Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöt ja asiat


 

Evoluution harha-askelia

 

MTV:n Enbuske, Veitola & Salminen talk-showssa 25.2.2016 eräs vieraista oli Laura Huhtasaari, jota Roope Salminen haastatteli mm. evoluutiosta ja Jumalasta. Itse en yleensä katso tällaisia talk-show ohjelmia kuten MTV:n Enbuske, Veitola & Salminen talk-show, koska ne ovat ala-arvoisia  ja perustuvat huonoon journalismiin. Näin mediasta (ilta-lehti) artikkelin nimeltään: Roope Salminen grillasi Huhtasaarta kohuista EVS:ssä: "Ihmisarvo on kaikille sama". Tämän perusteella katsoin MTV:n katsomosta Salmisen haastattelun Huhtasaaresta. Haastattelussa Salminen sanoi evoluution olevan tieteellisesti todistettu tosiasia. Evoluutio ei kuitenkaan ole tieteellinen fakta, vaan väärä ja valheellinen tieteellinen informaatio.

Happi tuhoaa kuolleen aineen

Evoluutioteoria opettaa elämän syntyneen maan päälle kuolleesta aineesta (materia - kemiallinen aine) ilman älyä ja suunnittelua (ilman Jumalaa). Evoluutioteorian mukaan kuollut aine on kyennyt (sattumanvaraisesti ja itseohjautuvasti)  itsessään organisoitumaan ja kehittämään evoluutioteorian kaltaisen ilmiön ilman älyyn perustuvaa suunnittelua.

Monet evolutionistit opettavat kemiallisesta evoluutiosta, jonka mukaan eloton kemiallinen aine alkoi itseohjautuvasti ilman älyä ja suunnittelua yksinkertaisista orgaanisista yhdisteistä muodostamaan monimutkaisempia orgaanisia molekyylejä, josta seurasi seuraava vaihe, biologinen evoluutio, joka aloitti ensimmäisten eliöiden kehittymisen.

Happi on elämää ylläpitävä aine. Happi pitää elossa jokaisen elävän olennon, niin ihmiset, eläimet kuten myös kasvillisuuden. Biokemistit tietävät kuolleen kemiallisen aineen hajoavan ja tuhoutuvan kun ilmassa on happea. Elämä itsessään tarvitsee happea elääkseen, mutta happi tuhoaa elottoman kemiallisen aineen. Ihmiskeho koostuu 99%:sti hapesta, hiilestä, vedystä, typestä, kalsiumista sekä fosforista. Silloin kun ihminen kuolee, niin happi alkaa tuhoamaan hänen kehossaan olevia kemiallisia aineita. Maanpallon elämä ei ole voinut syntyä maapallolla elottomista aineista, koska happi tuhoaa elottoman aineen. Koska happi tuhoaa kuolleen aineen (kemiallinen aine), niin se jo yksistään kumoaa evoluutioteorian ja tekee siitä väärän ja valheellisen tieteellisen informaation. Älyllisen ihmisen elämänsyntyyn tarvitaan happea ja mitä enemmän happea on sitä elinvoimaisempi ihminen on.

Jotkut evolutionistit väittävät maan ilmakehässä olleen vain muutamia promilleja happea elämän alkusynnyn aikana, joka olisi mahdollistanut elämän synnyn maan päälle ja sitten myöhemmin ilmakehän happipitoisuus olisi noussut, joka on nykyisin 21%. Puun pihkasta tehdyt fossiililöydökset osoittavat sen, että maan ilmakehässä on ollut ihmiskunnan alkuhistorian aikana noin 50 prosenttia enemmän happea kuin nykyisin. Todisteet kertovat hapen määrän vähentymisestä ilmakehässä ihmiskunnan historian aikana, ei sen lisääntymisestä. Tämä tosiasia kumoaa joidenkin evolutionistien väitteen elämän synnystä, joka olisi tapahtunut muutaman promillen happimäärän kautta.

Raamattu sanoo Psalmi 102:ssa, että luodut asiat (taivaissa ja maan päällä olevat asiat) vähenevät, kuluvat kohti loppuaan ja muuttavat muotoaan. Esimerkiksi avaruudessa olevien tähtien kuoleminen todistaa sen, että avaruudessa olevat tähdet kulkevat kohti kuolemaansa, eivät kohti edistyneempää kehitystä. Hapen määrän vähentyminen ilmakehästä sekä avaruudessa tapahtuvat tähtien kuolemiset todistavat Raamatun sanan totiseksi Jumalan sanaksi.

Tieteellinen koe todistaa luomisesta ei evoluutioteoriasta

Evoluutioteorian kannattajat sanovat ettei evoluution takana ole älyä (Jumala) eikä sitä ole suunniteltu, vaan sattumanvaraiset ja itseohjautuvat mekanismit ovat saaneet sen aikaan. Nykyään monet evoluutioteorian kannattajat sanovat tieteellisten laboratoriokokeiden todistavan evoluutioteorian tieteelliseksi tosiasiaksi. Tämäkin on väärä ja valheellinen väite.

Tutkijat ovat oman älynsä kautta suunnitelleet keinotekoisia soluja, jotka pystyvät jakautumaan. Evolutionistit pitävät tätä tieteellisenä todisteena evoluutioteorialle. Kokeet eivät kuitenkaan todistaneet sattumanvaraista ja itseohjautuvaa evoluution prosessia, vaan älyyn ja suunnitteluun perustuvan todisteen, jonka mukaan keinotekoisen solun jakaantumiseen syntymiseen tarvitaan älyä ja suunnittelua. Laboratoriossa tehdyt kokeet todistavat evoluutioteorian vääräksi, koska laboratorio kokeet eivät syntyneet itseohjautuvasti ja sattumanvaraisesti, vaan älykkään suunnittelun ja rakentamisen seurauksena. Evoluutioteorian "todisteet" kääntyivät sitä vastaan kumoten sen ja todistivat luomisen olevan ainoa mahdollinen elämän syntymekanismi, sillä luominen perustuu Jumalan älykkääseen suunnitteluun sekä kemiallisten aineiden kautta elollisten olentojen luomiseen.

Evoluutioteorian sanotaan olevan itseohjautuva ja sattumanvarainen prosessi, joka ei ole syntynyt älykkään suunnittelun (Jumala) tuloksena eikä sitä silloin voida koskaan todistaa laboratoriokokeissa, koska laboratoriossa käytetään älyä ja suunnittelua (ihmisen älyä). Aina silloin kun evoluutioteoriaa pyritään todistamaan ihmisen älyn ja suunnittelun kautta, niin kyse ei ole evoluutioteorian oikeaksi todistamisesta, vaan luomisen oikeaksi todistamisesta, joka tapahtui nimenomaan älykkään suunnittelun kautta Raamatun Jumalan toimesta.

Luominen on ainoa mahdollinen elämän syntymekanismi

DNA-koodissa on n. 3 miljardia kirjainkoodiparia. itseohjautuva ja sattumanvarainen kehitys ei olisi voinut tuottaa uusia ja erilaisia lajeja, sillä ne tarvitsevat heti DNA-koodin. Jokaisen ihmisen sisällä on DNA-koodi, joka määrittelee millainen sinusta tulee, elimesi, tukkasi ja silmiesi väri jne. DNA pitää sisällään jokaisen elävän olennon perimän. Se on kuin mikroskooppinen tietokone, jonka sisään on rakennettu valtavasti muistia, joka osaa oikea-aikaisesti aloittaa prosessin, jossa äidin kohdussa oleva pieni elämänalku oikeaan  aikaan rakentuu soluiksi ja elimiksi.

DNA:n sisällä on kaikki geneettiset ominaisuudet joka lajille. Tätä kutsutaan perimäksi, jossa on kaikki lajin ominaisuudet. Genotyyppi on perimätyyppi, joka on yksilöllinen koodi, jossa on kaikki sinun ominaisuutesi (hiusten, silmien väri jne.). Genomi on koko väestön koodi, johon on koodattu lajin ominaisuudet. Ilman DNA:ta et voisi elää. Ilman DNA:ta mikään elollinen ei voisi elää maan päällä.

Muodostaakseen proteiinia DNA molekyylin tulee sijoittaa aminohapot tietyssä järjestyksessä satoihin ja tuhansiin yksiköihin. Jokaisessa kohdassa sen tulee osata valita oikeanlainen aminohappo kahdestakymmenestä erilaisesta aminohaposta. DNA muodostuu neljästä erilaisesta emäosasta (A,G,C ja T = adeniini, guaniini, sytosiini ja tymiini). Näistä muodostuu peruskoodi yksikköjä. Niistä muodostuu peräkkäin miljoonia erilaisia koodeja. Jokainen koodi määrittelee monia miljoonia tekijöitä elimistössäsi, elimet, aivot ja kaikki niiden toiminnat. Jos edes yksi koodi puuttuisi, niin olisit suurissa vaikeuksissa. On selvää ettei eloton aine ilman älyä kykene itseohjautuvasti rakentamaan näin fantastista ja monimutkaista DNA tietojärjestelmää. Jumalan luomistyö on ainoa järkevä selitys sille miten elämä on saanut alkunsa maan päällä.

DNA:n rakenteeseen, toimintoihin ja sen tarkkaan suunnitteluun vaaditaan korkean luokan älykkyyttä. Ihmisen kehittynein ajattelu ja suunnittelu on saanut aikaan lentokoneita, raketteja, tietokoneita jne. Yksikään näistä keksinnöistä ei ole syntynyt sattumalta itseohjautuvasti ilman älyä ja suunnittelua. Tarvittiin tarkkaa ajattelua ja suunnittelua, että nämä keksinnöt voivat toimia käytännössä. Samalla tavalla on DNA:n laita, se ei ole muodostunut evoluutioteorian mukaisesti, vaan Jumala on sen suunnitellut ja rakentanut. Jos et usko sitä, niin samalla voit uskotella itsellesi, että lentokoneet voivat muodostua itsestään itseohjautuvasti ja sattumanvaraisesti ilman älyä ja suunnittelua sekä rakentamista.

Biologinen maailma on täynnä monimutkaisia, yhteistyökykyisiä mekanismeja, jotka ovat riippuvaisia koodeista ja yksityiskohtaisista ohjeistuksista niiden kehittymiselle sekä vuorovaikutteisille toiminnoille. Eräs asia on myös hyvä tietää, että monimutkainen DNA koodausjärjestelmä ei kehity (ei evoluutioteorian mukaan). Tämäkin todistaa evoluutioteoriaa vastaan. Jos monimutkaiset järjestelmät jätetään hoitamatta, eli tulemaan toimiin omillaan ilman ohjausta, niin ne tulevat koko ajan epäjärjestyneempään tilaan. On täysin mahdotonta, että itseohjautuva ilman älyä toimiva mekanismi kykenisi luomaan niin monimutkaisen järjestelmän kuin DNA on. Mitä monimutkaisempi systeemi on, niin sitä yksityiskohtaisempaa suunnittelua tarvitaan, että kyetään eliminoimaan tekijät, jotka koittavat hajottaa ja tuhota systeemiä. On täysin mahdotonta, että ilman älyä itseohjautuva mekanismi sattumanvaraisesti kykenisi muodostamaan monimutkaisen DNA:n rakenteen.

DNA:n tietopankki on valtavan (massiivisen) laaja, mutta tiedostoille hakemisto on myös tarpeellinen. DNA:ssa on tiedostot kaikelle mm. lihaksistoon liittyvät toiminnot, hormonaaliset toiminnot sekä verenkiertoon liittyvät toiminnot. Kun seuraavan kerran leikkaat sormeesi haavan, niin DNA:ssa oleva monimutkainen tieto useine toimintoineen kykenee aloittamaan korjausprosessin, jonka kautta elimistösi suorittaa "kirurgisen" toimenpiteen, jonka kautta haava umpeutuu ja paranee. DNA-koodi ja sen monimutkainen, mutta nerokas ja superälykäs rakenne ja toiminnot todistavat evoluutioteorian tieteellisen informaation valheeksi ja Raamatun kertoman luomisen todeksi.

Monet tosiasiat kumoavat evoluutioteorian ja osoittavat sen valheelliseksi informaatioksi. Voisin tuoda esiin lisää todisteita luomisen puolesta evoluutiota vastaan, mutta pelkästään muutama edellä ollut todiste kumoaa evoluutioteorian. Kirjoitukseni lopussa on muutamia linkkisuosituksia, jotka kertovat luomisesta kumoten evoluutioteorian.

Room 1:
19 ¶ sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet

Se mikä voidaan Jumalasta tietää (Hänen olemassaolonsa todellisuus) on ilmeistä ja kaikille näkyvissä luomisen kautta. Ihminen joka ei usko Raamatun Jumalan olemassaoloon ei voi mitenkään puolustaa itseään, sillä Jumalan luomisen teot todistavat häntä vastaan. Viisaus ilman Raamatun Jumalaa on tyhmyyttä ja tällainen tyhmyys pimentää sydämen aivoitukset sekä sokeuttaa näkemästä totuutta.

Raamatun sanoma

Koska tieteellinen evoluutioteoria on todistettu vääräksi ja valheelliseksi informaatioksi ja luominen ainoaksi oikeaksi elämän syntymekanismiksi, niin mikä on Raamatun sanoma ihmiselle, mitä Jumala haluaa puhua ja kertoa sinulle?

Vanha Testamentti (VT) on kirjoitettu muutaman tuhannen vuoden aikana ja se kertoo aluksi Jumalan luoneen taivaat ja maan sekä kaiken mitä niissä on. VT kertoo myös Jumalan pelastushistoriasta alkaen paratiisin lankeemuksesta aina Vanhan Liiton ajanjaksoon asti. Uusi Testamentti (UT) kertoo pääasiassa Herran Jeesuksen maanpäällisestä palvelutehtävästä, pelastuksesta uskon kautta Herraan Jeesukseen, kuvaa lyhyesti alkuseurakunnan varhaishistoriaa sekä opettaa siitä miten uskovien ihmisten tulee uskoa Herraan Jeesukseen.

Uusi Testamentti kertoo ihmisen olevan synnin orja, joka on syntiensä tähden matkalla kohti iankaikkista kadotusta, mutta jos hän tekee parannuksen (katuu, tunnustaa syntinsä, mielenmuutos) ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin Herra Jeesus pelastaa hänet, koska Jumala rakastaa ihmisiä eikä haluaisi heidän tuhoutuvan. Raamatun sana ilmoittaa Jumalan rakastavan maailmaa (ihmisiä), sillä Hän antoi Poikansa (Jeesuksen) kuolemaan meidän syntiemme tähden, ettei yksikään, joka Häneen uskoo hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Raamatun opetuksen mukaan Herran Jeesuksen synnitön elämä, sovitusveri, kuolema ja ylösnousemus luetaan syntien anteeksiantamukseksi sellaiselle ihmiselle, joka tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen. Jos sinä uskot, niin silloin saat syntisi anteeksi sekä iankaikkisen elämän.
 

Linkkisuosituksia:
Luomisen todisteet
Genesis todistaa luomisesta
Ihminen on luomisen tulos
Luominen ja pelastussanoma

 

 

Petri Paavola 26.2.2012

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
iltalehti.fi/uutiset
mtv.fi/viihde/ohjelmat
genesispark.com/exhibits/early-earth/atmosphere
 

 

Tiedustelut ja yhteydenotot: Palautesivu         eXTReMe Tracker