Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Valkeudella ja pimeydellä ei ole yhteyttä keskenään

Kun katselin Mauno Mattilan videon TV7 Suomen suurin eksyttäjä ja TV7:n ohjelman Mielipide: TV7:ää vastaan on esitetty erilaista kritiikkiä, niin mieleeni nousi monenlaisia ajatuksia. Sydämelleni nousi kuinka  viikunapuu ei voi tuottaa öljymarjoja eikä viinipuu viikunoita. Eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Kuka estää meitä olemasta totuudelle kuuliaisia?  Houkutus eksytykseen ei ole Jumalasta, joka on meidät kutsunut elämään ja vaeltamaan rakkaudesta totuuteen Pyhässä. Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan.

Kun tutkitaan tarkemmin TV7:n ohjelmistoa, niin TV7:n ohjelmistossa totuuden julistajat sekä valheellisen eksytyksen julistajat tuovat esille sanomaansa yhden ja saman kanavan kautta, samaistuen kanavan kautta toinen toisiinsa. Mikä on Jumalan tahto koskien hengellistä työtä? Hyväksyykö Jumala sen että totuus ja valhe, totuus ja eksytys, totuuden Henki ja riivaajahenkien valhevoima ovat yhdessä toistensa kanssa sulassa sopusoinnussa kun tehdään Jumalan valtakunnan työtä? Oikea vastaus on ettei se ole Jumalan tahto eikä Jumala hyväksy sellaista. Koska jo vähäinen hapatus hapattaa taikinan, niin Jumalan sanan totuutta rakastavilla uskovilla ei saisi olla mitään tekemistä edes vähäisen (valheen) hapatuksen kanssa, koska se pilaa koko taikinan.

Kun tutkimme TV7:n ohjelmiston eksyttäviä ja valheeseen perustuvia ohjelmia, niin on syytä kysyä onko Jumalan tahdon mukaista tukea sellaista toimintaa tai olla mukana tekemässä ohjelmia TV kanavan kanssa, jonka ohjelmistossa on mukana paljon eksytykseen ja valheeseen perustuvia ohjelmia sekä riivaajahengen manifestaatioita, joiden luullaan olevan Jumalasta. Ei varmasti ole Jumalan tahdon mukaista levittää yhtä aikaa totuutta ja valhetta kristillisen TV kanavan kautta. Opillinen erehdys on eri asia kuin hyväksyä ja tukea riivaajahenkien vaikuttamia manifestaatioita sekä niiden ympärillä olevaa valheellista opetusta. Ymmärrän sen, että joku voi pitää kirjoitustani ahdasmielisenä, enkä ole kenellekään vihainen, mutta kehotan jokaista tutkimaan Jumalan sanasta miten ja millä tavalla Jumala suhtautuu vähäiseenkin hapatukseen, sillä Hän ei salli totuuden ja valheen sekoittamista edes pienessä määrin. Meidän tulee suhtautua uskon asioihin ja hengelliseen työhön samalla tavalla miten Jumala suhtautuu ja varsinkin sen mukaan mihin saakka olemme Jumalan armosta oppineet tuntemaan Jumalan sanan totuutta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

 

Sisällys:
Alkusanat
Huonot ohjelmat
Valkeus ja pimeys
 

Alkusanat

Olen nimennyt monia ihmisiä eksyttäjiksi tai epäterveen uskom edustajiksi tässä kirjoituksessani. Haluan perustella sen kuinka meillä uskovilla on oikeus ja velvollisuus tuoda eksyttäjät nimeltä mainiten esille julkisesti. Ketään ei saa sanoa eksyttäjäksi kevyin perustein, sillä Jumalan sanan totuuden tulee todistaa ihminen eksyttäjäksi ja väärien oppien sekä manifestaatioiden levittäjäksi. Asiat tulisi tarkasti tutkia ennen kuin tuo eksyttäjiä nimeltä mainiten esille julkisesti. Joskus voi tietenkin tapahtua erehdyksiä, mutta silloin meidän tulee tehdä julkinen parannus, johon itse tietenkin suostun, jos olen erehtynyt sanomaan jotakin ihmistä eksyttäjäksi, joka ei olekaan eksyttäjä.

Elämme vakavassa ajassa, jossa esiintyy paljon vääriä profeettoja, riivaajahenkien manifestaatioita pidetään Jumalan tekoina, opetetaan monia valheellisia opetuksia sekä monet uskovat hylkäävät aviopuolisonsa himon kiihkossaan ja ottavat itselleen uuden aviopuolison. Eksytyksen eräs näkyvä piirre on aviopuolison hylkääminen huorintekemisen kautta, jonka seurauksena otetaan uusi aviopuoliso. Näiden asioiden takia on välttämätöntä uskaltaa puhua asioista niiden oikeilla nimillä sekä tuoda eksyttäjät nimeltä mainiten esille julkisesti.

Monet uskovat, mutta varsinkin eksyttäjät sanovat ettei saisi julkisesti käsitellä kenenkään opetuksia ja tekemisiä, vaan aina pitäisi ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti. Olen huomannut sen kuinka hyvin usein kun jotakin eksyttäjää julkisesti arvioidaan, tutkitaan ja koetellaan sävyisästi ja Raamatullisesti, niin eksyttäjä kieltää julkisen koettelemisen ja sanoo, että asiat tulisi käsitellä henkilökohtaisesti. Nämä monet eksyttäjät julkisesti hyökkäävät niitä vastaan, jotka ovat tuoneet esille totuuden eksyttäjän toimista ja opetuksista. Eksyttäjä hyvin usein ei itse noudata omia opetuksiaan, mutta vaatii muita noudattamaan sellaista mihin hän ei edes itse sitoudu.

Julkisen koettelemisen ja paljastamisen estämisen takana on itse saatana ja riivaajahenget, jotka eivät haluaisi paljastua ja siksi valheenvoima eksyttäjän kautta pyrkii estämään julkisen koettelun, vaikka se on täysin Raamatullista. Luukkaan evankeliumissa luvussa 12 Herra Jeesus puhui julkisesti paikalla oleville ihmisille, joita oli tuhatmäärin, että he kavahtaisivat ja hylkäisivät fariseusten opetukset. Jokainen kuulija kykeni myös henkilökohtaisesti nimeltä tunnistamaan fariseuksia, koska Herra Jeesus nimesi heidät eksyttäjiksi.  Fariseukset olivat julkisesti kaiken kansan kuullen eksyttäneet ihmisiä valheopetuksiensa kautta, siksi Herra Jeesus kertoi julkisesti heidän olevan eksyttäjiä.

Herra Jeesus sanoi, ettei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi, sentähden kaikki, mitä te pimeässä sanotte, joutuu päivänvalossa kuultavaksi, ja mitä korvaan puhutte kammioissa, se katoilta julistetaan. Herran Jeesuksen esimerkin mukaisesti julkisesti toimivat eksyttäjät tulee paljastaa julkisesti, koska he julkisesti eksyttävät ihmisiä vääristäen Jumalan sanan totuutta, niin sen tähden heidät pitää paljastaa julkisesti. Herra Jeesus ei käynyt ensin kahdenkeskeisiä keskusteluja julkisesti esiintyvien eksyttävien ihmisten kanssa, vaan paljasti heidät julkisesti. Kun Herra Jeesus sanoi, että mitä te puhutte pimeässä, joutuu kuultavaksi päivän valossa tarkoittaa myös sitä että kaikki valheellinen opetus mikä julkisesti puhutaan ja opetetaan, niin se tulee paljastaa julkisesti päivänvalossa kaikkien kuullen.

Herra Jeesus suhtautui erittäin vakavasti ja voimakkaasti sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka julkisesti vääristivät Jumalan sanan opetuksia. Meidän tulee toimia Herran Jeesuksen esimerkin mukaisesti. Jumalan sanan totuutta rakastava uskova ei vahdi ja tarkkaa negatiivisesti Jeesusta pyrkien kumoamaan Jumalan sanan totuuden, vaan rakastaa Jeesusta totuudessa ja haluaa ojentautua uskossa Jumalan sanan totuuden mukaisesti sen mukaan mihin saakka hän on saanut kasvaa Jumalan armossa. Kun ja jos julkisesti tuomme esille julkisesti väärin opetettuja valheellisia opetuksia Jumalan sanasta, niin emme mustamaalaa tai panettele ketään, vaan toimimme Herran Jeesuksen esimerkin mukaisesti. Se tulee ymmärtää ja tiedostaa, että koetteleminen ja valheen sekä eksytyksen paljastaminen ei saa olla kenenkään mustamaalaamista, eikä perustua vääriin tietoihin, vaan tulee perustua tosiasioihin ja sen tulee tuoda esille Raamatun sanan totuuden kautta ja rakkauden sekä sävyisyyden Hengessä. Eksytyksen paljastaminen täytyy tehdä sävyisyyden Hengessä sekä lähimmäisenrakkauden kautta, koska silloin eksytyksen paljastaminen on ankkuroitu tosiasioihin eikä käy kiinni henkilöön, eikä syyllisty panetteluun ja mustamaalaamiseen. Toki tällaisessa tilanteessa voi käydä kahdenkeskeisiä keskusteluja, mutta se ei ole kuitenkaan pakollista, eikä edes aina tarpeellista tai hyödyllistä, mutta voi olla hyödyllistä sekä johdatusta.

Se joka opettaa väärin koettelemisesta pyrkien estämään Raamatullisen koettelemisen sanoen sen olevan mustamaalaamista tai panettelua sekä kieltää julkisen eksyttäjien koettelemisen on itse eksynyt sielunvihollisen petokseen, jonka kautta valheenhenget pyrkivät tukahduttamaan ja estämään Raamatullisen koettelemisen uskovien keskuudessa, jonka seurauksena valhe saisi vapaasti levitä ja saastuttaa uskovien sydämiä.

Huonot ohjelmat

Sähköposti keskustelumme seurauksena TV7:n Rami Ojares kysyi minulta listaa TV7:n huonoista opettajista. Ajattelin tehdä listasta julkisen, koska on kyse vakavista harhaopeista sekä eksytyksistä. Tuon esille listan TV7:n huonoista ja epäraamatullisista ohjelmista, jotka perustuvat valheopetuksiin tai valheenvoiman manifestaatioihin. Lista ei ole kaiken kattava, mutta sisältää paljon ohjelmia, jotka eivät saisi kuulua Jumalan sanan totuutta rakastavan ohjelmistoon. TV7:llä on niin paljon ohjelmia ettei yksi ihminen ehdi seurata tai käydä lävitse koko TV7:n ohjelmatarjontaa ja tästä syystä listastani puuttuu varmasti monia muita huonoja ja epäraamatullisia ohjelmia, jotka kuuluisivat huonojen ohjelmien listalle. En tietenkään ole pystynyt käymään läpi kaikkia TV7:n ohjelmia ja tästä syystä listassani voisi olla paljon enemmänkin ohjelmia

Olen kerännyt listalleni vain sellaisia ihmisiä, joiden suullista opetusta olen itse kuunnellut tai lukenut heidän omia kirjoituksiaan sekä sellaisia henkilöitä, jotka ovat tekemisissä ja sitoutuneet johonkin epäraamatulliseen toimintaan.

Håkan Westergård (Ajankohtaista taivaasta - tähän mennessä yli 400 jaksoa)  (Tule ja katso 76 jaksoa), jonka opetus perustuu monessa kohdin uskonsanan-liikkeen vääriin opetuksiin.

Andrew Wommack (Evankeliumin äärellä tähän mennessä yli 200 jaksoa). Andrew Wommack on menestysteologi.

Ben Fitzgerald (Aika rukoilla 8 jaksoa) edustaa hautavoitelua (riivaajien valhevoimaa).

Bill Johnson (Tulkoon valtakuntasi 13 jaksoa) on Bethel seurakunnassa, joka on tunnettu hautavoitelusta (riivaajien valhevoimaa).

Chuck Pierce (Sid Roth Yliluonnollista Pierce mukana yhdessä jaksossa). Chuck Pierce myy voiteluöljyjä ja kynttilöitä joiden kautta uskovien pitäisi saada elämäänsä taloudellista menestystä ja pääsemään eteenpäin uskon elämässä ja uuteen vapauteen. Chuck Pierce harrastaa okkultiikkaa näiden öljyjensä ja kynttilöidensä kautta. Chuck Pierce kannattaa myös Dominion theology oppeja (valtateologiaa).

Danny Silk (Kunnioituksen kulttuuri 5 jaksoa)  (Rakasta tositarkoituksella 9 jaksoa) on Bethel seurakunnassa, joka on tunnettu hautavoitelusta (riivaajien valhevoimaa).

David Herzog (Kutsu Jumalan kirkkauteen 17 jaksoa) (Sisälle kirkkauteen) edustaa äärikarismaattisuutta, kuolleen ruumiin kautta tulevaa riivaajien valhevoimaa.

Derek Prince (Derek Prince 134 jaksoa). Prince opettaa, että uudestisyntyneen uskovan sisällä voi asua riivaajahenkiä. Tämä on vahingollinen ja väärä opetus.

ESY ohjelmat (yli sata jaksoa ja lisää on tulossa). Esy on äärikarismaattinen epäterve seurakunta.

Heidi Baker (Nouse Suomi 2 jaksoa Heidi Bakerista) edustaa epätervettä uskoa "hengestä juopumista" ja muuta epäraamatullista ja äärikarismaattista vaikutusta.

Hillsong TV 347 jaksoa. Brian Houston Hillsong Churchin pastori on sanonut, että homoseksuaalit ovat tervetulleita käymään Hillsong Churchin kokouksissa, palvomaan kanssamme ja osallistumaan kirkon jäsenenä varmana siitä, että homoseksuaali on henkilökohtaisesti hyväksytty yhteisöömme. Brian sanoi myös ettei hän vahvista homoseksuaalien elämäntyyliä eikä homoseksuaalit pääse johtaviin asemiin Hillsong Churchissa. Hillsong Church edustaa äärikarismaattista menestysteologiaa. Homous on synti eikä homoseksuaali voi olla Jumalan seurakunnan jäsen.

John Paul Jackson (Hengen lahjat 9 jaksoa). Jacksonin mukaan eräs ihmeellisimmistä Jumalan salaisuuksista on porttien, ovien ja kulkureittien olemassaolo, jotka johtavat taivaalliseen valtakuntaan. Jackson opettaa, että kun seisot taivaallisella portilla, niin tuntuu siltä että taivas on auki. Jacksonin opetuksen mukaan taivaallinen portti on pyöreä avonainen valo, joka tarjoaa jumalallista turvaa ja suojelua, jonka kautta enkelit ja taivaalliset olennot voivat kulkea sisään ja ulos ilman demonien häirintää. Jacksonin opetus on okkultiikkaa, joka johtaa riivaajahenkien vaikutukseen.

Joyce Meyer (Iloa arkeen 542 jaksoa lisää on tulossa) menestysteologi ja JDS-opin julistaja.

Matti Wendelin (Pyhän Hengen ilta kaksi Matin ohjelmaa) menestysteologia opettaja, joka painottaa opetuksessaan ettei uskova ihminen voi olla sairas.

Mika Jantunen (Pyhän Hengen ilta Mika mukana neljässä jaksossa). Mika Jantunen oli mukana tuomassa David Herzogia Suomeen. Mika puolusti Herzogin epäraamatullisia opetuksia.

Patrick Tiainen (Patrickin blogi 99 jaksoa ja lisää on tulossa). Patrick opettaa Kenneth Haginin opetuksia sekä muita äärikarismaattisia harhaoppeja.

Pyhän Hengen ilta, 137 jaksoa ja lisää on tulossa. Ohjelmassa mukana myös tervehenkisiä uskovia, mutta mukaan mahtuu myös monia torontolaisuuden, menestysteologeja, äärikarismaattisuuden ja uusapostolisuuden kannattajia.

Rodney Howard- Brown (Rodney Howard-Brown herätys 14 jaksoa) (Suomi tulessa 2016 9 jaksoa) Rodney Howard Brown on sanonut seuraavasti: Olisin mieluummin seurakunnassa, jossa paholainen ja liha manifestoituvat kuin seurakunnassa, jossa ei tapahdu mitään, koska ihmiset ovat liian pelokkaita millekään manifestaatiolle ... Älä välitä siitä. Jos paholainen manifestoituu, niin älä välitä siitäkään. Iloitse, sillä ainakin silloin jotakin tapahtuu. (Rodney Howard Brown: The Coming Revival 1991 p.6) Rodney Howard Brown sanoo olevansa "Pyhän Hengen baarimikko", joka on sanonut olevansa joka päivä juovuksissa uudesta viinistä ollessaan juomassa Joelin paikassa. Jumalan Pyhä Henki ei vaikuta uskovassa humalan kaltaista tilaa, mutta sen sijaan saatanan henki, kundaliinivoima vaikuttaa sekä saa ihmisen käyttäytymään juopuneen tavoin sekä itkemään tai nauramaan pakonomaisesti, pyörimään lattialla ja päästelemään eläinääniä.

Sid Roth (Yliluonnollista 511 jaksoa lisää on tulossa) ohjelmassa esiintyy useita äärikarismaattisia julistajia mm. David Herzog jne.

Todd Bentley (TV7 Plus yliluonnollista ainakin yksi jakso, jossa on mukana Bentley). Todd Bentley oli Lakelandin "herätyksen" nokkamiehiä, herätyksen joka nousee samasta juuresta ja väärästä voitelusta kuin Pensacola ja torontolaisuus. Toddilla piti olla valtaisa, väkevä ja voimakas voitelu. Tämän "voitelun" aikana Todd teki huorin ja erosi vaimostaan. Jos Toddilla olisi ollut todella väkevä ja voimakas Jumalan voitelu, niin päivänselvää olisi ollut, että sellainen voitelu olisi saanut hänet voittamaan avioliitossa olleet ongelmat. Sellainen voitelu olisi vaikuttanut niin ettei hän olisi eronnut vaimostaan eikä langennut haureuteen. TV7:llä esiintyy ihmisiä ohjelmissa, jotka elävät haureudessa ja TV7:n sisäpuolella on haureellinen henki, joka sallii avioerot ja uudelleen avioitumiset huorintekijöille.

Veijo Piipponen ja Aulikki Hartikainen-Piipponen (Polvijärven pastori 464 jaksoa ja lisää on tulossa) opettavat epätervettä opetusta. He kiersivät yhdessä ympäri Suomea puolisoiden ollessa kotona ja molemmat jättivät puolisonsa sekä menivät keskenään naimisiin. Raamatun opetuksen mukaan omaa aviopuolisoa ei saisi hylätä, eikä ottaa avioeroa kuin ainoastaan aviopuolison huoruuden tähden.

Ylistystanssiseminaari 2015, 5 jaksoa. Raamattu ei opeta sanaakaan ylistystanssista Uuden Liiton uskonjärjestyksessä. Tanssiesitykset eivät kuulu Uuden Liiton järjestyksen opetukseen. Ylistystanssit edistävät ainoastaan sielullisuutta ja uskonnollisuutta.

Edellä olevissa TV7:n ohjelmissa esiintyy paljon väärää Raamatun opetusta monella tavoin; esiintyy ihmisiä, joilla on hautavoitelu ja kuolleiden ihmisten kautta tulevaa voitelua, jotka ovat riivaajien valhevoimaa; esiintyy menestysteologeja, torontolaisuuden ja äärikarismaattisuuden sekä uusapostolisuuden kannattajia jne. Kyseessä ei siis ole mikään pikkuinen tai vähäpätöinen asia, vaan ikävä tosiasia kuinka Suomessa riivaajahenkien valhevoiman kautta tapahtuu ihmeitä sekä opetetaan vääriä oppeja kristillisen TV7 kanavan kautta. Kirjoitukseni lopussa on linkkilista, josta löydät monia opetuksia sekä ihmisiä, joita toin esille TV7:n huonojen ohjelmien listassa. Linkkien kautta voit tutustua tarkemmin edellä oleviin oppeihin ja ilmiöihin sekä joihinkin ihmisiin, jotka julistavat ja opettavat edellä olevia vääriä opetuksia.

Valkeus ja pimeys

Tiedän sen että jotkut lukijat ajattelevat sen olevan vain hyvä asia, että TV7:lta tulee hyvää ohjelmaa, vaikka huonoakin mahtuu mukaan. He varmasti sanovat myös, että jos hyvät ohjelmat lähtevät pois TV7:ltä, niin se on huono asia, koska silloin jäljelle jäävät vain huonot ohjelmat, mutta hyvien ohjelmien kautta TV7 voisi olla siunauksena.

Jos ajattelet esim. paikallisessa seurakunnassa tehtävää hengellistä työtä, niin on päivänselvää etteivät Pyhän Hengen vaikutus ja totuus sekä riivaajahenkien vaikutus ja valhe voi olla seurakunnan rakennusaineina samanaikaisesti, koska valhe on perattava kokonaan pois seurakunnasta. Mihinkään hengelliseen työhön ei saa sekoittaa mukaan riivaajahenkien manifestaatioita ja valheellisia opetuksia. TV7 ei ole tässä suhteessa poikkeus, joka sanoo olevansa ei ainoastaan media, vaan myös seurakunta.

Jumalan tahto on, että hylkäämme kaiken valheen minkä tiedämme valheeksi ja erottaudumme riivaajahenkien valheenvoiman vaikutuksista. Meidän tulee myös vetäytyä pois kaikesta vääryydestä. Jos jotkut ihmiset eivät tee parannusta valheista ja osallisuudesta riivaajahenkiin, niin meidän tulee vetäytyä pois heidän seurastaan, eikä kantaa yhteistä iestä heidän kanssaan. Jumalan mielestä se on hyvä asia, että jätämme sellaisen yhteyden, jossa ei tehdä parannusta vääristä opetuksista sekä riivaajahenkien valheenvoiman  vaikutuksista. Meidän tulisi ajatella tässäkin kohden Jumalan mielen mukaisesti eikä inhimillisesti ja uskonnollisen tunteen kautta.

Jumala ei halua että hapatamme taikinaa väärillä aineilla tai olemme osallisia vääryyden hapatuksessa, sillä vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Totuuden julistaja ja puhuja ei saa kantaa yhteistä iestä vääryyden tekijöiden ja eksyttäjien kanssa. Meidän tulisi ymmärtää tämä, koska se on Jumalan ehdoton tahto, josta Hän ei lipsu edes vähissä määrin. Olen ollut tämän asian kanssa rukouksessa ja tutkinut sitä ja tullut siihen tulokseen ettei tervehenkinen uskova saisi olla mukana TV7:n ohjelmistossa sen tähden, koska monet sen ohjelmista ovat väärän opetuksen sekä riivaajahenkien manifestaatioiden vaikutuksen alaisena. TV7 ei ole tehnyt parannusta asiassa, vaikka on saanut siihen kehotuksia lukemattomilta uskovilta ihmisiltä. Kyse ei ole enää pelkästä opillisesta erilaisesta näkemyksestä, vaan siitä että TV7 levittää riivaajahenkien manifestaatioita sekä vääriä oppeja, jonka tähden Jumalan sanan totuutta rakastavan uskovan tulisi jättää tällainen seura, joka turmelee ja saastuttaa uskovien sydämiä. Jos ja kun olet mukana TV7:n ohjelmistossa, niin samaistut samaan seuraan eksyttäjien kanssa, vaikka kuinka itse pysyisit Jumalan sanan totuudessa.

Kysyn kysymyksen jokaiselta tervehenkiseltä uskovalta, joka on mukana TV7:n ohjelmistossa, että olisivatko he yhteistyössä seurakunta- ja uskonyhteyksissään hautavoitelun, kuolleiden ruumiiden kautta tulevien voitelun, kundaliinivoiman manifestaatioiden, väärien opetuksien, äärikarismaattisuuden jne. kanssa?

Kysyn toisen kysymyksen. Jos nämä TV7:ssä esiintyvät tervehenkiset ja Raamatun sanan totuuteen perustuvat uskovat perustaisivat kristillisen TV-kanavan, niin olisivatko he yhteistyössä hautavoitelun, kuolleiden kautta tulleen voittelun omaavien, torontolaisuuden edustajien sekä epäterveen äärikarismaattisuuden kanssa? En usko että olisivat ja ottaisivat näiden eksyttäjien ohjelmia omalle TV-kanavallensa. Enkä usko tervehenkisten uskovien ottavan seurakuntiinsa esiintymään TV7:llä esiintyviä eksyttäjiä.

Jos et voi olla tällaisen kanssa tekemisissä omassa uskonyhteisössäsi tai muissa yhteyksissäsi, niin voitko olla tällaisen valhevoiman manifestaatioiden ja väärien oppien kanssa yhteistyössä muualla? Ja koska voit, jos olet mukana TV7:n ohjelmistossa, niin voiko olla niin, että halu olla esillä julkisesti menee Raamatun sanan totuudessa pysymisen edelle? Tiedän erään uskovan, jota kysyttiin mukaan TV7:n ohjelmaan, mutta hän kieltäytyi ohjelmatoiminnasta sen takia, koska TV7:llä on niin paljon huonoja ja eksyttäväisiä ohjelmia, eikä hän halunnut samaistua samaan porukkaan eksyttäjien kanssa.

2 Kor 4:2 vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä.

Edellä oleva opetus sopii myös siihen ettemme iestä itseämme yhteiseen ikeeseen eksyttäjien kanssa, vaan pysymme vääryydestä ja eksytyksestä erossa. Toivon ja rukoilen sydämestäsi, että sinä ja minä voisimme ymmärtää ja pitää kiinni Jumalan tahdosta ja Jumalan sanan totuudesta koskien myös erottautumista ja vetäytyisimme pois kantamasta yhteistä iestä eksyttäjien kanssa. Joku lukijoista voi ajatella minun tekstini olevan kova ja rakkaudeton. Jos ajattelet näin, niin muista ettei Jumala hyväksy totuuden ja valheen sekoittamista keskenään, eikä hyväksy Pyhän Hengen vaikutukseen mukaan riivaajahengen valheenvoiman manifestaatioita, koska Jumala on rakkaus ja totuus. Jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen pitäisi pysyä rakkauden ja totuuden puolella, joka erottaa meidät kaikesta valheesta sekä osallisuudesta riivaajahenkien manifestaatioihin. Toivon ja rukoilen, että TV7 voisi tehdä parannuksen ja hylätä sekä poistaa ohjelmistostaan kaiken valheellisen opetuksen sekä riivaajahenkien manifestaatioita ylistävän toiminnan, jonka luullaan olevan Jumalasta.

Jätän lopuksi meille kaikille muutaman Raamatun kohdan, jota voimme miettiä ja rukoilla sekä oppia ymmärtämään Jumalan tahtoa:

Juud 1:
17 Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet,
18 sanoen teille: "Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan".
19 Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole.
20 Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä
21 ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi.
22 Ja armahtakaa toisia, niitä, jotka epäilevät, pelastakaa heidät, tulesta temmaten;
23 toisia taas armahtakaa pelolla, inhoten lihan tahraamaa ihokastakin.
24 Mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina, kirkkautensa eteen,
25 hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Amen.

1 Tim 4:
1 ¶ Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja
2 valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty

Ef 5:
10 ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle;
11 älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä.
12 Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät;
13 mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta.
14 Sentähden sanotaan: "Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!"
15 Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat,
16 ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.
17 Älkää sentähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on.

Matt 7:
15 ¶ Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.
16 Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?
17 Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä.
18 Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.
19 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.
20 Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.
21 ¶ Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: ‘Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’
23 Ja silloin minä lausun heille julki: ‘Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.
24 Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi.
25 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu.
26 Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi.
27 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri."
28 Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa,
29 sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin heidän kirjanoppineensa.

 

Jeesuksen rakkaus paljastaa eksytykset n. 17 min:

 

Petri Paavola 11.10.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38

Biblia 1776

King James Version 1769
Mauno Mattilan video
kotipetripaavola.com/tv7mielipide
dailymail.co.uk/news/article-3186593/Do-love-gays-Australian-Hillsong-Church-pastor
kotipetripaavola.com/billjohnsontaivasmaanpaalle
kotipetripaavola.com/davidherzog
kotipetripaavola.com/avoinkeskusteluherzogista
kotipetripaavola.com/johnpauljackson
kotipetripaavola.com/joycemeyereksytys
kotipetripaavola.com/patricktiaisenopetuksista
kotipetripaavola.com/uskovassaeivoiasuariivaajaa
kotipetripaavola.com/eksytyssynniton
kotipetripaavola.com/jantunenlaunonendebattiherzogista
kotipetripaavola.com/nakylopunajaneksytyksesta
kotipetripaavola.com/UusiViini


 

 

 

 

Petri Paavola 11.10.2016

 

web maker