Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Vapaamuurarit ja petos

Vapaamuurareista on kirjoitettu ja kerrottu todella paljon. Liikkeellä on osaksi väärää ja oikeata tietoa. Vapaamuurarit eivät aluksi tiedä mihin he ovat liittyneet, vaan heille avautuu tietoa vapaamuurariudesta sen mukaan kun he etenevät eri asteissa. Siksi moni vapaamuurari ei usko tosiasioita vapaamuurariuden pimeästä puolesta, koska heille ei ole avattu vapaamuurareiden viimeisiä asteita. Viimeisen asteen vapaamuurarit kieltävät kaiken mitä heistä totuudenmukaisesti esitetään, koska he eivät saa kertoa ulkopuolisille salaisista opeistaan, kirouksista ja valoista joita he vannovat.

Tässä kirjoituksessa aion tuoda esille entisten vapaamuurareiden käsityksiä siitä mitä he ovat ja mitä he edustavat. Itse on ole koskaan ollut vapaamuurari, mutta sivullani olevat tietolähteet ovat luotettavia, koska todistus tulee entisiltä vapaamuurareilta. Asetan suuren painoarvon sille, että todistuksen antajina on uskoon tulleita uudestisyntyneitä uskovaisia, siksi saamme hyvin totuudenmukaisen kuvan ja käsityksen siitä mitä vapaamuurarius on. Joukkoon mahtuu myös muutama vapaamuurarin lausunto, jotka edustavat vapaamuurariuden pimeää puolta.

Sisältö:
Vapaamuurarius ja uskonto
Vapaamuurarit ja kuolemanrangaistus
Vapaamuurari asteet
Vapaamuurariuden sakrat
Babylonin kuningas Nimrod
Vapaamuurareille valehdellaan
Ex-vapaamuurarin todistus
Hiiram Abiff legenda
Amerikan dollari ja vapaamuurarit
Vapaamuurariudesta
Outo tapahtuma
Suurloosin suurmestarin ajatuksia
Symbolit
Henkioppaat noituus ja vapaamuurarit
Uusi maailmanjärjestys ja vapaamuurarit
Lusifer ja Adonai
Pahuuden päämäärä
Uskonnollinen suorittaminen vastaan todellinen rauha


Vapaamuurarius ja uskonto

Vapaamuurarit kiistävät ettei vapaamuurarius ole uskonto. Tämä ei kyllä ihan pidä paikkaansa. Vapaamuurarit edellyttävät jokaiselta jäseneltään uskomista yhteen jumalaan (tai korkeimpaan voimaan) ja että kaikki ihmiset palvelevat yhtä ja samaa jumalaa, käyttäen hänestä erilaisia nimiä. Vapaamuurari voi olla wicca ja uskoa noituuteen. Vapaamuurari voi olla hindulainen ja uskoa Vishnuun (hindulaisuuden jumaluus). Vapaamuurari voi edustaa mitä tahansa uskontoa tai uskomusta, sillä heille kaikki uskomukset ovat uskoa yhteen ja samaan jumalaan. Uskominen jumalaan tai jumaluuteen täyttää uskonnon tunnusmerkit.  On täysin päivänselvää, että vapaamuurarius on uskonnon harjoittamista, koska siinä edellytetään uskomista yhteen jumalaa.

1 Aik 16:
23 Veisatkaa Herralle, kaikki maa, julistakaa päivästä päivään hänen pelastustekojansa.
24 Ilmoittakaa pakanain seassa hänen kunniaansa, hänen ihmeitänsä kaikkien kansojen seassa.
25 Sillä Herra on suuri ja sangen ylistettävä, hän on peljättävä yli kaikkien jumalain.
26 Sillä kaikki kansojen jumalat ovat epäjumalia, mutta Herra on tehnyt taivaat.
27 Kirkkaus ja kunnia on hänen kasvojensa edessä, väkevyys ja riemu hänen asuinsijassaan.
28 Antakaa Herralle, te kansojen sukukunnat, antakaa Herralle kunnia ja väkevyys.

Yhtä päivänselvää on se ettei vapaamuurariudella ole mitään tekemistä Raamatullisen uskon kanssa, sillä Raamatun mukaan kaikkien pakanakansojen uskonnot ovat epäjumalan palvelemista. Vapaamuurarius tunnustaa kaikki uskomukset ja uskonnot yhden ja saman jumalan palvelemista. Tämän tunnustuksen kautta vapaamuurarius on epäjumalan palvelemista sekä epäjumaliin uskomista.

Vapaamuurarit ja kuolemanrangaistus

Vapamuurarit ovat vannoneet valan etteivät koskaan paljasta vapaamuurariuden salaisia opetuksia. Valan rikkomisesta seuraa kuolema. Tästä syystä vapaamuurarit sekä entiset vapaamuurarit ovat haluttomia paljastamaan heidän salaisia opetuksiaan.

Koska vapaamuurareita velvoittaa kuolemanrangaistus, niin on selvää että he eivät kerro julkisuuteen totuudenmukaisesti sitä mitä vapaamuurarius todella edustaa. Siksi he antavat julkisuuteen ympäripyöreitä kuvauksia vapaamuurariudesta, mutta eivät voi paljastaa sen todellista luonnetta ja opetusta.

Entiset vapaamuurarit, jotka ovat tulleet uskoon Herraan Jeesukseen ovat tästä valasta vapaita, koska Jumala on heidän pelastanut ja siirtänyt saatanan valtakunnasta Jumalan valtakuntaan. Tämän tähden he ovat uskaltaneet kertoa mitä vapaamuurarius on.

Vapaamuurari asteet

Vapaamuurareilla on kolme erilaista perusastetta oppilasmuurariaste, veljesmuurariaste sekä mestarimuurariaste. Kaikkien asteiden opetukset ovat erilaisia.

Vapaamuurarien salaisia oppeja salaisuuksia ei saa paljastaa liikkeen ulkopuolisille ihmisille, eikä alempien tasojen vapaamuurareille. Vapaamuurareille ei kerrota seuraavien asteiden salaisuuksia ennen kuin hän on itse edennyt seuraavalle asteelle.

Vapaamuurari järjestelmässä käytetään hyväksi ihmisen uteliaisuutta, sillä salaisuuksia paljastetaan vähän kerrallaan aina uudelle tasolle siirtymisen kautta. Tämä koukuttaa vapaamuuraria joka näin haluaa tietää koko ajan lisää salaisuuksia. Vasta ylemmillä asteilla paljastetaan se mitä vapaamuurarius todellisuudessa edustaa.

Ylimmän asteen (33 aste) vapaamuurari Albert Pike sanoo kirjassaan Morals and Dogma: “Vapaamuurarius salaa mysteerinsä kaikilta, paitsi mestareilta ja viisailta, ja käyttää vääriä symboleja johtaakseen harhaan kaikki ne, jotka ansaitsevat tulla harhaanjohdetuiksi.

Vapaamuurariuden sakrat

Vapaamuurariudessa on seitsemän sakraa (chakra), jotka ovat:

1. Juuri-sakra
2. Alempi sakra
3. Pallea-sakra
4. Sydän-sakra
5. Kurkku-sakra
6. Otsa-sakra
7. Kruunu-sakra

Itämaisissa uskonnoissa on myös seitsemän sakraa, jossa kundalini-henki (kundalini käärme) eli kundalini voima tai energia kiertäytyy ihmiseen seitsemän sakran kautta. Kundalini sana on sanskriitin kieltä ja tarkoittaa kokoon kiertynyt tai kierteellä oleva. Kundanili-henki, voima- ja energia on saatanan demonista voimaa, jonka kautta sielunvihollinen eksyttää ja turmelee ihmisiä.

On päivänselvää, että vapaamuurariuden seitsemän sakran takana on sama demoninen henkivalta, joka eksyttää itämaisten uskonnon harjoittajia.

Vapaamuurarit etsivät valaistumista kiipeämällä "Jaakobin tikapuita" vapaamuurariuden asteiden mukaan, kunnes he saavuttavat valaistumisen. Valaistuminen tapahtuu kun he saapuvat seitsemän sakran kautta 31-33 nikamille. Näin kundanili-voima on kiertänyt selän 33 nikamaa ja tässä kohtaa vapaamuurari muuttuu niin sanotuksi jumalaksi. Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää miksi 33-aste on kaikkein korkein vapaamuurariuden aste. 33-asteessa saatana on saanut kokonaan vapaamuurarin valtaansa aktivoiden koko kundalini-voiman ihmisessä.

Vapaamuurarius on antikristuksen hengen tuote, sillä Raamattu sanoo synnin laittomuuden ihmisen julistavan itsensä jumalaksi.

Vapaamuurariuden kundalini-voima vaikuttaa ensimmäisellä asteella naispuoliseen Ida-kanavaan ja sen voiman feminiiniseen puoleen. He uskovat tässä kohtaa saavansa voimaa hallita tunteita ja intohimoja. Toisella asteella vaikuttaa miespuolinen Pingala-kanava, eli maskuliininen puoli, jonka uskotaan antavan kykyä hallita mieltä. Kolmannella asteella tulee "puhdas henki", eli Sushuma energia (Sushuma-kanava), joka aukaisee tien korkeudesta tulevalle puhtaalle hengelle, joka on todellisuudessa saatanan demonihenki. Paha saatanallinen voima ottaa vapaamuurarin tässä vaiheessa kokonaan haltuunsa.

Tämä kundaliini-voima (kundalini-käärme), eli saatanan henki toimii vapaamuurariudessa juuri samalla tavalla ja samassa järjestyksessä  kuin paratiisissa missä hän langetti ihmisen syntiin. Paratiisissa saatana eksytti ensin Eevan (naispuolinen feminiinisyys), jonka jälkeen Aatami eksyi (miespuolinen maskuliinisuus). Paha saatana sanoi tämän jälkeen, että teistä tulee kuin Jumala, joka tietää hyvän ja pahan. Tämän jälkeen heidän molempien silmät avautuivat synnin "valaistumiseen" saatanan eksyttäessä heidät. Järjestys on täsmälleen sama kuin vapaamuurariudessa.

Sushuma-kanavan kautta vapaamuurari kykenee jättämään fyysisen ruumiin aina halutessaan, jolloin hän siirtyy astraalimatkaan, säilyttäen tietoisuuden, jossa hän saa myös vääriä ja näkyjä ja kokemuksia demonihenkien petoksen kautta.

Vapaamuurariuden kautta saatana käyttää samaa eksytystaktiikkaa kuin paratiisissa, eli sinun silmäsi avautuu näkemään hyvän ja pahan ja sinä tulet kuin jumalaksi tämän tiedon kautta. Pakanuskonnot opettavat jumalan silmästä ja silmästä, joka avaa ymmärryksen ja valaistumisen. Pahan saatanan eksytys on siis sitä vanhaa perua, jolla hän eksytti Eevan ja Aatamin paratiisissa. Paha saatana on koko ihmiskunnan historian ajan eksyttänyt ihmisiä okkultistisen silmä symboliikan ja opin sekä käärme-hengen kautta valaistumaan ja saamaan salaista ymmärrystä, joka on kuitenkin saatanan suuri valhe ja eksytys.

Joh 8:44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

Ilm 12:9 Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.

Ilm 20:2 Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi

Raamatun opetuksen mukaan saatana, eli perkele ei pysy totuudessa, vaan puhuu omaansa, eli valhetta, ollen se vanha paratiisin käärme. Paha saatana toimii ja käyttää samaa valhetta ihmiskunnan viimeisinä päivinä, millä hän eksytti Eevaa ja Aatamia paratiisissa. Paratiisissa saatana eksytti ihmiset käärmeen kautta, siksi hän on myös kautta historian jättänyt oman tunnistettavan puumerkkinsä ja jalanjälkensä historianlehdille, jonka kautta hän myös nykyään eksyttää ihmisiä kundalini-käärme hengen ja voiman sekä okkulttisen silmä symboliikan kautta.

Babylonin kuningas Nimrod

Albert G. Mackeyn Encyclopedia of Freemasonry (Extend Annoted Version) kertoo vanhan vapaamuurari legendan, jonka mukaan muinaisen Babylonin kuningas Nimrod oli eräs vapaamuurariuden perustajista. Encyclopedia of Freemasonry sanoo Baabelissa olleen arvostetun ensimmäisen vapaamuurarin, joka oli Babylonin kuningas Nimrod. Encyclopedia tuo esille sen kuinka myös Cooken käsikirjoitus sanoo kuinka Nembroth (Nimrod) aloitti rakentamaan tornia Babylonissa ja hän opetti vapaamuurariutta työmiehilleen ja hänen kanssaan oli yli neljäkymmentätuhatta vapaamuuraria.

Moni voi sanoa, että se oli vain legenda, eli pelkkä taru, ei tosiasia. Kun tutkimme asiaa pintaa syvemmältä, niin näemme ettei se ollut pelkkä taru, vaan hyvin todennäköinen tosiasia.

Babyloniassa ja Mesopotamiassa uskottiin Gula nimiseen jumalattareen, jonka uskottiin olevan suojelija ja sairauksien parantaja. Gula oli maa-jumalatar, äiti jumalatar ja manalan jumalatar. Gula jumalattareen on liitetty oppi ja uskomus kosmisen käärmeen noususta. 

Vapaamuurarius opettaa kundaliinivoiman (kundaliinikäärme) noususta ja vaikutuksesta seitsemän sakran kautta. Vapaamuurarien kundaliinikäärmeen nousun yhteys on identtinen Babylonin kosmisen käärmeen nousemisen uskomuksen kanssa. Täten on hyvin todennäköistä, että Babylonin kuningas Nimrod oli vapaamuurari ja että kundaliinivoiman opetus tulee vapaamuurariuteen Babyloniasta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vapaamuurariudella on todella selkeä yhteys uskontoon, sillä Babyloniassa palvottiin jumalattaria ja uskottiin kosmiseen käärmeeseen.

Vapaamuurarit uskovat kuningas Salomon olleen vapaamuurari, joka on kuitenkin valhe.  Nimrod eli kauan ennen Salomoa, joten lähes varmasti Nimrod oli eräs ensimmäisiä vapaamuurariuden perustajia, ellei jo ihan ensimmäinen. Erilaisten tulkintojen tarkoitus on harhauttaa ulkopuolisia, eli ihmisiä jotka eivät ole vapaamuurarijäseniä. Nimrodin vala sekä kundaliinivoiman opetus, jonka alkuperä on Babyloniassa ovat kuitenkin vakuuttavia todisteita siitä, että vapaamuurarius on syntyisin Babyloniasta.

Mielenkiintoinen asia on se että eräs vapaamuurariuden valoista on nimeltään Nimrodin vala, joka menee seuraavasti:

Nimrodin vala

Minä  ________ (ehdokkaan nimi) ElShaddain (Kaikkivaltias Jumala) ja tämän palvottavan vapaamuurarien seuran läsnä ollessa lupaan ja julistan etten tämän jälkeen koskaan, millään toimella tai olosuhteissa suoraan tai epäsuorasti kirjoita, merkitse, julkaise, paljasta tai tee tiettäväksi mitään osaa tai osia ammattisalaisuuksista, etuoikeuksista tai  vapaamuurari veljeskunnan ja yhteyden neuvotteluista, jota tiedän tai tämän jälkeen tehdään minulle tiettäväksi.

Tämän suuren valan rikkomisen rangaistus on henkeni menettäminen.

Minuun voidaan leimata petturin merkki ja tappaa kuristamalla muinaisten tapojen mukaisesti ja ruumiini haudataan kovaan meren hiekkaan köyden mitan päähän rannasta, josta vuorovesi säännöllisesti laskeutuu ja virtaa kahdesti kahdenkymmenenneljän tunnin aikana, niin ettei sieluni saa lepoa öin ja päivin.

(ehdokkaan allekirjoitus)

Joseph Fort Newton oli 33 asteen vapaamuurari (Past Grand Chaplain of the Grand Lodge of Iowa and Past Grand Prelate of the Grand Encampment of Knights Templar of the United States), joka kirjoittaa kirjassaan Builders: Vapaamuurarius perustuu tähän perinteeseen, ja jos emme sano, että se on historiallisesti yhdistetty suureen muinaiseen järjestykseen, se on heidän hengellinen jälkeläinen, ja on samaa palvelusta meidän aikamme kanssa, jota salaisuudet ja mysteerit osoittivat vanhassa maailmassa.

Foster Bailey kirjoittaa kirjassaan The Spirit of Masonry: Vapaamuurarius jatkaa muinaisten salaisten mysteerikoulukuntien työtä. ... Hengellisten todellisuuksien tutkiminen vapaamuurariudessa paljastaa, että olemme vahvistaneet ja lisääntyvästi aktivoineet olennaisimmat ja tärkeimmät muinaisten mysteerikoulukuntien salaiset opetukset, jotka ovat olleet olemassa jo varhaisista ajoista asti.

Vapaamuurari auktoriteetti Albert Pike on sanonut: Vapaamuurarien salaisuudet ja mysteerit olivat luonnon yhdenmukaista kaunopuheista kuvaa; ... Vapaamuurarit, salaisuuksien ja mysteerin jälkeläiset seuraavat muinaisten tapojen opetuksia. Seremoniat ovat kuin muinaisia salaperäisiä esityksiä, -- ei kirjoitelman lukemista, vaan ongelman avaamista, vaatien tutkimusta ja filosofiaa ja ilmaisijaa.

Vapaamuurari Albert Churchwood on sanonut: nämä toimivat ja vaikuttavat salaisuudet vapaamuurarit ovat saaneet kaldealaisilta maagikoilta.

Edellä olevien todisteiden valossa vapaamuurarius on Babylonian ja muinaisen maailman salaisten mysteerien suora jatkumo.

Vapaamuurareille valehdellaan

Vapaamuurareille kerrotaan tietoa vapaamuurareiden "totuudesta" aina sen mukaan missä asteessa he ovat. Korkeimman asteen vapaamuurareille opetetaan, että alemmille asteille ei saa opettaa koko totuttaa, vaan heille tulee antaa se vaikutelma että heille kerrotaan koko ajan totuutta vapaamuurariudesta ja sen opeista. 30 asteesta ylöspäin vapaamuurareille kerrotaan, että Lucifer on hyvä ja Adonai on paha. Adonai on hepreaksi yksi Raamatun Jumalan nimistä. Itse asiassa saatanalliset henkivallat eksyttävät ja valehtelevat vapaamuurareille Luciferista ja Adonaista.

Manly P. Hall The Lost Keys of Freemasonry (s. 48): “Kun vapaamuurari ymmärtää, että avain soturiuteen on elävän voimanlähteen oikea käyttöönotto, hän on oppinut tuntemaan vapaamuurariuden salat. Luciferin voimavarat ovat hänen käsissään".

Vapaamuurarius opettaa lopulta jäsenillään, että saatana on hyvä ja oikea ja todellinen Jumala on paha. Tässäkin kohtaa tulee esille se kuinka saatanalliset henkivallat ohjaavat vapaamuurareita vääristäen totuuden tehden synnistä hyvän ja Jumalan totuudesta pahan. Tästä tulee myös se esille kuinka vapaamuurarius on Raamatullista uskoa vastaan, mutta hyväksyy muut uskomukset ja uskot. Vapaamuurarit koittavat tuhota ja hävittää Raamatullisen uskon uskottelemalla, että he uskovat Raamatun Jumalaan, vaikka kieltävät uskon Raamatun Jumalaan ylemmillä asteilla ja palvovat ja palvelevat tietoisesti saatanaa.

Tämä on aina ollut saatanan tahto, eli  eksyttää ihmisiä luulemaan Jumalan tahtoa pahaksi sekä tehdä synnistä hyvä asia. Tässä kohden saatana eksyttää vapaamuurareita kuten kaikkia muitakin ihmisiä vääristäen hyvän Jumalan sekä saatanan todelliset luonteet ja tahdon.

Korkeimmilla asteilla vapaamuurarit vannovat verivalan etteivät paljasta vapaamuuraritoverien salaisuuksia, jotka voivat sisältää jopa murhan tai maanpetoksen salaamisen.

Ex-vapaamuurarin todistus

33 asteen ex-vapaamuurari Jim Shaw vastaanotti pelastuksen Herrassa Jeesuksessa. Shaw kertoo omia kokemuksiaan kirjassa The Deadly Deception.

Jim Shaw oli erittäin kunnianhimoinen mies, joka halusi enemmän valoa elämäänsä. Hän omistautui vapaamuurariudelle. Jim Shaw vihittiin 33 asteen vapaamuurariksi Washingtonissa vapaamuurarien ylimmän neuvoston temppelissä.

Tässä temppelissä oli suuri sali, joka oli koristeltu käärmeiden kuvilla ja sen seinään on myös haudattu Alber Piken maanpäälliset jäännökset. Tämä käärmetemppeli oli tunnustettu suurloosi. Jim Shaw kertoo kuinka vihkiseremoniassa vannottiin valoja sekä juotiin viiniä ihmisten pääkallosta.

Jumala puhutteli Jimiä ja kylvi todellista Jumalan sanan siementä hänen sydämeensä erään uskovan lääkärin kautta. Jimille valkeni, että vapaamuurarien ja Raamatun opetusten välinen ristiriita oli aivan valtava. Jim Shaw 33 asteen vapaamuurarina johti mustassa kaavussaan vapaamuurarien ehtoollisjuomaa, kun hän huomasi puhuvansa liturgiassa kohdan, jossa kiellettiin Herran Jeesuksen Jumalisuus. Hän otti vastaan pelastuksen Herrassa Jeesuksessa ja hylkäsi vapaamuurariuden, koska hän oli löytänyt todellisen valkeuden, Herran Jeesuksen.

Suomalainen edesmennyt Pertti Jotuni ylimpien asteiden ex-vapaamuurari ja tiedetoimittaja on paljastanut, että vapaamuurarien jumala on Lucifer. Samoin Jotuni on kertonut, että vapaamuurari järjestön opetuksista löytyy käsky: Jeesuksen nimi tuhottakoon.

On aivan päivänselvää, että ex-vapaamuurareiden todistuksen valossa vapaamuurarius edustaa pimeyden  henkivaltojen eksyttävää petosta.

Hiiram Abiff legenda

Hiiram Abiff on vapaamuurariuden legenda ja taru, joka ei ole tositarina, vaan valhe joka on vääristely ja muuteltu tarina Raamatusta. Legendan mukaan Hiiram Abiff palkattiin auttamaan kuningas Salomon temppelin rakentamisessa. Hiiram palvoi maailmankaikkeuden GAOTU (Grand Architect of the Universe) nimistä luojaa. Jubela, Jubelo ja Jubelum tappoivat Hiiramin, jonka veri vuodatettiin temppelin sisällä. Hiiramin kuollut ruumis vietiin ulos itäportin kautta ja hänen ruumiinsa haudattiin Moorian vuorelle Jerusalemin ulkopuolelle. Kuningas Salomo ja 12 muuraritoveria lähtivät etsimään Hiiramin ruumista. Löydettyään Hiiramin ruumiin ja haudan he kaivoivat ruumiin ylös. Salomo muodosti 12 muuraritoverin kanssa ympyrän Hiiramin ruumiin ympärille, yrittäen nostaa hänet haudasta. Ensimmäinen yritys oli ensimmäisen asteen Booas-ote, joka epäonnistui. Toinen yritys oli toisen asteen Jaakin-ote, joka myös epäonnistui. Salomo käytti kolmannella yrityksellä mestarimuurari-otetta lausuen Hiiramin korvaan sanat Ma-Ha-Bohe. Näin Hiiram herätettiin kuolleista, eli legendan mukaan Hiiram Abiff koki ylösnousemuksen.

Vapaamuurariuden kolmanteen asteeseen kuuluu rituaali, jossa vapaamuurari käy symbolisesti läpi Hiiram Abiffin kuoleman, hautaamisen ja ylösnousemisen. Tämä rituaali on kaste sisälle vapaamuurariuden uskontoon, jossa he palvovat GAOTU jumalaa, eli saatanallista epäjumalaa. Saatanallinen valhe opettaa, että mestarimuurari ote herätti Hiiramin kuolleista tehden hänestä kuolemattoman. Vapaamuurarit uskovat, että mestarimuurari aste antaa heille yliluonnollisen voiman, he tulevat jumaliksi viimeisessä 33 asteessa, kun koko saatanallinen petos ja voima on tullut heidän sisälleen.

Hiiram Abiff legenda ja taru jäljittelee ja matkii Herran Jeesuksen kuoleman kautta ylösnousemusta. Legenda sotkee mukaan myös 12 muuraria, joka vastaa Herran Jeesuksen opetuslasten määrää. Tämä legenda on saatanallinen valhe, joka pilkkaa Herran Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta, eli Herran Jeesuksen pelastusta ja lunastusta.

Vapaamuurarit käyvät läpi valheellisen kuoleman ja ylösnousemuksen riitin, jonka kautta GAOTU epäjumala pelastaa heidät ja herättää takaisin kuolemasta elämään. Tämä on saatanallinen valhe ihmisen "pelastumisesta".

On täysin selvää, että Hiiram Abiff legenda on saatanallisen henkivallan eksytys ja on pilkka Herraa Jeesusta ja Hänen sovitustyötään kohtaan. Raamatussa Herra Jeesus opettaa, että ketään ei saa sanoa mestariksi hengellisissä tarkoituksessa, koska Herra Jeesus on ainoa todellinen hengellinen mestari. Tässäkin suhteessa vapaamuurariuden takana oleva henkivalta toimii vastoin Raamatun sanan opetusta, koska vapaamuurareilla on mestarimuurari aste.

Amerikan dollari ja vapaamuurarit

Jotkut esittävät väitteen, että Novus Ordo Seclorum ei tarkoita latinaksi uutta maailmanjärjestystä. Seclorum sanalla on erilaisia merkityksiä; maallinen, maailmallinen, aikakausi ja vuosisata. Novus Ordo Seclorum voidaan kääntää kolmella tavalla; uusi maallinen järjestys, uusi maailman järjestys sekä uusi aikakauden järjestys. Vapaamuurareiden omat lähteet paljastavat meille sen että Novus Ordo Seclorum teksti tarkoittaa selkeästi uutta maailmanjärjestystä, jossa koko maailma on yhden järjestyksen alaisuudessa:

Kirjallinen vapaamuurari vaikuttaja Manly P. Hall Lectures on Ancient Philosophy: “Olemme lähestymässä jalompaa aikakautta, jolloin kansakuntia ei enää ole, jolloin koko maailma on yhden järjestyksen, yhden hallituksen, yhden hallinnollisen järjestön alaisuudessa” (s. 463).

Amerikan dollarin setelissä on kuva pyramidista, jonka huipulla on yksi silmä (kaikki näkevä silmä) ja pyramidin yllä lukee latinaksi 'Annuit Coeptis' sekä pyramidin alapuolella on latinaksi 'Novus Ordo Seclorum'. Annuit Coeptis tarkoittaa julistaen (ilmoittaen) syntymää ja Novus Ordo Seclorum tarkoittaa uusi maailmanjärjestys. Pyramidissa on roomalaisin numeroin luku 1776, joka oli nykyisen illuminaatin perustamisvuosi sekä Amerikan itsenäisyyden julistuksen vuosi. Vapaamuurarit laittoivat tunnuksensa Amerikan dollariin, joka viestittää symbolin kautta sanoman ja suunnitelman.

Pyramidi on pakanallinen epäjumalan palveluksen symboli. Amerikan dollarissa pyramidin huippukivi ei ole vielä tullut asetettua paikoillensa, vaan on irti pyramidista. Kun huippukivi ei ole vielä asetettu paikoillensa, niin suunnitelma ei ole vielä toteutunut, mutta kun huippukivi asettuu paikallensa, niin silloin suunnitelma alkaa täyttymään.

Mikä on tuo suunnitelma? Dollarissa oleva sanoma on uuden maailmanjärjestyksen syntymän julistamisesta, joka tapahtuu silloin kun huippukivi tippuu alas, eli kun huippukivi, jossa on kaikki näkevä silmä asettuu pyramidin huipulle, niin silloin uusi maailmanjärjestys syntyy. Tämä voi tarkoittaa sitä, että kun Amerikan dollari otetaan pois käytöstä, niin silloin uusi maailmanjärjestys on astumassa tai astunut esille. Tämä voi olla merkki siitä, että silloin maailman hallitukset ovat yhdistymässä tai yhdistyneet sekä uskonto ja raha, eli taloussysteemi on tullut yhdeksi, niin että koko maailma on lopulta antikristuksen uuden maailmanjärjestyksen hallinnassa. 

On päivänselvää, että vapaamuurareiden symboli Amerikan dollarissa tarkoittaa sitä, että valuutalla on iso merkitys uudessa maailmanjärjestyksessä, jossa koko maailma koitetaan saada yhden valuutan alaisuuteen.

Vapaamuurarien merkki ja koodi on siis näkyvillä kaikille "valaistuneille" vapaamuurareille, jotka tietävät milloin uuden maailmanjärjestyksen on aika nousta esille, jota varten he ovat tehneet työtä jo muutaman vuosisadan ajan. Uskon että Bilderberg-ryhmä sekä trilaterilaaninen komissio ovat myös työkaluja tämän uuden maailmanjärjestyksen aikaansaamiseksi.

Bilderbergin-ryhmän kokoukset ovat salaisia, eli niistä ei kerrota ulkopuolisille, vaan käsittelyssä olleet asiat jäävät vain kokouksiin osallistuneiden tietoon. On päivän selvää, että Bilderberg-ryhmä ajaa antikristillisiä arvoja, ollen salaseura, joka kutsuu erittäin vaikutusvaltaisia ihmisiä kokouksiinsa, joiden joukossa on myös vapaamuurareita. Bilderbergin-ryhmän kokouksiin kutsutaan yleensä vain talouselämän, median ja politiikan edustajia. Tällä tavoin salaisesti on helppoa ajaa ihmiskunta kohti uutta maailmanjärjestystä, koska tulee saada globaali valuutta, niin sen tähden näihin kokouksiin kutsutaan talouselämän merkittäviä johtajia eri maista.

Merkittävää on myös se että moni Bilderberg-ryhmän kokouksiin osallistunut henkilö alkaa julkisesti puhumaan uudesta maailmanjärjestyksestä. Vapaamuurareiden päämäärä uuden maailmanjärjestyksen suunnitelmasta on täyttä totta ja näkyvissä, jos on vain halua ja uskallusta nähdä tämä tosiasia.

Vapaamuurariudesta

"Jumala on yhdenvertaisesti läsnä hurskaassa hindulaisessa temppelissä, juutalaisten synagoogassa, islamin moskeijoissa ja kristittyjen kirkoissa." Albert Mackey, "Mackey's Revised Encyclopedia of Freemasonry," Richmond: Macoy Publishing, 1966, 1:409-410.

Vapaamuurarit opettavat Jumalan olevan läsnä kaikissa uskonnoissa. He sanovat, että Jumala on myös läsnä kristittyjen keskuudessa, mutta he kuitenkin ylemmillä asteilla kieltävät Raamatun Jumalan ja ylistävät saatanaa. Vapaamuurarit petoksen kautta hämäävät muita, koska heidän päämääränsä on asettaa maan päälle antikristillinen pahuuden järjestelmä.

Vapaamuurarius opettaa jumalalla olevan monia nimiä. Eräs vapaamuurariuden jumaluus on yhdistetty kolmipäinen jumala, josta käyteään nimeä JoaBulOn, joka edustaa Jehovaa, Baalia ja Osirista. Jehova on Raamatun Jumala, Baal oli foinikilaisten ja kanaanilaisten jumala ja Osiris egyptiläisten jumala. Tämä vapaamuurareiden opetus jumaluudesta tarkoittaa kaikkien uskontojen yhdistämistä yhdeksi, jossa kaikki ihmiset palvovat yhtä ja samaa jumalaa eri uskontojen kautta. Tämä opetus on kuitenkin saatanallinen petos, sillä Raamatun Jumala on ainoa Jumala ja muut jumalat ovat epäjumalia.

Vapaamuurarius ei tunnusta Herran Jeesuksen sovitustyötä ansioksi saada synnit anteeksi, sillä vapaamuurariuden lunastus on ihmisen omissa hyvissä moraalisissa teoissa, kuuliaisuudessa vapaamuurariuden oppeja kohtaan sekä ylemmille vapaamuurareille.

Vapaamuurareille Raamattu on vain yksi pyhä kirja muiden pyhien kirjojen joukossa. Raamattu on heille samanlainen kirja kuin Koraani, Hindulaisuuden kirjat, kiinalaisten pyhät kirjat tai kreikkalaisten filosofien kirjat. Vapaamuurarit ei usko Raamattua niin kuin sinne on kirjoitettu, sillä he uskovat Raamatun todellisen merkityksen olevan esoteerinen (salainen), joka on salattu kaikilta muilta paitsi pieneltä valaistuneiden eliittijoukoilta johon kuuluu myös vapaamuurareita. Vapaamuurarit ovat siinä samassa eksytyksen ketjussa, joka vääristää valheella Raamatun sanaa.

Vapaamuurarius opettaa, että jumaluus on sellainen miten ihminen hänet itse ymmärtää ja näkee, ihmisen oma ajatus tai käsite luo jumaluuden. Vapaamuurariuden opetus jumaluudesta on salakavalasti ujuttautunut myös tavallisen kansan keskuuteen, sillä monet ihmiset uskovat jumaluuteen samalla tavalla kuin vapaamuurarit. Vapaamuurarit uskovat luonnon voimiin, erikoisesti auringon elämään tuomaan voimaan (muinainen pakanallinen uskomus), luonnon palvontaan sekä ihmisälyn palvontaa. Pahat henkivallat eksyttävät vapaamuurareita muinaisten pakanauskontojen oppien mukaisesti, joita vapaamuurarit vievät eteenpäin. Korkean tason vapaamuurarit tuovat ajatuksiaan esille jumaluudesta julkisesti ja näin tartuttavat nämä ajatukset tavallisten ihmisten sydämiin, niin etteivät he edes ymmärrä, että ajatuksen takana on vapaamuurarit. Näin vapaamuurarit salaisesti aivopesevät ja manipuloivat ihmismassoja, siten että he eivät tiedä ja ymmärrä kuka ja mikä heitä manipuloi. Vapaamuurariuteen kuuluu väärän tiedon levittäminen, jota he tekevät alemman tason jäsenille sekä tavallisille ihmisille.

"Jokainen vapaamuurariloosi on uskonnon temppeli, ja sen opetukset ovat ohjeita ... universaalisia, ikuisia, muuttumattoman uskonnon ..." Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, by Albert Pike, Washington D.C., 1958, pp. 213, 219

Vapaamuurarius opettaa, että jokainen vapaamuurari loosi on yhtä kuin uskonnollinen temppeli. Tässäkin kohden vapaamuurarius vääristää totuuden, sillä Raamatun opetuksen mukaan vain uudestisyntynyt Herraan Jeesukseen uskova on Jumalan temppeli. Vapaamuurarius opettaa Raamatun olevan heidän uskon vahvistaja ja käytöksen opas. Suorakulma symboloi vapaamuurarien tekojen mittaa ja harppi heidän pyyteittensä ja halujen rajoittamista. Itse asiassa vapaamuurarius vääristää koko ajan Raamatun sanaa ja käyttää sitä vain hämätäkseen ihmisiä luulemaan, että vapaamuurarit kunnioittavat Raamattua, eli Jumalan sanaa.

Suomen vapaiden ja oikeutettujen muurarien suurloosien perussäännössä sanotaan: Vapaan muurarin usko; on yksi jumala, kaikkien ihmisten isä. Pyhä raamattu on muurariuden suuri loistotähti, uskomme vahvistaja ja käytöksemme opas. Ihminen on kuolematon. Ihmisen siveelliset luonteenominaisuudet määräävät hänen kohtalonsa. Lähimmäisen rakkaus on rakkautta lähinnä Jumalaan, ihmisen ensimmäinen velvollisuus. Rukous ihmisen yhteys jumalan kanssa tuo avun.

Vapaamuurarius eksyttää luulemaan, että he kunnioittavat Jumalan sanaa Raamattua ja tämä eksytys saa helposti valtaansa nimikristityn tai ihmisen, joka ei tunne Jumalan sanan opetusta. Vapaamuurariuden eksytys käyttää termejä ja sanankäänteitä, jotka vetoavat uskomattomaan uskonnolliseen ihmiseen. He vääristävät Raamatun todellisen opetuksen. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi tietää, että Jumala on vain niiden Isä, jotka ovat uudestisyntyneinä uskovat Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa. Vapaamuurarit eivät usko Herran Jeesuksen sovitustyöhön, vaan turvaavat omiin tekoihinsa sekä vapaamuurareiden oppeihin. Vapaamuurarit eivät usko Raamatun pelastussanomaan, eivätkä Raamatun totuuden sanan opetukseen, vaan vääristävät totuuden. Vapaamuurareiden opetuksen kautta käy toteen Raamatun sanan profetia ja opetus:

2 Kor 11:
14 Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.
15 Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.

Paha saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi ja eksyttää palvelijansakin tekeytymään, eli teeskentelemään vanhurskauden palvelijoita, vaikka he itse asiassa ovat eksytyksen kautta vääristäneet totuuden valheeksi. Tästä on kysymys vapaamuurariudessa se on tekeytynyt joksikin muuksi kuin mitä se todellisuudessa edustaa.

Outo tapahtuma

Vapaamuurarit vannovat valan etteivät kuolemanrangaistuksen uhalla paljasta todellisia vapaamuurareiden salaisia opetuksiaan ulkopuolisille. Vapaamuurarit ovat kautta historiansa tappaneet entisiä vapaamuurareita, jotka ovat paljastaneet liikkeen todelliset pyrkimykset ja opit. Suomalainen entinen vapaamuurari Juhani Julin tuli uskoon Herrraan Jeesukseen, jonka jälkeen hän toi julkisesti esille että vapaamuurarius on väärää jumalaa palveleva uskonnollinen liike. Julin on kertonut, että Suomen ev-lut. kirkon työntekijöissä on vapaamuurareita (pappeja ja kanttoreita). Juha Julin erosi vapaamuurareista muutamia vuosia ennen kuolemaansa.

Juhani Julin löydettiin kuolleena kesäasunnoltaan Posiolta. Hän oli löytöhetkellä kuolleena pihamaalla kaatuneen mönkijän alla. Lääkäreiden mukaan kuolinsyynä oli äkillinen sairauskohtaus. Minun sydämessäni herää epäilys siitä oliko hänen kuolemansa järjestetty ja lavastettu. Tämä epäilys herää siksi, koska Julin rikkoi vapaamuurareiden valan, jonka jälkeen muutaman vuoden päästä hänet löydetään kuolleena kesäasunnon pihamaaltaan.

Kuoleman tekee oudoksi myös se, että hänestä nauhoitettiin ohjelma TV7:lle kesäkuun 6. päivänä 2011, jossa hän paljasti vapaamuurariudesta asioita. Hänet löydettiin kuolleena kesäkuun 23. päivä, eli varsin pian ohjelman nauhoittamisen jälkeen. Tv-ohjelma tuli ulos TV7 kanavalta 19.8.2011. Epäilys on suuri että hänen kuolemansa järjestettiin sekä lavastettiin, sillä hän oli rikkonut valan, josta seuraa kuolemanrangaistus.

Suurloosin suurmestarin ajatuksia

Korporaatio-ohjelmassa 16.12.2009 Suomen suurloosin suurmestari Heikki Mäki tuo ajatuksiaan esille vapaamuurariudesta.

Heikki Mäki sanoi, että Amerikan dollarin perustamisen toimikunnassa oli ainoastaan yksi ainoa vapaamuurari, joka Mäen mukaan ei kannattanut  symbolien laittamista Amerikan dollarin seteliin.

Dollarin setelissä on selkeät vapaamuurarien symbolien tunnukset todisteena kaikkien nähtävillä. Siten on täysin selvää, että ne on laitettu sinne täysin tietoisesti. Tältä osin Mäen kommentti menettää merkityksensä.

Heikki Mäen mukaan vapaamuurarius on itsekehitysjärjestelmä, jossa on mukana paljon symboliikkaa, joka on peruaan vanha ja jossa on mukana hyvinkin vanhoja elementtejä sen (vapaamuurarien) menoissa. Mäki tiivisti vapaamuurariuden lyhyesti näin: Jokaisen ihmisen sisällä on hyvä ja paha ja ihmisen tulisi pystyä käyttäytymään elämässään hyveiden eli hyvän mukaan. Mäki sanoi, että paha kuitenkin pyrkii ihmisessä esille.

Vapaamuurarius on okkultistinen järjestö, jota saatana eksyttää samalla tavalla kuin paratiisissa, jossa ihminen joutui valitsemaan hyvän ja pahan välillä. Ihmisen valinta kohdistui pahan puolelle. Samalla tavalla sielunvihollinen eksyttää nykyään vapaamuurareita hämäten heitä pukemalla pahan hyväksi ja hyvän pahaksi. Tämä tulee selkeästi esille siinä kuinka korkeimman asteen vapaamuurareille opetetaan esim. jumalan olevan Lucifer sekä että Jeesuksen nimi pitää tuhota.

Mäki tunnusti ajatuksen, että vapaamuurari ei ole salaseura, vaan seura jolla on salaisuuksia. Hänen mukaansa vapaamuurarit eivät ole siksi salaseura, etteivät heidän tarvitse salata jäsenyyttään vapaamuurareissa. Jokainen vapaamuurari kertoo omasta muurariudestaan, mutta ei toisten. Mäen mukaan vapaamuurareilla on salaisuuksia, jotka liittyvät heidän opetusmenoihinsa. Hänen mukaansa vapaamuurarit käyttävät myös ikiaikaisia menoja vapaamuurarien vastaanotto iniaatio-menoissa. Heikki Mäki sanoo, että iniaatio-menoihin mennään silmät sidottuina, siinä on symboliikka, jossa vapaamuurari menee kohden valoa. Mäki sanoi, että vapaamuurariuden valo on tietoisuutta hyveistä ja vapaamuurariuden tavoitteista. Näissä menoissa on myös ikivanhoja kiertokäyntejä (alttarin kiertäminen), eli israelilaisten temppelimenoja. Mäki sanoi, että vapaamuurarit ovat paljastaneet heidän kaikki dokumenttinsa entiselle kirkontutkimuskeskuksen johtajalle Harri Heinolle. Mäen mukaan Heino teki tutkimuksen vapaamuurareista ja Heinon mukaan vapaamuurareilla ei ole salaisuuksia.

Tosiasiassa vapaamuurarijärjestö on salaseura, jolla on salaisuuksia joiden kautta he eksyttävät ihmisiä. Esimerkiksi vapaamuurari Albert Pike on sanonut, että vapaamuurarius harhauttaa tietoisesti alemman asteen vapaamuurarit sekä ulkopuoliset ihmiset antaen symboleista väärän tulkinnan. Tämä tarkoittaa selkeästi salaseuraa, jolla on salaisuuksia. Täten myös Heinon tutkimus ei edusta totuudenmukaista kuvaa vapaamuurareista.

Juutalaisten temppelin symboliikka esikuvallisesti opetti Jumalan armosta, rakkaudesta sekä syntien anteeksisaamisesta ja ihmisen yhteydestä Jumalan kanssa Raamatun, eli Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Israelilaisten temppelissä ei etsitty valoa muiden uskontojen jumalista, vaan Raamatun Jumalalta. Tämä tarkoittaa sitä, että vapaamuurarien valo on pimeyttä ja sielunvihollisen eksytys, koska he etsivät totuutta kaikista uskonnoista ja jumaluuksista.

Mäen mukaan jokainen vapaamuurari saa uskoa omaan jumalaansa, mutta oleellista on se että uskoo korkeimpaan voimaan. Vapaamuurariuden sisääntulomenoissa sanotaan, että vapaamuurarius  yhdistää eri uskonnon, mielipiteiden ja rotujen miehiä  Vapaamuurarit pitävät kaikkia uskontoja samanarvoisina ja Mäen mukaan siksi uskonnolliset fanaatikot kirjoittavat vapaamuurareista mustia (pahoja, panettelu jne.) kirjoituksia.

Tästä Mäen kommentista käy selkeästi ilmi se että vapaamuurari voi uskoa millaiseen jumaluuteen tahansa tai korkeampaan voimaan sekä siihen, että vapaamuurarius yhdistää kaikki uskonnot. Okkultistit, satanistit, saatananpalvojat, noidat jne. uskovat korkeampaan voimaan tai jumaluuksiin. Tämä on selkeä todiste sille, että pimeyden henkivallat myös vapaamuurarien kautta eksyttävät heitä sekä ihmiskuntaa ekumeeniseen uskontojen yhteyteen, jonka päämieheksi viimeisinä päivinä julistautuu antikristus. Vapaamuurarit edustavat pahuuden ja pimeyden uskoa.

Mäen kommentti uskonnollisista fanaatikoista ei päde ihan joka tapauksessa. Silloin kun vapaamuurariuden todellinen pimeä ja paha luonne paljastetaan, niin luonnollinen reaktio on väittää, että on kyse mustamaalaamisesta ja panettelemisesta. Raamatun sanan todistus paljastaa vapaamuurariuden pahuuden ja pimeyden työksi. Kyse ei ole mustamaalaamisesta, vaan totuuden esille tuomisesta.

Symbolit

Harppi ja suorakulma. Vapaamuurarit sanovat, että suorakulma on symboli vapaamuurarien tekojen mitasta ja harppi on symboli pyyteiden ja halujen rajoittamisesta.

Vapaamuurari Albert Pike on sanonut, että vapaamuurarius johtaa tietoisesti harhaan alemmilla asteilla olevat järjestön jäsenet ja ulkopuoliset. Albert Piken mukaan osa symboleista näytetään alemmilla asteilla olevilla vapaamuurareille, mutta heitä tarkoituksellisesti johdetaan harhaan väärän tulkinnan kautta. Piken mukaan ei ole tarkoitus, että he ymmärtävät niitä, vaan että he luulevat ymmärtävänsä niitä, Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, by Albert Pike, Washington D.C., 1958, p. 819.

Korkeimmilla asteilla oleville vapaamuurareille paljastetaan mitä harppi ja suorakulma oikeasti symbolisoivat vapaamuurareille:

"Harppi on siten hermeettisen luovan jumaluuden symboli ja suorakulma on satoa tuottava maa tai maailmankaikkeus." [Morals and Dogma , p. 850-1].

Korkeimman asteen vapaamuurareille merkitys on erilainen kuin mitä vapaamuurarit antavat julkisuuteen sekä alemman asteen vapaamuurareille. Tästä käy selkeästi se ilmi kuinka vapaamuurareita alemmilla asteilla johdetaan tarkoituksellisesti harhaan  symbolien kautta, joiden oikea merkitys paljastetaan vasta kaikkein korkeimmilla asteilla.

Saatanallisessa okkultiikassa harppi ja suorakulma kuvaavat miehen ja naisen välistä seksiaktia. Korkeimmilla asteilla vapaamuurarit ovat omaksuneet täysin sielunvihollisen eksytyksen, siksi he käyttävät harppi ja suorakulma symboleita tiedostaen myös sen saatanallisen symbolisen taustan ja merkityksen. 

Muinaisissa pakanallisissa uskonnoissa oli opetus, jonka mukaan miehen ja naisen seksuaalinen kanssakäyminen oli pyhä akti, jossa mies ja nainen pääsevät seksiaktin kautta osalliseksi jumaluudesta. Vapaamuurarius pitää kaikkia uskontoja yhtenä ja samana tienä jumalan luokse, eli he myös uskovat pakanauskontojen olevan tie jumalan luokse. Uskon että pahuuden henkivallat eksyttävät vapaamuurareita ja siksi heilläkin on saatanallinen pakanallinen harpin ja suorakulman seksisymboli käytössään, jonka he varsin hyvin tietävät ainakin kaikkein korkeimmilla asteilla.

Tätä pakanallista seksisymboli taustaa vasten on helppo myös ymmärtää miksi esim. nykyään media ja ihmiset avoimesti kannustavat miehiä ja naisia harrastamaan seksiä, jopa haureellisesti kaikin tavoin. Saatanallisten henkivaltojen tavoite ja päämäärä on eksyttää lopunajan ihmiskuntaa hillittömällä ja haureellisella seksillä kuten he myös eksyttivät muinaisia pakanakansoja.

Vapaamuurarit sanovat, että G-kirjain symboli tarkoittaa jumalaa, jumaluutta sekä geometriaa. Vapaamuurareiden jumala ja jumaluus on GAOTU (Grand Architect of the Universe), jota jokaisen uskonnon jumaluus-oppi edustaa. Vapaamuurareille kaikki uskonnot ovat erilaisia teitä yhden jumalan luokse. Tämä on valheellinen ekumeeninen väitös.

Aikaisemmin toin esille että pakanallisissa uskonnoissa oli uskomus ja opetus, jonka mukaan miehen ja naisen välinen seksiakti oli pyhä akti, jonka kautta mies ja nainen pääsee osalliseksi jumaluudesta. Saatanallisessa okkultiikassa harpin ja suorakulman opetetaan kuvaavan miehen ja naisen välistä seksiaktia. Tätä taustaa vasten herää kysymys, miksi G-kirjain (jumala, jumaluus) on vapaamuurarien symbolien harpin ja suorakulman välissä? Onko se siinä siksi, että sen salattu tarkoitus on opettaa korkeimpien asteiden vapaamuurareille, että miehen ja naisen seksiaktin kautta he pääsevät osalliseksi jumaluudesta, kuten pakanuskoinnoissakin opetettiin? En sano sitä, että näin väitän, mutta kaiken taustatiedon valossa, jossa vapaamuurarit salaavat julkisuudelta sekä alempien asteiden vapaamuurareilta todellisen opetuksen ja symboliikan merkityksen, jonka todellinen merkitys paljastetaan vasta korkeimman asteen muurareille, niin tästä voi vetää johtopäätöksiä myös tämän symbolin (harppi ja suorakulma jonka välissä on G-kirjain) kohdalla, että se onkin pakanallinen symboli, jossa heteroseksin kautta mies ja nainen yhtyy osallisuuteen jumalallisuudesta.

Salomon temppeli. "Loosi on kuvaus kuningas Salomonin temppelistä ja temppeli oli tarkoitettu symbolisoimaan äidillistä ihmiskehoa, josta täytyy astua sisään että voi uudestisyntyä. Kohtu ja emätin kuvaavat temppelin esipihaa esipihan pylväät kuvaavat munajohdinta, verkosto, leveät nivelsiteet ja niiden mukana verisuonet ... ja granaattiomena, munasarja ... munasolut.":Rollin C. Blackmer, The Lodge and the Craft: A Practical Explanation of the Work of Freemasonry, St. Louis, The Standard Masonic Publishing Company, 1923, p. 249

Vapaamuurarit vääristävät Salomon temppelin esikuvallisuuden sekä uudestisyntymisen. Raamattu opettaa, että uudestisyntymiseen tarvitaan parannuksen tekeminen, syntien tunnustaminen ja uskominen Herraan Jeesukseen, jonka jälkeen Herran Jeesuksen sovitusveri puhdistaa ihmisen synnit ja hän uudestisyntyy saaden Pyhän Hengen voiman.

Vapaamuurarien opetuksessa he symbolisesti työntyvät sisälle naisen kohtuun ja emättimeen, että he voivat uudestisyntyä. Tämä opetus johdattaa vapaamuurarin ajattelemaan naisen sukupuolielimiä, joka osoittaa perverssin seksististä ajattelutapaa.

Vapaamuurarien uudestisyntymis-temppelioppi on saatanallinen väärennös, jonka tarkoituksena on eksyttää ihmiset pois todellisesta Raamatullisesta uudestisyntymisestä.

Kun israelilainen oli tullut esipihalle ja tuonut uhrinsa Herralle merkitsi se sitä, että pappi edusti häntä, ja niin hänellä oli täysin vapaa pääsy pyhäkköön. Näin israelilainen oli sovitettu Herran kanssa ja hän sai kohdata Herran armon. Esipihan esikuvallisuus kertoo Herran Jeesuksen uhrista, Hänen sovituskuolemastaan, joka antaa Häneen uskovalle vapaan pääsyn Jumalan lapseuteen sekä Hänen valtakuntaansa. Herran Jeesuksen veren, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta ihminen, joka uskoo Herraan Jeesukseen saa sovituksen synneistään sekä Herran armon.

Baphomet-jumala. Gnostilaisilla oli oma käsitys pyhästä hengestä, johon kuului tuli, jota he palvoivat salaisissa rituaaleissaan, jonka hahmo oli Baphomet, hermafrodiittinen Mendesin vuohi. Yläpuolella oleva kuva esittää Baphomet vapaamuurarien jumalaa. Baphomet on androgyyni, jossa yhdistyy mies ja nainen, eli hän on yhtä aikaa mies ja nainen. Baphometilla on naisen rinnat ja miehen sukupuolielin, joka on kuvattu erektiossa. Baphometin peniksen ympärille on kietoutunut kaksi käärmettä.

Vapaamuurarit ovat kovaa vauhtia luomassa uutta maailmanjärjestystä, josta myös Baphomet symboli viestittää omaa sanomaansa. Saatanallisessa uudessa maailmanjärjestyksessä tuhotaan ja sotketaan Jumalan luoma seksuaalisuus. Baphomet kuvaa ihmisen androgyyninä, jossa naiseus ja miehisyys menevät sekaisin keskenään. Tämä on selkeästi näkyvissä nykyään, sillä transsukupuolisuus, bi-seksuaalisuus, homoseksuaalisuus ja lesbous ovat saaneet voimakkaan jalansijan yhä useamman ihmisen sydämessä. Baphomet viestittää tätä seksuaalisuuden vääristymää siten että Baphometin päänä on vuohi sarvineen, joka symbolisoi sitä, että saatana eksyttää ja sekoittaa ihmisten terveen seksuaalisen identiteetin. Tämä on selkeästi näkyvissä nykyisissä yhteiskunnissa.

Baphometilla on näkyvissä naisen rinnat sekä miehen erektiossa oleva sukupuolielin, jonka ympärillä on kaksi käärmettä. Baphometin symbolin sanoma on myös hillitön seksielämä, jota naisen rinnat ja erektiossa oleva sukupuolielin viestittävät.  Ihmiskunta on nykyään avoimesti kaikenlaisten seksihimojen vallassa. Kaksi käärmettä Baphometin sukupuolielimen ympärillä kertoo sen, että sielunvihollinen eksyttää ihmiskuntaa hillittömään ja vääristyneeseen seksielämään. On täysin selvää, että myös vapaamuurarit ovat mukana lopunajan moraalittoman seksielämän levittämisessä. Vapaamuurarienkin Baphomet symboli todistaa tämän selkeästi.

Baphometin oikea käsi tekee saatanallisen käsimerkin. Baphometilla on vuohenpää, jossa on saatanallinen pentagrammi symboli. Vapaamuurarit käyttävät myös saatanallisia pentagrammeja. Babhomet on myös saatanan kirkon symboli. Babhomet tunnetaan myös sapattivuohena wiccojen keskuudessa, jota wiccat palvovat saatanana.  Noituudessa noitien sarvipäinen jumala on seksin symboli.

2 Tess 2:
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.

Baphomet symbolin pään päällä on tuli, joka kuvaa saatanallista pyhän hengen tulta, eli väärää voimaa ja voitelua. Baphomet saatanallinen pyhä henki symboli viestittää sitä, että uuden maailmanjärjestyksen takana on saatanalliset henkivallat, jotka saatanallisen voitelun kautta ihmein ja merkein eksyttävät ihmiskuntaa. On täysin selvää, että vapaamuurarius on saatanallinen uskonto, jonka kautta saatana on myös rakentamassa yhdessä muiden saatanallisten hankkeiden kanssa saatanallista uutta maailmanjärjestystä maan päälle.

Henkioppaat noituus ja vapaamuurarit

New-Age ja noituuden harjoittajat uskovat maailman ihmisten tulevan yhdeksi New-Age oppien, hengellisyyden ja noituuden harjoittamisen kautta. Päämääränä on tehdä ihmisistä jumalia, jolloin he ovat kaikki yhtä. Tämä päämäärä on saatanallinen petos, jonka kautta saatana haluaa eksyttää koko ihmiskunnan palvomaan häntä. Raamattu opettaa, että laittomuuden ihminen tekee itsestään jumalan. Antikristus julistaa olevansa jumala ja hänen opettaa myös että ihmisestä tulee jumala. Tämä on sama vanha paratiisin valhe, jossa saatana eksytti Eevan ja Aatamin sanomalla, että heistä tulee tulee kuin Jumala, joka tietää hyvän ja pahan. Tämä on saatanan päämäärä eksyttää ihminen luulemaan olevansa jumala, eksyttää koko ihmiskunta luulemaan olevansa jumalia, jonka kautta saatana eksyttää ja tuhoaa heidät iankaikkiseen kadotukseen.

Noituus ja okkultismi käyttää yhden ja kolmannen silmän symboliikkaa, joka on hengellisen selvännäön silmä. he kutsuvat sitä sisäiseksi valoksi ja sielun näkökyvyksi (demoninen meedio eksytys). Esimerkiksi joogassa on mystinen kolmas sielullinen selvännäön silmä, joka voidaan avata jooga harjoitteiden ja visualisoinnin kautta.

Vapaamuurareilla on symbolinaan kaikki näkevä silmä, joka on eräs vanhimmista pakanallisista symboleista. Tämän silmän sanotaan olevan jumalan silmä, joka hallitsee maailmaa. Kaikki näkevä silmä on myös Egyptin Osiris aurinkojumalan symboli ja vertauskuva sekä intialaisen Siva käärmejumalan symboli.

Okkultiikassa kolmas silmä on kahden fyysisen silmän välissä. Kolmannen silmän uskotaan olevan ovi kaikkeen tietoon ja ymmärrykseen. Idän uskonnoissa seitsemän sakran kautta meditaation avulla kolmas silmä avaa tietoa. Esimerkiksi hindujen otsamerkki (tilaka) symbolisoi myös kolmatta silmää, jonka kautta meditoimalla voidaan saavuttaa valaistumista. Kelttiläiset papittaret käyttivät otsassaan siniseksi maalattuja merkkejä (kolmas silmä). Myös Druideilla oli omanlaisensa kolmas silmä.

Vapaamuurareille kaikki näkevä silmä on eräs tärkeimmistä symboleista. Vapaamuurari Charles Vail on sanonut, että tämä silmä on korkeimman selvännäön symboli ja jokaisella suurmestarilla on tämä näkökyky. Vail on todennut että tämä silmä oli aina asetettuna kaikissa Egyptin temppeleissä edustaen muinaista jumalan silmää, joka ei koskaan nuku.

J.D. Buck vapaamuurari kirjailija on kirjoittanut, että kaikki näkevä silmä joka on jokaisella suurmestarilla on Sivan silmä (hindulainen jumaluus), joka on aktiivisena suurmestarissa värähdellen hänen aivoissaan yhdistäen valon ja äänen.

J.D. Buck on myös sanonut, että vapaamuurarius on universaalinen uskonto vain siksi ja niin kauan kun se hyväksyy kaikki uskonnot. Tästä lausunnosta tulee hyvin esille se, että vapaamuurarius on todellakin uskonto, joka hyväksyy kaikki uskonnot, mutta ei Raamatun mukaista uskoa totuuteen ja Herraan Jeesukseen.

Eräs entinen noita ja vapaamuurari on sanonut, että kun avaat hiukan "silmää", niin saat kokea sielullisia voimia, kun avaat "silmän" kokonaan niin se on kuin tulva joka on puhdasta tietoisuutta luciferin kanssa. Silmä avataan vapaamuurarien rituaalien kautta.

Itse asiassa vapaamuurarit edustavat samaa henkeä ja joukkoa kuin noituuden ja henkioppaiden kanssa touhuavat ihmiset. Pimeyden pahat henkivallat toimivat eksyttävinä henkioppaina vapaamuurareille.

Vapaamuurari Manley P. Hall on kirjoittanut: "Todellinen Mestarimuurari keskustelee näkymättomien voimien kanssa.. hän on veljeskuntansa henkisten hierarkioiden (henkien) edustaja ... hän pyrkii arvolliseksi pääsemään verhon taa ja liittymään siihen (henkien) joukkoon joka... on vastuullinen ihmisen kasvusta... Vasta sitten todellinen vapaamuurari on syntynyt."

Tästä käy selkeästi esille se kuinka vapaamuurarit ovat tekemisissä pahojen henkiolentojen kanssa, jotka kontrolloivat ja hallitsevat heitä ja heidän kauttaan eksyttävät muita ihmisiä.

Uusi maailmanjärjestys ja vapaamuurarit

Kuten edellä kävi ilmi, niin vapaamuurarius on samaa eksytystä millä saatana on koko ihmiskunnan historian ajan eksyttänyt ihmisiä. Tämän eksytyksen tarkoitus on eksyttää ihminen luulemaan, että hän on jumala, jolloin kaikki ihmiset voivat olla yhtä.

Tämä on samaa eksytystä kuin ekumeeninen eksytys, jossa ekumenian kautta koitetaan eksyttää koko ihmiskuntaa olemaan yhtä. Tämä on samaa eksytystä, jossa antikristuksen henki eksyttää ihmisiä uuden maailmanjärjestyksen kautta, eksyttäen heitä vastaanottamaan maailmanjärjestyksen, jossa ihmiskunta palvoo antikristusta yhtenä maailman "kansana", jossa on yksi raha ja talous, jonka takaa pedon merkki, jota ilman ei voi ostaa tai myydä. Antikristilliset voimat ajavat yhtä maailman talousjärjestelmää, joka tulee ainakin vähäksi aikaa onnistumaan, sillä Raamatun sanan profetia kertoo, että tulee aika jolloin antikristilliset voimat saavat aikaan sen että ihmiset kumartavat petoa, joka asettaa järjestelmän, jossa ei voi ostaa tai myydä ellei ole ottanut pedon merkkiä itseensä.

Vapaamuurareiden uuden maailmanjärjestyksen hankkeesta on vaikka kuinka paljon todisteita.

Albert Pike Morals and Dogma (sivu 817): “Me tulemme perustamaan maailman tasa­painon ja olemaan maailmanjohtajien hallitsijoita."

Kirjallinen vapaamuurari vaikuttaja Manly P. Hall Lectures on Ancient Philosophy: “Olemme lähestymässä jalompaa aikakautta, jolloin kansakuntia ei enää ole, jolloin koko maailma on yhden järjestyksen, yhden hallituksen, yhden hallinnollisen järjestön alaisuudessa” (s. 463).

Tutkija Paul A. Fisher on perehtynyt vapaamuurarien oppeihin tutkien ja lukien vapaamuurarien kaikki kuukausilehti New-Age numerot vuosilta 1921-1981. Hän teki tutkimuksestaan seuraavanlaisen johtopäätöksen:". .on ilmeistä, että kansainvälinen vapaamuurarius on historiansa ajan ollut ... organisoitu edistämään maailmanlaajuista kabbalistista gnostisismia, kaivamaan maata kristinuskon alta ja, mikäli mahdollista, tuhoamaan sen sekä tartuttamaan hallinnon keskeiset rakenteet vapaamuurarillisella ajattelulla .. Kaikki aineisto viittaa siihen tosiasiaan, että useimmat .. veljeskunnan jäsenistä ovat pääasiallisesti tietämättömiä sen .. (todellisista) suunnitelmista."

Antikristuksen uskonto hyväksyy kaikki muut uskonnot, mutta ei uskoa Herran Jeesukseen Raamatun mukaisella tavalla. Siksi myös vapaamuurarius pyrkii tuhoamaan todellisen uskon Herran Jeesukseen. vapaamuurarius on mukana lopunajan vainoissa todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia vastaan.

Eräs saatanallisen pahuuden tuntomerkki on se että se aina pyrkii vääristämään ja tuhoamaan Raamatun sanan totuuden. Vapaamuurarius toimii täsmälleen siten, että se pyrkii vääristämään ja tuhoamaan Raamatun sanan totuuden. Tämä todistaa vapaamuurariuden olevan saatanan työkalu, jonka pyrkimyksenä on eksyttää ihmiskunta vastaanottamaan saatanallisen uuden maailmanjärjestyksen. Todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset eivät koskaan hyväksy ja tue saatanallista uuden maailmanjärjestystä, siksi esim. vapaamuurarius kuten kaikki muutkin antikristilliset voimat koittavat tuhota uskon Herran Jeesukseen. Tämä huipentuu ihmiskunnan historian viimeisiin päiviin, jolloin antikristillinen henki nostattaa maailmanlaajuisen vainon todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia vastaan. On hyvä muistaa ja muistuttaa, että Herra Jeesus voittaa tämän kamppailun ja tulemuksessaan Hän hävittää antikristuksen vallan ja voiman.

Vapaamuurarit toimivat tehokkaasti kaikilla rintamilla edistäen uuden maailmanjärjestyksen astumista parrasvaloihin. He ovat luoneet oman uskonnon, joka hyväksyy kaikki uskonnot, he ovat ottaneet yhteyttä talousmaailman vaikuttajiin luodakseen yhteisen valuutan koko maailmaan, he ovat luoneet kontaktit talouselämän vaikuttajiin, mediaan sekä politiikan tekijöihin, jonka kautta he hallitsevat ja manipuloivat uuden maailmanjärjestyksen hyväksymistä kaikkien ihmisten sydämille. Raamatun mukaan antikristillisen liiton ja järjestyksen vallassa olevat maiden johtajat antavat pedolle kuninkuutensa, eli valtansa.

Vapaamuurarien uuden maailman järjestyksen luomisen takana on saatanalliset henkivallat, jotka eksyttävät ihmiskuntaa samalla tavalla kuin Babyloniassa. Babyloniassa saatana eksytti ihmiskunnan olemaan yksi rakentamalla kaupungin sekä tornin. Babyloniassa ihmiskunta oli yksi ja täydellisesti saatanan eksytyksen pauloissa. Tämä on saatanan päämäärä saada koko ihmiskunta tulemaan yhteen ja yhdessä palvomaan häntä. Saatanallinen uuden maailman järjestys on uudistettu Babylon, jonka kautta ihmiskunnan viimeisinä päivinä saatana koittaa tuhota koko ihmiskunnan. Saatanallisen vainon kohteeksi joutuvat viimeisinä päivänä todelliset Jeesuksen opetuslapset, koska heillä on todellinen totuus, siksi saatanalliset henkivallat nostattavat heitä kohtaan maailmanlaajuisen vainon ihmiskunnan viimeisinä päivinä.

Ilmestyskirja opettaa suuresta Babylonista, joka on maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Tämä tarkoittaa Babylonista alkanutta ensimmäistä uskontoa, joka on kaikkien uskontojen äiti. Portto tarkoittaa Raamatun kielessä lihallista ja hengellistä haureutta. Hengellinen haureus on epäjumalanpalvelua, jossa uskontojen ja väärien uskomuksien kautta kautta palvellaan saatanaa, joka on tekeytynyt jumalaksi. Kaikki uskonnot ovat tehneet kauhistuksia Raamatun Jumalan edessä, eivätkä he ole uskoneet Raamatun Jumalaa, siksi Jumala heidät kaikki tuomitsee oikeudenmukaisesti.

Samoin saatanallinen henkivalta nostattaa ihmiskunnan viimeisinä päivinä maailmanlaajuisen vainon juutalaisia vastaan. Vaino juutalaisia vastaan nostetaan siksi, koska Raamatun opetuksen mukaan Herra Jeesus palaa takaisen sen jälkeen kun koko Israelin olemassa oleva jäännös (kolmasosa) tekee parannuksen ja uskoo Jeesuksen olevan Herra ja Messias. Saatanalliset henkivallat koittavat tuhota juutalaiset, ettei Raamatun profetia toteutuisi. Raamatun profetia tulee kuitenkin toteutumaan jonka lopulta myös Herra Jeesus tulemuksessaan lakkauttaa ja tuomitsee saatanallisen uuden maailman järjestyksen.

Raamatun mukaan antikristillinen henki saa viimeisinä päivinä ihmiset kumartamaan petoa sekä ottamaan pedonmerkin, jota ilman ei voi ostaa eikä myydä. Tätä kaikkea myös vapaamuurarit ovat koko ajan kovaa vauhtia puuhaamassa, eli uutta maailmanjärjestystä. Tämä on ollut alusta asti saatanan hengen tavoite, joka toteutuu vain vähäksi aikaa ihmiskunnan historian viimeisinä päivinä, jonka Herra Jeesus tulemuksessaan lakkauttaa.

Todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset eivät hyppää mukaan uuden maailmanjärjestyksen karuselliin, koska he turvaavat Jumalaan ja Hänen totuuteensa sekä hylkäävät kaikki saatanalliset valheet mukaan lukien saatanallisen uuden maailmanjärjestyksen. Antikristus ja petovalta ajaa yhdistyneen maailman lopulta täyteen sotaan, jossa kansakunnat kokevat kauhun ja tuhon hetkiä. Lopulta Herra Jeesus tulee ja tulemuksessaan tuomitsee antikristilliset voimat.

Lusifer ja Adonai

33 asteen vapaamuurari Albert Pike on sanonut seuraavasti:

 

Albert Pike:

Se mitä täytyy sanoa ihmisille on - palvomme jumalaa, se on jumalaa, jota palvotaan ilman taikauskoa.

Teille, korkeimmat suurvalvoja kenraalit, me sanomme tämän, että toistat sen 30, 31 ja 32 asteen veljille - meidän kaikkien korkeimman asteen jäsenten vapaamuurarien uskonnossa tulee säilyttää lusiferanisen  opin puhtaus.

Jos Lusifer ei olisi jumala, niin Adonai jonka teot todistavat hänen julmuudestaan, ihmisten petos ja viha, barbaarisuus sekä tieteen hylkiminen, niin mustamaalaisivatko Adonai ja hänen pappinsa häntä?

Kyllä, Lusifer on jumala ja valitettavasti Adonai on myös Jumala. Iankaikkinen laki on että ei ole valoa ilman varjoa, ei kauneutta ilman rumuutta, ei valkoista ilman mustaa, absoluuttisuus voi olla olemassa kahdessa jumalassa: pimeys on välttämätöntä patsaalle ja jarrut veturille.

Siten, oppi saatanasta on harhaoppia; ja totinen ja puhdas filosofinen uskonto on usko Lusiferiin, yhtä suuri kuin Adonai, mutta Lusifer, valon jumala ja hyvä jumala taistelee ihmisyyden puolesta Adonaita vastaan, joka on pimeyden ja pahuuden jumala.

Ohjeita; 23 korkein maailman neuvosto, heinäkuu 14.1889. Äänittänyt A.C De La Rive.  Paikka; La Femme et l'Enfant dans la FrancMaconnerie Universelle (on page 588)
 

33 asteen vapaamuurarin todistus todistaa sen, että korkeimman asteen vapaamuurarit palvovat vapaamuurariuden uskonnossa saatanaa. Adonai on hepreankielellä yksi Jumalan nimistä, kuten edelläkin kävi ilmi. Korkeimman asteen vapaamuurarit uskovat, että Lusifer, eli saatana on hyvä valon jumala, joka taistelee Raamatun Jumalaa vastaan. Korkeimman asteen vapaamuurarit opettavat Raamatun Jumalan olevan pimeyden ja pahuuden Jumala.

Pimeyden henkivallat ja itse saatana on eksyttänyt korkeimman asteen vapaamuurarit pitämään todellista ja oikeaa Jumalaa (Adonai) pimeyden ja pahuuden jumalana sekä pimeyden ja pahuuden ruhtinas saatanaa he pitävät hyvänä ja oikeana Jumalana, jota saatana ei tietenkään ole.

Kautta historian saatana on aina vääristänyt Jumalan sanan totuuden muuttaen asiat päinvastaisiksi. Paha saatana aloitti tämän vääristelyn jo paratiisissa. Jumala sanoi Aatamille ja Eevalle paratiisissa: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman".

Paha saatana vääristi asian päinvastaiseksi sanoen:  "Onko Jumala todellakin sanonut: ‘Älkää syökö kaikista paratiisin puista’?" Paha saatana jatkoi sanoen: "Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan".

Paha saatana vääristi asian päinvastaiseksi ja näin hän on toiminut kautta ihmiskunnan historian. Pahan saatanan tavoite on tehdä paha hyväksi ja hyvä pahaksi, kumota Jumalan sana muuttaen sen merkityksen päinvastaiseksi. Pahan saatanan tavoitteen päämäärä on saada ihmiset palvomaan saatanaa synnin, eli valheen kautta. Näin saatana on myös eksyttänyt ja huijannut vapaamuurareita kuten monia muitakin tahoja.

Pahan saatanan päämäärä on koittaa kaikin mahdollisin keinoin kumota Raamatun totuus sekä vääristelyn kautta rampauttaa ja tuhota Herran Jeesuksen todelliset opetuslapset.

On tietenkin päivänselvää, että yksikään Herran Jeesuksen opetuslapsi ei voi olla vapaamuurari. Paha saatana on pimeyden ja pahuuden ruhtinas ja Raamatun Jumala on todellinen Jumala.

Pahuuden päämäärä

Pahuutta täynnä oleva saatana on eksyttänyt ihmiskuntaa koko ajan tietyn peruskaavan mukaan. Tämä kaava on seuraavanlainen:

Aluksi:
- Paratiisissa hän vääristi Jumalan sanan
- Paratiisin eksytys silmät avautuu valheen kautta
- Paratiisin eksytys ymmärrys tulee valheen kautta
- Paratiisin eksytys käärmeen hahmo
- Paratiisin eksytys valheen kautta ihminen tulee kuin jumalaksi
- Babyloniassa hän yhdisti ihmiset yhdeksi yhdessä palvomaan häntä

Lopuksi:
- Päivien lopulla antikristuksen uusi maailmanjärjestys
- Uusi maailmanjärjestys yhdistää ihmiset yhdeksi palvomaan pahaa
- Paha antikristus julistautuu jumalaksi
- Jeesuksen opetuslasten ja juutalaisten vaino
- Pyrkimys tuhota lopulta koko ihmiskunta iankaikkisesti

Vapaamuurarit kuten monet muutkin tahot ovat vääristäneet Raamatun Jumalan sanan totuuden. Tämä osoittaa sen, että paha saatana on tämän kaiken takana.

Silmien avautuminen paratiisissa saatanan valheen kautta on yhä edelleen työkalu, jonka kautta saatana eksyttää ihmisiä. Useat uskonnot, okkultistit sekä vapaamuurarit opettavat oppia, jossa kolmas avaa tiedon ja ymmärryksen ihmiselle. Sama vanha kaava, jonka kautta saatana eksyttää ihmisiä.

Paratiisissa saatana eksytti Eevan ja Aatamin käärmeen hahmossa. Monissa uskonnoissa, okkultiikassa sekä vapaamuurareilla on opetus kundalini käärme voimasta ja energiasta. Taas sama vanha kaava, jonka kautta ihmisiä eksytetään.

Paratiisissa saatana valehteli, että ihmisestä tulee kuin jumala, joka tietää hyvä ja pahan. Kautta historian saatana on eksyttänyt ihmisiä kundalini käärme voiman kautta, jonka viimeinen askel (33) tekee ihmisestä jumalan ja jumalallisen. Sama vanha kaava käytössä, jossa saatana käärmeen hahmossa valehtelee ja eksyttää.

Babyloniassa saatana yhdisti ihmiset yhdeksi, jonka kautta he yhdessä palvoivat valheen kautta saatanaa. Päivien lopulla saatana asettaa maan päälle uuden maailmanjärjestyksen, jonka kautta hän eksyttää ihmiskunnan tulemaan yhteen palvomaan häntä. 

Laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi asettaa itsensä jumalaksi. Pahuuden saatanalliset henkivallat alkavat maailmanlaajuisen vainon Jeesuksen opetuslapsia sekä juutalaisia kohtaan. Tämän jälkeen saatana koittaa tuhota iankaikkisesti ihmiskunnan.

Jumala. Herra Jumala tekee tyhjäksi perkeleen teot. Evankeliumin (Herran Jeesuksen veri, kuolema ja ylösnousemus) julistuksen kautta Jumala pelastaa ihmisiä. Pyhän Hengen voiman kautta Hän ohjaa, opettaa, kasvattaa, ja suojelee Herran Jeesuksen opetuslapsia. Lopulta Herran Jeesuksen tulemuksessa Hän lakkauttaa pahuuden teot ja pystyttää maan päälle tuhannen vuoden rauhan valtakunnan, jossa Hän hallitsee Rauhanruhtinaana. Tämän jälkeen luodaan uudet taivaat ja uusi maa sekä Uusi Jerusalem, jossa Herra Jumalan pelastamat ihmiset saavat elää iankaikkisesti täydellisen rakkauden ja rauhan valtakunnassa, jossa Jumala on iankaikkisesti kansansa keskellä, rakastaen heitä iankaikkisella rakkaudella.

Uskonnollinen suorittaminen vastaan todellinen rauha

Vapaamuurarit sanovat ettei vapaamuurarius ole uskonto. Vapaamuurarien oma opetus todistaa selkeästi, että vapaamuurarius on uskonnon harjoittamista, eli uskontoa:

"Jokainen vapaamuurariloosi on uskonnon temppeli, ja sen opetukset ovat ohjeita ... universaalisia, ikuisia, muuttumattoman uskonnon ..." Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, by Albert Pike, Washington D.C., 1958, pp. 213, 219

Uskonnot eivät opeta Jumalan rakkaudesta, vaan uskonnollisista teoista ja suorittamisesta, joiden kautta ihminen koittaa tehdä itsestään koko ajan moraalisesti paremman ihmisen. Uskonto määrittelee sen mikä on hyvää ja moraalista. Uskonnon moraalin ja hyvyyden määritelmä sekä opetus on joissakin kohdissa pahasti vääristynyt. Tämä esimerkki esim. hindulaisuudesta paljastaa meille sen kuinka uskonto vääristää ihmisarvoa sekä ohjaa ihmisiä vääriin tekoihin ja opetuksiin:

Hindulaisuudessa kastittomat ihmiset luokitellaan saastaisiksi. Hindulaisuudessa miesten syrjähypyt sallitaan, mutta naisille ei sallita syrjähyppyjä. Tässä kohden hindulaisuus sallii miehille aviorikoksen. Hindulaisuuden ihanteen mukaan mies on vaimolleen jumala. Esimerkki todistaa sen kuinka uskonto jossakin kohden voi ohjata ihmisen moraalisesti vääriin tekoihin ja ajattelutapaan. Vapaamuurarien paljastuneet opetukset vääristävät hyvän ja tekevät pahan hyväksi. Tässä suhteessa vapaamuurarius edustaa vääristyneitä arvoja.

Koska jokainen vapaamuurariloosi on uskonnon temppeli, niin se tarkoittaa sitä, että myös vapaamuurarit pyrkivät uskonnollisten tekojen ja harjoitteiden kautta "valaistumaan" ja kehittymään paremmaksi ihmiseksi. Uskonto ei anna rauhaa, vaan vaatii koko ajan enemmän tekoja. Uskonnollisten tekojen ja harjoitteiden tekeminen on loputon savotta, joka ei pääty koskaan. Uskonnollisten tekojen suorittamisen vaatimus ajaa ihmisen lopulta ahdistukseen, uupumukseen ja toivottomuuteen.

Raamattu opettaa rakkauden Jumalasta, joka rakastaa ihmistä ja antaa Häneen uskoville voiman, jonka kautta ihminen kykenee kasvamaan rakkauden tekojen harjoittamisessa. Herran Jeesuksen kautta Jumala pelastaa ja armahtaa ihmisen. Raamatun Jumala antaa ihmisen sydämeen levon ja rauhan. Raamattu opettaa Herran Jeesuksen täyttäneen tekojen ja lain vaatimuksen. Herran Jeesuksen opetuslapsi ei kasva hengellisesti vaatimuksen paineen alla, vaan armosta käsin, sillä Herra Jeesus on täyttänyt lain vaatimuksen.

Raamattu Jumalan sana opettaa todellisesta rakkaudesta ja totuudesta sekä tiestä, joka johtaa Jumalan luokse. Tämä tie Jumalan luokse avautuu uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jos haluat kokea todellisen rakkauden ja löytää totuuden, niin vain Herra Jeesus voi täyttää sinun sydämesi Jumalan rakkaudella ja johdattaa sinut todelliseen totuuteen.

Sinulla on vielä aikaa tunnustaa syntisi olet sitten vapaamuurari tai et ja vastaanottaa pelastus uskomalla Herraan Jeesukseen. Raamatun profetiat täyttyvät kovalla vauhdilla silmiemme edessä, anna siis Herran Jeesuksen pelastaa sinut, että saat syntisi anteeksi ja osallisuuden iankaikkiseen elämään.

 

Linkki suositukset:
Jooga ja kundaliinivoima
Jesuiitat ja uusi maailmanjärjestys
Kuinka ristiinnaulitseminen tapahtui!
Energiahoitojen tausta ja juuri
Reikin tausta ja juuret

 

Petri Paavola 2009 (muutamia pieniä päivityksiä vuosien varrella tehtynä)

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
emfj.org/
emfj.org/answers
emfj.org/godbible
shadowlitrealms.com/masons
mpeltonen/muurari
manemck.wordpress.com
temple-of-faith.org/masons
whatisfreemasonry.com
jesus-is-savior.com
The Lost Keys of Freemasonry
watch.pair.com/mason
new-world-order
tv7.fi/vod/15677
ruutu.fi/54855
Encyclopedia of Freemasonry
ChapterThree/TowerOfBabel
Mystery-Religions

Kirjoituksia vapaamuurariudesta
Vapaamuurarius mitä se on

 

 

 

eXTReMe Tracker