Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöt ja asiat


Lopunaika ja homouden aiheuttama vaino

 


Amerikassa Kentuckyn kunnan toimistotyöntekijä Kim Davis vangittiin koska hän kieltäytyi myöntämästä ja käsittelemästä homoavioliittolupia ja hakemuksia kristillisen uskonsa takia. Homoavioliittojen negatiiviset ja omantunnon vapautta loukkaavat vaikutukset alkavat tulla vähitellen ilmi. Raamatun opetuksen mukaan emme voi tietää päivää ja hetkeä milloin Jeesus tulee, mutta ajan merkeistä voimme nähdä sen päivän olevan lähellä. Raamattu kertoo ihanasti ettei Jeesukseen uskovien tarvitse pelästyä ja pelätä, kun viimeisten päivien tapahtumat alkavat toteumaan, sillä uskovat saavat rohkaista itsensä ja nostaa päänsä, sillä Herran tulemuksen lähestyessä uskovien vapautus on lähellä.

Raamatun sanan profetia käy ihmeen tarkasti toteen. Jumalan asetuksen muuttaminen koskien miehen ja naisen välistä avioliittoa lopunajassa ei ole jäänyt huomiotta Jumalan sanassa. Sinä joka olet uskossa tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan valossa rukouksen kera. Sinä joka et ole uskossa lue ja hämmästy Jumalan sanan profetiaa sekä sen opetuksia, sillä sinulla on mahdollisuus löytää pelastus uskon kautta Herraan Jeesukseen.

 

Sisällys:
Vankilatuomio ja uskovan autuas osa
En toivo heille pahaa
Jumalan sanan profetia

 

Vankilatuomio ja uskovan autuas osa

Raamattu sanoo homouden olevan syntiä ja vastoin Jumalan tahtoa ja tämä tulee esille monessa kohden niin VT:ssa kuin UT:ssa. Kim Davis toimi uskonvakaumuksensa mukaan ja hänet tuomittiin sen tähden vankilaan. Synnin päämäärä on ujuttaa itsenä pikkuhiljaa koko ajan tukevammin ohjaamaan ja hallitsemaan ihmistä. Synnin edetessä ja vahvistaessa asemiaan sekä pyrkii lopulta pakottamaan ihmisen hyväksymään syntiä, vaikka hän ei itse sitä harjoittaisi tai hyväksyisi. Raamatun Jumalaan uskova ei alistu palvelemaan syntiä eikä hyväksy sitä edes pakon edessä.

Raamattu sanoo Herran Jeesuksen opetuslapsen olevan autuas (siunattu ja onnellinen) jos häntä vainotaan vanhurskauden (oikeamielinen) tähden, sillä heidän on taivasten valtakunta. Raamattu sanoo Herran Jeesuksen opetuslapsen olevan autuas, jos ihmiset vihaavat heitä ja erottavat heidät yhteydestään ja herjaavat tai pyyhkivät heidän nimensä pois ikään kuin jonkin pahan, Herran Jeesuksen tähden. Raamattu sanoo Herran Jeesuksen opetuslapsen olevan autuas jos hän joutuu kärsimään vanhurskauden tähden, älkääkä antako vainoojien pelon pelästyttää itseänne.

Kim Davisin vankilatuomio on Jumalan sanan profetian täyttymistä koskien viimeisiä päiviä. Raamatun sanan mukaan täysi laittomuus saa lopulta vallan maan päällä ja antikristilliset lait ja asetukset asetetaan voimaan. Moni uskova ei ymmärrä tätä ja he saattavat rukoilla sitä ettei täysi laittomuus pääsisi ollenkaan valtaan. Tällainen rukous on kuitenkin turhaa, sillä Jumala ei peruuta kirjoittamaansa Raamatun profetiaa, vaan se tulee toteutumaan hyvin tarkasti. Se mitä uskovien tulee tehdä on rukoilla jumalattomien pelastusta ja julistaa evankeliumia sielujen pelastukseksi. Me emme kannata, emmekä tue antikristillistä laittomuutta ja puhumme Jumalan sanan totuuden puolesta kaikissa tilanteissa, mutta lopulta Raamatun profetia täyttyy ja maailma ajautuu täyden laittomuuden valtaan. Meidän tehtävä on näyttää jumalattomille ihmisille Jumalan sanan totuuden valoa sekä pelastusta uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Maailma ei ymmärrä sitä, että usko Herraan Jeesukseen ei ole satua tai toiveajattelua, vaan elävä todellisuus Jumalan läsnäolossa. Tämän tähden ei vankila, ei mikään rangaistus, eikä edes kuolemalla uhkaaminen saa todellista Herran Jeesuksen opetuslasta kieltämään tai luopumaan uskosta Herraan Jeesukseen eikä Raamatun sanan totuudesta.

Kim Davisin vankeustuomio on seurausta homoliikkeen ja LGBT-agendan suunnitelmasta, jonka mukaan toisinajattelijoita ei suvaita, vaan heidät pyritään pakottamaan hyväksymään homoseksuaalisuus, jos he eivät sitä hyväksy, niin heitä ei suvaita, heitä aletaan syrjimään sekä heidät kriminalisoidaan. Homoliike ei ajanutkaan ihmisoikeuksia, suvaitsevaisuutta, syrjinnän lopettamista, sillä heti kun he ovat saaneet suunnitelmansa tiettyyn vaiheeseen, niin he alkavat ajamaan ihmisoikeuksienloukkaamista, syrjivät toisinajattelijoita, vaativat heille rangaistuksia sekä kieltävät heiltä omantunnon ja uskonnonvapauden. Homoliike ja LGBT-agenda valehteli ja petti heitä kannattaneet ihmiset, jotka luulivat heidän ajavan ihmisoikeuksia sekä haluavansa poistaa syrjinnän.

Elämme sellaisessa ajassa, jossa Raamattuun uskovien ihmisten tulee palata takaisin alkuseurakunnan uskonjärjestykseen, jossa paikkakunnalla oli vain yksi seurakunta, joka oli järjestäytynyt, niin ettei se tehnyt liittoa yhteiskunnan kanssa, joka rajoittaisi ja kieltäisi uskon - ja omantunnonvapauden. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevina päivinä seurakunta ei voi enää toimia rekisteröityneenä yhdistyksenä tai kirkkokuntana, koska yhteiskunta määrää ja velvoittaa heidät yhdistyksinä ja kirkkokuntina noudattamaan yhteiskunnan lakeja, jotka ajautuvat koko ajan enemmän antikristilliseen suuntaan. Tähän kuuluu myös homojen vihkiminen sekä homoseksuaalisuuden hyväksyminen, että saa lain edessä jatkaa yhdistys tai kirkkokunta toimintaa.

Hyvin pian on maanalaisen seurakunnan aika, sillä Herran Jeesuksen opetuslapset eivät voi tehdä kompromissia antikristillisen hengen ja lakien sekä asetuksien kanssa. Herran Jeesuksen opetuslapsia aletaan vainomaan ja syrjimään, mutta niin kuin alkuseurakunnan päivinä heitä vainottiin, mutta sitä voimallisemmin Jumala oli heidän kanssansa. Sinulle uskon sisar sekä veli Herrassa sanon, näe ajan merkit ja ala kuuntelemaan Pyhän Hengen ääntä ja ala toimimaan sen mukaan mitä Pyhä Henki sinulle puhuu. Tutki ja koettele kaikki Raamatun sanan kautta rukouksen kera.

En toivo heille pahaa

Minä en Herran Jeesuksen opetuslapsena iloitsisi homojen vankilaan laittamisesta homouden harjoittamisen tähden enkä kannata homoseksuaalien vankilarangaistusta sen tähden kun he harjoittavat homoseksuaalisuuden syntiä. Uusi Testamentti sanoo homouden rangaistuksen olevan Jumalan antama tuomio kun Hän tuomitsee synteihinsä kuolleet ihmiset viimeisellä tuomiolla tekojensa mukaan oman valintansa tähden iankaikkiseen kadotukseen. Siksi en kannata homoseksuaaleille maanpäällisiä rangaistuksia, mutta homous tulee kuitenkin sanoa synniksi, josta on tehtävä parannus kuten kaikista muistakin synneistä saadakseen synnit anteeksi sekä iankaikkisen elämän.

Jumalan sana sanoo avioliiton olevan miehen ja naisen välinen pysyvä parisuhde (liitto). Tämän tähden en voi kannattaa homoseksuaalien "avioliittoa", koska se on vastoin Luojamme tahtoa.

Jotkut homoliikkeen aktivistit (eivät kaikki) toivovat minun kaltaisilleni vankilarangaistusta, mutta minä en toivo heille samaa, enkä toivo heille iankaikkista kadotusta, vaan sen sijaan kerron heille Jumalan armosta ja rakkaudesta sekä pelastuksesta uskon kautta Herraan Jeesukseen, että he saisivat osallisuuden iankaikkisesta elämästä Jumalan kanssa.

Jumalan sanan profetia

1 Tim 4:
1 ¶ Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja
2 valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty
3 ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan.

Monet Jumalan sanan opettajat sanovat edellä olevan profetian tarkoittavan Rooman katolisen kirkon aikaansaamaa luopumusta, sillä he kieltävät papistoaan menemästä naimisiin sekä paastonaikoina kieltävät syömästä tiettyjä ruokia. En sano etteikö asia olisi näin ja voi ollakin, mutta olen viimeaikoina kallistunut voimakkaasti erilaisen opetuksen kannalle.

1 Tim 4:1 jakeen tulevina sana voidaan myös kääntää sanalla viimeisinä, kuten monet käännökset ovat sen kääntäneetkin sanalla viimeisinä. Raamattu sanoo profetian sanana, että Jumalan Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina monet (uskovat) luopuvat uskosta noudattaen villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. He luopuvat uskosta valheenpuhujien ulkokultaisuuden vaikutuksesta ja nämä valheenpuhujat kieltävät menemästä naimisiin sekä nauttimasta ruokia, jotka Jumala on luonut nautittavaksi kiitoksella.

1 Tim 4:3 jakeen voi kääntää kuten se edellä on käännetty 33/38 käännöksessä, mutta sen voi myös kääntää seuraavalla tavalla: jotka kieltäytyvät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella ....

Itse koen, että 1 Tim 4:1-3 sanoo viimeisinä päivinä tapahtuvan uskovien keskuudessa luopumusta sen tähden, koska valheenpuhujat tekopyhyydessä sanovat uskovansa Raamatun Jumalaan, mutta he kumoavat Jumalan asetuksen avioliitosta, kieltämällä ja kieltäytyen avioliitosta miehen ja naisen välillä, koska valhe sanoo homoseksuaalisuuden olevan luonnollista ja Jumalan tahdon mukaista seksuaalisuutta. Vaino ja vankilatuomiot homouden synniksi sanomisen tähden saa lopulta aikaan suurimittaisen luopumuksen uskovien keskuudessa. Nämä uskovat luopuvat uskosta, koska he eivät ole kuuliaisia Jumalan sanan totuudelle, mutta sen sijaan he kuuntelevat valhehenkiä ja alkavat uskomaan valheopetuksia.

Marraskuun 27 päivänä 2012 julkaistiin engalanninkielinen The Queen James Bible, josta on poistettu kaikki viittaukset homoseksuaalisuuteen. The Queen James Biblea sanotaan homoraamatuksi, koska se on hävittänyt kaikki kohdat, joista käy ilmi homouden olevan synti. The Queen James Bible on muuttanut kaikkien jakeiden alkuperäisen tekstin, joissa puhutaan homoudesta. The Queen James Bible on muuttanut jakeiden merkityksen siten, että Raamattu ei opettaisi homoseksuaalisuuden olevan syntiä.

Koskien 1 Tim 4:1-3 avioliittoa asiaa luopumuksen asiana, niin kaikki palaset alkavat loksahtamaan kohdilleen, sillä on jo olemassa "raamattu", jonka mukaan homous ei ole enää syntiä. Itse näen ja uskon, että hyvin pian alkaa hyvin voimakas hyökkäys uskovia ja seurakuntaa kohtaan, jolloin aletaan sanomaan ettei Raamattu kiellä homoutta eikä homoavioliittoja ja tämä johtaa siihen että luopumus kieltää todellisen Jumalan asettaman avioliiton miehen ja naisen välillä sekä kieltäytyy avioliitosta Jumalan tahdon mukaisella tavalla sallien homoavioliitot. Samalla yhteiskunta painostaa hengellisiä yhdistyksiä ja kirkkokuntia hyväksymään homouden, uhkaamalla etteivät he saa enää harjoittaa uskoaan yhdistyksiensä ja kirkkokuntiensa rukoushuoneissa ja tiloissa, elleivät he hyväksy homoutta, joka johtaa siihen, että osa uskovista, yhdistyksistä ja kirkkokunnista eksyy hyväksymään homouden ja he luulevat olevansa vielä uskossa, mutta Jumalan silmissä he ovat luopuneet uskosta uskomalla valheen.

Mitä tarkoittaa kieltää sekä kieltäytyä syömästä Jumalan luomia ruokia? Ilmastonmuutoksen takia on alettu pohtia lihatuotannon vähentämistä sekä osittaista lopettamista, voi myös käydä niin että edellä olevan ohella antikristilliset voimat alkavat rajoittamaan ja kieltämään tietyn Jumalan luoman ruuan syömisen, jonka sijasta ihmiset pakotetaan syömään antikristillisen teollisuuden ruokatuotteita, joiden kautta ehkä pyritään jollakin tavalla kontrolloimaan tai hallitsemaan ihmisiä, sillä sinä olet sitä mitä sinä syöt.

Luopumusta tapahtuu monesta muustakin syystä, mutta 1 Tim 4:1-3 yksilöi luopumuksen huipentuvan avioliitto ja ruoka kysymyksen takia. Aika tulee näyttämään olenko osunut oikeaan koskien 1 Tim 4:1-3 jakeita. En väitä tätä varmaksi, mutta näin alan kokemaan koko ajan yhä vahvemmin sydämessäni. Koettele ja tutki 1 Tim 4:1-3 profetian selitys sydämessäsi.

Matt 24:
7 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.
8 Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.
9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.
10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.
13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.

Matteuksen evankeliumin 24 luku tuo myös sen esille kuinka kaikki kansat viimeisinä päivinä vihaavat uskovia Jeesuksen nimen tähden, jonka seurauksena monet uskovat luopuvat uskostaan alkaen vihaamaan Jeesukselle kuuliaisia uskovia, antaen heitä ilmi antikristillisen lopunajan yhteiskunnan viranomaisille. Laittomuuden päästyä valtaan monien uskovien rakkaus kylmenee. Uskovien luopumukseen sisältyy monia asioita, joista eräs on homoseksuaalisuuden hyväksyminen.

Homoliike ja LGBT-agenda nostattaa koko ajan enemmän uskovia kohtaan vihaa ja vainoa sen tähden koska uskovat eivät hyväksy homoutta. On selvää ja nähtävissä kuinka viha ja vaino nousee uskovia kohtaan homoliikkeen agendan takia. Itse näen Jumalan sanasta avioliitto kysymyksen saavan aikaan luopumusta uskovien keskellä koskien 1 Tim 4:1-3 kohtaa. Se ei voi tarkoittaa mitään muuta kuin homoavioliittojen ja homouden pyrkivän syrjäyttämään ja kieltämään Jumalan asettaman avioliiton sekä kieltäytymisestä menemään naimisiin Jumalan tahdon mukaisella tavalla. Kuten sanoin aika näyttää mikä on totuus, mutta näemme jo sen mihin suuntaan ja millaisia askelmerkkejä ollaan ottamassa maailmassa ja millä tavalla luopumus yrittää kumota Jumalan sanan totuutta ja asetuksia.

En ole mikään salaliittoteoria friikki, enkä ole tuonut esille minkäänlaista mielikuvitukseen perustuvaa salaliittoteoriaa, sillä kirjoittamani asiat alkavat näkymään pikkuhiljaa koko ajan enemmän maailman tapahtumissa.

Lopuksi haluan sanoa sinulle rakas uskon sisareni ja veljeni Herrassa, että älä pelkää, ole rohkea Herrassa, sillä Jumala antaa sinulle voiman uskoa ja luottaa Häneen myös vaikeiden aikojen keskellä ja muista aina se, että Jumalan huolenpito on voimallisempaa vainojen keskellä, sillä Hän rakastaa kansaansa ja pitää heistä hyvää huolta. Sinulle rakas lähimmäiseni, joka et ole uskossa Herraan Jeesukseen, etkä pelastettu haluan sanoa, että Jeesus rakastaa sinua ja haluaa pelastaa sinut, sen tähden lue alla oleva linkki yhteiskunta ja todellinen ratkaisu, sillä se kertoo sinulle miten voit vastaanottaa pelastuksen.
 

 

 


Yhteiskunta ja todellinen ratkaisu

 

Linkkisuosituksia:
Homoavioliiton seuraus vankilatuomio sekä maailman muuttaminen
Moraalin rappio: Homoliittojen negatiiviset seuraukset
Homoliike toisinajattelijoiden tuhoaminen
Homoliikkeen parjauskampanja
Gay raamattu väärennös

 

Petri Paavola 5.9.2015

Lähteet:
thenation.com
bostonglobe.com
massresistance.org

 

 

Tiedustelut ja yhteydenotot: Palautesivu         eXTReMe Tracker