Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Usko ja uskonto

14.6.2016 Enbuske360-Varjohallitus ohjelmassa olivat vieraina tutkija Alan Salehzadeh ja Vapaa-ajattelijoiden liiton puheenjohtaja Petri Karisma. Ohjelmassa puhuttiin muun muassa Isiksestä ja uskonnoista. Katsottuani ohjelman sydämeeni nousi muutamia ajatuksia, jotka ovat hämärän peitossa, koska ihmisillä on väärä käsitys siitä mitä on aito kristinusko ja mikä on uskontoa ja mikä ei ole uskontoa.

Radikalisoituminen

Tuomas Enbuske kysyi tutkija Salehzadehilta millä tavalla ihminen radikalisoituu. Salehzadeh sanoi, että jos puhutaan Islamista, niin muslimi radikalisoituu silloin kun hän noudattaa Islamin poliittisen, jihadistisen, sotilaallisen ja taloudellisen osan. Salehzadeh jätti pois uskonnon, joka on olennainen osa Islamia, jota ilman ei olemassa Islamia.

Salehzadeh sanoi jos muslimi noudattaa pelkästään Islamin hengellistä versiota (uskonto), niin hän ei radikalisoidu. Sotilaallinen toiminta (armeija) on kuulunut kiinteänä osana Islamiin aina sen alkuhistorian päivistä asti.  Todellinen Islam on uskonnollinen, poliittinen, sosiaalinen (kuuluu myös talous) ja sotilaallinen järjestelmä. Jos jokin osa edellä luotelluista neljästä Islamin järjestelmän osasta jätetään pois, niin silloin ei ole enää kyse koko Islamista.

Islamin historian alusta asti se on ollut sekä uskonnollinen ja poliittinen järjestelmä. Islamilainen ajanlasku ei ala Muhammedin syntymästä, vaan siitä kun Muhammedista tuli armeijan johtaja ja valtion johtaja ja päämies Medinassa. Islam on poliittis-sosiaalinen ja sotilaallinen järjestelmä sekä henkilökohtainen uskonto. Kalifaatti on poliittinen ja uskonnollinen valta-alue, eli oikein organisoitu valtio, joka miellyttää Allahia.

Koraani kehottaa käymään sotaa ei-muslimeita vastaan. Täten Islamin uskonnollinen puoli kehottaa radikalisoitumiseen. Tutkija Salehzadeh ei halunnut kertoa tätä, vaikka hän sen todennäköisesti tietääkin. Pelko leimaantumisesta suvaitsemattomaksi henkilöksi monissa tapauksissa estää ihmisiä kertomasta koko totuutta. Joissakin tapauksissa pyritään peittelemään radikalisoitumisen ja Islamin hengellisen harjoittamisen yhteyttä toisiinsa. Silloin kun asia ja yhteys halutaan peittää, niin voidaan sanoa ettei Islamin hengellinen harjoittaminen johda radikalisoitumiseen, vaikka se nimenomaan tekee sitä jos uskot kirjaimellisesti koraania, joka käskee tappamaan ei-muslimeita.

Koraanissa on kaksi osaa Mekan aikakauden rauhan aika ja sen jälkeen Medinan aikakausi sodan ja taistelun aika. Jälkimmäinen Medinan osa on aina voimassa eikä sitä ole koskaan kumottu. Tämä tarkoittaa sitä että koraanin Medinan aikakauden käskyt sotaan ja tappamaan ei-muslimeita ovat aina voimassa. Todellinen radikalisoituminen johtuu siitä jos uskoo kirjaimellisesti koraanin voimassa olevia opetuksia.

Usko ja uskonto

Tuomas Enbuske kysyi Petri Karismalta mitä mieltä hän on väitteestä Islam on rauhan uskonto. Karisma vastasi ettei hänen mielestään mikään uskonto ole rauhan uskonto, eikä kristinuskokaan ole rauhan uskonto, jos mennään keskiajalle tai ristiretkiin, niin kristinusko on vähemmän rauhan uskonto.

Petri Karisma sanoi ohjelmassa oikean kristityn olevan sellainen, joka ei tunne oppiaan (Raamatun sana). Hän myös totesi parhaan mahdollisen ihmisen olevan sellainen, joka luopuu kokonaan uskonnoista.

Petri Karisma sanoi että natseja syytetään juutalaisvainoista, mutta juutalaisvainot alkoivat kristinuskosta ja ihan kristinuskon alkuajoista asti. Karisma tuo esille kuinka katolinen kirkko siirsi juutalaisia ghettoihin. Ohjelmassa tuli esille myös Martin Lutherin negatiivinen suhtautuminen juutalaisiin ja viitattiin hänen kirjoittamaansa kirjaan Juutalaisista ja heidän valheistaan.

Petri Karisma tuo julkisesti esille hyvin hanakasti "kristinuskon" historian veritöitä ja syntejä. Hän muistuttaa ihmisille kuinka paha kristinusko on tuoden esille ristiretket ja muut katolisen kirkon synnit ja julmuudet. Karisman kritiikki menee väärään osoitteeseen, koska Rooman katolinen kirkko (RKK) ei edusta Raamatun kristinuskoa. Karisma on joko tästä tietämätön tai sitten hän ei halua ymmärtää totuutta, vaan tietoisesti käyttää RKK:n veritekoja ja syntejä Raamattua ja kristinuskoa vastaan.

RKK opetus Mariasta syntisten sovittajana jo yksistään paljastaa sen ettei RKK edusta Raamatun kristinuskoa, sillä Raamatun opetuksen mukaan Jeesuksen rinnalle ei saa asettaa ketään toista ihmistä syntien sovittajana. RKK:n oppi Mariasta syntien sovittajana ei ole Raamatullista kristinuskon opetusta. RKK opettaa Jeesuksen jatkuvaa ja toistuvaa uhria päivittäisen messu-uhrin kautta. Raamattu opettaa Jeesuksen sovitusuhrin Golgatalla olevan ainoa uhri, jota ei koskaan enää toisteta millään tavalla. Todellinen Raamatun kristinusko ei opeta ihmisten surmaamista ja tappamista (ristiretket), sillä Jeesus kielsi tappamisen. Jeesuksen sanoma oli rauhan ja rakkauden sanoma eikä Hän kannattanut ja sallinut väkivallan käyttämistä.

Yksistään nämä RKK:n harhaopit paljastavat sen ettei RKK edusta Raamatullista kristinuskoa, vaan sen valhejäljitelmää. Listaa RKK:n opetuksista, jotka paljastavat sen ettei se edusta aitoa Raamatullista kristinuskoa voisi jatkaa pitkästi, mutta nuo edellä olevat esimerkit kertovat sen ettei Rooman katolinen kirkko ole Raamatun kristinuskoa. Yleinen harha ja väärinkäsitys luulee Raamatun kristinuskon ja Rooman katolisen kirkon olevan sama asiaa, vaikka ne eroavat toisistaan kuin päivä ja yö. Kun ja jos lukijani luet tämän kirjoituksen ja vielä sen jälkeen rinnastat Rooman katolisen kirkon ja Raamatun kristinuskon samaksi asiaksi ja laitat kristinuskon syyksi RKK:n verityöt ja synnit, niin kyse ei ole enää tietämättömyydestä, vaan tietoisesta valehtelemisesta.

Raamatun ja Jeesuksen opetuksen mukaan todellinen Jeesuksen opetuslapsi on sellainen, joka tuntee sen mitä Raamatun sana opettaa ja elää sen mukaan, mutta kuitenkin Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti. Petri Karisman arvio oikeasta kristitystä oli väärä.

Raamatussa Jumala, maan ja taivaan Luoja sanoo kaikkien kansojen jumalien olevan epäjumalia. Tämä tarkoittaa sitä, että Raamattu pitää kaikkia uskontoja ihmisille vahingollisina. Raamatun usko ei ole sama asia kuin uskonto. Uskonto on ihmisen keksintö (sielunvihollisen avustuksella), jossa ihminen luo itselleen omatekoisen jumalan. Raamatun usko on Luoja Jumalan armon kautta tuleva uskon lahja, jonka seurauksena ihmiselle syntyy henkilökohtainen suhde Jumalaan, missä Jumala määrittelee ihmiselle millainen Jumala on ja miten Häneen tulee uskoa. Raamatun kristinusko ei ole sama asia kuin uskonto. Jos sinä lukijani vielä tämän jälkeen rinnastat Raamatun kristinuskon uskontoon, niin kyse ei ole enää tietämättömyydestä, vaan tietoisesta valehtelemisesta. Raamatun Jumala haluaisi ihmisten luopuvan uskonnoista ja ottavan vastaan Raamatullisen pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Kuten on edellä käynyt ilmi niin Islam ei ole rauhan uskonto, vaan sodan uskonto. Islamilaisessa maailmassa käsitteellä Islam rauhan uskonto tarkoitetaan sitä että kun Islam on sodan ja taistelun kautta vallannut koko maailman Islamin vallan alle, niin silloin maan päällä vallitsee islamilainen rauha. On selvää ettei islamilainen rauhan käsite ole sama asia kuin oikea ja todellinen rauhan käsite ja ajatus.

Petri Karisma sanoi että natseja syytetään juutalaisvainoista, mutta juutalaisvainot alkoivat kristinuskosta ja ihan kristinuskon alkuajoista asti. Karisma tuo esille kuinka katolinen kirkko siirsi juutalaisia ghettoihin. Ohjelmassa tuli esille myös Martin Lutherin negatiivinen suhtautuminen juutalaisiin ja viitattiin hänen kirjoittamaansa kirjaan Juutalaisista ja heidän valheistaan.

Katolisen kirkon juutalaisvainot ovat historiallinen tosiasia, jota natsit kopioivat 1930 ja 40-luvulla. Tämäkin asia todistaa sen ettei katolinen kirkko edusta aitoa Raamatun kristinuskoa, koska Raamattu kehottaa siunaamaan ja rukoilemaan rauhaa juutalaisille. Raamatullinen Israelin siunaamisen ja rukoilemisen ajatus on rukoilla Israelin kansan pelastusta sekä sen kautta tulevaa Jumalan siunausta. Rooman katolinen kirkko ei edusta Raamatullista kristinuskoa ja kun ja jos puhuu ja sanoo kristinuskon tehneen esim. ristiretkien veritekoja ja syntejä, niin silloin antaa väärän todistuksen, koska aito kristinusko ei salli eikä kannata ihmisten surmaamista ja tappamista, eikä siten tietenkään salli ristiretkien kaltaisia veritekoja.

Martin Luther kirjoitti kirjan Juutalaisista ja heidän valheistaan, jota natsit käyttivät innoituksena omassa juutalaisvainossaan ja holokaustissa. "Uskonpuhdistajan" suuri harharetki on tuottanut juutalaiselle kansalle suuressa määrin kauhua ja kuolemaa. Suomalaistenkin arvostama "uskonpuhdistaja" on kirjansa kautta vaikuttanut antisemitismiä ja sitä kautta kärsimystä sekä kuolemaa. Lutherin elämän loppupuolella kirjoitettu kirja ei edustanut aidon kristinuskon sanomaa, vaan pimeyden tekoja.

Homofobia

Tuomas Enbuske johdatti ohjelmassa keskustelun homofobiaan Orlandossa sattuneen homobaari iskun takia. Enbuske sanoi homofobian olevan mielenkiintoinen asia, joka löytyy melkein jokaisesta kulttuurista. Enbuske toi esille kuinka esimerkiksi Raamattu ja koraani kehottaa tappamaan homoseksuaalit.

Enbuske on joko tietämätön tai tietoisesti vääristelee Raamatun sanaa, sillä Vanhan Liiton aikana homoseksuaalisuuden harjoittamisesta säädettiin kuolemantuomio, mutta Uusi Liitto poisti kuolemanrangaistukset eikä seurakunnalla ole enää oikeutta säätää kuolemanrangaistuksia. Raamattu ei enää Uuden Liiton aikakaudessa, jota elämme määrää homoseksuaaleille maanpäällisiä kuolemanrangaistuksia. Koraanissa ei ole vanhaa tai uutta liittoa, vaan sen kuolemanrangaistukset esim. homoudesta ovat yhä voimassa.

Raamatussa Vanhan Liiton aikaiset kuolemanrangaistukset tietyistä rikkomuksista (synnit) koski vain Israelin kansaa, eikä Raamatun opetus asiasta ollut sellaisenaan muualla voimassa. Israelin koko sen aikainen yhteiskunta hyväksyi kuolemanrangaistuksien voimassaolon. Kuolemanrangaistukset määrättiin turvaksi ja suojaksi etteivät israelilaiset tekisi itselleen tai lähimmäisilleen asioita, jotka ovat ihmisille haitallisia tai kuolemanvaarallisia.

Raamattu sanoo homouden olevan syntiä, joka tarkoittaa asiaa mikä on ihmiselle monin tavoin haitallista. Tutkimuksien mukaan homojen eliniänodote on paljon alhaisempi kuin heteromiehellä; homojen keskuudessa on paljon masennusta sekä suuri riski sairastua psykiatrisiin sairauksiin ja korkea itsemurha riski; homomiesten parisuhteissa tapahtuu puolet enemmän parisuhdeväkivaltaa kuin heterosuhteissa: (Lähde: tuimatvuskonkriisi)

Homoseksuaalisuuden aiheuttamat haitalliset asiat on lähes tyystin vaiettu julkisuudessa. Homoseksuaalilla henkilöllä on seksuaalisuuden ja oman identiteetin vääristymä. Homoseksuaali on vääristymän uhri, joka tarvitsisi apua. Kuolemanrangaistus tai mikään muukaan rangaistus homouden harjoittamisesta ei ole oikea ratkaisu tässä nykyisessä maailmanajassa. Oikea ratkaisu on homoseksuaalin saattaminen kohtaamaan seksuaalisen ja oman identiteetinsä vääristymän, jonka kautta asia korjaantuisi oikeaan suuntaan. Paras tapa homoudesta heteroksi eheytymiseen on Raamatullinen uskoontulo ja eläminen Raamatun sanan opetuksen mukaan.

Jos sinulle tärkeä ja rakas henkilö tekisi tekoja, jotka voisivat vahingoittaa häntä tai monia muita ihmisiä sellaisella tavalla joka johtaisi kärsimyksiin ja kuolemaan. Ajattelisit varmasti mikä voisi estää häntä aiheuttamasta itselleen tai toisille kärsimyksiä ja kuolemanvaaraa. Jos rakastamasi henkilö rakastaa omaa elämäänsä, mutta ei tunnista ongelmaansa, niin suuren rakkautesi tähden voisit säätää kuolemanrangaistuksen tekojen tekemisestä, jotka aiheuttavat kärsimystä ja kuolemaa. Kuolemanrangaistuksen tarkoituksena olisi estää ihmisiä tekemästä itselleen tai muille pahaa, jos mikään muu rangaistus ei tunnu tehoavan. Jumala sääti kuolemanrangaistuksen VT:n aikana sen tähden, koska Hän rakastaa ihmisiä eikä halua kenenkään joutuvan kärsimään tai kokemaan ennenaikaista kuolemaa.

Kun Jumala määräsi kuolemanrangaistuksen Vanhan Liiton aikana, niin sen tarkoitus oli suojella ja varjella ihmisiä pahuudelta ja pahoilta teoilta. Kuolemanrangaistuksella tiedetään olevan varjeleva vaikutus. Etelä-Afrikassa murhien määrä on lisääntynyt merkittävästi sen jälkeen kun 1996 kuolemanrangaistus poistettiin. Varmasti on monenlaista tilastollista asiaa myös tämänkin asian tiimoilta ja erilaisia tuloksia, mutta Etelä-Afrikassa kuolemanrangaistuksen poistamisella on selvä syy-yhteys murha määrien lisääntymiseen.

En tietenkään kannata kuolemanrangaistuksen käyttöönottamista enkä hyväksy kuolemanrangaistuksia tässä maailmanajassa missä nykyään elämme. Painotan vielä sitä etten kannata kuolemanrangaistuksia ettei kukaan ymmärtäisi minua väärin, sillä toin esille sen ajatuksen mikä oli ja on Vanhan Liiton aikaisen kuolemanrangaistuksen takana, eli elämän suojeleminen ja pahojen tekojen estäminen.

Alan Salehzadeh sanoi siinä yhteydessä missä puhuttiin homoseksuaalisuudesta ja koraanin käskystä tappaa homoseksuaaleja, että ihmiset, jotka lukevat koraania radikalisoituvat. Aluksi Salehzadeh sanoi ettei hengellinen Islam (uskonto) radikalisoi ihmisiä. Nyt hän kuitenkin lipsautti toisessa yhteydessä sen kuinka koraania lukeva ihminen radikalisoituu. Muslimilla koraanin lukeminen liittyy hengellisen Islamin harjoittamiseen, sillä on eräs hengellisen Islamin harjoittamisen väline ja kaikista tärkein hengellinen ilmoitus.

Tuomas Enbuske sanoi joidenkin sanovan, että Raamatun ja koraanin opetus on symboliikkaa (viittaus tappamiseen). Enbuske kysyi pitäisikö Raamattu ja koraani kieltää vihapuheena?

Raamatun sana ei täytä tämän päivän vihapuhe vaatimuksia, sillä Vanhan Liiton aikaiset kuolemanrangaistukset eivät ole enää käytössä Uuden Liiton ajassa. Sen sijaan koraanin kuolemanrangaistukset ovat yhä ja aina voimassa, jotka ovat sitovia myös tässä ajassa, jossa me elämme. Koraanin sanoma on vihapuhetta tämän päivän standardien mukaan.

Loppusanat

Raamatun sanan tärkein sanoma on pelastussanoma. Raamatun opetuksen mukaan kaikki ihmiset ovat synnin ja sielunvihollisen orjuudessa, jonka seurauksena he oman valintansa tähden ovat kulkemassa kohti iankaikkista kadotusta. Raamattu sanoo Jumalan rakastavan maailmaa (ihmisiä) ja siksi Hän lähetti Jeesuksen maan päälle. Herra Jeesus vuodatti verensä, kärsi ja kuoli Golgatalla meidän syntiemme tähden syntien anteeksisaamiseksi. Herra Jeesus kehotti tekemään parannuksen ja uskomaan evankeliumin. Jos ihminen tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän saa syntinsä anteeksi, pelastuu kadotustuomiolta, saa Pyhän Hengen voimaksi sydämeensä sekä iankaikkisen elämän.

Linkkisuositus:
Jumalan rakkaus ristillä

 

Petri Paavola 29.6.2016

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
MTV Enbuske360 - Varjohallitus 14.6.2016
Islam mitä lännen tulee tietää?

kotipetripaavola/natsiokkultismi
tuimatvuskonkriisi

 

 

 

eXTReMe Tracker