalan sanan kautta.

Silloin kun tutkimme ja koettelemme Jumalan sanan kautta Herzogin toiminnan ja havaitsemme sen olevan epäraamatullista ja riivaajahenkien toimintaa, niin kyse ei ole uskonnollisuuden hengen vallassa olemisesta. Kyse on Pyhän Hengen hallintavallassa olemisesta, jolloin koettelemisen kautta uskovalla on mahdollisuus saada tietää onko kyseessä Jumalan Hengen vai riivaajahenkien toiminta.

Uskonnollisuuden hengen vallassa olemisen syytösten kautta uskovia koitetaan estää näkemästä valhehenkien toiminta. Syytöksen tarkoitus on rikkoa ja murtaa uskovan ihmisen hengelliset aistit, että hän ottaisi eksytyksen vastaan. Älä pelkää uskonnollisuuden hengen syytöksiä, sillä Raamatun sanan todistuksen valossa David Herzog on kiistattomasti eksyttäjä, joka toimii riivaajahenkien vallassa. Kts. pimeyden kavalin eksytys

1 Kor 10:
21 Ette voi juoda Herran maljasta ja riivaajien maljasta, ette voi olla osalliset Herran pöydästä ja riivaajien pöydästä.
22 Vai tahdommeko herättää Herran kiivauden? Emme kaiketi me ole häntä väkevämmät?

Raamatun sanan opetuksen mukaan uskovat eivät saa olla yhtä aikaa osallisia Herran ja riivaajien maljasta, sillä se herättää Herran kiivauden, eli tuo Jumalan tuomion uskovan elämään, joka sekoittaa Herran pöytään riivaajien valhevoimaa ja opetuksia.

David Herzog pyrkii aktiivisesti siirtämään eteenpäin hänen kauttaan tapahtuvaa riivaajahenki "voitelua". Ihmiset ja tahot, jotka kutsuvat, kannattavat tai jollakin tavalla edesauttavat Herzogin kautta tapahtuvaa eksytystä, luullen sitä Jumalan työksi ovat osallisia riivaajahenkien kautta tapahtuvasta eksytyksestä. Jos et tee parannusta Herzogin kannattamisesta tai eksytyksen edesauttamisesta, niin joudut Jumalan tuomion alaiseksi. Jos olet ottanut vastaan Davidin kautta tapahtuvaa "voitelua" kosketusta jne. niin tee parannus, koska muuten sinäkin voit tulla kanavaksi, jonka kautta riivaajahenget eksyttävät ihmisiä maan päällä.

Ef 5:
1 ¶ Olkaa siis Jumalan seuraajia, niinkuin rakkaat lapset,
2 ja vaeltakaa rakkaudessa, niinkuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle "suloiseksi tuoksuksi".
3 ¶ Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne-niinkuin pyhien sopii-
4 älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta.
5 Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella-sillä hän on epäjumalanpalvelija-ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa.
6 Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia;
7 älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan.
8 Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina
9 -sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä-
10 ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle;
11 älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä.
12 Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät;
13 mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta.
14 Sentähden sanotaan: "Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!"
15 Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat,
16 ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.
17 Älkää sentähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on.

Video Herzogin toiminnan arviointi


 

 

Linkkisuositukset:
Näky lopunajan eksytyksestä ja Jumalan kutsu parannukseen
Pimeyden kavalin eksytys
David Herzog väärä profeetta

Petri Kuuselan erinomaista Raamatullista arviointia Herzogin harhaopeista:

David Herzog ymmärrys ajatukset sekä kirkkaus

Miksi hylkään David Herzogin opetuksen?

 Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

 

eXTReMe Tracker